Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Genezing en herstel door vergeving (21 reacties)

Geplaatst op vrijdag 4 maart 2016, 13:45 door Dirk A A

Enkele weken geleden schreef ik over vergeving. Heel veel mensen reageerden daarop. Deze week een vervolg.
Een aangrijpend getuigenis, waarin vergeving centraal staat.

In oktober 2006 drong de gewapende Charlie Roberts (32) een kleine Amish school in Nickel Mines, Lancaster County in Pennsylvania binnen, schoot er acht van de tien meisjes neer en pleegde toen zelfmoord. Vijf meisjes zijn bij dat bloedbad overleden.
Charlie’s moeder, Terri Roberts, vertelt in Christianity Today over het moment dat ze tot de ontdekking kwam dat de dader haar eigen zoon was. Ook vertelt ze over de ongelooflijke daad van vergeving en genade die haar Amish buren haar en haar familie, die geen Amish zijn, betoonden.

‘Ik dacht dat ik het niet zou overleven’
Terri was zeer geschokt toen haar man Chuck haar vertelde dat hun zoon Charlie de dader was. ‘Dit kon niet waar zijn. Ik zakte in elkaar. Het was verschrikkelijk. Ik dacht dat ik het niet zou overleven. Maar God richtte mij op en voorzag in mogelijkheden voor herstel.’

De plaatselijke Amish gemeenschap, die zo diep getroffen was door de dodelijke schietpartij, betoonde op een heel bijzondere wijze liefde en vergevingsgezindheid naar Terri en haar familie.
Diezelfde dag nog kwam Henry, hun Amish buurman, bij hen langs. Het was het begin van vele daden van genade vanuit de Amish gemeenschap. Hij luisterde naar Chuck, troostte hem en hoorde hem aan toen hij steeds maar weer sprak: ‘…die arme ouders, die arme kinderen, we kunnen maar het beste verhuizen, ver weg, bij jullie vandaan.’

Henry liet Chuck merken dat de Amish gemeenschap wilde dat zij hier zouden blijven wonen. ‘Wat jullie zoon heeft gedaan, beschadigt onze vriendschap niet.’
Chuck kreeg weer hoop dat er herstel zou kunnen plaatsvinden. Nu noemt hij Henry zijn ‘zwarte engel’, omdat veel Amish altijd in het donker gekleed gaan.

Op de dag na het bloedbad waarschuwde een opa van één van de gedode meisjes enkele van zijn kinderen en kleinkinderen om de dader niet te haten. Een Amish vader zei tegen zijn vrouw en kinderen: ‘Hij had een moeder en een vrouw, en een ziel en nu staat hij voor God.’

Genade om anderen te troosten
Terri vertelt dat de Heere voor hen gezorgd heeft, hun kracht heeft gegeven, mede door de steun en de gebeden van anderen, wat heilzaam werkte. ‘De Heere heeft zelfs genade gegeven om anderen te troosten, die zelf moesten lijden, soms vanwege hun kinderen.’
‘Het lijkt zo natuurlijk om jezelf af te vragen wat er fout is gegaan, maar er zijn geen heldere antwoorden. Wij zijn niet de perfecte ouders, maar het is zinloos om onszelf te beschuldigen van iets waar wij niet de controle over hadden.’

‘We hebben heel moeilijke nachten doorgemaakt, van twijfel en zelfbeschuldiging. Maar ik had niet veel meer kunnen doen dan Charlie aanmoedigen om zijn gevoelens meer te uiten.
Een vriend zei eens: ‘Ook al zou je een kind hebben dat alles goed deed en de perfecte weg ging, dan is dat niet dankzij jou, jouw kind moet zijn eigen keuzes maken. Eveneens, als je een kind hebt dat vreselijk foute keuzes maakt, dan treft jou niet de blaam, omdat hij zijn eigen keuzes maakt.’

Liefde en bewogenheid
De Amish gemeenschap van Nickel Mines liet na het verschrikkelijke drama de liefde en de bewogenheid van Christus zien. Zelfs de media richtte de aandacht al snel van het drama naar de compleet onverwachte houding van vergevingsgezindheid. ‘De Amish hebben altijd die houding behouden,’ vertelt Terri.

‘Bij de begrafenis van onze zoon, die twee dochters van hen had gedood, stond dat Amish echtpaar naast ons en beschermde ons tegen alle camera’s op de weg. Zij waren de eersten die ons die dag groetten. Ze vroegen hoe het met ons ging, en plaatsten hun eigen leed op de achtergrond.’

De Amish keken ook om naar Marie, de vrouw van de schutter en haar drie kinderen. Ze betoonden meeleven en vergaven haar wat haar man hen had aangedaan. Later schreef Marie hun een brief om hen te bedanken voor hun vergeving, genade en goedheid. Een citaat daaruit: ‘Jullie liefde voor onze familie heeft geholpen bij onze genezing en ons herstel. Jullie giften hebben onze harten zo geraakt, dat kunnen we met geen woorden beschrijven.’

Terri vertelt verder dat zij en haar man Chuck alle getroffen families bezochten na de ‘Happening’ (Gebeurtenis, dvg), zoals de Amish het drama noemen. Een aantal maanden later organiseerden Terri en Chuck een picknick, waar alle betrokken families aanwezig waren. ‘Het was een liefdevolle sfeer,’ beschrijft Terri. ‘Het was ongelooflijk en laat zien hoe zelfs in de moeilijkste situaties, wij onze angst kunnen overgeven en vrede en vreugde mogen ontdekken.’

Samen thee drinken
Alle Amish families waren aanwezig op een seminar over vergeving in het Elizabethtown College, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van ‘vijf jaar na de aanslag’. Ze waren er om Terri te steunen bij de spreekbeurt die ze er hield. Ook bezochten ze mensen die geconfronteerd werden met lijden in hun eigen leven.
Regelmatig nodigt Terri de Amish vrouwen uit op de thee. Eerder deed ze dat ook voor de Amish meisjes, waardoor een hechte onderlinge band ontstond.
Momenteel is het lastiger voor Terri om dit te doen, omdat ze kanker heeft. Afgelopen Kerst was er een grote verrassing voor haar. Totaal onverwacht stond er opeens een bus voor haar huis, met 35 Amish vrienden, die kerstliederen voor haar kwamen zingen.

Rosanna (15), die het zwaarst gewond raakte bij de aanslag – ze was toen nog maar 6 – zit in een rolstoel en wordt via een sonde gevoed. Kortgeleden kwam ze op ziekenbezoek bij Terri, die voorheen elke week, al acht jaar lang, bij haar op bezoek ging.
‘Onze vriendschapsband laat zien dat genezing en herstel kan plaatsvinden,’ merkt Terri op. ‘De Amish laten zien wat de woorden ‘Vergeef en u zult vergeven worden’ uit het gebed van de Heere betekenen.’

Gods goedheid
De afgelopen jaren heeft Terri diverse spreekbeurten over het gebeuren gehouden. Ze heeft er ook een boek over geschreven: ‘Forgiven: The Amish School Shooting, A Mother’s Love and a Story of Remarkable Grace’. Het waren juist de Amish die haar stimuleerden om het boek te schrijven.

Op de vraag hoe ze staande is gebleven in het geloof en blijft geloven dat God goed is, antwoordt Terri: ‘Gods goedheid is zichtbaar als je het wilt zien. Bitterheid en woede zijn erger dan welke vorm van kanker ook, onze ziel wordt erdoor opgegeten. Door God te prijzen voor Zijn zorg, zelfs in de tegenspoed, verandert ons perspectief. Dan verleent Hij ons genade voor onze volgende stap.
Overgave en onderwerping aan God zijn voor mij woorden van grote kracht geworden. Door te beseffen dat ook ik deel mag uitmaken van een hoger plan, heb ik weer vreugde gevonden te midden van beproevingen van tragedie en gezondheid. Ik ben in de onderste kuil geweest, in de diepste diepten, maar Gods genade biedt uitkomst, in de weg van dagelijkse overgave. Ik zie Zijn goedheid, dagelijks.’

Terri weet als geen ander dat vergeving niet vanzelfsprekend is. Het is niet een beslissing die je één keer maakt om te vergeven, het is elke dag opnieuw weer die ander vergeven. ‘Elke dag opnieuw moet ik de Heere vragen of Hij het mij wil openbaren als ik iets voor Hem verborgen houd. Dat geeft vrijheid om in vrede te leven.

Dirk van Genderen

21 Reacties

 1. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 maart 2016 om 22:57

  ‘Het is niet een beslissing die je een keer maakt om te vergeven, het is elke dag opnieuw weer die ander vergeven. Elke dag opnieuw moet ik de Heere vragen of Hij het mij wil openbaren als ik iets voor Hem verborgen houd. Dat geeft vrijheid om in vrede te leven.’

  Duidelijke woorden bij dit bijzondere waargebeurde verhaal.
  Laatst las ik een paar teksten over vergeving, welke ik sterk vond:
  1.’Onverzoenlijkheid doet ons meer pijn dan anderen ons pijn doen.
  Doe jezelf een plezier….vergeef!
  2.’Maak jouw bereidheid om te vergeven niet afhankelijk van jouw gevoelens, anders zul je nooit vergeven!
  En dit alles is alleen mogelijk volgens mij als je de Here Jezus/Jeshoea als je Verlosser kent.
  Want ook Hij vergeeft ons elke dag alle zonde in gedachten, woorden en werken.

 2. Elena zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 0:28

  Mijn zoon Alexander (24) werd in Februari 2011 op gruwelijke wijze om het leven gebracht om niets. Ik heb de dader vergeven, omdat ik weet dat de Heer hierover zal oordelen. Ik mis mijn zoon, maar ik weet dat ik hem, na dit leven, weer zal zien. Het leven op aarde is slechts een speldenprikje in het eeuwige leven. Als we begrijpen dat Jezus Christus vergevensgezind en barmhartig is jegens ons, kan dat ons helpen anderen te vergeven en barmhartigheid te tonen. Jezus Christus is ons Voorbeeld. Zijn leven was een erfenis van liefde. Hij genas de zieken, beurde de verdrukten op en redde de zondaren. Uiteindelijk benam de woedende menigte Hem het leven. En toch weerklinken vanaf Golgotha de woorden: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen”, de ultieme uiting van mededogen en liefde. Als wij anderen hun overtredingen vergeven, zal onze hemelse Vader ons ook vergeven. Jezus vraagt ons: “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is” (Lukas 6:36). Vergeving voor onze zonden is voorwaardelijk. We moeten ons bekeren. Hebben we niet allemaal wel eens deemoedig een beroep gedaan op barmhartigheid en gesmeekt om genade? Hebben we niet met heel onze ziel verlangd naar barmhartigheid, vergeving te ontvangen voor de vergissingen en zonden die we hebben begaan? Laat de verzoening van Christus uw hart veranderen en genezen. Heb elkaar lief. Vergeef elkaar.

 3. connie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 17:58

  Dank je Dirk voor dit verhaal, wat een voorbeeld voor een ieder.
  Ook Elena jij bent een voorbeeld, we leren van elkaar om elkaar lief te hebben
  wat er ook gebeurt, daar kan alleen de kracht van Jezus ons bij helpen.
  Hij is bij machte meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen.
  Gods zegen toegewenst

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 18:58

  En zo heeft ieder zijn/haar eigen verhaal te vertellen. Vanmiddag had ik een gesprek aan tafel met enkele gelovige mensen en wij hadden het over elkander vergeven vóórdat de zon ondergaat.
  En dat is een bijbels gegeven.
  Maar iemand zei: maar wat als het éénzijdig is. Als de ander boos blijft en niet wil vergeven?
  Christus Jezus sprak inderdaad : Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen. En dat wisten ze ook niet. Hoewel….ze hadden het wel kunnen weten.!

  Maar wij zijn Jezus niet. Christus Jezus was zonder zonde. Hij wist van Zich Zelf dat Hij gezonden was door de Vader en één was met de Vader. Hij deed niets zonder Zijn Vader.

  Wij mensen zijn allen zondaars. Er is niet één die goed doet. Hoe moeilijk is het dat een mens, die niet goed doet, zo maar een ander mens, die ook niet goed doet , kan vergeven…
  Dus slechte mensen die elkaar kunnen vergeven..
  Dat kan niet anders of de mens moet …wedergeboren zijn… De gezindheid van Christus hebben ontvangen.
  Ja, dan kan er Barmhartigheid geschieden. Omdat de wedergeborene zelf Barmhartigheid heeft ontvangen om …NIET!!!

  En dan is ook niet meer moeilijk om te ervaren dat vergeving (soms) éénzijdig kan zijn.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 22:03

  Ik heb Corrie ten Boom nog gekend en persoonlijk ontmoet in 1968. Wie haar boeken en haar leven een beetje kent weet, dat door één Nederlandse verrader haar hele familie en de door hen verborgen Joden zijn omgebracht. Corrie werd als enige als door een wonder uit het concentratiekamp ontslagen en kon na de oorlog aan ons vertellen wat er met haar, de Joden en haar familie gebeurd was. Ze wilde na de oorlog Duitsland nooit meer zien….. Toch mocht zij als enige Nederlander in de toenmalige DDR haar verhaal in de kerken vertellen en van haar geloof getuigen! Een ander wonder gebeurde, toen zij de verrader van haar familie vergaf! De verleiding om iemand te haten is in ons leven heel erg groot. In ieders leven zijn er wel gebeurtenissen voorgevallen, die in blijvende haat uitmonden. Het erge van haat is echter, dat niet die ander, maar dat je er zelf aan kapot gaat!! Grijp de kans, die we van God gekregen hebben om te vergeven, omdat ons nog veel meer vergeven is!
  Micha 7
  “18 Wie is een God als Gij, die de ongerechtigheid vergeeft en de overtreding van het overblijfsel van zijn erfdeel voorbijgaat, die zijn toorn niet voor eeuwig behoudt, maar een welbehagen heeft in goedertierenheid! 19 Hij zal Zich wederom over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertreden. Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.”
  Corrie ten Boom zette er een bordje bij: “VERBODEN TE VISSEN”
  Dat laatste heeft een grote “diepgang”!! Want hoeveel mensen tobben niet met de dingen, die ze zichzelf niet vergeven kunnen? Ook DIE zonden zijn vergeven!! Nooit meer “vissen!” Zo mag iedereen vrij en volkomen gereinigd verschijnen voor Gods troon!!

 6. Basti zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 maart 2016 om 22:05

  Dank voor de woorden over vergeving en dit verhaal. Wat een moed en kracht en liefde om te vergeven!
  Heere, geef ook mij die moed en die liefde om te vergeven; U hebt mij ook zoveel vergeven, mijn schuld betaald door Uw lijden en sterven. Dank, Heere Jezus.

 7. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 11:44

  Een goed en een belangrijk onderwerp heb je aangesneden Dirk. Vergeven is moeilijk voor mensen, en gaat nooit zonder pijn. Het hartzeer kan soms diep geworteld zijn.
  Maak het mogelijk, en geef, gun daarom God een blik in uw hart.
  Toen ik dit deed, bemerkte ik pas echt hoeveel onrecht ik ‘de zondaar’ de ander had aangedaan.
  Al onze druppels van ongerechtigheid/zonde doen de emmer eens overlopen.
  Tot wie mogen we en kunnen wij terecht? Bij Jezus de Vredevorst, die al onze ongerechtigheden op Zich heeft genomen(van mij/ons) de schande niet achtende.
  Op het vloekhout werd daarmee AFGEREKEND! Kwam de weg tot de Vader God weer vrij en open.

 8. gerda breeman zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 13:35

  Bedankt Dirk. Iemand vergeven, is het mooiste geschenk dat je jezelf kunt geven.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 13:47

  Beste Dirk,

  Ik heb ergens gelezen dat een psychiater gezegd heeft dat als de psychiatrie het geheim van vergeving zou toepassen, heel veel patiënten niet meer in de psychiatrie zouden hoeven te verblijven. Vergeving maakt vrij. Het maakt je vrij van de ander die het gedaan heeft. Vergeven doe je niet voor de ander alleen, maar ook voor jezelf. Anders ben je bezig jezelf te vergiftigen met wrok als je het vast blijft houden.
  Jezus is voor ons gestorven. Hij had niets gedaan, maar toch werd Hij gekruisigd. Is er een groter onrecht denkbaar dan dat de Zoon van God werd gekruisigd? Hoeveel schuld heeft de mensheid tegenover Hem staan als zij willen blijven leven in de zonde? Dat ze de ontsnappingsmogelijkheid niet willen aangrijpen maar Hem blijven afwijzen evenals Zijn genade? Dan breken zij de brug af waarover zijzelf heen moeten gaan. Zijn bloed dat de zwartste zonde kan wegwassen is nu nog voor ieder die wil. Ze zullen niet zozeer veroordeeld worden om hun zonden, alsmeer voor het afwijzen van het liefdesbod van Jezus. Als God alles gedaan heeft wat bij Hem mogelijk is, door alles te geven wat Hij had, dan kan je Hem niet meer van onrecht betichten als mensen dat niet willen en veroordeeld zullen worden.

  San

 10. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 15:31

  Aan de liefde zullen de mensen zien dat we bij Jezus horen, dit hebben de amish laten zien. Wat een getuigenis, waardoor anderen tot bekering kunnen komen.

 11. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 18:36

  Beste Dirk,
  Wat een bewonderingsvol verhaal en voorbeeld van VERGEVEN.
  De belangrijkste werkwoorden van het in praktijk brengen van het Christelijk geloof zijn: Delen–Geven–Vergeven.
  Symbolisch wordt dit weergegeven in de viering van het laatste avondmaal: Jezus brak (Delen) het brood en gaf (Geven) het aan zijn leerlingen met de woorden: Neem en eet hier allen van, want dit is Mijn lichaam welk voor u GEGEVEN wordt en doe dit ter Mijne gedachtenis. Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak: Dit is Mijn bloed des Nieuwe Testaments hetwelk voor u vergoten wordt ter VERGEVING van uw zonden.
  In een eerder al eens geschreven getuigenisverhaal schrijf ik, dat mijn vader in 1959 door zelfdoding is overleden, moeder bleef met 7 (jonge )kinderen achter. Dit heb ik 40 jaar moeten geheim houden. Voor mij zijn dit 40 traumatische jaren geweest en kon mijn vader maar niet Vergeven, dat hij tot deze daad kwam. Maar nu wil en mag ik niet meer hier over oordelen, dat is alleen aan de Heere, wij moeten onze naasten VERGEVEN en zeker mijn vader. Hub.

 12. s van hoeve zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 18:56

  Vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven.
  Ook Christus bad zijn Vader voor heel het volk dat riep: kruisig Hem.
  Vader vergeef het hun en vele liederen van Israel getuigen dat Zijn gebeden verhoord zijn. Heel in het bijzonder Psalm 85, maar dit geldt alleen voor Israel.
  Onze schuld wordt alleen uit genade en door geloof te niet gedaan.

 13. Yvonne zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 19:11

  Dank hiervoor

 14. lydiaswitters zegt:
  Geplaatst op zondag 6 maart 2016 om 23:22

  Lieve vrienden.
  Het is het grote gebod, ziende op onze HERE JEZUS.
  Hij bad: VADER VERGEEF HET HUN WANT ZIJ WETEN NIET WAT ZE DOEN.
  Geve de HEILIGE GEEST zijn werking in onze harten, is mijn gebed.
  SHALOM

 15. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2016 om 8:55

  Geweldig, helemaal mee eens, ga zo door Dirk!

 16. Koos zegt:
  Geplaatst op maandag 7 maart 2016 om 9:19

  Vergeven kost veel, niet vergeven veel meer!

 17. Esther zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2016 om 11:40

  Vergeving is genezing bij jezelf en bij de ander.
  Ik heb eens vergeving gevraagd terwijl ik dat niet wilde, het was de schuld van die ander. Ik ervoer diepe pijn; ik vraag geen vergeving, ik ben boos, mijn houding wijst de ander af. Maar God drong aan in mijn hart en ik luisterde en vroeg om vergeving voor mijn houding. Wat er daarna gebeurde, had ik nooit verwacht. De ander brak en kon ook om vergeving vragen en het draaide om ten goede van onze relatie. God wijst ons de weg wanneer we het zelf niet meer weten.

 18. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2016 om 13:45

  Op het Godslam rust mijn ziele.
  Vol bewond’ring bidt zij aan.
  Alle, alle mijne zonden
  Heeft Zijn zoenbloed weggedaan.

  Ruste vond hier mijn geweten,
  Want Zijn bloed O heilfontein!
  Heeft van alle mijne zonden
  Mij gewassen blank en rein.

  Hebreeën 9:14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?
  Hebreeën 10:2 Anderszins zouden zij opgehouden hebben, geofferd te worden, omdat degenen, die den dienst pleegden, geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde;
  Hebreeën 10:22 Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.

  Wie niet kan vergeven is als: Mattheüs 18:28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij, wat gij schuldig zijt.

 19. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 maart 2016 om 21:08

  Gelezen en waar ik het mee eens ben:

  Als wij anderen hun zonden willen vergeven, moeten die anderen ten opzichte van ons aan dezelfde voorwaarde voldoen waaronder de mens ten aanzien van God moet voldoen.

  “Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem, en indien hij berouw heeft, vergeef hem. En zelfs indien hij zevenmaal per dag tegen u zondigt en zevenmaal tot u terug komt en zegt: Ik heb berouw, zult gij het hem vergeven.” (Luc. 17:3,4) De man zondigt zevenmaal op een dag, heeft zevenmaal berouw en krijgt zevenmaal op diezelfde dag vergeving! De Staten Vertaling noemt het “leed” hebben over wat hij gedaan heeft. Hij heeft verdriet van wat hij de ander heeft aangedaan. Dat is de voorwaarde om hem vergeving te schenken. Zonder berouw bij de schuldigen kunnen wij hen geen vergeving schenken. Dat doet God ook niet. Dat is niet Bijbels.

  Dit betekent: als iemand met berouw tot ons gekomen is dat is de absolute voorwaarde om vergeving te kunnen schenken dan zijn wij verplicht hem vergeving te schenken. Als wij het dan niet doen, kan de hemelse Vader ons de zonden ook niet vergeven, ook niet als wij onze zonden belijden.

  Wij moeten de zonden van anderen van harte en volledig vergeven.
  “Alzo zal ook mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet, een ieder zijn broeder, van harte vergeeft. (Mattheüs 18:35) Zogenaamde vergeving die met tegenzin geschiedt, heeft geen waarde. Waar met tegenzin vergeving geschonken wordt, kan God deze mens niet meer van harte vergeving schenken. God kan alleen van harte vergeving schenken. Daar raken mensen gefrustreerd. Daar raken zij hun vreugde en blijdschap kwijt. Daar raken zij het contact met God kwijt. Daar gaan zij een geestelijk arm leven krijgen.

 20. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op woensdag 9 maart 2016 om 0:46

  Als je niet vergeeft, Waterlelie, heeft die ander jou veranderd! Blijf jezelf! Je bent haatgevoelens pas echt kwijt, als je onvoorwaardelijk vergeven hebt. Vergeving werkt bevrijdend! Daarom haalde ik het voorbeeld van Corrie ten Boom aan!! Besef wat God jou allemaal onvoorwaardelijk vergeven heeft, zonder dat je je schuld daarvan beleden hebt!! Ik ben me daar heel erg van bewust!! Ik vergeet (als ieder ander) heel snel wat mij onaangenaam is of is geweest……..

 21. hanneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 maart 2016 om 12:03

  Ja, onvoorwaardelijke vergeving, daar gaat het om. Als er maar iets blijft zitten, of als we eerst berouw willen zien, waar ik alles van weet, werkt het niet, kijk maar naar de keuze in het bovengenoemde amishverhaal.
  Het zijn de keuzes van en in ons hart en God werkt de rest uit, hoe moeilijk dat ook voor ons mensen kan zijn.
  Wat mag het ons kosten?

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden