Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Oogsttijd (32 reacties)

Geplaatst op donderdag 14 juli 2016, 16:33 door Dirk A A

De meesten van u kennen mij langer dan vandaag en weten van mijn verlangen naar opwekking. Vorige week schreef ik er nog over. Er wordt veel gesproken over opwekking, hier zou een opwekking zijn, of daar, maar vaak zijn het slechts – hoe verblijdend ook – rimpelingen in het gemeentelijke leven. En soms worden bepaalde manifestaties gepresenteerd als opwekkingen, terwijl het in werkelijkheid valse opwekkingen zijn.

reeshowells
Rees en Lizz Howells, in Rusitu, ten tijde van de opwekking.

Na het commentaar van vorige week kies ik er bewust voor om deze week een positief verhaal over opwekking te plaatsen. Een opwekking met alle kenmerken van een ware opwekking.
Het gebeurde in Gazaland, in het Oost-Afrikaanse Zimbabwe (toen Rhodesië), op de grens met Mozambique, ongeveer honderd jaar geleden. Naar dat land stuurde God de Engelse zendeling Rees Howells uit het Engelse Wales. Per schip vertrok het echtpaar Howells tijdens de Eerste Wereldoorlog, in 1915, naar Afrika.
Rees Howells had het diepe verlangen dat de opwekking die in Wales plaatsvond, ook in Afrika zou uitbreken. En de opwekking kwam. Howells schreef erover in zijn boek ‘Op de bres’. Ik las het, met tranen in mijn ogen.

Realiseren we ons dat de eerste gemeente, de Handelingen-gemeente, een opwekkingsgemeente was? Er was verbondenheid, er was eenheid, men kwam in de huizen bijeen, brak het brood, bad gezamenlijk, loofde God en stond in de gunst bij het hele volk.
We roemen over deze gemeente, maar zien hem tegelijk als een onbereikbare ideaalgemeente, een soort utopie. Is dit wel terecht? Zouden we die gemeente niet veel meer als de ‘normale’ christelijke gemeente moeten zien? Als onze gemeente niet is zoals die gemeente, kunnen we ons dan wel een christelijke gemeente noemen?

Deze gedachten kwamen in mij op toen ik het getuigenis van Rees Howells las. Een tijdlang werkte hij in Gazaland, aan het begin van de vorige eeuw, vanuit de zendingspost in Rusitu. Howells verlangde naar een opwekking onder dit Afrikaanse volk, maar het woord opwekking kende men daar niet eens.
Hij vertelde de christenen die er al waren, die tot geloof waren gekomen door het werk van het zendingsechtpaar Hatch, over Pinksteren, hoe God toen met Zijn Geest in de harten van de mensen kwam. Hij benadrukte dat God datzelfde ook bij hen wilde doen als ze bereid waren hun zonden te belijden en God om vergeving zouden vragen.

De opwekking was voorbereid in de jaren ervoor. In 1897 was er in Rusitu al een zendingspost ontstaan. Verschillende zendingspioniers hadden hun leven gegeven bij het brengen van het Evangelie, onder wie ook de eerste vrouw van zendeling Hatch. Er was jarenlang gezaaid, met gebeden en veel tranen en nu was de tijd van de oogst aangebroken.

Op een vrijdagavond, toen er twaalf mensen bij Howells in huis bijeen waren, leerde hij hun het lied ‘Heere, zend een opwekking en begin bij mij.’
De volgende week kwamen de beide zendingsechtparen bij elkaar, zoals ze elke donderdag deden, om samen de Bijbel te lezen en te bidden. ‘Terwijl we op onze knieën lagen en tot God riepen, sprak de Heere tot mij, en zei dat de gebeden waren verhoord en dat de opwekking zou komen.’

De volgende zondag begon de opwekking. Howells schrijft daarover: ‘Die zondag was de 10e oktober, mijn verjaardag. En terwijl ik ’s morgens preekte, merkte ik duidelijk dat de Geest over de vergadering kwam. ’s Avonds daalde Hij neer. Ik zal het nooit vergeten. Hij kwam op een jong meisje, Kufasa geheten, dat drie dagen had gevast, in de overtuiging dat ze niet klaar was voor de komst van de Heere, waarover zendeling Hatch een aantal Bijbelstudies had gegeven. Terwijl ze bad, barstte ze in tranen uit en binnen vijf minuten lag de hele gemeente met het gezicht op de grond, terwijl werd geroepen tot God.’

‘Het was alsof God de hemel scheurde en neerdaalde. Ik had dit zelfs in de opwekking bij ons in Wales niet gezien. Ik had slechts gehoord dat God dit ook had gedaan tijdens de opwekking bij Finney. De Heilige Geest was gekomen. We bleven bidden, tot in de nacht. En toen we naar huis gingen, werd overal gebeden, in elke kraal.’

‘De volgende dag gebeurde dit opnieuw, en de volgende dag weer… De mensen huilden en beleden hun zonden, zodat de zendelingen soms geen woord konden spreken, maar alleen maar voor hen konden bidden. Soms knielden allen neer en begonnen tegelijk in grote zielsangst hun zonden te belijden. De Heilige Geest overtuigde de mensen van hun zonde. Hier en daar stond er dan iemand op, die bevrijd was en van vreugde begon te zingen.
Op de zesde dag, terwijl de aanwezigen weer geknield lagen en hun zonden beleden, ontvingen velen vergeving en ontmoetten ze de Heiland, zoals alleen de Heilige Geest Hem kan openbaren.’

De opwekking breidde zich uit over de hele omgeving. Howells beschrijft de grote vreugde die het gevolg was van de vergeving en de diepe reiniging die de mensen ervaarden. ‘Dit was de hemel op aarde.’
Vijftien maanden lang werden er zonder onderbreking twee opwekkingssamenkomsten per dag gehouden. Elke vrijdag duurde de samenkomst de hele dag.

Ik schrijf dit niet opdat we ons zullen vergapen aan deze opwekking en ons verbazen over Gods almacht. Hopelijk ontsteekt dit in ons een diep verlangen om dit ook mee te mogen maken.
De sleutels ertoe zijn wellicht eenvoudiger dan we denken. De geschiedenis heeft het al talloze keren bewezen. Waar Gods mensen bij elkaar kwamen, zich verootmoedigden en tot de Heere riepen om genade en om Zijn komst, daar kwam Hij.

Ik bid dat God de Geest van de genade en van de gebeden in ons wil uitstorten. Meestal – en ik zeg dit ook tegen mezelf – verwachten wij veel te weinig van het gebed.
Aan de opwekking in Handelingen 2 ging een dagenlang gebed vooraf. Hetzelfde gold voor de opwekking in Gazaland, en bij vrijwel alle opwekkingen in de geschiedenis.
Wat weerhoudt ons ervan dit ook te doen? Waar zijn de Nederlandse bidders die deze weg van aanhoudend gebed, verootmoediging en belijdenis van zonden willen gaan? Ik ken er nog te weinig… En ondertussen zien we vol verwachting uit naar wat de Heere gaat doen.

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Cedric Dilworth zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2016 om 17:46

  Lieve Broeders en Zusters,

  Dit wat Dirk hier beschrijft is het verlangen van vele harten in de gemeente van Christus.
  Mijn hart heeft geen rust. Nooit… omdat ik nergens Christenen ken waarvan ik kan zeggen: Zo! zo wil ik met mijn broeders en zusters samen leven en de Here dienen. Ik ben een jonge Christen, 21 jaar oud en woon in Aken op het Drielandenpunt.
  Ik heb hier vele kerken bezocht en vele mensen leren kennen die oprecht van Jezus houden. Maar ik zie overal mensen die genoegen nemen met een “huisjeboompjebeestje” leven en voor de rest niet streven naar meer. Ook zie ik mensen die wel streven naar meer, maar visie missen of het juiste leiderschap. Daarnaast worden we in de tijd waarin we leven steeds meer aangevallen door de vijand op onze tijd. Mensen hebben het te druk om dagen lang te bidden. Ik leid hier zelf ook onder, ik zie vaak geen uitweg door het vele werk en alle normale wereldse zaken die erbij komen, om echt de tijd te nemen de Here continu te zoeken.
  Ik neem deze kans om op dit platform andere Christenen te bereiken die inzien dat de gemeente EEN is en niet verdeeld hoort te zijn per 50 tot 100 personen in een kerkgebouw. Ik wil zo graag een levend offer zijn voor de Here en niets terughouden.

  Als er mensen zijn die met mij willen bidden of raad voor mij hebben dan hoor ik dit graag.
  Ik bid tot de Here om Goed Bijbels Leiderschap. Dat Leiders niet alleen preken maar ons in de Praktijk laten zien wat dit leven inhoudt. Bid Alsjeblieft ook om Gods leiding hierin.

  Als iemand contact met mij wil opnemen, stuur mij alstublieft een e-mail: cedric.dilworth@outlook.de

  Gods zegen!

 2. xandra zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 juli 2016 om 18:15

  Bij een verlangen naar opwekking ben je blij, als je hier berichten over hoort!
  Ongeacht getallen. (aldus: ga je daar niet zuur over zijn) Daarom: een positief verhaal! Hoera!

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 15 juli 2016 om 14:08

  Het gebed van een gelovige vermag veel.
  Ik ben er van overtuigd dat er alom oprecht gebeden wordt door de kinderen van God/JHWH. En ik geloof ook dat er alom opwekkingen plaats vinden. Maar wel vaak in “stilte”.
  Was het niet zo dat Christus Jezus niet wilde dat er rond verteld werd als er een wonder of wonderen waren geschied?
  Opwekkingen gebeuren ook in onze eigen nabijheid. Dan hier en dan daar komen mensen tot “wedergeboorte/bekering” en worden toegevoegd aan de Here.
  Alleen wij zien dat niet als een opwekking. Wij willen grote aantallen en het moet gepaard gaan met spektakel/ruchtbaarheid.
  Ik geloof in de “stille” opwekkingen.
  Want de voortschrijdende Godsgeschiedenis gaat gegarandeerd door. Totdat het getal VOL zal zijn.

  Ik zeg met jou Dirk:
  Ik bid dat God de Geest van de genade en van de gebeden in ons wil uitstorten. Want het gebed van de gelovige vermag…..VEEL!

 4. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 15:27

  Het is bekend dat het verlangen naar een “opwekking” altijd van uit de evangelische hoek komt.
  De hervormde gereformeerde gemeente houdt zich hier niet mee bezig.

  Het klinkt positief en wie weet komt er inderdaad een opwekking in Nederland!!

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 20:23

  Dirk, heb je ook gelezen: Opwekking onder de Zoeloes van Erlo Stegen? Als je het nog te pakken kunt krijgen is het een aanrader.

 6. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 20:39

  D.V. zondag 17 juli hoop ik te spreken in de plaatselijke Gemeente, over de wonderbare spijziging, n.a.v. Markus 6. Geeft gij hen te eten. Wij die de Here Jezus kennen en belijden moeten de mensen het Levende gebroken Brood aanbieden, Jezus Christus. We moeten in actie komen. Ben ik, ben jij al in actie gekomen?

  Een oproep van een jonge broeder, blijf staande daar in Aken en omgeving, en ga zaaien!
  Ik heb persoonlijk een aantal keren een plek in genomen tijdens jaarmarkten etc en vanuit een stand de mensen aangesproken en het evangelie uitgelegd, met een biddende groep op de achtergrond. Ga, kom maar in actie. Gods Zegen!

 7. Elizabeth. B. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 16 juli 2016 om 22:41

  Opwekking kan je niet opwekken, in het verleden hebben ook groepen mensen ervoor gevast en volhardend gebeden, omdat ze het nodig vonden. er gebeurde niets. Echter de tijd is nu er wel rijp voor. We verwachten een late regen en dat is hard nodig in deze dorre droge tijd, dit beseffen we als christen maar al te goed. OoK er is lauwheid onder christenen, maar als iemand zich door de Geest geroepen voelt voor Opwekking te bidden, doe dat dan, wees gehoorzaam aan je opdracht. God telt geen aantallen, maar gehoorzaamheid. Wel is het zo dat het zeker nodig als christen voor ons land volhardend te bidden, want de vijand zit ook niet stil, we moeten waakzaam zijn. Bidders in geest en in waarheid, Jezus zoekt zulke aanbidders Johannes 4 : 23
  Laten we elkander de zegen toebidden. Sjalom.

 8. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 9:01

  We hadden afgelopen vrijdag een evangelisatie-avond bij de zigeuners in Soimos in Roemenie en we begonnen om 20.00 uur en eindigen pas om 24.00 uur. Met 50 mensen gezamenlijk bidden en zingen tot eer van Hem, fantastisch en 21 augustus gaan we weer 10 mensen dopen, Sjalom.

 9. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 9:36

  Beste Dirk,

  Waarom er in de landen van het Westen minder echte geloofsactiviteit is dat echt is en radicaal, komt omdat het materialisme hoogtij viert. Materialisme is een reëel gevaar van het geloofsleven. Als je arm bent en verder niets hebt om uitzicht te hebben op een beter leven, dan is de Bijbel met het Evangelie van hoop en redding een Godsgeschenk uit de hemel. Geen wonder dat de Chinezen daar heel gevoelig voor zijn. Ik ben zelf geboren in Indonesië maar ik heb ook Chinees bloed. Vandaar dat ik mij sterk verbonden voel met China met godsmannen als Hudson Taylor als zendeling en Watchman Nee als leraar en evangelist. Zij hadden visie. Zij waren radicaal omdat zij wisten als zij niets zouden doen, velen zo de eeuwigheid tegemoet gaan zonder Jezus. Maar hier in Nederland hechten wij meer waarde aan tradities en de vorm van een dienst, terwijl de Geest wordt uitgedoofd omdat zij leringen en tradities van mensen leren binnen de kerk (Mattheüs 15:9). Of er wordt een andere Geest toegelaten in evangelische gemeentes (zie 2 Korinthe 11:4). Laten wij weer teruggaan naar de Bijbel alleen! Laten wij erkennen wat in de Bijbel geschreven staat, zonder toe te voegen wat wij aan menselijke gedachten erbij hebben. Laat het woord van God alleen, spreken en laat de Geest werkzaam zijn via het woord van God. En laten wij offers brengen voor Christus. Ons leven aan Hem alleen toewijden. Want Hij zegt dat je Hem alleen op die manier kan volgen. Anders ben je Hem niet waardig. (Bv Mattheüs 10:37,38).

  San

 10. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 13:07

  Regelmatig mag ik mij verootmoedigen voor de Heer over christelijk Nederland en al onze verdeeldheid. Ik besef dat ik zelf deel heb aan deze verdeeldheid door de manier waarop ik de Bijbel lees en begrijp. Mijn verlangen is dat gelovigen zouden begrijpen dat wij de dingen mogen zoeken die boven zijn: Kolossenzen 3: 1. Dat wij beseffen dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen: Efeze 1: 3. Dat wij de verlossing hebben: Efeze 1: 7. Dat wij verzegeld zijn met heilige geest: Efeze 1: 13. Wij hoeven God niet te smeken om een opwekking. Wij hebben alles ontvangen en mogen Hem danken, dagelijks of desnoods de hele dag. Het is volbracht. Wat heeft dit mij een rust gegeven. De zware last is weg, want nu hangt het niet van mij af. Ik zal nooit toereikend genoeg zijn, maar Christus wel. Er zijn gelovigen die vinden dat ik er te gemakkelijk over denk.

  Ik geloof dat wij niet naar Handelingen terug kunnen, hoe mooi dit ook was. Dit is een belofte voor het volk Israël. Ik zie in ons land wat de leer uit Handelingen teweeg brengt. Verdeeldheid. Bijvoorbeeld: de een wel genezen, de ander niet. Wij, gelovigen uit de heiden, mogen rusten in Christus die ons al op het oog had voor de grondlegging van de wereld: Efeze 1: 4. God bouwt aan het Lichaam van Christus waar Hij het Hoofd van is. Dit is het evangelie wat ik graag breng. Wij mogen ons hierin altijd in verblijden: Efeze 5: 16-21.

 11. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 13:43

  Als de Israëlieten naar de tempel gingen, was het eerste wat ze tegen kwamen op het tempelplein: het koperen wasbekken! God vraagt eerst reiniging, pas daarna offerande!
  Dit gebeurt ook bij alle opwekkingen, eerst verootmoediging, belijden van onze zondige liefdeloosheid en materialistisch egoïsme! Dan als wij ons hebben laten schoonwassen door Christus reinigende bloed, verkrijgen wij de gebeden naar Zijn wil, en als er twee of drie in deze gezindheid samen op de knieën gaan voor een radicale doorbraak van Gods geest in hun gemeente, zal er in de harten van mede broeders zusters doorbraken komen om de Heilige Geest ten volle Zijn baanbrekend werk te gaan doen! Begin in het klein en onze HEER gaat grote dingen doen!

 12. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 14:23

  En wat als je een eenzame bidder bent? Bid en smeek al jaren! dag aan dag voor de bekering van
  mijn kinderen,zie geen verandering….
  Moet ik dan andere bidders vragen om met mij mee te bidden voor hen? Ikk vind er geen….
  Wel kreeg ik een advies: Laat het los!, dan zal God grote dingen doen.
  Maar ik kan! het niet loslaten.

 13. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 18:42

  Beste Anna, ik heb maar 1 advies: doorgaan met gebed. Onze gebeden komen voor God op gouden schalen.
  Het is wel goed om andere bidders te hebben maar ga daarvoor eerst de Heer vragen, hij zal bidders op je weg brengen. Het advies: Laat los is ook erg belangrijk, maar heel erg moeilijk. Probeer het in ieder geval. Ik leef met je mee en ben je eerste bidster. Ik beloof je een maand voor jouw kinderen te bidden.

 14. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 21:00

  Beste Anna. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Blijf bidden! Luk.18:27. En Dirk, na de brief van Laodicea volgt er geen nieuwe brief meer. Wie de Heer hoort kloppen mag opendoen en de Heer zal bij zo iemand binnenkomen. Maar het geeft duidelijk aan dat er van een nieuw begin geen enkele sprake meer is, dus je dat realiseren bewaart je voor utopieën.
  Jer.45

 15. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 21:37

  Beste Dirk,
  Mooi stuk, dank je! Waar het veld rijp is om te oogsten zal God maaiers geven.
  Mag ik reageren op Anne, nr 12?

  Beste Anne, je voelt je een eenzame bidder, maar je weet waarschijnlijk wel dat de Heer Jezus ook voorbede doet, dat jij en alle andere bidders zijn handen vullen met gebed en Hij dit aan zijn Vader voorlegt als onze Hogepriester. Ook weet je ongetwijfeld dat de Heilige Geest meebidt ‘met onuitsprekelijke verzuchtingen’. Dit zijn krachtige gebeden. God negeert geen enkel gebed van een van zijn kinderen, maar zeker ook niet het gebed van zijn Zoon en van de Heilige Geest.
  Natuurlijk mag je anderen vragen voor je kinderen te bidden. Er zullen altijd wat mensen tussen zitten die dat oppakken, ik nu ook. Misschien heb je iemand met wie je samen kan bidden? Niet alleen voor jouw kinderen maar ook voor andere zaken. Dat zal de eenzaamheid en het gevoel van onmacht misschien wat verdrijven, maar het houdt ook in dat je weet dat Jezus in jullie midden zal zijn. “Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.”
  Het advies ‘laat het los’ is op zich goed als je het opvat zoals Jezus het zegt: “Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn en Ik geef U rust.” Maar het betekent niet dat je moet stoppen met bidden, dat spreekt Jezus juist tegen. Hij heeft het over die persoon die maar aan blijft dringen op brood voor zijn kinderen en uiteindelijk geeft de ander het om van het gezeur af te zijn. Dat is zijn advies aan ons bidders!
  Als er Iemand is die weet wat jij voelt vanwege je kinderen, dan is dat God. Hij heeft moeten toezien hoe zondige mensen zijn Kind vermoordden zonder in te ‘mogen’ grijpen. Is er iets moeilijkers voor te stellen? Hij zal ook daarom alles doen om al zijn schepselen te redden, wees daarvan verzekerd! En al zie je geen verbetering, in de tussentijd kan je met Habakuk (laatste zinnen) zeggen: “…nochtans zal ik juichen in de Heer!” Sterkte!

 16. Anna zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 23:19

  Lieve broeders, zuster: Dank Dank!!voor jullie woorden!
  Het geeft mij weer moed, en vertrouwen dat de Heere eens mijn gebed zal verhoren!
  Dank!dat jullie mee willen bidden.
  En ja, zeker, nochtans juich ik in de Heere!!

 17. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 17 juli 2016 om 23:56

  Sjalom Dirk, je benoemde in jouw inleiding het feit dat de gelovige Joden het brood braken. Op zich is dat niets nieuws, want dat doen we op elke Sjabbat en is een wekelijks gebruik. Dat het zo expliciet genoemd wordt heeft een andere achtergrond: men kreeg weer oog voor elkaar en bemoedigde elkaar in het feit dat zij de schriften verstonden met betrekking tot het verlossingswerk van de Messias hier op aarde. Na die maaltijd werd voor hen die pas tot geloof kwamen gewoon de schrift uitgelegd en verklaard. Dat was een enorme opwekking die daar plaats vond in het Beloofde land. Natuurlijk was er een oppositie die het niet met ons eens was. Zij waren door G’d bestemd om onder de bedekking te blijven. Een deel wilde gewoon niet en verzette zich daar tegen. Een oordeel daarover mogen we gewoon niet uitspreken.

  Het volharden van de kleine groep Messiasbelijdende Joden die in de eerste maanden na de opstanding al vele tienduizenden waren groeide tegen de verdrukking in. En nu? Na twee Bijbelse dagen zien we opnieuw de Messiasbelijdende Joden groeien in aantal. Vanuit de geschiedenis en alle ceremoniële wetten doorzien zij het plan van G’d door alle eeuwen heen en geven een krachtig getuigenis af. Onder hen breekt men weer opnieuw het brood: dat wil zeggen zij zijn weer onderzoekend en getuigend bezig met de schriften.

  Hier zien we dat het gebed van de Messias krachtig doorwerkt als Hij bidt voor zijn volksgenoten. Hij leerde ons het eenvoudige gebed: de eer aan G’d, de dankbaarheid aan G’d en de liefde voor de naaste. De naaste is degene die in je huis is. Ik begrijp dat velen moeite hebben als hun kinderen niet lopen in de voetsporen van de ouders. Blijf in gebed, want het is de persoonlijke nood die je bij G’d mag brengen.

  Dus ook Anne en vele anderen met haar: blijf in het gebed G’d aanroepen in je persoonlijke nood. Je hebt een machtige G’d die met Zijn stralend gelaat je aanziet. Hij is nabij en zal je troosten!

 18. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2016 om 1:14

  Reactie op Nr 13

  Want wij vermogen niets tegen de waarheid maar wel voor de waarheid.

 19. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2016 om 9:24

  Mooie bijdrage ‘Troost Mijn volk’!
  O.a. ‘Zij waren door G’d bestemd om onder de bedekking te blijven. Eeen deel wilde gewoon niet en verzette zich daar tegen.
  Een oordeel daarover mogen we gewoon niet uitspreken.’

  Raadselen blijven er voor ons zoals Romeinen 11:28-36 dit ook laat weten.
  Totdat Hij komt……Hallelujah

  https://www.youtube.com/watch?v=hBNhNffsNMo

 20. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2016 om 14:09

  Sjalom Dirk,
  Je maakt ook een studie van de brief die Sja’oel (Paulus) richt aan de gelovige Joden in Rome en allen die zich daarbij hebben aangesloten. Boeiend is hoofdstuk 11 waarin juist over mijn volksgenoten wordt gesproken. Bemind door G’d op grond dat zij de natuurlijke nakomelingen zijn van Avraham. Als leerling van een van de grootste leraren in Israël doorgrondde hij het geheim wat in de schrift verborgen was. Hij laat het ons zien en verheugt zich daarover. Dit goede nieuws moet bekend worden, juist onder relatief kleiner wordende groep Joden. De gemeente groeit door aanwas uit de goyiem die zich aansluiten. Heel fijntjes wijst hij hun er op wat hij heeft ontdekt en dat als een bemoediging wil doorgeven.

  Groei is prachtig als de oorsprong van het geloof geen randverschijnsel gaat worden. De kleine kern mag door groei nimmer in verdrukking komen. Hiertegen waarschuwt Sja’oel en houdt juist beide groepen nauwlettend in het oog. Het is geen ironie van G’d al lijkt het er wel op dat een deel van mijn volk onder de bedekking is gebleven. Juist onder onze groep is er groot respect voor hen. Niet vanwege hun bedekking, maar omdat zij onlosmakelijk een deel van ons zijn. Het maakt ons ook dankbaar dat G’d ons wel de ogen heeft geopend en dat wij daardoor mogen getuigen van Zijn liefde en waarheid. Ook dat is een klein onderdeel geheim waarover gesproken wordt.

  Voor velen is dat een raadsel als je de diepte van deze rijkdom nog niet hebt ontdekt. En ik dan? Slechts een flard van het geheim geeft mij al moed en kracht, wetend dat wat G’d heeft besloten tot ieders verrassing zal leiden tot een ongekende vreugde als Hij hun ogen zal openen en dat zij onze Messias zullen kennen en herkennen vanuit de schriften. Deze bedekking is heel dun. Wij zijn ook gestruikeld en mochten verder gaan.

  Dat is de genade van G’d. Ook dat element behoort tot het geheimenis wat Sja’oel ons heeft geleerd en verkondigd. Totdat Yeshua terugkeert naar Zijn volksgenoten!

 21. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2016 om 15:13

  Lieve ‘troost mijn volk’. Wat een ontroerende woorden, zelf word ik veel gesterkt door het lezen van Gen. 45, heel dat hoofdstuk waar Jozef zich aan zijn broederen bekend maakt, maar ook de brief aan de Hebreeen hoofdstuk 8, met name over het nieuwe verbond dat Uw God gaat sluiten met Uw volk. Er staat bij: Na die dagen d.w.z. na de genadetijd voor de kerken en heidenwereld. Hun tijd is dan definitief voorbij, en Openbaring zegt: En hun rook stijgt op tot in alle eeuwigheid, het is dan voorgoed gedaan met de hoogmoed van de kerken zoals in de brief aan de Romeinen staat.
  Maar ‘t vrome volk in hun God verheugd zal huppelen van zielevreugd, daar Zij na 2000 jaar hun wens verkrijgen.

 22. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 18 juli 2016 om 15:52

  Onze God beloofde dat Hij voor ons uit wil gaan (Jes. 45:2). Wat een grote, rijke en heerlijke beloften staan er ons nog te wachten. God beschikt over alles en een ieder.
  Al breken mensen al hun beloften; wat God beloofd heeft blijft BESTAAN. Laten wij de plaats, voor ons bestemd, maar gaan innemen. In volle afhankelijkheid, en op Hem ons geloof bouwen.

 23. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2016 om 0:00

  Beste Lies,

  Ik reageer niet op uw schrijven.
  Maar mijn getuigenis is dat ik een theoloog
  tot de Here heb moeten leiden. Trek daar voor
  uzelf de conclusie waar het om gaat.

  Met vriendelijke groet,
  San Tjoa

 24. O.Nauta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2016 om 16:58

  San Tjoa

  Fijn dat je zo tot zegen gesteld wordt.

 25. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2016 om 19:23

  Beste Dirk. Ik ben het geheel eens met San Tjoa. En wat betreft Anna is ze niet de enige die voor haar kinderen bidt omdat zij het geloof de rug toegekeerd hebben. Ik heb 3 kinderen en allen zijn zij een andere weg ingeslagen. Daar bid ik ook al jaren voor en denk net als Anna:” misschien bid ik wel verkeerd”. Maar we moeten door blijven bidden hoor Anna. De duivel wil juist dat wij stoppen en daarom mogen we niet loslaten.

 26. waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2016 om 21:17

  Dat kinderen hun eigen weg kiezen is al vanaf de zondeval zo. Kain ging ook een andere weg als Abel.
  Ben ervan overtuigd dat Adam en Eva toch de beide zonen op dezelfde wijze hebben opgevoed.

  En denk aan Absalom en zijn broer Ammon en hun zuster Tamar.
  (2 Samuel 13)
  Wat een schandelijke gebeurtenis van de 2 zonen van David en hun zuster Tamar.
  En wat een verdriet en treurnis voor hun vader. Zo erg zelfs dat hij treurde over de dood van zijn zoon Amnon en kwijnde van verlangen naar zijn zoon Absalom..( vers 37-39)

  Wellicht is deze geschiedenis een troost voor Anna en Florianne. Kinderen maken hun eigen keuzes.
  Bij David was het zo erg dat hij zelfs moest vluchten voor zijn zoon Absalom.
  (2 sam.15:13-37)

  Het hart van een moede/vader gaat uit naar de kinderen. Hun hele leven lang.
  David wilde koste wat koste zijn zoon Absalom sparen ( 2 sam 1:13)

  Ieder gelovige moeder/vader wil hun kind sparen. Hoe verkeerd ze ook doen. Door gebed . En dat is goed.

  Met Absalom liep het niet goed af. Hij bleef hangen aan een terebint.
  En vader David…?

  Lees geheel hoofdstuk 2 sam 18: 24-33. Hoe hij zich zorgen maakte over zijn zoon en hoe lieflijk hij over zijn zoon sprak.
  Wat eindige op een bittere verdriet: toen hij sprak:
  “Mijn zoon Absalom, mijn zoon , mijn zoon Absalom. !
  Och dat ik in uw plaats gestorven ware. Absalom, mijn zoon, mijn zoon.”
  ( 2 sam 18 : 33 en 2 sam 19:4.)

  Blijf bidden Anna en Florianne. Dat is goed. We mogen hemelbestormers zijn. Bedenk ook dat de gebeden bij God bewaard blijven.
  Hij zal ze gedenken.

 27. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 juli 2016 om 22:03

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste mensen,

  Er zijn eerder reacties geplaatst, persoonlijk gericht tegen San Tjoa. Die had ik eerder moeten verwijderen. Mijn excuses. Ze zijn nu alsnog verwijderd. Opnieuw vraag ik u niet veroordelend op elkaar te reageren.

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 juli 2016 om 14:33

  Beste Dirk,
  Op het commentaar van vorige week: Opwekking hier; Opwekking daar; reageerde ik met de reactie No.6 :
  Ik geloof niet meer in massale opwekkingen. Nu ik dit commentaar: Oogsttijd; gelezen heb, moet ik deze reactie toch aanvullen met:
  Ik geloof niet meer in massale opwekkingen IN EIGEN LAND en alle Christelijke (?) westerlijke landen.
  Wel geloof ik het verhaal van Ries Howells en de vele Christelijke missionairende organisaties die nog steeds zorgen dat het christendom zich over de hele wereld blijft uitbreiden. Voor deze organisaties moeten wij , blijven bidden en moreel en financieel blijven steunen.
  Laten wij in eigen land eerst zorgen, dat alle verschillende Christelijke kerken, in ÉÉNHEID, Gods-Wil (De Bijbel) die Jezus is komen verkondigen en voorleven, daadwerkelijk in Praktijk brengen. Hub.

 29. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2016 om 14:34

  Beste mensen,
  Dirks- oproep in reactie No27 : Opnieuw vraag ik u niet veroordelend op elkaar te reageren.
  Deze oproep wil ik nog benadrukken, door een citaat uit mijn dagkalender, toevallig betrekking hebbende over deze oproep van Dirk:
  Als je de ander veroordeelt, is dit tevens een oordeel over jezelf. Hub.

 30. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op donderdag 21 juli 2016 om 19:25

  Dank je Waterlelie.

 31. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 22 juli 2016 om 17:23

  Persoonlijk geloof ik niet dat er een opwekking zal komen in de Westerse wereld, maar eerder de Grote Afval alvorens de antichrist zich zal openbaren. En laat deze afval en de toenemende wetteloosheid al decennialang aan de gang zijn. Denk maar aan de kerkverlating, het nalopen van allerlei afgoden, vrijzinnigheid onder kerkgangers, het zich inlaten met allerlei occulte zaken, egoïsme, enz. Allemaal begonnen toen The Beatles en The Rolling Stones met hun verkeerde denkbeelden opkwamen die geïnspireerd werden door satanist Aleister Crowley.

 32. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 23 juli 2016 om 23:58

  @Moi (CDA-lid),[31]
  laat ik nu net iets gelezen hebben over deze satanist Aleister Crowley. Dit in verband met gebaren en heidense invloeden die juist in de R.K. Kerk aanwezig blijken te zijn, maar die velen niet weten en die ik zelf nooit geweten heb. Maar zelfs het kruis wordt dan als heidens symbool gezien omdat een bepaalde vorm daarvan al in de heidense godsdiensten te vinden zou zijn. Hetzelfde zou gelden voor de triades, waaruit volgens deze website de leer van de H. Drieëenheid is ontstaan omdat de toenmalige Keizer Constantijn een heiden was en bekend was met aanbidden van afgoden/innen. Zo zijn er een stuk of 6 dingen die afkomstig zijn uit het heidendom. Onder andere het drietandgebaar, die een wereldleiders gebruiken, en ook kwamen o.a. de Beatles voorbij met dit gebaar. De vis, dus ook het ICHTUS-teken dit allemaal zouden tekenen van heidense afkomst zijn. Ook de bekende mijter gedragen door bisschoppen met afbeelding van van een kruis, zou juist als vorm van de vis van heidense afkomst zijn. Te ver gezocht of berust deze dingen op waarheid? Staan regeringen in dienst van satan, bewust of onbewust. Stevenen we regelrecht af op één Nieuwe Wereld Orde? Wat inhoudt dat de Grote Onderdrukking, waar de Openbaring van Johannes over spreekt, eraan zit te komen. Stevenen we af naar een maatschappij zonder contant geld. Die geluiden zijn al meer te horen, alleen nog niet zo in het openbaar, wel via bepaalde websites. “Weest niet bevreesd.” Zegt Jezus. Al deze dingen rampen/oorlogen etc. moeten eerst gebeuren, voordat de Wederkomst van Christus plaats kan vinden, staat er ergens in de Bijbel Waakzaamheid geboden. De wereld is zeer onrustig en de angst neemt toe onder de mensen. Er zijn genoeg tekenen aan de wand om te zien dat in de nabije toekomst veel zal gaan veranderen.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden