Shalom Israel

De eerste zondag van oktober is de zogenaamde jaarlijkse Israelzondag. Aanstaande zondag dus, 4 oktober. Ik hoop dat ook uw dominee, uw voorganger, preekt over Israel en bidt voor het Joodse volk. En als hij het niet doet, spreek hem er gerust op aan. En als hij het wel doet, vraag hem om het eens wat vaker te doen.

Soms krijg ik de reactie: ‘Israel is zeker een hobby van je…’ Dat is het niet, maar ik voel me geestelijk zo verbonden met Israel en met het Joodse volk, dat ik er niet over kan en mag zwijgen. God heeft de liefde voor het Joodse volk in mijn hart gelegd. Niet om dit voor mezelf te houden, maar om het door te geven, aan u en aan anderen en ook te tonen aan Israel en aan het Joodse volk, ter bemoediging.

Ik ben blij met de Israelzondag, de eerste zondag in oktober. In tal van kerken en gemeenten staat Israel dan centraal in de prediking, de gebeden en de liederen. Eigenlijk zou iedere zondag Israelzondag moeten zijn, in elke kerk en gemeente. Beseffen we hoe rijk gezegend we zijn door het Joodse volk?

Kent u de woorden uit Johannes 4:22, waar de Heere Jezus zegt: ‘De zaligheid is uit de Joden.’ Vergeet dat nooit! De Heere Jezus is God, werd mens en werd geboren in het Joodse volk. Door de struikeling van dat volk is het Evangelie ook tot de heidenen, tot ons gekomen. Voor ons onbegrijpelijk, maar dat paste in Gods plan met Israel en met de wereld.

Zonder het Joodse volk zouden we de Bijbel niet hebben en zou er voor ons geen redding zijn. We hebben de Heere Jezus lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. We hebben het Joodse volk lief, omdat het Gods volk is. We hebben het land Israel lief, omdat het Zijn land is. We hebben Jeruzalem lief, omdat het Zijn stad is. God heeft Zijn volk niet verstoten, zoals sommigen menen. ‘Volstrekt niet,’ stelt Romeinen 11:1.

Laat u niet in de war brengen door sommige theologen andere zogenaamde deskundigen, die beweren dat Israel en het Joodse volk na de komst van Christus gelijk zijn aan alle andere landen en volken. God heeft een plan met Israel en met het Joodse volk, en Hij zal dat plan uitvoeren, precies zoals in de Bijbel wordt voorzegd. We moeten de Bijbel weer leren lezen, de profeten.
Hij, de Heere Jezus, zal na Zijn wederkomst Koning worden in Jeruzalem over heel de aarde. Dat zegt de Bijbel, ook al is het predikanten soms verboden om die boodschap te brengen.

Samen met de duizenden gelovigen uit de Joden mogen we nu gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. Gelovigen uit de heidenen zijn niet langer ‘vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is’ (Efeze 2:19 en 20).
Wat een voorrecht is het om met de gelovigen uit Israel ingeplant te mogen zijn in de olijfboom en deel te mogen hebben aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, aan de zegeningen die in Christus Jezus zijn (Romeinen 11:17).

Daarom is het belangrijk om in onze samenkomsten ons verbonden te weten met Israel en met het Joodse volk. Altijd. Niet dat er dan in elke dienst over Israel gepreekt moet worden, maar laten we het Joodse volk nooit vergeten. Bid om vrede, de shalom voor Jeruzalem. Zegen het Joodse volk. Troost dat volk. Steun de Joodse mensen, zeker ook de huisgenoten van het geloof (Galaten 6:10), alle Joodse mensen die de Heere Jezus al mogen kennen als de Messias, Die al gekomen is en spoedig terug zal komen op de Olijfberg om Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid op te richten! Roep het uit: ‘Spaar Heere, Uw volk’ en smeek om de bekering van het Joodse volk.

Dirk van Genderen