Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat je zorgen los (33 reacties)

Geplaatst op vrijdag 26 februari 2016, 23:47 door Dirk A A

Misschien maakt u zich veel zorgen, hebt u last van angsten, bent u onrustig. Zorgen over uw gezondheid, uw kinderen, uw man, uw vrouw, uw werk, uw financiële situatie, over de toestand in de wereld. Zorgen drukken je terneer, kunnen je depressief maken, je verlammen. Zorgen kunnen alle geestelijke vreugde uit je leven wegnemen.

Ik weet uit mijn eigen leven hoe funest het is om je leven te laten beheersen door zorgen. Maar soms gebeurt het, weet je niet hoe je je zorgen en je angsten los moet laten. Ik hoop en bid dat de Here dit commentaar kan gebruiken om u te bemoedigen, te troosten, en de weg te wijzen naar Hem.

De Heere stuurt u niet weg…
In de Bijbel wordt diverse keren gesproken over zorgen, over angsten. De Heere Jezus neemt dat serieus, stuurt ons niet weg, schrijft ons niet af omdat we bezorgd zijn of angsten hebben. Zelf voelen we ons misschien minderwaardig, anderen kijken op u neer, of vinden u maar een zwakke gelovige, maar de Heere stuurt u niet weg. Hij is bij u, gaat met u mee, wil u troosten, bemoedigen, ondersteunen, voor u zorgen.

In Spreuken 12:25 staat: Bezorgdheid in iemands hart drukt het terneer, maar een goed woord verblijdt het.
In Filippenzen 4:6 en 7 lezen we:
6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.
1 Petrus 5:7 zegt: ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.’

De Heere wil ons leren ons vertrouwen op Hem alleen te stellen, in de vaste zekerheid dat ons leven in Zijn hand is, wat er ook gebeurt. Hij wil Zijn rust en Zijn vrede in ons hart geven.

Je angsten en je zorgen kunnen zo groot zijn, dat je maar beter hulp kunt zoeken. Schaam je je daar niet voor. Klop aan bij je huisarts, je predikant of voorganger, een goede kennis. Praat erover. Het kan al enorm helpen je zorgen bespreekbaar te maken.
In sommige gevallen kan (tijdelijk) medicatie nodig zijn. Daar hoef je je niet voor te schamen. Zoals de één medicijnen nodig heeft tegen hoge bloeddruk of suikerziekte, zo kan een ander medicijnen nodig hebben om angsten en spanningen beheersbaar te houden. Laat je niet aanpraten dat er dan iets mist aan je geloof¸ je vertrouwen op de Heere. Je mag Hem er juist voor danken.

Er kunnen ook aanwijsbare oorzaken zijn voor onze zorgen en spanningen. Zo kunnen (verborgen) zonden de oorzaak zijn van veel ellende in ons leven. In de eerste zeven verzen van Psalm 32 brengt David heel treffend onder woorden wat er met hem gebeurde zolang hij zweeg over zijn overspel met Bathseba, de vrouw van Uria.

1 Een onderwijzing van David.
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven,
van wie de zonde bedekt is.
2 Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent,
en in wiens geest geen bedrog is.
3 Toen ik zweeg, teerden mijn beenderen weg,
onder mijn jammerklachten, de hele dag.
4 Want dag en nacht drukte Uw hand zwaar op mij,
mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Sela
5 Mijn zonde maakte ik U bekend,
mijn ongerechtigheid bedekte ik niet.
Ik zei: Ik zal mijn overtredingen belijden voor de HEERE.
En Ú vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Sela
6 Daarom zal iedere heilige tot U bidden
ten tijde dat U Zich laat vinden.
Voorzeker, een overstroming van machtige wateren
zal hem niet bereiken.
7 U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela

Gods hand drukte op David, de man Gods. De Heere wist wat Hij had gedaan: zijn overspel met Bathseba en het laten doden van Uria, haar man. Zolang David zweeg, teerden zijn beenderen weg. Hij liep rond met een groot geheim. Wat kan de zonde veel kapot maken. Laten we dat nooit onderschatten.

Bij de Heere is vergeving
Maar gelukkig, bij de Heere is vergeving. Daar getuigt David ook van. Hij maakte zijn zonden aan Hem bekend, beleed zijn zonden. En de Heere vergaf zijn overtredingen. Dan jubelt David het uit: ‘Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.’

David weet hoe volledig de vergeving van de Heere is: ‘Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is.’
In het laatste vers klinkt het: ‘U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid.’

Na zijn zonde met Bathseba zal hij benauwdheid gekend hebben. Angst dat het overspel ontdekt zou worden, dat het bekend zou worden wat hij met Uria had gedaan.
Maar nadat hij zijn zonden had beleden en vergeving had ontvangen, wist hij dat de Heere weer Zijn schuilplaats was. Zijn benauwdheid, zijn angsten waren weg, hij kon weer ademhalen en hij kon de Heere weer lofzingen.

Ik denk ook aan Mattheus 6, de Bergrede. Vanaf vers 25 spreekt de Heere Jezus daar over bezorgd-zijn. Hij ziet dat de mensen zich soms zorgen maken over hun eten, hun drinken, hun levensonderhoud, vul maar in. In vers 25 – 29 zegt Hij:

25 Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding?
26 Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven?
27 Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
28 En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet;
29 en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze.

In de volgende verzen, 30 – 34 volgt dan de oproep om op de Here te vertrouwen, als medicijn tegen het bezorgd-zijn.
30 Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?
31 Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden?
32 Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt.
33 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
34 Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Dit vind ik zo mooi, zo bemoedigend, maar niet gemakkelijk. We mogen het leren ons vertrouwen op Hem te stellen. Je mag het tegen Hem zeggen: ‘Heere, ik vind het moeilijk, ik weet het niet meer, maar ik weet niet tot wie ik anders heen moet gaan, dan naar U. Op U stel ik mijn vertrouwen en ik geloof dat U zult zorgen, zult voorzien in al mijn noden en behoeften.’
En dan zegt de Heere: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ (Mattheus 11:28). Dat wens ik u allen van harte toe!

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. Bert van Ommeren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 14:27

  Mooie woorden Dirk.
  Geen veroordeling als er wel is tijden van zorgen en spanningen zijn.
  Maar dan is Hij onze schuilplaats.

 2. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 14:51

  Beste Dirk,
  Dit zeer bemoedigend commentaar helpt mij meer van mijn psychische ziekte af, dan de vele jaren pillen slikken van de psychiater. Ik ken geen angsten en zorgen voor morgen meer. Leef en beleef het heden en laat de toekomst over aan de Heere. En als je veel pijn moet lijden, denk dan aan Jezus, wat heeft Hij niet moeten lijden door zijn kruisdood ter vergeving van onze zonden.
  Tot slot nog jouw belangrijkste, laatste bijbelcitaat: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven. Hub.

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 15:01

  Beste Dirk

  Ik aarzelde eerst om een reactie te geven want alles staat er eigenlijk al. Ik heb aan den lijve ondervonden dat Hij mij met alles helpt en mij nabij is.

 4. Heidi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 17:46

  Valt het jullie ook op dat Jezus steeds begint met het woord “weest”? ‘Weest’ is namelijk de gebiedende wijs van het werkwoord ‘zijn’. Hij bevéélt ons dus om niet bezorgd te zijn, maar … oh, oh, oh … wat kan dat moeilijk zijn, wanneer je leven gevuld is met zorgen en pijn. Bedenk en vergeet niet, lieve broers en zussen, dat Hij altijd klaarstaat om ons van dienst te zijn, mits wij Hem daarom vragen. Blijf vertrouwen en je hoop op Hem vestigen; Hij laat je nooit alleen …

 5. Tjitze zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 18:32

  Ook ik heb soms veel zorgen. Angsten en zorgen komen telkens terug. Vaak bid ik voor genezing hiervoor. Als het dan toch weer komt voel je je minderwaardig. Ik wil deze problemen bij het Kruis achterlaten. Deze gebeden blijf ik volhouden, omdat ik weet dat ik mijn hoop op Hem mag blijven vestigen.

 6. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 18:42

  Lieve vrienden

  1 Timotheus 6 vers 8-10 lees ik dat de zorgen van de wereld en het bedrog
  van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen er bij
  en verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar.
  Lees Filippenzen 4:7, dan ontvangt u vrede.

  SHALOM

 7. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 19:03

  Naarmate ik ouder word, zie ik veel meer de vele zegeningen die de Here God ons/mij heeft gegeven. Als je jong bent en het leven nog voor je open ligt dan is de inhoud van het gebed anders. (Niet minder) Hoe het gaat in de toekomst weet je niet. En je gebed is dan toch meer gevuld met vragen om kracht en wijsheid enz.
  Dus persoonlijk heb ik ontdekt dat de inhoud van gebed gaande weg verandert. En op het eind is het meer: danken. Danken voor het hoe het “Gegaan” is in het leven die bijna voorbij is.
  Je kunt dan zelfs danken voor de moeiten en zorgen die er waren.
  En uiteindelijk keert alles ten goede.
  En dat geeft weer rust.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 19:48

  Angsten en zorgen zijn slechte raadgevers! Door een aantal moeilijke jaren heb ik geleerd, om al mijn zorgen op het einde van elke dag weg te brengen in mijn avondgebed. Het moeilijkste van dat “wegbreng-gebed”is, om het niet weer mee terug te nemen, om er morgen wéér voor te bidden…. Ik heb wel eens jaren achtereen voor een moeilijke situatie gebeden en het werd alleen steeds moeilijker.. De Heer heeft me wel eens tijdelijk (1,5 jaar) uit een hele moeilijke situatie gehaald, maar dat was geen oplossing. Wel gaf het mij kracht om na mijn terugkomst door te gaan. De oplossing kwam pas, nadat ik de moeilijke situatie aanvaard had en er niet meer tegen te vechten, omdat het onoplosbaar was….. Ik denk dat ik God al die jaren gewoon in de weg liep, door mijn verzet. Nadat ik de situatie had aanvaard (gebeurde 2 keer in mijn leven), ging de Heer aan het werk! De Heer loste niet alleen het probleem op, maar gaf zelfs veel meer terug dan waarvoor ik had gebeden! Dat “wegbrengen van je zorgen in je gebed”, verwoordde Paulus zo prachtig en toepasselijk in:
  Filippenzen 4:6
  “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.” Ik doe dat nu inmiddels tientallen jaren en sindsdien heb ik nooit meer slapeloze nachten gehad!! Zoals Hij onze zonden in de diepte van de zee gooit (Micha 7) gooit Hij onze zorgen er achteraan!! Bezorgd zijn heeft geen enkele zin!! Dan lopen we Hem ook niet in de weg. Zelfs onze ziekten mogen wij wegbrengen!
  Psalm 41
  “2 Welzalig hij die acht slaat op de geringe;
  ten dage des onheils zal de Here hem uitkomst geven;
  3 de Here zal hem behoeden en hem in het leven behouden;
  hij zal geprezen worden op aarde;
  aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs.
  4 De Here steunt hem op het ziekbed,
  in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede.”

 9. Marjan Vermeul zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 19:48

  In Kol. 3:1-3 staat: “Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God.”
  Deze tekst kan ons boven onze omstandigheden uittillen.

 10. willem jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 20:59

  Beste Dirk fijn dat je door gaat met de nieuwsbrief elke week weer de actuele zaken in combinatie met de heilige Schrift en bemoedigingen. Angst probeert ons van God te vervreemden maar alleen bij Hem zijn we veilig. De scheiding zal toch door gaan voor ons allemaal, we moeten allemaal de keuze maken voor Hem of tegen Hem en het zal gaan zoals het voorzegd is. Prijs God dat het allemaal genade is. We hebben een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Eerst zal het nacht worden, maar dan breekt de nieuwe morgen aan om voor eeuwig bij Hem te zijn. Amen.

 11. jasper zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 februari 2016 om 23:19

  Beste Dirk ik kijk elke week uit naar jouw nieuwsbrief maar ik heb hem deze week nog niet ontvangen. Kan je hem A.U.B als nog toesturen?

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 3:06

  Antwoord Dirk van Genderen:

  Beste Jasper,
  Er zijn grote problemen met de verzending, waardoor de meeste abonnees de Nieuwsbrief niet hebben ontvangen. Hopelijk kan ik de Nieuwsbrief maandag opnieuw versturen, maar dan moeten de problemen eerst worden opgelost.

 13. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 6:36

  Beste Dirk,

  Dankje voor het stukje wat je geschreven hebt. Wat geen zorgen hebben betreft, pas ik gewoon de Bijbel toe in mijn dagelijks leven. Geen zorgen maken voor de dag van morgen. Want wie zegt dat je nog een dag krijgt? En alles bij de Here brengen en dan loslaten. Laat los en gij zult losgelaten worden.

  San

 14. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 10:37

  Een erg belangrijk commentaar snijd je aan Dirk.
  Want de ‘zorgvuldigheden’ des levens zijn talrijk. Ze houden ons allen wel bezig. Daarbij heeft iedere dag genoeg aan z’n eigen zorgen/kwaad.
  Om daar goed mee om te kunnen gaan, mogen wij christenen de zorgen op Jezus wentelen. Dat vraagt iedere keer wel wat van ons.
  Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan (Spreuken 19:21).

 15. J.Nieuwenhuizen zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 14:39

  Matteüs 6:27-28+31
  27)Wie van u kan door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen?
  28)En wat zijt gij bezorgd over kleding?
  31)Maakt u dan niet bezorgd, zeggende:
  wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden?

 16. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 16:09

  Beste Dirk, hartelijk dank voor je wekelijkse stukjes ! Beste Dirk en lezers, zorgen, moeiten, pijn en verdriet, wie heeft ze vroeg of laat niet ? We moeten goed beseffen dat satan ons door onze wedergeboorte kwijt is geraakt, zal ons leven proberen in de war te schoppen. Ik kan mij vinden in het schrijven van Marjan Vermeul. Hij wil je boven alle zorgen en moeiten tillen! Voortdurend leven met zorgen is Bijbels gezien een gebrek aan Vertrouwen en Overgave. Ik heb in grote nood op 19 Nov. 1967 door Genade mijn zelfbeschikkingsrecht aan God gegeven. Ik ben niet meer van mij, maar een Kind van God! Sindsdien zijn er vele stormen over ons levensscheepje gegaan, maar heb ze wanneer ze menselijk niet op te lossen waren, steeds aan Hem terug gegeven. Leef vanuit de overgave, Niet mijn wil maar Uw wil geschiede! Zondag 1 leert ons: Dit is mijn enige troost in leven en in sterven. Dat ik lichaam en ziel, in leven en in sterven Gods eigendom ben! Die door Jezus Christus voor al mijn zonden betaald heeft. Halleluja, Amen!

 17. Auktje zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 16:10

  Beste Ernst, je schrijft dat het moeilijkste van het ‘wegbreng’gebed is om het niet meer terug te nemen om er morgen wéér voor te bidden. Maar staat er niet in de bijbel, Hij wil gebeden zijn?
  “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging, bekend worden bij God. Gaat het hier dan slechts om één gebed, één smeking?
  Je schrijft ook: De oplossing kwam pas, nadat ik de moeilijke situatie aanvaard had en er niet meer tegen te vechten, omdat het onoplosbaar was.
  Dit klinkt mij een beetje al te gemakkelijk in de oren. Er is een probleem, je bidt en smeekt één keer en God zal het wel oplossen of leiden naar Zijn wil. Maar als er nu helemaal niets gebeurt, al jaren lang?
  Of begrijp ik je woorden verkeerd?

 18. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 19:34

  Bij mijn werkgever was er een schrijven over bepaalde tijdstippen reserveren om je zorgen te maken. Misschien bedoelen ze plannen, want het onderscheid is soms moeilijk te maken.
  Zelf probeer ik bij de dag te leven al bestaan er altijd wel lange-termijnzaken.
  Je kunt de Heer bij alles betrekken.

 19. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 19:37

  Aukje: Als je het mij vraagt zou dit om één gebed kunnen zijn. Want er staat “smeking” en geen smekingen en “gebed” en geen gebeden en “dankzegging” en geen dankzeggingen. En als je het éénmaal aan God hebt uitgesproken dan is het toch bij Hem bekend!!

  Als je er éénmaal om hebt gebeden en er gebeurt niets al jaren lang, en dat gebeurt, (ik ken dat) dan nog mogen wij ervan uitgaan dat het bij God in Zijn Gedenkboek staat geschreven. Maar Hij weet wat het beste voor ons is. Soms moet je ook los kunnen laten.
  En dan, na jaren, ontdek je toch dat God het ten goede heeft gekeerd. (ook dat ken ik).
  En heel soms blijft de situatie bestaan. En dan is het mogelijk dat de Here God ons duidelijk wil maken dat wij de eerste stap moeten doen…..
  Want problemen oplossen wil niet altijd zeggen, dat wij er niets aan behoeven te doen.
  Ieder weet zelf wel in welke verhouding hij/zij staat als er problemen/strijd zijn/is.

 20. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 20:33

  Psalm 130 (berijmd) schoot me eens te binnen in een tijd van zorgen:
  “Ik blijf de Heer verwachten
  Mijn ziel wacht ongestoord
  Ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar Woord
  Mijn ziel vol angst en zorgen
  Wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen
  De morgen ach wanneer

  Verheerlijkt Hem gij vromen
  Is Israel in nood
  Er zal verlossing komen
  Zijn goedheid is zeer groot
  Hij maakt op hun gebeden
  Gans Israel eens vrij van ongerechtigheden
  Zo doe Hij ook aan mij”

  En toen kwam er Rust en Vrede!

 21. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 28 februari 2016 om 21:42

  Een heel goed onderbouwd probleem, ga zo door Dirk.

 22. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 29 februari 2016 om 0:37

  @ Aukje Het gebeurde wel, maar pas toen ik de onoplosbare situatie aanvaard had en dus “losgelaten” had. Toen gebeurde het wonder! Ik kreeg meer dan ik verwacht had!!

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 29 februari 2016 om 14:54

  Sjalom Dirk,

  Komend vanuit een depressieve periode leerde ik dingen verstaan en begrijpen. Ik heb ontdekt dat je vanuit die ervaring anderen moed in mag spreken. In een pastoraal gesprek vanochtend was het een ervaring om de ander een hart onder de riem te steken. Ik zeg wel eens gekscherend: ik word niet oud maar schuif gewoon op in de tijd en ineens voel je dat de jaren gaan tellen. Hoe ga je daarmee om was mijn vraag, ook naar mij. O ja, wat vraag je voor je verjaardag, doe maar niets want we hebben al zoveel goedbedoelde cadeaus in huis. Ineens is het duidelijk geworden, geen presentjes meer, maar even een weekje er tussen uit om die te besteden aan rust en dieptegesprekken met elkaar. Genoeg mensen hebben wij om ons heen die in hun laatste levensfase zijn aangekomen. Zoekend naar de juiste woorden probeer ik de mensen die op mijn levenspad komen een hand en een voet te zijn. Een opgave en een gave om dat te mogen doen. Ik merk dat er heel veel mensen zijn die zich zorgen maken over het komende alleen zijn. Hoe zal dat zijn, houdt hen bezig en daardoor verliezen zij het oog voor de zieke die dolgraag beter wil worden, die er naar uitziet om de kinderen groot te zien worden. Ik denk dat je juist dan heel veel in elkaar moet investeren en plannen moet gaan maken voor de toekomst. Hoe wil je later gaan wonen in het grote huis? Of wat zouden we gaan doen als de ziekte er niet was. Kostbare momenten krijg je als je samen mag denken over de toekomst, niet alleen geestelijk maar ook materieel. Samen pak je als het waren een cadeau in: je toekomstplannen die je wellicht niet meer zal beleven. Het is de zorgzaamheid voor elkaar die er ook was voordat er een ongeneselijke ziekte openbaar wordt. Kortom: het investeren is het samen delen van de zorgen en de moeite en dat kenbaar te maken bij G’d. Dan komt er ruimte om echt los te laten en G’d houdt je vast.

 24. Caroline zegt:
  Geplaatst op maandag 29 februari 2016 om 18:08

  AMEN!! Laat los dan blijkt dat de Heere al alles heeft gedragen en jou opvangt en verder draagt.

 25. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 maart 2016 om 12:48

  Ik vertrouw op Hem voor morgen

  Ik vertrouw op Hem voor morgen; leef gewoon
  van dag tot dag; weet niet of ik morgen zonlicht
  of zwaar weer verwachten mag
  ‘k Ben niet bang voor wat gaat komen
  Want ik weet wat Jezus zei.
  En vandaag blijf ik dicht bij Hem, want wat komen
  gaat weet Hij.

  Refrein:

  Weinig weet ik over morgen. Maar ‘k hoef niet
  te vrezen, want ook door wat nog is verborgen
  leidt mijn Heer mij aan Zijn hand.

  Ik vertrouw op Hem voor morgen, ook al
  moet ik door een dal Hij Die voedsel geeft
  aan vogels is het Die mij leiden zal
  Heel de weg leidt mij mijn Heiland.
  Of ‘k door vuur of water moet, Altijd zal
  Hij voor mij uitgaan, Die mij redde door Zij bloed.

  Refrein:

  Weinig weet ik over morgen. Maar ‘k hoef niet
  te vrezen, want ook door wat nog is verborgen
  leidt mijn Heer mij aan Zijn hand.

 26. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 maart 2016 om 13:21

  Vele openhartige reacties lees ik over : zorgen over de gezondheid, de toestand in de wereld, depressie etc. De reactie van Antoon Koornstra heeft mij diep geraakt :
  Leef vanuit de overgave ; Niet mijn wil maar U Wil geschiede.
  Deze gebedsregel tot God heeft mij al vaak uit diepe dalen gehaald. Hub.

 27. Henk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 maart 2016 om 18:31

  Dag Dirk, dank je wel voor je bemoediging, we hebben daar herkenning in, maar Hij is getrouw en laat nooit varen wat Zijn hand begon.

 28. Sharda zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 maart 2016 om 11:41

  Hallo Dirk,

  Bedankt voor je bemoediging, ik sukkel ook met mijn gezondheid, eerst reuma nu steeds meer van mijn luchtwegen. Ik put veel kracht uit mijn geloof, maar soms is het moeilijk om te begrijpen waarom dit mij steeds overkomt. Wat wil de Heer mij duidelijk maken, ben vrijgezet van (verborgen) zonden, wat is er nu nog in mijn leven dat deze ellende veroorzaakt. Wat moet ik doen? Ik kan door die onrust v/d medicatie soms niet in Gods rust binnengaan. Een ding weet ik zeker, ik laat mijn leven niet regeren door de pijn en moeite en probeer ondanks alles God te zoeken door te lezen, muziek te luisteren of een preek te beluisteren. Heb je nog advies voor mij? Ik zou meer intimiteit met God willen hebben, hoe doe ik dat?

  grt.Sharda

 29. Dirk zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 maart 2016 om 13:55

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Sharda,
  Wat goed dat je dit zo eerlijk vertelt. Ik heb met je te doen. Fijn dat je kracht put uit het geloof. De Heere wil je sterken en ondersteunen. Wij zouden zo graag antwoorden van God ontvangen op onze vragen, maar dat gebeurt niet altijd. Zelf heb ik nog altijd te kampen met de gevolgen van een aanrijding, tien jaar geleden, zoals pijn in mijn nek, hoofdpijn, pijn in mijn schouders, vermoeidheid, minder concentratie en minder goed geheugen.
  Ik heb daarmee geworsteld, en soms is het nog moeilijk, maar de Heere heeft mij duidelijk gemaakt dat ik alles los mocht laten en in Zijn hand mocht geven.
  Wat Paulus in 2 Korinthe 12 schrijft, bemoedigt mij. Paulus wijst op de doorn in zijn vlees en dat hij God drie keer heeft gebeden om verwijdering van die doorn, wat het ook geweest mag zijn. De Heere laat hem dan weten dat die doorn blijft, maar dat Zijn genade voor Paulus genoeg is en dat Gods kracht in zijn zwakheid zal worden volbracht. We mogen ons verheugen in Hem, en doorgaan in Zijn kracht.

 30. Ros zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 maart 2016 om 13:14

  Er staat veel moois hierboven, ook wat Sharda zegt en Dirks antwoord daarop. Daar wil ik graag nog op ingaan.
  Over de oorzaak van ziekten zegt de bijbel heel bijzondere dingen. Als omstanders aan Jezus vragen WIE de oorzaak van de ziekte van de verlamde man is, hijzelf of zijn ouders, zegt Jezus: geen van beiden! Dat is opmerkelijk en ook de rest van het antwoord trouwens. Als Job getergt uitroept dat hij zo’n zware beproeving niet verdiend heef want zo zondig is hij niet, dan ontmantelt God dat hele idee. Leed en ziekten hebben dus niet per se persoonlijke zonden als oorzaak. Kan wel, maar het is geen wet.
  Wat we leren van Job, van Jakob en van vele anderen, is dat wanneer God ons zo beproeft én we laten Hem niet los, dat we groeien in ons geloof. We worstelen dan met Hem en dat proces laat ons juist verlangen naar zijn aanwezigheid en zijn zegen. Job zegt uiteindelijk: “Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.” Ik denk dat wij nu zouden zeggen: het was vreselijk, maar ik had het voor geen goud willen missen!
  Sharda geeft al aan dat de ziekte een verlangen naar intimiteit heeft opgeroepen. Ons gebed kan zonder ophouden tot God opgaan. Het is alsof je praat tegen iemand die altijd bij je is, en dat is feitelijk ook zo. Stille tijd en bijbellezen is essentieel, maar dat voortdurend met God in contact staan, steeds maar weer tegen Hem zeggen waar je mee zit, wat je zo prachtig vindt aan zijn natuur, waarvoor je dankbaar bent: dát tilt je de hele dag door naar Hem op. Dat geeft de intimiteit waar je naar verlangt. Psalm 91 past daar ook prachtig bij, vooral vanaf vers 14 waar God zelf zegt: “Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden. Ik zal hem uitredden en tot ere brengen…”
  Je groei naar Hem toe is pure en eeuwige winst!

 31. Robert Esland zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 15:52

  @Sharda, @Ros,

  Ros haalt uit Psalm 91 een vers aan om Sharda te bemoedigen: “…Ik zal hem beschutten omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden…”

  Wel, ik wil Sharda (en Ros) graag en oprecht een goede raad geven, ook al denk je daar misschien anders over wanneer je deze post gelezen hebt: let eens goed op wat er staat. De Allerhoogste, de maker van hemel en aarde, de hoogste Elohim, zegt dat hij hem zal beschutten omdat hij zijn naam kent. In het Hebr.: kiy-yada’ shemiy — omdat hij kent mijn naam.

  Ken jij de naam van de Allerhoogste, Sharda? En jij, Ros? Ik denk het niet, want jullie hebben het allebei over een god, maar je zegt er niet bij welke god je bedoelt.

  Ca. 7000 keer staat de naam YHWH in de oorspronkelijke manuscripten van de Bijbel. Die naam YHWH is door de Bijbelvertalers echter alle ca. 7000 keer uitgewist! Wist je dat? Bijbelvertalers zitten met zijn allen continue op de delete knop te drukken, iedere keer dat ze de naam YHWH tegenkomen.

  In Psalm 91 staat niet dat je de Allerhoogste bij de titel moet aanroepen die de Bijbelvertalers hem in plaats van zijn naam gegeven hebben. Er staat dat hij beschut hem die zijn naam kent, en dat is de naam waarmee hij zichzelf bekend heeft gemaakt.

  Wil je beschut zitten in de schuilplaats van de Allerhoogste, dan dien je dus zijn naam te kennen, zegt het citaat van Ros. Wil je groeien naar hem toe? Begin dan met erkennen dat hij YHWH genoemd wil worden.

 32. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 20:56

  Ik weet dat je het goed bedoelt, Robert, en dat je het voor God op wil nemen. Je vindt het belangrijk dat God met de juiste naam wordt aangeroepen, begrijp ik.
  Ik ben echter geen Jood, ik ben een christen en mag daarom vrijmoedig tot God komen. Dit is een site waar christenen elkaar vinden, daarom lijkt het me nogal overbodig uit te leggen wie mijn God is – al geloof ik dat er maar Eén is. Mijn God is de Vader van Jezus Christus, ook mijn Vader sinds ik door wedergeboorte zijn kind ben geworden. Een kind mag zijn vader ‘vader’ noemen, net als Jezus ons leert met zijn woorden: “Abbah, Vader!” Jezus is mijn grote Voorbeeld als het gaat om eenvoud, nederigheid en zonder omhaal van woorden zeggen waar het op staat. God heeft vele namen in het Hebreeuws, maar geen van die namen legt zo’n diepe, intieme relatie in één woordje bloot als het woord “Vader”. Het is juist zijn beschutting, zijn zorg voor mij en de groei die dat teweeg heeft gebracht die me nu met zo veel liefde en vrijmoedigheid Hem “Vader” laat noemen. Dat ontneemt Hem niet al die andere namen, maar geeft Hem wel de hoogste eer en de meeste liefde terug. Daarvoor heeft Hij ons geschapen en ik geef het Hem graag.

 33. Marian zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 juli 2016 om 23:42

  Maar de Naam van God,Yahweh, waarom hebben de Bijbelvertalers en theologen gemeend deze Godsnaam uit de Bijbel te halen ik vind er geen goede verklaring voor.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden