Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Er is hoop (32 reacties)

Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016, 21:07 door Dirk A A

Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Mensen die het alleen maar kunnen hebben over hoe slecht het gaat in de kerk en in de wereld. Leeglopende kerken, eindtijdrampen en nog meer ellende. Daarom mijn appèl: laat er meer zichtbaar worden van de hoop die we mogen hebben als we de Heere Jezus kennen.

Er lijkt steeds meer angst en negativiteit in onze samenleving te sluipen. Het heeft er alle schijn van dat de media hier een niet onbelangrijke rol in spelen. Wonen we echt in een land waar leiderschap ontbreekt en anarchie kansen krijgt? Moeten we ons opmaken voor nog meer aanslagen, nog meer rampen, nog meer vervolging voor christenen, nog meer antisemitisme, nog meer goddeloosheid?

Tegengeluiden lijken vooralsnog te ontbreken. Ook veel christenen zingen mee in het koor van de doemdenkers.
Waar blijven de christelijke leiders die een krachtig tegengeluid laten horen? Die dwars tegen alle negativiteit en doemdenken in, vol hoop zijn. Evangelie betekent immers Blijde Boodschap. We beschikken over het beste nieuws. Een boodschap die waarachtig hoop geeft voor het leven vandaag en later.

Ik heb sterk de indruk dat velen zich nog steeds schamen voor deze boodschap. Gelukkig wordt er, hoewel nog heel aarzelend – hier en daar een kentering zichtbaar.
We zouden wel wat meer vertrouwen in God mogen hebben. Het is inderdaad waar dat er tal van rampen plaatsvinden. En het is zeker op z’n plaats om daar eindtijdhoofdstukken als Mattheüs 24 en Lucas 21 bij op te slaan. Maar laten we niet doen alsof we zijn overgeleverd aan wreedheid van de extremistische islam en de woeste elementen van de natuur. God heeft het hele wereldgebeuren in handen. Het loopt Hem zeker niet uit handen.

Wij weten hoe de toekomst eruit ziet. Niet dat we exact kunnen zeggen wanneer en hoe de gebeurtenissen die in de Bijbel worden voorzegd, zullen plaatsvinden, maar wij hebben een enorme voorsprong op mensen die de Bijbel niet kennen. Vergelijkbaar met Noach. Hij kende Gods plannen. En – wat ook belangrijk is – hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen.

Wat wij in de wereld zien gebeuren, zijn de tekenen van Gods kracht en Zijn glorie. Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten. Nu leven we in de tijd van rampen, aardbevingen, orkanen, oorlogen en aanslagen. Maar het tijdperk staat voor de deur dat die rampen voorbij zijn. Daarom is er geen reden om in angst en paniek te raken, maar om onze hoofden omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is (Lucas 21). Naar Zijn beloften verwachten we nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont (2 Petrus 3).

Wie slechts let op wat er in de wereld om ons heen gebeurt, raakt het zicht op Gods toekomst kwijt. Wie alleen krant, radio, tv en internet volgt, loopt het risico geïnfecteerd te worden door het paniekvirus. Maar wie is verankerd in de Rots, God Zelf, heft zijn hoofd omhoog en weet dat alle ellende slechts tijdelijk is. Dat zal ons bewaren voor angst en paniek, ook al worden we getroffen door rampen of aanslagen. Dan zijn we niet als mensen die geen hoop hebben, omdat we onze hoop en verwachting op de Heere Jezus hebben gesteld. Voor het heden en voor de toekomst.

Laten we deze hoop niet voor onszelf houden. Bid om vrijmoedigheid om deze hoop zichtbaar te laten worden op de plaats waar de Heere u heeft gesteld.

Dirk van Genderen

32 Reacties

 1. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 5 augustus 2016 om 21:49

  Aha! De “Dirk Goed Nieuws Show”… om ons wat ingezakte geloofsleven weer even wat op te krikken?
  Dus Dirk, die eerste alinea al… een eerlijk antwoord kan in de tegenwoordige tijd problemen opleveren met de instanties om ons heen. Lees het boekje van Martin Bosma er maar op na, ‘De Schijn Elite van de Valsemunters.’
  Maar je hebt gelijk. Je houdt geen site in stand met ingewikkelde bespiegelingen. En op algebra lijkende theoretische toerusting. Alsof er alleen maar studie is. En hardnekkig vastberaden doorzettingsvermogen. Jaar in jaar uit. Soms verwoestend vermoeiend in lijf en leden, bijvoorbeeld in de misdaadbestrijding waar een zaak wel veertig jaren kan duren voordat er iemand in de kraag kan worden gegrepen.
  Is het dan “de Here” die voor ons strijdt? Ja, met het geven van adviezen, zeker. En dat doet Hij. Hem komt inderdaad uiteindelijk toe de allerhoogste eer.
  Openbaring 19:1 En na dezen hoorde ik als een grote stem ener grote schare in den hemel, zeggende: Halleluja, de zaligheid, en de heerlijkheid, en de eer, en de kracht zij den Heere, onzen God.
  2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig; dewijl Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en Hij het bloed Zijner dienaren van haar hand gewroken heeft.
  3 En zij zeiden ten tweeden maal: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid.

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 8:28

  Beste Dirk,

  Ja, ik weet niet precies hoe er tegenaan gekeken wordt, maar zelf zou ik zeggen, dat het in de wereld niet goed gaat. Er wordt ook gespeculeerd dat WO III eraan staat te komen. Dat de aanslagen in het buitenland ook in Nederland zullen plaatsvinden.
  Wij hoeven daar geen acht op te slaan, maar als wij de ogen daarvoor sluiten, missen wij aansluiting met de werkelijkheid. Het gaat inderdaad niet zo goed met de wereld. Hoe Christenen dagelijks vervolgd en vermoord worden. Dat neemt alleen maar toe en Jezus heeft gezegd dat wij gehaat zullen worden. Wanneer is dat? Dat is al tweeduizend jaar zo geweest en Jezus heeft dat bevestigd en zelfs ervoor gewaarschuwd dat wij niet vreemd moeten opkijken als wij vervolgd worden. Daarom kijk ik met mijn ogen naar wat er gebeurt in de onzienlijke wéreld als ik de bewegingen gade sla van troepenverplaatsingen. Achter elke oorlog zitten er demonen. Daarom moeten wij bidden. Anders hebben wij ook geen gebedslast als wij voor deze dingen de ogen sluiten. En zeker wij mogen genieten van het leven, maar wij mogen niet de ogen sluiten voor het leed dat plaatsvindt ver weg en in ons eigen land. Als je nog jong bent, geniet van het leven maar denk ook aan de Schepper voordat de dagen komen, dat je niet kan genieten maar dat het leven zware eisen aan je stelt.
  Goed, ik ben de jongste ook niet meer en daarom sta ik serieuzer in het leven en vallen mij op de negatieve berichtgevingen op Facebook van wat er allemaal gaande is. Het geweld, de moorden, de godsdiensthaat, enz dat staat allemaal ons wel te wachten, want Nederland is niet uitgezonderd. Ook als ik de Bijbel lees,lees ik deze dingen ook.Dus nogmaals,je mag van het leven genieten, maar besef dat de wereld in brand staat.Ons Nederland wordt ook aangetast in onze Christelijke normen- en waardenstelsel. En dat is een langetermijn probleem waar wij voor moeten blijven bidden.
  Conclusie? Wij horen en zien alleen dat wat wij willen toelaten in ons geweten.

  San

 3. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 10:34

  Moest denken aan Paulus die een schipbreuk beleefde op weg naar Rome!!
  De storm kwam op en het duurde zolang dat de hele lading maar over boord werd gesmeten en zelfs de “scheepstuig” werd prijs gegeven, in de hoop dat ze daardoor zouden worden gered.
  Maar de zon en de sterren (Het Licht dus) vertoonden zich ook niet. Men verloor alle hoop!!
  En men ging maar niet meer eten.

  Maar…
  Paulus ging in hun midden staan en zeide:
  “had maar naar mij geluisterd.
  Maar…ook nu wek ik u op ..GOEDE MOED.. te houden, want het leven van niemand van u zal verloren gaan, alleen maar het schip.
  Want God heeft gezegd: allen die met u varen heeft God u ..GESCHONKEN.
  Weest niet bevreesd, houd moed, want dit vertrouwen heb ik op God, dat het zo zal gaan, als mij gezegd is. Maar wij moeten op één of ander eiland stranden” (op een veilige plek aankomen dus).

  Dirk, je hebt helemaal gelijk. Wij Christenen moeten allen de houding van Paulus aannemen in deze tijd.
  Stormen woeden. Ieders levenzschip deint op en neer en de golven doen hun verwoestende werk.
  We hebben veel overboord gegooid.
  Maar… we hebben Christus Jezus toch in ons hart. En als Christenen kunnen we toch een ieder van ons, midden tussen de mensen gaan staan die God ons gegeven/geschonken heeft om te proclameren:
  “Houd goede moed. Want God heeft beloofd dat we veilig aan zullen komen.
  Ook al zien we het Licht niet en al hebben we alle geestelijke middelen over boord gegooid, wij hebben als Christenen dit vertrouwen op God dat het zal gaan als ons beloofd/gezegd is.”

  We komen aan in de Haven van Rust.
  Het schip/ons aardse lichaam en alles wat we mee slepen in dit aardse leven, zal vergaan, maar we zullen veilig aankomen.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 12:16

  Klein vervolg:
  Alle scheepsvolk is gered.
  De één zwemmend, (de sterke in het geloof), de ander op planken en op wrakhout. (de zwakkeren in het geloof.)
  Handelingen 27:14-44.

  Klem je daarom vast aan het “Ruw houten Kruis.”
  Mieneke

 5. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 16:53

  Zo is het helemaal.
  Belofte. Het is beloofd; de vrede zal eens komen – de vrede komt; daar valt niet aan te ontkomen – de vrede komt; ook al zie je het nu niet – de vrede ligt nog in ‘t verschiet. Het is beloofd; God heeft het zelf gesproken – en nooit heeft Hij Zijn Woord gebroken – zoveel beloften zijn al op Zíjn tijd vervuld – en ook de vrede wordt een keer onthuld. Het is beloofd; de Vredevorst zal komen – niet als een hulploos Kind voor enkele vromen – Hij komt terug; gedragen door de wolken – dan zal de Vrede er zijn onder alle volken, want Hij zal heersen als Koning van de hemel en de aarde -en al het leed, dat men hier slechts baarde – is voorbij; de Zoon van God woont in Jeruzalem – het is beloofd; De Vrede komt van Hem!
  En daar kijken we naar uit.

 6. Roosje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 18:10

  Ja wij mogen zeker het goede nieuws uitdragen! Mijn man gaat geregeld op zijn vrije zaterdag er op uit, samen met een een broeder uit onze gemeente om de mensen te vertellen dat wij een God van liefde dienen.
  Wel vind ik dat wij in Nederland eigenlijk helemaal niet weten wat vervolging, honger, oorlog, bedreiging enz werkelijk inhouden. Ik denk dat wij moeten uitkijken dat we niet naakt enz. bevonden worden zoals in de brief aan Laodicea wordt gezegd in het boek Openbaring.
  Laten we bidden en niet verslappen!

  Bedankt voor weer een nieuwsbrief, ik lees hem altijd graag!

 7. Andre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 18:27

  Je hebt gelijk dat afloop goed is en dat is hoopvol. Maar de bijbel en de uitleggers van die betreffende teksten laten toch een weg naar het einde zien waar je niet op hoopt en blij van wordt. Voor jezelf, je kinderen, etc. Tenzij e.e.a. niet zo erg wordt zoals gevreesd. Wellicht kan iemand daar duidelijkheid over geven. Er zijn veel verschillende visies.

 8. Geert van der Woude zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 18:49

  Beste Dirk,

  Ik weet niet hoor of ik je stelling wel deel. Natuurlijk moeten we onze ogen niet sluiten voor wat de wereld overkomt, maar zoals gezegd het loopt God echt niet uit de hand. Het is goed om de realiteit en waanzin van de dag te zien en ook te benoemen, maar laat je dat niet neerslaan maar juist oprichten want Christus komst is nabij. Morgen mag ik preken over Daniël. Te midden van een duistere wereld in Babel liet hij zien dat er hoop is en vertoonde hij groot geloof. Datzelfde geloof had David toen Goliath de slagorden van de Here uitdaagde, datzelfde geloof had Noach, Gideon, Barak en Simson en noem ze maar op. Die ogen van geloof mogen ook wij hebben, gericht op Christus. Want wij verwachten de stad met fundamenten, welks bouwmeester en kunstenaar de Here God zelf is. Doemdenken? nee, nooit. Maar levend in Hoop en verwachting want de Bruidegom komt. Gaat uit Hem tegemoet.

 9. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 20:44

  Inderdaad veel doemdenkers, maar hoe weinigen zien Gods grote werken die we dagelijks om ons zien gebeuren. Zo heeft God Zijn volk beloofd: Ik zal jullie terug brengen naar Mijn land. Onmogelijk zegt de kerk want daar wonen nu Palestijnen. Ook heeft Hij zijn volk beloofd: Ik zal al jullie vijanden verslagen aan jullie overleveveren. Waar is de kerk die God in dezen dankt voor Zijn trouw aan zijn woord en Gods trouw aan Israel heeft Hij met een eed gezworen; ja zo min de hemel ooit uit zijne stand zal wijken enz.

 10. xandra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 20:53

  Dirk, ik denk toch dat ik het in grote lijnen met dit stukje wel eens ben.
  Als we ons niet naar Jezus richten in de eerste plaats, gaan we verzuipen.

 11. Martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 20:59

  Ja, lieve mensen, Dirk heeft helemaal gelijk. Want wie bij het kamp van Jezus behoren kunnen uitzien naar DE Bruidegom! Wij hoeven helemaal niet bang te zijn. Wij moeten ons alleen gereedmaken om Jezus te ontmoeten. We kijken daarnaar uit en intussen leven we gewoon ons leven. Een leven zoveel mogelijk naar wat God’s Wil!
  Zijn wij bereid om los te laten???

 12. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 21:46

  Waar ik mij meer zorgen over maak, zijn de splintergroeperingen onder de christenen. De verwarring die wij ten gehore brengen, maakt ons zwak. De diversiteit omtrent leerstellingen en tegenstellingen, dragen niet bij tot evangelisatie. Ik vraag mij af of wij in staat zijn om in de voetsporen van de Here Jezus te lopen. Met verbazing lees ik de vele reacties, …Vooral van vorige week. Velen glijden meer af van de waarheid, zodoende onderscheiden wij ons niet van ongelovigen. Ik mis de liefde onder broeders en zusters. Hier spreekt apostel Paulus ook over, …geloof, hoop en liefde.
  Wij moeten oppassen dat wij onzelf niet voorbij lopen, vanwege de verscheidenheid, over de leer, zoals die in de bijbel beschreven staat. Het leidt tot verdeeldheid, en tot afval van de gelovige.
  Wij… wij christenen. Beste Dirk…wij allen moeten ons afvragen waar dit toe leidg.
  Op deze manier maken wij meer kapot dan ons lief is.

  Vr gr rene postma

 13. Roel Elsinga zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 22:05

  Je hebt groot gelijk Dirk. Mijn laatste verhuizing zal naar boven zijn. Naar de Here Jezus. Het huis, waar ik in kom, is al spik en span. Door Jezus zelf gedaan. Daar klamp ik mij aan vast. Wat er ook staat te gebeuren.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 22:49

  Er is ZEKER hoop, Dirk!!!! Vertrouw daarop!! Angst is een slechte raadgever!! We mogen inderdaad BOUWEN op de Rots!!
  Hebreeën 2
  “Ik zal op Hem vertrouwen,
  en wederom:
  Ziehier ik en de kinderen, die God mij gegeven heeft.
  14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen, 15 en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren. 16 Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham. 17 Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. 18 Want doordat Hij zelf in verzoekingen geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen. Geloof en vertrouwen zijn in het Hebreeuws hetzelfde woord!! “Vertrouwen” is precies wat de Israëlieten in die 40 jaar in de woestijn MOESTEN leren!! Uiteindelijk waren het alleen Jozua en Kaleb, die het in 20 jaar geleerd hadden en daardoor als enigen Gods DOEL, het Beloofde Land, bereikten.

 15. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 6 augustus 2016 om 23:05

  Dirk, ik ben het met je eens dat we beiden nodig hebben: een realistische kijk op de steeds verergerende situatie in de wereld, maar ook dat opgeheven hoofd omdat onze verlossing nabij is. Bovendien heeft de Heer de dood al overwonnen. De strijd die er nu nog woedt is om onze zielen, een geestelijke strijd, een oorlog tegen de boze machten. Daarom is het inderdaad zo belangrijk dat we de gelederen sluiten, samen ervoor bidden en niet elkaar aanvallen in de details (zoals we helaas ook op deze site doen: een aandachts- en gebedspunt!). We horen voorbede te doen voor al die mensen die het vanwege hun liefde voor Jezus zo moeilijk hebben, en ook voor onszelf omdat onze gemakken en rijkdom ons makkelijk van Hem af kunnen trekken.
  Maar Dirk, je zegt ook dat “tegengeluiden vooralsnog lijken te ontbreken”. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het bemoedigt mij juist dat ik steeds meer in verschillende kerkafdelingen hoor dat men Jezus terugverwacht en dat we op onze knieën moeten om vergeving voor onze zonden en lauwheid. Dat is Gods Geest Die we bezig zien in heel zijn Kerk. Hij gaat verder en bereidt Zichzelf een volk voor, mensen die in de bres willen staan. Je hebt het over doemdenkers, maar ik denk dat jij dit wat te zwart ziet. God zal zijn werk Zelf afmaken en als we opletten, kunnen we daar al veel sporen van zien. Het is juist de groeiende narigheid die God als laatste redmiddel zal gebruiken om nog zoveel mogelijk tot zich te trekken. Uiteindelijk zal er zelfs een zo grote groep geredde mensen uitkomen dat het “een schare die niemand tellen kan” genoemd wordt. We zien de beginselen daarvan, de polarisering. Men bereikt een punt waarin het kwaad te aanwezig en overheersend is en men zich ervan af wil keren. Jezus’ terugkomst is lang ondergesneeuwd geweest in de Kerk, maar nu steekt die hoop overal de kop op. We willen nu dat Hij Koning wordt op onze aarde, dat Hij zijn hele zuchtende schepping zal verlossen.
  Kom Heer Jezus, kom haastig!

 16. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 7:25

  Geen doemdenken, nee. We hebben al weer 8 mensen op 31 juli mogen dopen in Roemenie bij de zigeuners in Buteni. Prijs de Heer.

 17. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 7:28

  Beste Dirk,

  Ja, ik reageer graag op jouw commentaar in de Nieuwsbrieven want daar leer ik van. De schrijvers hebben gelijk:Ondanks alles wat er zich ons heen afspeelt,hoeven wij ons niet teveel zorgen te maken en bang zijn voor de toekomst. Als wij onze hoop vasthouden op de spoedige komst van de Here Jezus. Hoe wij denken,bepaalt ook hoe gezond wij zijn. Een belangrijk gegeven is dat voor mij. Al die rampdenkbeelden kunnen je gedeprimeerd en neerslachtig en ontmoedigd maken zodat wij de satan niet kunnen bestrijden. God heeft alles onder controle. Moeilijk te zien maar wel te geloven.
  Gisteren heb ik het nog gehad over 1 Thessalonicenzen 4 en 1 Korinthië 15, over de spoedige komst van de Heer.Als ik schrijf over de dingen die over Nederland komen, dan heb ik niet over het geloof van dat het in Nederland anders wordt.
  Ik heb geen geloof voor Nederland maar wel voor de Gemeente in Nedérland. We hoeven maar een geloof te hebben als een mosterdzaadje. En dan kunnen wij echt bergen verzetten.

  San

 18. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 9:13

  Beste Dirk,
  Waar ik mij ook zorgen over maak, net als Rene Postma:
  De vele splinter-groepen, maar ook de vele verschillende kerken in het het Christendom.
  Wij Christenen moeten ÉÉN zijn in de praktijk-uitvoering van de essentiële kernmerken van de bijbel.
  En verscheidenheid over NIET essentiële zaken uit de bijbel mogen geen belemmering zijn voor de ÉÉNHEID onder de Christelijke kerken. De oecumenische gedachte.
  Dit is nog steeds mijn ingegeven boodschap en opdracht. Hub.

 19. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 9:28

  Ja, ook ik bemerk juist meer Eenheid onder elkaar als gelovigen uit verschillende kerkelijke denominaties!
  Over details hoe alles precies gaat verlopen hebben we het dan niet of wel en dat accepteren we van elkaar!
  Wandelen en leven met Hem in elke fase van ons leven waarin we mogen groeien in Liefde naar Hem en naar elkaar is een boeiend leven.
  Tevens weten we dat Hij straks komt…..onze koopwoning is boven……we zijn gekocht en betaald!
  En staan op de Bres voor elkaar en bidden en hopen dat vele ongelovigen om ons heen Hem mogen gaan zien.
  Dat Hij ons steeds vrijmoedigheid mag geven in de daden en woorden van Hem!
  Want als het moeilijker wordt hier op aarde en in Nederland zullen meer mensen naar Hem gaan luisteren , geloof ik…..ook als ze naar Israel gaan kijken, zoals Jesaja 60:2 zegt: “……..maar over u zal de Here opgaan en Zijn Heerlijkheid zal over Israel gezien worden.”
  Dan kunnen wij als gelovigen dat tegen de ongelovigen zeggen in het rotsvaste vertrouwen dat Hij leeft en alles in Zijn Handen houdt.
  Hij regeert en oordeelt…..hoeven wij niet te doen……Hij is de Koning en de Rechter zoals Jesaja 9:5 dat zo goed zegt:
  “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.”
  Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de Vrede op de troon van David en over Zijn Koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”

 20. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 9:52

  Beste Dirk

  Er komen zware tijden, het boek Openbaring is niet voor niets geschreven, alles wat in dit boek staat zal ook gebeuren.

  Maar er staat ook geschreven dat in de laatste jaarweek ” een schare tot geloof zal komen die niemand tellen kan “

 21. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 10:44

  Ook onder christenen kom je veel doemdenkers tegen. Dan denk ik van hen: ,,zelfs een donkere wolk, heeft ook wel eens een zilveren randje”. Maar Dirk van Genderen heeft gelijk dat dit niet nodig behoeft te zijn!
  In Ef. 1:3-22 lezen we hoe de apostel Paulus voor gemeentes bidt en ze aanspoort om God LOF te geven voor de geestelijke zegeningen. Wat een rijkdommen stelt hij ons, als kinderen Gods wel niet voor. Om deze rijkdommen in bezit te krijgen hebben we (naar vers 18) verlichte ogen des verstands nodig, dus een vernieuwd denken. Zodat we onder alle omstandigheden Zijn krachten mogen ervaren voor iedere dag. En de HEERLIJKHEID van Zijne erfenis der heiligen en beminden, gaan ontdekken. Gods banier (Zijn kruisvlag) wappert fier boven ons hoofd, zodat we iedere dag ons kruis kunnen opnemen en kunnen/mogen dragen.

 22. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 12:57

  Er is hoop. Op dit credo is indertijd de Evangelische Omroep ontstaan. >> Noach kende Gods plannen. En hij geloofde wat God hem had gezegd. Noach predikte tot een wereld die zijn boodschap maar onzin vond en zich niet wilde bekeren om met God in het reine te komen. << Dirk van Genderen.
  Aan het warme televisietoestel kan het niet gelegen hebben. Er is kennelijk iets anders mis.
  Dirk noemt de 'doemdenkers'. Ook de media worden genoemd als een bron van angst en negativiteit.
  Of ligt het aan ons land? De islam gist, is bezig een wereldoorlog te voeren, gesteund door machtige leiders in het Westen. De ironie wil dat uitgerekend de christelijke boodschap wordt gezien, zeker in Amerika op de universiteiten, als fout.
  Dat zijn geen tekenen van kracht en glorie! Jezus komt terug om Zijn rijk van vrede en gerechtigheid op te richten in STRIJD en OORDEEL.
  Vergeef me mijn gemopper, Dirk. Woordverkondiging is een heel andere bizniz dan oude, zieke mensen door de dood heen priesteren, op je nek gezeten door stomme vijanden, zonder ooit ook maar één luchtgevecht te verliezen.

 23. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 15:45

  De roep om eenheid onder de christenen wordt groter en groter en de details waarover zovelen struikelen, lijken kleiner en kleiner te worden. Vernieuwing van ons denken is nodig, schrijft Paulus, anders blijven we steken in de sores van alle dag. De “schijnbare” lauwheid van christenen heeft meer te maken met onzekerheden in hun geloofsleven of gebrek aan kennis van het Woord van God. Wedergeboren christenen staan sterk in het leven en weten van de grote beloften die hen staan te wachten ondanks de grote chaos in de wereld. Wanneer wij onze zwakke broeders en zusters in het geloof bemoedigen en ondersteunen dan gaat het doemdenken vanzelf over. Prijs HEM.

 24. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 16:13

  Martha(11) zegt dat we ons moeten richten op de Bruidegom. Juist?
  Uitlegger 1: Israël is de bruid.
  Uitlegger 2: De gemeente is de bruid.
  Uitlegger 3: Het nieuwe Jerusalem is getooid als een bruid voor haar Bruidegom.
  Vraag: Wie is de bruid?
  O Nauta(21) Is er een verklaring voor het feit dat Paulus uitroept dat allen hem hebben verlaten. Paulus zegt daar toch niet zomaar iets?

 25. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 19:46

  Moeten wij christenen gaan strijden tegen de machten van de vrijmetselarij en de Bilderberggroep? Juist die antichristelijke organisaties waar veel regeringsleiders zich bij hebben aangesloten, bepalen het (geo)politieke en (sociaal)economische beleid!

 26. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 7 augustus 2016 om 22:09

  Matt. 10:28 / Iemand vroeg om duidelijkheid. Er is een grote geestelijke strijd aan de gang wereldwijd. Er gebeurt veel meer wat we niet (mogen) horen en weten. Er gebeurt veel achter de schermen. In de USA is een ‘Martial Law’ (Krijgsmacht/letterlijk ‘Staat van beleg’ in de maak of het is er al. Men spreekt over een Nieuwe Wereld Orde/Regering/Religie. Er verdwijnen mensen, vooral daklozen geruisloos waarschijnlijk worden ze gevangen genomen. Er gaan grote winkels van een bepaald bedrijf dicht en de gebouwen worden ingericht als gevangenkampen. De RFID-chip is er al en wordt ook al bij mensen in Nederland aangebracht. Als men zegt dat God niet meer mag worden aanbeden, zegt een andere video op YouTube, dat je die stad dan uit moet gaan. Het doet me denken aan de uitspraak die ik veel hoor dat je alleen mag geloven achter je voordeur. (Ik zit nu binnen) Verder zou President Barack Obama een derde termijn willen en de ‘Martial Law’ en de Nieuwe Wereld Orde in gang brengen. Paus Franciscus zou voorstander zijn van ‘Together One” wat een Één Wereld Religie zou inhouden. Een dergelijke bijeenkomst van ‘Together One’ heeft al plaatsgevonden op 16 juli 2016 in Washington DC. Allemaal speculaties? Zit er een kern van waarheid in? Er was daar echter een groepje christenen die daar baden en kritisch waren op dit gebeuren bij deze bijeenkomst. Nuchterheid en vooral waakzaamheid geboden. Feit is wel dat vele voormalige ‘christelijke’ landen veranderen in landen waar voor God steeds minder plaats is en waar veel Bijbels een veranderde inhoud gekregen hebben. Dit vind ik zelf een zeer gevaarlijke ontwikkeling, omdat gelovigen daardoor elkaar al meer tegenspreken met zgn.’dezelfde’ Bijbel. Sommigen zullen niet door hebben, dat ze geen goede Bijbel (meer) hebben. De Islam is m.i. niet het grootste gevaar. Het is juist in voormalige christelijke landen dat het ‘van binnenuit’ gaat. En die ontwikkeling is in Nederland al jaren gaande. Maar God is Almachtig en zal een keer ingrijpen op Zijn Tijd. “I wish we’ved all been ready.” Lied jaren ’70/film YFC

  @Moi (CDA-lid) Ja! Wij moeten strijden tegen deze machten van de vrijmetselarij en wellicht ook de Bilderberggroep. Maar hoe?
  Het is Amerika ook zo dat veel homoseksuelen (via een korte videofilm vanuit de U.S.A. te beluisteren) hooggeplaatste posities hebben en daardoor alles zullen doen om de LHTB-genderideologie door te drukken overal in de wereld. Of dat in ons land ook zo is, weet ik niet. Er schijnen enkelen in de politiek te zitten, zowel in Nederland als op Europees niveau.
  Ik kan nog altijd niet begrijpen dat de toenmalige paus Benedictus XVI toen zo genadeloos veel kritiek kreeg op dit punt, want hij legde juist vanwege deze dingen, de vinger op de wonde. Terwijl paus Franciscus nu alle lof krijgt, terwijl hij soms zulke vreemde dingen zegt en soms weer heel goed, ik raak van paus Franciscus in de war. Met paus Benedictus XVI wist ik waar ik aan toe was.

 27. waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 15:11

  Derk 24;
  Het Nieuwe Jeruzalem is de Bruid/Vrouw van het Lam. (Openb. 21:9)
  Vraag: is deze stad gebouwd van dode stenen?
  Antw: Nee, het is gebouwd van Levende Stenen (= Mensen stad)
  En de levende stenen zijn:
  1e Diamant (gehouwen uit de ROTS STEEN en dat is De gemeente/Lichaam van Christus.

  2e De fundamenten waarop de Levende Stad gebouwd is, zijn: 12 Edelstenen (gehouwen uit de Rots steen en zijn de 12 apostelen des Lams, die behoren bij de gemeente/Lichaam van Christus. Zij zijn immers uit Christus Jezus (de Rots) gekomen. Uit Zijn zijde.

  3e De toegangspoorten van de levende Stad zijn Parels = de 12 stammen Israëls.
  Parels zijn geen stenen uit de Rots maar worden gevist uit de diepten der aarde/zee. (de schat in de aarde)

  Wil men dus IN de stad komen dan moet men door de Poorten. Door de 12 stammen Israëls.

  ZO zie je dat uiteindelijk Israël (de schat in de aarde en toegangspoorten) en de gemeente/lichaam van Christus (gekomen uit de zij van Christus) ÉÉN zijn en dus de Ene Vrouw /Bruid vormen van het Lam = God en Vader = JHWH

  God en het Lam (ÉÉN) zullen dan ook tempelen/wonen ..IN… Deze Levende Stad/Vrouw/Bruid (Openb 21:22.)

 28. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 18:57

  Als men de profetische waarschuwingen m.b.t. de eindtijd serieus neemt, ben je dan een doemdenker?
  Als God Noach opdraagt om een ark te bouwen omdat Hij de wereld ging oordelen, is Noach dan een doemdenker?
  Als de engelen Lot opdragen zich weg te maken uit Sodom, omdat het oordeel kwam, waren dit dan doemdenkers?
  Als Jezus waarschuwt dat de tijd van zijn wederkomst zou zijn als de dagen van Noach en Lot, is dat dan doemdenken?
  Als de Heer Jezus waarschuwt voor de tekenen der tijden die Gods oordelen aankondigen, was Hij dan een doemdenker?
  Als Petrus waarschuwt dat het oordeel begint bij Gods huis en op profetische Woord acht te slaan is hij een doemdenker?
  Als Paulus zegt dat de tijd van het einde zware tijden zijn en men de gezonde leer niet verdraagt, is hij dan een doemdenker?
  Als God aankondigt dat Hij alle volken rondom Jeruzalem zal vergaderen voor het oordeel, is God dan een doemdenker?
  Als God bekend maakt dat Hij de afgoderij van Zijn volk Israël uit het land zal uitroeien is dat dan doemdenken?
  Als God door Woord en Geest vaak oordelen aankondigt, is dat dan niet omdat spotters nooit doen aan doemdenken?
  Als we regelmatig overdenken waarvan we gered zijn door het bloed van het Lam, zullen we nooit meer doemdenken?

 29. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op maandag 8 augustus 2016 om 19:50

  Beste Dirk, wat Marian schrijft over 1 wereldreligie die de Paus wil en die nieuwe wereldorde die Obama wil klopt. Hier heeft Franklin ter Horst ook al uitgebreid over geschreven. Vele bekende mensen in de wereld, zelfs Nederlandse bekende politici, zijn al op die geheime vergaderingen geweest. En ook wat betreft dat de Islam niet het grootste gevaar is, maar dat het van binnen uit de christelijke landen komt klopt m.i. Ik weet niet wat voor kerkafdelingen het zijn die nu pas de Heere Jezus terugverwachten, maar in onze Chr.Geref.Kerk wordt daar altijd over gesproken. Al vanaf ik de preken kon begrijpen. Ook voor Israël wordt er elke zondag gebeden. En wat betreft het doemdenken. Omdat we mensen zijn zullen we allemaal wel eens momenten hebben dat we ons zorgen maken over wat er allemaal in de wereld gebeurt, maar daar moeten we ons niet door laten leiden. Als we onze levens in de handen van de Heere Jezus geven kunnen we gerust zijn en dat alles goed komt.

 30. Avda zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2016 om 9:50

  Matteüs 6:34 = Wees niet bezorgd voor de dag van morgen… Hoe eenvoudig is het leven als wij doen wat Jezus zegt.

 31. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 augustus 2016 om 11:10

  Wat Marian schrijft over die gevangenkampen, daar zit wel een kern van waarheid in. Namelijk de FEMA-kampen en reken er maar opdat zulke gevangenkampen zich ook op geheime locaties in Europa bevinden. Wanneer (extreem)rechts in Europa aan de macht komt, zoals bij ons de PVV samen met de VVD, kun je verwachten dat langdurig werklozen in de Bijstand ook opgepakt en afgevoerd zullen worden naar zulke kampen. Heel goed mogelijk dat de antichrist vanuit (extreem)rechts aan de macht komt, i.p.v. de Islam.

 32. Derk zegt:
  Geplaatst op donderdag 11 augustus 2016 om 22:18

  Wellicht is het handig om je vijand te kennen. Als men de vijand niet kent, weet men ook niet wanneer en hoe de vijand aanvalt. Volg de serie bij de EO over wat hr Knevel meemaakt in Rome. Zeer leerzaam.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden