Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Acht in nederigheid de ander voortreffelijker dan jezelf (43 reacties)

Geplaatst op donderdag 23 juni 2016, 9:16 door Dirk A A

Wat geloof jij nu precies? Hoe denk je over genezing? Geloof je in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking? Geloof je in de kinderdoop of in de volwassendoop? Geloof jij dat God machtig is mensen te bevrijden van homoseksualiteit? Geloof je in een Duizendjarig Rijk? Hoe zie je de toekomst van Israel? Dit zijn nog maar enkele van de vragen die de afgelopen weken in gesprekken en via de e-mail op mij werden ‘afgevuurd’.

Ik word meestal niet blij van zulke vragen. Theoretische discussies leiden zeker niet tot meer eenheid in het geloof in de Heere Jezus. Hete hoofden, koude harten, is niet zelden het gevolg.
Terwijl we elkaar zo nodig hebben. De wereld staat in brand en wij zijn bezig met het recht hangen van schilderijen in een brandend huis. Met bijzaken. O, hoe dwaas. De Heere Jezus bad tot Zijn Vader dat de Zijnen één zouden zijn, niet dat ze allemaal precies hetzelfde zouden denken en geloven.’
‘Ik bid (…) opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt’ (Johannes 17:21).

Een groot deel van de mensheid dreigt voor eeuwig verloren te gaan omdat ze de Heere Jezus niet kennen. Laten we ons inspannen om hen te bereiken, in plaats van het verdoen van onze tijd en onze energie met zulke discussies.

Zeker, de Bijbel heeft het laatste woord. Gods Woord is de waarheid, de enige waarheid. Laten we daaraan vasthouden en de Bijbel naspreken en niet discussiëren met woorden als ‘ik geloof dit… ik geloof dat…’, maar: ‘Dit zegt de Bijbel… er staat geschreven…’

Laten we onze medegelovige, die op sommige punten misschien net iets anders denkt, van harte liefhebben en accepteren als onze broeder en zuster, voor wie de Heere Jezus ook Zijn leven heeft gegeven.
Als Hij zegt: ‘Je hoort bij Mij, je bent Mijn kind, Mijn zoon, Mijn dochter’, wie zijn wij dan om te zeggen: ‘Je past niet bij ons omdat je iets anders denkt dan wij geloven.’

Denkt u dat de vervolgde christenen zich druk maken over bovenstaande vragen? Ze hebben de Heere Jezus lief en elkaar. Geloof, hoop en liefde, zelfs hun vijanden, voor wie ze bidden. En als je vandaag nog kan worden opgepakt of doodgeschoten, dan vraag je niet aan elkaar of je in de opname van de gemeente voor de grote verdrukking gelooft, maar dan vraag je of het goed is tussen jou en de Heere, of je Hem kunt ontmoeten, of je mag weten dat Hij ook voor jou Zijn leven heeft gegeven.

Wat zei Paulus ook alweer tegen de Korinthiërs over de boodschap die hij verkondigde? ‘…ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en Die gekruisigd’ (1 Korinthe 2:2).
Dat moet de kern van onze boodschap zijn! Daar moeten we elke boodschap aan toetsen! Hij moet centraal zijn, altijd weer, Hij alleen. Jezus Christus. Gekruisigd. Opgestaan. Verheerlijkt. En komend op de wolken van de hemel.

Laten we ons maar wat bescheidener opstellen. Wij, die het soms zo goed weten. Te goed! Wij, die ons verheffen boven anderen. De Heilige Geest heeft ons immers het juiste inzicht gegeven… denkt u… Terwijl Filippenzen 2:3b zegt: ‘…laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.’

Wanneer zullen wij stoppen met het beoordelen van elkaar? Het veroordelen van elkaar? Hier op aarde pas als we vervolgd worden, denk ik. Of als we bij de Heere zijn. Ik vermoed dat we dan zeer verbaasd zullen zijn. We zullen daar mensen zien van wie het absoluut niet verwacht hadden. Ze leerden immers een andere doop, ze hadden een andere visie op de toekomst. En toch zijn ze welkom bij de Heere Jezus.

En samen met hen zullen we dan de Heere Jezus loven, prijzen en aanbidden. Het Lam, staande als geslacht. Daar kunnen we toch beter hier op aarde al mee beginnen, en onze kritische houding naar elkaar toe afleggen. De Heere zegene u.

Dirk van Genderen

43 Reacties

 1. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 11:14

  Dankjewel Dirk voor je commentaar!
  Ik vind zelf de gezonde leer zeer belangrijk maar het is niet doorslaggevend voor hoe je met elkaar behoort om te gaan. Dat ben ik met je eens. Ja, de Here ziet het hart aan. Hij weet wat in ons omgaat. Het is altijd fout om op uiterlijkheden af te gaan.
  Zo ben ik steeds meer tegen de charismatische uitingen gaan worden, maar als een ander anders denkt, mag hij/zij het op zijn/haar manier in praktijk brengen zolang wij in liefde met elkaar kunnen blijven omgaan. In deze tijd wordt de gezonde leer hevig aangevallen. Om de gezonde leer aan te kunnen nemen moeten wij onszelf verloochenen en openstaan voor de waarheid. Wij allen hebben de neiging dingen te beoordelen naar wat wij menen goed te hebben gezien en dat gevormd is door onze ervaringen. Zelf vind ik het in praktijk brengen van je geloof heel belangrijk. Omdat dat evenwicht brengt tussen hoofd en praktijk. Het boek Jacobus zegt ook dat geloof zonder de werken een dood geloof is. Inderdaad beoordeelt God ons niet rechtlijnig maar houdt Hij rekening met de omstandigheden. Dat is iets wat wij ook moeten leren als wij met mensen omgaan. Wij kunnen niet zien in het hart van de ander. Welk een pijn en leed er verborgen zit. Maar God houdt daar wel rekening mee. Wij mensen oordelen naar de buitenkant: oppervlakkig en (meestal) veroordelend. Wij hebben (vaak) weinig geduld met de ander.
  Wij zijn maar beperkte wezens en met de Bijbel in de hand slaan wij de ander ermee om de oren. Daarom moeten wij blind varen op het woord van God. God vrezen en het woord van God in praktijk brengen, leiden ons ertoe om op de juiste manier in het leven te staan. Dan zegt het woord om onszelf te vernederen zoals Jezus dat ook deed, en de ander in zijn/haar waarde te laten en uitnemender te achten dan onszelf.

  San

 2. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 13:29

  Denkt u werkelijk dat als wij sterven, dat God ons beoordeelt of we de Bijbel wel uit ons hoofd kennen? Dan zult u nog verbaast zijn wie u boven aan zult treffen! Hier op het forum wordt de mens voortdurend met Bijbelteksten om de oren geslagen. God ziet naar ons met een heel andere blik, in grote lijnen en ziet ons hart aan, alsmede onze levensomstandigheden, want die zijn voor iedereen weer anders. Ikzelf zou het anders zeggen dan Dirk: ‘acht de ander in nederigheid even voortreffelijk als jezelf’ ……. Als alles voor de wind gaat, is het geen kunst een lied te zingen, maar wie in de diepste duistere nacht een lied weet te zingen, die heeft de ware kunst des levens verstaan (met God).

 3. xandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 15:55

  Willy, dat vind ik echt mooi gezegd.

  Het blijft een uitdaging, de nederigheid. Maar God doet zijn best om ons toch daar te krijgen. Omdat het zo veel beter voor ons is; de kracht zit daarin. Als we dat zouden kunnen zien……..! (zou het makkelijker zijn, toch ?)

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 16:11

  Toch is het voor mij van belang dat alles wat mensen schrijven getoetst moet worden vanuit en in de schriften. En daarom is het voor mij persoonlijk wel van belang dat de Bijbelteksten er bij genoemd worden.
  Anders kun je niets toetsen of onderzoeken of de dingen wel zo zijn.
  Jezus gaf ons zelf het voorbeeld toen de misleider bij Hem op bezoek kwam in de woestijn. Het enige wat de misleider ten antwoord kreeg waren Bijbelteksten. “ER staat geschreven”…en dan kwam de juiste bijbel tekst!
  En de misleider verdween met zijn start tussen de benen.
  Hij kan niet tegen bijbel teksten=Het Woord.

 5. xandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 17:19

  Waterlelie, dat is ook weer zo. We moeten ze wel weten en kennen (de teksten, al weten we maar wat er -niet- staat), dat helpt ons hier en in de geestelijke strijd.

 6. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 17:59

  ‘Waterlelie’, de Heilige Geest zegt: ‘IK zal u alles te binnen brengen’. Ik heb de regel in mijn bovenstaande reactie eigenlijk niet goed weergegeven, mijn moeder zei het vroeger altijd namelijk. Het gaat zo: Als de hemel zonnig lacht is het geen kunst een lied te zingen, maar wie in de diepste duistere nacht een lied weet te zingen, die heeft de ware kunst des levens verstaan. (God)

 7. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 20:16

  Beste lezers,

  Wij behoren wel de Bijbel te lezen. Maar de meesten doen dat niet. Dan houdt de Heilige Geest het woord vast en grift het in ons hart, zodat wij op een vanzelfsprekende manier ons door de Geest laten leiden. Niet iedereen kent de Bijbel uit zijn hoofd.
  En dat is niet erg, maar wij behoren wel de gezindheid van Christus uit te stralen. Weet dat alles genade is. Dat niets van onszelf erbij zit, als wij Gods werk doen. Datgene wat van ons is, is nutteloos. God wil alleen door Zijn woord en Zijn Geest werken.
  Er staat ook in Spreuken geschreven dat als je de Bijbel niet kent, zelfs je gebeden een gruwel zijn voor God. Zie Spreuken 28:9 NBG. Wij behoren de Bijbel te lezen en te kennen. Dat is een werk van de Heilige Geest. Dat verlangen is een goddelijk verlangen. Als je dat mist, kan je erom bidden. Er gaat niets boven een ontmoeting met God door het woord van God. Daarom moeten wij niet lui zijn en de Bijbel gaan lezen. Je zult versteld staan hoeveel blijft hangen want het woord van God is net als prikkels die in het geheugen blijven hangen, als je de Bijbel serieus gaat lezen. Zie Prediker 12:11.

  San

 8. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 22:36

  Willie en xandra:
  Amen. De H. Geest zal ons zeker indachtig brengen wat de Waarheid is.
  Ik begrijp het wel. Maar er wordt zo snel gezegd dat er met Bijbelteksten om de oren wordt gesmeten.
  Persoonlijk heb ik nog nooit zo gedacht. Vindt het goed dat de teksten er bij genoemd worden. Zodat ik het kan onderzoeken. Klopt het niet dan kun je het ook weerleggen. Schrift met schrift vergelijken is voor mij een “must”
  En natuurlijk. Dirk heeft helemaal gelijk dat we elkaar niet moeten beschimpen, omdat we over bepaalde onderwerpen soms andere gedachten hebben.
  Maar als ik de bijbel lees en met name de 4 evangeliën dan ging de Here Jezus het gesprek ook niet uit de weg.
  En dan is het belangrijk dat je goed weet ..wát….. er geschreven staat.

 9. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 juni 2016 om 23:19

  Ook ik moet denken aan mijn moeder. Een eenvoudige vrouw met een groot geloof. Ondanks de tegenslagen in haar leven, had zij een diepgewortelde liefde voor de Here. In haar leven verloor zij twee zonen, en haar man veel te jong…49 jaar. De ene zoon verloor zij op 11 jarige leeftijd aan leukemie. En haar andere zoon op een leeftijd van 42 jaar, na een lange strijd. Hij was ziek en leed aan schizofrenie. Het geloof speelde in ons gezin geen rol meer. Zij hield haar geloof voor zich, en stond daar alleen in. Jaren heeft zij geleden aan de ziekte van parkinson. Een paar maanden voor haar heengaan kwam ik tot geloof. Ik wist niet dat zij nog zo gelovig was, toen die dagen. Zij sprak er nooit echt over. In die dagen werd dat in haar omgeving niet gewaardeerd.
  Op een avond werd zij plotseling opgenomen. Een stukje worst was in haar keel en luchtpijp terecht gekomen. Gelukkig kwam zij weer bij, en was zij aanspreekbaar. Toen heb ik haar verteld dat ik gelovig was geworden… Zij was ontroerd en geëmotioneerd. Zal ik voor je bidden, zei ik tegen mijn moeder. Graag zei ze. Ik deed een eenvoudig gebed. Dankbaar dat ik haar dit mocht vertellen. Niet wetende dat zij in die nacht in coma zou geraken, en drie dagen later stierf. Zij stierf tussen haar kinderen en kleinkinderen, waar zij zoveel van hield. Alles had zij voorbereid, welke bijbelteksten en geestelijke liederen. In mijn hart kwam toen, dat ik voor haar en de Here moest spreken. In de nacht voor haar crematie, kwamen de woorden op papier. Haar jongste zoon bracht haar verhaal, en de liefde voor de Here. Velen waren ontroerd en geëmotioneerd.

  Beste Dirk, u weet, ik streef ook naar eenheid. Aan de hand van de bijbel, die de waarheid bezit. De gedachten mogen verschillend zijn. Wij zijn ook niet allemaal machtig, om het talent de bezitten, om de waarheid die in Schrift staat te vertellen en uit te dragen. Een eenvoudig, maar een groot geloof bezitten, in volle afhankelijkheid met de Here Jezus.

 10. TVB zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 juni 2016 om 11:17

  De Bereërs onderzochten dagelijks de Schriften om te kijken of de dingen zo waren als Paulus zei. Ze werden erom geprezen. Handelingen 17.
  Het Woord van God is essentiëel in de wapenrusting (Efeze 6).
  Als, al dan niet makkelijk gekwetste, gevoelens van mensen de leidraad gaan worden in plaats van dat kostbare Woord, ga je makkelijk de mist in. Eenheid is zeker belangrijk: eenheid in Waarheid. Maar er kan ook een valse eenheid ontstaan. In sommige gelederen waart eenvoudig een andere geest rond. De Bijbel waarschuwt tegen valse leraren, tegen een beetje zuurdesem dat het hele deeg doorzuurt.Voor mij niet iets om licht over te denken.
  Inderdaad is de goede gezindheid, zoals San ook schrijft, in alles ontzettend belangrijk.
  Besef van de eigen kleinheid en dat het allemaal genade is. Zijn Woord, onder leiding van Zijn Geest. Lampen, gevuld met olie.
  Waar vanuit een oprecht hart vol liefde voor de Waarheid wordt gezocht, ben ik overtuigd dat gevonden zal worden. Dat is ook een van de prachtige consequenties van die allesomvattende genade.

 11. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 juni 2016 om 17:18

  Wat de kinderdoop betreft zit ik met een vraag. In de R.K.Kerk is het zo dat in geval van nood ieder mag (of moet?) dopen. Maar als die persoon nou van een ander (christelijk) geloof is of zelfs niet gelovig is? Zelf heb ik een nooddoop gehad van een dokter en hij was niet katholiek, maar wel aangesloten bij de Remonstrantse Broederschap. Als ik zie hoe vrijzinnig ze daar nu toch wel zijn, schrik ik daar wel van. Tegelijkertijd vraag ik me af of dat op die manier wel zin heeft eigenlijk, want later werd ik overgedoopt door mijn heeroom in onze r.k. parochiekerk.

  Zou het toch eigenlijk niet beter zijn, dat je zelf op latere leeftijd die keuze bewust maakt om je te laten dopen in je eigen leven? In de Bijbel werden de kinderen, voor zover ik weet niet gedoopt, maar wel opgedragen aan God, zoals men leest in de Bijbel bij Jezus zelf. Het is eerlijker om zelf je keuze te mogen maken, want je staat dan niet voor een voldongen feit, omdat je ouders voor jou hebben bepaald dat je werd gedoopt. Positief gezien, wilden je ouders je op het spoor zetten van God YHWH en Zijn Zoon Jezus Christus.

 12. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 juni 2016 om 19:59

  Beste Dirk,
  Dit commentaar van jou is mij uit het hart gegrepen. Vooral de stelling:
  Theoretische discussies leiden zeker niet tot meer ÉÉNHEID in het geloof in de Heere Jezus.
  Al jaren verkondig ik op deze site, mijn “ingegeven boodschap”. De oecumenische gedachte: Opdat zij allen ÉÉN mogen zijn in de Praktijk-uitvoering van ons Christen-zijn. Laat zien, horen en breng Jezus belangrijkste geboden, lessen (b.v. de bergrede) en vergelijkingen (b.v. De Barmhartige Samaritaan etc) daadwerkelijk in Praktijk.
  Op 60 jarige leeftijd ben ik pas de bijbel gaan bestuderen. In mijn jeugdjaren mocht dit zelf niet binnen de R.K. Kerk. De Hoofdzaken van de Christelijke leer heb ik goed begrepen en verwoord ik in de oecumenische gedachte hierboven en alle andere bijbelse verhalen en voorspellingen noem ik bijzaken. Ik heb deze natuurlijk ook gelezen. En dat wij in de eindtijd leven, daar ben ik ook steeds meer van overtuigd, maar de Hoofdzaken in praktijk brengen, is voor mij toch de belangrijkste opdracht en boodschap van Boven. Een paar weken geleden heb ik nog eens een vergelijkingsverhaal verteld in deze:
  In mijn jeugd ben ik naar de ambachtsschool geweest om een vak te leren. Als je voor de 5 theorievakken een voldoende had, maar voor het Praktijkvak een onvoldoende, dan kreeg je geen diploma.
  Met andere woorden: Je kunt de bijbel helemaal van buiten kennen, maar je brengt hem niet in Praktijk, dan denk ik, dat je God niet zult ervaren. Hub

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 juni 2016 om 22:02

  Bijbel lezen; nu zie ik al 70 jaar elke zondag de voorganger zijn handen vouwen op het geopende boek en vragen om de leiding van de Heilige Geest, maar nu hebben ze reeds aan de kantlijn de betekenis vermeld en categorisch waar beloften voor Israel staan deze aan de kerk toebedeeld en als er een vloek voor Israel staat, ja dan mag dat zo blijven.
  zomaar een eenvoudig kerkganger uit zmsl

 14. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 10:57

  Dankjewel , Dirk! Bij wat je nu met ons deelde zeg ik AMEN!

 15. JanWillem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 15:53

  Ga samen bidden rond een open Bijbel, in plaats van discussiëren over de Bijbel.
  Samen bidden is prachtig, meestal doe je dit op een bidstond of bijbel studie. Bij een bijbel studie ontkom je volgens mij niet aan discussie. Belangrijk is dat je de ander ziet als je broeder en zuster, je hoeft geen gelijk te hebben of te krijgen.

 16. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 17:27

  Beste Dirk, Hoe kunnen wij die miljoenen ongelovige bereiken, op dat kleine plekje op aarde waar wij leven ?

  Dat is toch ondoenlijk !

  En waarom mogen wij elkaar niet bemoedigen met de misschien wel spoedige opname van de gelovigen, ik denk dat vooral degene die vervolgd worden zullen uitkijken naar Zijn komst, in tegenstelling tot vele christenen die het hier nog niet zo slecht getroffen hebben, en helemaal niet verlangen naar de opname, die zijn er ook genoeg, terwijl het toch een opdracht van God is om Hem te verwachten
  Lees openbaring 3 vers 20

 17. Bdwn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 19:53

  Beste Dirk,

  De strekking van jouw commentaar is duidelijk en waar. Maar laten we elkaar niet té snel de handen opleggen; beproeft de geesten, of ze uit God zijn (1 Joh. 4). Zie de eerlijke reactie van TVB hierboven. Je schrijft: “Denkt u dat de vervolgde christenen zich druk maken over bovenstaande vragen?”.. Vergeet daarbij niet dat de vervolgde kerk al een grote zuivering heeft ondergaan.. Die beproefde christenen krijgen niet zelden gebed voor het ‘gezapig christendom’ van het Westen..

  Sterkte en zegen in al je werk!

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 20:47

  In Deuteronomium 30 (slot) gaat het om de beslissende keuze voor ons leven, de keuze tussen leven en dood. Dat begint bij vers 11 waarin Mozes zegt: “Want dit gebod, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg.” Eigenlijk lezen we, wat hier staat, de hele Bijbel door! Het zijn de mensen (“Schriftgeleerden”) die het zo moeilijk maken en niemand het meer begrijpt. De Bijbel is vanaf het begin (Genesis 1) tot en met de laatste woorden (Openbaring 22: 21) duidelijk. In het rijtje van “wat we (mogen) geloven”, staan dingen, die ik in mijn Bijbel nergens terugvind. Er zijn dingen, die gebaseerd zijn op ingewikkelde interpretaties en dat zijn de dingen die ik dus NIET geloof. Ik krijg pas de kriebels als anderen mij proberen te “bekeren” om te geloven wat zij geloven. Ik probeer steeds weer om daarover niet in discussie te gaan en vertel alleen wat ik wel geloof. Ik ben daarom al vrij vaak regelrecht uitgescholden…… De waarheid schijnt sommigen zo erg pijn te doen, dat ze gaan schelden….. Inmiddels ben ik daaraan gewend en zie ik dat nu als een eer. Velen laten zich helaas sterk beïnvloeden door boeken of mensen, die dingen verkondigen die niet overeenstemmen met Gods Woord. Om onwankelbaar te blijven, moet je de hele Bijbel wel diverse malen gelezen hebben. Kennis van de Bijbel is de enige manier en basis om, onder allerlei invloeden, overeind te blijven.
  Efeziërs 4:14
  14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt
  1 Joh. 4: 6
  “Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.”

 19. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 21:23

  Amen, ja Amen!! Dit is me uit het hart gegrepen, Dirk!
  Laat ons de Wet vervullen door het volbrengen van de NT-geboden, samengevat zoals onze Meester
  het leert: God lief boven alles, met heel je verstand, met hart en ziel, en je naaste als je
  jezelf! Dan alleen zal je het goede voor je naaste zoeken, en hen niet liegen, bestelen, benadelen, vervolgen of op de een of andere manier pijn doen. Laat ons dienen, ons (laten) vernederen, naast de naaste staan in woord en daad. Niet langer OORDELEN, en onszelf beter/hoger achten. De Heere Jezus gaf het voorbeeld en zat naast de zondaren te eten en te drinken (en ja, ook wijn) om hen te redden vanuit die plek waar ze leefden. De godsdienst bespotte Hem door Hem als veelvraat en zuiplap te bestempelen. Zij snapten er niets van.
  God zegene ons allen en schenke ons wijsheid, geduld, inzicht en ruimte voor de ander.

 20. Geeske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 25 juni 2016 om 23:39

  “Een groot deel van de mensheid dreigt voor eeuwig verloren te gaan omdat ze de Heere Jezus niet kennen. Laten we ons inspannen om hen te bereiken…”
  Vroeger zou ik ongemakkelijk zijn geworden bij deze woorden. Ja, ik weet wel Heer dat dit mijn taak is, maar ik ben hier niet goed in. Echter de bijbelse opdracht over ga, verkondig de blijde boodschap, gingen steeds meer branden in mijn binnenste. Hoe vertel ik kernachtig en in met een logische opbouw waar de blijde boodschap uit bestaat. Hoe maak ik met vreemde contact over het onderwerp God en blijde boodschap. Ik ben op op zoek gegaan naar informatie over evangelisatie. Ook op internet ben ik you-tube filmpjes en toespraken gaan bekijken over evangelisatie. Ik heb een training “eenvoudig evangeliseren” gevolgd die toevallig in die tijd in de buurt kwam. Nu een jaar later zou ik iedere christen willen uitdagen om deze zoektocht aan te gaan. Ja, ik heb een lange tijd in mijn broek – , maar ik kreeg hulp: een evangelisatiemaatje.
  Deze zoektocht heeft mij zelf zoveel gebracht en vooral zoveel meer vreugde en dankbaarheid voor wat Jezus voor ons heeft gedaan. Maar ook meer zicht op de bijbel. Nooit gedacht, maar ik vind het nu
  zelfs heerlijk om hierover met anderen en zelfs onbekenden een gesprek aan te gaan. Vanuit liefde, vrijblijvend, niet opdringend. Laat staan manipulerend.

 21. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 13:42

  ‘Sukkels’ is lang niet zo erg als adderengebroed. Matth. 12:34, e.v. Maar ter zake.
  Het is niet zo dat ik iedereen hier over één en dezelfde kam scheer. Dirks visie is vooral gericht op evangelisatie.
  Als aanvulling daarop heb ik gemeend te mogen schrijven over een goede toerusting. Een goed gereedschap is het halve werk, wordt wel eens gezegd. En dan gaat het niet om dure studio’s in het Mediapark en de diepe theologische gedachten van sukkels, maar of de boodschap aanspreekt, zodat mensen verder komen. En wat is die boodschap? Niets minder dan het koninkrijk van God.
  Het is erg moeilijk om in dat Koninkrijk in te gaan. Maar ook zie je dat kinderen en gelovigen dat als vanzelf wel kunnen.
  Wonderlijk! Het is dan inderdaad de Heilige Geest en de heilige engelen die de mensen trekken en tot Jezus leiden.
  Veel meer dan een Concordantie heb ik niet tot mijn beschikking. Leraren zijn vaak het ‘s-woord’ en schieten te kort.
  Marcus 10:13 En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij ze aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen, die ze tot Hem brachten.
  14 Maar Jezus, dat ziende, nam het zeer kwalijk, en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
  15 Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt, gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
  Eigen woorden. Huiveringwekkende teksten! Wie is rein om kinderen tot Jezus te leiden? Marcus 10:29 En Jezus, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg Ik ulieden: Er is niemand, die verlaten heeft huis, of broeders, of zusters, of vader, of moeder, of vrouw, of kinderen, of akkers, om Mijnentwil en des Evangelies wil, 30 Of hij ontvangt honderdvoud, nu in dezen tijd, huizen, en broeders, en zusters, en moeders, en kinderen, en akkers, met de vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige leven.

 22. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 13:49

  Beste Dirk. Ik ben het met je eens dat we moeten oppassen elkaar, als gelovigen, niet de “wet” voor te schrijven. Maar het Woord van God zegt ons wel dat we de Heilige Geest hebben gekregen om te toetsen wat van God is en wat niet. Het blijft absoluut nodig en zeker in onze tijd te toetsen wat uit God is en wat niet. Er zijn zoveel leringen die nauwelijks of niet over de Persoon van de Heer Jezus spreken of een totaal verkeerd beeld van Hem geven. Het gevaar van onze tijd. Maar laten we ons beijveren de eenheid van de Geest te laten zien in onze verbinding met al onze broeders en zusters in de Heer.

 23. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 13:56

  Beste Dirk,
  Ik neem aan dat ik wel een positieve reactie op een reactie-schrijfster mag geven.

  Johanna Peacock, Uw gedetailleerde uitleg over de belangrijkste NT-geboden zoals de Meester het ons leert, is mij uit het hart gegrepen. Mag ik er nog wat aan toevoegen: Zoals de Meester (Jezus) het ons geleerd en voorgeleefd heeft. Laat ons de Wet vervullen door de belangrijkste N.T.-geboden, zoals U ze hierboven benoemt, in Praktijk te brengen, naar gegeven capaciteiten, talenten en gaven Gods.
  Over de hoofdzaken, Jezus lessen, vergelijkingen etc. zijn weinig discussies, maar over de bijzaken, de theorie, des te meer. Er zijn veel mensen tot het Christelijk geloof gekomen, zonder de hele bijbel gelezen te hebben, o.a. Hub.

 24. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 14:09

  Vanmorgen ben ik naar de Nederlands Hervormde Kerk geweest alhier. Deze lezingen werden gelezen: Galaten 5:1, 13-25 en Mattheüs 25:31-46. Een gastprediker of -spreker hield een preek dat wij ons zouden moeten laten leiden door Gods Geest en woorden in daden omzetten. Om dat te kunnen, moeten we inderdaad de Geestelijke Wapenrusting aantrekken. Dit zijn teksten die heel herkenbaar zijn in onze tijd.
  In plaats van steeds ons gelijk te willen hebben, de liefde boven alles laten prevaleren. Want in de lezing van Mattheüs 25 vraagt God niet, als we voor Hem moeten verschijnen: Wat heb je precies geloofd? Maar wat hebt ge gedaan, toen Ik hongerig was en/of ziek was en/of in de gevangenis en/of een vreemdeling? Ook moeten we niet met onze goede daden te koop lopen. Belangrijk is wel Evangeliseren, Christus verkondigen, in principe zijn wij er allemaal toe geroepen en niet alleen de dominee of priester. Alleen …, je moet het ook wel kunnen en durven. “Het is de Geest die levend maakt…”

 25. jenny verschoor zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 14:42

  Ook ik zeg volledig Amen op deze uitleg, dank je ervoor. Geen discussies, dat geeft alleen maar
  koude harten en warme hoofden. Vertrouw Hem alleen, dat Hij zich door jou heen zal tonen.
  Zijn genade is mij genoeg, zijn kracht wordt volbracht in mijn zwakheid; jenny

 26. niek mermans zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 17:17

  Erg bijzonder hoe enkele weken geleden Thorben hier nogal negatief afgeschilderd werd door je Dirk. (terwijl Jezus zelf zei: wie niet tegen mij is, is voor mij).
  Nu krijg je wat pittige vragen en heb je ineens geen oordeel? Hmmm bijzonder. Ik wilde enkele weken geleden al reageren op het artikel omtrent Thorben, maar dacht: ach laat ik niet oordelen op je. Maar kon het nu niet laten om alsnog ff te zeggen dat ik dit bericht nogal haaks op je eerdere reactie op Thorben vind. Gods zegen broeder, mvg Niek

 27. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 19:30

  Broeder Dirk! Ik ben het van harte met je eens!!! M.a.w. AMEN!

 28. Theo zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 20:56

  Heel goed geschreven, Amen

 29. peter zegt:
  Geplaatst op zondag 26 juni 2016 om 22:27

  Amen

 30. Levi zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juni 2016 om 1:30

  Een vraag die ik me zelf stel: Hoe moet ik in dit land leven, vandaag en morgen, om te kunnen overleven? Er staat geschreven wie volhardt – onder druk, vervolging of beproeving – tot het einde zal behouden worden, Matth.24,13. Met veel christen-gelovigen, geloof ik dat we leven in de tijd van het einde. In de Heilige Schrift lees ik: Gelijk Noach en zijn huis leefde in een eindtijd heeft hij als rechtvaardige door volharding deel gekregen aan de volgende tijdsperiode na de zondvloed. Opnieuw een vraag: Hoe kunnen wij deel krijgen aan de volgende tijdsperiode, de komende eeuw het Koninkrijk van de Messias en God in de hemel en op de aarde? Efeze 5,5. De komende (tijdsperiode)eeuw lees: Matth.12,32 Marcus 10,30 Efeze 1,21. Die tijd komt spoedig gelijk als in de dagen van Noach Matth. 24,37 komen er dagen die niet te bevatten zijn, vreselijke oordelen komen over de wereld zegt de Bijbel o.a.in Matth.24,21. Ook merk ik op dat het steeds overwinnaars zijn die in de Bijbeltijden steeds deel hebben gekregen aan een volgende tijdsperiode! Het boekje van Lance Lambert “voorbereiding op de wederkomst” geeft antwoord op mijn vragen.

 31. Wilhelmien zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juni 2016 om 10:53

  Mooi Dirk, goed gezegd, we oordelen veel te snel.
  God zelf zegt: oordeel niet, heb de mens lief, maar niet zijn zonden.

 32. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juni 2016 om 12:16

  Een goed Bijbels gefundeerd antwoord op alle vragen, is zeer belangrijk. Bedankt Dirk.

 33. waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juni 2016 om 14:14

  Ik hoop dat ik nog mag reageren op Levi zijn vraag:
  vreselijke oordelen komen over de wereld zegt de Bijbel, hoe moeten wij dit overleven?

  Antw: Het oordeel is gedragen door Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer.
  Ieder die dat gelooft komt niet in het oordeel.
  Wat er nu (nog) gaande is in de wereld is (nog) niet het oordeel. Dit doen mensen elkaar aan onder leiding van de misleider/satan/duivel/oude slang.

  Als de Zijnen zijn weggerukt, dan komt Gods oordeel over deze goddeloze aarde. Zware tijden. Het is de tijd van het “dode”lichaam waar de gieren zich op zullen verzamelen (matt 24:28)
  Deze oordelen zijn dan niet onder leiding van de misleider, maar onder leiding van de Here God /JHWH.
  Wie dan behouden wil worden moet volhardend de geboden bewaren en geloven in Jezus. Openb 14:12 en 13) Ze zullen het met de dood moeten bekopen maar sterven wel …IN de Here.
  Ze zullen zalig zijn.

  Zijn Lichaam/gemeente= de gelovigen van nu maken dit oordeel van de Here God niet mee op aarde.

 34. rite d zegt:
  Geplaatst op maandag 27 juni 2016 om 14:27

  Beste Dirk, de bijbel is het woord van God de tien geboden zijn de wet, laten we daarnaar leven en onszelf bekeren en bidden tot God dat Hij ons genadig zij. We zijn in het begin van de eindtijd binnen gegaan. Laten we allen de lof en de heerschappij aan God en de Here Jezus Christus over en laten we geen eigen rechter spelen, want we zijn door genade van God en met het bloed van onze Here Jezus Christus gered. Laten we opkomen voor de Here en alle handen in een slaan en het Woord van God openbaren aan allen. Blijf wakker en steun Israel, Gods volk waar wij nu ook bij mogen horen, die in Christus Jezus geloven en Hem alle lof en eer geven. Blijf bidden. God zij met jullie allen, daar ben ik van overtuigd.
  16 juli is er in ‘s Hertogenbosch de Mars voor Jezus. Om 3 uur begin de mars, late we met velen zijn, kom allen.

 35. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 juni 2016 om 11:21

  De eenvoudige gedrags- en dresscode in de kerken (en ook in de buurten en wijken), heeft een machtige bovenlaag doen ontstaan waarin heel veel ‘ergernis’ voorkomt. Math. 18:7 Wee der wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee dien mens, door welken de ergernis komt!
  Voor wie wel gered maar niet bedreven is met ‘kinderkens tot Jezus leiden’, is het verstandig om eerst te beginnen met bejaarden.
  Oude mensen kunnen een sterke held die fouten maakt, corrigeren.
  Want wee! degene die zich “vergist”.
  De kinderen van een ander… worden beschermd door een doodstraf.
  Mattheüs 18:6 Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.
  In sommige achterlijke culturen is pedofilie en zelfs pedoseksualiteit, geaccepteerd. Maar niet dus in het koninkrijk van God.
  Als er geen sterke helden zijn, hebben die ergernissen vrij spel.
  Overwinnaars kunnen de kinderen beschermen als zij tot Jezus gaan.

 36. xandra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 juni 2016 om 19:12

  Meneer Schilperoord, zo’n achterlijke cultuur hebben wij ook. Zogenaamd niet getolereerd maar ondertussen. Zie deze docu: https:\/\/www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2010-2011/Ruimte-voor-de-pedofiel.html Er werd gepleit voor het vrij en blij beoefenen van pedofilie. Dat is achterlijkheid ten top.
  Vandaag de dag wordt pedofilie nog beoefend, zoals we weten, in hogere kringen. Ondanks de pogingen in de jaren 70 en 80 om het beter getolereerd te krijgen, om een walhalla voor pedofielen te creëren,gebeurt het -vanwege toch mislukte pogingen- in de duisternis. Een vrijheid-blijheid samenleving, religieuze dictatuur, het maakt geloof ik geen verschil. Helaas is wat vrijheid voor de een is, dikke ellende voor de ander, omdat dat soort veroorloving van ‘vrijheden’ over de arme ruggen van anderen verworven moet worden. Maar een achterlijk land? Niet alleen daar, hier ook. In alle ‘beschaafdheid’.

 37. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op dinsdag 28 juni 2016 om 21:44

  Onze predikant had laatst een preek over de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest. Heel veel broeders en zusters leggen zich toe op de gaven van de Geest, terwijl ze nog steeds melk drinken. Leg je toe op de vrucht van de Geest uit Galaten 5. De Heer wil je daarbij van ganser harte helpen. En vanuit die vrucht kunnen we met elkaar omgaan, zoals de Here Jezus dat heeft bedoeld.

 38. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 juni 2016 om 6:34

  @Peter Schilperoord,(reactie 34). U zegt dat de eenvoudige gedrags- en dresscode in de kerken (ook in wijken en buurten) een machtige bovenlaag heeft doen ontstaan, waarin heel veel ‘ergernis’ voorkomt. Waar is dat aan te merken? Hoe uit zich die ergernis? Wie is die machtige bovenlaag? Ligt de ‘fout’ altijd bij diegene die zich ergert? Hoe vaak hoor ik niet dat het probleem bij mij ligt, als ik mij erger en dat ik het niet iedere keer hoef te zeggen. Daarom ergeren zij zich weer aan mij. In de meeste gevallen gaat het over kleding en/of over het geloof. Ik kom er niet doorheen, men accepteert het van mij niet.
  Men name in West-Friesland (Provincie Noord-Holland) zal men er een harde dobber aan hebben mensen hier te bekeren tot Christus. Dat wil echter niet zeggen dat er hier geen goede christenen zijn. Westfriezen zijn vooral doeners en geen praters. In West-Friesland is het heel moeilijk het patroon van de algemene heersende opvatting (landelijk te zien ook) te doorbreken. Wat ik ook doe, hoe ik het ook zeg, ik kom er niet doorheen. Mensen zitten op een totaal verschillende golflengte te praten, maar ze verstaan elkaar niet (meer). Dat is mijn ervaring. Hoe hebben dominees en priesters dat in West-Friesland? Sommigen hebben dermate progressieve opvattingen, ik kan mij daar niet in vinden. De volgzame schaapjes zijn daardoor zelf vaak progressief. Behoudende christenen hebben het slecht in dit klimaat.

 39. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 juni 2016 om 10:08

  Beste medemensen,
  Na alle reacties nog eens gelezen te hebben, wil ik mijn boodschap en mening, nog eens samenvatten :
  Wij zullen Jezus centraal moeten blijven stellen in de bijbel en de ÉÉNHEID met Jezus en alle Christenen onderling, bewaren. Want iedere man, vrouw, kind, ras, kleur of geloof, wij zijn allen broeders van de Vader. Dit is de ÉÉNHEID die Jezus kwam onderwijzen. Laten wij dus zien, horen en daadwerkelijk Jezus geboden, lessen en vergelijkingen in Praktijk brengen, want HIJ alleen is de weg naar de Vader in de hemel. Hub

 40. rescue zegt:
  Geplaatst op woensdag 29 juni 2016 om 15:40

  De vraag van Dirk was, wat geloof je nu precies? En het antwoord hier op is dit: Lees in de gemeente nu eens een hele brief van Paulus voor en iedere zondag weer een. En dan eens kijken wie er blijft zitten. Paulus sprak tijdens zijn gevangenschap al dat allen in Azië hem hadden verlaten, en dat zal nu niet anders zijn. Dus opwekking? Laat me niet lachen.

 41. jedeha zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juni 2016 om 12:57

  Er wordt maar steeds gesproken over oordelen of zo iets, ik kan dat niet begrijpen, het gaat om Schriftuitleg.
  Sommigen mogen heeel veeel zien, anderen hebben gebrek aan Bijbelkennis en weer anderen willen niet zien of zijn zelfs gehouden niet te zien omdat zij denken dat zij Joden zijn en liegen of… (is gelijk aan???)….dat zij een bedekking op hun aangezicht hebben zolang Mozes gelezen wordt in die zin dat zij dan ook denken dat zij Joden zijn (clericale, leer der Nicolaieten enz.enz.) Jammer, jammer, jammer, de beperking wordt meestal opgelegd door de “kerkleer” gebaseerd op menselijke bedenkselen (?), dat màg toch niet?

 42. jedeha zegt:
  Geplaatst op donderdag 30 juni 2016 om 23:34

  P.S. ik bedoelde met Kerkleer, dat sommige kerken predikanten laten beloven (of laten beloven na het beëindigen van de studie) niet te zullen spreken over het Duizend-jarig Vrederijk e.d.

 43. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2016 om 11:14

  We zijn geen BROEDERS van de Vader, maar van de Heere Jezus. Als je tenminste wedergeboren bent. En als je dat bent ben je een KIND van de Vader. En over het duizendjarig vrederijk wordt bij ons in de Christelijke Gereformeerde kerken ook niet gesproken. Ik denk dat het duizendjarig rijk een hele andere betekenis heeft dan de mensen denken. Als de Heer Jezus wederkomt op de aarde is het oordeelsdag. Dan krijg je geen kans meer om je te bekeren. Dan is de genadetijd voorbij. Geloven betekent toch in iets geloven dat je niet ziet? Anders is het toch geen geloof meer? Allen een gezegende zondag toegewenst.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden