Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Solidair met Israel (37 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 december 2015, 21:18 door Dirk A A

Op 19 november jl. werd in Drachten een Israel-manifestatie gehouden, om steun te betuigen aan Israel en het Joodse volk. Tussen de 400 en 500 mensen waren aanwezig. Enkele dagen later verscheen in de Leeuwarder Courant een heftige reactie op de manifestatie van ds. Harmen Jansen, met als kop: ‘Nu even niet solidair met Israel’. Onderstaande reactie heb ik naar de krant gestuurd met het verzoek om plaatsing.
En ik voeg eraan toe: Dat ik solidair ben met Israel, houdt voor mij ook in dat ik bid om de bekering van Israel. Daar zie ik naar uit, naar hun behoud, hun zaligheid. Dat gebeurt nu al, elke keer als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, Jesjoea, en op een dag overvloedig, wanneer heel Israel wat dan leeft, zalig zal worden. Dat zal overvloedige zegen betekenen voor heel de wereld.

Solidair met Israel
Anders dan ds. Harmen Jansen van de Protestantse gemeente in Winsum-Obergum enkele dagen geleden in de Leeuwarder Courant deed, met een zeer kritisch stuk over Israel, wil ik het opnemen voor Israel. Hij schreef zijn bijdrage naar aanleiding van een Israel-manifestatie in Drachten.
Ik voel me zeer verbonden met het Joodse volk en ds. Jansen raakt mij tot in het diepst van mijn hart met zijn beschuldigende opmerkingen aan het adres van Israel. Voor mij is Israel geen doorsneeland zoals alle landen en het Joodse volk geen doorsneevolk zoals alle volken.
Ik geloof wat de Bijbel over Israel en over het Joodse volk zegt. De Bijbel is voor mij het Woord van God en heeft daarom het hoogste gezag. In de Bijbel spreekt God en we doen er goed aan naar Hem te luisteren. Hij zegt dat Israel Zijn land is en het Joodse volk Zijn volk. Wil dat zeggen dat alles wat Israel doet dan goed is? O, nee, maar laten we Israel net zo behandelen en net zo beoordelen als andere landen en volken en niet veel kritischer zoals nu vaak gebeurt.

Israel beschermt eigen bevolking tegen raketten uit Gaza
Wat ds. Jansen in zijn schrijven stelt, klopt totaal niet met de werkelijkheid. Het is niet waar dat Israel van tijd tot tijd Gaza binnentrekt om de nieuwste wapens uit te testen op de Palestijnen daar. Het zijn de Hamas-terroristen die om de paar jaar weer beginnen met het afvuren van raketten op onschuldige burgers in Israel. Ook nu beginnen ze daar weer mee, tot het punt bereikt wordt dat Israel wel in moet grijpen om het volk te beschermen. Hamas is ook weer volop bezig met het herstellen van het door het Israëlische leger verwoeste gangenstelsel onder Gaza. Ze gebruiken daar zelfs beton voor wat Israel doorlaat naar Gaza voor de bouw van huizen, winkels en fabrieken. In deze gangen slaan ze wapens op en ze hebben een offensief karakter om aanvallen op Israel uit te voeren.
Na afloop van het vorige conflict tussen Hamas en Israel in Gaza is wel gebleken dat een zeer aanzienlijk deel van de slachtoffers in Gaza Hamas-terroristen waren, soms nog kinderen die Hamas inschakelde om Israëlische militairen aan te vallen. Israel ging juist zeer voorzichtig te werk bij de aanvallen op Hamas-stellingen, door vooraf de bevolking te waarschuwen, met de oproep snel te vertrekken. Daar kwam nog bij dat Hamas raketinstallaties plaatste in woonwijken, ziekenhuizen en scholen, wat regelrechte oorlogsmisdaden zijn.

Ds. Jansen stapelt de ene onwaarheid op de andere. En misschien kan ik hem dat niet eens kwalijk nemen, omdat de media ons deze onwaarheden voortdurend voorhouden. Zo stelt hij dat Israel de Oslo-akkoorden en de bezetting misbruikt om zoveel mogelijk land te annexeren voor de eigen bevolking. Dit is totale nonsens. Het is precies andersom. De Palestijnen bouwen illegaal in de zogenaamde C-gebieden (in de Oslo-gebieden werd Judea en Samaria – de Westbank – onderverdeeld in A, B en C-gebieden). In het A-gebied heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) volledige autonomie. Dat waren ten tijde dat de overeenkomst werd gesloten de gebieden waar de Palestijnen woonden. In de B-gebieden heeft de PA burgerlijk gezag en Israel militair gezag. Het C-gebied staat onder Israëlisch burgerlijk en militair gezag. En juist in dit gebied bouwen de Palestijnen.

Geen bezetting
Ik bestrijd ook dat er sprake is van een bezetting. De westelijke Jordaanoever is geen door Israel bezet gebied. Ik spreek dan ook liever van betwist gebied. Als het bezet gebied zou zijn, zou het gebied aan een andere staat toebehoren. Feit is echter dat daar nooit een andere staat heeft bestaan. Nooit in de geschiedenis is er een Palestijnse staat geweest. Israel kan dus ook geen Palestijns gebied bezetten.
Van 1948 tot 1967 bestuurde Jordanië dit gebied, maar die bezetting werd door de VN en de Arabische Liga als illegaal beschouwd. Ook kan de Westbank niet worden terug gegeven aan Engeland, dat dit gebied van 1918 tot 1948 bestuurde. Om nog maar te zwijgen over een teruggave aan Turkije, dat dit stuk land van 1512 tot 1918 bezet hield.

Verder beschuldigt ds. Jansen degenen die meeliepen in de Israel-manifestatie in Drachten ervan dat ze de Palestijnen onterecht wegzetten als een volk dat zijn jongeren ophitst om messen te trekken tegen de Joden. Toch is dit wel de werkelijkheid. De Palestijnse leider Abbas zei onlangs nog dat hij juicht over elke druppel bloed die in Jeruzalem vloeit. Met zo iemand kan Israel toch niet onderhandelen over een zelfstandige Palestijnse staat.
U spreekt over razzia’s tegen Palestijnen. Dat is een zeer beladen term, die in dit verband totaal niet past. Wat is het geval? Als Palestijnen een aanslag op Joodse mensen plegen, zal Israel direct op zoek gaan naar de daders. Dat zijn geen razzia’s, de Palestijnen zijn hier zelf de oorzaak van.
Ook beweert ds. Jansen dat Israel geen vluchtelingen uit Syrië opneemt. Weet u wat Israel doet? In Israëlische ziekenhuizen worden gewonde Syriërs geopereerd, zelfs gewonde terroristen. Ook familieleden van de Palestijnse leiders gaan, wanneer ze ernstig ziek zijn, naar Israëlische ziekenhuizen omdat ze daar willen worden behandeld. En Israëlische hulpverleners staan vooraan op Griekse eilanden om vluchtelingen op te vangen en eerste hulp te verlenen als dat nodig is.

Nee tegen vervangingstheologie
U wijst verder op de organisatie ‘Christ at the Checkpoint’, die onze steun waard zou zijn. Tijdens een recente conferentie van ‘Christ at the Checkpoint’ in 2014 in Bethlehem stond het lijden van de Palestijnen centraal. Over het lijden van de Joden en de aanslagen op Israel werd niet gesproken. Jezus werd gezien als een Palestijn, terwijl het toch wel duidelijk is dat Jezus een Jood is.
Het zijn eenzijdige conferenties, waar grote nadruk ligt op de vervangingstheologie, waar wordt geleerd dat de kerk, en zeker ook de Palestijnse christenen, de plaats van Israel zouden hebben ingenomen. Een speciale toekomst voor Israel is er in deze denkwijze niet meer. De Bijbel spreekt andere taal! God brengt het Joodse volk thuis in het eigen land en de dag komt dat de Messias, de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde en dan zal heel Israel zalig worden. Gelukkig was er tijdens deze conferentie ook een Messiasbelijdende voorganger uit Israel uitgenodigd, die ruimte kreeg om zijn verhaal te vertellen.

U sluit uw uitgebreide schrijven af met een verwijzing naar de actualiteit. Het Europese dochterbedrijf EBS van het Israëlische Egged dingt mee naar het Openbaar Vervoer in delen van Friesland. U bent daar zeer op tegen. Als ik u een advies mag geven: Gaat u maar eens naar Israel. De Egged bussen vervoeren heus niet alleen Joodse mensen, zoals u beweert. Weet u, er wonen enkele miljoenen Arabieren en Palestijnen in Israel. Zij reizen ook met de bussen van Egged.
Ik zou u willen aanraden om een tijdje in Gaza te gaan wonen of in een Palestijnse stad op de Westbank en daarna een poos in Jeruzalem en gaat u ook op bezoek bij de christenen – als ze er nog zijn – in Syrië of Irak en let eens op de omstandigheden waaronder de christenen er leven. Als u de vergelijking maakt, zal het u opvallen dat Israel een oase is van rust en vrede. Juist Israel kan ons nu helpen het islamitische terroriste in Europa te voorkomen en te bestrijden.

Oproep tot gebed
Laten wij als christenen – u bent predikant – bidden voor Israel, voor de vrede van Jeruzalem, voor de Messiasbelijdende Joden in Israel, voor de Palestijnen, voor de Palestijnse christenen, voor de Arabische landen, voor de christenen in die landen, voor de moslims, dat ze tot geloof in de Heere Jezus zullen komen… Dat zal meer zegen verspreiden dan onterechte beschuldigingen aan het adres van Israel en aan de vrienden van Israel, zoals ds. Bottenbley, die er ook van u langs krijgt in uw schrijven. Ik bid ook voor u.

Dirk van Genderen

37 Reacties

 1. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 10:09

  Helaas, is er onder de christenen gebrek aan kennis met de profetieën en beloften van God m.b.t. Zijn volk. Waarom wordt het huidige SECULIERE Israël haast klakkeloos aanbeden als een soort van afgod, en wordt het huidige Israël niet diepgaand getoetst aan Gods Woord? Het lijkt wel of er bij velen een soort bedekking aanwezig is om de realiteit m.b.t. het huidige Israël onder ogen te zien.Laten we vooral nuchter blijven, zonder de waarheden van Gods Woord m.b.t. tot Zijn volk te vergeten, maar we kunnen toch niet met droge ogen stellen dat dit volk op dit moment geleid wordt door de Geest van God? En zich overeenkomstig niet schuldig maken aan ‘verkeerde’ daden?

 2. Inge zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 12:40

  Dirk, ik kan hier alleen maar “amen” op zeggen en ik ben blij, dat je dit artikel plaatst. Er zijn zoveel leugens over Israël in omloop en iedereen gelooft die klakkeloos, dus het is geweldig, als er iemand een tegengeluid laat horen.
  En Jochanan, ja, Israël wordt op dit moment misschien nog niet geleid door Gods Geest, maar dat wil niet zeggen, dat het volk niet GODS volk is en blijft. Bovendien, als je naar de rest van het Midden-Oosten kijkt, kun je niet anders dan constateren dat Israël in verhouding met de volken rondom hen, het geweldig doet, ze hebben het meest hoogstaande moralistische leger ter wereld (welk ander land zal waarschuwen voordat het bombardeert), Christenen en Moslims kunnen er veilig leven (wat ze in een hoop landen rondom niet kunnen, zeker de Christenen niet) en Israël helpt zelfs zijn ergste vijanden (zelfs moordenaars die een Israëlier neersteken, worden nog in het ziekenhuis behandeld). En we aanbidden Israël niet, maar we staan wel pal achter Gods Volk, omdat het onze opdracht is om het Joodse Volk te troosten en omdat Paulus ook zegt, dat God Zijn Volk geenszins verstoten heeft, ook niet als het seculier is.

 3. Elena zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 12:56

  Bedankt Dirk voor jouw steun aan ISRAEL en haar volk! Ik zou niet willen, dat Nederland het grondgebied van Palestina gaat erkennen zoals Zweden, Engeland, Ierland, Spanje, Frankrijk en andere landen hebben gedaan of willen gaan doen. ISRAEL wil Palestina pas erkennen na vredesoverleg, maar dit proces faalt al decennia. De palestijnen zijn op dit moment niet te vertrouwen met hun leider HamasISIS, volgens Bibi. Bovendien, als we Palestina nu zouden erkennen, is het een beloning voor het Palestijnse geweld van de laatste tijd.

  Palestijnen en Filistijnen zijn één en hetzelfde volk. De Filistijnen waren een zeevarend volk en zijn een stam die oorspronkelijk uit Caphtor -Kreta, of misschien een deel van Egypte- (Zie Amos 9:7) komt en die voor de dagen van Abraham (Gen. 21:32) het rijke laagland aan de middellandse zeekust van Joppa bewoonde (en/of koloniseerde?) op de Egyptische woestijn. Ze vormden een verbond van vijf voornaamste steden, namelijk Ashdod, Gaza, Ashkelon, Gath, en Ekron, elk beheerst door hun eigen “stamhoofd.” Vele jaren was er een strijd om de macht tussen hen en de Israëlieten, met de Filistijnse macht op haar hoogtepunt ten tijde van Saul’s dood maar snel dalende tijdens de heerschappij van David ! Ze werden veroverd door Tiglath-pileser in 734 voor Christus. Hun land maakte later deel uit van het Perzische Rijk; in het Nieuwe Testament tijden werd het geannexeerd aan de Romeinse provincie Syrië. VREEMD genoeg wordt de naam van het grondgebied van deze vijanden van de Joden, tot een bekende titel (Palestina) gegeven voor alles? van het Heilige Land ISRAEL.

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 13:25

  Ben het eens met Dirk zijn schrijven. Toch een aanvulling er op. Toen Christus Jezus op een gegeven moment dichtbij Jeruzalem was, weende Hij over de stad. Want Hij vergeleek ze met een hen die haar kuikens wilde verzamelen om ze onder haar vleugels te beschermen, maar ze wilden niet.
  Ben er van overtuigd dat deze Woorden van Jezus nog gelden. Ze zijn !NOG! een volk dat verstrooid is en ze willen nog niet. De individuele Israëliet/jood die tot het geloof in de Messias komt wordt toegevoegd aan de Here=Zijn Lichaam. Maar als volk/natie kijken ze nog te veel naar de mensen. Terwijl ze moeten opzien naar de Verhoogde Heiland/Messias.
  Ik ben het ook eens met Jochanan(1)dat er op “gestreste wijze over Gods volk IsraëL wordt gesproken en in het middelpunt wordt geplaatst.
  Er is één opdracht voor de gelovigen: “BID!! Jeruzalem haar Vrede toe (hemelse vrede, dus niet die van mensen) en wie Israël als volk zegent zal gezegend worden. En dat kunnen we in gebed doen.
  De Here God ziet het hart aan en zal deze harte gebeden horen en verhoren. Op Zijn tijd.
  Maar ik lees geen opdracht om de straat op te gaan en met vlaggen te zwaaien. Heb trouwens moeite met de 6 hoekige ster die in de vlag is getekend.

  Ja liefde voor Israël is een must. Bidden voor de vrede van Jeruzalem is een must. Maar het moet niet uitmonden op een klakkeloos aanbidding alsof het spreken over Israël/joden nu het centrum van ons denken en doen en laten moet worden.
  Zodat Jezus Christus de Gekruisigde en Opgestane Heer op de 2e/3e plaats komt te staan.
  Hij is de Verhoogde Heer. Ieder mens van nu in de nog steeds genade tijdperk, moet tot Hem komen om behouden te worden.

 5. Menno zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 14:21

  Het fysieke land Kanaan is in Genesis 12 door de Here God aan Abraham en zijn nakomelingen gegeven. Als je hier tegen bent, aan wiens kant sta je dan eigenlijk?
  Er werd toen ook een profetie gegeven:
  “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.”

  Dat is dus waarom ik Israel steun (zowel het joodse volk als de staat Israel). Dat er nu allerlei boycot-acties tegen Israel zijn wekt bij mij alleen maar meer het verlangen op om Israel te steunen. Zo kan je in diverse supermarkten produkten uit Israel kopen (bijvoorbeeld houmoush bij AH/Dirk, deze week: Jaffa-grapefruit bij Plus). Ook kan je op diverse internetsites produkten uit Israel kopen (o.a. wijnen, olijfolie, jam).
  Nóg belangrijker dan dit is echter de kracht van het gebed voor Israel ! Bidt voor Israel en voor het Joodse volk!

 6. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 14:30

  Voordat we Israel de les lezen, kunnen we misschien ook eens stilstaan bij het feit dat er in de oorlog in ons ‘christelijke’ Nederland 90% van de joden vermoord zijn in de kampen. Het op een na hoogste van alle andere landen waaruit ze weggevoerd zijn. Wel heel erg beschamend!

 7. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 17:22

  Ik denk dat wij christenen niet te betweterig moeten overkomen, ten aanzien van het land israel en het joodse volk.
  Het lijkt soms net of wij christenen bepalen of denken te weten, wat goed is voor Israël en het joodse volk.
  Velen in de geschiedenis hebben zo gedacht, zij die dachten te denken wat goed is voor het joodse volk,…met vaak fatale gevolgen.
  Hoe denkt de joodse bevolking over ons, wellicht kijken zij er heel anders tegen aan. Ik kan mij voorstellen dat zij denken alle hulp is welkom. En bovenstaande schrijven van Dirk, lijkt mij dat ze dat als positief ervaren.
  Maar laten wij elkaar recht in de ogen kijken en er niet omheen draaien, wij doen dit omdat wij in dezelfde God geloven.
  Wij doen dit omdat het joodse volk Gods oogappel is. En let op,… wij doen dit ook in de hoop dat zij op een dag in Here Jezus gaan geloven. Dat laatste moeten wij aan de Here God overlaten, anders maken wij dezelfde fout als in het verleden.
  Wij moeten onze handen dicht knijpen, en de Heer prijzen in alle nederigheid, dat wij een dienende taak hebben ten overstaan van het joodse volk.
  Meer als dienend mag het niet zijn, in plaats dat onze hoogmoed de boventoon gaat voeren en wij ons als een meerdere te gaan gedragen.
  Wij weten dat joodse volk Gods oogappel is. Helaas voor ons, wij zijn geënt en in die hoedanigheid moeten wij ons gedragen.
  In volle afhankelijkheid leven van onze Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  In volle afhankelijkheid leven van Gods oogappel, het joodse volk.

  Vr gr rene postma.

 8. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 december 2015 om 19:23

  Sjalom Dirk,

  Dank je wel voor je bijdrage deze week. Het is goed om te weten dat er veel predikanten zijn die negatief staan tegenover Israël. Zij hebben hun eigen ouwe-jongens-krentebrood cirquit en bezigen daar hun theologsche jargon ten aanzien van Israël. Zij moeten in principe niets hebben van Israël en heel cynisch gezegd: hun brood verdienen zij door vanuit de Joodse Bijbel onderwijs te geven. Die is inmiddels in de uitleg al zover ontdaan van de Joodse hermeunutiek en vervangen door een kerkelijk dogma. Zij die ons veroordelen geven daarmee een vrijbrief af om ons te doen vernietigen.

  Geestelijke leiders die zich negatief uitlaten over Israël plaatsen daarmee zichzelf op een voetstuk. Als “geleerden” openlijk zo spreken dan moet er wel iets aan de hand zijn, want ja, de dominee liegt toch niet. Zo houdt het gewone volk de dominee op zijn voetstuk. Wie tegen een dominee ingaat wordt gewoon de kerk uitgegooid en als een ketter beschouwd. Gelukkig zijn er ook verstandige onder hen die hoofdschuddend de gewraakte uitspraken horen. Ook zij zitten vaak in het oude-jongens-krentebrood cirquit en het is een waagstuk om daar tegen in te gaan.

  Zou dat de oorzaak kunnen zijn van de enorme leegloop van de kerken? Oorzaak en gevolg kan niet uitblijven. Wie droog en beschimmeld brood aan zijn toehoorders als geestelijk voedsel geeft moet niet raar opkijken dat zijn kerk leegloopt. Het is heel goedkoop om een zondebok aan te wijzen. Hoe schrijnend is het echter als je weet wat de letterlijke betekenis is van het woord Jood. Kijk daar mag je je als dominee tegen afzetten, want ja, die Joden die willen niet zoals zij dat graag willen. Hun credo is “kerk-dogma-sacramenten” en niet de Jood. Ze zeggen het niet zo heel erg bot tegen je maar heel meesmuilend wordt er over gesproken.

  Predikanten als samenzwaarders: de aandacht op de ander verdoezelen hun onkunde. Meesters in camoufleren van woorden zijn een giftige bron. Het is de dood voor de kerk waar er geen plaats of ruimte meer is voor Israël.

 9. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 17:08

  Amen, heel krachtig verwoord!

 10. H. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 17:44

  Helaas zijn er vele dwaalleraren binnen de gemeenten van Christus. Dwaalleraars op het gebied van evolutie, maar ook op het gebied van Israëlvisie. Dirk, bedankt dat je dit soort berichten oppakt en daar ook goed op reageert. Hopelijk komt deze dominee nog tot bekering.

 11. Kees Versluis zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 17:54

  Bedankt Dirk, maar laten we vooral niet vergeten om voor deze dominee te bidden, dat hij mag inzien dat hij met dit gedrag tegen God strijd.

 12. lydiaSwitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 18:07

  Shalom.

  Wie wat uit, ontvangt kritiek,
  maar meestal slechte kritiek. Het stemt tot nadenken.
  Dirks visie is op de bijbel gericht.

  Daarom ga zo door met onze steun en gebed.

 13. Wilma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 18:22

  Dirk, dank je wel voor je duidelijke reactie. Het is mij uit het hart gegrepen. Ik hoop van harte dat het dagblad deze reactie zal plaatsen. Wat is het toch verdrietig als christenen Israel afwijzen en de kerk zien als de plaatsvervanger van Gods oogappel. Gods Woord laat aan duidelijkheid niets te wensen over; Zijn beloften aan Israel zijn onberouwelijk en onveranderlijk. Hij houdt van zijn volk Israel met een eeuwigdurende liefde. Wij, de gelovigen uit de heidenen, die de God van Israel dienen en van Hem houden, zouden massaal voor Israel op de bres moeten staan en moeten bidden dat God de bedekking zal wegnemen en zij hun Messias zullen zien en erkennen. Respect voor al de mensen in Drachten die aan de Israel-manifestatie hebben deelgenomen. Ik zou ook iedereen willen aanmoedigen om juist nu zoveel mogelijk produkten uit Israel te kopen. Vraag er naar in supermarkt!

 14. Jannie de Groot zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 18:47

  Shalom allen,

  Even een kleine toevoeging op reactie 5 van Menno. Bij de Lidl (afd. Delicieux) 1 kilo heerlijke dadels uit Israël.

  En last but not least: tov Dirk dat je gereageerd hebt op ds. Harmen Jansen. Hart. gr., Jannie

 15. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 20:13

  Het is bekend – mijn eigen zoon is predikant in Friesland- Predikanten leren ALLES OVER de Bijbel, maar zelden zonder IN diezelfde Bijbel te lezen, want DAT zit NIET in de opleiding….. Hier past alleen maar te citeren wat GOD over het Joodse volk zegt. Discussie er over heeft geen enkele zin.
  Zacharia 8
  “9 Zo zegt de Here der heerscharen: Laten uw handen sterk zijn, gij, die in deze dagen uit de mond der profeten deze woorden hoort, uit de tijd toen het huis van de Here der heerscharen, de tempel, gegrondvest werd, om te worden gebouwd. 10 Want vóór die tijd was er voor geen mens iets te verdienen en het vee leverde niets op; ook was de gaande en de komende man niet veilig voor de vijand; ja, Ik zette alle mensen tegen elkaar op. 11 Maar nu ben Ik voor het overblijfsel van dit volk niet meer zoals in de vorige dagen, luidt het woord van de Here der heerscharen. 12 Want het zaad gedijt, de wijnstok geeft zijn vrucht, het land geeft zijn opbrengst en de hemel geeft zijn dauw; en Ik doe het overblijfsel van dit volk dit alles beërven. 13 Gelijk gij onder de volken een vervloeking geweest zijt, o huis van Juda en huis van Israël, zo zult gij, doordat Ik u heil schenk, een zegen worden; vreest niet, laten uw handen sterk zijn.
  Zacharia 12:
  “10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk….

 16. fam roskam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 21:23

  Shalom Dirk

  Een groet, waarmee iedere Israëli de ander begroet, dus elkaar toewenst en voor velen: toebidt…. Ook in de parasja van deze week lezen we, dat ook Jozef van zijn vader Jacob naar de vrede (shalom) van zijn broers moest vragen. Shalom (betekent niet alleen vrede, maar ook: harmonie, afwezigheid van gejaagdheid, heelheid, rust) is waar de inwoners van Gods land naar verlangen.

  Wij zijn heel blij met jouw artikel. Goed geïnformeerd naar waarheid.

  Gods woord spreekt overduidelijk en is heel actueel: de HERE (her)bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen. (Psalm 147:2) God is bezig Zijn plan uit te voeren. Met Israël en de volken. Hij laat zich niet tegenhouden door critici.

  Ga zo door Dirk. God zegene je met wijsheid en onderscheid…

 17. christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 22:53

  Shalom Dirk,
  Wat goed om op die reactie van ds. Harmen Jansen in de L’warder Courant te reageren!
  Sommige van deze PKN predikanten slepen vele protestanten in deze kerken mee in hun negatieve kijk op Israel en wat de Bijbel over Israel zegt, laten ze niet lezen of ze hangen de vervangingstheologie aan.
  De belegde ‘Sabeel’-avonden in de PKN kerken doen hier flink aan mee! ‘Sabeel’ heeft een website!
  Dus als wij voor de bekering van Israel willen bidden, zullen we eerst voor de bekering van de christenen in de kerken moeten bidden, want Israel zal echt niet jaloers worden op christenen, die Gods volk zo vaak onderuit halen.

 18. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 december 2015 om 22:58

  Mooi verwoord Dirk
  Voor wie niet vanuit de bijbel Israel wil verdedigen
  https://www.youtube.com/watch?v=oVsjNzXojCM&feature=player_embedded

  https://youtube/ub2x5UvjUs4

  En het net uitgekomen boek 150 Palestijnse fabels, van Tom S van Bemmelen

  Niet alleen bijbels gezien maar ook volgens het internationaal recht staat Israel in zijn recht

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2015 om 10:11

  Salom Dirk,

  Gelukkig zijn er ook christenen die een goed hart hebben voor mijn volksgenoten. Wat mij de laatste jaren opvalt is dat heel veel predikanten promotieonderzoek doen naar uitspraken van “kerkvaders” wat zij hebben ontdekt in een van hun voorgangers. Op zich een heel dubieus gebeuren om interpretaties én de gedachtegang van hen die niet meer leven in kaart te brengen. Wat mij stoort is dat ook tradities onderzocht worden en iedere willekeurige onderzoeker heeft daar zijn/haar eigen inzicht op. Hoor en wederhoor vindt beslist niet plaats, het kan ook niet meer, en toch wordt met heel veel verve hun proefschrift verdedigd. Kijk ook dat is het leggen van een rookgordijn van een doctor die een gedegen stukje werk heeft geleverd. Maar wat voegt het toe? Wat ik mis is een gedegen studie gebaseerd op de Bijbel geheel wars van eigen vooronderstellingen. Het herontdekken van de Bijbel vanuit de Joodse context zou een verrijking zijn voor de predikant én zijn/haar gemeente.

  Heel veel predikanten zijn echt op de hoogte en zijn helaas gebonden aan hun tractement en pastorie. Zij mogen alleen maar vertellen wat de officiele leer is van hun kerkgenootschap. Tjonge, wat een verscheidenheid is dat. Zouden daar echt mensen tussen zitten die mijn volksgenoten jaloers maken? Ik geloof dat niet, want het antismmitische gif zit gewoon in de genen van de kerken. Luid en duidelijk verkondigen de sabeel aanhangers dat er vrede moet komen. Welke vrede bedoelen zij? Is dat niet het overschreeuwen van hun hart die zegt dat het niet kan kloppen. Maar ja, je moet met Arabieren geen ruzie maken hoor en je mag ze ook niet wijzen op hun plichten.

  Wat je helemaal niet mag doen is de Arabier een spiegel voor houden dat zij het recht proberen te verdraaien en naar hun hand te zetten.

  Zijn dat goede herders voor hun gemeenten die elke zondag de blijde boodschap verkondigen en die met twee monden spreken. Beste collega predikanten doe er eens iets aan en besef de grote verantwoordelijkheid voor jullie gemeenteleden. Een radicale omslag zal leiden naar een ongekende diepgang.

 20. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2015 om 12:13

  Wat een goed weergegeven link van angela naar youtube.
  Gelukkig zijn er in Nederland nog mensen die een heldere blik op Israel hebben en die ook durven doorgeven.
  Kan angela deze linken, of misschien ook wel een ander dezen op het habakuk.nu forum kunnen/willen plaatsen? waar ditzelfde onderwerp ook nu net wordt behandeld.

 21. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2015 om 15:27

  Bedankt Dirk voor het artikel dat je hebt geschreven als reactie op ds. H. Jansen.
  Bedankt ook voor jouw oproep om te bidden voor de Vrede van Jeruzalem.
  De vijand wil dat we eindeloos praten en discussiëren over Israel en over andere zaken die de eenheid of eenwording van de christenen in de weg staan. De duivel wil vooral niet dat we eendrachtig als een eenheid binnen het Lichaam van Christus gaan bidden voor de Vrede van Jeruzalem.
  Als kinderen van God moeten we ÉÉN WORDEN, de volheid der heidenen, waar Paulus over spreekt in Romeinen 11 vers 25 e.v., en een diep hartsverlangen hebben om dagelijks te bidden voor de Vrede van Jeruzalem en voor het Joodse volk.

 22. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2015 om 16:17

  Wie wil/kan er mee doen om het boek 150 Palestijnse fabels te sturen naar Tweede-Kamerleden. Het boek kost 19.95. Ik stuur een exemplaar naar D66. Iemand meer die naar een andere partij een boek voor Kerst wil sturen?

  Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Postbus 20018
  2500 EA Den Haag

 23. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 6 december 2015 om 19:51

  Ik geloof absoluut dat Israël Gods uitverkoren volk is en dat het eens in vrede het land zal bezitten wat hun door God beloofd is in o.a. Genesis 15: 18. Maar op dit moment zijn ze een volk net als andere volken. Ze hebben hun Messias niet aangenomen en zijn niet, als volk, tot bekering en geloof gekomen. Ze zijn hun speciale positie kwijt en dat is vaker voorgekomen in de geschiedenis zoals ik in de Bijbel lees. God strijdt nu niet voor hen en daarom maken ze naar de mens hun keuzes. Ze verschillen daarin nu niet van andere landen. Maar wij mogen Jeruzalem vrede toewensen en dat wens ik ook de Palestijnen toe. Die vrede kan alleen komen als Christus terug komt en als Hemelse Koning zal regeren vanuit het beloofde land.

 24. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2015 om 8:31

  Shalom broeder van Genderen
  Toen ik het verhaal op http://www.harmenjansen.nl las, moest ik direct denken aan het nieuwste boek van een Palestijnse theoloog Mitri Raheb
  “Geloven onder bezetting”[ISBN978902397022], Deze Lutherse voorganger uit Bethlehem suggereert “theologie van verzet en hoop” te bieden.

  Zie het RD 4 dec 2015 pag 18: “ISRAËL ALS HET KWAAD, door ds. C.G.Kant, waarin hij de volgende LEUGENACHTIGE beoordelingen van de staat Israël tegenkwam.

  “Israël noemt hij niet Israël, maar Palestina. Israël ziet hij als een van de laatst overgebleven westerse koloniale machten die een ander volk onderdrukken. Geloof in God is volgens hem de sleutel tot de ontmanteling van Israël.

  In zijn boek beschrijft Raheb dat Palestina gedurende duizenden jaren vaak bezet was door elkaar opvolgende koloniale grootmachten: Assyriërs, Babyloniërs, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren, kruisvaarders, Ottomanen en Israëliërs. Voor hem is het huidige Palestijnse volk hetzelfde als de bewoners van het land in Bijbelse tijden waren.

  Er is dan ook een voortgaande geschiedenis van het Palestijnse volk van de Bijbelse tijden tot nu, aldus de theoloog. Hun taal veranderde door de eeuwen heen van Aramees naar Arabisch, en hun identiteit van Kanaanitisch naar Palestijns. Hun religie veranderde van geloof in Jahweh naar islamitisch. Palestijnen zijn het Bijbelse Israël, en dus geen Arabieren of nazaten van Ismael.

  …. Het huidige Joodse volk noemt de Palestijnse voorganger dan ook een “uitvinding”, waarvoor mythologie nodig was. Een verzonnen volk dat het land bezet, zo stelt hij. Israël is een westerse grootmacht, een imperium, dat dezelfde klassieke eigenschappen heeft als alle andere imperia in de wereldgeschiedenis. Herodes, de kruisvaarders en de Israëliers: ze waren en zijn er allemaal op gericht om de bewoners te bedwingen met wachttorens, soldaten en checkpoints, en het land etnisch te zuiveren.

  Van alle imperia is Israël volgens Raheb het ergste. De isolering van Gaza zou bedoeld zijn om onder de Palestijnse bevolking twee verschillende identiteiten te ontwikkelen die zich niet met elkaar zouden verenigen. Een verdeel-en-heerspolitiek. ”

  Enz. enz. 70 jaren na het wereldwijd openbaar worden van de shoah
  Wordt vervolgd

 25. Wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 7 december 2015 om 8:32

  Mal 3v14-18.

  Alles blijkt vele keren ernstiger, waar Rehab over de betekenis van Golgotha spreekt.
  Voor hem staan het sterven en opstanding van Jezus symbool voor het lijden van Palestijnen en hun toekomstige opstanding, wanneer Israël verdwijnt.

  Zijn leugenverhaal heeft niets meer met Gods werk te maken dat Jeshua Messias Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid [trouw] van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen; Rom 15v8

  Zij die solidair verlangen te zijn met Gods volk zullen zichzelf ook moeten onderzoeken.
  De beweringen van deze ‘Arabische theologie’ is verwant aan die van kerkvaders.

  Wat heeft deze dwaalleer gemeenschappelijk met de [zaligheid] verlossing waar ‘heidenen’ deel aan kregen, dichtbij gekomen door het bloed van Messias? [Efeze 2en3].

  Rom 11v22 Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God:
  strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid,
  als u in de goedertierenheid blijft.
  Anders zult ook u afgehouwen worden.

  Om niet verder het RD aan te halen: De Bijbel is één geheel!!

  Zonder vervangingen, toevoegingen EN de meest dwaze verklaringen m.b.v. MENSELIJKE wijsheid [1 Cor 2v1-5], blijft DEZE het enige meest eenvoudige klankbord te bieden [Deut 29v29], waaruit steeds meer herkenbaar zal worden hoe daarin ‘Israëls Hoop’ centraal staat[Joh 5:39], wat feilloos weerspiegeld wordt door dat Woord van God, dat ons vermag te wapenen tegen ‘de god dezer eeuw’ [2 Cor 4v4]

  Jes 58 ……Dan zult u roepen en de HERE zal antwoorden, dan zult u om hulp roepen en Hij zal zeggen: “Zie, hier ben Ik.
  Als u het juk[a] uit uw midden wegdoet,
  het uitsteken[b] van de vinger
  en het uitspreken[c] van ongerechtigheid; [2 Tim 2v19]”; ……Jes 58v9 en de context, blijven een gezond klankbord, wanneer je mag doen en aanvaarden welke raad gegeven wordt.

  Vanwege menselijke eigenwijsheid, lijkt in deze tijden de Waarheid zoals Gods Woord daarvan getuigt in ‘ongerechtigheid’ ten onder gehouden te worden[Rom 1v18].

  Het aangehaalde vers benoemde 3 zaken:
  a: een vreemd juk [Matt 11:30], [zogenaamde theologische kennis]
  b: het werk van aanklager [Jak 3v6] loslaten
  c: het niet bevestigen van Gods rechtvaardigheid [Rom 3]; eigenwillig geloof is een populaire dwaalweg; Col 2:23

 26. baukje zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 december 2015 om 17:17

  Shalom Dirk

  Ook wij zijn heel blij met jouw artikel Dirk.
  Wij bidden tot de God van Israel die ook onze God is.
  dat Hij de bedekking van zijn volk en van de kerken weg wil halen.
  Velen in Israel komen al tot het geloof in de Messias.
  We leven in een hele bijzondere tijd en verwachten Zijn komst spoedig.
  Gods zegen en Zijn wijsheid toegewenst.

 27. angela zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 december 2015 om 0:27

  Ik kreeg net bericht van Likud dat zij alle fractievoorzitters en buitenlandvoerders een boek gestuurd hebben. Misschien kunnen we bidden voor geopende ogen

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 18:11

  In aansluiting op de reacties wil ik nog eens wijzen op de herhaling van de geschiedenis in de dingen, die we nu zien in Israël!! In de tijd van Nehemia was het namelijk niet anders dan nu.
  Nehemia 2: 19 en 20 (HSV)
  “19 Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, en bespotten en verachtten ons. Zij zeiden: Wat is dit voor iets wat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen?
  20 Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen: De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen en wij, Zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht, en geen herinnering in Jeruzalem.”

 29. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 december 2015 om 18:40

  Het liegen heeft veel invloed op zwakke regeringen heden ten dagen, want zij geloven alles wat er gelogen wordt omdat het zelf grote leugenaars zijn, alles wat hen voorgekauwd wordt door satan +aanhangers nemen zij voor zoete koek aan, ook vele gelovigen zijn daaraan schuldig.

  https:\/\/www.franklinterhorst.nl/Palestijnse%20terreurleider%20Abu%20Mazen%20(Mahmoud%20Abbas).htm

  https:\/\/www.franklinterhorst.nl/Israels%20recht%20op%20het%20land%20ligt%20vast%20in%20bindende%20documenten.htm

 30. Annie zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 9:31

  Beste Dirk, dankjewel voor je duidelijk schrijven. Het is waar, dat de media ons heel eenzijdig voorlicht en velen geloven in die berichten waarin Israël niets goed kan doen. Als we ons echt gaan verdiepen in de geschiedenis van dat land kunnen we niets anders, dan voor dit land zijn. God heeft een speciaal plan met dit volk. We moeten blijven bidden dat God ogen en harten opent …

 31. Marianne Stel zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 14:19

  Wat is dit schandalig, oneerlijk en volgens mij bewuste leugens, want ieder kán beter weten!
  En dan noemt hij zich een dominee(!). Er is trouwens maar Eén dominee (Heer) en dat is de Here Jezus (Matt.23)
  Het palestijnse volk is pas in 1967 in het leven geroepen door Arafat, ook een aartsleugenaar, wat iedereen toen in die periode wist en ook nu nog weet. Maar als je de leugen lang genoeg herhaalt, net als voor de Wereldoorlog ll dan gaat men het uiteindelijk geloven. De gekste verhalen verzonnen zij en ook nu worden de gekste en smerigste verhalen verzonnen om Israël en het Joodse volk aan te vallen.
  In 1948 werd met toestemming van de VN de staat Israël uitgeroepen en meteen werden zij door de omringende landen aangevallen en t/m Oost-Jeruzalem bezet en synagogen verwoest.
  Waar praat deze Kant toch over?! Ik hoop dat hij eerlijk naar zichzelf zal gaan kijken en eerlijk Gods Woord gaat lezen. En laat hij dan maar beginnen met Jesaja. Heeft hij waarschijnlijk nog nooit gelezen.
  Ik laat het hier maar bij.

 32. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 13 december 2015 om 19:10

  Geweldig goed geschreven Dirk.

 33. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 december 2015 om 10:32

  Shalom Marjanne Stel

  U refereerde naar een zekere Kant; zie mijn reactie van 7 december.
  Ik neem aan dat u te snel of niet goed gelezen heeft waarover het ging.
  Citaat: Zie het RD 4 dec 2015 pag 18: “ISRAËL ALS HET KWAAD, door ds. C.G.Kant …
  Hij beoordeelt daarin de inhoud van het boek van een zekere Palestijnse voorganger Mitri Raheb uit Bethlechem .
  Zie ook het boek van ds.C.G. Kant http: //www.hetbakenkatwijk.nl/nl/product/9789082384000/van-eisenbach-naar-bethlehem.html

  Enige maanden geleden is dat boek van Raheb gepresenteerd, waarmee deze suggereerde, dat aan de boodschap in de Bijbel een nieuwe inhoud gegeven moet worden.
  Uit de Bijbel zelf kunnen we weten welke tijd er dan voor de deur stond en heden staat!! ….

  Raheb was een van de opstellers van het goddeloze Kairos-document van ‘Palestijnse christenen’, UUR van de waarheid (2009). *) Voor zijn werk ontving hij onder andere de Duitse mediaprijs (2012).
  *) wat hierin aan de orde komt laat zich vermoeden.

  Reeds rond 7 á 8 decennia geleden hebben de nazi’s ook iets dergelijks uitgebroed [zoals theoloog Raheb redeneert], maar dan om een Bijbelvertaling te produceren, die ontjoodst zou moeten worden.
  Een verzwegen hoofdstuk uit de kerkgeschiedenis: het ‘Entjudungsinstitut’ in Eisenach 1939— 1945 HEINRICH W. HEBELER
  http: //www.israelaktuell.de/index.php/shop/gik2013/gik2cd02

  Wanneer we op internet verder zouden zoeken om te ontdekken wat deze wereldverbeteraars of vervalsers van de Bijbel voor ogen hebben, dan krijgen wij een idee waarover e.e.a. werkelijk gaat!!!!

 34. Berwi zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 december 2015 om 15:38

  Lieve brs. en zrs.,

  In de reacties op het artikel van Dirk, met zijn correcte reacties op het artikel van deze ds. (zou er in de bijbel van deze ds. mogelijk niet staan “gij zult geen vals getuigenis tegen uw naaste spreken”?) zijn er een tweetal zaken die mij storen, die ik steeds weer, van meditaties tot polemieken, tegenkom. Eerst maar het eerste punt:

  Van de Nederlandse Joden is inderdaad ca. 90% weggevoerd naar die helse kampen en vermoord.
  Nederland is van Europa één van die landen, waar burgers in grotere getalen zich nauwelijks kunnen verbergen, zeker niet als je verplicht bent een zichtbaar herkenningsteken te dragen, in je paspoort een J te moeten laten aanbrengen en deze dingen láát doen.

  In de Yad Vashem te Jeruzalen wordt een gedenkregister bijgehouden met de namen van hen die Joodse mede-burgers hebben verborgen voor de nazi’s. Nederland is hier (met stip) koploper, met het aantal gerelateerd aan het aantal inwoners van het land. In absolute aantallen neemt Nederland de tweede plaats in van alle Europese landen! Hulde aan deze rigtheous under the nations.
  Helaas, helaas waren er ook in Nederland verraders, zoals er in elke tijd onder elk volk voorkwamen.
  Ook waren de nazi’s niet mals in hun represailles.
  Denk aan Putten.

  Met hartelijke groeten
  Ben

 35. berwi zegt:
  Geplaatst op maandag 28 december 2015 om 19:22

  Lieve brs. en zrs.,

  De Israel-supporters en -fans hameren steeds weer op de ene helft van Gods verbond met Israel. Te weten Zijn beloften. Onveranderlijk en onberouwelijk.
  De andere helft van dit verbond, van Israel, is het uitvoeren van Gods geboden. Maar, hoe het met die uitvoering zou gaan/is gegaan lezen we in bijv. Deut 4:23 e.v.; Deut 28; 29:25; 31:20 en 29; Neh 9:29; Ezech 16:59; Ezech 20:21 en andere plaatsen. –opvallend is het dat de volgelingen van onze Heiland ook wordt opgedragen Zijn geboden te houden (Joh 14:15, 21,23,24; 1Joh 2:3-5)–.

  Ik vrees dat de geschiedenis zich gaat herhalen!

  a. In de Joodse staat Israel vinden 50.000! en meer abortussen plaats per jaar (gesubsidieerd door de staat). Dat gaat lijnrecht in tegen het gebod: gij zult niet doodslaan.

  b. In Jeruzalem wordt elk jaar de gay pride gehouden. Een klap in het gezicht van de Heere God, Die heel duidelijk aan Zijn volk Israel heeft gezegd dat homo-sexualiteit Hem een gruwel is (Lev 20:13).
  De burgemeester van Tel Aviv heeft de hele wereld opgeroepen om het Ierse voorbeeld te volgen inzake het homo-huwelijk!
  Toen kort geleden in Tel Aviv een conferentie/bijeenkomst werd gehouden ter bevordering van vrije sex heeft de premier van Israel een boodschap met zijn goede wensen gestuurd.

  c. De aartsvaders van Israel beleden vreemdelingen en bijwoners/pelgrims te zijn op deze aarde. Israel van nu wil meevaren in de vaart der volken. Wereldgelijkvormig zijn.

  Rom 9-11 spreekt duidelijke taal. Het is niet, omdat ik Israel niet liefheb, maar omdàt ik ze liefheb, dat ik deze dingen schrijf. Bovenstaande is scherp; ik weet het. Maar uit liefde en waarheid.

  Voor Jood en Christen geldt gelijkelijk dat Gods beloften onveranderlijk en onberouwelijk zijn.
  Wanneer de vervulling ervan plaats vindt hangt af van ons, d.w.z. van ons geloof of ongeloof in Zijn geboden. Anders gezegd: Zijn beloften zijn niet zonder voorwaarden
  (zie s.v.p. !1Sam 2:30!).

  Met hartelijke groet,
  Berwi

 36. rite d zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2016 om 15:43

  Shalom, het wordt tijd dat ze het joodse volk helpen en met rust laten. Wij zijn niet beter dan zij, er staat in de bijbel: wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Nu, ik kan dat echt niet. Israel is van het joodse volk. Israel is hun land, dat God hun heeft gegeven. Help het joodse volk en bid voor hen en voor vrede op de wereld, dat Jezus snel terugkomt. Groetjes en alles goed voor allen

 37. Hendrik zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 december 2017 om 11:38

  Klopt; geen kennis dus geen visie.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden