Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Gods grote daden verkondigen (41 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016, 10:41 door Dirk A A

Ben ik wel eens te negatief in mijn Nieuwsbrieven en commentaren? Iemand schreef me dat deze week. Zoiets raakt mij en dan vraag ik mij af of het ook echt zo is. Daarom wil ik in het vervolg nog krachtiger de grote daden van God in deze tijd verkondigen. Aan Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding! Maar soms is het ook noodzakelijk om de werken van de duisternis te ontmaskeren.

Wij verlangen naar opwekking, een herleving, een zeer krachtige werking van de Geest van God. Zo’n opwekking vindt momenteel plaats in de moslimlanden in het Midden-Oosten. Te midden van vervolging, moord, aanslagen, oorlog en verdrukking.
Veel moslims zijn zo teleurgesteld in de islam, dat ze hongerig zijn naar het Evangelie. Bij honderden, bij duizenden komen ze tot geloof. Op de meest wonderlijke manieren.

Het is alsof God Zich speciaal naar hen uitstrekt. Om velen van hen te redden. Op manieren waar wij onze vraagtekens soms bij zetten. Zo kennen wij Hem niet… Maar zou voor Hem iets te wonderlijk zijn?
Ik denk aan Paulus, aan wie de Heere Jezus verscheen toen hij onderweg was naar Damascus om christenen gevangen te nemen en zo mogelijk te laten doden. Opeens, midden op de dag, verscheen Hij aan hem. Een fel licht en een stem… Zijn stem, en zijn leven veranderde voorgoed.

Getuigenissen uit moslimwereld
Wanneer mensen ons een soortgelijk verhaal zouden vertellen, zouden velen van ons denken: ‘Zou het wel echt zijn…’
Maar net zo echt als het bij Paulus was, geloof ik dat het ook nu nog gebeurt. Dat de Heere Jezus verschijnt aan moslims, aan Joden, aan heidenen, om hen te redden. Hij wil toch niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen en hun vertrouwen op Hem zullen stellen? Zouden we niet blij zijn en ons verheugen met allen die via deze weg tot geloof in Hem in Zijn gekomen?
Bijna elke dag ontvang ik weer berichten met getuigenissen zijn van voormalige moslims die de Heere Jezus hebben leren kennen.

Zomaar een voorbeeld van vandaag: Een zendeling vertelt dat hij naar Syrië ging om er het Evangelie te vertellen. Op een dag ging hij naar binnen in een witte tent, waar hij een gezin van acht personen ontmoette. ‘Ik ben Daniël en kom jullie over Jezus vertellen.’ Die mensen reageerden vervolgens zeer verbaasd.
Tegen zijn tolk zeiden ze: ‘De vorige avond, toen we in deze tent thee zaten te drinken, verscheen er een man in witte kleding bij de ingang. Hij zei: Mijn Naam is Jezus en morgen komt er een man die Daniël heet, om over Mij te vertellen. Daarna was Hij weer verdwenen.’
Het hele gezin kwam tot geloof in de Heere Jezus en zet zich nu in om het Evangelie door te geven aan andere moslims. Ze hebben al verscheidene huiskerken gesticht.

Leren van Corrie ten Boom
Wij denken vaak te menselijk. Wij zouden het liefst God de weg voorschrijven die Hij moet gaan. Wij weten vooral geen raad met het lijden. Dat Hij nu zo krachtig werkt in gebieden wordt gevochten. En dat is begrijpelijk.
Deze week las ik nog iets van Corrie van Boom. In de oorlog werd de familie Ten Boom uit Haarlem opgepakt vanwege hun liefde voor het Joodse volk. Vader Ten Boom overleed al snel, Corrie en haar zus Betsie werden naar Duitsland getransporteerd, naar het concentratiekamp. Onmenselijk zwaar was hun lijden. Betsie stierf er, Corrie overleefde het kamp.

God gebruikte het lijden om haar te vormen naar het beeld van de Heere Jezus en haar in te zetten om het Evangelie wereldwijd te verkondigen. Ze had het zelf ervaren en zag ook op haar zendingsreizen dat God vaak het lijden gebruikte om Zijn werk te doen.
Dat gaat zo tegen ons verlangen naar voorspoed, gezondheid, vrede en welvaart in. Wij denken: God kan toch ook Zijn werk doen als er geen spraken is van lijden en tegenspoed.
Jazeker, gelukkig wel. En dat doet Hij ook, kijk maar om u heen en wellicht ook in uw eigen leven.

Corrie ten Boom wees concreet naar de christenen in China. Voordat de vervolgingen onder het communisme in China begonnen, geloofden veel Chinese christenen dat de opname van de gemeente plaats zou vinden voordat de grote verdrukking zou aanvangen. Ze waren op geen enkele manier voorbereid op verdrukking.
Wat een les voor ons, aldus Corrie ten Boom, die al jaren bij haar hemelse Vader is. Bereid je nu voor op mogelijke vervolging. Leer nu te leven en te wandelen met de Heere Jezus. Zorg er niet alleen voor dat je een Bijbel in huis hebt of op je computer, laptop, tablet of mobiel, maar zorg ervoor dat de Bijbel in je hoofd en in je hart is.

Uit alle stammen, naties, volken en talen...
We mogen de Heere dankbaar zijn voor de vrijheid die we hebben, om te getuigen, om naar onze samenkomsten te gaan, om christen te zijn in het open veld. Maar we hebben geen enkele garantie die de situatie altijd zo blijft. En we hebben ook niet de garantie dat we opgenomen zullen worden voordat moeilijke tijden aanbreken. Maar we hebben wel de garantie dat de Heere Jezus met ons meegaat, altijd, elke dag:
‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Mattheus 28:20).

Ondertussen gaat Hij door met grootste reddingsoperatie in de geschiedenis. Zijn huis moet vol worden. En eenmaal zullen ze allen voor de Troon en voor het Lam staan, Openbaring 7:9 en 10:
‘Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond voor de Troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de Troon zit, en van het Lam.’

Dirk van Genderen

41 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 11:53

  Dirk, ik ben met je begaan. Dat je geraakt wordt, komt omdat u zich kwetsbaar opstelt. Weet dat ik voor u bid, en vele christenen met mij. Ook u heeft bemoediging nodig.
  Wij blijven mensen die vooral in deze tijd, overal een korreltje zout op moet leggen. Je kunt het vaak nooit goed doen. Wellicht verwachten christenen wel teveel van u. Uw wekelijkse schrijven wordt toch geacht tot bemoediging te zijn voor velen.
  Graag zou ik de lezers vragen, wetende dat wij allen niet volmaakt zijn… ook Dirk niet, voorzichtig te zijn met onze reacties. Wij zoeken vaak naar een speld in een hooiberg, en alleen dat negatieve zien wij vaak.
  Laten wij toch verheugd zijn dat er leraars zijn zoals Dirk, die het ware evangelie verkondigen.
  Eerst de eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
  Voor mij komt dat op de eerste plaats. En dit zie ik bij Dirk van Genderen altijd weer terug. En dan pas het menselijke aspect. Als ik Handelingen lees, en over Apostel Paulus, en over de eerste christengemeenten, dan waarschuwt of bemoedigt Paulus ons.
  Het goede nieuws kan wel eens negatief voelen. Alles wat op ons afkomt, kan voor ons negatief voelen, maar het is wel goed nieuws.
  Het kaf zal van het koren worden gescheiden. Ons lijden bepaalt het goede nieuws.

  Vr rene postma.

 2. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 13:51

  Uw nieuwsbrieven bemoedigen mij altijd! Ben nu zelf nog bedroefd en ontgoocheld over die film, die vorige week is uitgezonden waarin in mensen (niet eens doodziek) euthanasie kregen. Ontzettend schokkend dat we in ons land zover zijn afgegleden.

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 13:58

  Ben het helemaal eens met René.
  En aan degene die Dirk schrijft dat hij wel eens te negatief schrijft zou ik het volgende willen vragen:
  Wat is negatief?
  Antw: als je mensen het GOEDE onthoudt. En met het Goede bedoel ik: de ganse Waarheid.
  En de waarheid is niet alleen: streling/aai over je hoofd. Maar ook ja juist meer: de zonde, zonde noemen en de vijand ontmaskeren/bloot leggen… En daarbij ALTIJD wijzend op Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is, de Opgestane Heer.
  En voor zover ik hier lees en schrijf doet Dirk dat.
  Het kan ook aan de lezer zelf liggen dat het negatief overkomt…
  Wil de lezer de Waarheid wel horen?
  Ik wel.

 4. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 15:09

  Mooie column…. en wat geweldig om te lezen dat ‘er een Man in witte kleding’ bij de ingang van die tent verscheen etc…. bijzonder! Hij leeft!
  Verder vind ik je columns van realisme getuigen, Dirk, het is allemaal geen rozegeur en maneschijn in deze wereld, ook niet in een kerk of gemeente.

 5. Esther V zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 18:46

  Hallo Dirk, ik heb meer artikeltjes van je gelezen als dat ik reageer. En heb van velen genoten, en heb eigenlijk niet kunnen ontdekken dat je negatief bent in je reacties en/of je schrijven.
  Er straalt liefde uit jouw woorden voor onze hemelse Vader en Jezus onze Heer. En dat alleen al is het lezen waard.
  Ik ben het ook met de anderen eens, het leven, ook in het geloof gaat het niet altijd even fijn en geweldig. Daarom is het juist fijn om bemoedigd te worden door elkaar. En wijzen naar onze hulp en kracht van de Heere Jezus.

  Bovenstaand stukje, heerlijk om zulke getuigenissen te lezen. Gods gezin groeit rustig door, door alle moeilijkheden, vervolgingen heen.
  Corrie ten Boom, ik heb een aantal boeken van haar gelezen, daar straalt zo’n kracht en liefde uit. Juist door haar zwakheid, en haar grote vertrouwen in God en de Heere Jezus, dat alleen is haar sterkte.
  En dat geldt ook voor ons.
  Er ligt een wereld in diepe duisternis, dat wij Jezus Licht mogen laten schijnen, en wijzen naar HEM, die Zijn leven gaf op Golgotha, voor ieder mens die Hem in geloof aanvaardt.

  Het is goed om bewust te worden dat ook wij vervolgd kunnen worden. Alles gaat in zo’n snel tempo, niets is zeker meer, wij moeten de volle zekerheid bij de Heere Jezus halen.
  Hij alleen is onze Redder, ons Anker, onze Trooster, onze Hoeksteen, onze Kracht en Sterkte, HIJ is het allemaal.

  Ooit mogen we Hem aanschouwen, van aangezicht tot aangezicht. En dank je wel Dirk, voor de geweldige teksten uit Openbaring 7:9-10. Zien we ons al staan, in die grote menigte, geweldig hé.
  “De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam”.

  Vaders zegen en kracht door middel van Jezus Christus onze Heer, aan jullie allemaal, en liefdevolle groeten van mij, Esther.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 februari 2016 om 20:11

  Beste Dirk,
  IK sta volledig achter de lovende reactie van Rene Postma, over jouw wekelijkse bijbelvaste commentaren. (Al bijna 8 jaren lang, dit moet echt ook een roeping zijn.)
  Ik wil het nog aanvullen met het volgende: Dirk, je ervaart soms negatieve reacties op jouw commentaren. Je weet nog wel uit een reactie van mij uit het vorige commentaar, over de gemeenteraadsverkiezingen 2002. Hierna alleen maar negatieve reacties gekregen, alleen van onze kandidaat natuurlijk positieve. Het aantal echtscheidingen is sindsdien schrikbarend toegenomen. Mijn moeder zei dan altijd: Het wordt hier Sodom en Gomorra. Voor mij is dit een bevestiging, dat wij in de eindtijd leven. En wij ervaren deze eindstrijd. Maar laten wij volharden in deze strijd, want de beloning zal hemels zijn. Hub

 7. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 9:38

  Beste Dirk,

  Laat je niet ontmoedigen. Door de Waarheid te verkondigen, gehoorzaam je aan de opdracht van God. Wij zullen Zijn getuigen zijn. De Heere Jezus is de Weg, de Waarheid en Het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij, zegt Hij. Wij moeten zijn voetstappen drukken. 1 Petrus 2:21-23 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wederschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardig oordeelt.
  Hij was volmaakt, en Zijn boodschap werd door velen niet als positief ontvangen. Nee, ze keerden zich van Hem af. Maar dat wil niet zeggen dat Hij de Waarheid niet sprak. Maar ze wilden de Waarheid niet horen en ontvangen. En zo is het voor zijn kinderen ook. Je getuigt van Hem door woord en door daad. De één aanvaardt en ontvangt de Boodschap wel, en de ander niet.
  Ga wel door, Dirk. Ik wens je Gods Kracht en Wijsheid toe.

  Groetjes van Elisabeth

 8. Anna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 16:47

  Hallo Dirk,
  Ik ben altijd erg blij met je nieuwsbrieven en ik vind je zeker niet negatief.

 9. Ruud zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 17:22

  Beste Dirk,
  Goed dat je de vraag stelt! Ik lees al geruime tijd je nieuwsbrieven. Dat doe ik omdat ik in jouw commentaren eindelijk iemand gevonden heb die in staat is om met respect ‘man en paard’ te noemen. Het gaat volgens mij niet altijd direct om gelijk of ongelijk, maar om hartgesteldheid. Vergeleken bij sommige profeten, op wiens niveau jij toch ook wel functioneert, ben je de vriendelijkheid zelve! De Heere Jezus zelf is volgens mij geen makkelijke man. In zijn positie kan dat ook niet, lijkt me. Maar Zijn hart is op ons gericht! Iets in mij wil zeggen: je komt op mij over of je door de ‘Meester’ zelf bent opgeleid. Als je, zoals je doet, het risico neemt om het woord en je mening te verkondigen kan daar best eens een onvolkomenheid in sluipen. Ik heb er diep respect voor dat je dat risico neemt! Man en paard Dirk! Dat hebben we nodig. We moeten worden voorbereid op acceptatie van leiderschap. En leiders zijn geen watjes! Zegen!

 10. Chris zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 18:12

  Dank Dirk voor je nieuwsbrieven en ook dat je door de jaren heen velen tot steun en bemoediging bent geweest en nog steeds bent, en je bent zeker niet negatief en mij persoonlijk verheugt het me zeer dat je zegt “Daarom wil ik in het vervolg nog krachtiger de grote daden van God in deze tijd verkondigen” we bidden voor je en blijf zoals Ruud het zegt ‘man en paard’ noemen op de door jou gekozen respectvolle manier.

 11. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 18:57

  Beste Dirk. Trek je niets aan van diegene die zegt dat je te negatief bent. Je kunt aan de bovenstaande reacties zien dat je dat niet bent. Er zijn altijd mensen die de waarheid niet willen zien. Het komt dan te dicht bij hen. Ik ben blij dat jij de dingen benoemt hoe ze zijn. In vele gemeenten gebeurt dat niet meer. Telkens leer ik er weer dingen bij en word ik met de neus op de feiten gedrukt. En wat is het heerlijk dat er zovelen in de Heere Jezus zijn gaan geloven. En ook zoveel moslims. Wat moet dat een onuitsprekelijke ervaring zijn geweest voor die mensen die de Heere Jezus hebben gezien in de opening van de tent. Beste Dirk, ga a.u.b. zo verder met je Nieuwsbrieven. Niets verhullen, maar de volle waarheid van Gods Woord blijven vertellen.

 12. Jaap helder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 19:21

  Geniet geweldig van je Nieuwsbrieven en de commentaren zijn zeer bemoedigend en Warm en alles is ook niet mooi, dus dat mag/moet ook genoemd worden. Geen welvaartsevangelie, het gaat om de binnenkant, gaat ook vaak door lijden heen. De mens is soms ook hardleers maar God en Jezus zijn Genadig en ook Geduldig maar je moet wel kiezen en met vallen en opstaan Gehoorzaam zijn aan Hem, de voleinder van ons geloof. Gelukkig hebben we een troostvol uitzicht en Hoop. Hartelijke Groet Jaap

 13. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 20:06

  Hallo Dirk, wat fijn dat de Heer het je op je hart geeft om ons lezers te onderwijzen in het geloof in de Heer, dat je wil laten zien wie Jezus is voor de deze donkere wereld! Dat het Licht op de donkerste plekken op deze wereld aanwezig is! Dat we een God van wonderen hebben, die Zijn Koninkrijk steeds nog uitbreidt, niet door kracht noch geweld, maar door Geest zegt de Heer!

 14. Sjoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 21:12

  Beste Dirk. Jouw nieuwsbrieven zijn een bemoediging, verrijking en leerzaam. Dat je de kracht mag vinden hier mee door te gaan.
  Alle zegen gewenst!

 15. alain cantineau zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 21:57

  Beste Dirk. Sinds je, enkele jaren terug in het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling) in België kwam spreken, lezen mijn vrouw en ikzelf elke nieuwsbrief … en we beamen alle reacties hierboven ! Doe zo verder ! Gods zegen toegewenst ! Alain.

 16. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 februari 2016 om 22:17

  Mijn vrouw en ik hebben (tante!) Corrie persoonlijk ontmoet in 1968 op haar flat in Soestdijk. Het was voor ons tijdens een hele moeilijke periode, waardoor Corrie alle aandacht voor ons had. Toen ik Psalm 1 aanhaalde met “alles wat hij onderneemt gelukt” zei ze: “er staat OOK geschreven:
  “wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.” (Matt.10: 38). Als iemand wist, wat een “kruis” in het leven is, dan was zij het wel! Haar kruis werd een wereldwijde verkondiging!! Zij “moest” de wereld vertellen wat er in de concentratie kampen was gebeurd. Gebeurtenissen, die door steeds meer mensen worden ontkend… Daar doorheen vertelde ze van Gods “grote daden” door haar prediking en door haar boeken. Als Jezus in Handelingen 1: 8 zegt, wat onze roeping is, dan gaat het ook weer het verkondigen (getuigen) van de daden van Jezus Christus!!
  Afgelopen donderdag zat ik met een groep “christenen” uit mijn woonplaats, in een “gesprek” met moslims. Het doel was om de vooroordelen van de moslims over christenen weg te nemen. Zelfs met mijn predikant en een RK-expriester” waren er bij…. Tijdens het gesprek bleek ik de enige van al die christenen te zijn, die gelooft wat in de Bijbel staat…. Ze wilden de vooroordelen van de moslims over christenen wegnemen…. Wat bleek? Alle “christenen” bevestigden, dat ze inderdaad “ongelovigen” zijn…… Ik kon er na afloop niet van slapen….. Mijn eigen predikant maakte mij ook nog in het gezelschap belachelijk, dat ik in engelen geloof en daar ook ervaringen mee heb gehad….. Welke christen “verkondigt” nog “Gods grote daden”?? Die ik tegenkom zijn helaas enkelingen….
  1 Petrus 2:9
  “U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” WIE, oh WIE(????) doet dat vandaag de dag? Ik voel mij elke dag opnieuw “een roepende in de woestijn…..”

 17. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 1:29

  Beste Dirk,
  Het is inderdaad steeds (weer) nodig om de werken der duisternis te ontmaskeren, aangezien wij vaak achter de waarheid lopen en blind zijn voor de toekomst. We onderschatten zijn taktieken; vaak gebruikt hij zijn “verdeel en heers” politiek en zaait hij haat en onrust! Ik sluit me aan bij de algemene mening die vindt dat je juist haast altijd een balans zoekt en ook geen stokpaardjes gebruikt. Ik waardeer je rubriek en lees het bijna elke week. Het is goed om je lezers er steeds weer op te wijzen om bereid te zijn om morgen te lijden en/of te moeten sterven voor ons geloof. Ik geloof in de Opname, voor de grote verdrukking, voordat de Antichrist wordt geopenbaard. Maar ach wanneer…? We moeten wel goed van binnen onderzoeken of we wel bereid zijn voor Hem te sterven, en al worden we hier bang van, om te bidden dat wij ook onder hen gerekend mogen worden die staande blijven door de kracht van Zijn Geest en zo hiervan getuigen. Aan Ernst: het is schokkend om dit binnen eigen kring te moeten meemaken. Heel bedroevend om zoveel blindheid onder eigen mensen te moeten ervaren. Predikanten lopen vaak voorop en zijn zelf zo blind als een mol. Dirk, ga zo door en blijf getuigen. Als het niet ten voordeel is, zal het ten oordeel moeten dienen. Verschrikkelijk toch! Ik bid dat er nog velen zijn wiens ogen geopend mogen worden in welke tijd we leven.

 18. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 6:41

  Beste Dirk,
  Gods zegen voor jou en voor het werk dat je alle dagen doet! Het lijkt mij dat je hier dagelijks mee bezig bent, om alles bij te houden. Mensen hebben geen enkel idee hier van.
  Wat doen zij zelf om het ware evangelie uit te dragen?

  We leven in een tijd, waarbij alles ‘vind ik leuk’ moet zijn, en veel wordt afgedaan als: ‘omdat het kan’. Vreselijke uitdrukking die laatste, want zegt God niet, dat niet alles nuttig is? Als christen waarschuwt (o.a.) Paulus ons om niet lauw te zijn.

  Wanneer situaties ‘niet leuk’ zijn, zoals oorlog, pijn en ziekte (behalve griep die vele hebben en dus weer verbind) mag je dat ook nergens uiten. We leven in een ‘good feeling’ tijd. Meer oog voor genot dan gebod….
  Als je bv chronisch ziek bent, reageert men gewoon niet meer, ze weten het wel, denken ze. Ook christenen! Vind men niet leuk, dus negeren. De waarheid wil men gewoon niet horen als het geen genot oplevert.

  De waarheid is hard.
  Paulus noemde het in Galaten, ben ik dan uw vijand geworden door de waarheid te zeggen? Schrapt (overslaan) men ook de ‘negatieve’ teksten in de bijbel? Draag elkanders lasten zegt Paulus in datzelfde Galaten en Jezus zegt het in Matheüs 25. Wat doen wij hier mee?

  Ik wil als Christen, Christus volgen, en daarbij hoort lijden, kruis dragen en dat is niet zo fijn. Het was voor Jezus die 33 jaar ook niet altijd zo van vind ik leuk… Vergeet niet dat Jezus door de overpriesters, oudsten, schriftgeleerden en farizeeërs. Jaloers, zij wilden de eer, en zorgden voor Jezus dood. Zij wisten niet wat wij nu weten, dat alles meewerkte aan Gods reddingsplan voor ons.

  Soms zijn er moeilijke tijden nodig, en wij moeten gewoon volharden in ons geloof!
  Ons oude ik moet sterven, ook al niet leuk… dat is wel de grootste moeite in de mens. We kunnen het niet alleen, we hebben een Verlosser nodig, sta dan in de waarheid.

 19. Pernilla zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 9:02

  Hallo Dirk,

  Zoals al een paar keer gezegd vind ik uw nieuwsbrieven zeker niet negatief. U noemt de dingen zoals ze zijn en u laat zien dat de dingen die tegen God in gaan u verdriet doen zoals abortus en euthanasie. Ook ik heb de documentaire gezien met grote verbazing.

 20. Jannie zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 11:55

  Hallo Dirk,
  ik ben het volledig eens met bovenstaande reacties.
  Ik verheug mij altijd op jouw nieuwsbrief. Helaas is het nou eenmaal zo dat er meer negatieve dingen gebeuren dan positieve dingen. Het blijft noodzaak om ook die te benoemen. Persoonlijk vind ik de nieuwsbrief altijd evenwichtig op gebouwd.
  Ik wilde dat ik zelf de gave had om ook de kritiek positief te brengen. Soms lukt het met Gods hulp. Maar doe ik het zelf dan kom ik minder uit de verf. Dus ga zo door.
  En wat die vreselijke euthanasie betreft, komt bij mij de volgende tekst boven Barmhartigheden der goddelozen zijn wreedheid. Gods zegen Jannie Bakker

 21. Paula Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 13:24

  Beste Dirk,
  Elke week zie ik uit naar je commentaar betreffende wereldgebeuren, en daarom betreur ik de reactie van sommige lezers dat “jij wat te negatief ingesteld zou zijn”?? Wat verwacht men dan ? Moet de waarheid verzwegen worden t.a.v. de toekomst van deze wereld. We moeten op onze knieën gaan en God danken dat Hij nog naar ons wil omzien en dat Hij mensen stuurt zoals jij die ons tot nadenken dwingt. En dat is zo positief.!!
  Ga zo door.
  Vr.gr. Paula

 22. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 14:27

  Beste Dirk.
  Ik lees heel veel positieve reacties op je schrijven en ik sluit mij daarbij aan. Wel wil ik er aan toevoegen dat ik het niet altijd met je eens ben. Zo geloof ik niet in een opwekking in het laatst der dagen van de Gemeente. Ik kan daar dan ook niet naar uitzien en ben huiverig voor zo’n opwekking waarvan er in het verleden en ook in het heden vreemde dingen worden gemeld, zoals buitensporige uitingen van de geest (welke geest?). Volgens mij zullen er zware tijden komen lees ik in 2 Tim.3: 1. Met daarna de terugkerende zegen voor het volk Israël, als zij tot bekering en geloof komen. Wat een opwekking zal dat zijn!!

  Maar het is zeker heel bemoedigend dat er veel moslims tot geloof in Christus komen. En de tijden zijn voor hen al zwaar.

  Maar verschil van inzicht mag er zijn. Ik lees je visie met interesse en geniet ook van de commentaren. Dat zet mij aan het nadenken en ik vind het ook belangrijk om te weten wat er zoal geloofd wordt door de diverse gelovigen. Als ik iets negatief zou vinden zegt dat ook iets van mezelf. Kan ik omgaan met kritiek of met andere meningen? Wat ik in je schrijven proef is een grote liefde voor Christus en het Woord van God. Veel zegen nog toegewenst.

 23. Nel Altena zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 15:59

  Best Dirk,
  Vol verbazing lees ik dat men je brief te negatief vindt. Als je over het leven van de Heere Jezus op aarde leest in de Bijbel kom je tot de ontdekking dat ook Hij heel veel commentaar te verduren kreeg. Jij bent een getuige van Hem en waarschuwt net als Hij, dat veel van wat hier op aarde gebeurt zondig is. Jij gaat in de voetsporen van Hem en bent een waarschuwende getuige, door Hem aangesteld. Zolang je in dat spoor gaat, moeten we luisteren naar wat Hij door jou zegt, of het positief of negatief is, het is Gods waarschuwing aan ons.

 24. Ed zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 17:33

  Je kunt een van geest zijn, zonder een van ziel te zijn (meningen, visies, activiteiten, gevoel). Als men telkens kijkt naar de onenigheden die men bij elkaar aantreft wat betreft de gemeenschap ‘in de ziel’, komt men altijd wel weer iets tegen waarop men de vinger leggen kan. En iedereen zit wel eens in een fase waarin hij/zij even geen zin heet aan allerlei ‘zware materie’, of aan ‘herinneringen’ aan de eigen verantwoordelijkheid. Het is ook niet goed om je steeds daartegen te ‘verdedigen’, althans niet publiekelijk. Het christenleven is geen enorme inspanning vanuit de kracht van de oude mens (wie weet nog wat dat inhoudt?), maar een leven vanuit de nieuwe mens, de nieuwe schepping, het leven van Christus in ons. Mijn zorg is soms dat wanneer christenen tot allerlei zaken worden opgeroepen, of het nu op conferenties is of op welke wijze ook, er steeds onbewust een beroep gedaan wordt op de oude mens, die toch faalt, zodat men telkens weer opnieuw opgeroepen wordt tot ‘trouw’ en ‘actie’. Niemand kan het christenleven leiden, dat kan alleen de Here Jezus zelf, in ons en in onze plaats.

 25. Arjen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 20:44

  Beste Dirk
  Uw nieuwsbrieven zijn ons ook al jaren tot bemoediging. Wij zien ook elke week weer uit naar uw commentaar op het wereld gebeuren.
  Wij wensen U veel kracht en wijsheid toe en Gods zegen.

 26. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 21:51

  Beste Dirk.
  Je bent een kind van de Heer en de Heilige Geest woont in jou. Als jij negatief zou zijn, dan zou de Geest je dat onmiddellijk duidelijk maken. Laat je niet door dit soort kritiek beïnvloeden. Ik spreek uit ervaring. Als oudste van een grote gemeente heb ik hier ook meerdere keren mee te maken gehad. Het komt vaak van mensen, die niet met de waarheid kunnen of willen omgaan. Ik geniet iedere week weer van je nieuwsbrief. Dank je wel daardoor.

 27. Bert Koopman zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 22:35

  Beste Dirk!! De werken van de duisternis ontmaskeren komt meestal niet plezierig voor mensen over! Want ja, dan moet men veranderen van leefwijze…..! Dat kan als negatief bestempeld worden bijvoorbeeld, maar helaas is het de waarheid! Dus wat mij betreft: Schrijf gerust door, zoals je gewend bent!!

 28. Chantal zegt:
  Geplaatst op zondag 21 februari 2016 om 23:58

  Beste Dirk,
  Ik ben het volledig met de bovenstaande reacties eens. Ik verheug mij elke week opnieuw op jouw nieuwsbrief. Ze zijn bemoedigend en zeer zeker niet negatief. Ik begrijp dat het je raakt maar trek het je niet te veel aan als iemand zoiets zegt maar vraag jezelf dan af wat het over de persoon in kwestie zegt… Ga zo door Dirk!

 29. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2016 om 11:29

  Broeder Dirk! Zoals ik al meer heb laten weten spellen mijn vrouw en ik iedere week je Nieuwsbrief! De inhoud is eigenlijk altijd tot opbouw!! Van een te sombere toon hebben wij nooit wat gemerkt. Helaas zijn er dikwijls genoeg dingen te melden uit de wereld waarin we leven die niet zo blij maken, maar moeten we dan de kop in het zand steken? Een ding weten we zeker: de Regie is stevig in handen bij onze Hemelse Vader!!

 30. Jannie B. zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2016 om 11:54

  Dag Dirk,

  Ik kijk altijd uit naar je nieuwsbrieven. Daarin word ik erg bemoedigd ook door de reacties erbij te lezen. Ik heb er geen problemen mee, alleen zijn sommige een beetje teveel aan het “woord”.
  Jij bent de eerlijkheid en goedheid zelve. Men kan geen (opbouwende) kritiek meer verdragen. Als het hart geraakt wordt weet men niet meer wat te doen en gaat men tekeer. Maar het hart moet juist geraakt worden. Men kan toch met alles bij de Here Jezus terecht? Gelukkig kijkt Hij het hart aan en
  weet Hij wat je bedoelt met je schrijven. Ga zo door alstublieft Dirk. Ik wil juist dat mijn hart geraakt wordt bij het lezen van je schrijven. De wereld/de mensen om mij heen is/zijn geestelijk zo arm ook in mijn gemeente. Al hoewel daar gelukkig nog wel het evangelie van de Here Jezus wordt gepreekt.
  God’s Zegen verder toegewenst.

 31. Ellen zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2016 om 16:24

  Ik kijk elke week uit naar jouw nieuwsbrief.
  De nieuwsbrieven en commentaren vind ik helemaal niet negatief, eerder realistisch!!!!

 32. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2016 om 19:30

  Hallo Dirk ,

  Ook ik kijk elke week weer naar de nieuwsbrief uit, leer er veel van !!
  Hoop ze nog lang te mogen lezen.

 33. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2016 om 19:40

  Beste broeder Dirk,

  Gewoon door gaan, want we moeten met elkaar een heldere, duidelijke, Bijbelse boodschap blijven verkondigen. Laten we samen blijven volharden tot dat we Hem zien , Jezus Christus!

  Gods Zegen broeder,

  met broeder groet
  Jan

 34. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 22 februari 2016 om 20:18

  Beste Dirk,

  We worden allemaal aangevallen als wij de Here Jezus willen volgen. Ook door mensen. Het leert ons om dan telkens weer op de Here terug te vallen.Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. De Bijbel zegt: we hebben een geestelijke strijd iedere dag. De duivel neemt geen vakantie, want hij weet dat zijn dagen geteld zijn. Zo moeten wij ook waakzaam blijven dat wij blijven staan op overwinningsgrond die de Here Jezus aan het Kruis voor ons behaald heeft. De duivel haat het bloed van de Here Jezus, want op dat bloed kunnen wij pleiten als wij aangevallen worden door de boze. De boze kan door mensen heen werken, en zal dat ook doen. Maar de werkelijke vijand zijn de boze geesten in de hemelse gewesten. Natuurlijk weet jij dit ook, maar er is een verschil tussen de theorie en de praktijk. De boze wil je ontmoedigen. Dat is zijn taktiek. Jezus zegt, om goede moed te houden, want Hij heeft de wereld overwonnen. Johannes 16:33 NBG51.

  San

 35. Lies zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 februari 2016 om 12:17

  Dirk:
  Ik ben het met San Tjoa volledig eens, satan weet dat hij nog een korte tijd heeft, de Heere Jezus komt spoedig. Het is goed om de mensen te bemoedigen tot die tijd en waakzaam te zijn. Dat verneem ik ook in jouw wekelijkse Nieuwsbrief. De tijd waarin we leven is niet eenvoudig, de oorlogen in het Midden-Oosten, de Vluchtelingenstroom naar Europa, maar ik denk dat door alles heen God nog vele mensen die Hem vergeten zijn, dood verklaard hebben wil roepen, hier in Nederland en elders.

 36. Ros zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 februari 2016 om 21:40

  Je bent niet negatief.
  Je roept op om de zondaars lief te hebben en voor hen te bidden, je helpt ons om de zonde te herkennen en die te verwerpen en te bevechten. Dat is toch ook wat Jezus deed en Hij is toch ons voorbeeld? Je kan het niet beter doen dan dat.
  Het is goed om bij elke kritiek grondig naar jezelf te kijken en eventuele fouten met Gods hulp aan te pakken. Dus je zelfreflectie is prima, maar je twijfel mag je denk ik nu aan God geven en overwinnen. En al schreef je dit vast niet op om 36 van die positieve reacties te krijgen, het moet je toch wel duidelijk zijn dat we allemaal erg blij zijn met je stukjes. Je houdt namelijk heel veel van God, je probeert Hem te begrijpen en je komt daarin een heel eind. Dat raakt ons en we lezen het allemaal graag!
  Ik wens je toe en ik bid ervoor dat je met net zo veel bevlieging, plezier en prachtig resultaat mag blijven schrijven als je hiervoor deed.

 37. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 februari 2016 om 8:38

  Negatief ben je zeker niet Dirk, gewoon doorgaan met de Heer.

 38. Tjitze Koster zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 februari 2016 om 11:44

  Tjitze zegt:

  We kunnen over verschillende dingen verschillend denken. En dat mag denk ik.
  Waar we niet verschillend als christenen over mogen denken is de geboorte, de kruisiging en de opstanding van Jezus. Dit is de basis van het Evangelie. Verder staan er veel dingen in de Bijbel waar we verschillend over mogen denken. Bidt om de Heilige Geest die ons leven mag leiden.
  Dat we elke dag mogen leven dat Jezus elk moment kan terugkomen. Laten we waakzaam zijn. En Dirk je nieuwsbrieven zijn voor mij waardevol. Wordt er iedere keer weer door bemoedigd.

 39. Margreet. zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 februari 2016 om 21:23

  Iedere week lees ik met veel aandacht uw brief die de situatie in de wereld zo duidelijk aangeeft.
  En die situatie is niet positief, maar negatief en vreselijk. De wereld is toch een puinhoop?
  Maar dan te horen over bekeringen en dat Gods werk doorgaat, ondanks oorlog en geweld.
  We mogen zien hoe God aan het werk is. Dat is zo mooi!!!!
  Ik ben heel dankbaar en blij met uw brief. Ik bid voor U om Gods nabijheid, Gods Zegen en Vrede.
  Kracht om zo door te gaan. U kunt het niet iedereen naar de zin maken.

 40. A.J.Horstman-van Ommen, zegt:
  Geplaatst op maandag 29 februari 2016 om 13:53

  Beste Heer D.van Genderen,

  Ook ik sta achter de vele positieve reacties, en ben heel dankbaar en blij met de wekelijkse
  nieuwsbrief! Ik bid u Gods zegen, nabijheid en kracht toe om zo door te gaan.

  Annetje.H.

 41. Ankie Baardman zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 maart 2016 om 17:19

  Beste Dirk,

  Al lees ik niet alle reacties, ik ben heel blij met jouw berichten en de bemoedigingen zoals nu met dit wonder van die 8 mensen die voorbereid werden om het evangelie te aanvaarden via Daniel! God ziet ieder hart en weet wat we nodig hebben. Soms is dat moeilijk, en onzeker (mijn man heeft alzheimer en ik ken de toekomst hierin ook niet!) Maar het is zo belangrijk te weten dat God voor deze dag zorgt en morgen is in zijn hand. Ga lekker door en laat je niet ontmoedigen!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden