Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Op dit moment worden er christenen gemarteld… (hoofdstuk 1) (26 reacties)

Geplaatst op donderdag 25 augustus 2016, 21:37 door Dirk A A

De afgelopen tijd heb ik een boekje geschreven. Over de vervolgde christenen. Over onze verbondenheid met hen. Maar ook over wat wij van hen kunnen leren. Soms moest ik huilen terwijl ik aan het schrijven was.
Het boekje bevat een aantal korte hoofdstukjes, met gespreksvragen aan het eind van elk hoofdstuk. De komende tijd wil ik deze hoofdstukjes als commentaren plaatsen. Niet elke week, maar zo af en toe. Het boekje is trouwens niet verkrijgbaar, omdat ik het vooralsnog niet laat drukken. Deze week hoofdstuk 1.

christenvervolging
Illustratie over vervolging van christenen (Engels: christians) afkomstig van website vrijspreker.nl

Hoofdstuk 1

‘Op dit moment, nu we in dit kerkgebouw zijn samengekomen, worden op een paar uur vliegen afstand medegelovigen gevangen gehouden. Ze worden verhoord, geslagen, gemarteld, omdat ze trouw zijn aan de Heere Jezus.’
Terwijl ik deze woorden uitspreek, raken ze mij. Ik kan het me nauwelijks voorstellen. We leven hier in vrijheid. We kunnen zo naar onze kerk of gemeente gaan, zonder angst te hebben opgepakt te worden. En we zijn er de Heere zeer dankbaar voor.
Wat vinden we onze vrijheid toch vanzelfsprekend! Alsof wij er recht op hebben. Het is genade van de Heere, een onverdiende zegen van Hem.

Vanochtend ben ik in een internationale, Engelssprekende gemeente. Er zijn mensen uit Nederland, Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het thema van de preek is: ‘Lijden om van de Naam van de Heere Jezus.’
We lezen Handelingen 12. De geschiedenis van Petrus, die gevangen wordt gehouden vanwege zijn geloof in de Heere Jezus en zijn vrijmoedigheid om over Hem te spreken. De geschiedenis van Jakobus, die vanwege zijn geloof bruut onthoofd wordt. De geschiedenis van de gemeente, die in aanhoudend gebed is, middenin de nacht, voor de bevrijding van Petrus.

Vlak voor het Pascha wordt Petrus opgepakt. Hij wordt bewaakt door zestien soldaten, alsof hij, die ene christen, staatsvijand nummer één is. Vier groepen van vier soldaten: twee aan Petrus vast, één voor de deur en één achter de deur. Ontsnappen is uitgesloten.

Stel je voor: je hebt nog één dag te leven, wat zou je doen? Zou Petrus hebben kunnen bidden? Hij is niet bang. Dat blijkt wel uit het feit dat hij slaapt. Als we de Heere Jezus mogen kennen als onze Heiland en Verlosser hoeven we niet bang te zijn. Petrus weet dat hij naar de hemel gaat als ze hem doden, net zoals ze eerder Jakobus en Stefanus hebben gedood, en ook de Heere Jezus.

Er is een strijd gaande, een geestelijke strijd. De gemeente bidt, vurig, volhardend. En satan strijdt. Hij wil de gemeente vernietigen. Hij wil de leiders van de gemeente vernietigen.
Daarover lezen we in Efeze 6:12:
‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.’

Wat zou u doen in zo’n situatie? Een protestbrief opstellen en naar Herodes sturen? Gaan we een commissie instellen? De politiek inschakelen? Dat zouden wij misschien doen.
Zij gaan op de knieën, de hele nacht. Met z’n allen. Wat een les, ook voor ons. Kennen we dat? Om in grote nood ook ’s nachts te bidden? Hoe is dat bij ons in de gemeente? Het gebed laat zien of een gemeente geestelijk gezond is. Het gebed laat ook zien hoe ons geestelijke leven is.

De Heere hoort de gebeden die vanuit de gemeente in Jeruzalem tot Hem worden opgezonden. Er komt een engel van de Heere naar Petrus. Er schijnt plotseling licht in de donkere cel. Het lichtschijnsel als teken van Gods heerlijkheid.
Eerst gingen de hemeldeuren open, nu ook de gevangenisdeuren. De soldaten die hem moeten bewaken, merken niets.
Hoe goed zorgt God voor Petrus. Zelfs zijn sandalen moet hij aandoen, zegt de engel tegen hem en hij moet zijn mantel omslaan.

Dan klopt hij aan bij het huis van Maria. De engel is er niet meer. De gevangenisdeuren gingen vanzelf open, de deur van het huis van Maria blijft dicht. Petrus moet kloppen. Het dienstmeisje Rhode doet open, maar ze kan de gebedsverhoring eerst niet geloven.
Dat is herkenbaar, toch? We roepen tot de Heere in onze nood, we bidden voor vervolgde medechristenen. En als de Heere onze gebeden verhoort, kunnen we het soms bijna niet geloven.
Dan gaat Petrus over zijn bevrijding vertellen. Vertel het maar aan anderen wanneer de Heere je heeft verlost, bevrijd. Dat is zo bemoedigend. Dat gebeurt vandaag ook nog.

Wat een mooi Bijbelverhaal. Een verhaal wat vandaag geschreven zou kunnen zijn. Vandaag gebeuren precies dezelfde dingen.
Via Handelingen 12 trek ik in deze samenkomst de lijn door naar onze tijd. Ik merk dat de mensen daardoor geraakt worden. Voor sommige aanwezigen komt het heel dichtbij, omdat zij uit landen komen die worden genoemd als land waar christenen worden vervolgd. Ze beginnen zachtjes te huilen. Samen bidden we voor onze vervolgde broeders en zusters. We voelen ons één met hen, door hetzelfde geloof in onze Heere en Heiland, Jezus Christus.

In sommige landen heb je de garantie dat je lijden en vervolging zult ervaren wanneer je tot geloof komt. Zeker als je van moslim christen wordt. Je familie verklaart je voor dood. Soms worden plannen beraamd om je daadwerkelijk te doden.
Dit lijden voor de naam van de Heere Jezus staat haaks op het welvaartsevangelie. ‘Geloof in de Heere Jezus en voorspoed, welvaart, succes, rijkdom, gezondheid en vrijheid zal je deel zijn.’ Ja, ja, ga die boodschap maar vertellen aan gelovigen in landen als Noord-Korea, Saoedi-Arabië, Nigeria, Iran, Niger, Egypte, Irak of Syrië.

Maar weet wel: het is Gods speciale discipelschapstraining. Lijden maakt door Gods genade christenen sterk. Niet in eigen kracht, maar in Zijn kracht. Ondanks de vervolgingen, ondanks de martelingen, blijven ze Hem trouw. Zo lief hebben ze de Heere Jezus, omdat Hij hen eerst heeft liefgehad.

In Noord-Korea werden zeven gelovigen in het openbaar doodgeschoten. Voor de executie werden hun kaken gebroken. Waarom? Omdat ze zelfs bij hun naderende dood niet wilden stoppen met zingen en bidden.
Daar word je toch stil van! Zulke verschrikkingen moeten broeders en zusters meemaken.
En net als de apostelen ervaren velen het als een voorrecht dat ze mogen lijden voor de Heere Jezus. Hij heeft immers Zijn leven voor hen gegeven.

Hij alleen is het waard om gediend en geëerd te worden. Ze ervaren in hun lijden een innige band met Hem. Ze vragen niet: waarom overkomt mij dit?
Tegelijk twijfelen ze niet aan Jezus’ macht wanneer het einde van hun aardse leven in zicht komt. Ze weten, zoals de vrienden van Daniël, dat God bij machte is hen te verlossen uit het vuur. Maar ze weten ook dat Hij in het vuur bij hen is. Hij kan voorkomen dat bij Zijn kinderen ook maar één haar van hun hoofd wordt gekrenkt.

Maar ook als ze dwars door het lijden heen moeten, blijven Zijn kinderen Hem vertrouwen. Anderen worden erdoor geraakt. Ja, zo geraakt, dat ze ook tot geloof in de Heere Jezus komen. De hel wordt razend. De vervolgingen heviger. Om stil van te worden.

Maar laat het hier niet bij blijven, lieve mensen. Want onze broeders en zusters, die worden vervolgd, hebben ons gebed nodig. Hun geloofskracht is niet vanzelfsprekend.
Er woedt een geestelijke strijd. Miljoenen gelovigen, christenen, in tientallen landen, staan midden in deze strijd.

Het gevaar is aanwezig dat we degenen die hen vervolgen, hierop aankijken. En zeker, het is verwerpelijk om gelovigen te vervolgen. Maar wie zit hierachter? Door wie worden de daders misleid? Het is de satan, die de gemeente van de Heere Jezus Christus kapot wil maken.
Ik ben zo geraakt door de bewogenheid van vervolgde christenen met hun vervolgers. Ook zij kunnen worden gered voor de eeuwigheid.
Laten we daarom met ontferming over hen bewogen zijn. Bid voor hen, dat de Heere Zich ook aan hen zal openbaren. Dan zullen ze stoppen met het vervolgen van Gods kinderen. Kijk maar naar Saulus. Hij vervolgde de gemeente tot op het moment dat de Heere Jezus Zich aan hem openbaarde. Van een vervolger werd hij een volgeling van de Heere Jezus.

Romeinen 12:14 zegt:
‘Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.’
En in Mattheus 5:44 lezen we:
‘Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen.’

Niet iedereen heeft een succesverhaal. Niet iedereen wordt bevrijd. Sommigen zitten jaren vast, soms vele jaren. Velen worden gemarteld, moeten bitter lijden, vinden de dood.
Vervolging heeft alles te maken met de navolging van Christus. Bid voor de vervolgden.
Hebreeën 13:3 zegt:
‘Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.’
En in 1 Korinthe 12:26 lezen we:
‘Als één lid lijdt, lijden alle leden mee.’

De christenen die vervolgd worden, vragen ons niet allereerst om te bidden om een einde aan de vervolgingen, maar om volharding in de vervolging. Tegelijk sporen de vervolgde christenen ons in het Westen aan ons voor te bereiden op mogelijke vervolging. Hoe? Luister naar wat ze zeggen.
‘Zorg dat je de Heere Jezus kent.
Zorg dat je de Bijbel kent.
Zorg dat je het geheim van het gebed kent.’

Gespreksvragen

1. Petrus zit in de gevangenis. De volgende dag wordt hij misschien wel gedood. Toch is hij niet in paniek en slaapt hij rustig. Wat is zijn geheim? Zie Handelingen 12.
2. Hoe zou het komen dat de biddende gemeente (Handelingen 12) aanvankelijk niet kan geloven dat Petrus weer vrij is en voor de deur staat?
3. Hoe is het mogelijk dat vervolgde gelovigen de Heere kunnen danken voor vervolging en lijden?
4. Hoe kunnen we ons voorbereiden op mogelijke vervolging in de toekomst?

Dirk van Genderen

26 Reacties

 1. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2016 om 12:39

  Ik vind dit het een hele mooi verhaal Dirk. Goed dat er ook eens op deze wijze met elkaar geschreven kan worden.

  Antwoord: vraag 1 is heel realistisch van mij: Petrus was van beroep een vissers man. Hij wist: als vissen gevangen worden gaan ze in het wilde weg spartelen. Ze willen niet gevangen worden. Als een vis het in zijn vermogen had dan zou hij de visser aanvallen en hem onklaar maken.
  Jezus Christus heeft Petrus gemaakt tot een visser van mensen. En mensen hebben het vermogen wel om de VISSER te pakken en hem onklaar maken (in gevang zetten)
  IK denk dan ook dat Petrus rustig kon zijn en daardoor niet in paniek kwam omdat hij wist dat de opdracht om visser van mensen te worden van de VISSER !! kwam = Christus Jezus. Ook Hij werd onklaar gemaakt…maar stond weer op en LEEFDE!!
  Petrus wist: Ik zit in gevang maar ik LEEF MET …HEM!!!
  Vr 2: De gemeente was in shock. En in zo’n toestand kan een (ook een gelovige) niet realistisch meer denken. We lezen ook niet dat Petrus hen dat kwalijk neemt. Petrus heeft dat begrepen.
  Vr 3: Ik denk dat het niet van hen zelf komt. Ik geloof dat in hele moeilijke omstandigheden en met name vervolging en lijden, de Here juist “HEEL STERK” aanwezig is bij de vervolgde en lijdende. Zoals ook Petrus dat heeft gemerkt in de gevangenis. En dat geeft ook kalmte en rust in het hart.
  Vr 4: IK denk niet zoveel. Als het goed is weet de gelovige dat hij/zij vervolgd kan/zal worden door de vijand als je vast blijft staan op de Rots. EN dan is het zaak dat de gelovige altijd moet beseffen dat dit moment zo maar zal aanbreken en dat je WEET!!: Christus Jezus is erbij en zal mij veilig aan de overkant brengen. Dus beseffen en zeker weten, hoe dan ook: IK kom met Christus Jezus veilig aan de overkant.
  En NU mogen en kunnen de gelovigen reeds bidden om die zekerheid te mogen behouden.

 2. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 26 augustus 2016 om 17:50

  Een aangrijpend verhaal.
  De lezer laat zich door de schrijver meevoeren langs hoogten en diepten, het leven en de dood, terwijl wij allemaal niets liever begeren dan het leven en heel veel voorspoed.
  In Handelingen 12 staat dat Petrus in de gevangenis zat ook vanwege de Joodse geestelijke leiders in die dagen. Ook Herodes werd gehaat door die leiders. Hij probeerde zich te bewijzen met de constructie van prachtige paleizen, zelfs de tempel was een bouwwerk van hem. De executie van Petrus leek kleine moeite, gezien het aanzien dat hij ermee zou kunnen verwerven onder zijn vijanden.
  Tijden en gelegenheden zijn sterk veranderd. Er is nu diepe liefde aan het ontstaan in onze relaties tot het Joodse volk. Wat is de les? Waarom mochten de christenen hun geloof niet belijden en getuigen van hun opgestane Heer en Heiland, Jezus, de Christus?
  Het antwoord staat beschreven in Gods Woord. Er is een machtsstrijd gaande.
  Wat ons land betreft hebben Pim Fortuyn en Theo van Gogh ervaren wat het zeggen wil om voor ideeën uit te komen die de gevestigde orde niet welgevallig zijn. Geert Wilders leeft noodgedwongen met een lijfwacht. Hij wordt voor het minste of geringste voor een rechter gesleept.
  Mattheüs 10:16
  Ziet, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven.
  17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.
  18 En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis.
  19 Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult.
  20 Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 8:12

  Christenvervolging hier in het Westen is er nu ook al. Alleen dan in een totaal andere vorm, namelijk subtiele christenvervolging. Dat uit zich op een geniepige manier. Bijv. dat seculiere politieke partijen als D66 willen dat je het christelijke geloof allen maar thuis of in de kerk mag uitoefenen, of dat je vanwege je christen zijn ontslagen wordt, of een bepaalde baan niet kunt krijgen, verder bespot en uitgelachen worden door collega’s.

  Je moet niet raar van opkijken wanneer IS-strijders kerken en woningen binnenvallen waarin op dat moment kerkdiensten, missen en bijbelstudiekringen aan de gang zijn. Of dat voorgangers bij een woningoverval door IS-strijders vermoord zullen worden. En reken er maar op dat de seculiere overheid niets tegen aanslagen op christenen door IS-strijders zal doen. Openbare plekken worden door de politie en het leger streng beveiligd, waardoor IS nu haar doel zal verleggen naar kerken en christenen.

 4. rene postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 12:03

  Het zal voor ons allemaal een bepoeving worden in de toekomst. De tijdgeest geeft het aan. Niet alleen bidden, maar ook daadkracht tonen over ons christen zijn. Waar zijn de leiders die de schapen willen leiden. Wij hebben leiders nodig, zoals Petrus, Paulus, Mozes. Als wij daadwerkelijk onze stem laten horen in deze verwarrende maatschappij, zal dat zeker vruchten voort brengen, maar ook vervolgingen en onderdrukking.
  Beste Dirk, voor vele christenen in ons land geldt nog een relatief rustig bestaan, meegaand in trend van lauwheid om de waarheid te verkondigen. Het onderscheidend vermogen om de zonde tegen te gaan, zodat wij niet vervallen in een Sodom en Gomorra. Het is een berustend genoegen, dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen in Nederland met vervolging en onderdrukking.
  Maar als wij werkelijk gaan verkondigen zoals Petrus deed, dan duurt het niet lang, en wij worden onderdrukt.
  Wij zijn volgelingen van de Here Jezus, verkondigers van de waarheid, maar in berusting.
  Volgens mij wordt er veel meer van ons verwacht, lijkt mij.
  Maar bidden is het grootste goed wat wij bezitten.

 5. Gijs van Schaik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 18:48

  Waarom kon Petrus rustig blijven? Aan de ene kant had de Heer tegen hem gezegd dat hij oud zou worden (Joh. 21: 18), en ten tweede was Petrus één van de drie getuigen die met de Heer op de berg van de verheerlijking waren. Jakobus was gedood, dus waren er nog maar twee getuigen over. Petrus en Johannes moesten gespaard worden om hun getuigenis over de verheerlijkte Heer te geven. Petrus doet dat in 2 Petr. 1: 17-18 en Johannes in het boek Openbaring. God bereidt zijn getuigen voor op hun taak. Denk aan Jozef in het O.T.

 6. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 19:24

  Stem allen op de SGP. Dirk, hoe kan men nu Theo van Gogh, Pim Fortuyn en vooral Geert Wilders vergelijken met de christenvervolging? Dat slaat toch nergens op. En Geert Wilders wordt niet voor het minste geringste voor de rechter gesleept. Het is zeer terecht omdat hij haat zaait. En dat hij beveiligd wordt van ons geld is helemaal belachelijk. Als je zulke dingen zegt moet je ook zelf je verantwoording daarvoor nemen. Ik ben erg geraakt door jouw verhaal Dirk. Wat moeten die christenen veel van de Heere Jezus houden en vervuld zijn van de Heilige Geest. Ik ben daar jaloers op. En wat Moi zegt over de vervolging in ons land klopt. Het gaat inderdaad op een hele geniepige manier. Bij ons in de Gemeente zit een gemeentelid die ontslagen is als ambtenaar van de Burgelijke Stand omdat hij geen homo’s wilde trouwen. Dat is ook vervolging. Het gaat hier alleen nog niet met martelen gepaard. Ik wens jou en je gezin en alle lezers weer een gezegende zondag toe.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 27 augustus 2016 om 21:40

  Het meest opvallende is, dat wanneer je VOL bent van Jezus Christus, ofwel vol van de Heilige Geest, dan maakt al het andere niet zo veel meer uit. Het is een geweldige inwendige kracht die je dan ervaart. God belooft met je te zijn en dat DOET Hij ook!! We kunnen het heel devoot zingen in Psalm 23,
  “3 Hij verkwikt mijn ziel.
  Hij leidt mij in de rechte sporen
  om zijns naams wil.
  4 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
  ik vrees geen kwaad,
  want Gij zijt bij mij;
  uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
  Je gaat zelf dan over in het: “ik vrees geen kwaad”!! Dat heeft weinig te maken met heldhaftigheid, want dan zou het in eigen kracht zijn. Je hoeft echt geen Petrus te zijn, om dezelfde ervaring te hebben.
  We worden niet gespaard! Daarover zegt Johannes:
  “Johannes 15:20
  20 Gedenkt het woord, dat Ik tot u gesproken heb: Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.”
  Er zijn veel gevallen bekend, waarbij de beulen onder de indruk zijn gekomen van het getuigenis van hun slachtoffers.
  En dan Mattheus: Matteüs 10:19
  19 Wanneer zij u overleveren, maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in die ure gegeven worden wat gij spreken moet;”
  De basis van al deze dingen is een blindelings vertrouwen op de Heer!
  Ik hoop eerlijk gezegd, nooit in die situatie te komen, maar ik kan me een dergelijke situatie wel heel goed voorstellen. Eén ding is zeker, de tijd, dat je niet meer vrijelijk van je geloof kunt getuigen is inmiddels heel dicht bij gekomen. Ik merk nu al op facebook, dat het aantal mensen, dat vrijelijk over hun geloof spreekt, steeds minder wordt.

 8. Johanna Peacock zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 0:59

  Florianne: Ik denk niet dat Peter Schilperoord het bedoeld heeft om Theo, Geert en Pim met ons christenen op een lijn te zetten. Ik begrijp er uit dat hij wilde aantonen dat het aandragen van een andere mening dan wat gangbaar is onder de massa, een gevaarlijke zaak is. Vooral in onze dagen. Men duldt het gewoon niet. Dus moeten we goed beseffen dat wij voorbereid moeten zijn om voor ons getuigenis te sterven.

 9. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 1:02

  Reactie op Moi (CDA-lid)-3- Florianne Vogels-Voskamp -6-. Dit zeg ik ook al jaren dat we te maken hebben met geniepige christenvervolging. Het is zo sluipenderwijs gegaan. Maar vanaf de jaren zeventig had ik de moed al niet als teenager, mede door te weinig kennis ervan, om van mijn geloof te getuigen, dat is in al die jaren daarna ook heel moeilijk al geweest omdat het geloof zo onbespreekbaar lijkt. Ik zeg wel eens dat het juist de lauwheid is en de desinteresse in God door vele christenen/katholieken dodelijk is.

  Reactie op Ernst van Olffen.-7- Op Facebook vorig jaar getuigden nog best veel christenen. Ik ben gestopt met Facebook omdat er teveel prikkels zijn, ook van mediums en verschillende spiritualiteiten waar je je vraagtekens bij kunt zetten. Er is gewoon een teveel aan alles wat aan je voorbij komt. De tegenstand tegenover het christendom is overal zichtbaar op fora, Facebook, You Tubefilmpjes en op de radio op sommige zenders en in sommige televisieprogramma’s.

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 7:07

  Dirk, heel realistische, maar ook bemoedigende bijbel-verhalen over de Christen-vervolgingen, wereldwijd en ook in ons land uit zich dit al, op een geniepige manier, zoals Moi dit goed verwoordt, in de politiek.
  Voor mij is en blijft de boodschap en opdracht :
  Wij christenen, uit welke christelijke kerkgemeenschap dan ook, moeten onze krachten bundelen en in ÉÉNHEID en verbondenheid met Jezus Christus, ons christen-zijn gezamenlijk meer laten zien, horen en daadwerkelijk in praktijk brengen. Vooral nu wij in de eindtijd leven. Laten wij, oecumenisch denkende en handelende christenen, ons geestelijk bewapenen in ÉÉNHEID, dan kunnen wij de eindtijd-strijd, met Gods-zegen, op een rust-gevende manier aan. Hub.

 11. Luuk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 9:46

  Dirk, als je jouw artikelen zo leest en alle reacties daar op en om je heen kijkt in de wereld….. Dan vraag ik mij oprecht wel eens af zou God geweten hebben wat er met de wereld ging gebeuren toen hij de mensen schiep?? Het paradijs daar was het mooi, maar daarna is het bergafwaarts gegaan. In het paradijs kreeg de mens de vrije wil. Maar waarom?? Ik denk soms echt wel eens waarom heeft God de mens een vrije wil gegeven als wij er met z’n allen zo’n puinhoop van maken. Wij mensen kunnen blijkbaar niet omgaan met vrije keuzes. Ik wil wel blijven geloven maar de gebeurtenissen slaan me soms murw, zo murw dat ik het allemaal niet meer weet, en dan is het moeilijk om troost te vinden in de woorden van dat eeuwenoude boek.

 12. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 11:15

  Dirk, vervolgingen zijn van alle tijden. Mij heeft altijd geïnteresseerd de strijd tussen de gelovigen onderling, bv., die tussen de Katholieken en de Protestanten met aan beide zijden vele miljoenen doden. Het op de brandstapel zetten van andere gelovigen, zelfs Calvijn heeft hier zich schuldig aan gemaakt. Het ergste vind ik het vermoorden van zo´n 2000 Doopsgezinden in de 16de en 17de eeuw. Soms werden ze met stenen verzwaard en in het water gegooid en als jonge katten verdronken. Waarom? Zowel het katholieke- als het protestantse geloof accepteert géén doop door onderdompeling. Is dit niet verschrikkelijk? Laten we de hand eens in eigen boezem steken!!!

  Over naar de hemel gaan van Petrus, het volgende. Ik beschik over de parallel bijbel SV./NBV. en heb nog eens opgezocht wat Jezus kort voor Zijn hemelvaart tegen de discipelen gezegd heeft, Joh.13:33, Kinderkens, nog een kleinen tijd ben Ik bij u. Gij zult mij zoeken, en gelijk ik den Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen; alzo zeg ik ulieden nu ook, SV/NBV.
  Petrus wist dus dat hij niet naar de hemel kon gaan maar op de 1ste opstanding moest wachten.

  Enrique

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 14:27

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Enrique,
  Ik denk dat je Johannes 13:33 verkeerd interpreteert. De Heere Jezus zegt hier niet dat Zijn discipelen tot de eerste opstanding moeten wachten om naar Hem toe te gaan. Hij geeft aan dat ze daar nu niet heen kunnen gaan. Ik ben ervan overtuigd dat ze na hun sterven (of Bijbels gezegd: ontslapen), wel naar Hem toe zijn gegaan. Dat geldt overigens ook voor ons. Denk aan wat de Heere Jezus zei tegen één van de moordenaars die met Hem gekruisigd werden: ‘Voorwaar, Ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43).

 14. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 16:05

  Florianne Vogels-Voskamp (6), herinner u dat de SGP ook niet zo’n “christelijk” voorbeeld heeft gegeven door met het “woonakkoord” van minister Blok in te stemmen. U kunt de gevolgen onderhand wel weten. En hoe denkt u dat de SGP als getuigenispartij nu in de richting van het regeringspluche lonkt? En zeg me niet dat dat niet zo is. We zien nu in de wereldgebeurtenissen dat Mattheus 24 zich uitrolt, en wat daarin staat is zo langzamerhand wel iets om over na te denken. Predikers zullen daar vaak niet over spreken, want we worden toch opgenomen voor de grote verdrukking?

 15. maranatha zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 17:39

  Mooi Dirk. De vervolgde Christenen hebben nu ook ons gebed hard nodig. Ook het laatste wat je net schreef: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43) helemaal mee eens.

 16. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 19:57

  Beste Dirk, dank je voor je mooie stuk.
  Mag ik op Luuk (11) reageren?

  Beste Luuk, je gaat gelijk naar de moeilijkste vraag. Niemand die je vertwijfeling niet begrijpt, want hoe kunnen we al dat lijden nu rijmen met Gods soevereiniteit en liefde? Waarom koos God voor vrije keus? Het was voor alle partijen aangenamer geweest als Hij de touwtjes in handen had gehouden lijkt het. Maar net als alle andere daden van God, heeft dit volgens mij een goede reden, een reden die juist voor óns een betere is dan het alternatief. Zonder keus zijn we marionetten, minder dan de engelen die ook eens een keus mochten maken. En God wilde juist op intieme voet komen met de mens, niet een soort veredeld dier maken.
  Onze keus om Hem niet te gehoorzamen heeft inderdaad de schepping in ellende gestort en God wist dat dat zou gebeuren. Hij zei meteen na de zondeval tegen satan dat Eva’s Zaad de kop van de slang zou vermorzelen. Hij had zijn verlossingsplan al klaarliggen voordat Hij eraan begon; God werd mens!
  Dus: waarom maakte Hij ons, wetend dat het zo zou lopen? Ik denk dat Hij graag kinderen wilde, een gezel voor zijn Zoon. Mensen die op Hem lijken en toch ook uniek zijn, die aan Hem gerelateerd zijn en echt gekozen hebben bij Hem te horen. Hij wil dat zijn liefde beantwoord wordt, beproefde, gelouterde en persoonlijk liefde. Al doet God het niet uit eenzaamheid – Hij heeft genoeg aan de gemeenschap van Vader, Zoon en Geest – het heeft toch meerwaarde voor Hem dat schepselen voor Hem kiezen en van Hem gaan houden.
  Eerlijk gezegd: ik ben gevleid hierdoor, het lijkt me toe dat het een enorm compliment is. Want God heeft meer geleden onder al onze zonden dan wijzelf. Toch koos Hij voor ons.
  Wat de narigheid betreft: ons leven eindigt niet bij de dood, er komt iets veel beters daarna, een nieuwe hemel en aarde waar Jezus regeert. Met onze blik op de eeuwigheid gericht kunnen we meer verdragen en begrijpen. Ik hoop dat je dat mag zien en geloven!

 17. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 20:29

  Jezus heeft deze vervolgingen aangekondigd. Maar, ‘vervolging’ is niet het laatste woord. Er komt een wending.
  ‘Te dien dage…’ Wat wordt daarmee bedoeld? De Bijbel noemt geen datum, geeft wel tekenen der tijden. Velen met mij geloven dat nu de tijd is aangebroken voor koning Jezus om Zijn eerlijk behaalde overwinning, als Slachtschaap in een marteldood, te voltrekken aan de wereld. Hij gaat de discussie niet meer aan. Hij vestigt Gods macht op aarde, zoals dit bij God aanvankelijk voor ogen stond.
  In Openbaring 19 wordt koning Jezus als een overwinnaar aan ons voorgesteld, als Het Woord Gods.
  (Hebr. 4:12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. 13 En er is geen schepsel onzichtbaar voor Hem; maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.)
  11 En ik [Johannes] zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
  12 En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf.
  13 En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
  14 En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.
  15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.
  16 En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij dezen Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren.

  Het is alsof Hij wil zeggen, ik laat mij niet nòg een keer kruisigen.

 18. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 28 augustus 2016 om 21:44

  Het opruimen van mijn/onze eigen denkbeelden hoorde ik vanmiddag in de prediking aangehaald, is van groot belang. Bij ons is het vaak van belang wat de ervaringen leerden en onze zintuigen aangeven ons geloof gaan vormen. Wortels uit het verleden zijn net als onzichtbare boomwortels onder een weg, en ze werken de bestrating oneffen of soms kapot. Terwijl wij eigenlijk iedere dag vernieuwd dienen/moeten worden. De smalle weg die we gaan is soms hobbelig, en oneffen daardoor. Het steile pad naar omhoog, wordt bezwaarlijk en moeilijk. Let wel: Hij moet wassen en ik moet minder worden, in dit leven hier op aarde. Het welvaartsevangelie, is in OPMARS, en past dat oude vlees veel beter, maar trap er niet in broeder en zuster. Want vele zijn de kussen van de vijand.

  Waarom werd Israel ten tijde van Gideon door menigten van vijanden omsingeld en belaagd? Omdat er een groot afgodsbeeld werd aanbeden, gediend en geëerd werd. Wanneer men maar mee doet en buigzaam is dan heb je geen last van VERVOLGINGEN. Geen mens wil in een gevangenis doorbrengen, of zijn goede naam en faam belasterd en geschaad zien worden. Of van een ieder verlaten worden, maar het gebeurt dus wel.

  Mensenlevens worden’elders’ (in de onderdrukte landen) niet zo geëerd, of begeerd zoals bij ons. Ze zijn niet belangrijk, en hebben vaak nergens part of deel aan. Gelukkig dat God wel acht op slaat deze verachte, geknakte, neergebogen zielen hen acht en kostbaar vindt. Tot Zich roept en hen verkiest.

  Wanneer we onze eigen eer boven die van God stellen, is dit wel de grootste afgod, er is ook veel gemachtszucht in deze wereld, en ook onder christenen komt dit voor. Zij hebben hun deel reeds nu al gekregen, denkend rijk te zijn, en niet wetend dat ze voor God de arme, naakte en blinde zijn.

 19. wim J zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2016 om 7:37

  De autoriteit van Jeshua’s [Jezus] woorden tegenover Petrus.

  Na verschijning van de nieuwe Bijbel vertaling, werden we gewaarschuwd, deze niet als verklaring te gebruiken.
  Bedenkingen genoeg: Ja maar.. men zei… deze zou duidelijker zijn….
  We zijn nog niet zo ver.. we begrijpen dat woordgebruik veel beter… het gevoelt beter….
  Men leze, of toetse de NBV: ‘Matt16:18’. [o.a.]

  Door het weglaten van het woordje dat met ROTS* vertaald wordt, kan de aandacht gericht worden op een betekenis van de andere naam voor de toekomstige apostel, die Simon [shim’on =gehoord] heette.
  De een beweerde dat het over de geloofsbelijdenis* van Simon ging en een ander zijn toekomstige ambt*, waarna zijn opvolger[s*] die hoge positie zou kunnen gaan innemen… m.a.w. dit gaat ook over ‘de stoel van Petrus’, waarop e.e.a. moet slaan, dus is ‘het beter en meer oecumenisch’ om het weg te laten of dit in het midden te laten als voetnoot?
  *nicolaïtsme, Openb2:6,15.

  Jeshua [Jezus] zal niet anders dan gewezen hebben op de Rots [bij Hem] Zelf, die Hij vertegenwoordigde, waarover al de heilige Schriften spreken [Tsoer, H6697], zoals Mozes over Hem sprak in Deut 32:4, 13, 15, 18, 30-31 en 2Sam22:3, 47;23:3; Ps18:31; Jes 17:10;26:4; 30:29; 44:8; 51:1!!; Hab1:12; Luk6:48; Rom9:33; 1Cor10:4; 1Petr2:7.
  De nodige verwijzing naar Jes8:14 Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een Rots! waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem.

  Petrus [een stukje uit die Rots] moge een voorbeeld zijn,
  [lees de contexten!!] hij werd weggezet, door de HERE Zelf [Matt16:23 als tegenstandersatan]
  later ‘gewaarschuwd’ in bijzijn van de anderen [Joh21:23],
  Hij mocht het duidelijk verstaan[1Petr1:1-4], waarover zijn brieven getuigen,
  hoe hij de heilige Schriften over de Beloofde hoorde spreken[1:8-12; 2Petr1:16-21]
  en hoe hij zijn verblinde ‘plaatsvervangers’ waarschuwde: 2Petr3:14-18.

  antwoordbij4: lees 1Petr4v16

 20. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op maandag 29 augustus 2016 om 20:53

  We hebben afgelopen zondag weer 2 zigeuners mogen dopen. Er was dus weer feest in de Hemel en ook bij ons, wat een genade. Dank U Jezus en natuurlijk was er veel strijd. We moeten veel meer bidden voor onze vervolgde Christen-vrienden.

 21. Marian zegt:
  Geplaatst op dinsdag 30 augustus 2016 om 6:49

  Aan O. Nauta -18-
  –Over afgodsbeelden gesproken. In Amerika is er een gigantisch afgodsbeeld – genaamd ‘Baphomet’ gemaakt, dat op een dag zal worden geopenbaard om te aanbidden. Het staat dus al ergens klaar. Dit nieuws zag ik niet terug in het journaal, terwijl ik heb het wel op de website van het Dagblad Trouw gelezen. Met andere woorden men houdt het buiten het nieuws op televisie e.d. Ik vraag me af als meer mensen dit zouden weten en zeker christenen, zouden we dan niet eerder wakker geschud worden dat er werkelijk kwade machten en krachten aan het werk zijn, in plaats van alles maar te bagatelliseren en dat het allemaal niet zo veel kwaad kan?
  –In een nabijgelegen voormalig Rooms-katholiek Ziekenhuis, waar nu al weer een aantal jaren een Algemeen Ziekenhuis staat door een fusie van twee ziekenhuizen staan er beelden in de tuin van dieren, een rund en een bok of gems. De eerste keer dat ik het zag, vervulde mij dit al met afschuw. “Wat is dit?” dacht ik toen. Alles wat met het geloof te maken had/heeft zoals kruisbeelden, doet men weg en men zet er van die afschuwelijke beelden neer.
  –Hoewel ik weet dat protestanten afwijzend tegenover kruisbeelden staan, was juist het kruisbeeld een vertrouwd iets voor mij als katholiek gelovige, omdat het mij herinnerde aan de kruisdood van Jezus Christus. Als gelovige wist ik dat er een verrijzenis daarna kwam. Liever een kruisbeeld dan beesten toch? Alles wat ons lief was wordt ons afgenomen. Als nuchtere Westfriezin denk ik wel dat we zonder beelden moeten kunnen leven, het Woord van God is blijvend en meer van belang dan welk beeld ook.
  –Het heeft al met al te maken met de teloorgang van geloof in onze samenleving. En ik ben ervan overtuigd dat we staan voor de grote onderdrukking terwijl dat voor mij soms al zo voelt dat we in de verdrukking leven. Had men het niet eerder over subtiele christenvervolging?

 22. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 september 2016 om 21:19

  Beste Dirk,

  Mooi stukje dat je geschreven hebt. Ik ervaar het lijden van de Lijdende Kerk het meest, niet wanneer ik eraan denk maar meer als ikzelf door een diep dal ga in de geestelijke strijd. Dat er dan angsten zijn. Maar de Lijdende Kerk heeft moed en is sterker dan de Gemeente in het vrije Westen. Van velen zal de Here Jezus uit Zijn mond spuwen. De echte rijkdom is niet materieel maar geestelijk. En zij die dat níet zien, raadt de Here Jezus aan om echte rijkdom te kopen. Zie Openbaring 3:18.
  Hen die Jezus liefheeft, die wijst Hij terecht en bestraft Hij. Zie Openbaring 3:19. Het Griekse woord dat daar gebruikt wordt, is phileo. Dat wil zeggen, degenen die een vriend van Jezus zijn, die wijst Hij terecht en bestraft Hij. Het kan zijn dat je geen tucht ervaart van de Here. Misschien ben je behouden, maar leef je wel zoals Hij dat van je verlangt of ben je verzot op de zonde?
  Als wij vrienden van Jezus zijn, dan doen wij wat Hij van ons vraagt. Zie Johannes 15:14. Dan zal Hij ons snoeien opdat wij meer vrucht zullen dragen. Daarom: leven als een Christen is niet makkelijk. Vaak is het door strijd, pijn en moeite waar wij doorheen moeten gaan. Omdat leven als een Christen ons iets kost. Als wij nooit een offer voor de Here hebben gebracht, kunnen wij onszelf de vraag stellen of wij Jezus werkelijk toegewijd dienen en volgen. Want in dit leven in deze tijd, is de situatie heel ernstig geestelijk gezien. Niemand heeft het in de gaten lijkt het, wat de dreiging van de islam voor ons land betekent. Wat zich in de politiek afspeelt dat er een goddelozer regering aan lijkt te komen die steeds minder met de Bijbel te maken wil hebben. Houdt je hart vast als een regering als D66 aan de macht komt. Of sluiten wij de ogen welke ideologische verschuiving in de politiek zich heeft voorgedaan en aan het plaatsvinden is?

  San

 23. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 10:39

  Ben het met Marian (21) wel eens. Maar toch…
  Als ik de bijbel lees en lees over de Here God en Christus Jezus de gekruisigde en wat meer is de opgestane Heer, en de Heilige Geest, dan ontkom ik er niet aan of ik maak in gedachten een beeld van de Here God.
  Ik vraag mij dan zelf af: hoe zal de Here God er uit zien. Drie verschijningsvormen en toch ÉÉN in Wezen.
  Ook maak ik mij een beeld van Christus Jezus. Als de Goede Herder. Als Het Lam. Als de leeuw van Juda.
  In gedachten heeft iedere gelovige vast wel een beeld van zijn/haar Schepper/Verlosser/Redder.
  En ik denk dat daar niets mis mee is. Straks, als we Hem werkelijk zullen zien dan zullen al onze denkbeelden verdwenen zijn, want wij zullen ons verwonderen en ontdekken dat Hij veel Groter en Mooier en Machtiger er uit ziet als wij ons nu kunnen voorstellen/indenken.
  Ik zie er naar uit hem te zien ZOALS Hij is.

 24. Roelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 september 2016 om 12:00

  Beste Dirk,
  Elke keer weer wordt ik getroffen door jouw bewogenheid met mensen,deze keer de vervolgde christenen. Zo graag zou ik die bewogenheid van hart nog meer willen zien/ervaren bij mijzelf/ons als christenen, ik proef bij jou daarin de gezindheid van Jezus Christus. Dankjewel voor deze column, ik hoop nu al dat je dit boekje uit zal geven.
  N.a.v. de gespreksvragen:
  Vraag 1. Het geheim van Petrus was zijn persoonlijke relatie met God, hij kénde de Here Jezus en had de kracht v.d. Heilige Geest leren kennen. Hij vertrouwde Hem en was vol overgave aan de wil van God, hoe de afloop ook zou zijn, net als de vrienden van Daniël.
  Vraag 2. Zij (en wij) geloven wel dat God het kan, maar vertrouwen dat Hij het gebed ook werkelijk zal verhoren is vaak toch net even wat anders. Het blijft ook telkens weer een groot wonder waarover je je (met blijdschap) verbaast.
  Vraag 3. Zij wéten dat de beproefdheid van hun geloof volharding uitwerkt, Jac. 1:3 zie ook 1:12 ‘Zalig de man (vrouw) die in verzoeking volhardt, want,wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen…’
  Vraag 4.’Zorg dat je de Heere Jezus kent.
  Zorg dat je de Bijbel (Gods Woord)kent.
  Zorg dat je het geheim van het gebed kent.
  Bid om vervulling met de Heilige Geest’ (in eigen kracht lukt het niet!)

 25. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 14:51

  Beste Dirk

  Peter Schilperoord heeft groot gelijk. Het zal steeds moeilijker worden om voor je mening uit te komen. Met name Geert Wilders betaalt hiervoor een zeer hoge prijs. Nota bene in een democratie niet met je vrouw ergens heen kunnen is natuurlijk belachelijk.

 26. kKlaasWagenaar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 oktober 2016 om 17:39

  Beste Dirk,

  Ook in Brazilië is de vervolging door de regering in voorbereiding.
  Er is een wetsontwerp dat zegt:
  – Verboden op staat te evangeliseren
  – Kerkdienst alleen met gesloten deuren
  – Evangelische programma’s slechts één uur per dag.
  Een dominee of voorganger moet als journalist gegradeerd zijn.
  Wordt als misdaad aangeduid om kritisch te preken over spiritisme, condomblé, occulte praktijken.
  Belasting moet worden betaald over collecten en giften.

  Voorgangers dienen trouwerijen van man met man en vrouw met vrouw te houden.
  Op straffe van een geldboete en rechtsproces en nog een aantal zaken.
  Het is al 10 jaar geleden ingediend door communistisch president Lula.
  Zuid-Amerika gaat ook de vervolging steeds meer in.
  Groeten, in Christus verbonden, KLAAS

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden