Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Als zilver in het vuur… (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 29 januari 2016, 15:02 door Dirk A A

Mijn aandacht werd getrokken door een bijzondere tekst uit Maleachi 3:3: ‘Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt…’ Dit is typisch zo’n tekst die je, als je op zoek gaat naar de betekenis ervan, enorm kan bemoedigen.

Het gaat in Maleachi 3 – dat is wel duidelijk – over de Heere God, de Zilversmid, en over de mens, het zilver. Hier gaat het heel specifiek over de Levieten, om hen te reinigen en te zuiveren. Ik geloof dat er in deze woorden ook een boodschap voor ons zit.
Een zilversmid houdt een stuk zilver in het vuur en laat het warm worden. Om het zilver te reinigen, is het nodig dat het zilver in het midden van het vuur wordt gehouden, waar de vlammen het heetst zijn. Zo wordt alle vuilheid en onreinheid weggebrand.

Om ons geestelijk mooi te maken
Ziet u het voor u… God, Die ons in het vuur houdt… Niet om ons te pijnigen – hoewel het veel pijn kan doen – maar om ons te reinigen, om ons mooi, geestelijk mooi te maken.
Opmerkelijk is verder dat de zilversmid onophoudelijk voor het vuur blijft zitten en naar het zilver blijft kijken, totdat het totaal gereinigd is. Omdat, als hij maar even wegloopt of niet kijkt, het zilver net te lang in het vuur kan zijn, waardoor het niet bruikbaar meer is.

Hoe weet de zilversmid nu het juiste moment om het zilver uit het vuur te halen? Dat is heel simpel. Zodra hij zijn eigen beeld in het gesmolten zilver ziet weerspielen, is het zilver lang genoeg in het vuur geweest.
De Heere God kent ook u, weet dat u in het vuur bent en heeft u, als de grote Zilversmid, in Zijn handen. En Hij verlangt ernaar dat er steeds meer van Zijn beeld, van de Heere Jezus, zichtbaar wordt in ons leven.

Het kan pijn doen
Zo’n Bijbeltekst mag ons bemoedigen. God kan moeilijkheden en tegenslagen in ons leven gebruiken als het vuur om ons te reinigen en te heiligen, net zoals een zilversmid het zilver reinigt.
Dit proces kan pijn doen, jazeker. Ik ken het uit mijn eigen leven en wellicht kent u het ook uit ervaring. U zult misschien reageren: ‘God is toch liefde, ik kan niet geloven dat Hij zoiets toelaat’.

En toch, als je de Bijbel nagaat, dan zie je dat God in de levens van veel Zijn kinderen moeilijkheden toelaat, om hen meer bruikbaar te laten zijn voor Hem. Ik noem er een paar.
Denk eens aan Jozef: verkocht door zijn broers, onschuldig in de gevangenis in Egypte en later onderkoning van Egypte om Gods volk, het volk Israel, in het leven te kunnen behouden.
Denk eens aan Mozes: Hij moest vluchten voor de farao van Egypte en verbleef 40 jaar in de woestijn. In die lange tijd maakte God hem klaar om Zijn volk uit Egypte naar Kanaän te leiden.

Denk eens aan Job: Als er iemand jarenlang heeft moeten lijden, is Job het wel. Het loopt God echter niet uit handen. Aan het einde van het boek Job lezen dat hij bidt voor zijn vrienden en dat God hem nog meer zegent dan voorheen.
Denk eens aan Paulus. Hoe geweldig is hij door God gebruikt! Maar jarenlang bracht hij – onschuldig – door in de gevangenis. Juist in de gevangenis ontving hij openbaring van God. Ook was hij zwak, had hij een doorn in zijn vlees. De Heere zegt tegen hem: ‘Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’ (2 Korinthe 12:9a).

Moeilijkheden in Gods hand geven
In welke situatie u zich ook bevindt, hoop op de Heere, stel uw vertrouwen op Hem en verwacht het van Hem. Geloof dat uw situatie, hoe moeilijk ook, Hem niet uit handen loopt. Het kan het vuur zijn dat Hij gebruikt om u meer op de Heere Jezus te laten lijken.
Psalm 10:14 wijst ons de weg: ‘U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.’ Dat geeft rust, dat geeft vrede.

Als u als zilver in het vuur bent, kan dat voelen als een woestijnperiode. Juist zo’n periode kan passen in Gods plan om ons te veranderen naar het beeld van de Heere Jezus. Hebreeën 12:10 geeft het doel aan: opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

Als we de situatie niet meer aan kunnen, wil Hij ons dragen, voor ons zorgen. Jesaja 43:2 zegt: ‘Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbanden, geen vlam zal u aansteken.’
Wat een bemoediging, wat een troost. ‘U bent kostbaar in Mijn ogen,’ zegt de Heere, in vers 4.

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Elena zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 januari 2016 om 23:04

  Beste Dirk, bedankt voor het mooie onderwerp! Ik zie ook het andere zinnebeeld, dat wij allemaal ruwe diamanten zijn, die worden geslepen (en gepolijst?) door de beproevingen van het aardse leven. Het is een groot zegen voor ons om licht (Licht is Kennis en Kennis is Licht) te kunnen ontvangen door het bestuderen van de Schriften en onze dankbaarheid te tonen door onze gebeden aan Vader. Onze flesjes olie zijn wellicht half vol (in plaats van half leeg!), maar we zullen volhouden tot het einde… De Heer acht het goed om zijn volk te kastijden, want Hij beproeft hun geduld en hun geloof. We zijn hier gemiddeld slechts een paar uurtjes (83 jaar) in de tijd van Vader (Duizend jaar is één Dag!). Dat is niets vergeleken met het eeuwige leven. Ik ervaar het aardse leven als een soort “werk-vakantie”. Ik hoop, dat ik waardig genoeg zal zijn om terug te mogen keren naar Vader en Jezus en in Hun aanwezigheid deel te kunnen nemen aan het eeuwige leven…

 2. Bert Loonstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 15:04

  Beste Dirk, hier zie ik toch een Oud-testamentisch beeld van ‘beproeving’. In het Nieuwe Verbond is er geen verdrukking, geen verzoeking, geen lijden wat van God afkomstig is.
  Het lijden wat wij als christenen meemaken, heeft te maken met vijandschap van mensen en bestrijding door de duivel.
  Ik geloof van harte dat Christus al onze smarten op Zich heeft genomen, zodat wij altijd in de gunst van God onze Vader staan! En als Hij ons beproeft, dan is dat door ons te laten wachten op de vervulling van Zijn beloften. Dan worden we standvastig. Door geloof en volharding ontvangen we de weldaden van Christus.
  En ziehier het Nieuw-testamentische beeld van beproeving: 1 Petrus 4:12 “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam.
  13 Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.
  14 Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.”
  Dus: de beproeving en het lijden worden ons niet aangedaan door God. Hij is liefde, Hij is genadig, Hij heeft al de bestraffingen al op Zijn Zoon gelegd!

 3. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 15:51

  Wat een bemoediging!!
  Vanuit Heb. 10:32-36 heb ik met een vriendin getekend,
  dan ga je ook heel goed zien wat er allemaal in de tekst staat.

  Vertrouwen in Gods leiding is wel een sleutelwoord
  houd vol en doe wat God wil.

  Hoe kom je daar achter?
  Door goed te kijken wat er gebeurt in je leven,
  je leven te spiegelen in zijn woord.

  Te bidden en afwachten,
  grijpen naar kansen als ze zich voordoen in gesprek en in contact.

 4. aj de vries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 17:45

  Dit schitterende vers, Maleachi 3:3, komt ook voorbij in de tekst van Händels Messiah. Dirk van Genderen schrijft over 3a, de Messiah noemt 3b. Na de de reiniging volgt de gerechtigheid.

  (Koor – Maleachi 3:3)
  And He shall purify the sons of Levi, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. (Hij zal de zonen van Levi reinigen … opdat zij de Here in gerechtigheid offer brengen.)

  De muziek mag er ook zijn, trouwens.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 18:32

  Een heel mooi beeld, Dirk! De Heer ziet Zichzelf weerspiegelen!! God is Liefde, maar liefde, die niet wordt beantwoord houdt geen stand…… Zilver kan eenmaal gezuiverd weer “zwart” uitslaan en dan spiegelt het niet meer!! Dat is in tegenstelling met “goud”, dat eeuwig blijft spiegelen. Het beeld is perfect en duidelijk! Goud wat eenmaal gelouterd is, blijft spiegelen! Dat deed Jezus voor jou en ook voor mij! Wat ziet Hij als Hij naar ons kijkt?
  Galaten 3:27
  “Want gij allen, die in Christus gedoopt zijt, hebt u met Christus bekleed.”
  Onze binnenkant is nog verre van volmaakt, maar ook dat laat niet lang meer op zich wachten!!

 6. may zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 18:55

  Troost, vooral als pijn jaren voortduurt, en je geen uitkomst ziet.

 7. Reino Stolte zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 19:56

  Ik word nooit bemoedigd door deze dingen. Ik word bang van deze Vader. Ik heb al zoveel meegemaakt dat ik het er alleen maar moeilijker door heb gekregen als mensen mij kwamen bemoedigen met dit soort teksten. De pottenbakker….ook zo 1. Ik kwam juist verder bij Hem vandaan en vond juist geen troost. Dus het is voor elk mens weer anders omdat ieders leven anders is met andere tegenslagen. Het enige waar ik me juist weer op aan het richten ben en wat me wel kan helpen is juist een God die mee lijdt, aan mijn kant staat, en mij vol liefde wil oprichten. Niet een God die me vertelt dat deze ramp er ook nog wel bij kon omdat ik dan nog meer op Hem zou kunnen gaan lijken. Ik word er beroerd van. Lijden is er, en God wil in dat Lijden bij je zijn. Dat is mijn enige troost en al die andere soort bemoedigende teksten hadden bijna gemaakt dat ik was gestopt met geloven of nog ergere stappen had genomen.

 8. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 20:48

  Mijn gedachten gingen uit naar Daniël en zijn drie vrienden. Zij verbleven in een vijandige omgeving.
  De drie vrienden werden beproefd. Zij moesten buigen voor het afgodsbeeld maar deden dat niet.
  Daniël bad voor de open venster en zijn drie vrienden bleven staande.
  IK geloof juist doordat Christus Jezus voor ons bidt en pleit dat wij staande blijven en ook al worden wij door de vijand gedwongen om dingen te doen die tegen Gods wil ingaan, zullen wij door Zijn gebed kracht krijgen om staande te blijven.
  En worden in het vuur geworpen, niet door God, maar door de vijand, zal er geen haar op het hoofd verschroeid worden. Want Jezus is erbij. Hij gaat met ons door het vuur.

 9. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 21:02

  Geboren christenen putten meestal uit het Oude Verbond, dat alleen door Jezus Christus vervuld kon worden.
  Wedergeboren christenen putten meestal uit het Nieuwe verbond zoals voorbeeld Jakobus 4 vers 7 waar geschreven staat: “Onderwerp u dus aan God, maar biedt weerstand aan de duivel, en hij zal van u vlieden. Nadert tot God, en hij (de duivel) zal van u vlieden. Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.”

 10. svanhoeve zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 21:16

  Zelfs onze Heer en Heiland riep uit: Mijn God waarom verlaat Gij Mij
  en redt Mij niet terwijl Ik zwoeg en strijd. Verder noemt u Jozef-Mozes-Job
  en voeg hier gerust aan toe Daniel, ja heel het nageslacht van Abraham.
  Lees hiertoe gerust de voorgeschiedenis van Job, maar de Here Jezus heeft
  gezegd: let op het einde van Job. En heel het nageslacht van Abraham keert thans
  overvloedig terug naar Gods land en bevindt zich daar als Daniel in de leeuwenkuil,
  maar er zal zelfs geen brandlucht aan hen gevonden worden.
  Lees ook Psalm 85:1 berijmd; En geloof, God heeft heel de schuld van Zijn Volk uit zijn
  boek gedaan, zo doe hij ook aan U en mij.

 11. jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 22:00

  Goedenavond Dirk en de lezers en schrijvers ben het in deze wel met elena eens. Ik denk ook dat door gebeurtenissen en strijd en het leven op zich gepolijst worden. Hoop ook op een Eeuwig leven en dat Ik goed genoeg bevonden word en het ook volhoudt. Valt soms ook niet mee, vaak veel beslommeringen en afleiding en soms ook wel eens verwarrend tussen de geloofsrichtingen bvb. Messiaans en de nieuwtestamentische gelovigen, maar ik dwaal wel wat af van onderwerp. Wil bij deze ook nog wel de waardering voor Dirks Nieuwsbrieven uitspreken, kost uiteindelijk toch tijd en energie,maar geeft aan andere kant ook wel veel voldoening. Veel in het Leven is vaak Dubbel.

 12. Reino Stolte zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 januari 2016 om 23:51

  Elena en Jaap, jullie hoeven je niet af te vragen of je waardig genoeg of goed genoeg bevonden zal worden….. want God ziet jullie als zijn kinderen. Heb geen angst of je het volhoudt of niet, eens van Hem, altijd van Hem, je bent voorgoed verzegeld en Zijn kind wat voor fouten je ook nog zult maken. Je kunt niet je hele leven bang zijn of je het wel volhoudt en goed genoeg bevonden wordt…..God ziet jullie aan in Christus. Ik heb ook vaak een geloof als een mosterdzaadje maar zelfs in die periodes mag je zeggen, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Jullie hoeven niet te presteren om bij God straks te komen, het is Zijn geloof in jullie. Het gaat niet om werken of hoe hoe heilig je ondertussen wel niet bent geworden. Jullie zijn van HEM. Je hebt een Eeuwig leven Jaap, je hoeft er niet op te hopen, je HEBT HET NU AL. Gods Zegen

 13. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 8:54

  Wat een bemoediging vanuit de Bijbel voor ons allemaal. Dit Evangelie proberen we ook uit te dragen aan de arme zigeuners in Roemenie. Dankbaar werk voor de Heer. Bedankt Dirk.

 14. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 12:08

  Het is ook mooi om te lezen over profeet Maleachi.
  De heidenen die tot geloof zullen komen, dat de Here Jezus recht zal spreken.
  De volledige toewijding die door ons christenen zal plaats vinden.
  Niet alleen door ons doen en laten, maar het begint al in onze gedachten, ons denken.
  Zelfs de vluchtelingen, buitenlanders worden er in genoemd.
  Het offer voor ons is, gehele toewijding naar de Here toe.
  Maar een offer mag je het niet noemen, maar een zegen.
  Bedank Dirk, voor de zegenrijke overdenking.

  Vr gr rene postma.

 15. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 13:39

  Nr. 12, Reino Stolte, ik ben het hartgrondig met u eens t.a.v. genoemd artikel……

 16. Jeanne Hollestein zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 17:27

  Ik ben het ook volledig eens met Reino Stolte.
  Het is Christus die ons HEEFT volmaakt! Als we het van onze eigen inspanningen gaan verwachten, kom je buiten Christus te staan! Juist omdat wij het NOOIT redden, heeft hij ons volmaakt! Aan het kruis vond de totale omwisseling plaats, dat zegt de bijbel zo duidelijk!

 17. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 17:43

  Wat een goed onderwerp.
  Ik ben het met jullie eens, maar wees niet verontrust,
  zegt JEZUS in zijn woord, IK geef het jullie in de mond
  als je het nodig hebt. Eerder behoef jij je geen zorgen te maken.
  Vertrouw op ZIJN woord, HIJ is overwinnaar!! HALLELUA.

 18. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 18:07

  Beste Zuster en Broeders,
  Wees Heilig want Ik ben Heilig….zegt Jezus!!!
  Ga je met je Hemelse Vader om…., ga je met Jezus om…., ga je met de Heilige Geest om, zo ja!!! Dan ga je op hen gelijken!!!
  Zegen en Groet,
  Harry van Bemmel

 19. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 19:31

  Het blijft wel zo, dat je werken moeten overeenkomen met je geloof (zie Jakobus). Streeft de heiliging na, want God bewerkt zowel het willen als het werken in u (betekent niet passief zijn).
  Jezus waarschuwt juist zijn volgelingen en het oordeel begint bij het huis Gods.

 20. Reino Stolte zegt:
  Geplaatst op zondag 31 januari 2016 om 22:47

  Jammer Berend, dat jij ook jij weer komt met bedreigingen. We moeten steeds maar bang zijn als we niet voldoen en maar hopen dat we niet in het oordeel komen of dat we nog wel vergeven worden als we zelf niet genoeg konden vergeven (vorige week). Inspannend om steeds maar als mens proberen heilig te worden. Dat zijn werken. Jij bent aan het werk, moet je het verdienen?
  Ik wil jou Bert Loonstra bedanken voor je woorden. Dat is de waarheid. God is GEEN GEVER van het kwaad dat ons overkomt. Ook niet in de zin dat Hij het toelaat…. want dan zou je hem nog als gever kunnen zien. Ik denk dat we God heel veel verdriet aan doen door Hem zoveel pijn en ellende in de schoenen te schuiven. Al dit soort dingen brengen mij bij Gods liefde vandaan. Ik probeer juist Hem terug te vinden en niet meer last te hebben van de God die me het gaf of toeliet om mij mooier te maken. Geen ongelovige wil gaan geloven als je God zo presenteert. Hij houdt van ons.

 21. Berend zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2016 om 4:58

  De werken die wij doen zijn uit genade door de kracht van de Heer.

 22. Herma zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2016 om 12:07

  Beste Reino en Berend,

  Ik begrijp wat Reino schrijft maar ook de reactie van Berend. Ik heb veel gehad aan de uitleg van Jaap Dieleman. Hij zegt dat onze verlossing enkel genade is en dat we daarvoor niets hoeven doen om deze te verkrijgen. Het is gratis! Maar ALS we dan verlost en gered zijn dan moeten we ons wel INSPANNEN om onze roeping en verkiezing vast te maken. Oftewel zorg dragen voor de heiliging van ons leven, door ons niet te verzetten tegen de Heilige Geest die in ons is of door de Geest te bedroeven. Paulus zegt dat de we niet meer zelf leven maar dat Christus IN ons leeft. We hebben de “oude mens” begraven” en zijn medegekruisigd met Christus. Voor onze verzoening heeft Jezus betaald, dat kost ons niets, maar de heiliging van ons leven NA onze bekering, kost ons ALLES. Dat is een dagelijkse strijd.

 23. Ros zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2016 om 13:28

  Mooi stuk en helemaal mee eens, maar weer moeilijk te pruimen als je er het beeld van een strenge schoolmeester of een harde baas bij hebt.

  God bedreigt niet. Angst aanjagen is niet zijn doel. Hij is liefde, dus dat betekent dat Hij alles doet voor ons geluk, niet omdat Hij graag straft. Veilige kaders geven waarbinnen we gelukkig kunnen leven, zijn kinderen begeleiden en helpen te groeien; al zijn daden en zorgen zijn vanuit liefde. Hij beoogt onze veiligheid, ons eeuwig, zondeloos en gelukkig leven met Hem in de hemel.
  Als dat je uitgangspunt is, als dit beeld – wat Jezus ons van zijn Vader heeft laten zien – ons voor ogen blijft, weten we dat het niets uitmaakt of we al zijn handelen begrijpen. We vertrouwen er dan op dat Hij ons zegent, dat alles wat ons overkomt niet per ongeluk uit zijn handen is geglipt zoals Dirk al schrijft. De God die de zorg voor vogels en bloemen niet beneden zijn waardigheid vindt, vindt het ook niet te veel moeite om voor zijn eigen kinderen te zorgen. Alles is in zijn hand.
  Als wij iets doen, ondergaan of juist nalaten, moeten we dat zeker niet uit angst doen, want – zegt Paulus – het past niet bij kinderen om angstig te zijn. We kunnen erop vertrouwen dat God het beste voor ons zoekt en dat daarom beantwoorden met onze liefde. Uit liefde horen we het goede te doen. Dat is waardevol voor God, Hij wil ons hart. “Zie, ik kom om uw wil te doen, oh God,” is daar een uiting van. Je proeft er een vertrouwen en een gehoorzaamheid in, die voor Jezus tot de dood leidde, maar die voor ons als zijn navolgers het eeuwige leven zal betekenen. En dat is Gods doel met ons: de vereniging van mens en God, zonder dat de zonde dat verpest. Als dat betekent dat Hij bepaalde middelen inzet om ons tot zich te trekken, dan is dat niet alleen zijn goed recht (Job), maar doet Hij het juist voor ons. Want inderdaad, Hij houdt van ons en wil ons dichtbij zich hebben.

 24. Herma zegt:
  Geplaatst op maandag 1 februari 2016 om 16:00

  Dat is helemaal waar Ros. God dreigt niet, maar trekt ons (met koorden van goedertierenheid, zegt de Bijbel). Wat de dagelijkse strijd betreft: ik had hier nog iets aan toe moeten voegen. Nou ja…iets? Het belangrijkste!
  Paulus reikt ons geweldige bemoedigingen aan. Waaronder: “Want met Hem zijn wij meer dan overwinnaars” en “ik vermag alle dingen door Hem die mij kracht geeft”.

  Je beschrijft heel mooi dat God,s liefde een opzoekende liefde is. Hij heeft ons eerst lief gehad nog voordat wij Hem lief kregen. Het is de Vader die op de uitkijk staat om de verloren zoon thuis te halen en en de Vader die aan de deur staat en klopt…..met eindeloos geduld….”Indien gij Mijn stem hoort en de deur opent dan zal Ik binnenkomen…….”

  Vertrouwen en gehoorzaamheid leidde voor Jezus tot de dood, schrijf je…voor heel veel christenen in Irak, Nigeria, Iran ook (om maar een paar landen te noemen). Mozes en Abraham zagen de belofte ook niet tijdens hun leven. De meeste apostelen stierven een gruwelijke dood. Jezus zegt: staat een knecht boven zijn meester? Ik weet dat mijn gebeden om genezing voor mijn depressieve dochter misschien ook nooit verhoord zullen worden of misschien pas als ik mijn ogen al lang gesloten heb….Wie zal het zeggen? Alleen God weet het….Dan blijft er nog maar één gebed over: “mij geschiede naar Uw Woord….”. Wie zal ons verlossen, zegt Paulus, van dit lichaam des dood?” Veel begrijp ik nu niet (we zien als door een donkere spiegel) maar hierna zullen we het begrijpen en zal God zijn ALLES in ALLEN.

 25. Ros zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 februari 2016 om 12:47

  Dirk heeft laatst gevraagd of we niet op elkaar, maar alleen op zijn stuk willen reageren, maar ik kan niet op een andere manier contact leggen en wil toch graag iets tegen Herma zeggen, vooral over haar laatste alinea. Voel je vrij, Dirk, om het niet te plaatsen als je dat liever niet doet.

  Dank je, Herma, en mee eens! Veel mensen sterven voor hun Heer en ze zullen er meer dan ze hier konden bedenken voor beloond worden. God is erg genereus als het gaat om het belonen van zelfs de kleinste vriendelijke daad.
  Het is altijd goed voorbij dit leven, over het graf, naar de opstanding en het eeuwig leven te kijken, ook met ziekten en ingewortelde zonden. Je dochter zál van haar depressiviteit afkomen, is het niet hier, dan als ze bij God leeft. En jouw gebeden hebben invloed, meer dan je denkt! God wil je dochter genezen, daarom alleen al zal Hij iets met je gebeden doen. Maar bovenal wil Hij haar geestelijke groei en haar toewijding, dat staat hoger bij Hem aangeschreven daar haar tijdelijke, aardse geluk hier.
  Bij ziekten, zeker geestelijke ziekten, snappen wij niet hoe het bestaat dat zo’n persoon kan ontplooien, dichter naar God kan toegroeien. We snappen eigenlijk het nut niet van die ziekte. Maar toch werkt God in ze, van binnenuit, toch gebruikt Hij ook die nare omstandigheden. Later zullen we zien hoe Hij alles in hun voordeel heeft gebruikt. Jij zal ook zien hoeveel verschil je gebed voor je dochter heeft gemaakt. Jezus heeft onze zonden én onze ziekten en onze zwakheden aan het kruis genageld. Gebed – ook voorbede – is daarom ons machtigste wapen in de strijd tegen de zonde. Je mag vergeving, bevrijding en vreugde voor haar vragen. God houdt van mensen die in de bres willen staan, die opkomen voor de zwakken en wankelenden. Dat is een karaktertrek van Hem, net als liefde voor je kind. Hij snapt het, waardeert het en Hij doet er altijd iets mee.
  Ik zeg vast iets wat je al weet, maar ik hoop dat het je een beetje troost.

 26. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 februari 2016 om 18:46

  Het reinigen en zuiveren van ons Christen-zijn, is een levenslange pelgrimstocht, door diepe dalen en hoge bergtoppen maar op de laatste en hoogste bergtop, zie je een Hemels uitzicht en ervaar je de Schepper. Hub.

 27. God blijft aan het werk | gereformeerd leven in nederland zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 december 2018 om 7:01

  […] [1] Psalm 66:10, 11 en 12. [2] Geciteerd van https://www.dirkvangenderen.nl/2016/01/29/als-zilver-in-het-vuur/ ; geraadpleegd op vrijdag 21 december 2018. [3] De gegevens van dat boek zijn: Reinier Sonneveld, […]

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden