Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God kan drama’s veranderen in grote zegeningen (22 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 juli 2016, 9:25 door Dirk A A

God verandert drama’s soms in grote zegeningen. Dat kan in ons eigen leven gebeuren, in onze gemeente, in Israel, in de wereld, overal. Soms staan we sprakeloos en begrijpen we er niets van. En kunnen we niet anders dan de Heere aanbidden. Om Zijn geweldige grootheid. Machtig is Zijn grote Naam!

nepalkerk
Dankzij steun uit het buitenland konden er in Nepal weer kerken worden gebouwd (foto: Stichting HVC).

Dit mag ons hoop geven voor als het stormt in ons leven. ‘Groter dan de Helper, is de nood toch niet,’ zingt lied 7 in de bundel van Johannes de Heer.
En ik weet het: de storm kan met orkaankracht op ons afkomen. De golven torenen hoog boven ons uit. Zolang Petrus op de Heere Jezus zag, liep hij op het water. Maar toen hij zich bang liet maken door de enorme golven, zakte hij in het water en dreigde hij te verdrinken.
‘Heere, geef mij genade om op U te zien. Altijd. Als de golven mij dreigen te verslinden. Als het vuur mij bijna verbrandt. Draag mij er dwars doorheen. Met U zal ik gaan.’

Deze gedachten gingen door mij heen toen ik las over de invloedrijke Tibetaanse monnik Chandra, die zo geraakt werd door de hulp die christenen verleenden na de zware aardbeving in Nepal op 25 april 2015, dat hij tot geloof in de Heere Jezus kwam. Die aardbeving was een vreselijke ramp, waarbij 9000 mensen om het leven kwamen, 22.000 mensen gewond raakten en grote verwoestingen werden aangericht. Nog steeds wonen 600.000 Nepalezen in tijdelijke onderkomens.

Christenen worden geconfronteerd met geweld en tegenstand
Onlangs werd in het voormalige hindoe-koninkrijk Nepal een wet aangenomen, die het land voortaan als een seculier land beschouwt. Het is voor elke religie verboden om bekeerlingen te maken.
Christenen hebben er vaak te maken met geweld en tegenstand. Toch groeit het percentage christenen in het land snel, aldus de World Christian Database.

In 1951 was er in Nepal waarschijnlijk nog geen enkele christen. In 1952 werd de eerste kerk gesticht, die 29 christenen telde. In 1961 waren er 458 christenen, in 2000 werd hun aantal geschat op ruim 100.000. Nepalese christelijke leiders schatten het aantal christenen momenteel op tussen de 1 en 2 miljoen, misschien wel 10 procent van de bevolking, terwijl de overheid aangeeft dat 1,5 procent van de bevolking christen is, zo’n 350.000 mensen.

Nog maar enkele weken geleden meldde Eurasia Review dat in de Nepalese stad Dolokha zeven mensen werden opgepakt, die ervan werden beschuldigd kinderen tot het christendom te willen bekeren. Ze hadden aan 885 scholieren een Bijbels handboek gegeven.
Tot de arrestanten behoorden docenten van de christelijke organisatie Teach Nepal en de directeuren van twee privéscholen. Artikel 26 van de Nepalese grondwet verbiedt het preken tot schoolkinderen.

God gebruikte aardbeving
God gebruikte de aardbeving en de gevolgen ervan om de monnik Chandra te redden voor de eeuwigheid. Nu is hij een gedreven zendeling en wil hij het Evangelie doorgeven aan zoveel mogelijk mensen, las ik in een bericht van Christian Aid Mission.

Een groot getuigenis ging uit van de talrijke plaatselijke kerken in Nepal, die de handen in elkaar sloegen en na de aardbeving hulp boden aan mensen in nood. Ze zorgden voor onderdak, voedsel, water en andere hulp. Ze deden wat in hun vermogen lag om het land te herstellen. Ze hielpen iedereen, zowel mensen uit de laagste kasten als uit de hoogste kasten.

De grote inzet voor het land wordt zeer gewaardeerd door de overheid, maar ook door volgelingen van andere religies, zoals de al genoemde monnik.
De monnik Chandra had 1000 volgelingen, zijn woord was wet. Zeven dagen lang zag hij de christenen hulp bieden na de verwoestende aardbeving. Wat hij zag, raakte hem zo, dat hij tegen de christenen zei: ‘Nu wil ik ook christen worden, ik wil mijn leven aan Jezus geven.’

Dit was buitengewoon opmerkelijk, omdat deze boeddhistische leider voorheen zelfs Nepalese zendelingen verbood om in zijn gebied het Evangelie te brengen. En vaak liet hij zich zeer negatief uit over het christelijke geloof.

‘Waar zijn de 330 miljoen goden van het hindoeïsme?
Van zijn mede-monniken uit het klooster kreeg hij geen hulp na de aardbeving, van niemand, alleen van de christenen. ‘Waar zijn nu de 330 miljoen goden van het hindoeïsme? Waar zijn de boeddhisten? Ik heb hulp nodig en ze zijn er niet,’ aldus Chandra.
Hij kwam tot geloof in Christus, evenals zijn familie en veel anderen. Nu is hij de leider van een christelijke gemeente. Zijn twee zonen zijn onlangs ook gedoopt en zijn dochter is Bijbelleraar geworden voor de kinderen in de omgeving.

Chandra’s bekering heeft wel de nodige consequenties. Zijn voormalige boeddhistische collega’s hebben zich tegen hem gekeerd en vuren valse beschuldigingen op hem af.
Toch schrikt dit Chandra niet af. Hij geeft aan dat hij van plan is naar afgelegen gebieden in Nepal te gaan, aan de grens met Tibet, waar geen wegen zijn en waar het water schaars is, om daar het Evangelie te gaan verkondigen. ‘Ik wil daarheen gaan waar nog geen kerken zijn,’ merkt hij op.

(Uit veiligheidsoverwegingen is de naam Chandra gebruikt, wat niet zijn eigen naam is.)

Dirk van Genderen

22 Reacties

 1. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 juli 2016 om 18:15

  Beste Dirk,
  Je noemt hier een prachtig voorbeeld van Praktijk Christenen: De Christelijke organisatie: Teach Nepal.
  De monnik Chandra kwam tot het Christelijk geloof, door het daadwerkelijk laten zien en horen van de leden van Teach Nepal, van hun Christen-zijn. En ik denk dat de monnik Chandra niet eerst de hele bijbel heeft gelezen alvorens hij tot bekering is gekomen. Nee de leden van Teach Nepal hebben hem kunnen overtuigen door hun geweldige naastenliefde werk. Hub.

 2. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2016 om 16:22

  Beste br. Dirk, hartelijk dank voor je bemoedigend schrijven over Nepal. Ik zelf heb de indruk dat wij Westerse christenen nog te veel gehecht zijn aan het aardse leven. Wanner we wederom geboren zijn, dan zijn we niet meer aards, maar hemels gericht, we zijn kinderen van God geworden ! WE HEBBEN ONZE WILSBESCHIKKING aan God gegeven. Wie dat volledig heeft gedaan ervaart in zijn/haar leven in alle omstandigheden door de Heilige Geest, een rust die ALLE VERSTAND te boven gaat! In dat opzicht kunnen we nog ontzettend veel leren van onze vervolgde broeders en zusters, zij maken vele wonderen mee. Wanneer we geloven dat God ons leven leidt, en onze tijden in Zijn handen is, ook wanneer er vervolging is, dan mogen we net als David ons beroepen op zijn uitredding. Ik ervaar elke dag Gods nabijheid en genade bij alles wat er gebeurt! Als ‘g in nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, God verlaat u niet! Vrees toch geen nood, ‘s Heren trouw is groot, groter dan de helper is de nood toch niet, enz! Beste lezers, ik ben enorm onder de indruk dat wij de generatie zijn die Gods werk op het Oostelijk halfrond ziet gebeuren. Wij zijn hierdoor bevoorrecht, we zijn de eerste generatie die na vele eeuwen het Profetisch Woord in vervulling ziet gaan. Miljoenen mensen komen tot geloof, daar waar geen vrijheid van Godsdienst is. Dat kunnen we niet zeggen van Europa waar nog steeds vrijheid is!

 3. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2016 om 21:29

  Net als Antoon (reactie 2) ervaar ik elke dag dat God dichtbij is en alles in de hand heeft. Filippenzen 4:5-7 = “de Heer is nabij. Weest in geen ding bezorgd ,maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met DANKZEGGING bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus”. De Willibrordvertaling van Psalm 111:2 = “Grootmachtig de daden des Heren , voor wie DANKBAAR gezind zijn herkenbaar;..3 ” en Psalm 50:14 : “DANKBAARHEID zij uw offer aan God de Allerhoogste..” Meer vraagt God niet van ons, Zijn kinderen! Psalm 67:8= ” God zegent ons opdat alle einden der aarde Hem vrezen”. Wij zijn er tot Zijn Eer!Een gezegende week voor iedereen.

 4. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2016 om 22:09

  Wat voor wetten de goddeloze mens ook zal uitschrijven, ik weet dat Gods werkzame hand niet is stoppen. De overste van de macht der duisternis, satan met zijn trawanten, zal het gelovigen, zeker moeilijk maken. Daarom laten wij die nog in vrijheid ons mogen bewegen dus onze stemmen laten horen in de hemel. Gebeden van alle heiligen(de gereinigden door Jezus bloed) komen aan voor Gods troon(Opb.8:3,4). Moge Zijn koninkrijk wereldwijd doorbreken. Hij heeft macht over het koningschap van mensen, en geeft dat aan wie Hij wil.(Dan.4:22).

  Wij mogen bidden voor gezagdragers en hun regeringen, zodat de vervolgden om Zijn grote Naams wil staande kunnen blijven. Wat is het dan ook verblijdend nieuws te horen, hoe eerdere tegenstanders v/h geloof, nu medestanders en uitdelers zijn geworden van het evangelie. En Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.(1Joh.4:4).

 5. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 juli 2016 om 23:36

  Beste Dirk bedankt voor het goede nieuws uit Nepal. Het is geweldig dat er een wereldwijde opwekking gaande is, in verre landen waar het christendom niet geaccepteerd is. Hoe vaak hebben wij hier in het Westen niet gebeden om een opwekking. Welnu ons gebed is verhoord geworden. We zijn wakker geschud door de stroom van vluchtelingen in heel Europa waarvan velen voor het eerst kennis maken met het Woord van God. In onze gemeente geven wij wekelijks bijbelstudie (met vertaling). Er zijn al velen gedoopt, hun kinderen zijn opgedragen en de zegen over huwelijken gegeven. Een jonge man uit Iran blijkt de gave van evangeliseren te hebben gekregen en spreekt mensen op straat aan met de vraag “do you know Jesus”.
  Door hun aanwezigheid in de gemeente is de prediking van het Woord veranderd. We krijgen een boodschap mee die onze harten direct raakt. Niet alleen deze mensen zijn veranderd, maar wij ook!
  God zegene Dirk.

 6. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2016 om 9:39

  Beste Dirk,

  God is nabij maar soms ook heel ver weg, neem bijvoorbeeld de vele christenen die vermoord zijn, waarom greep God toen niet in?
  Heb jij hier een redelijk antwoord op, of de mensen die op deze site reageren en het allemaal zo goed weten?

 7. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2016 om 14:21

  Heb jij hier een redelijk antwoord op, of de mensen die op deze site reageren en het allemaal zo goed weten?
  Antw: Ik denk dat niemand denkt dat ze het zo goed weten. Ieder reageert op ieders wijze.

  Op de vraag: waarom greep God niet in, wil ik heel voorzichtig antwoorden.

  Vanaf de eerste zondeval is er moord gepleegd. Kain vermoordt Abel = zijn jongere broer.

  Wat gebeurt er daarna?

  Kain werd ter verantwoording geroepen door de Here God en de Here God vroeg aan hem waarom zijn gelaat boos en toornig was. Na dat eerste contact van God met Kain, luisterde Kain toch niet en ging hij zijn voornemen in praktijk brengen. Namelijk zijn broer doden.

  Dan zegt de HERE God: Wat hebt gij gedaan? HOOR!!!! Het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. ( Genesis 4: 6-11 en verder.)

  We lezen in dit gedeelte duidelijk dat de Here God niet veraf is, maar alles ziet en waarneemt.
  En zelfs als eerste contact zoekt met de mens.
  Maar…. de mens wil niet luisteren en gaat zijn/haar gang.
  Ook dan is God niet veraf maar… de mens kiest, (uit vrije wil) ook al weet hij dat er een God is die er weet van heeft wat hij/zij van plan is.

  Dit principe is nog steeds van kracht.
  Ieder mens heeft een… geweten. (door de Here God ingeschapen/gegeven.) En weet dat het fout is om anderen (andersdenkenden) te doden. Men heeft de keuze om het niet te doen. Maar inderdaad, velen doen het wel.
  Ook zij zullen door de Here God ter bestemder tijd ter verantwoording worden geroepen en de vraag zal weer klinken: wat hebt gij gedaan? Hoor…. (en zie) het bloed van al uw (mensen) broeders en zusters roept vanuit de aardboden. (want in het bloed zit het leven.)

  God is niet veraf.

  En ik durf zelfs te stellen: christenen die gedood worden om Jezus/Yeshua’s wil zijn beter uit dan zij die hen doodden!

  IK hoop dat ik één van degenen ben die iets denkt en gelooft (en wellicht weet.)

 8. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2016 om 14:40

  Beste Dirk,
  Je stuk is weer erg mooi. Dank je!

  Mag ik op Maria (6) reageren?
  Ik denk niet dat ik het allemaal goed weet, maar dit is wat ik door de Bijbel te lezen begrepen heb.
  We volgen Gods doen en laten vaak niet. Hij is veel groter dan wij, oneindig veel machtiger maar ook oneindig veel wijzer. Hij ziet het geheel, zowel ons tijdelijke als ons eeuwige leven. Wij hebben er vaak behoefte aan het hier al goed te hebben, maar Hij houdt veel meer rekening met het eindresultaat. Als Hij ons vormen wil, kan Hij ellende in ons leven toelaten, kijk maar naar Job. En Job groeit, want hij zegt na de tijd dat hij ‘verkondigde, zonder inzicht, dingen mij te wonderbaar en die ik niet begreep. Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd.’
  Aangezien we nooit God zullen kunnen volgen, is het een kwestie van vertrouwen. De belangrijkste reden waarom we erop kunnen en durven vertrouwen dat God het beste met ons voor heeft, is het offer van zijn eigen Zoon. Iemand Die zoiets voor ons over heeft, kan het alleen maar goed bedoelen. Gods motieven worden door liefde ingegeven. Als dat ons vertrekpunt is, weten we ook dat de oorlogen, de rampen en de toekomst in Gods handen liggen. Geen mens is onbelangrijk voor Hem, Hij Die door Jezus als een zorgzame Vader wordt neergezet Die de bloemen tot in de puntjes verzorgt en de vogels aan eten helpt en ze niet zo maar laat neerstorten.
  Een Christen die vermoord wordt vanwege zijn geloof in Jezus Christus, zal zijn loon van God krijgen in het eeuwige leven. We zijn niet gemaakt om voor altijd hier op deze zondige wereld te wonen, maar voor de eeuwigheid, voor Gods nabijheid en voor de nieuwe hemel en aarde. God doet zijn uiterste best om zo veel mogelijk mensen tot dat doel te leiden.
  Hij is nooit ver weg, zeker niet bij zijn kinderen. “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.” Matt 28:20.

 9. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2016 om 15:01

  No. 6 Beste Maria, God is soeverein, Hij is onze Maker en onze redder! In Jeremia 18 : 6, lezen we het antwoord op bijna al onze levensvragen: Zal Ik niet met u kunnen doen, O huis Israël, luid het woord des’ Heren. (een ieder vult zijn naam maar in). Zie, als leem in de handen van de pottenbakker, zo zijt gij in mijn hand. Beste Maria, Want ik ben er zeker van dat het lijden van hun tegenwoordige tijd, niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over hen geopenbaard wordt! (Rom. 8:18 ).

 10. Llydiaswitters@gmail.com zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2016 om 22:53

  Lieve broeders en zusters.
  Ik bid voor u allen.
  Dat de Heilige Geest ons mag geven veel wijsheid en vrede.
  Bedankt Dirk, voor uw inzet.

  SHALOM

 11. Elena zegt:
  Geplaatst op zondag 3 juli 2016 om 23:26

  Indien de mensen tot de Heiland komen, zal Hij hen hun zwakheid tonen. Hij geeft de mensenkinderen zwakheid, opdat zij ootmoedig zullen zijn, want indien zij zich voor Zijn aangezicht verootmoedigen en geloof hebben in Hem, zal Hij zwakke dingen sterk voor hen laten worden. Hij zal hen tonen dat geloof, hoop en naastenliefde tot Hem voeren… de bron van alle gerechtigheid.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2016 om 0:33

  Mattheus 25: 40
  “Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.”

 13. Avda zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2016 om 8:05

  Aan Maria ( reactie 6): OPEN DOORS vertelt belevenissen van mensen die in een land wonen waar je over Jezus niet mag spreken en waar je in de gevangenis vliegt als je een Bijbel bezit. Ze gaven een prachtig dagboek uit met getuigenissen van vervolgde Christenen, verzameld door Jan Pit. Als je dat leest, dan zie je hoe dicht God bij hen is en hoe hij soms wonderlijk uitredt en soms helemaal niet. Maar ons leven is van Hem en sterven zullen we toch één keer, niet? Toch zal alles tot Zijn eer zijn, wat ons ook overkomt! Veel zegen bij het zoeken naar antwoorden: Jeremia 33:3!!! O ja: het dagboek heet: “ELKE DAG GEBOEID -uit de schatkamer van de lijdende kerk.”

 14. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 4 juli 2016 om 19:49

  Waterlelie en Ros hebben het heel goed uitgelegd aan Maria. Ben het er van harte mee eens. Ik weet ook zeker dat de vervolgde christenen voor geen goud zouden willen ruilen met ons hier in het Westen. Ze zijn juist dankbaar dat ze mogen lijden voor de Heere Jezus, omdat Hij voor hen heeft geleden en door Zijn dierbaar bloed hun schuld heeft betaald bij Zijn Vader en zij ook ervaren dat God heel dichtbij hen is. Dit weet ik omdat ik de stichting SDOK steun en dit lees in de nieuwsbrieven. Ze vergeven van ganser harte de daders die geliefden van hen hebben vermoord. Wij kunnen hier in het Westen daar nog een voorbeeld aan nemen. We moeten ons ook schamen dat we om pietluttige dingetjes ons zo druk kunnen maken.

 15. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 juli 2016 om 0:35

  Als je alle ellende ziet met zoveel bombardementen, die nog in hevigheid toenemen en nog meer slachtoffers eisen, dan lijkt het niet zo dat God grote drama’s verandert in zegeningen. Voor mensen die al dood zijn en mensen die ontredderd en vol verdriet en woede (heel begrijpelijk in deze situatie) zijn, lijkt het dan te laat.
  Zelf denk ik dat Gods Zegen verder reikt dan leven en dood. Want als je na je dood bij God mag zijn en voor eeuwig met Hem mag leven is dat wel de grootste zegen die je kan ontvangen als de kroon op je leven. Geen pijn en verdriet meer, geen rouw en geen geween.
  In het leven kan desondanks zijn Zegen altijd terugkeren, als we, ook al hebben we gezondigd, weer berouwvol en nederig terugkeren tot God, Almachtig, Streng en daarbij Rechtvaardig, maar wel een God die tegelijkertijd ook zeer Zijn Barmhartigheid laat zien in Zijn Wezen als Vader. Het verhaal van de Verloren Zoon spreekt wat dat betreft boekdelen. Een video over de Verloren Zoon is te zien bij de AWZ (Arabische Wereld Zending) te Andijk. Ze hebben hun eigen website en geven boeken en video’s uit. Deze video over de Verloren Zoon is in het Arabisch met Engelse ondertiteling en er wordt ook gezongen in het Arabisch. Het is in het Midden-Oosten opgenomen. Ik weet niet meer zo gauw in welk land. Een aanrader!

 16. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 juli 2016 om 16:47

  Wij moeten de bijbel, de Christelijke leer, in ÉÉNHEID meer in Praktijk brengen. Zoals Jezus het ons 2000 jaar geleden heeft verkondigd en voorgeleefd heeft. Hij heeft de WIL van Zijn Vader komen voorleven, tot Zijn dood toe.
  Twee bijbelcitaten die deze boodschap bevestigen: Matheus 12: 46-50
  Marcus 3: 33-35
  Samenvatting: Want al wie doet, (in praktijk brengt) de WIL van Mijn Vader, die is Mijn broeder, zuster en moeder.

 17. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juli 2016 om 12:22

  Het valt me op, dat er in deze tijd veel bange, angstige mensen rondlopen, ook al zijn ze Christen.
  Ik begrijp dat niet. Mijns inziens is het ook niet zo goed, zoals hier op het forum wel regelmatig gebeurt, om de zonde zo te benadrukken, het zou voor sommige mensen zelfs wel angstaanjagend kunnen zijn. Natuurlijk hoeven we ons hoofd ook niet in het zand te stoppen, maar het is algemeen bekend, dat iets waar je (veel) aandacht aan schenkt groter wordt. Daar tegenover staat dat als het goede van het geloof wordt benadrukt, dat ook groeit…..
  Weest niet bezorgd in generlei ding, want uw Hemelse Vader weet wat gij van node zijt, eer gij Hem bidt. Mattheus 6:8. Hij kent het getal van de haren op ons hoofd. Lucas 12:7. Loof Hem!

 18. Luuk zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 juli 2016 om 17:12

  Ik ben het eens met Maria (nr 6). God lijkt soms mijlen ver weg. Er wordt een poging gedaan om de vraag van Maria te beantwoorden. Maar ik vind dat sommige mensen wel heel makkelijk teksten uit de bijbel halen en deze als antwoorden gebruiken. Voor mij is het een groot raadsel waarom mensen zo moeten lijden. Helemaal de vervolgde Christenen. Deze mensen geloven in God en dat zijn zoon naar de aarde is gekomen voor ons mensen. Maar omdat ze toevallig geboren zijn in Noord-Korea (als voorbeeld) en daar tot geloof zijn gekomen krijgen ze te maken met vervolging, werkkampen en weet ik al niet wat voor leed. Dan kun je nog zo veel teksten aanhalen uit de bijbel, het blijft voor mij onbegrijpelijk waarom. En waar ik ook niks van snap waarom Jezus niet nu terugkomt. Verschillende mensen die reageren geloven dat we in de eindtijd leven. Maar die duurt wel heel erg lang. En ik weet dat Gods tijdsbesef anders is dan die van ons, maar 2000 jaar wachten op zijn terugkomst is toch wel heel erg lang !!

 19. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 16:12

  ‘Luuk’, God in Zijn oneindige wijsheid, kan verder zien dan wij. Onze blik is maar beperkt. Lijden is er nu eenmaal altijd al geweest. Het zijn de raadselen des levens, die (nu nog) versluierd voor ons blijven. Eenmaal zal de sluier wegvallen……God kan ver weg lijken, maar dat is maar schijn, Hij is wel degelijk altijd aanwezig, soms kunnen we een glimp van Hem opvangen, in bijvoorbeeld een wonderbaarlijke redding of andere bijzondere gebeurtenissen en ook wel in doodgewone dingen……
  De eindtijd, daar gaan wij niet over, dat is in Gods hand, waarin het volledig vertrouwd is.

 20. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op vrijdag 8 juli 2016 om 19:55

  God heeft ons geen kalme reis beloofd hier op aarde. Als je in Jezus gelooft kunnen vervolgingen op je af komen. In Nederland is het ook geweest dat Christenen vervolgd werden en gedood door de Rooms Katholieke Kerk. En dat zal denk ik ook weer terugkomen als de Islam het in Europa voor het zeggen krijgt. De vervolgingen zijn beproevingen van de Heere Jezus of je geloof echt is. Gods wegen zijn anders dan wij zouden willen. Wij hadden in mijn jeugd een dominee die zei: “het is net een borduurwerk, Gods werken. Wij kijken tegen de rafels aan, maar als je gestorven bent zie je hoe mooi alles geborduurd is.” Het is niet aan ons om te vragen: “waarom doet God dit niet of dat niet?” Allen een gezegende zondag gewenst.

 21. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 9 juli 2016 om 19:43

  @Florianne re.20. Is het niet zo dat er slachtoffers vielen aan beide zijden? Zowel bij protestant-christenen als bij katholieken? Overigens zou ik niet weten aan welke zijden de meeste slachtoffers vielen. Dat is niet zo belangrijk, maar wel dat ze vielen en waarom? Er was onenigheid over bepaalde leerstellingen van de R.K. Kerk. Zo hebben protestanten hun martelaren en katholieken ook. Denk daarbij aan de Martelaren van Gorcum. Katholieken leren dat zij stand hielden in het geloof van de Eucharistie en protestanten in hun Leerstellingen stond dat de H. Mis met afgoderij te maken had. Zelf geloof ik dat we elkaar veel te vergeven hebben als het om geweld en doodslag gaat. Ook Ierland is een voorbeeld (geweest) van slachtoffers aan beide zijden. Terwijl wij hier in Nederland relatief in vrede met elkaar hebben geleefd en nog leven. Niemand heeft een kalme reis in dit leven, we verlangen wel naar een behouden aankomst bij God. God geve het ons allen.

 22. Ivon zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 23:28

  Helemaal eens met Florianne 14.

  Deze met Gods Heilige Geest vervulde broeders en zusters,
  houden hun blik gericht op het onzichtbare, niet op wat zichtbaar is.
  Gods trouw aan Zijn kinderen is eens te meer waar gebleken, voor ons een geweldige aanmoediging,
  ook onderwerp van gebed voor ons.

  “Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt,
  omwille van Mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben
  ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn” (Mattheüs 5:11-12).

  “En ik durf zelfs te stellen: christenen die gedood worden om Jezus/Yeshua’s wil zijn beter uit dan zij die hen doodden!”

  En of zij beter af zijn, wees daarvan maar overtuigd.
  God wreekt het bloed dat van de aardbodem tot Hem roept, het leven behoort alleen Hem toe.

  Eens met Waterlelie 7 dus.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden