Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Je leeft maar één keer… (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 juni 2016, 15:53 door Dirk A A

Ik durf de stelling aan dat we veel meer worden beïnvloed door de tijdgeest dan we zelf denken. Vergeet niet dat de tijdgeest de geest van de wereld is, de geest van de zondige wereld. Efeze 6 spreekt over de geestelijke boosheden in de lucht, die hun destructieve invloed hebben op deze aarde.

geestelijke wapenrusting
Bekleed je met de geestelijke wapenrusting.

Misschien denk je: ‘Ik ben christen, en ik word echt niet beïnvloed door wat anderen denken en vinden. Ik sta stevig in m’n schoenen.’ Heel misschien heb je wel een beetje gelijk, maar toch is de kans groot dat je wel degelijk wordt beïnvloed door de geest van deze tijd.
Ik vermoed dat we wel eens te gemakkelijk spreken over de tijdgeest. En daar bedoelen we dan meestal het ‘boze en zondige’ denken in de niet-christelijke wereld mee.

‘Wees tolerant’
Over de tijdgeest wordt wel gezegd: ‘Het zit in de lucht’. En die lucht ademen we in. We leven in deze wereld en we worden met de geest van deze tijd geconfronteerd, of we willen of niet. En dan denk ik niet eens direct aan specifieke uitingen daarvan, zoals in programma’s op tv of aan allerlei beelden op internet en in tal van bladen en kranten en op straat.
Maar dan bedoel ik veel meer het denken van de mensen. Een denken waar voor de God van de Bijbel meestal geen plaats meer is. Waar het gaat over carrière maken, doen waar je zin in hebt. Waar je tolerant moet zijn en alles maar goed moet vinden, van het leven in een homoseksuele relatie tot aan een door God in gang gezette evolutie, om twee uitersten te noemen.

En voor velen is de weg van de islam net zo goed een weg tot God als de weg van het christendom of de weg van de heks of de glaasjes-draaier bij jou in de klas, misschien. En praat vooral niet over de geboden van God, maar over de liefde van Jezus. Hij houdt immers van alle mensen. Geniet van het leven, leef niet al te bekrompen en laat ieder in zijn waarde. En als je christen wil zijn, prima, maar houd het voor jezelf en val anderen er niet mee lastig.

Kun je ontkomen aan de invloed van dit denken, van deze tijdgeest? Zolang we hier op aarde zijn, niet. Toch kunnen we ons er wel tegen wapenen. Het allerbelangrijkste wapen is het kennen van de Heere Jezus. Dat je weet dat Hij je zonden vergeven heeft en dat je Gods Geest, de Heilige Geest ontvangen hebt. Laat dat nummer 1 zijn in je leven. En als je Hem nog niet persoonlijk kent, rust niet voordat je het zeker weet dat Hij ook voor jou aan het kruis is gestorven, is begraven en ook weer is opgestaan.

De geestelijke wapenrusting
Lees vooral ook Efeze 6, waar het gaat over de geestelijke wapenrusting. En bid de Heere of Hij jou genade wil geven om die wapenrusting aan te trekken, opdat je ‘stand kunt houden tegen de listige omleidingen van de duivel’ (Efeze 6:11).

Daar hoort bij dat je vlucht bij de zonde vandaan. Zoals eens Jozef deed toen de vrouw van Potifar hem probeerde te verleiden tot seksuele zonden. Wees radicaal, in Gods kracht. Het leven is geen spelletje. Je leeft maar één keer. En de satan zal blijven proberen je in zijn val te lokken, bij de Heere Jezus vandaan. Vergeet niet dat hij al duizenden jaren ervaring heeft in het verleiden van mensen, ook van kerkmensen. Hij gebruikt daar zeker ook de geest van de tijd voor.

Ik wijs op nog een punt. De tijdgeest laat ook zien in welke tijd we leven. De wederkomst van de Heere Jezus is aanstaande. Er zullen valse profeten opstaan, zegt de Bijbel. We zien het gebeuren. De ongerechtigheid zal toenemen en de liefde van velen zal verkillen. ‘Maar’, staat er ook in Mattheus 24:13, ‘wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.’ Laat die woorden goed tot je doordringen!

Tegenover de tijdgeest staat de volharding, het volgen van de Heere Jezus. En ook: tegenover de tijdgeest staat de Heilige Geest.
In 2 Petrus 3:11 staat het zo treffend: ‘Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en godsvrucht.’ Laat je voor alles leiden door het Woord van God en door de Heilige Geest. En blijf dicht bij de Heere Jezus. Dat is de beste bescherming tegen beïnvloeding door de tijdgeest.

Dirk van Genderen

34 Reacties

 1. xandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juni 2016 om 17:23

  Juist.
  Toch kunnen we niet beoordelen of en hoe iemand zich door het Woord van God laat leiden en door de Heilige Geest. We weten eigenlijk zo weinig van elkaar.
  Misschien is die mevrouw die er zo hip en volgens de laatste mode uitziet, wel een trouwe gebedsstrijder achter gesloten deuren, wat niemand weet. Misschien is die meneer die tatoeages heeft, en meer met zijn motor bezig lijkt dan met het geloof, wel een knielende voorbidder, die voor iedereen die hij kan bedenken voorbede doet, en hierbij veel tranen laat vallen, die voor het oog zo stoere man.

  Hoe het ook is.
  Een ding staat.
  En dat is de wapenuitrusting. Die is voor elke dag.
  Net als het Bloed van Jezus en zijn Overwinning.

 2. waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juni 2016 om 19:23

  Ja, aan de buitenkant is het niet te zien of iemand nu een oprecht gelovige/Christen is of niet.
  Aan de vruchten kent men de boom.
  Als je de bomen bekijkt dan kan het zijn dat het bonkige en totaal geen mooie vorm van bomen zijn. Met veel aangroei en barsten en kromme takken.
  Maar er kunnen heerlijke en gezonde vruchten aan groeien.

  Gemanipuleerde bomen/planten zien er allemaal hetzelfde uit. Even groot en iedere blad en vrucht heeft dezelfde vorm. Maar of het gezond is…nee dus.

  Daarom ben ik het met Xandra eens. De mens wordt gevormd door het leven. En ieder gelovige heeft daar ook deel aan.
  De pijlen komen ook op de gelovige af. En ook al heeft de gelovige de schild des geloofs aangetrokken, er zal toch gevochten moeten worden om de pijlen niet de kans te geven om in de kleine openingetjes terecht te laten komen. Want openingetjes en scheurtjes zijn er terdege wel.
  Daarom ziet een gelovige er net zo uit als een niet gemanipuleerde boom. Het groeit soms scheef, en en er zitten barsten in.
  Maar…het gaat om de vrucht(en)

  De mens zal daarom goede grond moeten hebben waar het zijn/haar voedsel van ontvangt.
  En daarom zeg ik: de mens moet geplant zijn op de Rots Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer.
  Al is dan de buitenkant niet zo mooi en fraai, het krijgt dan goede voedsel en er zullen goede vruchten uit voort komen.

 3. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juni 2016 om 23:29

  Beste Dirk,
  Dit commentaar van jou vind ik een bijbelvaste boodschap en waarschuwing aan ons, voor de aanstaande wederkomst van Jezus.
  Graag wil ik er nog wat aan toevoegen: Wij Christenen zullen ons Christen-zijn daarom, meer moeten laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen in de maatschappij, hoe moeilijker dit nu ook in deze tijdgeest wordt en al is. Vooral ook in de politiek, want daar worden de ethische en morele wetten vastgesteld. Denk aan het homo-huwelijk. Homo’s beschouw ik ook als mijn naaste, zelf mijn petekind is een homo en heb met hem nog steeds goeie contacten. Maar een homo-huwelijk vind ik onnatuurlijk. (mijn petekind heeft een partnerschap overeenkomst.) Dus mensen laten wij in actie komen in de maatschappij en ook in de politiek. En laten wij deze eindtijd-boodschap en waarschuwing ter harte nemen, want het is 5 voor 12. Hub.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 juni 2016 om 23:31

  Beste Dirk,

  De tijdgeest weerstaan? Zie Openbaring 12:11! En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

  Alleen zulke Christenen kunnen de tijdgeest tegenwerken. Het betekent jezelf verloochenen, je kruis dagelijks op je nemen en Zijn wil alleen maar blijven doen.
  Het is een weg van lijden en die aannemen en verdragen.
  Niet in opstand tegen God komen, maar het lijden uit Zijn hand ontvangen.

  San

 5. Anna zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juni 2016 om 0:44

  Heel erg belangrijk: lees echt zelf de Bijbel – en dan ook de juiste – bijv. Statenvertaling. Is soms pittig, je kunt evt een NBG 51 ernaast leggen. Helaas sluipen er met de moderne Bijbels soms (moedwillig)?! foute vertalingen in. Zorg dat je Gods Woord kent zodat je valse profeten en valse dominees – ja die zijn er ook de wolven in de schaapskooien – kunt ontmaskeren. Neem niet zomaar preken en allerlei Christelijke boeken voor waar aan want ook daar sluipt het onkruid tussen het goede graan door. Geen mensen op voetstuk zetten omdat ze dominee, paus of professor zijn of beweren een Godswoord of ervaring te hebben gehad. Aan de vruchten kent men de boom. De duivel is sluw en vermengt beetje waarheid met subtiele maar pertinente leugens.

  En bid dagelijks tot God. Stort je hart uit, stel je vragen aan Hem, belijd je zonden, vraag vergeving, zeg waar je mee zit, toon je dankbaarheid en uit je liefde voor God. Hij zal je helpen ook bij het begrijpend Bijbel lezen. Ik lees de Bijbel vanaf Genesis t/m Openbaringen van kaft tot kaft steeds een bladzijde of hoofdstuk. Alles. En dan opnieuw en je ontdekt steeds weer wat, pareltjes!

  Dus: lees de Bijbel, bid elke dag zodat je groeien mag. We leven in de eindtijd, dat betekent dat het onkruid voorlopig nog flink doorgroeit samen met het goede graan totdat de grote Oogst daar is. Zorg dat je dus nog heiliger wordt, nog dichter bij God, daar ben je veilig. Wij leven 1 keer maar sterven niet. De goddelozen leven 2 keer want voor hen is een tweede dood.

 6. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 juni 2016 om 14:39

  Dirk, ik ben het helemaal eens met je, in vele kerken hoor je weinig over de tactiek van de vijand. Iemand zei eens tege mij: ik hou mij niet zo bezig met de satan, waarop ik zei: maar hij houdt zich wel bezig met jou. Wij als christenen, wij onderschatten de vijand. Wij moeten leren om de wapens te gebruiken die de Heer ons heeft gegeven, maar meestal zijn wij luie christenen, wij zitten liever in de bezemwagen dan dat wij soldaat zijn in het leger van God, want het vergt iets van ons. Er hangt een prijskaartje aan en willen wij dat betalen? Zeker in deze eindtijd is het zo belangrijk waar wij mee bezig zijn, wij moeten ons klaar maken om de Heer te ontmoeten, en als wij trouw geweest zijn in hetgene wat de Heer ons heeft ogedragen, zullen wij boven loon ontvangen. Halleluja. Daarom is dit een serieuze boodschap, alle kerken in Nederland moeten wakker geschut worden, het is hoog tijd.De Heer komt spoedig! Ja Here Jezus, kom haastiglijk.

 7. Comsol zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 1:10

  Voor al de mensen die denken dat Jezus alleen maar vrede komt brengen, zou ik zeggen lees Matteüs 10:34-36 nog maar eens!

 8. TVB zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 10:16

  Het opvoeden van kinderen vind ik in dit kader ook een stevige uitdaging.

 9. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 14:36

  @Comsol,
  De IS gebruikt letterlijk het zwaard. Geeft God toch aan hen de opdracht het kwade uit te roeien net als in de tijd van het Oude Testament waar steeds nieuwe strijd kwam, waar het heidendom en afgoderij toenam? Het gebeurt nu weer!
  In de Bijbel staat ook dit: Lucas 21:5-28 en Lucas 23:28-34.
  Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijd van de heidenen is vervuld. Het is deze tijd. In ons land is nu afgoderij en kwalijke dingen die al jaren gebeuren, maar in Jeruzalem en in vele steden vind je vaak een broedplaats van zonde. Neem Amsterdam, Jeruzalem, Istanboel, Moskou met Gay-Prides e.d.
  Jeruzalem is de Stad van Vrede, maar dreigt nogmaals ten onder te gaan. Of komt deze keer Jezus voortijdig terug bij Zijn tweede komst? Jeruzalem is ca. 70 jaar na Christus al eens verwoest. Zal God dit opnieuw toelaten?
  De Geestelijke Wapenrusting hebben we in onze tijd meer dan hard nodig. We kunnen niet zonder deze Wapenrusting.

 10. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 18:42

  Hub, ik weet niet of je de nieuwsbrief van vorige week nog hebt, maar als laatste heb ik nog iets geschreven. Misschien wil je het nog even lezen?

 11. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 18:44

  En Dirk, ik ben het van ganser harte met het geschrevene van jou eens. Een gezegende zondag met je gezin en ook alle lezers van deze brieven. Shalom.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 20:25

  Zijn we voorbestemd? De bekeringen van sommige moslims heeft mij aan het denken gezet.
  Een van de mooiste stukken uit het nieuwe Testament, vind ik nog altijd de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 1: 3 – 14. Ik citeer het eerste stukje daaruit. Daarvoor gebruik ik de NBG51 vertaling, omdat het de enige Nederlandse vertaling is, die de grondtekst volgt en het Griekse “huios” met “zonen” vertaalt.
  3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. 4 Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. 5 In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil.” (NBG51)
  Zoals vaker met mooie Bijbelgedeelten gebeurt, was dit mooie stukje Bijbel aanleiding tot hevige ruzies onder theologen. Het ging daarbij om de vraag of je bent uitverkoren, of dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je gelooft. Calvijn gaf de aanleiding tot wat bekend staat als de “predestinatieleer”. Het werd mede de aanleiding voor het opstellen van de zogenaamde “Dordtse leerregels” in 1619. Het eerste stukje van de tekst vind ik persoonlijk vele malen mooier en belangrijker, namelijk, dat ieder van ons door God gekend is, sinds vóór de schepping! Dat is mijn persoonlijke “voorbestemming”. Is dat niet een groot wonder? Voor mij houdt dit in dat wij niet “toevallig” zijn, maar dat u en ik “bedoeld” en daarom uniek zijn!! Van mij bestaat er geen tweede en heeft ook nooit bestaan en dat maakt ieder van ons juist zo uniek!!! Dan is er ook geen enkele beïnvloeding meer door “de wereld”!! Ik was al “gekend” door God, vóór de schepping!

 13. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 juni 2016 om 21:22

  Staten Vertaling: Efeziërs 1 : 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle [niet met allerlei] geestelijke zegening in den hemel in Christus.

 14. Emma zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 9:56

  Mag ik jou, Dirk en de andere een andere manier van denken voorleggen. Het plaatje boven dit stukje is een romeinse soldaat en met de wapenrusting in Efeze worden we gelijk daarmee gelinkt. Maar is dit de goede link m.i. niet Paulus zal nooit de bezetter als voorbeeld genomen hebben. Het ligt veel meer voor de hand het beeld van de (Hoge)Priester. Lees o.a. Jesaja 52:7 en 59:17. De wapenrusting wordt dan veel krachtiger want daar is JHWH mee verbonden en niet met een soldaat die moord. Shalom

 15. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 12:58

  jeheda:

  De NBG51 zegt in Efeziërs hoofdstuk 1: 3: Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.
  Het woord ‘allerlei’ wil zeggen ‘allerhande’ en dat betekent weer ‘alle’, dus het woord: ‘allerlei’ in de NBG51 is correct vertaald. Dit kun je naslaan in het woordenboek ‘de Van Dale’.

  Overigens God wil dat alle mensen behouden worden, ieder mens is uitverkoren,maar de keuze is aan de mens zelf die met een vrije wil is geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. God is soeverein, onafhankelijk, vrij en zelfstandig.
  Jezus zegt in Johannes 13:34: een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt. Hieraan zullen allen weten, dat gij discipelen van Mij zijt, indien gij liefde hebt onder elkander. Hoe kunnen wij elkander liefhebben zoals Jezus ons lief heeft, ik denk alleen als wij ons hart voor Hem willen openen en in Hem blijven, vervuld willen worden met de Heilige Geest.

  Gods zegen toegewenst!

  Lies

 16. rob zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 13:09

  Beste Dirk

  Ik ben het helemaal met je eens en aan de wapenrusting mag geen enkel onderdeel ontbreken.

 17. Llydiaswitters@gmail.com zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 16:58

  Strijd de goede strijd des geloofs; doe de wapenrusting aan.
  Want Jezus is overwinnaar.
  Wees geen doemdenker, maar wees blij in de Here.
  Bemoedig elkaar en wees dankbaar!!
  Shalom!

 18. Francis zegt:
  Geplaatst op zondag 19 juni 2016 om 22:12

  Beste Dirk,
  Bedankt voor je overdenking. Helemaal mee eens. Ik vraag me af, of ik zelf ook niet wat beïnvloed ben door de tijdgeest. In Nederland moet je toch tolerant zijn. Je mag best je mening hebben, maar die mag toch geen “consequenties” hebben. Ik bid maar of ik moed zal hebben om, waar en wanneer nodig, aan Gods waarheid vast te houden en als Hij dat wil aan anderen voor te houden, op een wijze manier en in liefde. Nou ja, we mogen ook geloven, dat Hij een Helper is, groot van kracht, als we Hem om hulp vragen.

 19. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 9:04

  Wij worden bewaard in deze tijd, door Gods kracht, door het geloof tot zaligheid. Het is een levende hoop op een onverderfelijke, en onbevlekkelijke, onvergankelijke onverwelkelijke erfenis die daar boven ons (op)wacht (1Petr.1:1-4). Voorwaarde is dat we dan hier niet moeten verslappen (slapjanussen worden.) God zal, wanneer wij dit tenminste toelaten in ons leven, het werk in ons begonnen, ook afmaken/voleindigen (Joh.17:4) en (Filp1:6); daarvan was ook de apostel Paulus overtuigd. Als slot wij zijn met alle geestelijke zegeningen in onzen Heere Jezus Christus van God de Vader, in de hemel gezegend (Efeze.1:3).

 20. Derk zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 13:47

  Beste mensen, er staat geschreven: “Het zal zijn als in de dagen van Noach”. Klopt dit? In de dagen van Noach had de mensheid niet door dat de deur der genade achter Noach en de zijnen werd gesloten. Toen duurde het nog 7 dagen voor het water kwam en hen allen vernietigde. Als “men” meer wil weten, dan kan “men” het vinden. Zoek op de site “Wat is waarheid” naar De Nederlandse Bijbel Vervalsing. En als u meer wil weten zoek dan op diverse video’s naar The New Age agenda door prof. Walther Veith. Ik vertel er even bij dat deze prof. een dwaalleraar wordt genoemd op een andere site waar men het over dwaalleraars heeft. Klik je echter de prof. aan dan geeft hij een lezing over dwaalleraars. Toen dacht ik, ben ik nou gek? Dat zult u vast niet denken, toch?

 21. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 15:30

  Het belangrijkste is niet dat mensen jou zien, maar dat ze Jezus in jou zien, maar wees volhardend in wat de bijbel zegt.
  Kies niet voor wat je zelf wil, maar kies voor wat God wil, met hulp van Zijn Heilige Geest.
  Erg mooie nieuwsbrief,vooral het stukje dat alles maar bedekt wordt onder de liefde, gevaarlijk.
  De bijbel is de Norm.

 22. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 17:03

  Florianne. No 10,
  Ik lees bijna alle reacties, ook die van jou. Maar Dirk heeft al diverse keren gevraagd om alleen maar op hem zijn commentaren te reageren en niet op de reacties van de meningen van reactie-schrijvers. Dus Florianne, ik blijf bij mijn mening en reactie, dat mijn homo-petekind zeker tot mijn familie-NAASTE hoort. Hub.

 23. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 17:16

  Engelen in de hemel gebruiken zelf zwaarden. Zie Daniël 10:13 over de vorst en aartsengel Michaël, die vaak afgebeeld wordt met een zwaard. Zelfs als je aan zelfverdediging doet,dat de R.K. Kerk en protestantse kerken toestaan, ontkom je soms zelf niet om een ander te doden. Dat overkwam ook de Franse heilige Jeanne d’Arc. Maar zij vond het verschrikkelijk dat zij iemand, al was het haar vijand, had gedood. Immers, een christen verheugt zich niet in de dood van de ander.
  Aan de ene kant zegt God in een van de Tien Geboden: “Gij zult niet doden.” Aan de andere kant geeft God soms de opdracht (te lezen in het Oude Testament) om te doden. Dit lijkt niet met elkaar te rijmen. Het Woord Gods is een tweesnijdend zwaard. Woorden doen vaak pijn, het kan kwetsen. Een lichamelijke wond geneest sneller dan woorden waarmee men elkaar kwetst. Dat vergeet men minder snel. De Geestelijke Wapenrusting is mooi en goed, maar die moet je wel weten te hanteren.

 24. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 17:34

  Heb je naaste lief als jezelf, wie ook je naaste is, maar haat de zonde. Haat in eerste plaats je eigen zonden, zodat je de zonden bij God neerlegt, opdat hij je kan reinigen van al je zonden, zodat je geheiligd wordt. Heb elkaar oneindig lief, zoals God ons lief heeft. Vergeef je schuldenaren. Homofilie komt voor, doordat Gemeenschap of volk God verlaat. Er staat in de Bijbel dat, dan man man en vrouw vrouw zal zoeken. Het komt dus voor door God verlating van een volk.
  In de Bijbel is het huwelijk de hoeksteen van een maatschappij. Gods werk wordt kapot gemaakt door Satan. Satan krijgt macht door God verlating. De mens zijn keuze. In Sodom en Gomorra was bijna iedereen homo en niet een enkeling zo geboren. Als wij God verlaten worden er foute beslissingen op foute beslissingen gemaakt en hebben wij zomaar oorlog of alles wat God haat (abortus, euthanasie enz)

 25. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 17:39

  O Nauta:
  Amen Amen

  Ik ben ervan overtuigd dat iedere gelovige beïnvloed wordt door de tijdgeest. Maar dat wil niet zeggen dat de gelovige dan zondigt.
  Voor vijftig jaar terug was er geen denken aan dat we achter een PC met anderen ver weg of dicht bij zouden kunnen communiceren. In onze tijd is dat nu heel gewoon. En daar is op zich zelf niets mis mee. Voor vijftig jaar terug hadden we over sommige Bijbelgedeelten een ander inzicht als nu. De voortschrijdende geschiedenis maakt dat we over bepaalde teksten opeens een ander Licht ontvangen.
  Dus in dat opzicht wordt iedere gelovige beïnvloed.
  De wapenrusting Gods aan doen is bestemd om de pijlen van de satan af te laten ketsen. Zodat de gelovige geen schade toe gebracht wordt aan zijn/haar geloofsleven en geloofsbeleving.

  En ja ik geloof zeker dat God bij machte is om de pijlen van satan zo te sturen dat ze de gelovige zelfs niet raken. Indien de gelovige staat op de vaste Rots Christus Jezus de Heere.

  Mieneke

 26. Nel zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 19:13

  Wij zijn met ALLE Geestelijke Zegeningen gezegend. Daar kan niets meer aan toe gevoegd worden. Maar we moeten het ook aanvaarden en er mee aan het werk gaan,dus: Uitdelen!

 27. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 20 juni 2016 om 22:20

  Toch ontkomen wij niet, om met de zonde van de tijdgeest om te gaan. Met een groot geloof zijn wij het licht in de wereld.
  Wij zijn het, de wedergeboren christenen. Wij zijn in het bezit van de Heilige Geest. Wie kan ons verslaan. Wie kan ons ontmoedigen. Met de Here aan onze zijde, zullen wij het kruis dragen.
  Al die tegenstellingen onder ons. In deze tijd zouden wij juist… eenheid moeten uitstralen.
  Vergeef ze, want ze weten niet beter. De Here Jezus is begaan met de mens, juist de zondige mens. Wij leven niet meer onder de wet. De wet kon niet nageleefd worden. De Here gaf zijn zoon, zodat wij genade kregen. Wat een Zegen.
  En zo zijn wij gezegend, en met al die zegeningen kunnen wij niet mee omgaan. Wij worden betweterig.
  Laten wij de minste zijn.

  Vr gr rene postma

 28. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 om 3:31

  @Derk, eigenlijk mag ik niet meer reageren. Hoop dat u het nog kunt lezen (i.v.m. eventuele verwijdering). Wat delen gezien, veel is herkenbaar. Soms snoeihard. Bijv. over de EO. Dat had ik als katholiek gelovige ook al opgemerkt. Ik volgde de EO ook al in de zeventiger jaren,overigens zonder er lid van te worden. Bij ons thuis hadden we hadden de KRO-gids. Ik vond hun programma’s beter toen dan nu. Alleen kan ik die vlijmscherpe kritiek op die website van hem op Moeder Teresa en Sint Franciscus niet helemaal plaatsen.
  De verschillen in Bijbelvertalingen heb ik ook opgemerkt. Daar schreef hij ook een artikel over. De vraag komt nu bij mij op of dat misschien de reden is geweest waarom een gratis Bijbelwebsite verdween en je nu moet inloggen en (betalen?) om de Bijbel (NBV) online te mogen lezen? Commerciële belangen en valse Bijbelvertalingen horen wellicht bij elkaar. Lezen in een boek leest overigens veel rustiger.
  Hoevelen denken niet dat steeds weer nieuwere Bijbelvertalingen geen kwaad kunnen. Waakzaamheid ook hierin geboden. Onvoorzichtigheid (in Bijbelvertalingen) maakt Onachtzaam en Onoplettend en daar komen brokken ellende van. De drie O’s moesten wij vroeger in het verkeer op de weg ook al leren. Ja, je leeft inderdaad maar 1 keer !!!

 29. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 juni 2016 om 23:29

  Beste Dirk,

  Ik denk dat het gevaar van de Islam niet ver weg meer is. Op Facebook kan je al niet meer alles schrijven wat je wil omdat je dan allerlei onreine en gewelddadige reacties van moslims krijgt. De geestelijke wereld is een reële vijand. En geestelijke woorden beschrijven een geestelijke werkelijkheid. Daarom is Openbaring 12:11 voor de Lijdende Kerk een realiteit en een noodzaak omdat ze anders het niet kunnen overleven. Het moge duidelijk zijn, dat wij God heel hard nodig zullen hebben, als de Islam zijn geestelijke wereld op ons wil leggen. Onze beschaafde aanpak van een dialoog aangaan met de Islam faalt aan alle kanten verschrikkelijk. Het is een geestelijke strijd en met boze geesten kan je niet redelijk omgaan en praten. Wij moeten op onze knieën en bidden en nog eens bidden! Voor diegenen die denken dat het bijzaak is, zou eigenlijk eens de afgrijselijke foto’s moeten zien van wat de geest van de Islam nu aan het uitspoken is. En het wordt steeds erger. Hoe kan ik het mij niet eens voorstellen, maar dat is wel wat in de Bijbel staat. Binnenkort wordt onze Westerse beschaving overgenomen door de wraakzuchtige Islamitische politieke partijen, omdat in een democratie het aantal telt en een vloed van moslims Nederland wordt ingesluisd. Daarom is de democratie ook een feilend systeem. Zoals de Bijbel het zegt, moet Nederland terug naar de Bijbel, naar God, naar de ware God Jezus Christus. En Israël niet meer boycotten om de vloek van de Islam af te wenden. Die denken dat ik het overdrijf, zou eens de invloed van de Koran moeten zien op de onbeschreven kinderharten. De geest die in al die mensen woont. Hun preoccupatie met seks en geweld en moord. Wij weten dat wij een geestelijk strijd hebben te voeren. Daarom moeten wij de geestelijke wapenrusting aantrekken. Dit is geen bijzaak meer, maar noodzaak om ons geloof niet te verliezen onder alle leugens die nu via de media op ons afkomen.

  San

 30. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 juni 2016 om 10:37

  Beste Dirk, ik schrijf hier al heel lang niet meer. Het onderwerp van deze week maakt echter veel in mij los en het woord van San Tjoa onderschrijf ik van harte.
  Wij begrijpen de dood niet! Er is een geestelijke dood in onze gelederen. Vrouwen lijden hieronder, omdat de dood geen verlossing kan geven. Mannen falen, omdat zij de dood niet begrijpen. Gehuld in een koude demon kun je uren aan het woord blijven, met veel kennis van de heilige schrift, zonder dat daardoor iemand verder komt in jouw dood.

  Het blijven steken in de dood is funest voor een samenleving, omdat deze steeds verder afbrokkelt en ten slotte verloren gaat in de macht van anderen, zoals wij kunnen zien wat ons land betreft in de EU.
  De dood is een overmacht en wie in de dood blijft steken is machteloos!
  Wat een schuld laden wij hiermee op ons! Denk eens aan onze kinderen, die nog altijd in een soort genade de Vader zien, ten dode opgeschreven omdat niemand hen tot Jezus kan leiden! En sterke machten hen beletten om in vrijheid tot Jezus te gaan.
  Laat de kinderen tot Mij komen! zegt Jezus. Maar dat kunnen wij niet, omdat wij dood zijn in onze zonden! Ons gepraat over ‘het bloed van Jezus’ is als een vloek, een leugen, omdat wij in de waarheid niet zijn en de Bijbelse toverspreuken nodig hebben om onze onreine macht te blijven handhaven. Macht, waar kinderen niets mee kunnen.

  Hulde, Dirk. Blijf schrijven over de wapenrusting. Ef.6:14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid.
  En, persoonlijk woord, spuug op de sukkels die “in Dirk zijn” en hun omgeving blijven bedriegen met Bijbelteksten, zonder dat zij ook maar enig idee hebben wat Jezus Christus’ verlossing betekent in de praktijk, zonder staatsmacht en omringd door vele vijanden.

 31. xandra zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 juni 2016 om 17:57

  Even een opmerking op uw laatste zin, meneer Schilperoord. Daar oordeelt u en dat kan u van een ander helemaal niet weten.
  Doet uw wapenuitrusting teniet, en brengt er gaten in! Maak het in orde!
  Dit geldt voor ons allen: door zo te spreken kunnen we het wel schudden met de Heilige wapenuitrusting. Alle vroomheid ten spijt.

 32. Lies zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 15:15

  Peter Schilperoord:
  Ik vind het vreemd om de mensen die hier reageren uit te maken voor sukkels. Dit strookt niet met de naastenliefde en ook niet respectvol.

 33. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 19:58

  San Tjoa. Franklin ter Horst heeft vandaag juist over de Islamitisering een nieuwsbrief geschreven.
  Zijn e-mail is: hijkomt@hetnet.nl. Je kunt je daar aanmelden voor zijn nieuwsbrieven en dan vragen naar ” uit het nieuws van 22 juni 2016. Ben het helemaal met San Tjoa eens Dirk.

 34. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 21:20

  @ de dames 31. en 32.

  Bedankt. Het effect van mijn bijdrage 30. is nu te niet gedaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden