Let op deze paus

Het is een beetje een hachelijk onderwerp waarover ik deze keer schrijf, maar toch wil ik dit met u delen. Omdat ik verontrust ben over bepaalde ontwikkelingen in de Rooms-Katholieke Kerk, namelijk dat de paus steeds positiever over de islam spreekt.

Zeker, paus Franciscus is een bijzonder mens. Zijn inzet voor de armen en ontheemden is bewonderenswaardig. Daar kunnen we veel van leren.
Toch gaan bij mij alarmbellen rinkelen als ik zijn uitspraken over de islam lees. Dat is het wat ik met u wil delen. Niet om met de beschuldigende vinger te wijzen, maar om alert te zijn op actuele ontwikkelingen.

‘Eenzelfde idee van verovering’
In een interview met de Franse katholieke krant ‘La Croix’ stelt de paus dat ‘islam en christendom eenzelfde idee van verovering delen’. Vandaar dat hij vindt dat ‘de islam niet als een bedreiging moet worden gezien.
Het is waar dat het idee van verovering inherent is aan de ziel van de islam,’ aldus de paus. ‘Echter, het is ook mogelijk om de opdracht in het Mattheus Evangelie, waar Jezus Zijn discipelen naar alle naties stuurt, met de term van hetzelfde idee van verovering te interpreteren.’

Ogenschijnlijk trekt de paus dus een parallel tussen de islamitische verovering – bekend als de jihad, de heilige oorlog of strijd die wordt gevoerd tegen de ‘ongelovigen’ – en de christelijke zending.
Dit is een buitengewoon opmerkelijke stellingname van de paus. Het is toch een foute vergelijking om de christelijke zending min of meer gelijk te stellen met de jihad. Een terrorist en een zendeling hebben toch beslist niet dezelfde bedoelingen?

Het is juist andersom. Een terrorist, een jihadist wil inderdaad de wereld veroveren, voor de islam, voor Allah, maar ongelovigen moeten worden gedood. Jihadisten zaaien dood en verderf, vermoorden christenen.
Een zendeling wil het Evangelie verkondigen, voor Christus, in het verlangen en met het gebed dat ongelovigen tot geloof in Hem zullen komen. Nooit zal een ware zendeling een ongelovige doden.

En zeker, de paus keurt het terrorisme af en neemt het op voor vervolgde christenen. Maar als je de overeenkomsten tussen het christendom en de islam probeert te benadrukken, kom je klem te zitten in bizarre vergelijkingen.

Ontmoetingen met andere religieuze leiders
De afgelopen tijd heeft de paus diverse keren ontmoetingen gehad met religieuze leiders van andere godsdiensten, waaronder de islam. Verschillende keren heeft hij daarbij opgemerkt dat ‘wij allemaal kinderen van God zijn’, wellicht met de achterliggende gedachte: kinderen van dezelfde god.
Het lijkt erop dat de paus het liefst de verschillende godsdiensten wil verenigen, zoals het christendom, het jodendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Gelet op zijn uitspraken en ontmoetingen lijkt zijn eerste voorkeur uit te gaan naar een samengaan van christendom en islam, ook wel genoemd chrislam. Al vaker heeft hij aangegeven dat de God van de christen en Allah van de moslims dezelfde god zijn.

Ik beschouw dit als een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling. Je krijgt er wellicht de handen van tal van regeringsleiders en religieuze leiders voor op elkaar. Het past in een ontwikkeling naar de cruciale rol die de paus steeds meer lijkt te gaan spelen in deze eindtijd.
Wereldleiders vliegen af en aan. Ook onze koning en koningin gingen bij hem op bezoek. Waarom? Hebben ze zijn zegen nodig?
Ook geestelijke leiders gaan bij hem op bezoek? Waarom? Is hij de hoogste leider?

Geestelijke wereldleider?
Waar loopt dit op uit? Is het een vreemd idee om te veronderstellen dat de paus de geestelijke wereldleider is of wordt. Al vaker heeft hij zich positief uitgesproken over een wereldregering.
In het verleden hebben veel christenen al verwezen naar de paus als de antichrist. En nog steeds zijn er die zo naar hem kijken.
In naam van de Rooms-Katholieke Kerk zijn in de geschiedenis. afschuwelijke misdaden gepleegd tegen zeer veel christenen. Velen zijn op de brandstapels gezet omdat ze in ogen van de kerk ketters waren.

Ik schrijf dit niet om met de beschuldigende vinger naar de huidige paus of naar de Rooms-Katholieke Kerk te wijzen. Allerminst. Wel wil ik u vragen om alert te zijn. Wees zeer alert op de contacten van deze paus met andere godsdiensten. En let op zijn uitspraken over de ‘goden’ van de andere religies.

Er is maar één God, Die de ware God is: de God van de Bijbel. Hij alleen. Hij is beslist niet dezelfde als de god van de islam.
Nog niet zo lang geleden gaf deze paus aan dat atheïsten gered kunnen worden door het doen van goede werken, omdat Jezus toch voor iedereen is gestorven, zoals hij eraan toevoegde. Zo leidt de paus ongelovigen op de weg naar de hel. Met zo’n advies maakt hij zich kenbaar als een dwaalleraar.
Redding is er alleen door geloof in de Heere Jezus, door het offer dat Hij gebracht heeft. Alleen Zijn bloed reinigt van alle zonden.

En tenslotte: Laten we bidden voor de paus, dat de Heere Jezus door Zijn Woord en door de Heilige Geest, Zich aan Hem openbaart als de enige Weg, de enige Waarheid en hét Leven. Niemand kan tot God, de Vader, komen dan door Hem.

Dirk van Genderen