Bid juist nu om vrede voor Jeruzalem

Nu het geweld in Israel en zeker in Jeruzalem dramatisch escaleert, is Psalm 122 bijzonder actueel. Deze Psalm roept ons op te bidden voor de vrede van Jeruzalem, de shalom van Jeruzalem. Wat wordt er met deze oproep bedoeld?

De naam Jeruzalem is afkomstig van het Hebreeuwse woord voor vrede (shalom), wat nog duidelijker wordt als je het op z’n Hebreeuws zegt: Yerushalayim.
Het is interessant dat het werkwoord betalen dezelfde afkomst heeft: leShalem. Een betaling of transactie in ruil voor goederen herstelt de vrede tussen twee partijen. Shalem in het Hebreeuws heeft ook de betekenis compleet en shalom staat voor vrede.

De Heere Jezus betaalde de losprijs in Jeruzalem
Nu wordt wel duidelijk dat de achterliggende betekenis van de door God gekozen stad Jeruzalem een rijke betekenis heeft, met name voor degenen die geloven dat de Heere Jezus betaalde voor onze zonden, om het in orde te maken met God en om de vrede tussen ons en Hem te herstellen. En Hij betaalde die losprijs in Jeruzalem.

Wat betreft het eerste deel van de naam van de stad: Jeru… of Yeru… De berg waarvan God zei dat Abraham daar zijn enige zoon moest offeren, was de berg Moria. Dat was dezelfde plaats waar Salomo de eerste tempel bouwde en waar Nehemia de tweede tempel bouwde.
Abraham nam zijn zoon naar dezelfde plaats waar nu Jeruzalem ligt. Izaäk klom dezelfde berg op, terwijl hij het hout droeg op z’n rug, dat bestemd was om hem op te offeren. Maar God hield Abraham tegen en zorgde voor een ram om geofferd te worden in Izaäks plaats.

De HEERE zal voorzien
Nu komen we bij Yeru… van Yerushalahim. In Genesis 22 verschijnt telkens het Hebreeuwse woord voor zien. Het is kort nadat Hagar verwijst naar God als Degene Die ziet.
Genesis 22:14 zegt: ‘En Abraham gaf die plaats de naam: Jahweh-jireh. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op de berg van de HEERE zal erin voorzien worden.’

Wanneer Izaäk zijn vader vraagt waar het slachtoffer is, zegt Abraham tegen z’n zoon: ‘God zal Zichzelf een lam voor het offer brandoffer voorzien, mijn zoon…’ (vers 8). Misschien betekent dit ook wel ‘God zal het zien’. Het woord jireh heeft namelijk soms de betekenis zien en soms voorzien.

We komen dan tot de conclusie dat Jeruzalem de betekenis in zich heeft: ‘God zal het zien, God zal compleet voorzien en heeft betaald voor vrede’.

God ziet het geweld
Dit is juist nu een mooie gedachte, met alles wat in Israel en in Jeruzalem gebeurt. De situatie is zeer ernstig. In blinde woede vallen Palestijnen, gewapend met messen, bijlen, stenen, auto’s en vuurwapens Joodse mensen aan. En wanneer Israel uit zelfverdediging de aanvallers uitschakelt en soms moet doden om erger te voorkomen, krijgt Israel – zoals kan worden verwacht – de schuld.

Het is haat tegen de God van Israel, blinde haat, woeste haat. Zelfs Palestijnse kinderen van amper tien jaar gaan in de aanval tegen Israel. Velen zijn volledig geïndoctrineerd met haat tegen Israel, hen aangeleerd in het onderwijs en op de zogenaamde Palestijnse zomerkampen.

God ziet alles wat er gebeurt, ook in Israel, ook in Jeruzalem. Hij is bewogen met Zijn volk. Maar de zonden van Israel en de zonden van Arabieren en Palestijnen raken Hem.
Uit de Bijbel weten dat God grootse plannen heeft met Jeruzalem. Daar zal de Heere Jezus wederkomen, op de Olijfberg. Daar, in Jeruzalem, zal Hij regeren, niet als een lijdende dienaar, maar als Koning. Hij zal alles gaan herstellen en vrede geven in Jeruzalem en op de hele aarde. Maar zolang Hij er nog niet is, moeten we bidden om vrede, vrede met God, betaald door Jezus, de Messias.

Het centrum van de wereld, de navel van de aarde
De stad is belangrijk voor God, maar nog belangrijker is Zijn volk. Ezechiël 5:5 zegt: ‘Zo zegt de Heere HEERE: Dit is Jeruzalem: Ik heb het te midden van de heidenvolken gezet, met landen eromheen.’
Voor God is Jeruzalem het centrum van de wereld. Het Bijbelse Hebreeuws verwijst naar Jeruzalem als de navel van de aarde (Ezechiël 38:12). God noemt Jeruzalem ‘Mijn stad’ (Jesaja 45:13).

Toch was God bereid Zijn tempel en Zijn stad te laten verwoesten vanwege de ongehoorzaamheid van Israel. Het gaat Hem niet allereerst om de stad zelf, maar om de heiligheid van Zijn volk en van Zijn relatie met hen. Dat is de plaats van de echte vrede, in de harten van Zijn volk, in een goede relatie met hun God.

De beste manier om te bidden voor vrede is bidden voor de vrede van Zijn volk. De Bijbel leert ons dat wanneer we ons vertrouwen volledig op God stellen, er vrede in ons hart zal komen (Jesaja 26:3). Laten wij hierom bidden, voor alle Joodse mensen, Palestijnen en Arabieren, voor de politici, voor iedereen. Dat God Zich aan hen zal openbaren en hun zal leren hun vertrouwen op Hem te stellen, dat ze zullen ervaren dat vrede alleen komt door geloof in de Heere Jezus.

Geestelijke strijd
Jeruzalem is het centrum van een geestelijke strijd. Altijd weer kom je de stad tegen in het nieuws, alle eeuwen door. Zacharia 8:3 zegt dat God in het midden van Jeruzalem zal wonen.
Beseft u hoezeer de vijand deze plaats, waar God woont, haat? De vijand kan de strijd tegen Jeruzalem nooit winnen, maar hij voert de strijd op, zoals vandaag goed zichtbaar wordt.

Zoals gezegd, één van de betekenissen van shalom is heelheid. God koos Jeruzalem als Zijn plaats om er te wonen, een stad, compleet, heel en in vrede.
In 1947 nam de VN een resolutie aan waarin Jeruzalem een gedeelde stad zou zijn. Maar God heeft Jeruzalem, Zijn stad, nooit gedeeld. Nooit is Jeruzalem de hoofdstad van een ander land geweest dan van Israel. Veel christenen en Joodse mensen zien de eenwording van Jeruzalem, het herstel van de stad, in 1967, als een vervulling van Bijbelse profetie. En ook opmerkelijk is dat sinds dat jaartal steeds meer Joodse mensen tot geloof komen in de Heere Jezus, de Messias.

Wanneer de Bijbel zegt dat we zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem, is dat belangrijk, omdat wat in Jeruzalem gebeurt, uitstraalt in de gehele wereld. Dat gold voor de kruisiging van de Heere Jezus, dat zal ook gelden voor de profetische gebeurtenissen die in de laatste dagen voor de wederkomst zullen plaatsvinden in Israel.
Jesaja 62 roept ons op voorbede te doen voor Jeruzalem, op de bres te gaan staan voor de stad en God geen rust te gunnen totdat Hij Jeruzalem zal stellen tot een lof op aarde.

Gebedspunten
Laten we concreet bidden dat de Heilige Geest alle inwoners van Jeruzalem zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8), zodat ze werkelijke vergeving zullen vinden in de Heere Jezus, Jesjoea, echte vrede met God door Hem.
Bid tegen het geweld en voor vrede en hoop op de straten van Jeruzalem, dat steeds meer inwoners van de stad hun vertrouwen op God zullen stellen en vrede en liefde zullen ontvangen, die de vrees uitbant.
Bid voor integriteit in de regering en voor allen in belangrijke posities, dat God de corruptie zal verwijderen.

Bid dat God getuigen zal doen opstaan in de hoogste kringen van de Israëlische samenleving, zoals ooit de profeet Daniël.
Bid voor de Joodse leiders, voor de juiste personen op de juiste posities en voor Gods wijsheid voor hen, die zal leiden tot vrede en recht.
Bid voor de Joodse en Arabische gelovigen in Jeruzalem, dat ze elkaar oprecht lief zullen hebben, evenals hun vijanden.
Bid dat God de verwoestende plannen van de vijanden van Israel zal vernietigen en dat Gods perfecte plannen werkelijkheid zullen worden.
Bid om de komst van de Heere Jezus, de Vredevorst.

Dirk van Genderen
(met dank aan ‘One for Israel’)