Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Al ga ik ook door een dal vol schaduw van de dood… (33 reacties)

Geplaatst op donderdag 28 april 2016, 20:08 door Dirk A A

Wellicht herkent u Psalm 23 in bovenstaande woorden. ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood…’ (Psalm 23:4). Dat kan gebeuren in ons leven. Dat je in zo’n crisissituatie bent, dat je niet meer weet hoe het verder moet. Door ziekte, zorgen, problemen, moeilijkheden, spanningen, angsten, stress. Misschien ben je verlaten door je man of door je vrouw. Misschien voel je je in je kerk volkomen onbegrepen. Of in welke moeilijke situatie u zich ook bevindt…

Psalm 23

In deze Psalm zet David, de Psalmist, krachtig in. ‘De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets’ (vers 1). Als herder wist David wat het betekent om een goede herder te zijn, die ervoor zorgt dat het de schapen aan niets ontbreekt.
Als de herder er maar is, is het goed. Ook al heb je het koud, ook al bevind je je in een gevaarlijke situatie, ook al is er te weinig eten, het is goed. De herder is er immers.

David wist het zeker: de Heere is bij mij, Hij is mijn Herder. Hij had geleerd zich in Hem te verheugen en op Hem te vertrouwen. Daarom kon hij zeggen: ‘Mij ontbreekt niets.’ Al zou hem op aarde alles ontbreken, en dat had hij meer dan eens ervaren, de Heere was er, op Hem stelde hij zijn vertrouwen. Ook in noodsituaties.

De tegenstander wil u uitschakelen
Denk aan die dag dat Goliath hem wilde doden. Dat kan ook ons overkomen. Een tegenstander die jou wil uitschakelen. Doe als David. Hij zei tegen Goliath: ‘U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de HEERE van de legermachten, de God van de gelederen van Israel, Die u gehoond heeft’ (1 Samuel 17:45). En de Heere gaf hem de totale overwinning.

Denk aan die dag dat koning Saul hem wilde doden met zijn speer. Zo kan er ook naar ons een speer geworpen worden. Mensen, zelfs medegelovigen, kunnen je liefdeloos veroordelen. Doe als David. David ging niet terugvechten tegen Saul, maar David ‘ontweek de speer, tot twee keer toe’ (1 Samuel 18:11). Vertrouw op de Herder, op de Heere Jezus.

Denk aan die dag dat zijn mannen David wilden doden, omdat de Amelekieten, Ziklag, hun stad, hadden verwoest. Zijn eigen mannen wilden hem doden en David werd zeer benauwd. Ook ons Ziklag, onze stad, ons leven, onze baan, ons huwelijk, onze bankrekening kan verwoest zijn. Doe als David. ‘David echter sterkte zich in de HEERE, zijn God’ (1 Samuel 30:6).

‘Mij ontbreekt niets…’
Ik weet niet in welke situatie u zich bevindt. Uit mijn eigen leven weet ik dat er soms moeilijke situaties kunnen zijn. Soms omdat je zelf fouten maakt, soms omdat anderen het op je gemunt hebben, soms omdat we te maken hebben met de gebrokenheid en de vergankelijkheid van het leven. Dan komt het erop aan hoe we reageren.

Als we door genade mogen weten dat de Heere Jezus onze Herder is, dan mogen we steeds meer leren te belijden: ‘Mij ontbreekt niets’, in welke situatie we ons ook bevinden. Al valt alles om je heen weg, Hij blijft je Herder. Zelfs als de Heere het toelaat dat je terechtkomt in ‘een dal vol schaduw van de dood’ (Psalm 23:4). Als je denkt: ‘Hoe hou ik het vol?’ of: ‘Hoe kom ik hier doorheen?’ of: ‘Misschien betekent dit wel het einde van mijn leven’.

Wonderlijk, na de woorden: ‘Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood…,’ volgt het getuigenis: ‘…ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’
Dat is genade, als je in het dal van de schaduw van de dood, geen kwaad vreest. De dreiging is groot, maar de Heere is groter! Niet alleen voor David, maar ook voor ons, voor u en jou!

Overwinnaar
Wanneer je in nood bent, in de schaduw van de dood, houd dan in gedachtenis het volbrachte werk van de Heere Jezus aan het kruis. Hij heeft de vijand overwonnen. Hij is Overwinnaar en met Hem mag je meer dan overwinnaar zijn.
Vergeet nooit dat, als je door genade de Heere Jezus mag kennen, Hij je Herder is, Die bij je is. Zijn stok en Zijn staf zullen je vertroosten. Aanbid Zijn grootheid, zelfs in momenten van grote pijn.
En laat het een troost zijn, dat, als je dat zelf niet meer kunt, de Heilige Geest voor je pleit en bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen (Romeinen 8:26).

En wanneer je diep in de put zit, kijk dan niet naar de bodem van de put, maar kijk ophoog, naar de Heere Jezus. Hij is uw Verlosser. Zijn genade is voor u genoeg en Zijn kracht wordt volbracht in uw zwakheid (2 Korinthe 12:9).

Wanneer we de zegen van de Heere in ons leven ervaren, loven, prijzen en aanbidden we Hem. Laten we dat ook doen wanneer we gaan door het dal vol schaduw van de dood.
‘Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, nog hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere’ (Romeinen 8:38 en 39).

Dirk van Genderen

33 Reacties

 1. Zandkorrel zegt:
  Geplaatst op donderdag 28 april 2016 om 21:34

  Dank je voor deze mooie en bemoedigende teksten Dirk!

 2. Louise zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2016 om 10:31

  Dirk wat een krachtige getuigenis weer. Bedankt en blijf schrijven, want we hebben mensen zo als jou nodig, vooral nu we in het westen steeds verder bij God vandaan gaan en verdeeldheid en leegloop in de kerken enorm is. Gezegend weekend!

 3. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2016 om 13:46

  Volkomen mee eens, nu de praktijk nog…
  Sjanie

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 29 april 2016 om 19:43

  Beste Dirk,

  Ja, Psalm 23 is ook mijn lievelingspsalm die ik beproefd heb in tijden van zeer grote nood. Het maakt mij nederig en klein dat de Here deze woorden gegeven heeft om mij te laten zien, dat ik Zijn woord moet vrezen opdat ik leer om eenvoudig van hart te zijn. Van nature ben ik gewend heel complex te denken, maar door alle beproevingen heen, moet ik de ene manier van denken na de andere afleggen en loslaten opdat ik het woord van God kan vasthouden. Het woord van God is de hoogste wijsheid, heb ik zo moeten leren. Al zijn de woorden heel eenvoudig, als je in diepe nood is, let je daar niet meer op. Het gaat er maar om dat de woorden kracht hebben zodat ik door de beproevingen heen kom. En dat is zo! Gods woord keert niet ledig weer (zie Jesaja 55) en het heeft beslist kracht (Hebreeën 4:12). Dat kan ik uit ondervinding zeggen en niet alleen omdat het in de Bijbel staat. Want alles wat in de Bijbel staat, is natuurlijk waar. Daar moeten wij ervan uitgaan. Anders helpt het niet om Psalm 23 aan te grijpen. Een andere mooie tekst vind ik Psalm 116:6, “De Here bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.” Wees maar heel gewoon. Doe maar gewoon. Want het leven is al moeilijk genoeg, heb ik moeten leren. En dat is een les die wij allen moeten leren. Zie ook Mattheüs 6:34.

  Groeten,
  San

 5. Geertje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 13:29

  Dank je wel Dirk voor deze bemoediging.

 6. Musje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 14:01

  Soms weegt de moedeloosheid zo zwaar, dat het uit je tenen moet komen om omhoog te kijken.
  En dan komt dit commentaar zomaar op je mail voorbij!
  Een beker koud water voor een vermoeide ziel,
  geschreven door Dirk en door God aan mij uitgereikt.

 7. maranatha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 15:11

  Sjalom Dirk Mooi allereerst over dat de Koning komt. Ja, wat een dag zal dat zijn. Ik zie er naar uit!!
  En ook bemoedigend Ps 23, moet je eerst mee gemaakt hebben, ja en met wat een liefde omringt de Here Jezus je dan, ook met versen uit Zijn woord of een lied, zorgvuldig gekozen voor onze ziel, die in nood is. Ook denk ik aan de velen, die in een gesloten afdeling moeten zitten, voor herstel, dan is Ps 23 ook zo mooi dat Hij bv ons hoofd dan zalft met olie en onze beker doet overvloeien. Wij hebben Hem zo nodig en ook om een bemoediging te zijn voor anderen, dat verkwikt ook. Bedankt voor je nieuwsbrief ieder week weer opnieuw. Gezegende zondag.

 8. wil van dam zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 16:03

  David echter sterkte zich in de Heere Zijn God!
  Laten ook wij dit doen wanneer we geen uitweg zien want dan is er uitzicht!

 9. willem jansen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 16:08

  Ja, dank je Dirk voor die mooie woorden die jij uit de heilige Schrift aan een ieder die dit leest mag door geven. Wat een genade dat de zo grote almachtige God nog steeds zo dicht bij de mens wil komen. Wat een heerlijke toekomst mogen wij, die vrijgekocht zijn door het bloed van het Lam, verwachten en Hij komt spoedig. Ja, zeggen de mensen dan, dat roepen ze al honderden jaren. Maar wij zijn er getuigen van hoe de profetieën in vervulling gaan. Het verlangen is groot bij vele mensen, mag ik aannemen: och Heer, kom spoedig, wij verlangen naar Uw komst. Maak ons gereed en als er nog obstakels zijn, wilt U ze wegnemen, amen.

 10. LYDIASWITTERS zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 17:51

  Shalom Dirk,

  Bedankt voor uw bemoediging.
  De ‘Ik Ben’ gaat voor ons uit.
  En wij zien uit naar Zijn komst.

 11. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 18:52

  Ja, Hij komt op dezelfde manier terug, zoals Hij is heengegaan.
  Het kan net zo goed met deze Hemelvaartdag zijn. We zitten wel dit jaar precies op hetzelfde niveau met Israel… de feestdagen… Ik kijk er naar uit en verlang naar de wederkomst.
  Laten we vooral bidden dat we onze olielampen goed gevuld hebben!

 12. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 19:27

  Mooi thema. Wel eens moeilijk, maar goed om eraan herinnerd te worden.

  ‘Gods weg is volmaakt,
  het woord van de Heer is zuiver,
  een schild is Hij
  voor allen die bij Hem schuilen.’

  (uit Psalm 18’31, ook van David)

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 20:28

  Een dominee “staat”, een militair “ligt” (ik weet nog niet of een legerpredikant ligt of staat), wie stout is geweest “zit”…… Kijk ik naar Psalm 23 dan is het kernwoord, wat we vinden in vers 4: “GA”! “GAAN” is de sleutel van de hele Psalm! GA en vrees geen kwaad, Wie niet GAAT en bij de pakken neerzit, blijft in het dal en zal nooit meer de volgende bergtop bereiken! Ik gebruik dat vaak bij mensen, die in de put zitten. Het maakt niet uit welke kant je op gaat, maar blijf niet zitten of liggen!!! Als je maat GAAT, richting “het licht”!! Wie aan bed of stoel gebonden is kan geestelijk richting “het licht” gaan! Kijk niet naar jezelf of naar de duisternis die je omringt!! Richt je blik omhoog! Focus je op de dingen die “boven” zijn, niet op de dingen die op de aarde zijn. (Col.3: 1 – 4) Het is Jezus die roept: Matteüs 11:28
  “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven.” Ook dat is weer “GAAN”!! Kom in beweging! Onze geest is nooit gebonden!! GAAN kan iedereen!!

 14. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 20:28

  Wat een vreugde zal het zijn als onze Heer terug komt op aarde, dat mag ons verlangen zijn om met Hem te staan op de berg Sion. We mogen elke dag bidden om zijn verschijnen, zodat wij ook mogen zijn waar Hij is, wanneer Hij de tranen van onze ogen zal afwissen. Ik heb drie lieve vrienden die alle drie kanker hebben, maar prijs de Heer, hij heeft de dood overwonnen, halleluja. Amen.

 15. Martin zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 20:58

  Als twijfel aan jezelf gaat vreten, als je onderdeel bent geworden van tweedracht in de Gemeente, als je bang bent geworden om verder te gaan door daar deel van uit te maken. Als er toch zoveel gebeurt wat je niet wenst en waaraan je zelf ten onder gaat. Als je daarom de gemeente ontvlucht en schuldgevoelens je achtervolgen. Als je vooruitziet en er geen toekomst te bespeuren valt. Dan sta je daar heel alleen, maar dan: Als noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. WANT IK BEN VERZEKERD! Bedankt beste Dirk om hiermee een reddingsboei toe te werpen. Zeer bemoedigend.

  Zegen en groet

 16. Els zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 22:15

  Wat een bemoediging, ik moet je eerlijk zeggen: zonder God zou ik nergens zijn.

 17. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 30 april 2016 om 23:45

  Heer, als ik U niet had, dan was ik nergens.
  Als ‘k U niet had, Heer, waar moest ik naar toe?
  Op deze hele aard’ is niets te vinden, dat Vrede geeft, behalve U!
  ‘K mag met U leven Heer, U geeft me kracht!
  U wilt me geven Heer, licht in de nacht!
  Nee, buiten U is er niet één!
  Als ‘k U niet had: waar moest ik heen?

  Veel Zegen toegewenst!

 18. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 11:38

  Vanmorgen las ik in Psalm 73:25.

  “Wie heb ik (nevens U) in de hemel?
  Nevens U begeer ik niets op aarde.”

  Dank Dirk voor de bemoedigingen vanuit Gods Woord!

 19. fokko zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 13:19

  Met jouw toestemming wil ik bovenstaand artikel doorgeven in mijn gemeente.
  Met een broederlijke groet, Fokko

 20. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 14:11

  Reactie Dirk van Genderen:

  Dat is prima, Fokko.

 21. Bart zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 18:26

  Ik weet het allemaal, maar ik ben oh zo blij dat ik er weer op attent gemaakt wordt. Wat een bemoediging. En zeker, ook al ervaar je in je diepste nood dat je alleen bent; Hij is er altijd bij. Wat een rijkdom. Ik ben je erg dankbaar Dirk omdat ik elke zaterdag jouw berichten van hoop weer mag lezen.

  Hartelijke groet,

  Bart

 22. Theo zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 21:22

  Mooi stuk, erg leerzaam.
  Maar moeten de teksten 1 Koningen 17:45 en 1 Koningen 30:6 niet beiden Samuël zijn ?

 23. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 21:43

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Theo,
  Dank voor je reactie. Je hebt helemaal gelijk, ik heb het aangepast.

 24. Maartje zegt:
  Geplaatst op zondag 1 mei 2016 om 22:12

  Dat vooruitzicht is onze toekomst met Jezus voor aan.

 25. Dienstknecht zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 0:45

  Geliefde broeder. Ik dank de Heere, dat er nog mannen mogen zijn als jou. Ook vandaag speurt God de wereld af, op zoek naar mensen die bereid zijn te sterven aan zichzelf. Inderdaad, van nature is er niemand die God zoekt, en ook niemand die tot de Vader kan komen,tenzij Hij onszelf trekt. Lieve HEERE, dank u dat u het werk in ons begonnen bent, en dank u HEERE dat u het in ons voleinden zal! Dirk, dank, dat je dit heb gedeeld met ons. Wordt ook zeer verzocht (beproeft), weet zelf ook niet wat het nu is. Maar dit stuk wat je geschreven heb, spoort me weer aan, om te roepen: HEERE help mij, want ik kan het NIET alleen. HEERE vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dirk, houd goede moed, uw KONING komt. De HEERE zegt: zal IK zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? HIJ is de GETROUWE en WAARACHTIGE.

 26. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 8:44

  Dirk , bedankt voor de bemoediging en ga zo door met de Heer .

 27. avda zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 16:38

  Na het lezen van wat Dienstknecht (reactie 25) schreef, dacht ik weer aan wat de Heer mij ooit duidelijk maakte: soms wil Hij zijn kinderen bevrijden van iets wat ze al jaren meesleuren en wat hen op een bepaald moment zo belemmert in hun leven van alledag én in hun leven met de Heer, dat ze zelf niet begrijpen wat er toch aan de hand is. Hij zei mij op een stil moment: “Hoor wat de Geest tot de gemeenten zegt: Smyrna!” En dat ben ik dan gaan lezen (Openbaring: 2:8-11). Ik worstelde ooit na vele jaren terug met de angsten van mijn kindertijd, maar daar moest ik Hem gewoon bij roepen en Hij ruimde ze op! Nooit meer die diepe, onwezenlijke angsten gehad: Prijs Hem, Hij nam ze van mij over en stierf er toen al voor. “Door Gods goedertierenheid: opruiming!” was ooit ook een Woord dat Hij mij gaf. Openbaring 2:10 = een verdrukking van 10 dagen… d.i. een korte periode! Die moeten we door om helemaal vrij te komen van wat de Heer wil opruimen (en dat kan ook iets in een moeilijke relatie met anderen zijn). Duidelijk besef van wat aan de hand is en van wat ons gebed mag zijn, is zijn antwoord in die tijd. Wij hebben een wijze, lieve Vader. Halleluja.

 28. Rita zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 16:38

  Dankjewel Dirk!!!

 29. Coby zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 16:51

  Beste Dirk , wat een bemoedigende tekst in mijn situatie. Het geval is dat ik na 44 jaar huwelijk er achter gekomen ben dat mijn man mij bedrogen heeft met andere vrouwen. Vanaf het eerste huwelijksjaar, ik was toen 16. Ik leefde altijd met vermoedens maar kon het niet bewijzen, ik dacht dat ik gek was, dat werd mij ook aangepraat door mijn man. Vaak werd ik depressief. Ik kom van huis uit uit een sterk christelijk nest, mijn man niet, hij had een vader die hem vreselijk vernederde. Toch is mijn man tot geloof gekomen binnen ons huwelijk maar ook doorgegaan met zijn valse leven. En toen greep de Heere in, alles kwam aan het licht. Ik heb nog nooit Zijn macht zo groot ervaren, Hij bracht mij alles, mensen om mij heen, mijn kinderen maar ook mensen die de financiële kant voor mij oplossen. Psalm 91 gaf bevrijding van de duisternis. Mijn man woont nu ergens anders en het huis werd licht, zelfs als het somber weer is. Maar nu het allergrootste wonder: er is nog kans op herstel want ook mijn man weet nu dat hij hulp van God mag verwachten. Ik weet nu dat ik zonder mijn man maar met God verder kan. Maar Hij is de Grote Geneesheer Die zijn pijn uit het verleden en mijn wonden kan en wil genezen. Wat is Hij groot! Groter dan ik ooit had gedacht, Hij is de God van ….. Ik zal. En waar dat ook naartoe gaat – wel of niet scheiden – Hij zorgt voor mij en naar wat ik zie ook voor mijn man. Stapje voor stapje snelle wondgenezing geeft lelijke littekens zegt onze dochter. Ik leg mijn leven in Zijn hand.

 30. Iet de Droog zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 17:50

  Wat geeft God onze Vader ons kracht door Zijn belofte.

  Laten we niet bij de pakken neerzitten als alles anders loopt dan wij wilden, hoopten en verwacht hadden.
  Hij weet immers wat goed voor ons is! Hij houdt van ons. Zo ontzettend veel!! AMEN.

 31. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 19:20

  Beste Dirk,
  Wat een bemoedigend commentaar voor ons praktijk Christenen, want wij worden soms dagelijks geconfronteerd met de weerstand van satan en de religieuze verval in ons land, met ziekten, overlijden van naasten, moeilijke situaties etc
  Als ik zelf het niet meer zie zitten en heel diep onder in de put zit, wat in het verleden al eens vaker is voorgekomen, dan lees ik weer:
  Mattheus 26:39: Niet mijn wil maar Uw wil geschiede, indien het mogelijk is.
  Ik heb in de loop der jaren al verschillende wonderbaarlijke reddingen uit de “diepe put” ervaren, zodat ik nu geen angst meer heb voor de dood, want het is dan Zijn wil als Hij mij roept. Laten wij dus iedere dag voorbereid zijn, door Jezus’ leer en lessen, dagelijks in praktijk te brengen, dan kunnen wij hier op aarde ook al gelukkig zijn. Hub.

 32. Froukje van der Heide zegt:
  Geplaatst op maandag 2 mei 2016 om 19:46

  Dank je wel Dirk voor je woorden. Ook ik ben door een dal van diepe duisternis gegaan, maar zo als de psalm zegt, we gaan door een dal, we hoeven er niet in te blijven. Met Gods hulp ben ik door het dal gegaan en Hij heeft me weer zoveel vreugde en blijdschap gegeven. Vreugde en blijdschap, omdat ik mag weten dat Jezus ook voor mij is gestorven. Prijs de Heer!!!!
  Een hartelijke groet,
  Froukje

 33. Petra zegt:
  Geplaatst op zondag 29 mei 2016 om 4:30

  Beste Dirk,

  Ik ben op je site terecht gekomen omdat ik op zoek was naar wat krom is wordt recht gesproken.
  En zo vond ik ook deze bemoedigende tekst van Psalm 23. En de troostvolle uitleg.Dank je wel daarvoor.

  Hartelijke groet,
  Petra

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden