Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Na de aanslagen in Parijs… (37 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 november 2015, 7:55 door Dirk A A

Met verbazing kijk ik naar wat er in Europa gebeurt. Iedereen lijkt wel bang te zijn geworden. Er is opeens enorm veel angst in onze samenleving gekomen. Er is angst voor nieuwe aanslagen, misschien wel veel grotere aanslagen. Zojuist (zaterdagmiddag 21 november) vernam ik dat alarm is geslagen in Brussel. Politie, het leger en de hulpdiensten staan paraat en er wordt rekening gehouden met aanslagen. Sommigen zijn bang voor een Derde Wereldoorlog. Iedereen kan het slachtoffer worden van een aanslag en wereldleiders nemen het woord ‘oorlog’ in de mond.

Gruwelijk waren de aanslagen in Parijs. Intriest ook als je beseft waarnaar de bezoekers van het theater Bataclan in Parijs in de laatste ogenblikken van het leven luisterden en de woorden zelfs meezongen. Juist op het moment dat de IS-terroristen schietend met hun Kalasjnikovs naar binnen kwamen, trad de band Eagles of Death Metal op en werd gezongen tot eer van de duivel.
Ik ga heel bewust hier de woorden niet weergeven, maar ik was geschokt toen ik ze las. Vreselijk als je met die woorden in je mond voor de Heere moet verschijnen, want sterven betekent dat we de Heere zullen ontmoeten.

De echte Schuilplaats
Als we de Heere Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser, hoeven we niet bang te zijn, voor wat er ook gebeurt. Dan is ons leven in Zijn hand. En bij wie zijn we veiliger dan bij Hem?
‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige’, zegt Psalm 91:1.

Aan deze woorden mogen we ons vastklampen in onzekere tijden. Dan sta je verankerd op het fundament, de Heere Jezus Christus. In Hem staan we onwankelbaar vast. Al zouden we getroffen worden door een aanslag, al zou er een oorlog uitbreken, in Hem zijn we veilig, geborgen. ‘Zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld,’ klinken de woorden van de Heere Jezus in Mattheus 28:20. Houd daaraan vast. Houd uw oog gericht op de Heere Jezus.

Bidden op straat in Parijs
Ik zag via internet dat er in Parijs op straat met de mensen wordt gebeden. Franse voorgangers, Franse christenen gaan de straat op, om mensen te troosten, te bemoedigen, bij te staan. Er zijn zelfs predikanten en voorgangers uit andere landen gekomen, om pastorale hulp te verlenen. Om te troosten in verdriet. Om hoop te bieden in wanhoop. Om te midden van angst en paniek te spreken over de rust en vrede die de Heere Jezus wil schenken.

Roep de hulp in van Israel
Komen er nog meer aanslagen? Tal van deskundigen houden er absoluut rekening mee. Er wordt zelfs gewaarschuwd voor aanslagen met chemische en bacteriologische wapens, die zeer grote aantal slachtoffers kunnen maken.
De afgelopen dagen is al een aantal terreurverdachten opgepakt of gedood. Alles wordt in het werk gesteld om nieuwe aanslagen te voorkomen. Maar het is totaal onbekend hoeveel terroristen er nog vrij rondlopen.

Ik zou de Europese regeringen willen adviseren de hulp in te roepen van Israel, waar ze al tientallen jaren te maken hebben met islamitische extremisten. De moslimterroristen zijn erop uit zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien, Europa te straffen voor de strijd tegen IS en wellicht burgeroorlogen in Europa te veroorzaken, net als in de Arabische landen

Duisternis valt over Europa. God is vaarwel gezegd. En wanneer dan rampen het continent treffen, weten de volken zich geen raad meer.
Laten wij als christenen op de knieën gaan voor Europa. We mogen bidden om wijsheid voor de Europese leiders, voor politie en leger die terroristen moeten uitschakelen, voor allen die gewond zijn door de aanslagen, voor allen die geliefden hebben verloren bij de aanslagen. Laten we ook bidden voor de families van de terroristen die zelfmoord hebben gepleegd of zijn doodgeschoten.

Kniel neer bij mensen in nood
Wij denken zo vaak in kampen. Goede mensen en slechte mensen. Vrienden en vijanden. Maar zo spreekt de Bijbel niet. Onze overheid zal zeker keihard moeten optreden tegen terreur en dreiging om het volk te beschermen. De totale vernietiging van IS lijkt mij de enige manier om deze terreur te stoppen.
Maar onze roeping als individu is een andere. Luister naar de woorden van de Heere Jezus: ‘Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is…’ (Mattheus 5:44 en 45a). En hoe moeilijk het ook is, we mogen bidden dat de Heere Zich openbaart aan terroristen, zodat ze tot geloof komen en radiaal breken met de extremistische islam.

Ik bid dat er ‘Barmhartige Samaritanen’ zullen zijn, die neer zullen knielen bij mensen in nood om hun iets van de liefde van de Heere Jezus te laten zien. Bij mensen in nood, vanwege een aanslag. Bij mensen in nood, vanwege angst voor dreigende aanslagen. Bij mensen in nood, omdat ze vol zitten met haat en vijandschap. Bij mensen in nood, die geen uitweg meer zien.

Het is mijn verlangen en mijn gebed: ‘Heere, spreek Uw Woord en zend Uw Geest, opdat mensen in nood U leren kennen, Heere Jezus. Schenk hun Uw rust en Uw vrede in hun hart en leven. Opdat Uw licht steeds helderder zal gaan stralen in donker Europa. Tot eer van U en tot zegen van zeer velen. Amen.’

‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?’ (Romeinen 8:35). En ik voeg eraan toe: Ook bommen en kogels uit Kalasjnikovs scheiden ons niet van de liefde van Christus. ‘In dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad'(vers 37).

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. Ron van Arkel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 12:03

  De Eagles of Death Metal speelden hun klassieker ‘Kiss the devil’, toen moslimextremisten in het Parijse theater het vuur openden. En het auditorium veranderde in het domein van de duivel. Fantasie werd werkelijkheid. Een getuige beschreef het als ‘de hel’. Mijn vraag: is er een relatie tussen het verschrikkelijke extremisme én het duistere karakter van het concert, waar vrijdagavond de meeste mensen werden gedood? Ik ben er van overtuigd dat dit zo is.
  Muziek met een satanische inhoud heeft een enorme vlucht genomen. Daardoor komt men in aanraking met het domein van de hel, het rijk van de duisternis en van allerlei geesten. Satan is geen product van de menselijke fantasie, geen mythe, maar reële werkelijkheid. Hij wordt verteerd door een gloeiende haat tegen Jezus Christus en hij heeft veel bereidwillige helpers gevonden in de muziek.
  Voordat satan op de aarde werd geworpen, leidde hij het muzikale gedeelte in de hemel. Hieronder twee Bijbelgedeelten waaruit blijkt dat satan te maken heeft met muziek: Jesaja 14:11, “Uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen [snaarinstrumenten].” Ezechiël 28:13, “Gij waart in Eden, Gods hof; alle kostelijk gesteente was uw deksel, sardisstenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardonixstenen en jaspisstenen, saffieren, robijnen, en smaragden, en goud; het werk uwer trommelen [slaginstrumenten] en uwer pijpen [blaasinstrumenten] was bij u; ten dage als gij geschapen werd, waren zij bereid.” (Statenvertaling)
  Door trots, hoogmoed, rebellie en ongehoorzaamheid kwam hij in opstand tegen God. Hij verloor de strijd en werd op de aarde geworpen. Satan heeft dus verstand van muziek en niet zo’n beetje ook want uit deze twee teksten blijkt dat hij meerdere instrumenten bespeelde. God had satan perfect geschapen om Hem te aanbidden. Zijn kleed was bedekt met kostbare edelgesteenten. Prachtig afgewerkt. Satan blijft een expert op muzikaal gebied.
  Het hoeft geen betoog om duidelijk te maken dat satan vandaag de dag nog steeds muziek gebruikt om generaties jongeren te roven en geestelijk vast te binden.

 2. Eddy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 14:57

  Een ander gevolg van dit soort vreselijke aanslagen is dat de roep om ‘onze verschillen nu eens eindelijk wat minder serieus te nemen’. Dat is denk ik ook een bijkomend gevolg van dit soort aanslagen. De roep om eenheid die resulteert in een valse oecumene van godsdiensten. Dit terwijl ware tolerantie juist inhoudt dat je het zeer grondig oneens kunt zijn met elkaar, maar de ander toch de vrijheid geeft te zeggen en denken wat hij wil. Er gaan stemmen op van goedbedoelende maar naieve christenen om ‘alle moskeeën te sluiten’. Dat is iets wat ongetwijfeld later dan een keer als een boemerang bij je terugkomt, en men ook zal oproepen om alle kerken dan maar te sluiten. Ik las onlangs op de Facebookpagina van dr. James White dat er Fransen waren die reageerden als volgt: ‘We thank you for your prayers, but we really don’t need any more religion.’ Dat is helaas de geestelijke werkelijkheid in Frankrijk, dat zeer anti-religieus is en zeer socialistisch.

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 15:49

  Wat mij opviel was dat tijdens het schieten de spelers op het toneel geheel niet schrokken en ook niet van schrik weg renden. Alsof zij er op voorbereid waren…
  En..terwijl zij toch zichtbaar op het podium stonden werd er op hen ook niet geschoten.

  Verder zeg ik: wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Europa (ook Nederland) heeft God verlaten.
  Het is begonnen met abortus (moord). Euthanasie (moord). Deze 2 vormen van moord werden TOEN door veel mensen afgewezen. Nu vinden wij al heel gewoon. Dat veroorzaakt geen angst en protesten meer.
  En nu openlijk moord. Ook dat wijzen velen af. Maar ik ben bang dat ook op termijn gezegd wordt: daar moeten we mee leren leven en we passen ons aan.
  Maar de radeloze angst die zal zeker komen..

  Oplossing: Het ingrijpen van Boven.

  Ondanks dat satan rond gaat als een briesende leeuw laat de Here God/JHWH niet varen het werk wat Hij begonnen is. Er komt een vrederijk waarin de mens zal (moet) buigen voor Hem.
  W/lelie

 4. kleedje zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 15:55

  Een zeer goede dvd over de muziek in het Franse theater is “They sold their souls for rock and roll”, in het Nederlands ondertiteld en te koop bij “naarhouse.nl”. Ook op youtube te zien. Zeer de moeite waard. Je ogen gaan open…

 5. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 16:11

  Zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. (Uit Efeze 6)

 6. Troost Mijn Vok zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 17:56

  Sjalom Dirk,

  “Na Parijs” gaat het leven gewoon weer door. Natuurlijk zijn daar diverse commentatoren die proberen te analyseren wat er allemaal is gebeurd. De aandacht gaat uit naar het commentaar en de visie van de commentatoren. De propagandamachine en de leugenfabriek blijft volop in werking. Het niet doordringen tot de kern van het conflict: het elkaar de ruimte geven en gunnen. Het gelijk van de een moet prefeleren boven de ander. Als dat binnenshuis gezegd en gebezigd wordt is het nog in de hand te houden. Nu zien we welk een machtig wapen de leugengeest is. De aanslagen zijn een opmaat naar een duistere macht die de wereld wil overwinnen. Ruimte voor het zelfstandig denken is er niet meer bij. Dictaturen vernietigen de mensheid. Ook deze dictatuur is daarop uit. Afgelopen week was er een berichtje: Israël zou de aanstichter zijn geweest van de aanslag. En natuurlijk wordt dat grif geloofd onder de aanhangers die Israël als hun vijand zien. Natuurlijk doen de nette Nederlanders daar niet aan mee, maar ondertussen zit men er wel bovenop om de etikettering van producten uit Israël in kaart te brengen en op de zwarte lijst te zetten. Zij vergeten echter erbij te vertellen dat zij daarmee beide bevolkingsgroepen beroven van hun economie. Het klinkt net als in de jaren voor de oorlog: koop niet bij Joden.

  Het proces waar we nu in zitten is verwarring en haat scheppen. Hoe meer verwarring hoe beter totdat er een dictator opstaat en orde op zaken gaat stellen. Welke motieven heeft deze? Rust of orde of macht. Ik denk eerder aan het laatste: macht. Dat is ook wat de tegenstander van G’d wil. Gelukkig is er Een die alle macht heeft op hemel en aarde. De bevestiging lezen we in de Bijbel als Yeshua zegt: Mij is alle macht gegeven op hemel en aarde. Niet het grijpen naar de macht maar het ontvangen van de macht. Zijn last is licht en Zijn juk is zacht. Daar moeten we het mee doen in de jaren die wij hier op aarde mogen verkeren.

 7. Comsol zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 20:53

  Sinds enige tijd bid ik iedere dag of de Heer datgene wat nog gebeuren moet voordat hij ons komt halen, snel zal laten gebeuren.
  Sinds dien gaat de wereld versneld versneld richting chaos lijkt het wel.

  Laten we bidden voor de moslims, dat er zich velen bekeren naar Jezus bij het zien wat er allemaal voor gruwelijkheden gedaan worden uit naam van hun God, dat er zoveel mogelijk mensen uit de handen van satan worden gehaald!

 8. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 november 2015 om 23:07

  Angst is een slechte raadgever. Zowel de jood als de griek. De angst die in israel heerst zal ook bij ons gebeuren.
  Ik hoor het overal, de angst slaat om ons heen. En als de angst regeert, doet de duivel zijn werk.
  Velen kunnen dan niet meer helder denken, en kiezen voor de veiligheid van het kwaad.
  Voor ongelovigen kan ik mij dat helemaal voorstellen dat je voor de veiligheid van het kwaad kiest. Bij velen hoor ik uiteenlopende argumenten. Ik heb met deze mensen te doen.
  Gelukkig, wij christenen weten beter. Al bespeur ik ook bij ons wrijving over het verschillend menselijk denken, over tal van onderwerpen waar onze maatschappij zich in bevindt.
  Eenheid stralen wij niet uit in ons aards denken. Goddelijk denken en doen, maakt het aards denken overbodig.
  Wij zijn teveel bezig met het huidige wereldse, en verlangen naar een goddelijk oplossing. Het goddelijke zit in ons, wij hoeven het alleen maar uit te dragen. De Here Jezus is hierin ons voorgegaan, wij hoeven alleen maar zijn voetsporen te volgen zoals het in de bijbel is omschreven.
  Ondanks ons aards denken, die jammer genoeg vaak de boventoon voert, dit geld ook voor mij. Zouden wij moeten doen wat de hereJezus deed, vul maar aan,… heb je naaste lief zoals jezelf, heb je vijanden lief, laat ons de minste zijn, was de ander zijn voeten, wees barmhartig….
  Vandaag hoorde ik zo’n mooie uitdrukking: als je het niet kunt dragen moet je het slepen.
  In deze tijd zullen wij het niet makkelijk krijgen, maar de Here Jezus draagt en sleept ons voort.
  Laat onze meningen en verschillen ter zijde schuiven, en opgaan in het goddelijke eenheid van de Here Jezus.
  Zij die angstig en verward zijn en zoekende naar veiligheid en vrede, die is alleen te vinden in de Here Jezus.
  Laten wij dit uitdragen.

 9. Willy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 11:02

  Comsol, ik begrijp uw goede intentie, dat u vindt dat veel moslims bekeerd dienen te worden, echter staat er niet in hun boek ‘de koran’ dat de hele wereld tot moslim dient te worden bekeert?
  Na de aanslagen in Parijs is er door IS een verklaring gegeven: dit was voor Syrië èn voor de ongelovigen, wat wij allemaal zijn in hun ogen. Ik hoorde laatst op de radio over IS: het leger van de duivel…..

 10. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 13:55

  In de huidige pop- en rockmuziek zien we de duivel steeds meer zijn ware aard tonen, terwijl in de jaren ’70 de duivel in deze muziek meer als een engel des lichts toonde met de mooiste (symfonische) rockmuziek, maar speelde je sommige van die muziek achterstevoren af, dan hoorde je satanische teksten. Of dat surrealistische teksten van bepaalde popgroepen een bepaalde diepere, occulte betekenis hadden. Vooral groepen als E.L.O., Queen en Led Zeppelin maakten zich schuldig aan het gebruik van backmasking (omkeer- vermommingstechniek) en surrealistische teksten die door drugsgebruik en occultisme zijn geïnspireerd.

  Het valt mij op dat deze aanslagen in Parijs op vrijdag de 13e gebeurden en dat er op 7 plaatsen tegelijk aanslagen werden gepleegd. En dat er juist een aanslag werd gepleegd toen een occulte deathmetalband optrad. Nu zijn 13 en 7 belangrijke getallen binnen occulte Illuminatie-groeperingen. Ik sluit niet uit dat deze band samen met de terroristen meewerkte aan een samenzwering vanuit occulte Illuminatie-groeperingen als bijv. de satanskerk.

  Zullen deze aanslagen het startschot zijn van een reeks grootschalige bloedige aanslagen in heel Europa waarna in de ontstane chaos 10 E.U.-landen bij elkaar komen om de macht aan de antichrist over te dragen? Hoe dan ook zal dit samen met de vluchtelingenproblematiek er toe leiden dat extreemrechts nog meer aanhang krijgt, (links)liberale regeringen daardoor omver geworpen worden en extreemrechts in Europa de macht grijpt. Ik sluit niet uit dat de antichrist uit een extreemrechtse hoek komt. Want in extreemrechtse kringen wordt veel over ‘Law and Order’ gesproken.

  Het is zeker mogelijk dat IS aanslagen kan plegen op effectenbeurzen, (centrale) banken en andere financiële instellingen. Met als doel het omver brengen van het Westerse financiële systeem en daarmee ook de Westerse beschaving.

 11. AdG zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 16:23

  Wat ik merkwaardig vind is dat het westen in ‘actie’ komt na de aanslag in Parijs.
  – Zowat elke dag zijn er aanslagen in het Midden-Oosten, met soms net zo veel slachtoffers.
  – Enkele weken geleden kwamen vele Russen om bij een aanslag op een vliegtuig in Egypte.
  Dan lijkt het westen vrij stil.

  Wat ik ook merk is dat er in mijn omgeving sommigen, die niets doen aan geloof en kerk, toch vragen gaan stellen van ‘hoe zit dat met die eindtijd’ en ‘wat is er met de mensheid aan de hand’. Niet dat ze toch geloof komen, maar het houdt ze wel bezig.
  Laten we ook deze laatste, en eerder genoemde slachtoffers, niet vergeten in het gebed.

 12. Roelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 17:05

  Beste Dirk,
  Dankjewel voor deze column die zo mooi in balans is en waar vertrouwen in de Almachtige God uit spreekt. Heel fijn om je bewogenheid te proeven met de bezoekers van het concert die zo (met die duivelse woorden in de mond) voor de Here God moesten verschijnen, je verdriet hierover! Zonder je aan uitspraken te wagen over evt. oorzaken en gevolgen. Dat mogen we gelukkig aan de Here God overlaten.
  Ik wil afsluiten met woorden die je ooit eerder in een column gebruikte:
  Wie verankerd is in de Rots, de Heere Jezus Zelf, heft zijn hoofd omhoog (Lucas 21:28) en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op de Heere hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

 13. Gary zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 19:08

  Zelf was ik voor m’n bekering een echte hardrocker en ook toen al waren het satanische teksten, nu nog veel erger en die metalband heeft echt de satan uitgenodigd in de vorm van IS met alle verschrikkelijke gevolgen van dien, want als je satan uitnodigt, eindigt dat in totale destructie

 14. F.Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 19:27

  Dirk. Ook ik ben geraakt door je mooie column. Ook ik denk altijd eerst, als er iets ergs gebeurt in de wereld, aan al die doden die voor Gods rechterstoel moesten verschijnen. Ik hoop ook altijd dat er veel kinderen van God bij waren. Ik bid ook elke dag dat er moslims uit de hand van satan gerukt mogen worden en de Here Jezus mogen gaan volgen.
  Het stuk van Ron van Arkel is ook heel verhelderend. En ook alle andere schrijvers hebben alles zo mooi weergegeven. Ik leer telkens meer van jou en alle andere schrijvers. Allemaal dank daarvoor. Dirk en iedereen, een gezegende zondag.

  Florianne Vogels.

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 20:15

  Van de week sprak ik een vrouw, zelf ooit vluchteling is geweest en heel veel in haar leven heeft meegemaakt. Zij vertelde mij heel bang te zijn. Lees ik in Lucas 21 het volgende dan zal die angst alleen nog maar in hevigheid toenemen… en DAN zal Jezus terugkomen. “25 En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt”. In deze tijd wordt ons dus juist gevraagd: “HEFT UW HOOFDEN OMHOOG” tot een getuigenis naar hen die angstig zijn. Waar het helaas voor de seculieren op neer zal komen: Openbaring 9: “20 En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet (meer) te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; 21 en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

 16. b.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 22:26

  God regeert! Zie op Hem!

 17. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 november 2015 om 23:31

  Afschuwelijke aanslagen, volop in het nieuws. Maar beste mensen, vergeet niet om achterom te kijken. Daar komen nog steeds de duizenden Europa binnen. Europa kan dit niet aan, maar het lijkt wel of de “leiders” van Europa doofstom zijn. 10 jaar geleden waarschuwde iemand dat men hem kon afknallen, maar dat het probleem bleef. Iets veranderd in die 10 jaar?
  Ernst van Olffen schreef onder nr 15 over Lucas 21. Mag ik daar Mattheus 24 aan toevoegen? Wij weten niet de dag of het uur, maar de aan de komst van de Here Jezus gaan deze dingen vooraf.

 18. Loesrael zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 0:02

  Ikzelf dacht ook aan dat het vrijdag de 13e was en dat je daar niets over hoort, een moslim is heel uitgekiend qua betekenis om angst te zaaien.
  Ik wil even iets melden; ik plaats de laatste tijd bij allerlei grote supermarkten de vraag waarom ze geen Israëlische groenten/fruit en andere produkten meer verkopen, en zet er soms bij: is dat vanwege die anti-Israel onzin, en dat ik en velen met mij dit juist willen kopen.
  Ik kreeg al een reactie van een andere christen via Facebook, dus eigenlijk wil ik vragen: maak dit wat meer bekend, met elkaar kun je veel meer uitrichten, ik doe al vaker als iets niet klopt gewoon direct bij Facebook en krijg direct reactie dan.
  Negatieve publiciteit wil geen enkel bedrijf hebben, dus leef je uit en wees creatief hierin, meld het aan andere christenen of familie, of je kerkbode?, tezamen kunnen we veel meer.

 19. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 10:56

  Beste Dirk,

  Hierbij een kleine reactie, ik lees in de commentaren ‘het ingrijpen van boven’ en dat satan een briesende leeuw zou zijn.
  Ik geloof dat God Liefde is en zorgt voor zijn kinderen die in Hem geloven. En het briesen van Satan is alleen maar een imitatie. Hij doet Jezus na, Hij is de Leeuw die overwonnen heeft en satan is verslagen
  Laten we dat vertellen aan de mensen die angstig zijn

 20. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 11:45

  Als Christen-getuigen zijnde, ben ik er zeker van, dat wij in de eindtijd leven:
  Het gevecht tussen goed en kwaad; Religie tegen Religie; maar ook tussen rijk en arm.
  Het Christelijke? westen wordt steeds individualistischer en de afstand tussen rijk en arm wordt ook steeds groter. Laten wij die vluchtelingen helpen en onderdak bieden. Maar uit zelfverdediging, moeten wij ze wel heel goed controleren bij de grenzen of er geen IS strijders bij zijn.
  Tot slot: Laten wij ons Christen-zijn, iedere dag zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen, zodat wij Zijn wederkomst, iedere dag kunnen verwachten. Hub.

 21. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 12:44

  Fijn dat er in Parijs dragende handen worden uitgestoken. Zo hebben we allen mogelijkheden (talenten) gekregen om daarmee te gaan woekeren.
  De oproep van Dirk van Genderen om de hulp van Israel in te roepen, zodat men lessen daarvan kan leren?! is aan dovemansoren gericht.
  Uit de slechte voorbeelden uit Gods woord lezen we van o.a. een Haman de Jodenhater, de Farao eertijds van Egypte, of de opstandelingen van Korach enz. Dat hun hartsgesteldheid niet goed was en in overeenkomst was t.o.v. van hun Maker. (”Wie is Heer over ons?”)
  Zodat blindelingse HAAT de overhand krijgt. De vruchten/gevolgen hiervan zien we rondom ons heen.
  Wie rein is worde nog meer gereinigd, wie heilig is worde nog heiliger.
  Het ‘zaad Gods’ in ons dragende, zal anderen dus oproepen ‘hen’ te haten en te vervolgen die dit zaad dragen. In Jer. 50:16 staat een boodschap aan de volken, dat de zaaier uitgeroeid dient te worden uit Babel. Ja vervolgingen ligt ons mens-zijn niet, maar hoort bij het dienen v/d Heer des oogstes. De afstand wordt dus steeds groter, maar laat ons van Zijn goedheid nooit zwijgen en zorgen dat ieder het evangelie hoort/weet.

 22. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 13:44

  2 TIMOTHEUS 4, vers 1-8.

 23. antoonkoornstra@telfort.nl zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 14:34

  Beste Dirk, maar ook het schrijven van Ron van Andel is mij uit het hart gegrepen. We leven in een profetische tijd waar nog altijd het O.T. principe geldt van Oog om oog en Tand om tand. De V,S en hun E.U. bondgenoten hanteerden deze ook na de aanslag op de Twin-Towers in New-York toen men Irak en Afghanistan binnen viel. Zij zaaiden haat in de Arabische landen en 15 jaar later worden we in de EU geconfronteerd met een “woestijn storm” van vluchtelingen uit deze landen. En via IS met vele terroristische aanslagen in Parijs. Wie haat zaait, zal storm oogsten, de eerste reactie hierop is die van wraak, vergelding en oorlog. De EU reageert op het vluchteling probleem met: Wanneer mijn vijand ook jouw vijand is, dan zijn we met jullie Turkije vrienden ! Frankrijk reageert eender en om IS uit te schakelen werken zij samen met Rusland. De waarheid en vele wetten zullen sneuvelen om de z.g.n. verworven vrijheden aan banden te leggen. Recht op openbaar protest, bescherming van privacy enz. Deze wraak van oorlog via vele concessies zal opnieuw een spiraal van geweld oproepen. Deze kan uitgroeien tot de ontwrichting van de E.U. die kan leiden naar een roep om een sterke leider. Zo is ook Hitler in nazi-Duitsland aan de macht gekomen. Om verdere escalatie te voorkomen kan men beter met de Europese moslimleiders en imams om de tafel gaan, want ook zij zijn slachtoffer door IS. Vele ouders zien hun gehersenspoelde jongeren vertrekken om met de terroristen te strijden voor de uitbreiding van het Kalifaat. Hopelijk leidt de bij velen de angst hen naar God, en gaan we veelmeer bidden voor de Wereldleiders en terroristen, opdat zij ook Jezus mogen leren kennen ! Hopelijk trekken zij lessen uit de geschiedenis !

 24. Elena zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 17:10

  Jesaja 14:12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster (Lucifer!), zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! Mattheus hoofdstuk 25 is niet gering en gaat over de schapen en bokken en vooral in vers 41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Openbaring 12 is het bewijs dat Johannes, de oorlog in de hemel zag, in het begin, toen Satan werd uitgeworpen EN uiteindelijk het vervolg van diezelfde oorlog hier, op onze aarde ! De grote rossige draak (Satan) sleepte een derde (33%!) van de sterren (Engelen/Volgelingen van Satan) des hemels mede en wierp die op de aarde (zie Openbaring 12:4). 12:7 En er kwam oorlog in de hemel; Michael (Adam!) en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 12:17 En de draak (Satan) werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Omdat onze hemelse Vader Zijn Zoon, Jezus Christus tot onze Verlosser koos, werd Satan boos en kwam in opstand. Er kwam oorlog in de hemel. Satan en zijn volgelingen vochten tegen Jezus Christus en zijn volgelingen. De volgelingen van Jezus overwonnen Satan door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis (Openbaring 12:11). In deze grote opstand werden Satan en alle geesten die hem volgden uit de hemel geworpen. Een derde deel van de hemelse scharen werd gestraft, omdat zij Satan volgden. Hun werd het recht op een stoffelijk lichaam ontzegd. Geschiedenis “herhaalt” zichzelf?

 25. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 19:49

  Zou het niet zo zijn dat de HEERE gericht met Europa gaat houden.

  Het werelddeel waar men openlijk de HEERE vaarwel heeft gezegd.
  Waar men de ongerechtigheid bij wet heeft verheven.
  Het werelddeel waar men een eenheidstoren tot de hemel aan het bouwen is.

  Je ziet het vandaag in Brussel.
  De HEERE krijgt de zaak stil op de dag naar Zijn Naam genoemd.
  Alleen de mens vertikt het om de HEERE aan te roepen. Om te bidden, om ter kerke te gaan, om vergeving te vragen voor de hemel hoge schuld.

  Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.

 26. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 22 november 2015 om 20:02

  Naar aanleiding van de reactie nr. 23, dat privacywetten zullen sneuvelen om het terrorisme aan te pakken, is wel heel duidelijk. Maar zal de sociale wetgeving (uitkeringen, toeslagen, zorg) ook sneuvelen om terrorisme aan te pakken? Hoe dan ook zal door het terrorisme van moslimradicalen extreemrechts in Europa steeds meer aanhang krijgen, waardoor diverse bevolkingsgroepen nog meer tegen elkaar opgezet worden. Zo kan de E.U. ontwricht raken, zeker wanneer het economisch ook weer slechter zal gaan.

 27. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2015 om 8:46

  Wij, als Christenen moeten in deze laatste periode voor de Heer terugkomt, veel meer evangeliseren. Een laatste kans om werkelijk Christen te zijn in Woord en Daad. In Roemenie wonen ongeveer 3 miljoen zigeuners en de meesten hebben nog nooit van Jezus gehoord. De meesten hebben de lagere school niet afgemaakt en kunnen lezen noch schrijven. Ze krijgen slechts 35 euro per maand van de sociale dienst, indien ze geregistreerd staan. Begrijp je de grote armoe en geestelijk zijn ze gemakkelijk te bereiken met de boodschap van de Heer. Dat geldt trouwens ook voor veel moslims, dus kansen genoeg voor ons; waar blijven de arbeiders, is de vraag van de Heer in de Bijbel! Gods Zegen aan iedereen toegewenst.

 28. Berend zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2015 om 19:12

  In het AD iets over moslims die geen dader zijn maar slachtoffer, nl. de Palestijnen.
  Dit gaat de haat tegen Israel maar versterken.

 29. Maria zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2015 om 22:15

  @Henk de Roo,
  Goed nieuws over de Roma in Roemenië. Het merendeel is bekend met het christelijk geloof en weet wie Jezus is (kennen hem vaak niet persoonlijk). Er zijn heel veel -ook Nederlandse- organisaties actief onder de Roma bevolking in Roemenië, die vaak naast humanitaire hulp, óók het evangelie met hen delen.
  Ik ben het van harte met u eens dat we ik) de boodschap van Jezus meer mogen delen met anderen!
  @Dhr. van Genderen: bedankt voor het mooie stuk; het neemt mijn angst om in dagelijks in trein en metro te stappen een beetje weg.

 30. Monique van den Doel zegt:
  Geplaatst op maandag 23 november 2015 om 23:36

  Prachtig verwoord Dirk en allemaal. We mogen onze hoofden opheffen zegt de Bijbel en daaraan kunnen de mensen om ons heen ook al zien dat we anders als anderen reageren!
  Ik heb gehoord dat we in Duitsland op facebook al geen vrijheid meer hebben om iets over vluchtelingen te zeggen: 120 dagen gevangenisstraf of 5000 euro boete… als het (hun) niet bevalt wat je schrijft. Het begin van vrijheid beperking is er al…
  Psalm 112
  Maranatha mensen

 31. john hanegraaf zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 november 2015 om 8:16

  Amen, ook wij weren meegesleept in de doem gedachte, maar nu door jou weer wakker gemaakt.
  Dank

 32. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 november 2015 om 13:12

  Bedankt Dirk, voor dit mooi geschreven stuk. Het doet me goed te lezen hoe we elkaar kunnen bemoedigen in de tijden die gaan komen. Ik las op andere sites dat christenen menen dat de band met deze liederen het oordeel van God over zich heen gehaald hebben, maar ook weer van anderen die dit ontkennen. Het zou kunnen, dat God oordeelt, maar dan zit ik toch wel met de vele christenen die ook slachtoffer zijn geworden van zulke terreur daden. En ik mag toch aannemen dat christenen, ook al zullen ze zeker angstig zijn geweest, andere liederen zouden hebben gezongen tijdens zo’n aanval. Maar gelukkig lees ik die vergelijking niet in jou stuk. Wel de ernst en de nood en de oproep tot ons gebed wat nodig is voor slachtoffers, maar ook daders.

 33. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 november 2015 om 20:09

  Ik denk dat alleen gebed ons zal beschermen tegen aanslagen van IS, of welke terreurgroep dan ook! Want we hebben hier met een geestelijke strijd te maken die alleen maar met geestelijke wapens bestreden kan worden. En gebed is daarin een heel krachtig wapen!

 34. Hub.Eussen zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 november 2015 om 20:20

  Beste Dirk,
  Wat prachtige maar vooral krachtige gebeden tot de Heere in de laatste 3 zinnen van je commentaar.
  Ook de de krachtige oproep van Henk de Roo in Reactie No 27, is mij uit het hart gegrepen:
  Wij Christenen moeten, nu wij in de eindtijd leven, meer evangeliseren, “werken” voor de Heere, (waar blijven de arbeiders !),door ons Christen-zijn, in Éenheid, daadwerkelijk meer in praktijk te brengen en voor te leven in de maatschappij, naar gegeven talenten, capaciteiten en gaven Gods. Hub.

 35. Ellen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 14:24

  Aan loesrael; Bij de AH in Voorthuizen en Barneveld verkopen ze dadels en Granaatappels vanuit Israel.Of dat elders ook zo is weet ik niet, maar kijk eens bij jouw AH of die dadels en granaatappels uit Israel heeft. Ze zijn erg lekker.

  Ik mijd elk nieuws, omdat elk nieuws bestaat uit negativiteit en bang makerij en ik kijk christelijke tv zenders via de satelliet. Maar nu lees ik hier over Parijs en de satanische band die speelde op het moment dat isis die aanslag pleegde in Parijs en dat werpt wel een ander licht op wat ik via via hoorde hierover. Verhelderend ook die vrijdag de 13de enzo.
  Het zijn overigens naar mijn idee geen echte moslims die isis leden, maar illuminati leden die zich voordoen als moslims, om moslims mee te krijgen in hun visie en hun doelen. Zonder dat echte moslims dit door hebben worden ze misleid/gehersenspoeld door de media en deze radicale ex moslim illuminati leden ( maar naar de buitenwereld toe zijn ze wel moslim). Ik denk dat het zo begonnen is vanaf 9-11, maar dat ondertussen al veel echte moslims door deze radicale lui, misleid zijn. Het is nu niet meer duidelijk wie echte moslim is en wie illuminatie leden zijn en meedoen met isis. De moslims die ik kende, waren of crimineel en ongelovig of heel gelovig en echt zeer goede mensen met een heel erg lief hart, of ongelovig en gewoon netjes en modern. Maar nooit een zucht naar wereldovername bespeurd. Wel een zucht naar werk en gelijkwaardigheid. Het is pas sinds 9-11 allemaal aan het veranderen in de media en ik denk dat dat alles gedirigeerd is door de radicale illuminati met ex moslims die zich voordoen als moslims en echte moslims overhalen mee te doen met hun. De media doet de rest… Van veel moslimleiders is ook bekend dat ze bij de illuminatie zitten. Ook veel Europese leiders overigens en dat is gewoon te vinden in Google.

 36. Ellen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 december 2015 om 14:42

  Ik mijd elk nieuws, omdat elk nieuws bestaat uit negativiteit en bang makerij en ik kijk christelijke tv zenders via de satteliet. Maar nu lees ik hier over Parijs en de satanische band die speelde op het moment dat isis die aanslag pleegde in Parijs en dat werpt wel een ander licht op wat ik via via hoorde hierover. Verhelderend ook die vrijdag de 13de Enzo.
  Het zijn overigens naar mijn idee geen echte moslims die isis leden, maar illuminati leden die zich voordoen als moslims, om moslims mee te krijgen in hun visie en hun doelen. Zonder dat echte moslims dit door hebben worden ze misleid/gehersenspoeld door de media en deze radicale ex moslim illuminati leden ( maar naar de buitenwereld toe zijn ze wel moslim). Ik denk dat het zo begonnen is vanaf 9-11, maar dat ondertussen al veel echte moslims door deze radicale lui, misleidt zijn. Het is nu niet meer duidelijk wie echte moslim is en wie illuminatie leden zijn en meedoen met isis. De moslims die ik kende, waren of crimineel en ongelovig of heel gelovig en echt zeer goede mensen met een heel erg lief hart, of ongelovig en gewoon netjes en modern. Maar nooit een zucht naar wereldovername bespeurd. Wel een zucht naar werk en gelijkwaardigheid. Het is pas sinds 9-11 allemaal aan het veranderen in de media en ik denk dat dat alles gedirigeerd is door de radicale illuminati met ex moslims die zich voordoen als moslims en echte moslims overhalen mee te doen met hun. De media doet de rest… Van veel moslimleiders is ook bekent dat ze bij de illuminatie zitten. Ook veel Europese leiders overigens en dat is gewoon te vinden in Google.

 37. Gea zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 maart 2016 om 9:43

  Wij worden allen gerekruteerd in het groot of in het klein, ‘onderzoek alles en behoudt het goede’, ‘ In het huis mijnes vaders zijn vele woningen’.
  Bidt voor de gebrokenen onder de jongeren die Satan gebruikt, bidt voor de Illuminatie narcistische machthebbers.
  Zien wij de splinter bij de ander maar niet onze eigen balk. Grootschalig doen we er allemaal aan mee met onze hebberige koopkracht, grootschalig ophokken van dieren voor onze over consumptie van vlees, vervuiling en daardoor oa drijvend stuk ‘plasticzee’, ontbossing!
  God gaf ons de aarde om te beheren maar de mens koos, uit eigenbelang en winstbejag, gedwee mee te lopen aan Satans handje. Liefde is helaas geen officieel werkwoord maar toch is het de bedoeling dat wij het actief ambiëren en duidelijk in eigen boezem tasten, oorzaak en gevolg en ons bewust realiseren hoe Satan altijd gebied probeert te krijgen. Angst zaaien is er één van. Erge popmuziek? Het is één van de vele ‘snoepsoorten’ waar jongeren mee te maken krijgen net als drank en drugs. Het zit in de mens om van de verboden boom te willen eten, zich te bedwelmen, recalcitrant te zijn en Satan maakt daar lekker gebruik van (vooral bij pubers en jonge adolescenten) dus ………. heel belangrijk dat met name in nieuwe generaties het zaad goede aarde vindt vanuit de liefde van Christus!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden