Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets… (24 reacties)

Geplaatst op donderdag 24 september 2015, 11:21 door Dirk A A

‘De HEERE is mijn Herder…’ Deze woorden uit Psalm 23 hebben de eeuwen door al zeer vele gelovigen bemoedigd, in alle mogelijke situaties. Een herder zorgt; een herder leidt; een herder wijst de weg; een herder verzorgt dat éne lammetje dat gewond is; een herder zoekt uren naar dat ene lammetje dat verdwaald is. Vaak vinden we het veel moeilijker om de woorden die volgen uit te spreken: ‘…mij ontbreekt niets…’

Ik vermoed dat deze Psalm één van de meest geliefde Psalmen in het Psalmboek is. Misschien betekent Psalm 23 ook voor u heel veel. De Psalm waaraan u zich vastklemde toen het moeilijk was in uw leven. De Psalmwoorden – woorden van de Heere zelf – die u troosten, die u bemoedigen. In tijden van verdriet, van zorg, van tegenslag. Maar ook woorden waarmee u God grootmaakt, looft en prijst.

In de Bijbel wordt God in Genesis 48 voor het eerst met een herder vergeleken, en wel door Jakob, in zijn zegen voor zijn zoon Jozef:
‘De God voor Wiens aangezicht mijn vaderen, Abraham en Izak, gewandeld hebben,
de God Die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag…’ (vers 15).

Dat David zegt ‘De HEERE is mijn Herder’ geeft aan dat hij een persoonlijke relatie met de Heere had. Een intieme relatie. David kende de Heere en de Heere kende hem.
David was zelf schaapherder. Zoals hij alle schapen kende, zo kende de Heere hem. Zoals de schapen hem vertrouwden, zo vertrouwde hij de Heere.

Het spreken van de Heere als mijn Herder, Die zorgt en beschermt, is als een getuigenis tegenover onzekerheid, dreiging, gevaar en angst. Wat er ook gebeurt, op Hem kan ik aan. Ik zal niet vrezen en ik zal niets tekort komen.

‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Het zijn zulke bekende woorden in vers 1 van Psalm 23, dat de werkelijke betekenis misschien nauwelijks meer tot ons doordringt.
Als het voor de wind gaat in ons leven, als de zon schijnt, is het gemakkelijk om te zeggen en te zingen: ‘De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’
Maar als de stormen woeden, als we missen waarnaar we zo verlangen, dan wordt het veel moeilijker om die woorden ‘…mij ontbreekt niets…’ mee te spreken en mee te bidden.

Toch geloof ik dat de Heere ons dit wel wil leren. Dat we ons zo kunnen verheugen in de Heere Jezus en in wat Hij voor ons heeft gedaan aan het kruis en in Zijn opstanding, dat we zo vol zijn van Hem, en ons in Hem verheugen, dat we door genade kunnen zingen: ‘…mij ontbreekt niets…’ Omdat de Heere Jezus alles voor ons is. En omdat we mogen leren, stapje voor stapje, dat we in alles op Hem kunnen en mogen vertrouwen. En dat we het zeker weten: ‘De Heere zal voor ons zorgen, hoe de situatie ook is.’ Wie op Hem vertrouwt, zal nooit beschaamd uitkomen.

De woorden ‘mij ontbreekt niets’ spreken over de situatie op dit moment, maar ook over de toekomst. Mij ontbreekt nu niets, mij zal ook in de toekomst niets ontbreken. Omdat de Heere mijn Herder is…

David had dit geleerd. Eerst spreekt hij in deze Psalm over de goedheid van de Herder:
Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.
Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid,
omwille van Zijn Naam
(vers 2 en 3).

David wist ook dat de Heere met hem mee zou wanneer gevaar zou dreigen. Lees maar:
‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij;
Uw stok en Uw staf,
die vertroosten mij’ (vers 4)

Net als David wil de Heere Jezus het ons ook leren ons vertrouwen helemaal op Hem te stellen. Dan hoeven we niet te vrezen, in welke situatie we ons ook bevinden. Al zouden we voor de poorten van de eeuwigheid staan, al moeten we door een dal vol schaduw van de dood, als de wereld om ons heen wankelt, als we ons door iedereen onbegrepen voelen, dan hoeven we niet te vrezen.

Onze reactie is vaak zo anders. We raken in paniek, we zeggen misschien: ‘We kunnen pas gelukkig zijn als we dat en dat hebben…’. En we vragen ons af: ‘Waarom moet ik dit missen?’; ‘Waarom geeft de Heere me dit niet?’
Er zijn vragen waar wij in dit leven geen antwoord op krijgen. Maar dwars door alles heen wil de Heere Jezus ons leren ons vertrouwen helemaal op Hem te stellen.

In Johannes 10 noemt de Heere Jezus Zichzelf de goede Herder.
Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en wordt door de Mijnen gekend,
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik geef Mijn leven voor de schapen
(Johannes 10:14 en 15).

In de laatste twee verzen van deze mooie Psalm 23 zingt David nog:
U maakt voor mij de tafel gereed
voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis van de HEERE blijven
tot in lengte van dagen.

David verheugt zich in de Heere. Laten ook wij ons zo verheugen over en verblijden in de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 september 2015 om 12:42

  De Heer is onze Herder. De wereld staat in de brand. Als we geen hoop hebben zullen we in paniek raken.
  Maar als we ons vertrouwen op God stellen, hoeven we niet te vrezen. We zijn vreemdelingen op aarde, maar voor een ieder die gelooft is er EEUWIG LEVEN. Het is niet zo dat we dan geen moeite, verdriet of angst zullen hebben, maar het zal ons niet hoeven verlammen omdat dit maar tijdelijk is. Als we op Jezus blijven vertrouwen kunnen we allemaal aan. Want ons wacht een HEERLIJKE TOEKOMST. Beste mensen stel uw vertrouwen op God. Bekeer u, we leven nog steeds in genadetijd. Maar hoe lang nog?
  Stel het niet uit om uw leven aan God te geven.

  Tjitze Koster

 2. Dinette zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 september 2015 om 21:50

  Leren ons vertrouwen helemaal op Hem te stellen: er is geen betere plek dan bij Hem te zijn.

  Dirk, als je het goed vindt wil ik graag verwijzen naar een prachtig lied van Sela over Ps. 23: https://www.youtube.com/watch?v=eJE4_XOxrBA
  Als je liever geen verwijzing hebt dan verwijder je het maar.

 3. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 september 2015 om 3:42

  Beste Dirk,

  Ja Psalm 23 betekent ook heel veel in mijn leven. Hoe vaak heb ik de zin “….zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij……” (NBG) geciteerd om kracht te ontvangen als ik diepe angsten had. Het maakt ook duidelijk dat Gods woord onmisbaar is in ons leven. Zonder het woord van God zouden wij de weg in dit leven niet weten. Het bepaalt welke keuzes je maakt in dit leven en het geeft een bemoediging om vooruit te kijken naar hetgeen komen gaat als de Here Jezus komt. Zijn woord en Zijn belofte dat Hij ons beschermt, omdat Hij de goede Herder is, geven rust in deze woelige tijden. Wij kunnen vrede hebben, terwijl de wereld in onrust verkeert. Zie Jesaja 57:20,21 NBG.

  San

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 september 2015 om 10:35

  Een prachtige overdenking….dankjewel!
  Psalm 94:18+19 sluit hier ook zo mooi bij aan!

 5. Peter zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 september 2015 om 20:26

  Als de herder in dit verhaal een beeld is van ‘het koningschap’, dan is het opmerkelijk dat de allerhoogste Herder, onze Here Jezus … Zich eerst liet slachten als een schaap … Zó diep is de gruwel die “zonde” heet. Jezus kon alleen maar stervend, met Zijn bloed het kwaad uitdelgen.
  In de wederopstanding verwierf Hij het koningschap voor Hemzelf. En een zekere verlossing voor ons die in het geloof op Hem zien.
  Is deze kracht van het bloed nog altijd geldig? Hoe gaat dit werken nu anno 2015 de tegenstander oorlogen voert en beschikt over uiterst verfijnde techniek om te verleiden en beheersen? Veel mensen rekenen op “de opname”…
  Ikzelf geloof dat er een soort bruiloft komt, in geest en waarheid, de Bruiloft van het Lam. Als toerusting is er ‘de sterkte Zijner macht’. Ef. 6:10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. Een geestelijk beginsel waar de boze GEEN vat op heeft en waarin de Eregast zal zijn, onze Redder en Herder, Jezus Christus, de Koning der koningen en Here der heren, in kracht en Heerlijkheid.
  (tromgeroffel, lichten aan, muziek)

 6. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2015 om 11:11

  Onze geestelijke levensweg is een lange pelgrimstocht door diepe dalen ( aanvallen door satan) maar ook over hoge bergtoppen met prachtige vergezichten en uitzichten op Gods-vredesrijk dat weldra komende is. En als wij Jezus in ons hart gesloten hebben en Zijn leer, de wil van Zijn Vader, daadwerkelijk in praktijk blijven brengen, dan hebben wij de beste Gids en Herder op onze pelgrimstoch door dit aardse leven, die ons zal leiden en brengen naar Gods-vredesrijk in de Hemel. Hub.

 7. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2015 om 19:50

  Dankbaar ben ik, dat Jezus voor mij als de Goede Herder, Zijn leven heeft opgeofferd. Hij trok Zich niet terug in ‘t heetst van de strijd. Prijs Zijn Naam! Zodat Hij ook in alles kan medegevoelen. En zo voor ons kan pleiten bij de Hemelse Vader.
  Des Heren waarschuwingen in (Ezech.34) tegen herders van Israel, gelden ook voor ons niet Joden. Om onszelf niet te weiden! Wij worden ook als slachtschapen gerekend, zoals Jezus de gehoorzaamheid moest leren, uit hetgeen Hij geleden heeft, moeten wij ons ook wapenen met dezelfde gedachte (1Petr.4:1).
  Hij heeft mij met Zijn stok en staf menigmaal de goede richting weer moeten opsturen. Omdat dit schaap nog al eens de neiging had/heeft om af te dwalen.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 september 2015 om 20:26

  Dat er veel verandert in deze wereld zal niemand ontgaan. Dat ook wij zullen moeten mee veranderen is de onvermijdelijke consequentie, willen we onszelf tenminste niet buitensluiten. HOE en waarvoor sta je in deze wereld? Het is het volgende vers uit Psalm 23, dat mij mijn leven lang nooit heeft losgelaten:
  “4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
  Ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij.” (NBG51)
  Het is dat ene woordje “GA”, dat voor mij het kernwoord is van deze mooie Psalm! Als je niet “gaat” zal je voor altijd in dat dal blijven en nooit de volgende bergtop bereiken! Ga – hoe zwaar het misschien ook wordt – nooit bij de pakken neerzitten!! Er was ooit een bekend lied: “Wij zullen doorgaan” en ik denk, dat het daarom zal gaan in deze veranderende wereld. GAAN is tevens de roeping voor ELKE christen!! (Hand. 1: 8).
  Waar ik in de rest van je Nieuwsbrief hevig van schrok, Dirk, is dat als de missie van Rusland in Syrië mislukt, dat ook China in het conflict betrokken wordt en dat allemaal aan de grens van Israël….. De bemoeienis van Rusland (samen met Iran) brengt ons al aan de rand van een derde wereldoorlog, maar als ook China bij het conflict betrokken raakt…… Ik weet niet of iedereen bekend is met de miljoen Bijbels die Open Doors in 1981 naar China stuurde. Wat niet iedereen weet, is, dat uit het gebied, waar in 1981 de Bijbels aan land werden gebracht, momenteel 20.000 Chinezen als zendeling met succes onder de moslims in het Midden Oosten werken…… Moslims verwachten namelijk niet, dat er onder chinezen ook christenen zijn. Als wij voor het Midden Oosten bidden, bid dan ook voor de Chinese zendelingen!

 9. Petrus zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2015 om 12:28

  “De schapen horen mijn stem”. In Roemenië zie je soms een hele grote kudde met b.v. drie herders. Als ze naar hun “eigen gebied” gaan of naar hun eigen schaapskooi, dan roept de herder zijn schapen. Wonderlijk dat de herder dan zijn eigen schapen verzamelt. Die schapen kennen zijn stem en gaan met hem mee. Ieder schaap volgt zijn/haar eigen herder. Horen wij de stem van onze Schaapsherder? Volgen wij dan ook de “Goede Herder”?

 10. Herma zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2015 om 13:41

  Mooi lied op youtube Dinette.

 11. Christine de Gier zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2015 om 22:20

  Een reactie op de uitspraak dat er een groep mensen gezondigd zouden hebben (vanuit de Nieuwsbrief, over een studiedag op de EH, red.): De Bijbel legt (bijna) altijd zichzelf uit. Bijvoorbeeld Romeinen 5:12 en 17 vertelt dat Adam gezondigd heeft waardoor de dood ging heersen en dat Christus (als de tweede Adam) gerechtigheid heeft gebracht. Ook in het geslachtsregister van de Here Jezus in Lukas 3 wordt Hij de Zoon van Adam genoemd. Dat geslachtsregister wordt duidelijk vermeld. Vanwaar die vaagheid? Laten we maar onze Goede Herder volgen. De belofte is: we zullen Zijn stem verstaan. De vreemde zullen wij beslist niet volgen, want we kennen zijn stem niet (Johannes 10). Bij Petrus (nr.9) sluit ik mij aan.

 12. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 27 september 2015 om 23:59

  Prachtige overdenking, dankjewel Dirk. Onze goede Herder zoekt en roept zijn schapen overal ter wereld. We mogen God zeer dankbaar zijn voor de enorme verspreiding van het evangelie. In China zijn en komen veel mensen tot bekering, bijbels zijn bijna niet aan te slepen zoveel vraag is er naar. Ook groeit de ondergrondse kerk in Iran ondanks het verkeerde regime. Onlangs zijn in een Berlijnse kerk heel veel vluchtelingen tot bekering gekomen – de kerk telde ca. 150 bezoekers en nu over de 600. Het moet voor ons een geweldige bemoediging zijn dat ondanks alle duisternis om ons heen het licht blijft schijnen. Er komen vele vluchtelingen naar Europa, hoofdzakelijk moslims, en dit is nog maar het topje van de ijsberg, want velen zullen er nog bij komen – de oorlog gaat door! Christenen worden door hun komst wel heel direct geconfronteerd met het discipelschap volgens Hebr. 13. Met onze liefde en gastvrijheid voor deze mensen kunnen wij de Herder laten zien die wij volgen. Deze ontheemde mensen zullen ernaar verlangen om Hem ook te leren kennen, wat een opwekking zal er komen. God kan alles ten goede keren. Prijs zijn grote Naam.

 13. Willy zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2015 om 12:18

  Een mooi artikel! Echter sommige reacties op dit forum zijn behoorlijk naïef. Natuurlijk moeten de echte vluchtelingen worden geholpen, maar Islam, staat haaks op het Christendom. Islam past gewoon niet bij het westen. We moeten de ogen niet sluiten voor de excessen die hier ook uit deze immigratiestroom voortkomen. In dit verband zou u eens een kijkje kunnen nemen op de site ‘Elsevier’, daar zijn talloze reacties te vinden hoe de burger over deze situatie denkt.

 14. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2015 om 12:26

  Vandaag is het Soekot (Loofhuttenfeest). Shalom!
  De manier waarop evangelisatie onder moslims wordt aangemerkt als “de grote stap voorwaarts”, benauwt mij zeer.
  In gedachten zie ik alweer een sociale actie op gang komen, met de gelegenheid om gloeiend van opwinding geld te storten, om onze zondige harten het gevoel te geven dat wij goed bezig zijn.
  Het MAG niet, evangeliseren onder moslims. De shariah verbiedt dat. Zodra er enkele evangelisten in elkaar zijn geschopt, zult u weten wat ik bedoel. Wij KUNNEN dat ook niet, evangeliseren in de islam. Gereedschap heeft men daarvoor nodig, de geestelijke macht en Gods leiding.
  Deze ontbreekt. Er is alweer een zondag voorbij. Niets is er gebeurd in mijn woonplaats. Ook a.s. zondag zal er niets gebeuren wat de buitenstaander aanspreekt.

 15. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 28 september 2015 om 18:23

  @ Shalom
  ‘Liefde en gastvrijheid’… en domheid.
  Hebr. 13 is volgens de moslims het “verkeerde” (want ‘vervalste’) boek. Moslims genieten geen liefde en gastvrijheid, zij hebben daar RECHT op, volgens de koran. Omdat de hele wereld van allah is, met alles er op en er aan, dus ook u, uw bezittingen, uw vrouw en uw kinderen.
  En waar zij, de moslims, eenmaal hun voet hebben gezet, daar gaan zij NOOIT meer weg.

 16. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 september 2015 om 1:06

  We weten dat ons land en de rest van het “christelijke” Europa overspoeld wordt door een aanhoudende stroom van vluchtelingen, hoofdzakelijk moslims. Veel mensen ervaren dit als bedreigend en doemscenario’s verschijnen die het zicht op de toekomst vertroebelen.
  Zeker er komt heel veel op ons af en verdraagzaamheid en aanpassing wordt ook van ons gevraagd, niet alleen van de vluchtelingen. Gelukkig zijn er vrijwilligers die met alle liefde hulp aanbieden om mensen op te vangen, ook in de kerken. Er is een groeiend aantal mensen dat zich bekeert tot het christendom omdat ze door de vreselijke ervaringen in naam van de islam er een punt achter gezet hebben.GENOEG IS GENOEG zo denkt men erover.
  Wat verwacht Jezus dat WIJ zullen doen, WHAT WOULD JESUS DO? Ik denk dat iedereen het antwoord wel weet.

 17. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 september 2015 om 13:15

  Er zijn veel Moslims die ZEGGEN dat ze CHRISTEN zijn uit praktische overwegingen in dit land. De Moslims nemen vaak de oorlog ‘mee’ uit eigen land en gaan die hier verder uitvechten…… Het zou maar zo kunnen dat er een burgeroorlog in het verschiet ligt.De tijd zal het leren, maar de vooruitzichten zijn niet goed.
  Het is realistisch denken en heeft niets te maken met zich angstig of bedreigd voelen. Jezus wil dat wij op onze hoede zijn en dat er niet zaken gebeuren die ten koste van ons gaan.

 18. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 september 2015 om 20:16

  Vaak is er tegen de Christenen/gelovigen/kerk gezegd: ga uit van haar, mijn volk. En daarmee wordt bedoeld: uit Babylon gaan. Ik heb dan ook nooit begrepen hoe dat moest.
  Ik krijg nu langzaam het idee dat we nog nooit in Babylon hebben gezeten en dat Babylon de gelovige nu achtervolgt. Om bezit van ons te nemen.
  En wat doen we? Laten we Babylon binnen …komen?

 19. Shalom zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 september 2015 om 21:24

  Al die moslims in Europa geven voor Christenen en niet christenen bepaald geen comfortabel gevoel. Ook voor mij niet. Wegzakken in de kerkbank met koffie erna, die tijd lijkt voorbij te zijn. Er komt veel op ons af en we moeten nuchter en waakzaam zijn, dat geldt ook voor mensen in kerken waar dwaalleer verkondigd wordt….. zonder dat men het in de gaten heeft.
  Moslims komen uit een cultuur waar ze vanaf de geboorte het stempel meekregen dat de Islam de enige en beste godsdienst is. Wij weten hoeveel eeuwen ze al misleid zijn maar dat betekent niet dat we nu onze mond moeten houden. Ik kom sinds 46 jaar in een moslimland waar ik heel veel liefde gastvrijheid respect en eerbied meemaak, waar de nederlandse beschaving nog wat van kan leren. Laten we ons niet uitnemender achten dan de ander maar acht slaan op onze nieuwe naasten. De extremisten, jihadis, profiteurs, criminelen, leugenaars zullen toch door de mand vallen. De waarheid zal overwinnen en we mogen daarbij onze ogen richten op Jezus, onze helper.

 20. Lies zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 september 2015 om 14:03

  Peter:
  U zegt: En waar zij, de moslims, eenmaal hun voet hebben gezet, daar gaan zij nooit meer weg.
  Ook zij zullen eenmaal naar de stem van de ware God moeten luisteren als Zijn stem klinkt!
  Zoals in Genesis 1 staat geschreven: En God sprak Zijn woord en het was er. Jezus Christus heeft alleen gezag en niet de Islam. Wij zijn het eigendom van Jezus Christus en in Zijn naam heeft Hij ons macht gegeven.
  In Lucas 10: 19 zegt Hij tot zijn discipelen: Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.
  Onze identiteit ligt in Jezus Christus, zie op Hem. Het Woord van God heeft het laatste woord en niet de Koran.
  Jesaja 40: 28 en 29: Hij geeft de moede kracht en den machteloze vermeerdert Hij sterkte!

 21. Wim zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015 om 14:46

  Hallo broeders en zusters,

  Ik zou jullie willen wijzen op twee interessante werken:

  Het boek “Eindtijd, Israël en Islam” van Jan van Barneveld”. Dat schreef hij voordat de huidige vluchtelingenproblematiek zich op deze schaal aandiende. Wel leerzaam vond ik.

  en

  https:\/\/www.verhoevenmarc.be/PDF/Aan_mijn_moslimvrienden_nw.pdf

  Een goede basis voor een gesprek met eventuele vluchtelingen op ons pad.

  Maranatha!

  Groeten, Wim.

 22. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 oktober 2015 om 14:46

  Beste broeders en zusters

  VANMORGEN lazen wij JESAJA 24, aangereikt door een van onze zusters.
  Daar staat duidelijk wat ons te wachten staat en wat wij moeten doen.
  Wees niet bevreesd, zegt onze HEER en MEESTER!

  Dus? Doe wat onze MEESTER zegt.

  Allen een SHALOOM toegewenst.

 23. Anthony Janse zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 oktober 2015 om 11:43

  Wil graag wijzen op het mooie boekje, geschreven door een schaapherder met jarenlange praktijk ervaring m.n. in Afrika “Hoe een herder Psalm 23 ziet” uitgegeven bij Ark Media. Vol met praktijk en levenservaring bezien in bijbels licht(bijv. zorg die schapen en mensen nodig hebben)
  Zie https:\/\/www.bol.com/nl/p/hoe-een-herder-psalm-23-ziet/9200000041138550/

 24. De Heer Is Herder Mij Ontbreekt Niets - Afbeeldingen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 april 2022 om 16:06

  […] 12. De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets… – DIRKs visie […]

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden