Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bid juist nu om vrede voor Jeruzalem (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 15 oktober 2015, 21:40 door Dirk A A

Nu het geweld in Israel en zeker in Jeruzalem dramatisch escaleert, is Psalm 122 bijzonder actueel. Deze Psalm roept ons op te bidden voor de vrede van Jeruzalem, de shalom van Jeruzalem. Wat wordt er met deze oproep bedoeld?

De naam Jeruzalem is afkomstig van het Hebreeuwse woord voor vrede (shalom), wat nog duidelijker wordt als je het op z’n Hebreeuws zegt: Yerushalayim.
Het is interessant dat het werkwoord betalen dezelfde afkomst heeft: leShalem. Een betaling of transactie in ruil voor goederen herstelt de vrede tussen twee partijen. Shalem in het Hebreeuws heeft ook de betekenis compleet en shalom staat voor vrede.

De Heere Jezus betaalde de losprijs in Jeruzalem
Nu wordt wel duidelijk dat de achterliggende betekenis van de door God gekozen stad Jeruzalem een rijke betekenis heeft, met name voor degenen die geloven dat de Heere Jezus betaalde voor onze zonden, om het in orde te maken met God en om de vrede tussen ons en Hem te herstellen. En Hij betaalde die losprijs in Jeruzalem.

Wat betreft het eerste deel van de naam van de stad: Jeru… of Yeru… De berg waarvan God zei dat Abraham daar zijn enige zoon moest offeren, was de berg Moria. Dat was dezelfde plaats waar Salomo de eerste tempel bouwde en waar Nehemia de tweede tempel bouwde.
Abraham nam zijn zoon naar dezelfde plaats waar nu Jeruzalem ligt. Izaäk klom dezelfde berg op, terwijl hij het hout droeg op z’n rug, dat bestemd was om hem op te offeren. Maar God hield Abraham tegen en zorgde voor een ram om geofferd te worden in Izaäks plaats.

De HEERE zal voorzien
Nu komen we bij Yeru… van Yerushalahim. In Genesis 22 verschijnt telkens het Hebreeuwse woord voor zien. Het is kort nadat Hagar verwijst naar God als Degene Die ziet.
Genesis 22:14 zegt: ‘En Abraham gaf die plaats de naam: Jahweh-jireh. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.’

Wanneer Izaäk zijn vader vraagt waar het slachtoffer is, zegt Abraham tegen z’n zoon: ‘God zal Zichzelf een lam voor het offer brandoffer voorzien, mijn zoon…’ (vers 8). Misschien betekent dit ook wel ‘God zal het zien’. Het woord jireh heeft namelijk soms de betekenis zien en soms voorzien.

We komen dan tot de conclusie dat Jeruzalem de betekenis in zich heeft: ‘God zal het zien, God zal compleet voorzien en heeft betaald voor vrede’.

God ziet het geweld
Dit is juist nu een mooie gedachte, met alles wat in Israel en in Jeruzalem gebeurt. De situatie is zeer ernstig. In blinde woede vallen Palestijnen, gewapend met messen, bijlen, stenen, auto’s en vuurwapens Joodse mensen aan. En wanneer Israel uit zelfverdediging de aanvallers uitschakelt en soms moet doden om erger te voorkomen, krijgt Israel – zoals kan worden verwacht – de schuld.

Het is haat tegen de God van Israel, blinde haat, woeste haat. Zelfs Palestijnse kinderen van amper tien jaar gaan in de aanval tegen Israel. Velen zijn volledig geïndoctrineerd met haat tegen Israel, hen aangeleerd in het onderwijs en op de zogenaamde Palestijnse zomerkampen.

God ziet alles wat er gebeurt, ook in Israel, ook in Jeruzalem. Hij is bewogen met Zijn volk. Maar de zonden van Israel en de zonden van Arabieren en Palestijnen raken Hem.
Uit de Bijbel weten dat God grootse plannen heeft met Jeruzalem. Daar zal de Heere Jezus wederkomen, op de Olijfberg. Daar, in Jeruzalem, zal Hij regeren, niet als een lijdende dienaar, maar als Koning. Hij zal alles gaan herstellen en vrede geven in Jeruzalem en op de hele aarde. Maar zolang Hij er nog niet is, moeten we bidden om vrede, vrede met God, betaald door Jezus, de Messias.

Het centrum van de wereld, de navel van de aarde
De stad is belangrijk voor God, maar nog belangrijker is Zijn volk. Ezechiël 5:5 zegt: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet, met landen eromheen.’
Voor God is Jeruzalem het centrum van de wereld. Het Bijbelse Hebreeuws verwijst naar Jeruzalem als de navel van de aarde (Ezechiël 38:12). God noemt Jeruzalem ‘Mijn stad’ (Jesaja 45:13).

Toch was God bereid Zijn tempel en Zijn stad te laten verwoesten vanwege de ongehoorzaamheid van Israel. Het gaat Hem niet allereerst om de stad zelf, maar om de heiligheid van Zijn volk en van Zijn relatie met hen. Dat is de plaats van de echte vrede, in de harten van Zijn volk, in een goede relatie met hun God.

De beste manier om te bidden voor vrede is bidden voor de vrede van Zijn volk. De Bijbel leert ons dat wanneer we ons vertrouwen volledig op God stellen, er vrede in ons hart zal komen (Jesaja 26:3). Laten wij hierom bidden, voor alle Joodse mensen, Palestijnen en Arabieren, voor de politici, voor iedereen. Dat God Zich aan hen zal openbaren en hun zal leren hun vertrouwen op Hem te stellen, dat ze zullen ervaren dat vrede alleen komt door geloof in de Heere Jezus.

Geestelijke strijd
Jeruzalem is het centrum van een geestelijke strijd. Altijd weer kom je de stad tegen in het nieuws, alle eeuwen door. Zacharia 8:3 zegt dat God in het midden van Jeruzalem zal wonen.
Beseft u hoezeer de vijand deze plaats, waar God woont, haat? De vijand kan de strijd tegen Jeruzalem nooit winnen, maar hij voert de strijd op, zoals vandaag goed zichtbaar wordt.

Zoals gezegd, één van de betekenissen van shalom is heelheid. God koos Jeruzalem als Zijn plaats om er te wonen, een stad, compleet, heel en in vrede.
In 1947 nam de VN een resolutie aan waarin Jeruzalem een gedeelde stad zou zijn. Maar God heeft Jeruzalem, Zijn stad, nooit gedeeld. Nooit is Jeruzalem de hoofdstad van een ander land geweest dan van Israel. Veel christenen en Joodse mensen zien de eenwording van Jeruzalem, het herstel van de stad, in 1967, als een vervulling van Bijbelse profetie. En ook opmerkelijk is dat sinds dat jaartal steeds meer Joodse mensen tot geloof komen in de Heere Jezus, de Messias.

Wanneer de Bijbel zegt dat we zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem, is dat belangrijk, omdat wat in Jeruzalem gebeurt, uitstraalt in de gehele wereld. Dat gold voor de kruisiging van de Heere Jezus, dat zal ook gelden voor de profetische gebeurtenissen die in de laatste dagen voor de wederkomst zullen plaatsvinden in Israel.
Jesaja 62 roept ons op voorbede te doen voor Jeruzalem, op de bres te gaan staan voor de stad en God geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde.

Gebedspunten
Laten we concreet bidden dat de Heilige Geest alle inwoners van Jeruzalem zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8), zodat ze werkelijke vergeving zullen vinden in de Heere Jezus, Jesjoea, echte vrede met God door Hem.
Bid tegen het geweld en voor vrede en hoop op de straten van Jeruzalem, dat steeds meer inwoners van de stad hun vertrouwen op God zullen stellen en vrede en liefde zullen ontvangen, die de vrees uitbant.
Bid voor integriteit in de regering en voor allen in belangrijke posities, dat God de corruptie zal verwijderen.

Bid dat God getuigen zal doen opstaan in de hoogste kringen van de Israëlische samenleving, zoals ooit de profeet Daniël.
Bid voor de Joodse leiders, voor de juiste personen op de juiste posities en voor Gods wijsheid voor hen, die zal leiden tot vrede en recht.
Bid voor de Joodse en Arabische gelovigen in Jeruzalem, dat ze elkaar oprecht lief zullen hebben, evenals hun vijanden.
Bid dat God de verwoestende plannen van de vijanden van Israel zal vernietigen en dat Gods perfecte plannen werkelijkheid zullen worden.
Bid om de komst van de Heere Jezus, de Vredevorst.

Dirk van Genderen
(met dank aan ‘One for Israel’)

34 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 oktober 2015 om 21:50

  Duidelijk, instructief en opbouwend geschreven!

 2. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 oktober 2015 om 8:46

  Beste Dirk,
  Wat is dit mooi uitgelegd, hier ben ik héél blij mee.

 3. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 15:31

  De duivel is de vader van de leugen, vandaar dat er ook alleen maar leugens verschijnen op de tv.

 4. Gerdine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 16:21

  Verhelderend Dirk, kan ik heel goed gebruiken om gericht voor Israel te bidden. Dank!

 5. Janny Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 17:38

  Dit is een ernstige en duidelijk boodschap.
  De wereld staat in brand, Gods volk leeft in angst, de vijand slaat toe.
  Laten wij als een muur om Israël gaan staan met ons gebed, zodat niet hun iets ergs zal overkomen.
  Hierbij roep ik alle kerken op, ook zij die nog een andere mening over Israël hebben, Gods volk wacht niet op een mening maar op uw gebed: wie Mijn volk zegent zal Ik zegenen.
  Dat willen wij toch, gezegend zijn, niet door de mens maar door mijn Verlosser, Zoon van God. Hij is een Jood, een van hen.

 6. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 18:10

  Het lijkt wel of heel veel mensen besmet zijn met leugens omtrent Israel, alles wordt geloofd wat haat zaaiende en liegende moslims, media en overheden aan de volken laten horen en zien.

 7. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 18:35

  Sluit me aan bij de vorige reacties. En wat een prachtige foto. Gods licht schijnt over Zijn stad. Gezegende zondag met je gezin Dirk en alle lezers van de Nieuwsbrieven.

 8. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 19:23

  Weet u wat ik mooi zou vinden? Dat elke christen hier, een Israëlisch vlaggetje voor het raam zet, of op het raam plakt, goed zichtbaar, doet er mee? Bestellen via Internet?

 9. Guido zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 19:45

  Denk er om, God geeft alles in de hand, satan gaat rond als een briesende leeuw want hij weet dat zijn tijd kort is, maar als christen hoeven we niet bang te zijn. God is met ons, we moeten geen angst verspreiden, maar hoop. We gaan een mooie tijd tegemoet, wie in Christus gelooft, maar we mogen bidden om vrede, en dat alle mensen die Jezus als hun Verlosser nog niet kennen, wij aan hen de blijde boodschap mogen vertellen, dat is de boodschap die de Heer van ons vraagt: Wees Mijn getuige.

 10. Jan Lammers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 19:47

  Bij mijn bekering kreeg ik liefde voor Israel en bid elke dag voor Vrede en
  hoe kan het ook anders, voor de spoedige komst van de Here Jezus, de Vredevorst!

 11. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 20:00

  Bidden voor de vrede van Jeruzalem wordt door mij iedere dag gedaan. En dat al jaren. Het behoort bij mijn dagelijks gebed.
  Maar ik bid wel: Niet de vrede van mensen Heer, maar de Vrede die van U is en die van U komt.
  De Hemelse Vrede dus.

 12. Jan Hagen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 20:03

  Gelukkig dat we weten, dat alles goed komt !

 13. Ds Ad Fraanje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 20:59

  Wij bidden elke dag voor Israël, ook morgen zoals elke zondag zal ik in de dienst van de gebeden
  vurig voor Israël bidden. Voor het overige sluit ik mij aan bij wat anderen geschreven hebben.

 14. elly alberts zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 21:13

  Graag sluit ik mij aan bij de woorden van Janny Bakker (reactie 5)
  en Guido (9), mooi geschreven en zeker, laten we allen getuige zijn.

 15. Mira zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 21:38

  Bedankt Dirk! Prachtig artikel!!!!
  Heer, zegen Dirk, zegen alle lieve mensen met hun lieve reacties, en zegen vooral Uw Oogappel Israël!
  AM YISRAEL CHAI!

 16. Hanneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 oktober 2015 om 22:27

  Chai is in de lucht in Israël gesignaleerd, dit kan alleen JHWH bewerkstelligen, wat een bemoediging van Hemzelf.
  Dat we ook massaal gaan bidden dat de tijd van verdrukking verkort mag gaan worden, daar worden we toe aangespoord in Zijn woord.
  JHWH heeft alles in Zijn Hand.

 17. Kirkby Leslie zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2015 om 11:07

  Mooi stuk Dirk, Gods rijke zegen, ook ik bid elke dag voor de vrede van Jeruzalem, maar vind het wel jammer dat er zoveel doden moeten vallen, zowel bij de palestijnen als de Israëli. Het is mijn gebed steeds, God volvoer Uw plan haastig, want er sterven zoveel mensen, we weten dat 2/3 al vermoord gaan worden, dus God, niet nog meer, ik geloof dat God de pionnen aan het klaarzetten is, hopelijk zal het niet lang meer duren, maar dat zei Jezus 2000 jaar geleden ook: Ik kom spoedig, hoeveel doden nog HEER??. Groetjes van een biddende broeder voor Jeruzalem

 18. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 18 oktober 2015 om 14:50

  Onlangs stond erbij ifi (een gebedsgroep uit Israel) dat er in het jaar 70 na Christus 4 1/2 miljoen mensen woonden. Tijdens de verwoesting van Jeruzalem zijn 3 miljoen mensen omgekomen. Dat is precies twee derde. Die tekst uit Zacharia is al geweest.

 19. Kees van Grinsven zegt:
  Geplaatst op maandag 19 oktober 2015 om 8:18

  God de Vader zal zich openbaren als de tijd daar is.
  Hij zal zijn volk niet verloren laten gaan.
  Laten we Israel zegen en bidden voor inzicht en wijsheid van de “slapende christenen” onder de joodse bevolking dat ze wakker zullen worden en Jezus als messias zullen erkennen en aanvaarden.
  Hij is ook voor hen aan het kruis is gegaan.

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 19 oktober 2015 om 10:22

  Sjalom Dirk,

  De bron is de zegen die Jacob kreeg, de meerdere zou de mindere dienen was voor de geboorte van de tweeling al bekend. Ezau wilde zich niet confirmeren aan de G’dsdienst van zijn vader en grootvader. Hij zocht uitsluitend het materiéle en niet het geestelijke. Daar ontstaat de breuk en jaloezie die doorgaat tot de laatste dag hier op aarde. Amalek was een nakomeling van Ezau die het waagde tegen Israël te strijden. Deze strijd vond plaats tijdens de woestijnreis waar wij op weg gingen naar het door G’d beloofde land. Amalek wilde dat niet en de strijd kon alleen maar gewonnen worden als Mosje zijn handen omhoog hield. De haat zat heel diep toen Ezau hoorde dat zijn levensonderhoud en welvaart via het zwaard ging. De schotel linzenmoes was bestemd als rouwverwerking en troost voor zijn vader Ytzak, deze ontroofde hij van zijn vader. In de zegen krijgt hij een koekje van eigen deeg: jij ontrooft mij, dat zal ook je levensloop zijn. Jij onttrekt je van de G’dsdienst van de vaderen en wil die niet voortzetten, dan kan je ook niet gezegend worden. Ezau haat Jacob vanwege de zegen die hij zelf over zich heeft afgeroepen. Op school en op de straat worden kinderen verteld dat de Joden varkens zijn en uitgeroeid moeten worden. Generatie na generatie wordt gevoed met haat. Ook dat geeft een tegenreactie vanuit Israël. Niemand is meer te vertrouwen en helaas moeten er dan voor de “weldenkende wereld” ogenschijnlijk harde maatregelen worden genomen als bescherming.

  Bidden voor de vrede van Jeruzalem is ten diepste het vragen naar de komst van de Messias. Onder mijn volk zijn velen die daar ook naar verlangen. U, als gelovigen uit de volkeren dragen daar ook aan bij: de vrede voor Jeruzalem is ook vrede voor uzelf.

 21. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 19 oktober 2015 om 15:53

  Wat is Chai? En verder was de schotel linzenmoes niet voor Izak bestemd. Jakob had hem gekookt. Ezau kwam uit het veld en was moe en wilde de linzenmoes. Jakob heeft hem verkocht voor het eerstgeboorterecht. Genesis 25: 29-34. Dit was voordat Jakob door zijn vader de zegen kreeg. Genesis 27. En ik zal je ook tot troost zeggen, Troost Mijn volk, dat er vele, vele christenen zijn die heel goed begrijpen dat er maatregelen moeten worden genomen als veiligheid voor het Joodse volk. En zij die Israël daarover aanvallen en veroordelen, zijn geen echte Christenen. Ik wens een ieder in Israël de echte vrede van God toe in jullie harten.

 22. Gila Gorodenchiek zegt:
  Geplaatst op maandag 19 oktober 2015 om 17:28

  Thank you for your beautiful word! Such a good word ! Dearest Dirk
  Indeed so… to the Great Commission, The Great Commission proclaims that we would be a witness unto Him in Jerusalem, Judea and Samaria. Praying for peace and protection for those who are experiencing the same type of terror that was experienced in America on September 11th is a way to be a witness.

  Why Pray for Jerusalem? Because praying for the peace of Jerusalem is sharing God’s love and compassion. Matthew 15:16: “Let your light so shine before men that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.”

 23. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 19 oktober 2015 om 21:33

  Reactie van Dirk van Genderen op vraag van F. Vogels-Voskamp:

  Het Hebreeuwse woord Chai betekent: Leven.

 24. Fam. Maliepaard zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 oktober 2015 om 15:38

  Beste mensen,
  Shalom.
  We zijn net terug uit Israël, met een vriendengroep van 8 personen, uit het Noorden en de laatste 6 dagen in Jeruzalem. In het Noorden waren we bij een vriend, een Messiasbelijdende Jood. Wij steuen hem in zijn zorg voor de armen. En hij kreeg via twitter van een netwerk van Messiasbelijdende Joden de vraag om 3 psalmen te lezen. Ps.91, ps. 131 en ps. 20. We hebben ze met elkaar gelezen en gebeden. Hij in het hebreeuws en wij in het Nederlands. Ook hebben we samen gebeden voor het volk en de Palestijnen, dat ze de weg tot Jeshua mogen vinden.
  Ook hebben we van dichtbij de aanslag bij de Damascuspoort op 10 oktober meegemaakt. We waren er net langs en waren 10 minuten in de Graftuin, toen het schieten begon. We roken de kruitdampen. We zijn toen gaan bidden en zingen. Ook hebben we de mensen op straat proberen te bemoedigen, door ze shalom te wensen en te zeggen, dat we voor ze bidden.
  Ook mochten we een bang Joods meisje de tekst uit Jesaja 41: 10 geven. Ze was zo blij hiermee en zei, dat ze die aan haar Abba, vader zou geven. De berichtgeving is hier zo verkeerd.
  Wij hebben ons niet bang gevoeld, maar de mensen daar zijn erg gespannen. Uiteraard. Bid voor ze.
  Ze waren blij dat we er waren en vroegen om te blijven komen.
  Sjaak en Heleen Maliepaard

 25. Elena zegt:
  Geplaatst op dinsdag 20 oktober 2015 om 21:57

  Broeder Dirk,
  1.”Veel christenen en Joodse mensen zien de eenwording van Jeruzalem” ?
  2. Veel christelijke mensen en Joden…
  3. Veel Christenen en joodse mensen…
  4. Veel christelijke en joodse mensen…
  5. Veel Joden en Christenen…
  Welke is de correcte schrijfwijze?
  NB : Je zegt toch ook niet Nederlandse mensen of Christelijke mensen?
  Tenslotte zijn we toch allemaal van het Huis Israëls!

 26. samaritaanse zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 oktober 2015 om 12:41

  ‘ Bidden OM vrede VOOR Jeruzalem’, zo staat het in de titel.
  ‘ Bidden VOOR de vrede VAN Jeruzalem, zo staat het in de eerste regel.

  In Ps. 122 : 6 staat: ‘ Bidt OM de vrede VAN Jeruzalem’.
  Deze laatste: Wie is de vrede van Jeruzalem? De Heer Jezus Christus.
  We mogen bidden om Hem.

  Dan zal de opname plaats vinden.
  Dan is de Gemeente bij Hem, zoals de vrouw van Jozef in het huis van Farao was, tijdens de magere jaren.
  Dan zal Israel verdrukt worden, maar hun Messias gaan herkennen en erkennen, zodat Hij hen kan gaan zegenen.

 27. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2015 om 1:12

  Psalm 83 actueel en als een noodkreet!

  2 O God, houd U niet stil,
  zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God.
  3 Want zie, uw vijanden tieren,
  uw haters steken het hoofd op;
  4 zij smeden een listige aanslag tegen uw volk
  en beraadslagen tegen uw beschermelingen.
  5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen,
  zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht.
  6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd,
  tegen U een verbond gesloten:
  7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
  Moab en de Hagrieten,
  8 Gebal, Ammon en Amalek,
  Filistea met de inwoners van Tyrus;
  9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd,
  zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela
  10 Doe hun als Midjan,
  als Sisera, als Jabin aan de beek Kison,
  11 die bij Endor vernietigd werden,
  tot mest werden voor het land.
  12 Maak hen, hun edelen, als Oreb en Zeëb,
  als Zebach en Salmunna al hun vorsten,
  13 die zeiden: Wij willen in bezit nemen
  de woonsteden Gods.
  14 Mijn God, maak hen als een werveldistel,
  als kaf voor de wind.
  15 Gelijk een vuur dat het woud verbrandt,
  gelijk een vlam die de bergen in laaiende gloed zet,
  16 vervolg hen zó met uw storm,
  verschrik hen met uw wervelwind;
  17 overdek hun aangezicht met schande,
  opdat zij uw naam zoeken, o Here.
  18 Laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden,
  schaamrood worden en te gronde gaan,
  19 opdat zij weten, dat alleen uw naam is: Here,
  de allerhoogste over de ganse aarde.

 28. sandifort..lou zegt:
  Geplaatst op donderdag 22 oktober 2015 om 10:29

  Shalom allen.
  Todah rabbah Troost.
  Vraag waarom moet Israel toch altijd maar lijden zoals velen christenen denken en geleerd hebben van hun voorgangers en theologen.
  Waarom is het bijna altijd: wij christenen de opname en het joodse volk eventueel nog een shoa.
  Waar is het erbarmen??? Persoonlijk heb ik hier erg veel verdriet van en doet het pijn dat velen niet onvoorwaardelijk hun broeders en zusters uit Israel niet accepteren. YESHUA IS NIET LOS VERKRIJGBAAR, MET HEM KRIJG ZIJN BROEDERS EN ZUSTERS ERBIJ. Hoelang nog ADONAI? lou.

 29. baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 oktober 2015 om 9:04

  Bidden om de vrede van Jeruzalem?
  Luk. 21:20 Maar wanneer gij zien zult, dat Jeruzalem van heirlegers omsingeld wordt, zo weet alsdan, dat haar verwoesting nabij gekomen is.
  21 Alsdan die in Judéa zijn, dat zij vlieden naar de bergen; en die in het midden van dezelve zijn, dat zij daaruit trekken; en die op de velden zijn, dat zij in dezelve niet komen.
  22 Want deze zijn dagen der wraak, opdat alles vervuld worde, dat geschreven is.

 30. Alwina Uthmann zegt:
  Geplaatst op zondag 25 oktober 2015 om 14:40

  Natuurlijk bid ik, maar voor alle mensen dat ze Jezus zullen aannemen. Ik zie een geestelijk Israel.
  Dan zullen zij Hem zien, ook die Hem doorstoken hebben, en zal alle knie voor Hem buigen.

  Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het oude is voorbijgegaan.
  Ieder mens krijgt een kans, er is geen voorkeur bij God.

 31. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 oktober 2015 om 18:49

  Israel is zeer belangrijk voor ons en ook de 3 miljoen zigeuners, die in Roemenie wonen. Zij zijn immers de nakomelingen Van Ketura en Abraham. Daarom werden er veel Joden en Zigeuners vergast in de tweede Wereldoorlog. Ja, we moeten elke dag bidden voor de vrede van Jerusalem (3900 jaar oud).

 32. jeroen zegt:
  Geplaatst op maandag 30 mei 2016 om 17:23

  Wat betekent vrede voor Israel?

 33. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 december 2017 om 23:50

  NIETS NIEUWS ONDER DE ZON!!
  Die strijd was er al in de tijd van Nehemia (500 v.Chr)
  Nehemia 2: 20
  “Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.”

 34. Maaike zegt:
  Geplaatst op donderdag 12 april 2018 om 6:31

  De gebedspunten vind ik ook echt fijn. Dat neem ik vrijwel letterlijk over. De link van deze pagina heb ik al doorgestuurd naar een groep en de tekst hier, ga ik in een document zetten om het ook te kunnen lezen als mijn pc uit staat.

  Steeds meer mensen krijgen een groeiende liefde voor het land Israël, voor het volk Israël en voor de stad Yerushalayim. Dat is niet voor niets. Dat is hard nodig. Dus laten wij een stem zijn voor de stomme, oren voor de dove, ogen voor de blinde, benen voor de lamme. Laten wij opstaan en schitteren en daarin Yerushalayim voorgaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden