Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Hemelse woorden (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 17 december 2015, 13:58 door Dirk A A

Luister naar de engelen: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen’ (Lucas 2:14). In tal van landen is de vrede ver weg. En toch staan deze woorden hier, de woorden van de engelen, met uitroeptekens. Vrede op aarde!

Hadden die engelen eigenlijk wel gelijk? Nooit is het daarna toch vrede geweest, zeker niet wereldwijd. Altijd is er wel ergens oorlog, wordt er strijd geleverd, vinden er aanslagen plaats. Is Gods project ‘vrede’ dan mislukt?
Dat beweren de tegenstanders van het christelijk geloof wel. Vrede? Christenen veroorzaken alleen maar ellende. Godsdienstoorlogen. Ze houden de vooruitgang tegen. U kent het wel.

Iedereen snakt toch naar vrede? Vrede die door de engelen werd verklaard. Hemelse woorden. Als een proclamatie. Laten we eens wat beter kijken naar de woorden die zij spraken, opgetekend in Lucas 2.

Gloria
Het lied van de engelen wordt ook wel het Gloria genoemd, wat eer, heerlijkheid betekent. Door de komst van de Heere Jezus naar de aarde, is de eer aan God. Hij heeft Zijn eer bewezen. Aan Hem komt alle eer toe.
Zo is ook de vrede werkelijkheid geworden met de komst van de Heere Jezus. Zijn komst is met vrede, in vrede. Vrede in de hoogste plaatsen (hemelen) en vrede op aarde.
Waar Hij het voor het zeggen heeft op aarde, is er vrede. Vrede die zichtbaar wordt in de levens van hen die vrede met God hebben, door geloof in de Heere Jezus. Maar ook de vrede die volledige werkelijkheid zal worden bij de wederkomst van de Heere Jezus.

Vredestichter
Bent u een vredestichter in uw eigen omgeving? Dat Christus in u woont en dat u Zijn vrede verspreidt, door uw eigen leven heen, richting de mensen om u heen…
Dan bent u geen scheurmaker, niet iemand die ruzies aanwakkert. Waar u bent, is vrede, rust. Omdat de vrede van de Heere Jezus u omgeeft.

Betekent dit dat u het altijd met iedereen eens moet zijn? Nee, als u bij de Heere Jezus hoort, zult u zich willen houden aan Zijn Woord, de Bijbel. Daar ligt de grens. Dan kun je je geestelijk alleen maar één weten met degenen die de Heere Jezus kennen en liefhebben en Zijn Woord willen volgen en gehoorzamen.

Zijn vrede in ons
De Heere Jezus zei het heel eenvoudig: ‘Mijn vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik u’ (Johannes 14:27). Zijn vrede is in ons.
‘Zalig zijn de vredestichters,’ klinken de woorden van de Heere Jezus in de Bergrede, Mattheus 5:9, ‘want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.’

De vrede op aarde kunnen wij nooit tot stand brengen. Dat zal de Heere Jezus doen bij Zijn wederkomst en dat doet Hij nu al door allen die Hem kennen en liefhebben.
Een vredestichter is niet iemand die strijdende partijen bij elkaar brengt, een bemiddelaar of mediator. Het is ook niet iemand die vreedzaam leeft, hoewel de Bijbel ons er wel toe oproept om zo mogelijk vrede te houden met alle mensen.

Vrede en verzoening
Een vredestichter is iemand die vrede en verzoening bewerkt met zijn eigen vijanden. Zoals God ons met Zichzelf verzoend heeft, Hij, de grootste vredestichter.
Het is vaak niet zo moeilijk om vreedzaam om te gaan met je vrienden, maar sticht vrede met je vijanden, met hen met wie je in onmin leeft, met degenen die jij haat of die jou haten.

Dat is ook een appèl dat vanuit Kerst tot ons komt. Misschien hebt u wel een familielid met wie alle contacten verbroken zijn. Of een collega of werkgever die u zeer onterecht behandeld heeft. Of iemand uit de gemeente die u niet meer kunt zien of luchten. Of misschien wel uw man of vrouw, die u in de steek gelaten hebt, die u haat…

Een geheim
Ik besef dat het een – menselijk gezien – onmogelijke opgave is om in zo’n situatie een vredestichter te zijn. Maar als gelovige heb je een geheim. Christus woont in je. Zijn vrede is in je en mag door jou heen naar die ander stromen.
De gelovige mens is beelddrager van God (Genesis 1:26). Hij is de God van de vrede (Hebreeën 13:20). In Zijn kracht kunnen wij vredestichters zijn.
Het is ook iets wat we mogen leren, in afhankelijk van de Heere, met vallen en opstaan. Misschien doe je het met pijn in je hart, met tranen in je ogen, met knikkende knieën, met een gebroken stem…

Je loon zal groot zijn: ‘…je zult een kind (beter: een zoon) van God genoemd worden…’ (slot van Mattheus 5:9). Door Hem. Je bent het nu al, maar er komt een tijd dat ook je ‘vijanden’ het zullen zien.
Wat een wonder, als God jou als vredestichter kan gebruiken om vijanden te veranderen in vrienden, die het mee gaan zingen: ‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’

Ik wens u allen Gods rijke zegen met de Kerstdagen toe.

Dirk van Genderen

34 Reacties

 1. toevallige voorbijganger zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2015 om 15:03

  Het is mooi om Zijn liefde uit te dragen. Zelf koppel ik dat niet aan kerst of enig ander feest. Onderhoud ik geen dagen. Toch lees ik in de Bijbel ook dat er situaties zijn waarin je de afstand moet bewaren. Zelf wil ik dan ook waken voor een te eenzijdig beeld. T.a.v. sektarische mensen lees ik bijvoorbeeld de opdracht deze op een gegeven moment zelfs te verwerpen. Het is ook tot mijn eigen heil me met bepaalde mensen op een gegeven moment niet meer in te laten. In dat stukje bescherming heeft de Heer Jezus ook voorzien (ik moet het alleen wel onderkennen). En waar mensen tot inkeer komen ontstaat er dan vanzelfsprekend wel weer ruimte.

 2. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2015 om 16:31

  Ben net terug van een dienst/samenkomst van het Leger des Heils dat we gedachten dat Christus Jezus is gekomen naar deze wereld. Heb gisteren en vandaag reeds meerdere keren het “Ere zij God/JHWH”‘ gezongen.
  Telkens weer en dat zal tot mijn laatste snik hier op aarde zo blijven, wordt mijn “ziel” aangeraakt door dit lied.
  In gedachten hoor ik bij de herders in het veld. Tijdens hun werk op aarde zijn zij de eersten die de boodschap horen “Jezus de Zaligmaker, de Heiland, de Vredevorst is geboren.”

  Nee, geen geleerde mannen/vrouwen die die primeur mogen beleven. Ook niet de rijken en de hoog geplaatsten. Maar de eenvoudige herders in het veld. Bij de meesten niet in tel.
  Hun werd medegedeeld dat zij het Kind zouden…VINDEN!! En zij gingen op pad. Ze waren gehoorzaam en Zij…VONDEN…het Kind.

  We lezen ook dat zij de eerste evangelisten waren die de boodschap van Redding gingen brengen aan de mensen van toen die het maar horen wilden.
  En toen zij terug keerden naar hun werk, gingen zij al Lovende en Prijzende om ALLES!! wat zij hadden gehoord en …GEZIEN.

  Wat zou het goed zij als in onze tijd velen nog net als de herders eenvoudig het Kind gingen opzoeken.
  Hij is te Vinden. En als Hij is gevonden zal het wonder gebeuren dat een ieder mag ..ZIEN.. dat het Kind tot ieder komt als het Lam dat voor allen die Hem hebben gevonden, geslacht is op het vloekhout. En Alles heeft Volbracht. En dat Hij Leeft.
  En het wonder wordt dan nog mooier want een ieder zal dan ook..ZIEN.. dat Hij een ieder al als eerste had gevonden. Want Hij is Het Lam sedert de grondlegging der wereld.

  Ben ervan overtuigd dat ook nu velen dwars door alles heen, het Kind, de Zoon des Mensen, zullen vinden en zij zullen …ZIEN..Wie Hij is en Wat Hij is en Hoe Hij is.
  Wonderbaar/Vredevorst/ Sterke God en Eeuwige Vader.
  Ere zij aan Hem.

 3. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 17 december 2015 om 21:26

  Mooi gesproken Dirk, dat wij de eenheid onder christenen mogen hervinden.
  Dat wij ondanks onze verschillen de bijbel als leidraad mogen gebruiken om ons te binden.
  Dat wij nog de tijd krijgen om Gods woord te zaaien.

  Beste Dirk, bedankt voor uw wekelijkse schrijven, en ik wens u en de lezers een gezegende kerstdagen.

  Vr gr rene postma.

 4. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 18:27

  “De herdertjes lagen bij nachte…….”, “Vrede op aarde”, Het zijn de mensen die van het “Kerstfeest” een romannetje met “happy end” hebben gemaakt! Maar het Kerstfeest is het “happy end” nog niet, maar het begin! Wat is “vrede”? Is vrede de afwezigheid van oorlog of zit de vrede van binnen? Voor mij is het juist die innerlijke vrede waar het in deze tijd om gaat!! Wat zei Jezus Zelf daarover? Matteüs 10:34 “Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.” Jezus kan zelfs onvrede binnen gezinnen veroorzaken! Een bekeerde moslim durft zijn bekering zelfs niet aan zijn familie te vertellen!! Maar zelfs binnen zogenaamde christelijke families ontmoet ik regelmatig mensen, die het binnen hun familie onvoorstelbaar moeilijk hebben, omdat hun ouders, broers of zusters in “de kerk” geloven in plaats van in Jezus Christus!!! Als ik in het internet afwijkende meningen pareer met wat de Bijbel over dingen zegt, dan heb ik al enkele keren een kanonnade van verwensingen over me heen gekregen. Ik moest er in het begin erg aan wennen, dat er mensen zijn, die zich christenen noemen alles behalve “vredestichters” zijn. Zeer zeker en volkomen juist kondigt het Kerstfeest de komende vrede aan! We hebben gelukkig een God, die schept, maar in deze wereld woedt Gods tegenstander, die een “gruwel der verwoesting” is, zoals de profeet Daniël het noemt….. zelfs op “de heilige plaats”!! (de Tempelberg) Matteüs 24:15
  “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!”
  De “vrede” en het “vrederijk” komt spoedig!! Zonder enige twijfel, maar niet zonder strijd tegen de “overste van deze tijd” Johannes 12:31
  “Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal ‘de overste dezer wereld’ buitengeworpen worden”

 5. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 18:41

  Dirk, je verlangt naar een witte Kerst, maar als ik jouw schrijven lees, heb je al jaren een witte Kerst. Als je zonden, die zo rood zijn als karmozijn, afgewassen zijn door het bloed van de Heer Jezus zullen ze witter zijn als witte sneeuw die vers op de aarde is neergevallen. Daar is echte sneeuw niets bij.
  Ik wens jou en je gezin en alle lezers een Gezegend Kerstfeest toe.

 6. Kevin Tan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 20:05

  Bedankt weer voor een jaar mooie nieuwsbrieven. Fijne feestdagen en de beste wensen voor het nieuwe jaar!

 7. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 22:10

  Prachtige uitleg, wat Zijn Vrede inhoudt… Amen!

 8. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 22:18

  Wat een prachtige “engelenlucht” foto! Daar kan ik zo blij van worden. Laatst stuurde ik mijn dochter werkend in ZO-Azië, zomaar een luchtfoto genomen bij de haven en ze zag er een vogel (duif) in; een knipoog van de Heer!
  Heel veel heil en zegen voor het komende jaar en fijne Kerstdagen, Dirk. Dank voor je nieuwsbrieven.

 9. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 december 2015 om 22:31

  Van onze predikant meditatie gehoord over dezelfde woorden die veel overeenkomst toonden met jouw woorden.
  Dirk, bedankt voor de nieuwsbrieven, moge God die zegenen.
  Ik wens je een gezegend Kerstfeest toe met allen die je lief zijn
  en ook dat Gods zegen en ondersteuning je deel mag zijn in het Nieuwe Jaar 2016.

 10. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2015 om 12:08

  Gelukkig is er met de komst van Jezus, de God met ons, het Licht der lichten doorgebroken.
  Als we tot dit Licht komen, zonder onze eigen bedenkingen, gaat dit Licht het overnemen en het verduisterde mensenhart verlichten, met Zijn glans.
  De ENIGE ster die werkelijk alle eer moet ontvangen, en de hoogste plaats in ons leven mag ontvangen.
  Er is wel een heus onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze, dit lezen we in Maleachi 3:13.
  Dit ligt niet aan ‘het beter mens zijn’, het ligt aan de vreze des Heren, dus onze hartsgesteldheid.
  Onderwerping ligt de mens van nature niet. Daarom doorzoekt God de harten van de mensen, ook de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods (1 Cor. 2:10).
  Voor hen die zijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal. (Mal. 4:2).
  Zelfs na het 1.000 jarig Messiaanse vrederijk, zal er toch weer een rebellerende mensenmassa opstaan tegen het gezag Gods.

 11. willem jansen zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2015 om 15:47

  Beste Dirk, bedankt voor al je wekelijkse nieuwsbrieven. Ik wens jou en je gezin gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar en vrede. Vrede lijkt nog zo ver weg, maar het begint in je eigen hart vandaag als je maar wilt, maar God zij dank, de Vredestichter is onderweg naar ons toe, want Hij zal komen op de wolken en elk oog zal Hem zien. Kerstfeest is het mooiste feest wat er is; als Hij niet was geboren was er geen hoop voor de mensheid. Hem, Die was, is en nog komen zal. Christus zal wederkomen.

 12. I.Bil zegt:
  Geplaatst op zondag 20 december 2015 om 17:04

  Dirk, met deze mail wil ik je bedanken voor alle nieuwsbrieven. Het was het afgelopen jaar iedere week uitzien op zaterdag naar de brief.
  Het onderwijs maar ook lezen/horen dat Gods werk doorgaat was/is steeds bemoedigend voor me geweest. Onze Vredevorst alle eer!
  Gezegende dagen en we zien uit naar wat God je gaat geven in het nieuwe jaar.

 13. Cornelia VandenWildenberg zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 6:06

  Beste Dirk. Ik wilde bij deze vanuit Canada U hartelijk bedanken voor de wekelijkse brieven. Ook een Gezegende kerst en Nieuwjaar toegewenst!

 14. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 9:23

  Broeder Dirk! Een woord van dank is op z’n plaats m.b.t. alle columns van 2015! Zegenrijk, vaak bemoedigend, informatief enz.! We hopen dat je hier nog lang mee door kunt gaan! Gezegende kerstdagen toegewenst en natuurlijk heel veel zegen op 2016!!

 15. Corry heesen zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 9:58

  Bedankt Dirk voor deze bemoedigende nieuwsbrief, zie er iedere week naar uit, ook wij wensen je Gods zegen toe op het kerstfeest en in het nieuwe jaar. Shalom

 16. Wil d. O. zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 10:21

  Dirk, bedankt voor je nieuwsbrieven. Ik heb ze het afgelopen jaar weer met veel “genoegen” gelezen.
  Prachtig dat het evangelie ook op deze manier verspreid wordt.
  Gods zegen ook in het nieuwe jaar toegewenst ook voor je gezin. Ik hoop nog veel nieuwsbrieven
  te ontvangen. Ik zie er naar uit.

 17. sjaak zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 10:37

  Beste Dirk,
  Bedankt voor de wekelijkse nieuwsbrieven en ik wens u gezegende kerstdagen en een gezegend nieuwjaar toe.

 18. Louise zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 10:41

  Bedankt Dirk voor al je nieuwsbrieven met veel bemoedigende woorden en een heldere kijk op de wereld van nu. Fijne Kerst en een Gezegend 2016.

 19. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 13:01

  Beste Dirk, bedankt voor alle informatie, goed of slecht, zodat wij op de hoogte komen van wat er werkelijk gebeurt in de wereld.
  Gods zegen met je gezin in het nieuwe jaar, niet wetende wat dit jaar ons brengen zal. Eén ding is zeker dat de Heer nabij is en Zijn weerkomen steeds dichterbij komt. Daar zien wij naar uit!
  De Here Jezus kwam niet in deze maand maar ik denk in september/oktober. Toen konden de herders ‘s nachts nog buiten zijn en toen werd ook de Grote Verzoendag gevierd. Al de feesten van Israël hebben daar toch betrekking op? En er staat toch ook nergens dat Hij in de stal lag; de vertaling van kribbe was ook een broodbak waarin het brood werd toegedekt voor de loofhuttenweek. Geen plaats in de herberg maar wel een loofhut? Is dat niet prachtig! Hij, de Heere Jezus, het Hét Brood des Levens? En in het Broodhuis Bethlehem?
  We laten er zo gemakkelijk eigen fantasieën van. Zoals b.v. met de appel en de rook van Kain en Abel waar niets over geschreven staat. Vandaar dat het mij goed leek om dit aan te geven. En een ieder doet er mee wat hem/haar goeddunkt.
  Daarom is de Wederkomst voor mij het belangrijkste.

  hartelijke groet.

 20. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 16:52

  Het maakt niets uit op welke datum Christus Jezus is geboren. Ben zelf in juni geboren en heb het hele jaar !!dezelfde!! leeftijd.
  Dus ik kan vandaag feest vieren omdat ik in dit jaar “zoveel” jaar ben geworden.
  Dat verandert pas in de aankomende juni.

  Ook in de winter kunnen de herders in het veld zijn met hun schapen. Want volgens mensen die met een Israël reis zijn mee geweest en ook in de velden van Bethlehem zijn geweest, kun je holen bezichtigen die in de heuvels/bergen zijn uitgehouwen en waar de schapen onderdak vinden.

  Zo kunnen de schapen dus ook in de winter in de velden zijn en voor de kou wel onderdak hebben. IK ben er van overtuigd dat het ook zo was want het waren lammeren die gebruikt werden voor het “plaatsvervangend” offer in de tempel. En die moesten zonder gebrek zijn. En dat ging het hele jaar door.
  Dus men was goed voor deze dieren en ze mochten niet ziek worden en ze mochten geen kou lijden.
  En lammeren eten toch ook uit een voederbak/kribbe.

  Nee er staat nergens dat Hij in een stal lag. Maar er staat ook nergens dat hij niet in een stal lag.
  Er staat ook niet dat hij bij mensen thuis is opgenomen.
  We weten wel zeker: dat Christus Jezus is geboren. En dat de STER de mensen/wijzen uit het oosten de weg wees naar de plaats/huis waar Christus Jezus toen vertoefde. Maar dat was wel veel later na de geboorte. Bijna 2 jaar later.
  Tegen de wijzen uit het oosten werd niet gezegd: gij zult Hem vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. Nee, zij vonden Hem in een huis te Bethlehem en gaven Hem geschenken!!
  De omstandigheden waren toen al anders.

 21. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 21 december 2015 om 19:01

  Dirk ik ben vergeten je te bedanken voor al je mooie nieuwsbrieven. Ook ik kijk er elke zaterdag naar uit. Ik wil je ook nog Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar.

 22. Marieth zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 december 2015 om 8:05

  Beste Dirk,
  Dank voor je fijne nieuwsbrieven die helder, eerlijk en opbouwend zijn. Gods zegen komende feestdagen en in het nieuwe jaar!

 23. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 december 2015 om 9:24

  Dirk, bedankt voor alle informatie, vanuit Roemenie.

 24. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 december 2015 om 17:15

  Hemelse woorden in een ten ondergaand ‘slecht mensdom’.
  Geliefde Dirk van Genderen, bedankt voor alle belangrijke informatie welke ons werd gegeven, via Uw ijverige hand.
  U verzamelde ook INFO over Poetin, en bent in overweging, er een eventueel artikel over te schrijven.
  Vandaag staat er een artikel: ,,Hoe Rusland al tientallen jaren het antisemitisme aan wakkert”.
  Het komt van de hand Franklin ter Horst.
  Mogelijk kunt U, voor een ander onderwerp kiezen D.V.?
  Ook nog een gezegende tijd met de naaste familie,
  Met lieve groet,
  Obbe Nauta

 25. tvdhave zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 december 2015 om 8:33

  Dirk ik wens jou en je gezin een gezegend kerstfeest en Gods zegen voor 2016.
  En hartelijk bedankt voor al de nieuwsbrieven, waar ik elke week naar uitzie.

 26. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 december 2015 om 17:51

  Ja mijnheer Nauta ook ik heb het artikel op mijn mail gelezen. Je weet niet wat je leest. Alles komt toch een keer uit. Lieve lezers in aanvulling op Dirks visie zijn deze artikelen ook aan te bevelen om te lezen.

 27. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 december 2015 om 17:56

  U kunt hem mailen om ook zijn artikelen aan te vragen. Zijn mail is: hijkomt@hetnet. Het is een mooie aanvulling op Dirks visie.

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 december 2015 om 13:43

  Beste mensen,
  Het afgelopen jaar hebben wij het veel gehad en gediscussieerd over de eindtijd-profetieën en hoe die zich zullen voltrekken. Mijn kerst-boodschap hierover is dan ook:
  Vergeef en vergeet het verleden;
  Beleef en leef in het heden;
  En laat de toekomst over aan de Heere.
  Voor u allen, bezinnings-volle kerstdagen en een hoopvol 2016. Hub.

 29. Dutry Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 december 2015 om 22:01

  Gezegende kerst en 2016 toegewenst. Bedankt voor je wekelijkse nieuwsbrief.

 30. Wessel dekker zegt:
  Geplaatst op zondag 27 december 2015 om 16:57

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor de wekelijkse brieven van het afgelopen jaar. We hebben er van geleerd de gebeurtenissen anders te gaan zien als ons door de media wordt voorgehouden. We zien uit naar de brieven die je voor ons hebt in het nieuwe jaar.
  We wensen je God’s zegen toe voor 2016.

  Hartelijke groeten, Wessel Dekker.

 31. Harry Kooistra zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 december 2015 om 21:24

  In ieder volk is degene die Hem vreest en gerechtigheid doet, Hem welgevallig. Dit is het woord dat Hij heeft gezonden tot de Israelieten, waardoor Hij vrede verkondigt door Jezus Christus; Deze is de Heere van allen. Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. Want het heeft de Vader behaagd dat in Hem heel de volheid wonen zou, en dat Hij door Hem alle dingen met Zichzelf verzoenen zou, door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis, ja door Hem, zowel de dingen die op de aarde zijn als de dingen die in de hemelen zijn.

 32. A.J.Horstman-van Ommen, zegt:
  Geplaatst op zondag 3 januari 2016 om 13:20

  Beste heer D.van Genderen,

  Heel hartelijk dank voor de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar! Ik zie uit naar de nieuwsbrieven
  die u voor ons hebt in het nieuwe jaar.
  Ik wens u en uw familie de rijke zegen van onze opgestane Heer en Heiland Jezus Christus in het
  nieuwe jaar 2016 toe!

  Met een hartelijke groet,

  A.J.Horstman van Ommen.

 33. Jan du Bois zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 januari 2016 om 19:40

  Toen ik eens geestelijk totaal verloren in de put zat, kreeg in gedachten gelegd de volgende bemoediging, ongetwijfeld van hoger hand! Eenmaal komt voor alle mensen de zomer in het land.
  Dan zijn alle zorgen en lasten aan de kant.
  O, wat duurt het toch lang, maar we zijn niet bang.
  Want God ons aller Vader, zorgt voor ons belang! Ik kon weer lachen!

 34. rite d zegt:
  Geplaatst op zondag 24 januari 2016 om 15:52

  Heel veel en van harte bedankt dirk voor je nieuwsbrieven; het zegt mij: veel dank je wel.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden