Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Tekenen van hoop in het Midden-Oosten (18 reacties)

Geplaatst op woensdag 13 januari 2016, 21:21 door Dirk A A

Ik las over buitengewoon bemoedigende ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Mijn hart was verheugd. Ik schrijf vaak over Israel en over het Joodse volk. Sommige gelovigen uit de Westerse landen aarzelen om het Evangelie door te geven aan Joodse mensen. God schakelt nu gelovigen uit de Arabische buren in om hun over Jeshua (Jezus) te vertellen. Door Gods genade hebben ze mogen leren hun vroegere vijanden lief te hebben.

Het gebeurt in Judea, Samaria en Gaza, onder moslims en traditionele Arabische christenen. ‘De Heilige Geest is daar zichtbaar aan het werk,’ aldus Sean Steckbeck van Moaz Israel Ministries. Hij spreekt over een discipelschaps beweging. ‘We bereiken nieuwe gebieden en nieuwe mensen. Discipelen maken nieuwe discipelen op de Westbank en in Gaza, ondanks dat de plaatselijke situatie er vaak heel gevaarlijk voor hen is.’

‘Heb je vijanden lief’
‘We laten ons leiden door de Grote Opdracht in Mattheus 28:19,’ legt Steckbeck uit. ‘De opdracht van de Heere Jezus om aan allen te leren de geboden van Hem in acht te leven.’
Eén van deze geboden is: ‘Heb je vijanden lief’. Voor de Arabische christenen betekent dit dat ze het Joodse volk lief moeten hebben. ‘We zien dat de Heilige Geest werkt in hun harten om dit gebod op een verbazingwekkende wijze te vervullen.’ En dan gaan er bijzondere dingen gebeuren. Leest u maar verder.

Een groepje van drie ‘nieuwe’ Palestijnse christenen, met een moslimachtergrond, moest op de Westbank stoppen bij een controlepost van het Israëlische leger. Voorheen zouden deze Palestijnen kwaad geworden zijn vanwege de verloren tijd en de verhoren. Maar nu werkte de Heere in hun hart. Deze Palestijnse christenen merkten dat de Israëlische militair die hen controleerde, ook Arabisch sprak en ze begonnen hem te vertellen over de liefde van Jeshua (Jezus). Ze spoorden de militair aan om meer over Hem te weten te komen.

Deze drie Palestijnse christenen hadden vooraf gebeden dat Jezus hen zou laten stoppen bij de controlepost, zodat ze over de liefde van Jeshua zouden kunnen spreken met de militairen. Normaal gesproken zouden ze nooit contact met hen hebben. Ze verbaasden zich erover dat God hun een liefde voor deze Joodse militairen, die ze altijd als hun vijanden zagen, in hun harten had gegeven.

Nog een bijzondere ontmoeting
Ahmed (niet z’n eigen naam) is een van een teamleiders van een Arabische christelijke organisatie, waarmee Maoz Ministries samenwerkt. Het grootste deel van zijn leven woonde hij in Gaza, totdat Hamas er de macht overnam van de Palestijnse Autoriteit. Nooit was hij nog in contact gekomen met Joodse mensen. En nu, nu hij op de Westbank woont, deed God iets bijzonders in het hart van Ahmed, wat betreft zijn houding naar Israëli’s.

Kortgeleden kreeg Ahmed toestemming om via een Israëlische controlepost om naar Beersheva te gaan, waar hij naartoe moest voor zijn christelijke organisatie, samen met een Israëlische vriend. Terwijl ze in een restaurant wat zaten te eten, vroeg de ober hem waar hij vandaan kwam.
Toen die hoorde dat Ahmed uit Gaza kwam, vertelde hij dat hij als Israëlische militair in de laatste oorlog in Gaza had gevochten en er een vriend had verloren. Ahmed stond op, omhelsde hem en met tranen in zijn ogen en verontschuldigde zich voor de dood van zijn vriend ten behoeve van zijn volk. Ook de ober was vervolgens in tranen.

Dit leidde ertoe dat de ober nog twee andere bedienden ging halen om naar Ahmeds getuigenis te luisteren, van wat God in zijn hart had gedaan door Jeshua. Ze waren zo open voor en hongerig naar de boodschap van het Evangelie, omdat ze liefde voor hen in de ogen van Ahmed zagen. Het gesprek ging voort totdat de manager van het restaurant hen riep om weer aan het werk te gaan. Die nacht werkte de Heilige Geest in het hart van Ahmed. Hij moest huilen en bad intens van de redding van het Joodse volk.

Ontmoeting met een orthodoxe Joodse man
A. (schuilnaam) heeft eveneens een moslimachtergrond en kwam onlangs tot geloof in de Heere Jezus. Hij is zeer gedreven en toegewijd om het Evangelie aan moslims te verkondigen en hen tot discipelen van Yeshua te maken. Nog niet zo lang geleden moest zijn moeder voor een behandeling naar een Israëlisch ziekenhuis. Terwijl A. zat te wachten, kwam er een orthodoxe Joodse man naast hem zitten. A. vertelde hem zijn getuigenis, dat hij vroeger zeer gewelddadig was naar het Joodse volk toe, maar dat Yeshua zijn hart had veranderd.

De orthodoxe Joodse man, die mogelijk naar niemand anders zou luisteren die hem over Yeshua zou vertellen, was zeer geïnteresseerd. A. deelde vanuit het Oude Testament Schriftgedeelten die laten zien dat Yeshua de Messias is en hoe Hij harten kan veranderen.
A. vertelde aan de orthodoxe man dat hij ook totaal veranderd was door Yeshua. ‘Je hebt me veel meegegeven om over na te denken,’ zei de orthodoxe man toen hij afscheid nam. ‘Ik beloof je dat ik zeker meer informatie over Jeshua zal zoeken.’

Deze eenvoudige verhalen over ontmoetingen tussen gelovige Arabieren en Joodse mensen zijn tekenen van hoop voor de toekomst. Er is verzoening aan de voet van het kruis, bij Jeshua. Laten we bidden dat de Heere zulke ontmoetingen zegent. Dan verdwijnt de haat en overwint de liefde, de liefde van de Heere Jezus. Eenmaal zal het werkelijk vrede worden, wanneer de Heere Jezus komt en Zijn Rijk van vrede en gerechtigheid zal oprichten.

Dirk van Genderen

18 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 januari 2016 om 23:59

  Zulke berichten verheugen mijn hart. Want het betekent: De Here God maakt haast om het Lichaam van Christus Jezus de Gekruisigde en opgestane Heer compleet/te maken. Het bereikt spoedig de Mannelijke volwassenheid. Het is de Mannelijke Zoon die dan gebaard is en zal plotseling opgetrokken /opgenomen worden tot Gods Troon.
  Het wachten is op het laatste lid.

 2. Jedidja zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 januari 2016 om 9:36

  Het maakt me zo blij met dit bericht. Dank je wel.

 3. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 januari 2016 om 20:15

  Dirk, dit zijn nu geweldige en verheugende voorbeelden van missionairende, bekeerde Christenen in het Midden-Oosten. In mijn visie ook het voorbeeld van de praktijk-Christenen, zoals ik het altijd probeer te verwoorden. Mijn ingegeven boodschap is en blijft dan ook: Wij leven in de eindtijd en de eindstrijd wordt steeds, wereldwijd heftiger, zelfs onder de verschillende Christelijke kerk- gemeenschappen, ervaar ik strijd. Wel alleen maar over de theorie. Maar in de praktijk, buiten de kerkmuren hebben wij toch in éénheid, dezelfde christelijke regels en leefwijze, zoals Jezus het ons heeft voorgeleefd en verkondigd: Denk aan de bergrede; Zijn voor ieder mens begrijpelijke gelijkenissen: De barmhartige Samaritaan; De verloren zoon etc.
  Dus mede-Christenen mijn oproep: Verschillend in de theorie maar éénheid in de praktijk. Hub.

 4. TRoost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 januari 2016 om 18:01

  Sjalom Dirk,

  Het is mij bekend dat er heel veel goede contacten zijn tussen Joden en Arabieren. Temeer als zij de Joodse Messias Yeshua erkennen. De brug tussen hen is zo klein over de diepe kloof. Hier is een wonder aan de gang, niet door mensenhanden maar door de G’d die harten opent. Door deze contacten wordt het zaad van het evangelie zichtbaar. Eerst een klein sprietje die een goede voedingsbodem heeft. En bij strijd en aanvechting? Vaak is het zo dat de wortel dieper groeit om de aangevallen zichtbare spriet nog levensvatbaarder te maken. Een korrel graan kan 100voudige vrucht geven.

 5. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 januari 2016 om 21:34

  Shalom Dirk,
  Ja, zo kunnen deze Arabieren met een moslim-achtergrond sterke getuigen zijn van Jeshua.
  Mooi om deze getuigenissen te lezen!
  Dus is onze opdracht hier in Nederland om te blijven bidden dat Zijn Woord snelle voortgang zal hebben onder de Palestijnen in Israel.
  Ook onder de Palestijnen in de Oude Stad, waar nog zoveel haat t.o.v. Israel is….dat Zijn Licht daar in die donkere stad mag gaan schijnen en Zijn Vrede daar zal gaan groeien tot Eer van Hem en tot Zegen voor Israel.

 6. Menno zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 januari 2016 om 22:12

  Hier zie je hoe de Here aan het herstel van Israel werkt !
  Eerst het fysieke herstel, wat in 1948 met de staat Israel begon en wat tot op de dag van vandaag doorgaat met de terugkeer van vele joden naar hun land. En in de laatste +- twee decennia ook het geestelijke herstel van Israel doordat joodse broeders en zusters tot geloof in de Here Jezus komen.
  Inderdaad zijn dit verheugende en bemoedigende voorbeelden uit de praktijk! Ook is het opvallend hoe God daarvoor soms mensen gebruikt van wie je het op het eerste gezicht niet zou verwachten.

 7. Jannie. Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 11:34

  Hallo Dirk,
  Dit mooie geweldige grandioze wonder van God ontroert mij. Ik moet er van huilen.
  God is zo goed, barmhartig, genadig. Woorden schieten tekort. Ik bid dat dit nog meer en meer zal gebeuren.
  Jannie PS. Gods zegen.

 8. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 12:51

  Het is toch mooi om te lezen dat de Here mensen gebruikt, ongeacht waarvan ze vandaan komen. Hoe christelijke palestijnen een zegen kunnen zijn voor het joodse volk. Het verwondert mij toch steeds. Al die verhalen van mensen met andere achtergronden, culturen, die een andere religie daarvoor hadden. Vaak door een visioen, een droom, of anderzijds. Zij werden aangeraakt door de Here Jezus. Net zoals bij apostel Paulus. Wij moeten ons daarom de vraag stellen, aan ons zelf Christenen. Bezitten wij de volheid van het geloof. Of zijn wij surrogaat christenen… zijn wij wel de praktijk christenen? Wij die in het rijke Europa wonen zijn wellicht verflauwd in ons geloof, cultuur, beleving en verscheidenheid. Vaak overtuigd van ons eigen gelijk in tegenstellingen, geïnspireerd door de Schrift (bijbel) die uiteraard de waarheid bezit.
  Doch deze mensen die worden gebruikt, zoals beschreven in artikelen van Dirk bezitten vaak het eenvoudige woord. Vol van de Heilige Geest om te evangeliseren.
  Net zoals beschreven in Handelingen, de eerste christengemeentes. Zij brachten het eenvoudige woord, net zoals de Here Jezus deed. Het is aan ons om in eenheid te wandelen en de tegenstellingen die in Rome ontaard zijn, overboord te gooien. Ook nu worden wij verscheurd in tegenstellingen en leerstellingen.
  De Here Jezus is de weg en de waarheid, Hij kijkt in ons hart of Hij ons kan gebruiken, zonder aanzien des persoons, achtergrond of cultuur, waar je wieg heeft gestaan.

  Vr gr rene postma

 9. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 14:06

  Erg mooi en ontroerend om te lezen. Ik moet denken aan Jesaja 28: 11 Ja, met belachelijke klanken
  en in een andere taal zal Hij tot dit volk spreken, HSV.
  Maar hoe wonderlijk dat zij nu open staan voor het evangelie over hun Messias.

 10. Maria George-den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 17:12

  Wat een getuigenis!

 11. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 18:31

  Deze getuigenissen zijn beschamend voor ons in Europa.

 12. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 20:35

  De Palestijn, de Tyriër en de Moren zijn binnen U o Godstad voortgebracht en zij zullen met
  Israel uit volle borst Psalm 85:1 zingen en daarna het slot van alle psalmen, namelijk Psalm 150.
  Wat een eer voor; De God van Abraham, Izaak en Jakob en wat een zegen voor deze wereld.
  Maar helaas, de genadetijd voor de kerk is dan definitief voorbij en deze wordt als de grote hoer
  verbrand en haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.

 13. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 21:20

  Heel bemoedigend! De Geest van God weet welke harten ontvankelijk zijn!!
  Dank voor dit bericht!

 14. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 januari 2016 om 21:25

  Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Dat geldt ook voor Israel. Jes. 55:6.

 15. Wouter Millecam zegt:
  Geplaatst op zondag 17 januari 2016 om 3:04

  Geweldig, wat bemoedigend, Prijs de Heer.

 16. Loes Smit zegt:
  Geplaatst op zondag 17 januari 2016 om 11:07

  Hier word ik helemaal blij van en ben je erg dankbaar voor dit bericht!!!

 17. Hans Luthart zegt:
  Geplaatst op zondag 17 januari 2016 om 14:50

  Shalom Dirk, alweer lees ik hier van de grote daden die de Heer in deze dagen laat zien in Israel, van de week nog vond op youtube een prachtig getuigenis van een rabbijn van over de honderd jaar die al z’n hele leven studeerde in de thora, daar via een bijzondere studie methode de naam Jeshua ontdekte, en tot aanvaarding van de Messias kwam, en een visioen kreeg van de snelle wederkomst van de Christus, mooi he zulke vervullingen van G’D s beloften ?

 18. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 17 januari 2016 om 21:55

  De HERE is de God die in alles zal voorzien. En gaat Zijn werk voleindigen. Hij kan en zal als Allerhoogste, boven alles uit, ook Zijn Naam verheerlijken en Almacht tonen; degene die hun hoop op Hem vestigen stelt hij nooit teleur.
  Zijn liefde voor de mens Jood of Griek is onbegrensd. Zolang het genadetijd is, en wij van genade op genade willen leven.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden