Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Op de knieën voor de vluchtelingen (22 reacties)

Geplaatst op donderdag 10 september 2015, 11:23 door Dirk A A

In crisissituaties in de geschiedenis heeft God de gebeden van gelovigen gebruikt om de loop van de geschiedenis ingrijpend te veranderen. Een goed voorbeeld hiervan is de Engelse evangelist/zendeling Rees Howells en zijn zendings-/gebedsschool in Wales. Allen die bij die school betrokken waren, streden in de Tweede Wereldoorlog aan het geestelijke front, met hun gebeden. En God gebruikte mede hun gebeden om de Duitse troepen uit Engeland te houden en het Nazibewind te vernietigen. Ik geloof dat God ook ons in de huidige crisistijd oproept tot gebed.

Het ging Rees Howells om de voortgang van het Evangelie wereldwijd. Om iedereen met het Evangelie te kunnen bereiken, zou God het bewind van Hitler moeten vernietigen.
Hij verklaarde: ‘De Heere heeft ons laten weten dat Hij Hitler en het Naziregime gaat vernietigen, opdat de wereld zal weten dat het God en God alleen is Die dictators vernietigt. Drieënhalf jaar geleden baden we als school weken en maanden, tot het moment dat we zeker wisten dat Hij onze gebeden zou beantwoorden. Hij zou met de Nazi’s handelen zoals Hij ooit met het Egyptische leger afrekende in de tijd van Mozes.’

Gebed redde Engeland
Rees Howells kende de kracht van het gebed. Hij wist dat de activiteiten van hem en zijn bidders in de ‘Oorlogskamer’ in Engeland van beslissende invloed konden zijn op de strijd op het oorlogsveld.
God gaf aan Howells ook een grote liefde voor het Joodse volk. Toen hij de proclamatie las van Italië van 3 september 1938, waarbij werd bepaald dat de Joden binnen zes maanden Italië moesten verlaten, richtte God zijn gedachten op de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land en daar begon hij toen voor te bidden.

Misschien kent u het boek ‘Op de Bres’, waarin we veel lezen over de gebedsstrijd van Rees Howells tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ik zal u enige informatie uit dit boek doorgeven, met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, hoewel er veel meer in het boek staat, dat ik u van harte kan aanbevelen.
Howells: ‘De wereld is nu in een paniekstemming en dat zouden wij ook zijn als wij niet volkomen zeker waren dat de Heere tot ons gesproken had. Het lot van Engeland staat vandaag en morgen op het spel.’

Op een gegeven moment, toen de situatie zeer ernstig was en Duitsland ook Engeland wilde inlijven, werd een gebedsdag georganiseerd. Howells was niet langer in staat samen met anderen te bidden. Zijn levenskracht was gebroken. Hij zonderde zich af om alleen met God door te worstelen. Howells daarover: ‘Wij trekken op tegen het Beest, zoals David optrok tegen Goliath.’

12 september 1940: ‘Wij baden gisteravond dat Londen verdedigd zou worden en dat de vijand niet zou kunnen doorbreken, en God heeft het gebed verhoord. Tenzij God de duivel aangrijpt en vastbindt, is geen mens veilig. Als wij Zijn bescherming hebben voor onze huizen en goederen, waarom zouden wij die dan niet krijgen voor ons land? Wat zijn dit wondervolle dagen.’
14 september: ‘Omdat wij geloofd hebben, heeft God ons bekend gemaakt wat er gaat gebeuren. Alle mensen moeten het Evangelie horen. Palestina moet door de Joden teruggewonnen worden en de Heiland zal spoedig komen.’

Dan komt de beslissende 15 september. Churchill noemt in zijn ‘Oorlogsherinneringen’ die datum als het hoogtepunt van de luchtslag met Duitsland. Hij vertelt dat hij die dag in de Operatiekamer toezag hoe vijandelijke eskadrons binnenstroomden en hoe de Engelsen opstegen om hen tegemoet te gaan, totdat het ogenblik kwam waarop hij de luchtmaarschalk vroeg: Wat hebben we nog voor reserves? Geen, antwoordde deze. Weer vijf minuten verliepen en het scheen dat de vijand naar huis ging. Het verschuiven van de schijven op de tafel toonde een voortdurende oostwaartse beweging van de Duitse bommenwerpers. Er kwam geen nieuwe aanval. Tien minuten later was de actie afgelopen.

Er scheen geen reden te zijn voor de terugtocht van de Duitsers, maar het was God Die had ingegrepen en de gebeden had verhoord. Na de oorlog sprak luchtmaarschalk Lord Dowding: ‘Al tijdens het gevecht was men zich dag aan dag ervan bewust dat er veel hulp van buitenaf kwam. Aan het eind van de slag had men het gevoel dat er een bijzondere Goddelijke tussenkomst was geweest, die de gebeurtenissen anders liet verlopen dan men kon verwachten.’

Samen bidden voor huidige crisissituatie
Hoe serieus nemen wij de kracht van het gebed? Vergeet niet dat het Howells en zijn gebedsteam te doen was om de vrije verspreiding van het Evangelie wereldwijd. Het ging om de eer van God en het heil van de mensen, dat velen tot geloof in de Heere Jezus zouden komen.

Nu naar de crisissituatie vandaag. Er wordt heel veel geschreven en gesproken over de vluchtelingen en over de situatie in landen als Syrië, Irak, Afghanistan en diverse Afrikaanse landen waar de meeste vluchtelingen vandaan komen, hoe IS en diverse andere islamitische terreurorganisaties daar dood en verderf zaaien.
Ik ken niet alle informatie. De één zegt dit, een ander dat. Sommigen doen alsof ze precies weten wat er nu moet gebeuren, ik zeg heel eerlijk dat ik het niet weet. Maar God weet het wel. Hij luistert naar onze gebeden als we tot Hem roepen. Zijn we bereid meer tijd te investeren in onze gebeden voor deze situatie en te bidden, te smeken, dat Gods doelen in en met het Midden-Oosten tot vervulling zullen komen?

En wat zijn Gods doelen? Toch vooral dat het Evangelie naar iedereen zal worden gebracht. Hij wil immers niet dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen.
We mogen zeker bidden dat alle Syriërs een ontmoeting zullen hebben met de Heere Jezus Christus. Voor ongeveer 60 procent van de moslims die tot geloof komen, is de aanleiding dat ze een droom of met visioen krijgen, waarin ze de Heere Jezus horen of zien. Laten we de Heere bidden dat Hij zichzelf openbaart aan allen in op de vlucht zijn, die wanhopig zijn, die in nood zijn, maar ook aan hen die verbonden zijn aan groepen als IS, Boko Haran, Hamas en Hezbollah. Niemand is voor God onbereikbaar.

Kennen wij iets van Gods liefde voor mensen, zoals de Heere Jezus dat heeft laten zien? Liefde zonder vrees, gevende liefde, liefde die zich uit in gebed en voorbede, ook voor hen die we als onze vijanden zien?
We praten en schrijven vaak zo negatief over anderen. Laten we voor hen bidden, breng hen voor Gods troon, biedt hun het Evangelie. Praat meer met de Heere over die anderen, dan dat je negatief over hen spreekt.

Degenen die onder de vluchtelingen in Syrië, Irak, Jordanië en andere landen in het Midden-Oosten werken, melden dat er te midden van de crisis veel mensen tot geloof in de Heere Jezus komen. Er is een grote vraag naar Bijbels.
Op vele manieren kunnen we praktische hulp bieden, maar laten we nooit de kracht van het gebed onderschatten in crisissituaties.

Laten we bidden dat het Evangelie verspreid zal worden over het gehele Midden-Oosten, ja, over de gehele wereld. Laat het ons gebed zijn dat velen nog de Heere Jezus zullen leren kennen, ook van de vluchtelingen en van de terroristen.

Het heeft geen zin om ach en wee te roepen over de vluchtelingen die Europa binnenstromen. Daar verandert de situatie niet door.
Als u vraagt: wat kunnen wij doen in de huidige situatie, dan is mijn antwoord: ‘Ga bidden.’ Als we ook maar iets zouden beseffen van de kracht van het gelovige gebed, dan zouden we veel meer bidden. Gebed zet de hemel in beweging. Er moet gewerkt worden, jazeker, maar ook gebeden. Persoonlijk, maar ook gezamenlijk, in onze kerken en gemeenten.

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2015 om 12:59

  Gebed leidt tot een goed begrip van Gods wil ook inzake de politiek. Als God deze gebeden wil verhoren, dan komt Zijn zegen en dat noemen wij beschaving en geestelijk leven. Dan gaat het niet alleen maar om verlossing, maar vooral ook om de vervulling van nieuwe opdrachten die wij in de verlossing bekwaam zijn om uit te voeren. Dan gaat er voor sommige van Gods kinderen in de troon een vierschaar open, een rechtbank, als het ware. Dan is er vonnis! Vgl. Openbaring 19:11 En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.

  Het is heel bijzonder dat nu ook miljoenen moslims in Europa te maken krijgen met deze rechtsgangen. Wil de HEER ooit kunnen regeren op aarde, dan zal HIJ geestelijke wegen moeten creëren, in het goddeloze Westen, maar ook in de islamitische wereld.

  Vgl. Jes. 43:19 Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.
  20 Het gedierte des velds zal Mij eren, de draken en de jonge struisen; want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven.

 2. Patrick zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2015 om 13:02

  Dirk,

  Ik lees graag je berichten, kan vanzelfsprekend mijn mening hier neerzetten of talloze video’s van rellende ‘vluchtelingen’, alla akbar roepende, ‘dankbare’ menigten in hongarije, etc..

  Laat ik alleen dit bericht mogen achterlaten, een nederlandse journalist die zich in turkije aanslaat als zijnde een vluchteling en zijn opzienbarende verhaal.

  Ga vooral door met je berichten, ze zijn een zegen

  https:\/\/politiek.tpo.nl/2015/09/09/van-turkije-naar-kos-in-een-rubberboot-het-vluchtelingendrama-van-binnenuit/

 3. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2015 om 14:37

  Heel moeilijk allemaal. Zou er 70 jaar na WO 2 een oordeel over ons komen? Hoorde paar weken terug van een joodse vriend, dat een religieuze joodse vriend van hem zijn keppeltje niet meer draagt na talrijke scheldpartijen. Dat gebeurde niet door autochtonen. De joden zijn een verrijking voor ons land geweest. Hoe hebben wij ze behandeld al die jaren dat ze onder woonden? Niet best en uiteindelijk uitmondend in de holocaust. Toen waren er toch maar weinig Nederlanders, die ze hebben geholpen. Nu zijn we bezig hun land te verdelen, ze de les te lezen en zijn joden hier niet veilig. Er is veel gebed nodig voor ons duistere werelddeel!

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 september 2015 om 20:16

  Tijdens de afgelopen Wereldhavendagen in Rotterdam bezocht ik een schip van de Koninklijke Marine, dat begin dit jaar op missie was bij Somalië om piraterij te bestrijden. Ik sprak met een bemanningslid over dat ik voor hen had gebeden tijdens deze missie en dat het ook een zaak was van leven en dood. Hij vond het heel mooi dat ik voor hen had gebeden en ik vroeg hem of hij ook geloofde. Hij zei dat hij christelijk (Nederlands Hervormd) was opgevoed en dat hij ook wist dat hij de keuze voor de Heere Jezus moest maken, maar hij stelde dat steeds uit en zei dat het later wel kon. Toen zij ik dat hij nú de keuze voor de Heere Jezus moest maken en dat hij Hem ook als zijn Redder en Heiland moest aannemen, want morgen kon het al te laat zijn. Ook vanwege zijn werk als marineman met de nodige gevaren. Toen ik van boord ging, wenste ik hem Gods Zegen over zijn leven toe. Ik had in dat weekend ook gebeden of de Heere Jezus mij de gelegenheid wou geven om mensen van de Koninklijke Marine te bereiken met het Evangelie. Want als betrokken marine-fan wil ik graag dat al deze militairen gered zullen worden door de Heere Jezus aan te nemen. En mijn gebed is dan ook verhoord en ik merkte dat de Heilige Geest dit heeft geleid en mij ook de juiste woorden in mijn mond legde. Thuis loop ik heel vaak in het donkerblauwe BoordTenue van de Koninklijke Marine dat men als werkkleding aan boord draagt. Deze bestaat uit een werkjasje met ritszakken op de borst. Tijdens de Wereldhavendagen droeg ik een donkerblauwe werkoverhemd dat een beetje op het BT-jasje lijkt. Om verwarring en problemen te voorkomen, draag ik geen BT-jasje van de Koninklijke Marine tijdens de Marine- en de Wereldhavendagen.

 5. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2015 om 11:22

  Hoewel een christen mag bidden of God alles wat gebeurt tot een mogelijkheid voor het verkondigen van het evangelie wil gebruiken, moeten we onze ogen niet sluiten voor het feit dat de Islam een vervloekte afgoderij is. De ware reden van deze zogenaamde zieligheidsinvasie is dat IS-terroristen als het ‘Paard van Troje’ als vluchtelingen Europa binnenkomen.

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2015 om 21:07

  Iedereen ‘zucht’ onder het vluchtelingenprobleem. Wat zeg ik? Toen het eerste staatshoofd binnen de EU tegen de vluchtelingen zei: “jullie zijn WELKOM” realiseerde ik mij, dat we geen ‘vluchtelingenprobleem’ hebben maar een ‘vluchtelingenkans’! Altijd hebben wij gemopperd, dat we niet mochten evangeliseren in moslimlanden…… Nu komen de moslims hier naar toe en we zijn óf bang, óf schelden, óf zwijgen….. Ineens zijn zelfs christenen vergeten, dat je èn gastvrij, èn liefde moeten betonen in woorden en daden….. Hoe christelijk zijn wij eigenlijk? Het zou wel eens nuttig zijn om een zelftest op jezelf los te laten!! Zelfs al waren alle moslims onze vijanden, dan NOG zegt Jezus: “heb je vijanden lief en zegen hen die je vervolgen”….. Heel veel christenen zeggen zich aan de Bijbel te houden, maar als er een beroep op onze liefde, erbarmen en gastvrijheid wordt gedaan, dan geven slechts enkelen thuis…… Een aardige test om ons voor te bereiden of de splitsing van de “schapen en de bokken”. Mattheus 25 mogen we NU in praktijk brengen…. Grijp je KANS nu het nog kan!! Wat Jezus hierover zegt in Mattheus 25 is geen sinecure. Zelfs beangstigender dan een jihadstrijder onder de vluchtelingen. Ik denk dat weinig christenen van vandaag dit hoofdstuk ooit gelezen hebben…… In Mattheus 25 gaat het wel over de eeuwigheid en niet over “een opname van de gemeente………”

 7. Will Bais zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2015 om 22:59

  Dankjewel, Dirk, voor je uitleg “op de knieën”.
  ‘k Kan niet onder woordem brengen hoe diep mijn afkeer van de islam is.
  En nog meer na de stellingname van de PKN dat God en Allah gelijk zijn.
  Jouw visie is voor mij de benodigde lichtstraal van omhoog, weg van alleen maar afkeer.
  Nogmaals dank en ik doe graag mee aan het gebed.

 8. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 september 2015 om 23:58

  Het raakt me diep dat er niet opgeroepen wordt tot gebed voor broeders en zusters in het Midden-Oosten en voor hen die als slaaf op de markt staan. Ik hoop echt dat de huidige vluchtelingen de Here leren kennen.
  De nood van christenen en andere minderheidsgroeperingen is zeer groot onder de islam!!

 9. Elizabeth zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2015 om 12:52

  Ik hoop dat heel christelijk Nederland beseft dat het hard nodig is dat we voortdurend het aangezicht van God zoeken en beseffen dat we een God hebben die regeert, Hij wil gebeden zijn.
  Hij is de heilige Koning van Israël. Psalm 99
  De Here is Koning. Dat de volken beven Hij troont op de cherubs, de aarde siddere.
  De Here is groot in Sion, Hij is verheven boven alle volken.
  Dat zij Uw grote en geduchte naam loven; Heilig is Hij
  Verhoogt de Here, onze God, buigt u neder voor de voetbank zijner voeten.
  Heilig is Hij. Heilig is de Here onze God.

  De Here zegene u.

 10. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2015 om 14:26

  Behalve de vele nadelen is het ook een goede kans om het evangelie te verspreiden onder de moslims

  We moeten als christenen zeker naastenliefde tonen, maar ook nuchter zijn, want tussen de echte vluchtelingen zitten ook mensen die niet uit een oorlogsgebied komen en alleen op economisch gewin uit zijn, er gaan zelfs geruchten dat daar ook IS figuren bij zijn

 11. maggie van namen zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2015 om 19:46

  Lieve broeders en zuster in de Heer,

  Onze roeping is: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. In de Bergrede, Mat.5:44, zegt Jezus dat wij onze vijanden moeten liefhebben, goed moeten doen aan wie ons haten en moeten bidden voor degenen die ons beledigen en vervolgen.
  Als we hiermee eens begonnen i.p.v. onze visies en eigen overtuigingen belangrijk te vinden. De keuze is aan ons en ook de zegen die hieruit voortkomt.
  Shalom

 12. Henk van den Berg zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2015 om 22:32

  Dat zou ik ook graag willen zeggen.
  We zingen het ook wel onze kerk / Ons gebed, het sterkste wapenen satans macht halen wij neer, wij neer, wij neer. Laten wij elkaar aansporen, en bewust maken hoeveel kracht er uitgaat van het gezamenlijk gebed. Dat ook hen die ons thans zeer vijandig gezind, zijn ook een openbaring van de Here Jezus mogen krijgen, en dat hun afschuwelijke haat die zij met paplepel ingegoten hebben gekregen daardoor mag veranderen in liefde. Dan denk ik aan Saulus,voor hij Paulus werd, heeft hij ook de christenen buitengewoon vervolgd. Zou onze GOD niet in staat zijn zich opnieuw op dezelfde manier te openbaren als hij bij Saulus deed, aan hen die ons vijandig gezind zijn?Laten we niet vergeten dat wij in een geestelijke oorlog betrokken zijn! Het zijn geestelijke machten die wij met onze fysieke ogen niet kunnen zien, die achter al deze gebeurtenissen zitten. Bidden voor deze situatie, met de vluchtelingen is het beste wat wij kunnen doen. En we mogen weten dat onze GOD toch alles onder controle heeft! Hij is de GOD van Abraham, Isaak en Jacob (Israel), en van de christenen. Hij is een GOD van genade en liefde.
  Wanneer zijn Koninkrijk op aarde zal heersen, zal de oorlog niet meer geleerd worden, en zullen de zwaarden tot ploegscharen worden omgesmeed.

  SHALOM voor een ieder die wil horen!

  Henk

 13. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 13 september 2015 om 23:30

  Angst voor het onbekende, angst om te getuigen, daar hoeven wij ons niet voor te schamen. Leerlingen van de Here Jezus, en zelfs apostel Paulus hadden hier ook last van.
  Bidden, bidden, en nog eens bidden. Dit is het allergrootste goed wat wij hebben.
  Daarnaast zullen wij moeten getuigen, evangeliseren zoals dirk aangeeft.
  Wat ik wel bemerk, dat vele christenen getuigen van de liefde, en niet zozeer de Here Jezus.
  Zodra je over de Here Jezus begint, word je van alle kanten aangevallen. Want stel dat degene zich bekeert.
  Velen draaien hier om heen, maar wij mogen de Here Jezus niet verloochenen.
  De Here Jezus was met iedereen begaan, en toonde zijn liefde voor de mens en deed vele wonderen. Maar altijd de intentie tot bekering.
  Laten wij daarom ook bidden voor ons, de moed om te getuigen, evangeliseren over de waarheid, daarin is de Here Jezus ons voorgegaan.
  En dat zal best angstig zijn, in deze warrige onheilspellende tijden die wij nu gaan meemaken.
  Laten wij elkaar bemoedigen, denk aan de eerste gemeente zoals in Handelingen beschreven. Die tijd breekt weer aan.
  Eenheid, …het kaf zal van het koren gescheiden worden. Wij hebben elkaar nodig, een ieder met zijn talent.

 14. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2015 om 1:30

  De geestelijke strijd die woedt, is een oorlog en gaat om de macht.
  In de islam is in zo’n strijd ALLES toegestaan, zo lang het gunstig is voor de islam.
  Een heel bekend verschijnsel is liegen. Wij kennen dit als jokken, ‘een leugentje om bestwil’… in de islam is taqqia verplicht.
  Het is een manier om de gehate, verachte tegenstander te misleiden en op het verkeerde been te zetten.
  2 Thessalonicensen 2:9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
  – Satan is een mensenmoordenaar en een leugenaar, tot de HEER die leugens ontmaskert.
  – Het is dus oorlog in de hemelen. Een strijd die wij, mensen, niet kunnen winnen alleen maar door “aandacht schenken”.
  – De dromen verdienen onze aandacht, maar zijn niet per se waar.
  – Ook als de dromen wel waarheid zijn …
  en de betrokkene is aangesproken door de Heer Jezus Zelf, dan nog moeten wij weten hoe het machtsblok dat de betrokkene wil verlaten, functioneert.
  Op het verlaten van de islam staat de doodstraf. Zoek hulp in gebed (en laat Jezus “het varkentje” wassen). De HEER weet hoe het werkt. 11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven. ∎

 15. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2015 om 13:42

  Dank je wel Dirk voor het bemoedigende verhaal over de 2e wereldoorlog.
  Hoe belangrijk is (gezamenlijk) gebed. Las gisteren in een boekje van Elisabeth Elliot: Gebed pakt Gods plan vast en wordt de link tussen Zijn wil en de uitvoering daarvan op de aarde.
  Dan gebeuren er dingen, die niet zouden gebeuren zonder gebed. Laten we dat nooit vergeten!

 16. AVDA zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2015 om 17:05

  Dank u wel , Dirk voor uw duidelijke oproep tot gebed. Ik denk hierbij aan onze Heer Jezus die de
  scharen zag en met ontferming over hen bewogen werd, daar zij “voortgejaagd en afgemat” waren, als schapen zonder herder… Matteüs 9:35-38. “Bidt maar om arbeiders,” zei Hij tegen zijn leerlingen, “want de oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders”. Ik wil ook bidden voor de misleiden die voortjagen en afmatten (IS o.a.): zij geloven leugens! Gods hart gaat ook naar hen uit (waren wij niet als zij voor onze bekering: ongelovig en verkeerd bezig?) Ik dank de Heer voor zijn voortdurend omzien naar zijn schapen en dat Hij wegen zoekt “dat een verstotene niet van Hem verstoten blijve” 2 Samuël 14:14. Dit is een zeer bemoedigend Woord, vind ik al jaren. ‘t Is Zijn Werk… Halleluja!

 17. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2015 om 17:59

  Enkele reacties hier op dit forum ten spijt, lees ik op Xander nieuws dat reeds in 1993 een plan is gemaakt door de Islamitische Liga om Europa te Islamiseren.
  Een plan waar met name de linkse gevestigde orde in Europa volop aan meewerkt.
  Dit is dus wat wij thans meemaken. Ze zetten immigratie in bij wijze van oorlogstechniek en Europa wordt overspoeld door vluchtelingen, een probaat middel…..
  Wat een zegen om in deze tijd gelovig te zijn…..

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 14 september 2015 om 19:41

  Zojuist zag ik op RTL-Nieuws dat, net als in de rest van Europa, ook in ons land de grenscontroles strenger worden om de vluchtelingenstroom in te dammen.

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 15 september 2015 om 13:07

  Zoals ik het zie:
  Alles is in voorbereiding om de weg vrij te maken voor de anti-zoon/antichrist.
  Zijn leer wordt alom in de wereld reeds geplant! (= zijn pionnen/volgelingen planten zich alom in de wereld).
  Tegelijkertijd is de Here God/JHWH bezig om Het Lichaam van Christus te VOLMAKEN. Aan de ene kant vallen velen af (afval). Aan de andere kant groei/toevoeging.
  Zodra het Levende Lichaam deze aarde verlaten heeft, is voor de anti-zoon alles klaar. Zijn leer behoeft niet meer geplant/gepredikt te worden. Het is overal reeds aanwezig.
  Gebed nodig? Ja, maar in de eerste plaats de Here God te vragen dat Zijn Lichaam spoedig Vol mag zijn, en dat er ook velen van hen die nu nog in duisternis wandelen, toegevoegd worden aan Zijn Lichaam. Ja ook van hen die de islam aanhangen.
  Hoe? Wellicht op de wijze zoals Saulus door de Here Zelf op zijn weg naar Damascus om gelovigen in de gevangenis te werpen, in de kraag is gegrepen.

 20. Patrick zegt:
  Geplaatst op maandag 21 september 2015 om 10:48

  @Ernst van Olffen,

  Quote “Een aardige test om ons voor te bereiden of de splitsing van de “schapen en de bokken”. Mattheus 25 mogen we NU in praktijk brengen…….. Wat Jezus hierover zegt in Mattheus 25 is geen sinecure…… Ik denk dat weinig christenen van vandaag dit hoofdstuk ooit gelezen hebben…… In Mattheus 25 gaat het wel over de eeuwigheid en niet over “een opname van de gemeente………”

  Mag ik u wijzen op een verkeerd gebruik van Mattheus, om uw mening op te leggen m.b.t. het “gewenste gedrag” van christenen richting (economische, meerendeels antichristelijk religieuze) vluchtelingen.
  Laten we naar Matteüs 25 (31-46) bekijken en de gehele tekst beschouwen.

  Hier spreekt de Mensenzoon het oordeel uit over de mensheid. Hij handelt vanuit een alwetende positie: en hier verdeelt hij de mensen in ‘schapen’ en ‘bokken’. Dit verwijst naar Ezechiël 34:17, waar God rechtspreekt over zijn volk. Hier spreekt de Mensenzoon zijn oordeel uit over de hele mensheid.
  Het criterium op grond waar men bij hoort, neemt een belangrijke plaats in, Matteüs 25:35-36, 25:37-39, 25:42-43 en 25:44. Het komt erop aan hoe mensen de Mensenzoon behandeld hebben in zijn weerloosheid en zwakheid.
  In Matteüs 25:40 en 25:45 wordt het criterium verduidelijkt: doorslaggevend is hoe men ‘de onaanzienlijkste’ van de broeders of zusters van de Mensenzoon heeft behandeld.

  Wie zijn de ‘broeders en zusters’ van de Mensenzoon? Binnen het evangelie volgens Matteüs zijn dat degenen die in Jezus geloven, de christenen (zie bijvoorbeeld Matteüs 10:40, 10:42). Het lot van de christenen is verbonden met dat van Jezus: de manier waarop men hen behandelde, wordt hier voorgesteld als doorslaggevend criterium in het oordeel van de Mensenzoon.

  In het Oude Testament vinden we iets dergelijks. In Joël 4:1-3 lezen we dat de (slechte) manier waarop de volken Israël hebben behandeld doorslaggevend zal zijn in Gods oordeel over hen. Het verschil met het O.T. is dat het nu de (in Jezus Christus gelovigen betreft), als de volgelingen van Jezus.

 21. Margreet. zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 september 2015 om 18:01

  Zaterdag was u in Katwijk. Geweldig! Dank u wel.

 22. Robbert zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 september 2015 om 17:53

  Beste Dirk

  Uiteraard is het onze plicht te bidden voor iedereen die op ons pad komt maar ook voor degenen die we niet zien. Ik denk maar aan de moedige Christenvrouw Asia Bibi die nog steeds gevangen zit omdat ze de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Wat de huidige vluchtelingenstroom betreft ben ik toch wat voorzichtiger. Nu al zijn er verhalen bekend van ‘vluchtelingen’ die anderen bedreigen met de dood dan wel vernederen en mishandelen. Als je zulk gedrag vertoont, ben je in mijn ogen geen asielzoeker en moet je linea recta teruggestuurd worden naar waar je vandaan komt. Het vreemde doet zich ook voor dat er meer moslims dan christenen in de AZC’s zitten die zich ernstig misdragen naar andersdenkenden. Natuurlijk hebben deze islamieten die zich op een ernstige dwaalweg bevinden ook de Heere nodig maar…… ze zullen wel eerst hun hart moeten openstellen. Zoals ik het nu zie is bidden voor het grootste deel van hen letterlijk parels voor de zwijnen gooien.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden