Solidair met Israel

Op 19 november jl. werd in Drachten een Israel-manifestatie gehouden, om steun te betuigen aan Israel en het Joodse volk. Tussen de 400 en 500 mensen waren aanwezig. Enkele dagen later verscheen in de Leeuwarder Courant een heftige reactie op de manifestatie van ds. Harmen Jansen, met als kop: ‘Nu even niet solidair met Israel’. Onderstaande reactie heb ik naar de krant gestuurd met het verzoek om plaatsing.
En ik voeg eraan toe: Dat ik solidair ben met Israel, houdt voor mij ook in dat ik bid om de bekering van Israel. Daar zie ik naar uit, naar hun behoud, hun zaligheid. Dat gebeurt nu al, elke keer als iemand tot geloof komt in de Heere Jezus, Jesjoea, en op een dag overvloedig, wanneer heel Israel wat dan leeft, zalig zal worden. Dat zal overvloedige zegen betekenen voor heel de wereld.

Solidair met Israel
Anders dan ds. Harmen Jansen van de Protestantse gemeente in Winsum-Obergum enkele dagen geleden in de Leeuwarder Courant deed, met een zeer kritisch stuk over Israel, wil ik het opnemen voor Israel. Hij schreef zijn bijdrage naar aanleiding van een Israel-manifestatie in Drachten.
Ik voel me zeer verbonden met het Joodse volk en ds. Jansen raakt mij tot in het diepst van mijn hart met zijn beschuldigende opmerkingen aan het adres van Israel. Voor mij is Israel geen doorsneeland zoals alle landen en het Joodse volk geen doorsneevolk zoals alle volken.
Ik geloof wat de Bijbel over Israel en over het Joodse volk zegt. De Bijbel is voor mij het Woord van God en heeft daarom het hoogste gezag. In de Bijbel spreekt God en we doen er goed aan naar Hem te luisteren. Hij zegt dat Israel Zijn land is en het Joodse volk Zijn volk. Wil dat zeggen dat alles wat Israel doet dan goed is? O, nee, maar laten we Israel net zo behandelen en net zo beoordelen als andere landen en volken en niet veel kritischer zoals nu vaak gebeurt.

Israel beschermt eigen bevolking tegen raketten uit Gaza
Wat ds. Jansen in zijn schrijven stelt, klopt totaal niet met de werkelijkheid. Het is niet waar dat Israel van tijd tot tijd Gaza binnentrekt om de nieuwste wapens uit te testen op de Palestijnen daar. Het zijn de Hamas-terroristen die om de paar jaar weer beginnen met het afvuren van raketten op onschuldige burgers in Israel. Ook nu beginnen ze daar weer mee, tot het punt bereikt wordt dat Israel wel in moet grijpen om het volk te beschermen. Hamas is ook weer volop bezig met het herstellen van het door het Israëlische leger verwoeste gangenstelsel onder Gaza. Ze gebruiken daar zelfs beton voor wat Israel doorlaat naar Gaza voor de bouw van huizen, winkels en fabrieken. In deze gangen slaan ze wapens op en ze hebben een offensief karakter om aanvallen op Israel uit te voeren.
Na afloop van het vorige conflict tussen Hamas en Israel in Gaza is wel gebleken dat een zeer aanzienlijk deel van de slachtoffers in Gaza Hamas-terroristen waren, soms nog kinderen die Hamas inschakelde om Israëlische militairen aan te vallen. Israel ging juist zeer voorzichtig te werk bij de aanvallen op Hamas-stellingen, door vooraf de bevolking te waarschuwen, met de oproep snel te vertrekken. Daar kwam nog bij dat Hamas raketinstallaties plaatste in woonwijken, ziekenhuizen en scholen, wat regelrechte oorlogsmisdaden zijn.

Ds. Jansen stapelt de ene onwaarheid op de andere. En misschien kan ik hem dat niet eens kwalijk nemen, omdat de media ons deze onwaarheden voortdurend voorhouden. Zo stelt hij dat Israel de Oslo-akkoorden en de bezetting misbruikt om zoveel mogelijk land te annexeren voor de eigen bevolking. Dit is totale nonsens. Het is precies andersom. De Palestijnen bouwen illegaal in de zogenaamde C-gebieden (in de Oslo-gebieden werd Judea en Samaria – de Westbank – onderverdeeld in A, B en C-gebieden). In het A-gebied heeft de Palestijnse Autoriteit (PA) volledige autonomie. Dat waren ten tijde dat de overeenkomst werd gesloten de gebieden waar de Palestijnen woonden. In de B-gebieden heeft de PA burgerlijk gezag en Israel militair gezag. Het C-gebied staat onder Israëlisch burgerlijk en militair gezag. En juist in dit gebied bouwen de Palestijnen.

Geen bezetting
Ik bestrijd ook dat er sprake is van een bezetting. De westelijke Jordaanoever is geen door Israel bezet gebied. Ik spreek dan ook liever van betwist gebied. Als het bezet gebied zou zijn, zou het gebied aan een andere staat toebehoren. Feit is echter dat daar nooit een andere staat heeft bestaan. Nooit in de geschiedenis is er een Palestijnse staat geweest. Israel kan dus ook geen Palestijns gebied bezetten.
Van 1948 tot 1967 bestuurde Jordanië dit gebied, maar die bezetting werd door de VN en de Arabische Liga als illegaal beschouwd. Ook kan de Westbank niet worden terug gegeven aan Engeland, dat dit gebied van 1918 tot 1948 bestuurde. Om nog maar te zwijgen over een teruggave aan Turkije, dat dit stuk land van 1512 tot 1918 bezet hield.

Verder beschuldigt ds. Jansen degenen die meeliepen in de Israel-manifestatie in Drachten ervan dat ze de Palestijnen onterecht wegzetten als een volk dat zijn jongeren ophitst om messen te trekken tegen de Joden. Toch is dit wel de werkelijkheid. De Palestijnse leider Abbas zei onlangs nog dat hij juicht over elke druppel bloed die in Jeruzalem vloeit. Met zo iemand kan Israel toch niet onderhandelen over een zelfstandige Palestijnse staat.
U spreekt over razzia’s tegen Palestijnen. Dat is een zeer beladen term, die in dit verband totaal niet past. Wat is het geval? Als Palestijnen een aanslag op Joodse mensen plegen, zal Israel direct op zoek gaan naar de daders. Dat zijn geen razzia’s, de Palestijnen zijn hier zelf de oorzaak van.
Ook beweert ds. Jansen dat Israel geen vluchtelingen uit Syrië opneemt. Weet u wat Israel doet? In Israëlische ziekenhuizen worden gewonde Syriërs geopereerd, zelfs gewonde terroristen. Ook familieleden van de Palestijnse leiders gaan, wanneer ze ernstig ziek zijn, naar Israëlische ziekenhuizen omdat ze daar willen worden behandeld. En Israëlische hulpverleners staan vooraan op Griekse eilanden om vluchtelingen op te vangen en eerste hulp te verlenen als dat nodig is.

Nee tegen vervangingstheologie
U wijst verder op de organisatie ‘Christ at the Checkpoint’, die onze steun waard zou zijn. Tijdens een recente conferentie van ‘Christ at the Checkpoint’ in 2014 in Bethlehem stond het lijden van de Palestijnen centraal. Over het lijden van de Joden en de aanslagen op Israel werd niet gesproken. Jezus werd gezien als een Palestijn, terwijl het toch wel duidelijk is dat Jezus een Jood is.
Het zijn eenzijdige conferenties, waar grote nadruk ligt op de vervangingstheologie, waar wordt geleerd dat de kerk, en zeker ook de Palestijnse christenen, de plaats van Israel zouden hebben ingenomen. Een speciale toekomst voor Israel is er in deze denkwijze niet meer. De Bijbel spreekt andere taal! God brengt het Joodse volk thuis in het eigen land en de dag komt dat de Messias, de Heere Jezus terugkomt naar deze aarde en dan zal heel Israel zalig worden. Gelukkig was er tijdens deze conferentie ook een Messiasbelijdende voorganger uit Israel uitgenodigd, die ruimte kreeg om zijn verhaal te vertellen.

U sluit uw uitgebreide schrijven af met een verwijzing naar de actualiteit. Het Europese dochterbedrijf EBS van het Israëlische Egged dingt mee naar het Openbaar Vervoer in delen van Friesland. U bent daar zeer op tegen. Als ik u een advies mag geven: Gaat u maar eens naar Israel. De Egged bussen vervoeren heus niet alleen Joodse mensen, zoals u beweert. Weet u, er wonen enkele miljoenen Arabieren en Palestijnen in Israel. Zij reizen ook met de bussen van Egged.
Ik zou u willen aanraden om een tijdje in Gaza te gaan wonen of in een Palestijnse stad op de Westbank en daarna een poos in Jeruzalem en gaat u ook op bezoek bij de christenen – als ze er nog zijn – in Syrië of Irak en let eens op de omstandigheden waaronder de christenen er leven. Als u de vergelijking maakt, zal het u opvallen dat Israel een oase is van rust en vrede. Juist Israel kan ons nu helpen het islamitische terroriste in Europa te voorkomen en te bestrijden.

Oproep tot gebed
Laten wij als christenen – u bent predikant – bidden voor Israel, voor de vrede van Jeruzalem, voor de Messiasbelijdende Joden in Israel, voor de Palestijnen, voor de Palestijnse christenen, voor de Arabische landen, voor de christenen in die landen, voor de moslims, dat ze tot geloof in de Heere Jezus zullen komen… Dat zal meer zegen verspreiden dan onterechte beschuldigingen aan het adres van Israel en aan de vrienden van Israel, zoals ds. Bottenbley, die er ook van u langs krijgt in uw schrijven. Ik bid ook voor u.

Dirk van Genderen