Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Directeur abortuskliniek krijgt lintje (45 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016, 16:43 door Dirk A A

Hoe is het mogelijk? Je bent verantwoordelijk voor tienduizenden abortussen en toch ontvang je een lintje… Het overkwam Thea Schipper-Wierda, sinds 2003 de directeur van abortuskliniek Beahuis & Bloemenhove, een paar maanden geleden. Ze is nu ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege haar inzet voor de beschikbaarheid van abortus, in ons land en wereldwijd.

Ik kan het niet anders zien. Abortus is het doden van een ongeboren kindje. Uit tal van video-opnamen tijdens een abortus blijkt het kindje dan bang te worden en heel veel pijn te hebben. Het schreeuwt om leven, maar kan niet vluchten en wordt gedood.

Dat is sinds 1971 al tienduizenden keren gebeurd in de Bloemenhovekliniek in Heemstede. Hier worden ook late abortussen uitgevoerd, na 22 weken zwangerschap. Of directeur Schipper van deze kliniek dit als moord ziet? Vast niet. Zij spreekt over grote nood bij zwangere vrouwen, die graag een abortus willen. In haar ogen helpt ze hen door een abortus aan te bieden. Hulp aan de moeder wordt waardevoller geacht dan de bescherming van het ongeboren kind in de moederschoot.

In het begin van de jaren zeventig hielp ze mee de abortuskliniek op te zetten. In 1976 probeerde minister Van Agt nog de kliniek te laten sluiten. Helaas ging de sluiting niet door vanwege een bezetting van de kliniek. Eén van de bezetters was Thea Schipper-Wierda.
En op de website van de kliniek wordt niet gesproken over ‘ongeboren kind’, maar over ‘vrucht’. Het is het verhullend taalgebruik. Een vruchtje kun je weghalen, verwijderen, doden.

Nederlandse zwangere meisjes en vrouwen kunnen een abortus totaal gratis laten uitvoeren. Financieel gezien is er dus geen enkele drempel. Ze hoeven zelfs geen eigen risico te betalen. Momenteel komen veel Poolse vrouwen naar de Bloemenhovekliniek voor een abortus, aldus directeur Schipper, omdat de wetgeving in Polen veel strenger is. Wie uit het buitenland voor een abortus naar Nederland komt, moet de rekening vooraf betalen.

Ik kan geen groter kwaad bedenken dan abortus. Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 50 miljoen ongeboren kinderen gedood; in ons land elk jaar meer dan 30.000. Ze mogen niet geboren worden. Het levenslicht is hun niet gegund. Massamoord op grote schaal. Een ander woord kan ik er niet voor bedenken.
Lees Psalm 139 maar eens, hoe mooi daar geschreven wordt over nieuw leven dat God in de moederschoot wonderlijk weeft. Ons leven is Zijn kunstwerk. Dat kostbare kunstwerk wordt vernietigd, ook in de Bloemenhovekliniek. In stukken gescheurd, weggezogen. Er is geen ontzag meer voor de Schepper van het Leven.
De moederschoot zou de meest veilige plek op aarde moeten zijn. Inmiddels is het de meest onveilige plaats geworden.

Mijn hart huilt als ik deze woorden opschrijf. Waarom leven wij, leef ik, rustig door, terwijl er op dit moment zoveel ongeboren kinderen worden gedood? Laten we ons krachtig blijven uitspreken vóór het leven. In de kerk, in de politiek, in de media, in de samenleving, op de plaats die de Heere ons heeft gegeven. Elk ongeboren leven dat gered kan worden, is er één. Gaat u mee op de knieën voor alle ongeboren kinderen?

Ik heb buitengewoon veel bewondering voor mensen die geregeld bij abortusklinieken waken en bidden, in het verlangen ongeboren kinderen te redden. Dat zouden meer mensen moeten doen, als een getuigenis dat het leven heilig is.
Het bloed van alle geaborteerde kinderen roept vanaf de aardbodem tot God in de hemel. Laat we hier niet lichtvaardig over denken. We roepen Gods oordelen over ons heen door onze ongeboren kinderen op te offeren aan de goden van vrijheid, welvaart, gezondheid en luxe. Het zijn de hedendaagse mensenoffers! Wat kunnen we anders doen dan tot de Heere naderen en Hem vragen of Hij Zich over ons land wil ontfermen en onze zonden wil vergeven?
Enorm groot is inmiddels de schare van alle kinderen die nooit geboren mocht worden. Geschat wordt dat er sinds 1970 zo’n 1,5 miljard ongeboren kinderen zijn geaborteerd, gedood, zo’n 20 procent van de huidige wereldbevolking.

En ik weet het: veel vaders en moeders worstelen ermee dat ze ooit hun kindje hebben laten aborteren. Misschien ook wel lezers van dit commentaar. Wat een wroeging, wat een spijt. Maar er is voor hen vergeving als ze door genade hun zonden belijden en hun vertrouwen op de Heere Jezus leren stellen. Wat een goed werk doen hulpverleners die deze mensen bij de hand nemen, met hen praten, voor hen bidden, hen begeleiden en hun laten zien dat er ook voor hen vergeving en hoop is.
Ik heb buitengewoon veel bewondering voor mensen die geregeld bij abortusklinieken waken en bidden, in het verlangen ongeboren kinderen te redden. Dat zouden meer mensen moeten doen, als een getuigenis dat het leven heilig is.

Dirk van Genderen

45 Reacties

 1. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 18:00

  Dirk, je hebt het zóóóóóó duidelijk neergeschreven. Ik beaam het vanuit de bodem van mijn hart.
  Hoe genadig is de Schepper nog om niet Zijn verbolgenheid te gaan openbaren…? !!
  Eens “weende” de Here Jezus Christus “zichtbaar” voor de mensen om Hem heen over Jeruzalem.
  En als ik de Bijbel goed lees dan ontdek ik dat alleen door ingrijpen van de Here God Jeruzalem weer zal komen op de plaats waartoe het bestemd is.
  Door pijn/oordeel en verdrukking heen.

  Ik vraag mij ernstig af: weent de Here ook in de Hemel over de wereld die zo ver in het struikgewas is beland.
  En dan denk ik: alleen door ingrijpen van de Here God zal de wereld/aarde weer komen op de plaats waartoe het bestemd is.
  Door pijn/oordeel en verdrukking heen!!

 2. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 18:12

  Sjalom Dirk,

  Ik begrijp je verontwaardiging. Hier is gewoon het grote geld in het geding. Dure moord fabrieken die zogenaamd “opkomen voor vrouwen in nood”! Zij faciliteren en propageren dat het ongeboren leven niets waard is. Maar wat zegt en bedoelt men ten diepste: de mens is de schepper en schuift G’d als Schepper terzijde. De leugen dat het ongeboren mensje niets voorstelt is een minachting voor G’d. Hoe was het ook al weer “baas in eigen buik” waaraan heel veel vrouwen warm voor liepen. Zij vormden een krachtige lobby en de normaal denkende vrouwen haalden hun schouders over die “doorgedraaide vrouwen op”. Ze weten niet beter, totdat de eerste moord fabriek de eerste zielige “patiënten” de gewenste behandeling gaven die zij wensten. Het ongeboren kind had geen naam en had geen stem.

  Een lintje voor het leiden van een moord fabriek is beslist niet gepast. Kinderen zijn de nieuwe generatie waarop de oude generatie kan steunen. Als die basis wordt weggenomen gaat het niet goed met het land.

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 18:35

  Ik zag vanmiddag op Schiphol massa’s kinderen huppelen tussen de reizigersstromen. Allemaal blij met hun spannende avontuur, geen enkele besef van kwaad.
  Aan de abortus ontkomen.
  Sinds 1970 zijn er zo’n anderhalf miljard ongeboren kinderen gedood. Kwam toen niet Nieuw Links aan de macht in Nederland? Of is dit geen politiek vraagstuk?
  Dirk wijst op de noodzaak dit voor het aangezicht des Heeren te brengen in gebed. Dat is een zeer juiste aansporing, want wij staan er verder machteloos tegenover. De discussie is indertijd in de Kamers door onze christelijke vertegenwoordigers verloren. En als er geen wet is, is er ook geen handhaving en heeft wetteloosheid vrij spel.
  Helaas zijn wij niet nauwkeurig in het definiëren van deze dingen. Goddeloze mensen gooien het nu over de menslievende boeg (hulp aan de moeder). Bah, besef van kwaad moet er onder volwassenen toch wel zijn.
  Ontbreekt dit besef, dan zou een wijze overheid kunnen corrigeren. Maar in tegendeel, onze overheid sanctioneert nu het kwaad, notabene in de Orde van Oranje-Nassau.
  Tot slot. Niemand legt een overheid een strobreed in de weg. Toch is de Geest van Jezus Christus in conflict met de wereldbeheersers, zoals wij kunnen lezen in Ef. 6.
  Maar dat lezen wij dan weer niet, of bespreken wij niet in gebed, of denken wij gewoon vanzelf al wel te begrijpen.
  Het oordeel waarover Dirk spreekt, zal zeker komen, maar dan via christenen die als een gereedschap in Gods tijden in dat gruwelijke rechtsgeding beschikbaar zijn.

 4. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 20:38

  Beste Dirk,

  Ik wil tot gelovigen spreken die misschien voor de keuze staan een relatie te beginnen.
  Wat ik mij altijd afvraag, is het zo dat een mindere kwaad zou zijn om het te voorkomen, dat een vrouw zwanger wordt?
  Het is niet goed te praten, maar dat is nog altijd beter dan dat je achteraf moet aborteren. Het beste is of je trouwt en je krijgt kinderen, of als je geen kinderen wil, dat je niet trouwt. Een beetje eenvoudig voorgesteld maar moet dit niet het criterium zijn voordat je aan een relatie begint? De libido van een mens kan je op een creatieve manier uiting geven, zodat je alles onder controle kan houden. Dat noemen zij in de psychologie: sublimatie.

  Ik stel het expres zo eenvoudig want ik ben geen pastoraal werker.
  Wel heb ik enige kennis van de psychologie.

  Gods zegen,
  San

 5. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 21:32

  Mijn vader was als enige overgebleven dankzij het onderduiken in Elim,in Drenthe. Na de oorlog heeft hij naar het schijnt niet zo lekker in zijn vel gezeten, ik ben in 1956 geboren en mijn vader en moeder zijn gescheiden toen ik nog heel jong was! Volgens mijn herinneringen heb ik mijn kleine verbitterde vader pas ontmoet op mijn 25e jaar! Hij zei dat als het aan hem had gelegen, hij mij geaborteerd zou hebben! Hij deed zo’n uitspraak waarschijnlijk uit boosheid over hetgeen hemzelf was overkomen, omdat na de oorlog hij realiseerde dat zijn ouders in Auschwitz waren vergast! Als ik bij mijn vader onaangekondigd op bezoek kwam, vloekte en tierde hij weleens, maar na verloop van zo’n ontmoeting was hij werkelijk blij, dat je bij hem op bezoek was!! Nee, hoewel mijn leven op de een of ander manier ook niet makkelijk gaat, dank ik DE GOD van Israël dat HIJ mij geboren heeft doen worden, want gelukkig was abortus toen gelukkig verboden! Mijn geloof in De Here JEZUS houdt mij letterlijk en figuurlijk op de been!! Ik ben er van overtuigd de mensen die abortus bewust of onbewust hebben gefaciliteerd waarschijnlijk een zwaar oordeel tegemoet zullen ien!!! En voor het koninklijk huis geldt: ‘wie zwijgt stemt toe’! Voor mij is de huidige Nederlandse overheid keihard medeplichtig aan moord!!! Voor vrouwen die dit doen wegens bepaalde omstandigheden is volgens mij altijd vergeving te krijgen door De Here Jezus! Mits deze afschuwelijke handeling natuurlijk oprecht beleden word!! Onze GOD houdt zeer zeker ook van onvolmaakte kinderen of mensen!! Elk mensenleven is volgens HEM gewild! Shalom van Léon van Duren.

 6. Harry Kooistra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 augustus 2016 om 23:18

  Abortus is geen breed maatschappelijk probleem

  Het platform Zorg voor Leven wil „het brede Nederlandse publiek” met radiospotjes aan het denken zetten over het thema abortus. De spotjes worden uitgezonden in de Week van het Leven, vanaf 6 november, zo bevestigde woordvoerder Esmé Wiegman van het platform vrijdagochtend.
  Dit zal, aldus Wiegman, een positieve insteek hebben. „We zoeken geen harde polemiek, maar willen bij het grote Nederlandse publiek een bezinning op gang brengen rond abortus.”
  Bron: RD, 12-08-2016

  13% van de Nederlandse bevolking is niet-westers allochtoon. 87% van de abortus in Nederland is van niet-westerse allochtonen.
  50% van de abortus is ‘zwart’. ‘Zwarten’ zijn 5% van de bevolking.
  87% van de bevolking is autochtoon Nederlands. 5% van de abortus is autochtoon Nederlands.

  Abortus is geen probleem voor het brede Nederlandse publiek. Het platform Zorg voor Leven voert een niet effectieve en inefficiente voorlichtingscampagne. Door het abortusprobleem te verruimen tot een breed maatschappelijk probleem wordt er onvoldoende aandacht gegeven aan de allochtone vrouwen en mannen, die de meeste abortussen voor hun rekening nemen. Zo wordt het werkelijke probleem en de oorzaak niet aangepakt en verandert er dus uiteindelijk niets. Weggegooid geld.

 7. henk liebeek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 16:32

  Broeders en zusters,
  Wat verwachten wij eigenlijk van een democratisch geregeerd land, wij zijn noch koud en nog heet.
  DEMOCRATIE = Volksrecht. Abortus in het kader van de economie is als het dienen van de Moloch en lees dan hoe onze Hemelse VADER daar tegenaan kijkt. En de gevolgen daarvan, voor een land en het volk. Als Christenen zijn we veel te weinig bezig met het bidden en uitzien naar G”Ds wil. Van mijzelf uitgaand ben ik te veel bezig met mijn eigen sores en blijft verootmoediging achterwege, zeker als ik terugkijk wat er in de jaren 50-60-70, onder mijn keuze verantwoordelijkheid aan G”Ds normen en waarden is afgedaan en getolereerd. Lees wat David deed na zijn zonde met Bathseba en mag dat mij en alle Christenen hier ter lande tot inkeer en boete brengen. Shalom, henk

 8. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 17:31

  Iemand doden mag niet, dan ben je gestoord en mentaal ziek in je geest en daarvoor krijg je TBS. HET doden van een kind is niet strafbaar, maar gek eigenlijk; in de grondwet staat toch duidelijk: gij zult niet doden dat is een strafbaar, waarom krijgt een moordenaar nu in eens een lintje in de orde van Oranje Nassau, onbegrijpelijk. Maar zegt de bijbel: indien je niet weder geboren bent, ben je geestelijk dood, ja dan is het belang van moeder groter dan het kind. Zelf was ik ook niet gewenst en toch ben ik een waardevol mens die wat te zeggen heeft. Ik ben een bijzonder mens, door God bemind en niet door mijn ouders maar wel door God. Ik leef, à.u.b laat het kind ook leven, het is zo waardevol.

 9. Arnold Dorrestein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 18:29

  Dirk, maar al waar .. we leven m.i. echt in de eindtijd!
  Pas nog was onze regering in Amsterdam bij de Gay Pride in Amsterdam aanwezig, daar was wel tijd voor!
  Voor de Bijbel in de Kamer was geen plaats meer.
  Wij zijn Sodom en Gomorra, zongen ze op die boot, maar geen kwaad woord van de regering!!
  Mijn vraag aan God: heeft het nog zin langer genade tijd?
  Van mij mag Jezus vannacht terug komen!

 10. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 19:14

  Het is inderdaad niet te geloven dat het Koningshuis hier een lintje voor geeft. Het is verschrikkelijk, maar we moeten niet alleen bidden maar ook hen steunen die alles in het werk stellen om vrouwen er vanaf te brengen om een abortus te ondergaan en zo het kindje te redden. Mensen, de Stichting Schreeuw om Leven heeft ons geld heel hard nodig om nog meer mensen te kunnen inzetten en zo veel meer kindjes te redden. Er wordt hier ook altijd gesproken om je christen zijn te laten zien. Dat kan ook door deze fantastische mensen te helpen. Dirk, bedankt voor je hele mooie woorden. Kan dit ook helemaal beamen met heel mijn hart. Allen een gezegende zondag toegewenst.

 11. Lois zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 19:23

  Gelukkig een voorganger die erover spreekt, ik bid al langer dat er tijdens de prediking over abortus wordt gesproken. Er zijn veel jongeren in diensten bij wie men thuis nooit spreekt over deze situatie die waar je in terecht kunt komen.
  Van tevoren overdacht hebben hoe te reageren als het jou overkomt dan sta je veel sterker doordat je dit hebt overdacht. Geef voor mijn part maar tijdens de dienst een powerpoint, schokkend maar wel openend voor een gesprek erna. De diensten zijn vaak op bekering gericht, maar wat en hoe leef je dan in deze wereld waarin dagelijks via media hier reclame voor wordt gemaakt?
  Ik heb zelf toen ik jong was dit meegemaakt en je hebt geen idee hoe het daar binnen aan toe gaat. Je wordt ertoe aangedrongen terwijl je meer wilt weten en moet binnen 5 dagen beslissen, de prostituee die daar huilend lag en zo ook de moeder die van haar man geen 3e kindje mocht ontvangen zal ik nooit meer vergeten, ook de rijke Fransman die met z’n jongere vriendin even naar Nederland kwam.
  Zij allen die dit hebben meegemaakt zullen dit nooit meer kwijt raken, en ik ben er zelf open over geworden en dan kun je op een verjaardag onder vrouwen horen dat zij ook dit hebben meegemaakt. Dat delen is zo goed dat maakt het bespreekbaar en wat open komt, beschermt anderen die erover horen na te denken en te helpen om er uit te komen, met hulp.
  Ik zocht toen ook een huis, kreeg dat niet, dan val je als vrouw in die uitweg die je nooit had willen kiezen. Mijn kind is bij mijn Vader in de hemel, die troost hebben ook veel vrouwen niet omdat het geheim moet blijven en depressie is dan hun deel, vrouwen in mijn omgeving waren blij dat ik het deelde.
  Vandaar mijn vraag: waarom wordt er zo weinig over dit enorme wereldprobleem gesproken terwijl men wel open over seks praat tot in het beschamende toe.
  Mijn kinderen weten dat er nog een kind is geweest dat is goed, ze denken echt hierover na.

 12. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 20:02

  Broeders en zusters laten we maar bidden voor de moordenaars van al die kleine mensenkindjes.
  Mijn hart huilt, mijn vader huilt! Wij verwachten de komende laatste schoolvakantie week weer honderden kinderen om hen te vertellen over de Here Jezus. Het is een voorrecht om al die kinderen te ontmoeten. Je bent toch dankbaar voor alle kinderen? Voor al die onschuldigen kinderen, laat staan voor de allerkleinsten in de moeder schoot.

 13. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 20:12

  Dirk, dank voor het delen van dit bericht!
  Twee dagen na het uitreiken van de onderscheiding werd een moeder die direct na de geboorte haar kindje heeft verdronken veroordeeld tot drie jaar gevangenis straf.
  Zestien weken maken het verschil of je een koninklijke onderscheiding krijgt of gevangenis straf.
  Op D.V. 10 december is weer de Mars voor het Leven in Den Haag. Wat zou het geweldig zijn als voor elk geaborteerd kindje er iemand mee loopt in de stille tocht.

  Hartelijke groet en Gods zegen toegebeden
  Kees van Helden

 14. Marian Koopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 20:27

  Elk kindje tegenwoordig is een abortusoverlevende.
  Het is inderdaad verschrikkelijk als mensen die jarenlang abortus uitvoeren dan een lintje krijgen. Bizar en dan druk ik me vast te zacht uit.

  Vandaag een schrijven gekregen van STIREZO (Stichting Recht Zonder Onderscheid), een Pro Life-organisatie, maar dan nog van Pater Jan Koopman+ S.S.S.. Stirezo is een Rooms-katholieke organisatie.
  Er wordt door Stirezo een Nationale Gebedsdag gehouden om te bidden voor het ongeboren leven en dit keer ook wat betreft kinderen van Down. Het thema is dan ook: ‘OPEN ARMEN VOOR DOWNKINDEREN!’ Dinsdag 27 september 2016 – Hofplaats, en Haag. Het Programma begint om 11:00 uur.
  Verder weet ik ook van de Stichting Schreeuw om Leven, een Evangelische Pro Life-organisatie.
  Ik weet niet in hoeverre tussen deze twee en wellicht nog andere Pro Life-Organisaties een samenwerking is of niet. Ook weet ik dat in Europees Verband ‘One of Us’ Gebedsacties en wandelmarsen o.a. in België worden gehouden. In U.S.A. zijn ook wandelmarsen voor het (Ongeboren) Leven.

  Moeder Teresa had toch gelijk. Zij zei eens het volgende: “Wanneer men het recht heeft om ongeboren leven te doden, dan staat het in feite vrij om elkaar te mogen doden.” Inderdaad valt men dan van kwaad tot erger. Inmiddels is euthanasie ook bijna een geaccepteerd gedachtegoed.
  Daarom ook ben ik tegen het gebruik van de Kerstboom. Het is een Groene Boom. In het oude testament staat de groene boom voor het offeren van kinderen en heidense rituelen.
  Maar zelfs het Vaticaan heeft een (verlichte) kerstboom. Als zelfs in de R.K. Kerk en wellicht andere kerken heidense elementen zijn binnengeslopen, lijkt het mij verstandig om juist dát te weren uit elke kerk en elke geloofsgemeenschap, hoe mooi en gezellig het er ook uit ziet. I.p.v. een kerstboom kopen kan met dat bijv. uitgeven voor een voedselpakket voor een arme/minderbedeelde.

 15. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 20:32

  Broeder Dirk! Ik deel je mening voor 200%!!!

 16. B.van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 21:56

  God heeft het eindoordeel in Zijn hand. Niet het oordeel van mensen (Beloning, waardering) is de norm voor ons handelen, maar Zijn Woord! Ontferm U over ons en deze wereld, ook over het ongeboren leven! Amen.

 17. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 augustus 2016 om 22:02

  Niet wat mensen vinden van ons doen en laten, maar Gods Woord is de norm voor ons leven. Hij beoordeelt ons naar onze werken! God, ontferm U over ons, over deze wereld en het ongeboren leven. Amen.

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 11:11

  Nadat wij een, in Gods oog een verkeerde en onomkeerbare beslissing nemen of namen, is het nooit te laat om ervan terug te komen. Berouw komt na de zonde en is een juist Nederlands spreekwoord. Wat we na die zonde kunnen doen, is ze verstoppen of belijden. ,,Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Joh. 1:9).
  Dan breekt het Goddelijk licht weer in ons door, en hebben/krijgen ook weer gemeenschap met elkaar.
  Dit geeft weer een sprankje HOOP in een duistere wereld.

 19. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 14:28

  Verheven als ridder in de orde van Oranje Nassau. Verdiend door het al jaren mogelijk te maken, wereldwijd, weerloze kinderen te vermoorden. Als zij niet tot inkeer komt en Satan (de mensenmoordenaar van de beginne) blijft dienen en eren, zal dit lintje haar uit handen vallen als zij God gaat ontmoeten. Het is vreselijk te vallen in de handen van God, buiten Jezus Christus om. Daarom zullen we voor deze vrouw moeten bidden. En……laten wij ons scharen onder de banier van Koning Jezus (die de Heilige Geest omhoog houdt) verlangend uitziend om die witte steen in onze handen te ontvangen met daarop onze nieuwe naam. Openbaring 2, vers 17.

 20. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 16:06

  Beste Br. Dirk, hartelijk dank dat je abortus aan de orde stelt, het is de grootste legaliseerde zonde die wettelijk tot stand kwam. Bijna 40 jaar geleden schreef ik naar enkele Dagbladen stukjes. Onder de slogan: Wij vrouwen eisen, en Baas in eigen buik” werd het ongeboren kind dood gemaakt. Denk nog vaak aan de waarschuwingen van Jesaja 10:1: Wee hun die heilloze wetten uitvaardigen. Jesaja 3: 12: Mijn volk uw leiders zijn verleiders, zij maken de weg die u tot pad most zijn, tot een doolhof! Jesaja 5:20: Wee hun die het kwade goed noemen, en het goede kwaad.

 21. rescue zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 16:17

  En al die “onnozele christenen” maar het volkslied zingen op Koningsdag. Dat lied is een vlag op een strontschuit. Waakt, want de Heer komt, en daarna zullen die “lintjesuitdelers” zich gaan verbergen in grotten voor de toorn van het Lam. Op.6:15

 22. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 16:35

  Aanvulling: Na abortus kamen euthanasie, huwelijk of samenwonen, het homohuwelijk, legalisatie van de prostitutie! Voelde mij al die jaren van schrijven een roepende in de woestijn, de negatieve reacties hierop kwamen soms van “christenen, zelfs een predikant.” Heb over al de genoemde wetten geschreven en gepreekt. Enkele weken geleden werd in Amsterdam, het Sodom en Gomorra van de wereld voor de zoveelste keer de Homo-Pride gevierd. Het gevaar is dat er een gewenning onder christenen ontstaat, dat veel van deze wetten niet meer als goddeloos doorgegeven worden aan ons nageslacht. Het is belangrijk voor ons land en de regering te bidden, maar soms bekruipt mij het gevoel dat ons land met haar wetten Gods grens van acceptatie heeft overschreven, net als de Farao van Egypte. Dirk, Gods onmisbare zegen met je schrijven toegewenst

 23. Ellie zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 17:25

  Zorg om de gezondheid van de moeder is zo’n belangrijke overweging. Maar de gevallen waarin de zwangerschap wordt afgebroken om het leven van de moeder te redden zijn miniem, zeker wanneer er moderne medische zorg voorhanden is. Ook zwangerschap als gevolg van incest of verkrachting is een overweging. Dit is extra erg, omdat we hier te maken hebben met een onschuldige vrouw aan wie het recht op keuze werd ontzegd. Onder deze omstandigheden wordt abortus soms raadzaam geacht om de lichamelijke en mentale gezondheid van de moeder te beschermen. Abortussen om deze reden komen ook nauwelijks voor. Sommigen bepleiten abortus uit angst dat een kind aangeboren afwijkingen heeft. Uiteraard zijn de schadelijke gevolgen van bepaalde infecties of giftige middelen in de eerste drie maanden van de zwangerschap reëel, maar toch moet niet overhaast voor afbreking van de zwangerschap worden gekozen. Het leven is voor iedereen van grote waarde, inclusief voor wie met een handicap wordt geboren. Bovendien hoeft het niet zo ernstig te zijn als het zich laat aanzien. Iemand het leven te ontzeggen vanwege een mogelijke handicap is een zeer ernstige kwestie. Indien die logica wordt aangehouden, zou dat betekenen dat gehandicapten die nu leven, gedood moeten worden. Nog een stap verder in die tragische denktrant zou tot de conclusie leiden dat wie ziek of hulpbehoevend is ook gedood moet worden. Een dergelijke gebrek aan eerbied voor het leven is volslagen ondenkbaar! De meeste abortussen komen voort uit de wens om een ongewenste zwangerschap te beëindigen. Die abortussen zijn in feite een vorm van geboortebeperking. Zelfgekozen abortus is in veel landen gelegaliseerd op de vooronderstelling dat een vrouw vrij is om met haar lichaam te doen wat ze wil. Tot op zekere hoogte geldt dat voor iedereen, vrouw of man. Het staat ons vrij om te denken. Het staat ons vrij om te plannen. En het staat ons vrij om te doen wat we willen doen. Maar als we gedaan hebben wat we willen, zijn de gevolgen ook voor ons.

 24. Ellie zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 18:15

  Waarom een leven vernietigen dat anderen grote vreugde kan brengen? Er zijn betere manieren om met een ongewenste zwangerschap om te gaan. Als een leven begint als gevolg van zondig gedrag is de beste manier om met persoonlijke bekering te beginnen het leven van het kind in bescherming te nemen. Het leed wordt slechts verergerd door een ernstige zonde op een ernstige zonde te stapelen. Adoptie is een prachtig alternatief voor abortus. Zowel de baby als de adoptieouders zijn veruit beter af als die baby in een gezin wordt geadopteerd, waarin het kind liefdevol wordt opgevoed en de zegeningen van het evangelie aanwezig zijn. Is er enige hoop voor iemand die zich met abortus heeft ingelaten? Is er enige hoop voor hen die hebben gezondigd en daar onder gebukt gaan? Het antwoord is: ja! Voor zover uit de openbaringen blijkt, kan iemand zich van de zonde van abortus bekeren en vergiffenis krijgen. We weten dat de Heer hulp biedt aan ieder die zich oprecht bekeert (Jeremia 31:34, Hebreeën 8:12 en 10:17). Het leven is kostbaar ! Niemand kan een baby knuffelen, in die mooie oogjes kijken, die kleine vingertjes aanraken en de wangetjes zoenen zonder méér eerbied voor het leven en voor onze Schepper te krijgen. Leven spruit voort uit leven. Het is geen toevalligheid. Het is een gave van God. Hij schenkt geen leven om het te laten vernietigen. Het is onschuldig leven. Hij schenkt het en alleen Hij kan het wegnemen (Deuteronomium 30:20 en Handelingen 17:28). Ik getuig dat het leven eeuwig is, zoals Hij eeuwig is.

 25. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 20:10

  De geschiedenis van Belsassar in Daniël 5 heeft mij geleerd, dat er niets ergers bestaat dan geen rekening te houden met God! Geen rekening houden met God en wat Hij heeft geschapen is het ergste wat een mens kan doen. Je hebt het dan niet meer over zondigen, waarvoor je vergeving kunt krijgen maar over geen enkele rekening meer met God houden. Hier een citaat uit Daniël 5:
  “Gij echter, zijn zoon Belsassar, hebt uw hart niet verootmoedigd, hoewel gij dit alles wist, 23 maar gij hebt u tegen de Heer des hemels verheven: men heeft het gerei uit zijn tempel voor u gebracht, en gij en uw machthebbers, uw gemalinnen en uw bijvrouwen hebben daaruit wijn gedronken; gij hebt de goden geroemd van zilver en goud, koper, ijzer, hout en steen, die niet zien of horen of kennis hebben, maar de God, in wiens hand uw adem is en die al uw paden beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt.”
  Belsassar haalde daarmee een vernietigend oordeel over zich heen. Vers 30
  “In dezelfde nacht werd Belsassar, de koning der Chaldeeën, gedood.”
  Nog triester en erger vind ik dat ons koningshuis met dit lintje zich medeverantwoordelijk heeft gemaakt voor de babymoorden…….. Ik zou niet graag in de schoenen van onze koning staan…….
  Geen rekening houden met God loopt niet goed af.

 26. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 20:23

  Mooi te lezen al deze reacties op dit gevoelige onderwerp. Wetten en zeden worden door de mens der wetteloosheid in een al sneller tempo naar eigen believen veranderd, aangepast, en er doorheen gedrukt. Gods-geklaagd is dit en onacceptabel!. Deze mens gaat zich brutaalweg verzetten tegen de regels van God in. Het is daarom ook hard nodig om, daar waar mogelijk, en in ons vermogen ligt, hiertegen in te gaan. Weerstand te blijven bieden in de boze dag. De kleine politieke partijen met een Bijbels geluid probeerden de 2de Kamer verantwoordelijken, op andere gedachten te brengen. Toen men de Embryowet wou verruimen op de ‘drie technieken’ (las ik in het Ref.Dagblad van zat. 28 mei 2016 er iets over) nml: ,,Beschermwaardigheid leven hangt niet af van aaibaarheid,,. Van der Staaij riep Schippers op, om het uitgangspunt te omarmen dat het menselijk leven beschermwaardig is vanaf de conceptie.

 27. Henk Lammertink zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 21:24

  Wat de Schepper geschapen heeft wordt door een Schipper vernietigd!

  Deze Schipper meent zo nodig het roer van DE SCHEPPER over te moeten nemen, maar daar komt ze nog pijnlijk ooit achter!!!

  Ik zal OOK voor haar bidden !!!

 28. Peter B zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 22:23

  Het moorden van ongeboren kinderen in Nederland door middel van abortus is in eerste instantie door Koningin Beatrix (Christen?) in een wet goedgekeurd (abortuswet) en nu heeft haar zoon: Willem (christen) zich behaagd
  om een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan Thea Wierda voor haar abortuskliniek. Zou de koning van ons land wel Psalm 139 ooit hebben gelezen. Terwijl hij toestemming gaf om haar het lintje toe te kennen, had hij zich beter moeten bedenken waar hij mee bezig is om in te stemmen met al die babymoorden in die abortuskliniek en dit met een lintje te belonen… De Heere God zij hem genadig.

 29. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 22:45

  Als we goed beseffen wat er “werkelijk” gebeurt bij een daadwerkelijke ingreep van een abortus (moord), namelijk: terwijl de Schepper bezig is in de moederschoot een schepsel te “WEVEN” zo mooi en zo uniek, gaat de mens tegelijk met een zwaard (tang) het schepsel versnijden en in stukjes hakken.
  Het gebeurt onzichtbaar voor het oog, maar het gebeurt wel.
  De mens wil niets van God weten, maar wil zelf wel god zijn.
  Het is “rebellie/opstand ” tegen de Allerhoogste onder aanvoering van de vijand (= satan) van God.
  Hij is nog steeds vervuld met geweldenarij (ezechiel 28:16)

  {Iemand die het lef heeft om een schilderij van Rembrandt of andere bekende schilders in stukjes te snijden komt in gevang.}!!!

  Wee degenen die valt in de handen van de LEVENDE GOD/JHWH.

 30. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 23:50

  Ik las vorige week nog een artikel: waar zijn de Godsmannen, zoals Mozes en apostel Paulus. Bekende Christenen die opstaan. Wij allen in eenheid opstaan. Wellicht willen velen hun handen er niet aan branden… over abortus
  Vele vrouwen vallen in de handen van duivelse mensen. Vele vrouwen verkeren in een uitzichtloze situatie. Heb medelijden met deze vrouwen, die vaak geen uitweg zien, of misleid worden. Niet alleen het ongeboren leven is slachtoffer, maar ook deze vrouwen. In andere reacties las ik over Sodom en Gomorra, en gewenning over de vele zonde’s onder christenen. Ik kan dat alleen maar onderschrijven… als wij zo lauw blijven. Laten wij ons krachtig uitspreken tegen abortus.
  Wij zijn mede schuldig, als wij anderen mensen in ontwetendheid laten over abortus, en hoe verkeerd dat is.
  Waakt erover dat u in berusting geraakt, en onverschillig wordt.
  Als wij onze schouders erover ophalen, en alleen maar afgeven over het onrecht van de zondige praktijken in deze wereld, en zeggen hoe verkeerd deze mensen zijn, zijn wij geen haar beter als een ongelovige.
  Niet alleen woorden, maar ook daden. Daadwerkelijk onze stem laten horen.

  Vr gr rene postma

 31. Ivon zegt:
  Geplaatst op zondag 21 augustus 2016 om 23:56

  Bijzonder artikel, waarvoor dank aan onze broeder Dirk, Gods Zegen in al je werk toegewenst.
  Wie echt wil weten hoe het zit met abortus, kan dit opzoeken op youtube onder
  de naam: ‘De stille kreet 1’ en: ‘De stille kreet 2.’
  Toegegeven, minder geschikt voor gevoelige kijkers, daarom zal en kan God m.i. ook deze levens wiens bloed van de aardbodem tot Hem roepen, beslist niet vergeten.

 32. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 9:46

  Als wij niet oppassen, kan het zomaar gebeuren dat chronisch zieken en gehandicapten onder druk gezet worden om zich te laten euthanaseren om zo op een duivelse wijze op de zorg, uitkeringen en pensioenen te besparen. Dit kan heel gemakkelijk gebeuren door nog meer en nog hogere eigen betalingen in de zorg in te voeren, waardoor voor velen noodzakelijke zorg onbetaalbaar wordt en euthanasie als een gemakkelijke uitweg wordt gezien. Stem dus daarom nooit op de PvdA, VVD of D66, alle drie willen zij euthanasie verruimen.

 33. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 10:40

  Wie zal koning Willem Alexander hierover aanschrijven!?
  Wie wil de profeet zijn in deze?
  Zoals profeet Nathan koning David waarschuwde!?
  En misschien is dit al gebeurd!?

 34. waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 11:49

  Heel kort reactie op Christi (33)
  Ik ben er zeker van dan Br. Dorenbos (Schreeuw om Leven) dit al wel gedaan heeft en zal blijven doen.
  Enne: daarbij is er 1 organisme die het MOET doen: Alle oprechte gelovigen, die samen het Lichaam/Gemeente van Christus vormen. Dus: WIJ!!

 35. Jan van Hoorn zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 16:29

  Het is ronduit afschuwelijk.
  Het laat zien hoever wij in ons – eens zo christelijke land – van Gods geboden zijn afgeweken.
  Het is al zover dat moord niet wordt geduld, maar wordt beloond.
  Steeds meer krijg je het gevoel dat het edele streven van de heer Dorenbos met zijn ‘Schreeuw om leven’ zinloos is. Toch maar doorgaan!!!
  Ook dit is m.i. met het ondermijnen van het normale huwelijk, het aanprijzen van andere samenlevingsvormen, en nog zoveel andere dingen meer een teken van de eindtijd.
  We zullen zelf wel beslissen, hoe het moet. Daar hebben we God en Zijn Woord niet meer voor nodig.
  De oordelen kunnen niet uitblijven.

 36. veronique zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 18:56

  Ik heb zo’n spijt van mijn abortussen (ja meervoud) Ik ben heel laat tot geloof gekomen en kan mezelf zo moeilijk dit vergeven!!!!

 37. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 22:10

  Lieve Veronique, God kent jouw geschiedenis en strijd en je bent al tot geloof gekomen. Hij kent je spijt en berouw en is altijd bereid te vergeven. Jezus leerde ons anderen zeven maal zeventig (oneindig) te vergeven, datzelfde kunnen we met ons zelf doen als ons geweten ons maar blijft aanklagen. We kunnen het altijd weer bij God brengen door Jezus Christus.

 38. Ros zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 22:31

  Dank je voor je mooie woorden, Dirk. Je hebt gelijk dat we een enorme bloedschuld hebben, groter dan vele oorlogen. Zeker gaan we hiervoor op de knieën en God zal zelfs dit vergeven. Dat alleen al laat zijn onmetelijke liefde en geduld zien.

  Mag ik op Veronique (36) reageren?
  Die twee zinnen die je schreef laten een diepe put van verdriet zien! Het spijt me erg voor je dat je op zoiets terugkijkt.
  Onszelf iets vreselijks vergeven is een van de moeilijkste dingen in ons leven. Het komt erop aan of we begrijpen en geloven hoeveel groter God en zijn liefde zijn dan onze zonden. Dat doe je niet even na een gebed, al heb je nog zo veel spijt. Geloof en vertrouwen in Gods liefde en vergevingsgezindheid moeten groeien.
  Het helpt vast om te kijken hoe Jezus met ernstige zondaars omging. Zodra er sprake was van spijt, zelfs onuitgesproken maar voor Hem toch zichtbaar, had Hij medelijden. Maria van Magdalena, de moordenaar naast Hem aan het kruis, Zacheus, etc: ze kregen niet alleen vergeving maar ook begrip en liefde. Ook deed Hij de uitspraak dat wie veel vergeven is, veel lief heeft. Jouw zonden en spijt zullen je naar Hem toedrijven en je vervolmaken.
  Bovendien weet je ongetwijfeld dat je kinderen bij God zijn. Ze rusten tot de dag dat Hij zal zorgen dat jullie elkaar weerzien, de dag van de opstanding. God zorgt nu voor ze, ook voor hun geestelijke groei. Je kan en mag voor ze bidden en reken maar dat God, Die ze geschapen heeft, goed voor ze zal zorgen, beter dan wij mensen kunnen. Om hen hoef je nu niet meer te treuren, ze zijn in wat Jezus het Paradijs noemt.
  En wat jijzelf betreft: durf maar een Maria Magdalena te zijn. Huilen is niet erg, maar het mooiste is als die tranen ook van dankbaarheid zijn omdat je weet dat zelfs de ergste zonden door Jezus zijn gedragen en door God vergeven en weggooit ‘zo ver als het oosten is van het westen’. Vraag Hem maar om dat geloof, Hij geeft zo graag!

 39. rene postma zegt:
  Geplaatst op maandag 22 augustus 2016 om 23:12

  Veronique, dapper dat jezelf zo kwetsbaar opstelt.
  Je openheid die je met ons deelt.
  Weet dat je wordt vergeven, nu je een kind van de Here Jezus bent.
  Onze Vader zal jouw lasten dragen.
  Wellicht kun je in toekomst anderen tot zegen zijn, die het zelfde is overkomen. Of wellicht kun met jou verhaal verkondigen, dat andere vrouwen een abortus overwegen, omdat niet te doen.
  Het lijden van dit aardse leven, verdriet en intense innerlijke pijn, is voor ons vaak niet te begrijpen.
  Wij kunnen jouw verdriet over dit gebeuren niet wegnemen. Maar als broeders en zusters moeten wij het gezamenlijk dragen.
  Gezamenlijk zullen wij jou met liefde omarmen en voor jou bidden. Ik hoop velen met mij.
  Ik vind het een moedig schrijven.

  Vr gr rene postma

 40. Ivon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 augustus 2016 om 1:31

  Veronique, onze God is zoveel groter dan alle zonden van heel de mensheid, door de geschiedenis heen,
  Hij zal je last wegnemen. Zegen toegewenst!

 41. Ank van Tongeren zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 augustus 2016 om 16:17

  Beste Dirk,

  Ik was ook verbijsterd toen ik in de krant las dat de directeur van de Bloemenhove-kliniek geridderd is.
  Bijgaand stuur ik je een mooi verhaal van Stevo Akkerman, journalist bij Trouw.
  Om te laten zien dat ongeboren leven ongelooflijk waardevol is!!
  Met vriendelijke groet.

  file:///C:/Users/Algemeen/Downloads/Kinderen-uit-het-register-van-de-dood.htm

 42. xandra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 23 augustus 2016 om 19:31

  Veronique
  Je wordt vergeven, daar kan je zeker van zijn. Want het staat in zijn Woord! Lees Efeze er maar op na, hoe groot en rijk die vergeving is. Als je dit op je laat inwerken, zal het hopelijk een begin zijn, om jezelf te gaan vergeven. Het is compleet rechtvaardig, om jezelf te vergeven. Want Hij heeft je schuld weggedaan. En het handschrift van alle dingen die tegen je getuigden aan het Kruis genageld, dat staat in Kolossenzen. Dat is groots. Je hoeft niet langer onder dat juk te zijn. Gratie is verleend! Corrie ten Boom zei dat als God onze zonden in de zee werpt, Hij er het bordje bij zet: verboden te vissen.

 43. Jan Punt zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 augustus 2016 om 13:06

  Ongekend hoe moord wordt gedoogd door het geen moord te noemen. Het wordt ons ook voorgedaan door Den Haag. Daar heet liegen zoiets als: “De waarheid geweld aandoen” of “Verkeerd ingelicht” Als er dan één troost mag zijn? De Here God is een rechtvaardige Rechter, Hem ontgaat niets.

 44. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 25 augustus 2016 om 14:53

  Beste mensen,
  Nadat ik alle reacties gelezen heb op dit commentaar, wil ik dezelfde reactie hierop geven als mijn reactie No 47 op Dirks commentaar van 29 Juni: Bid U mee……….

  Wat kunnen wij hieraan doen? Bidden tot de Heere en proberen deze mensen te overtuigen dat dit niet de juiste weg is naar de Heere. Punt 2: Daadwerkelijk wil ik nogmaals alle Christenen, van welke Christelijke kerkgemeenschap dan ook, OPROEPEN: Wordt lid of stem op een Christelijke politieke partij, als het gaat over ethische en moralistische wetten. Ik vind het een plicht van ieder christen om zijn stem te laten zien en horen als het om zulke ethische en moralistische wetten gaat.
  Maar helaas, de lauwheid onder de Christenen in ons land en de westerse samenleving, is steeds pijnlijker en duidelijker aanwezig. Weer een bevestiging dat wij in de eindtijd leven. Hub.

 45. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 12:53

  Beste Dirk

  Na bovenstaand commentaar van jou gelezen te hebben kom ik tot de conclusie dat tegenwoordig recht krom is en krom recht. Hoe kan het ook anders met een maatschappij die werkelijk van God los is. Liever lopen ze andere goden achterna en dan krijg je dit soort dwaasheid.
  We moeten ook zeker niet vergeten dat de EO niet meer zoveel vrijheid heeft als vroeger, en netwerkcoördinatoren, verkondigende programma’s als deze naar hun zin teveel het Evangelie verkondigen verbannen naar tijdstippen waarop niemand kijkt.
  We moeten ook zeker niet vergeten dat de EO niet meer zoveel vrijheid heeft als vroeger, en netwerkcoördinatoren, verkondigende programma’s als deze naar hun zin teveel het Evangelie verkondigen verbannen naar tijdstippen waarop niemand kijkt.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden