Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Nieuwe onrust over de EO (68 reacties)

Geplaatst op vrijdag 23 september 2016, 12:28 door Dirk A A

In de achterban van de EO is de afgelopen weken grote onrust ontstaan over de benoeming van Tom Mikkers tot programmamaker, tot voor kort algemeen secretaris van de Remonstrantse Broederschap. Velen zien dit als tekenend voor het geestelijk verval van de EO.

Deze week publiceerde een aantal christelijke prominenten een open brief, met kritische opmerkingen over de ruimte die de EO geeft aan de IKON.
In een persbericht eind augustus meldde de EO dat Mikkers’ komst paste bij het voornemen van de EO om het geluid van de wegbezuinigde IKON – en daarmee van verschillende Nederlandse kerken – door te laten klinken in de media. EO-directeur Arjan Lock stelde: ‘Wij zijn erg blij met de komst van Tom. Hij is thuis in het kerkelijke landschap en is vernieuwend en creatief in zijn denken. Ik kijk uit naar de mooie plannen die we samen gaan maken.’

De EO heeft absoluut onderschat dat deze benoeming voor nogal wat trouwe EO-leden de druppel was die hen deed besluiten hun EO-lidmaatschap op te zeggen. Dat is ook niet zo heel vreemd. De koers van de EO is in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Kwam je vroeger in veel EO-programma’s iets tegen van het christelijk geloof, over God, over de Heere Jezus, over Israel, tegenwoordig is dat veel minder geworden. Helaas, zeg ik er nadrukkelijk bij. Dat doet mij pijn, want de EO was/is mij dierbaar.

Eind vorig jaar heeft de overheid de kleine, levensbeschouwelijke omroepen afgeschaft, zoals de Joodse Omroep, de Zendtijd voor Kerken en de IKON. ‘De kerken hebben ervoor gekozen hun geluid bij de EO onder te brengen,’ aldus Lock.
Toch is het de vraag of dit een slimme zet is geweest van de EO. De EO is nu een platform geworden van kerken en organisaties die via de EO hun boodschap doorgeven.

De EO laat nu haar logo weg in IKON-programma’s waar het inhoudelijk wringt. Maar dat blijft vaag, dat schept onvoldoende duidelijkheid.
Je kunt ook niet, zoals de EO nu doet, doen alsof de medewerkers die voor die programma’s worden aangenomen, niet jouw medewerkers zijn, maar de medewerkers van die organisaties. EO-directeur Lock gaf immers aan heel blij te zijn met de komst van Mikkers.

Voor de mensen in het land is alles momenteel EO, inclusief de uitzendingen van de levensbeschouwelijke omroepen. Het lijkt mij beter om een duidelijk onderscheid aan te brengen in de programmering, zodat duidelijk is wat de EO-programma’s zijn en wat de programma’s van de levensbeschouwelijke omroepen zijn. Geef die een apart logo mee.

Door de levensbeschouwelijke omroepen binnen te halen, is een duidelijk signaal afgegeven: ook de Remonstrantse Broederschap hoort voluit bij ons, zeker als je de ‘meest vooraanstaande’ remonstrant binnenhaalt als programmamaker, van wie je aangeeft dat je er zeer blij mee bent.

Het remonstrantisme is iets heel vaags. Men gelooft wel dat er iets hogers is, iets als een god, maar weet eigenlijk niet goed wat of wie je je daarbij voor moet stellen. En Jezus wordt gezien als goed mens. En de Bijbel, men zal niet snel zeggen dat de Bijbel het Woord van God is, de absolute waarheid. Dit past veel beter bij de NCRV/KRO. Dat lijkt mij voor de IKON een betere plaats dan de EO.

Wat ik hier schrijf, is beslist niet gericht tegen deze remonstrantse programmamaker, die – wat in de media nogal eens wordt vermeld – samenwoont met een man. Er zijn wel meer EO-medewerkers, die samenwonen met iemand van hetzelfde geslacht of die een levenswijze hebben die botst met Gods Woord.

Het gaat er mij om dat de basis waarop de EO is gebouwd, de Bijbel, het Woord van God, steeds meer wankelt. Op papier ziet het er mooi uit, wat de directeuren erover zeggen – volgende week komen ze uitgebreid aan het woord in EO-Visie – klinkt mooi, maar het gaat om de praktijk. Wat is er in de praktijk hoorbaar en zichtbaar? En zeker, dan wordt er verwezen naar wat de EO op internet doet, naar de radio-uitzendingen, naar Visie, maar het beeld van de EO wordt toch voor een belangrijk deel gevormd door de tv-uitzendingen.

Ik wil de EO dringend oproepen zich niet te schamen voor het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Giet meer Evangelie in de programma’s. Laat de EO echt Evangelische Omroep zijn.
Soms krijg ik de indruk – ik zeg het met voorzichtigheid – dat geprobeerd wordt in veel tv-programma’s zo weinig mogelijk van de christelijke boodschap te laten doorklinken. Het zou toch voor de EO de uitdaging moeten zijn om juist zoveel mogelijk van het Evangelie door te geven. En wees niet al te bang voor wat de bazen van de zenders erover zeggen. Zoek gerust meer de grenzen op! Het gaat toch om de redding van zondaren.

EO, schaam je nooit voor het Evangelie! Breng de boodschap in alle duidelijkheid. Dat kan krachtiger, dat moet krachtiger, veel krachtiger. De mogelijkheden om dat te doen, zijn zo fantastisch. We weten niet hoeveel tijd we nog krijgen om dat te doen. Grijp de kansen die God geeft! En vergeet daarbij het Joodse volk en Israel niet. Juist Israel is het teken van de eindtijd. Zeker de EO zou daar meer de schijnwerper op moeten richten.

Ik geef de hoop nog niet op dat de EO weer echt Evangelische Omroep wordt, hoewel ik ook hen begrijp die afscheid nemen. Ik wil u vragen: Ga op uw knieën voor de EO. Als we dat allemaal zouden doen, aanhoudend, dan zou er wat gebeuren! Daar ben ik van overtuigd. En bid om kracht, om wijsheid, om zegen en waar nodig om bekering, ook persoonlijk bij medewerkers, om terugkeer van heilloze wegen. Opdat de EO weer voluit tot eer van God zal zijn en tot zegen van velen!

Dirk van Genderen

68 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 12:47

  Wordt de E.O. soms door vrijmetselaars gekaapt? Juist het vage van het remonstrantisme met daarin het geloof in een hogere macht heeft veel weg van de vrijmetselarij. We zien dat vrijmetselaars steeds meer macht en invloed krijgen in de politiek en samenleving. Ook geen wonder, want wij zijn hard op weg naar de dictatuur van de Nieuwe Wereld Orde met de antichrist als werelddictator.

 2. Jochanan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 12:50

  Zijn we het bidden niet voorbij met de EO?

  De verlatende EO-leden zijn trouw, niet aan de EO, maar gelukkig wel aan GODS Woord, en hebben de adviezen van Paulus ter harte genomen: “Wend u af van dit soort mensen” (1Tim6:5b) of “Keer u ook van hen af” (2Tim3:5b).

 3. duinsnip zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 13:33

  Reactie 1 en 2. Heel goed gezien. De getrouwen hebben het door, de meerderheid is blind en doof. Zo is het de hele geschiedenis door gegaan. De drie maten meel zijn geheel doorzuurd en dat betekent definitief Einde Oudepaden.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 15:24

  In dit geval eens met 1 en 2. Maar niet geheel met 3, waarin wordt vermeld dat het definitief einde is “oude paden”
  Het aloude Pad is er nog steeds.

  Wandel maar stillekens achter Hem aan.
  Achter de Heiland; Hij wijst u de Wegen
  Zijn die niet ALTOOS!! zo lieflijk gelegen.
  Als gij zoudt wensen, wil ze toch gaan.
  Hij gaat vooraan

  Wandel maar stillenkens achter Hem aan
  Hij kent uw krachten, Hij richt uw schreden
  Wél moeilijk vaak voor wie ze betreden,
  Toch nooit te moeilijk is er de baan
  Hij gaat vooraan.

  Wandel maar stillenkens achter Hem aan
  Is het ook duist’re nacht om u henen
  Hij is door hemelse glorie omschenen
  Veilig is steeds voor wie Hem volgt de baan
  Hij gaat vooraan.

  Wandel maar stillenkens achter Hem aan.
  Volg hem gewillig, volg onverdroten.
  Weldra ziet gij u de Hemel ontsloten.
  Die gij al jubelend binnen zult gaan.
  Achter Hem aan, Achter Hem aan!

 5. Sjanie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 16:43

  Dirk ik ben het helemaal met je eens, jij durft in ieder geval je nek uit te steken en je doet geen water bij de wijn. Soms denk ik wel eens: is dit een programma van de EO en dan schaam ik mij; geen woord over de Heer. Eerst dacht ik: ben ik nou de enigste die dat zo ervaar, maar gelukkig het zijn er meer.De EO heeft later een grote verantwoording af te leggen tegenover de Heer, laten wij voor hen bidden, misschien dat het tij nog gekeerd kan worden. Bedankt voor je openheid.

 6. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 16:44

  Sjalom Dirk,

  Ook nu blijkt dat er niets nieuws is onder de zon en bestaat uit toevalligheden. De geschiedenis lijkt zich gewoon te herhalen. De NCRV ging zich na de oorlogsjaren breder profileren en openden hun deuren voor andere programma’s die niet meer aansloten bij de christelijke belevingswereld.
  Verontrusten richten de EO op en wat was men blij met de kentering. Eindelijk weer geluiden waarop velen zaten te wachten. Fris en helder werd de boodschap van het Evangelie verkondigd. Dat nieuwe geluid spreekt voor zichzelf. Echter programmamakers zijn ook mensen die hun boodschap willen verpakken in een nieuw jasje. En het gevolg daarvan is dat het meer om het nieuwe jasje ging en de inhoud van het programma werd oud nieuws.
  Oud nieuws is niet meer spectaculair en bindt geen luisteraars of kijkers aan zich. Het moet allemaal flitsend worden wil je nog mensen in beweging krijgen.

  Datzelfde patroon zie je in alle eeuwen. Het Evangelie wordt verkondigd en mensen komen tot geloof. Wonderen en genezingen trekken immers mensen aan. De eenvoudige bijeenkomsten aan huis zijn uitgelopen op protserige kathedralen. De kostbare kerkelijke kleding steekt schril af bij de eenvoudige gelovige. Ook hier zie je het flitsende voorbijkomen. En het aloude nieuws krijgt enkele minuten en de uiterlijkheden vullen de diensten op.

  Natuurlijk zitten we met een politiek besluit en je moet kiezen. Maar is het een wijs besluit geweest om een ander geluid binnen je organisatie toe te laten? Je geeft het wel een platform en ook zij willen zich graag profileren. Wie de deur op een kier open zet moet zich realiseren dat er binnenshuis onverwachte dingen kunnen plaats vinden.

  We hebben Groot Nieuws Radio die onafhankelijk is en christelijke geluiden laat horen. De Reformatorische Omroep, die helaas niet op zondag een uitzending verzorgt. Ook zij moeten oppassen dat de geluiden geen kopie zijn van de afgelopen week.

  En de meelezers roep ik op om systematisch de Bijbel te lezen. Niet volgens een dagboekje, maar ook in de zogenaamde saaie namenlijsten staan verrassende uitspraken ter bemoediging én navolging.

  Hoe spectaculair is de Bijbelse boodschap voor de mensheid.

 7. Tjitze zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 september 2016 om 17:48

  De EO moet bij haar missie blijven. Gods Woord verkondigen en dat in hun programma`s laten horen.
  ‘Love me Gender’ bijvoorbeeld kan evengoed door een andere zender worden uitgezonden want Gods Woord komt hierin niet voor. Deze mensen moeten op Gods Liefde, ook voor hen gewezen worden. God heeft de zondaar lief maar haat de zonde. Natuurlijk: Nederland Zingt, de Kapel, De verandering zijn programma`s die mij aanspreken. EO blijf bij je missie. Ik ben jaren lid geweest, maar weet niet wat ik nu moet doen. Inderdaad bid ik ook voor de EO. Dirk, bedankt voor je aandacht hiervoor. Niet om de EO af te kraken, maar om hun te laten zien dat ze Jezus in alle programma`s moeten verkondigen.

 8. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 11:56

  Voor zover mij bekend neemt de VARA geen mensen aan met een Christelijke levensovertuiging. Voor zover ik weet zijn er bij de TROS geen mensen in dienst die Gods Woord als maatstaf nemen en van hieruit willen presenteren. DE EO neemt echter iemand aan met een levensvisie en opvattingen welke haaks staan op wat de Bijbel leert. De E staat toch voor Evangelisch. Inmiddels lijkt dit “stond” te zijn geworden. Directeur Lock kan dan wel allerlei zalvende woorden spreken. En op allerlei manieren, ook in de Visie, dit proberen recht te praten. Kloppen doet het niet. Als persoon mogen we de nieuw benoemde man niet afvallen. Ongetwijfeld zal het een heel aardig gedreven en sympathiek iemand zijn. Met heel veel kwaliteiten. Te begrijpen is dat veel leden hun lidmaatschap opzeggen. Wij hebben dit ook gedaan. Wel met pijn in het hart. Hopelijk doen meer leden dit. Wellicht komt het door bij de heren Lock, Knevel en Kooij. Dat dit de bekende druppel is.

 9. Mieke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 13:14

  Helemaal mee eens, Dirk. En alhoewel bidden voor de EO een goed idee is, heb ik mijn lidmaatschap al jaren geleden opgezegd, omdat ik me niet meer kon vinden in de koers van de EO.

 10. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 13:27

  Wat zijn ‘prominente christenen’? Leven die in de tempel van de Heilige Geest? En vormen zij het tegenwicht tegen tempels van de vrijmetselarij?
  Zij publiceerden een open brief met kritische opmerkingen en in de machtsstrijd rond het bedrijf EO, met salarissen, inkomsten en uitgaven, is hun rol nu verder uitgespeeld? Is Psalm 1 nog van kracht? Vers 5
  Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.
  6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zal vergaan.
  Is de Evangelische Omroep eigenlijk een tempel van de Heilige Geest? Of was ‘het Evangelie van de Heere Jezus Christus’ alleen maar handel?
  De tempels van God zijn levend water, het Leven van Christus. Tegenstanders hebben hierin geen toegang. Christus bestuurt Zijn tempel.
  Als wij onszelf bedriegen in het kleine, een omroep organisatie, welk een prooi zijn wij dan voor misleiding inzake het grote werk, de politiek?

 11. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 14:08

  Beste br. Dirk, jouw schrijven is mij uit het hart gegrepen! Ik ben E.O. lid van het eerste uur, ben samen met vele broeders en zusters langs de deuren geweest om leden te werven, heb prachtige herinneringen aan de E.O. landdagen. Zal nooit vergeten de vele gesprekken met de stichters van het eerste uur! Van deze achterban zijn er al zeer velen door de Heer thuisgehaald. De Bijbel werd van Kaft tot Kaft geloofd, en de bekering tot Jezus de Christus stond Centraal. Door het verlangen groter te worden heeft de E.O. water bij de wijn gedaan. Zij probeert ten koste van de fundamentele Bijbelse Waarheid al jaren aan te “pappen” met de R.K.Kerk van Rome. Dit blijkt ook uit de uitzending met Andries Knevel die de Paus bezocht. Ook hij maakte jaren terug al een knieval voor de wereldse visie betreffende de Schepping. U zult begrijpen dat het mij moeite kost om het lid zijn op te zeggen, maar er zijn grenzen! Zij die nu het roer in handen hebben zijn steeds meer wereld-gelijkvormig geworden in hun denken en handelen. Met iets wat je al bijna 50 jaar liefhebt breek je niet gemakkelijk. Maar als men op deze weg doorgaat treft hen het zelfde lot als destijds de N.C.R.V. Vandaag lopen niet alleen de kerken leeg die de Bijbelse Waarheid hebben ingeleverd voor de leugen, maar ook de E.O zal het zelfde lot treffen. Want wanneer je vergeten bent “Dat aan s`Heeren Zegen ALLES is gelegen” dan is de dood in de pot! Ik wacht nog met bedanken van mijn lidmaat tot ik het schrijven van de directie in de volgende Visie heb gelezen. Wanneer deze onbevredigend is weet ik wat ik moet doen. Ik wens allen die met het zelfde dilemma worstelen Gods wijsheid toe.

 12. Elly zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 14:14

  Reactie 1. Helemaal mee eens, Google maar eens naar het boekje van Tom Mikkers over religiestress. De kaft van dat boekje is overgoten met afbeeldingen van het alziend oog, een kenmerk van de vrijmetselarij. Heel triest, de EO doet steeds meer water bij de wijn. Ook wij hebben na 25 jaar lidmaatschap ons abonnement opgezegd. Maar we blijven bidden voor de EO dat hun ogen open mogen gaan.

 13. Gary zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 14:22

  Sinds de EO al weer jaren terug koos voor het RK gedachtegoed i.p.v. het evangelische wat je toch zou verwachten, ging het helemaal de verkeerde kant uit, men maakte binnen de EO totaal verkeerde keuzes zoals Antoine Bodard binnen halen en dan niet 1 x maar constant, niet bepaald een wedergeboren mens. En natuurlijk werd de palestijnse kwestie wel volledig gevolgd en goed gepraat, maar Gods volk Israël, je hoorde de EO er niet over of alleen maar negatief. Waar is de goeie oude tijd gebleven met Feike ter Velde en Henk Binnendijk, toen stond de EO nog ergens voor, nu is het geworden tot een AVRO/TROS of nog erger. EO haal de E eraf en vervang die voor een R van religieuze omroep, dat is veel eerlijker, dan weet ieder waar de EO momenteel staat.

  Beste kijkers er is gelukkig Family7, heel erg aan te bevelen!

 14. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 14:29

  Beste Dirk

  Je legt zeer terecht de pleister op de wonde. Ikzelf volg de EO de laatste jaren heel kritisch. Het lijkt of ze de Weg zo goed als kwijt zijn. Het lijkt of de geschiedenis zich herhaalt. Je weet dat de EO er uit nood moest komen, omdat de NCRV helemaal op drift was geraakt. Nu lijkt hetzelfde te gebeuren met de Evangelische Omroep. Ik heb er begrip voor dat het medialandschap danig is veranderd maar dit mag toch geen reden zijn liters water bij de wijn te doen.

 15. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 15:21

  Wij hebben meer dan 10 jaar geleden al opgezegd, wij wilden niet langer de verantwoordelijkheid hebben deze omroep te steunen. De afval is al veel eerder begonnen in de tijd van Jan van den Bosch??, daarna Knevel en Hagoort of andersom. Het verdriet ons zeer, temeer omdat we vroeger wel voor de EO “bij de deuren langs” geweest zijn om leden te werven. In de tachtiger jaren was het nog goed, ik ben, mede door het programma: ‘God verandert mensen’ van Feike ter Velde tot geloof gekomen! In die tijd waren onze kinderen nog klein en konden we vertrouwd naar de kinderprogramma’s van de EO kijken, leuk en veilig. Nu maakt een kinderprogramma van de EO geen verschil meer met die van de andere omroepen, het moet allemaal lawaaiig en flitsend en zonder evangelie. Tenminste zo zie ik het.
  Als we visite kregen legde ik altijd de EO-gids opvallend op tafel, zo graag wilde ik dat andere mensen ook kennis konden maken met de Evangelische omroep! (En uiteraard daardoor met het Evangelie.)

 16. Bert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 16:09

  Jammer, dat de E.O. achteruit holt. Zelf ben ik jaren geleden al opgestapt.
  Hoe zouden de grondleggers van de E.O. over deze E.O denken?

 17. fokko zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 16:18

  Laat de EO doen waarvoor het door de oprichters bedoeld is. Anders kan de EO weleens de Eeuwige Ondergang genoemd gaan worden. Dat is toch niet de bedoeling??

 18. Wolter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 17:54

  Ik was een tijdje lid van de EO en de Reformatorische Omroep. Ik heb mijn EO lidmaatschap opgezegd. Als je een beetje weet wat het Christelijk geloof inhoudt en ziet wat de EO doorgeeft dan wringt het. De EO zegt nog steeds dat de blijde boodschap moet worden doorgegeven. Dat is een boodschap waar de scherpe kanten vanaf gehaald zijn: denk aan het verzwijgen van de twee wegen die uitkomen in of de hel of de hemel, denk aan het doorgeven van moderne opvattingen over homosexualiteit en vrouw in het ambt.

 19. maarten van egmond zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 18:00

  Jezus wordt in Openbaring 19 het Woord van God genoemd, Mikkers hoort thuis in de rij Wiersinga, Kuijtert mensen die de eens stralende gereformeerde kerk met ds. Post, broer van Johannes, Bijleveld Torenvliet van der Oeveren en vele andere verkondigers van de Blijde Boodschap weg hebben geduwd.

  De kerk van alle eeuwen heeft slechts een hechte grond: Efeze 2 vers 19 en 20.

  Lieden als Mikkers laten zich in met de tegenstander, zou God gezegd hebben, zij moeten als Janes en Jambres voor alle duidelijkheid en Evangelie verkondiging niet worden toe gelaten.

  Wie Mij belijdt voor de mensen , belijd Ik voor de Vader zegt Jezus; in Hem verbonden, Maarten.

 20. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 18:30

  Dirk, ben het hartgrondig met jouw en alle andere reacties eens. Nu ben ik nooit echt een fan van de EO geweest op een paar programma’s na. Ze hadden/hebben hele andere ideeën dan waar ik van kindsaf aan in ben onderwezen. De bekering gaat daar allemaal veel te gemakkelijk, vind ik. En ik hou ook helemaal niet van opwekkingsliederen. Als je die zingt kun je jezelf heel wat toe-eigenen wat je eigenlijk niet bezit.

 21. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 19:55

  Ik heb een Bijbel waar ik mij met veel vreugde aan houd. Meestal hoef ik dan geen enkele verdere mening te verkondigen, want een mening is niet meer waard dan een mening. Dat doe ik bij deze ook, dat ik gewoon verwijs naar wat God zegt en in dit geval via de pen van Paulus. Dit heeft geen verder commentaar nodig.
  2 Corinthiërs 6
  “14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:
  Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn.
  17 Daarom gaat weg uit hun midden,
  en scheidt u af, spreekt de Here,
  en houdt niet vast aan het onreine.
  18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn
  en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn,
  zegt de Here, de Almachtige.”

 22. Gerdine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 20:07

  Deze omroep is geboren als gevolg van intens gebed van onze reeds overleden broeders Kits, Glashouwer sr., Mietes e.a. . Jarenlang heb ik veel troost ervaren van de programma’s en met verwachting keek ik uit naar de bijbelstudies van Henk, die me opbouwden en bemoedigden. De Here Jezus werd met grote eerbied verkondigd. En nu? Programma’s die bij BNN thuishoren!! EO, waar ben je mee bezig??

 23. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 20:09

  Toen de EO werd opgericht, werd ik met hart en ziel lid. Het was toen MIJN EO. Dat is het helaas allang niet meer. Family 7 is nu mijn geliefde omroep. De bewogen en biddende grondleggers van de EO leven niet meer, maar als ze konden zien wat ik nu zie, zouden ze met me meehuilen om zoveel wereldse gelijkvormigheid. Op enkele uitzonderingen na. Helaas wil de EO niet luisteren naar alle noodkreten en waarschuwingen, en gaat gewoon door op de ingeslagen weg. Het christelijk sausje wordt steeds dunner en de omroep steeds vrijzinniger. Nog even, en dan hebben we twee NCRV zenders naast elkaar. Moge God dat verhoeden. Daarom blijf ik voor de EO bidden en hun blad Visie lezen.

 24. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 20:15

  De waarschuwing uit Galaten 1 vs 1- 10, NBG 51.
  Daar begrijpt men bij de EO niets meer van, vandaar deze onbenullige reactie.

  Deze standaard brief kregen velen n.a.v. hun zorgen over het beleid van de EO.

  Bedankt voor uw berichten.

  U heeft uw verontrusting geuit over het beleid van de EO, dank u wel dat
  u de moeite heeft genomen om ons meermaals te mailen.

  De Evangelische Omroep vertegenwoordigt een brede verscheidenheid aan
  christenen binnen kerkelijk Nederland. Deze breedte vindt elkaar in onze
  missie; verhalen vertellen over geloven en het leven van de Here Jezus.
  Het is ons verlangen om door onze programma’s de kijkers meer te
  vertellen over God en geloven.
  In Visie 40 verschijnt er een interview met onze directie. Hierin
  vertellen zij uitgebreid over de koers en de beleidskeuzes van de
  Evangelische Omroep. Wij sturen u deze Visie graag toe.

  Uw berichten zijn waardevol voor ons. Uw reactie is dan ook genoteerd en
  wordt meegenomen in onze evaluatie en ontwikkeling.

  Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

  Met vriendelijke groet,
  Evangelische Omroep

 25. Neeltje Weijers-Korfker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 20:25

  Zucht. De zuilen van “wij tegen zij” staan weer recht overeind. God zou gezegd hebben…..
  en…. “het doorgeven van moderne opvattingen…..en “Mikkers hoort thuis in”…..

  Heb elkander lief, zou God gezegd hebben. De tegenstander is bedacht op de dingen die wij denken.
  In de oorlog van ’40-45… was er een scheiding binnen de Gereformeerde kerken. Nota bene in de oorlog. Predikanten werden afgezet en hun “kansel” als verboden gebied verklaard.
  Ik heb geen woorden genoeg om mijn teleurstelling weer te geven over de felle reacties op een voorzichtig gebracht onderwerp door Dirk over zijn zorg bij de EO.
  En wie zijn “wij” en wie zijn “zij”? Alzo lief had God de “wereld”….. dus niet de “kerk”.
  De “wereld”
  De oproep van Dirk is slechts: Laten we op onze knieën gaan voor de Evangelische Omroep. Dat is onze opdracht. Laten we bij ons zelf nagaan hoe lang het geleden is dat we gebeden hebben voor deze omroep?
  Ik moet denken aan dit lied: Rust mijn ziel Uw God is Koning, heel de wereld Zijn gebied.

  Wie kent het nog?

  Hartelijke groet van een zusje in de Heer.

 26. Kees zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 20:44

  Ik ben nog steeds lid van de E.O. Al 44 jaar. Het is gelukkig nog steeds mogelijk om het evangelie te brengen via de media. Ik ben lid van de PKN en ook daar worden geluiden voortgebracht, die
  Godonterend zijn, maar ook goede geluiden vanuit Gods Woord. Laten we i.p.v. kwaadspreken het alles brengen bij onze God door middel van gebed. De diverse omroep zoals de Joodse, Ikon enz. mochten alleen verder onder de paraplu van de E.O. Is het elders in de wereld mogelijk ?

 27. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 20:50

  De EO directeur Arjan Lock ziet dus wel iets in de creatieve geest van zijn pas nieuw aangestelde programmamaker. Mogelijk met een 2 maandelijkse proeftijd, of tijdelijk (kort contract)? lijkt mij geheel op z’n plaats. Want op Tom Mikkers zijn ervaringen is nu bepaald niet te bouwen qua geestelijke achtergrond. Welke op bepaalde zeer BELANGRIJKE punten heel ONBIJBELS zijn gefundeerd! Of de grondslagen van de EO-omroep mogelijk daarop gaat voortborduren, gaan er gaten vallen in het borduurwerk, of komt het in de knoop te zitten. Ook zal er mogelijkerwijs in EO-statuten toch wel richtlijnen zijn opgesteld, en iets van vaststaan?

  Bijbels gesproken: ‘Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur.’ (Gal.5:9). Doet het oude zuurdeeg weg EO, ga niet in zee met onstandvastige lieden (als Tom Mikkers), vorm geen ongelijk span Arjan Lock. In de geestelijke ver-, geschillen…. is Goddelijke wijsheid nodig. Wanneer niet goed afgestemde ‘instrumenten’ gaan spelen komt daar nooit een zuiver geluid uit tevoorschijn. Hoe denkt men dan dat het EO-volk goed ten strijde zal kunnen trekken? Antw: dat is niet mogelijk. Een onstabiel Nederland heeft echt wel een HELDER GELUID nodig.

 28. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 21:56

  David Wilkerson zei in zijn boek het visioen over de christelijke omroepen: werk zolang het dag is, want er komt een tijd dat je niet meer mag werken, ik hoop niet dat zijn visioen nu al uitkomt.
  Ik bid dat ze toch de genade krijgen mogen om het evangelie uit te dragen.

 29. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 22:11

  Dirk, de basis was oké toen de EO werd opgericht, doch in de loop der tijd is het gaan verschuiven. Kwam dit alleen door buitenstaanders? Of kwam dit ook door zo op het oog betrouwbare medewerkers? Met de komst van hr. Mikkers is het echt niet begonnen, het was al tijden aan de gang. Kennelijk hebben de ondertekenaars dat nu pas ontdekt! En is er een alternatief? Fam.7? Hoe denkt u over de invloed van Hour of Power op een omroep? Er is ook een tijd geweest dat vele christenen lyrisch waren over T.B. Yoshua. Er is veel aan de hand in christelijk Nederland. Zou de tijd nog komen dat onze Heer en Heiland zijn “ereplaats” weer terugkrijgt in de 70e jaarweek i.p.v. de antichrist?

 30. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 24 september 2016 om 23:21

  De EO is bezig gelijkvormig te worden aan deze wereld met een sausje christelijkheid overgoten. De EO moet terug naar de eerste liefde in plaats van mee te lopen met de gewoonten in deze wereld.
  Veel christenen haken af omdat ze het fundament van Gods Woord missen. Het is een welbewuste keuze die de beleidsmakers van de omroep hebben gemaakt. Het profetisch Woord waarschuwt ons over de grote afval en we zien dit voor onze ogen in vervulling gaan, ook in Nederland.

 31. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 11:18

  Sjalom broeder Dirk! Meestal ben ik het volmondig met je eens maar ditmaal niet! De EO is allang over de schreef gegaan. Werelgelijkvormigheid is op letterlijk alle fronten merkbaar. Ik heb al jaren geleden bedankt. Goedwillende opmerkingen over de koers werden niet serieus genomen! En het kwaad rot maar door!! Op deze manier is de EO een onbruikbaar werktuig geworden. Er rust geen enkele zegen meer op. Verkeerde medewerkers zijn voor een groot deel de oorzaak. Van de geestelijke houding van de oprichters bespeur ik niets meer!!

 32. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 11:36

  Beste Dirk

  Verscheidene broeders en zusters gaven hier aan dat ze reeds in het verleden of nog maar recent hun lidmaatschap van de EO hebben opgezegd. Hoewel ik hier zeker begrip voor kan opbrengen lijkt het mij toch niet de weg om deze omroep weer op het rechte Spoor te krijgen. Het is immers de enige christelijke omroep die Nederland rijk is. In de politiek zijn er ook helaas maar twee politieke partijen die zich ronduit tegen de islamisering verzetten. Dit zijn de SGP en de PVV. Ook daar zijn er niet meer smaken. We zullen de EO zeer kritisch moeten blijven volgen en aanspreken op punten waar ze van de koers afwijken.

 33. Marcel zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 13:26

  Even een goed bericht tussendoor: Een grote Evangelische kerk heeft Donald Trump in een dienst de handen opgelegd en aan God gevraagd om wijsheid en bescherming. DAT (!) zien we niet op de Nederlandse tv…helaas.

 34. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 14:15

  Velen, zeer velen ex-leden hebben in het verleden hun lidmaatschap opgezegd wegens zich niet meer herkennen in de programma’s van de Evangelische Omroep, opgericht 21 april 1967,na het gebed in het Brandspunt in Doorn in 1965 door broeder Jan van Oostveen en Jan Kits, sr. Beiden geloofden in het letterlijke scheppingsverhaal in Gen.1. De heer Andries Knevel en Willem Oweneel, geloven dat niet. Beiden vertegenwoordigen de Evangelische Omroep. Naar aanleiding van het genomen besluit betreffende de IKON, zeggen opnieuw velen hun lidmaatschap op van de Evangelische Omroep. Maar ook nu laat de Evangelische Omroep, onder welke naam zij zich verantwoorden aan de leden die hun onrust bekend hebben gemaakt, zich niets gelegen liggen en zetten hun eigen zin gewoon door. Daarmee geven zij te kennen dat hun leden ongelijk hebben. Daarmee is het duidelijk dat niet het lidmaatschap van welke Omroep dan ook , maar alleen geloof in de Heere Jezus Christus garant staat voor eeuwig leven. Dat leert Gods Woord toch duidelijk. Dat is wedergeboren uit God en geleid worden in heel de Waarheid door de Heilige Geest. 2 Timotheüs 3:16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Dus ook Gen. 1, Andries Knevel en Willem Ouweneel, en allen die zich verantwoorden als Evangelische Omroep.

 35. Jan Vehof zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 14:16

  Zoals geen enkele bank volledig inbraakvrij is, speelt dat ook bij de EO.
  In dit geval hebben we niet te doen met een “plofkraak”, maar met een insluiping.
  Het eindeffectief zal er helaas niet veel minder om zijn: Veel gejammer, veel verontwaardiging, veel pijn en veel verliezers en….. een uitgebluste geest.
  Voor wie zijn “aandelen” voorlopig veilig wil weten, krijgt de hoogste geestelijke rente bij FAMIlY7.

 36. maranatha zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 14:35

  Sjalom Dirk. Vanmorgen de EO gezien met NEDERLAND zingt. Was wel mooi ook de preek van ds Botterbleij was Bijbels. Weet dat veel onkerkelijke genieten van Nederland zingt en andere zang dagen? Bijvoorbeeld ds. Van der Veer is een oprechte man, waar veel mensen door getroost worden. Ook hebben ze een goed programma over EO Metterdaad, is dat vergeten? Ja, laten we bidden dat de EO een zegen mag blijven voor de bedroefden, en reformatorische christenen, die eenzaam op hun kamer verblijven en van de radio genieten, ook gebed voor de leiding dat ze bij Gods Woord daadwerkelijk zullen blijven. Liefde verbonden.

 37. Hanneke Veldkamp zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 16:56

  Bedankt Dirk voor jouw commentaar. Jouw oproep tot gebed voor de EO verdient navolging.

  Ik ben lid van de EO en ik zal op mijn knieën gaan om voor deze omroep te bidden, evenals voor alle christenen in dit land, dat we onze plaatsen gaan innemen in het Lichaam van Christus, opdat het 1 kudde wordt achter 1 Herder, de Here Jezus. Door alle verdeeldheid onder de christenen kan Israël de Messias niet zien.
  Het gezamenlijk gebed is een Machtig Wapen. God kan Niet Niets doen, als Zijn kinderen bidden, hoorde ik eens een evangelist zeggen. Ik ben het met hem eens.

 38. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 18:31

  Sjalom Dirk,

  Ter aanvulling de volgende opmerking: de EO heeft een ledenraad die een afspiegeling is van diverse kerkgenootschappen. De kandidatenlijst is gewoon op het internet te lezen en de kerken zijn evenwichtig in aantal vertegenwoordigd. Wat dat betreft zit het wel goed met de afspiegeling. In de regel wordt de agenda voorgesteld door het bestuur en kan de ledenraad daarop haar commentaar op leveren.

  Natuurlijk komen er meer zaken naar voren die verontrustend zijn. De protestantse kathedralen lopen leeg en zijn niet meer kostendekkend. Heel veel geld moet er neergeteld worden voor een TV opname voor Nederland Zingt. De RK kerken hebben dit gat in de markt ontdekt en stellen zeer gretig hun kerken open. Och het is zo leuk voor de oecumene. De eerste uitzendingen was men zeer terughoudend om een “heiligenbeeld” in de TV opname te laten zien. Het gewone volk moest er aan wennen en geen enkel vingertje ging er omhoog: dit is de afspraak niet.

  Wat doen programmamakers? Plaatjes schieten zonder er bij na te denken dat het voor een groot deel van de ouderwetse EO achterban zeer ongewenst is. Het is niet de EO hoor waar een RK geluid wordt gehoord. Ook het Nederlands Dagblad heeft een column van een RK geestelijke. Wel wat raar, want zij hebben toch een eigen RK krant. Ik begrijp heel goed dat er RK luisteraars zijn die met heel veel genoegen luisteren en kijken naar Nederland Zingt. Ze zijn mij zeer dierbaar en daardoor kan ik hen ook aanspreken op wat zij horen via de EO.

  Dit toegevoegd hebbende begrijp ik de koers niet van de EO. Zijn de kosten voor een Nederland Zingt tv opname dan zo hoog? Dan wordt het hoog tijd om wat minder camera’s te gebruiken. Het gaat immers om de zang en niet om de steeds mooier wordende beelden. We hoeven toch geen grenzen te gaan verleggen om spectaculair te zijn.

  De kerkgang loopt terug, dus EO zoek gewoon kwaliteit. Houdt vast aan de eerste beginselen. De EO heeft een eigen locatie waarin je koren kunt uitnodigen.

 39. Huri zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 19:53

  Wat mevrouw Neeltje Weijers schrijft, greep me erg aan. Namelijk de harteloosheid van mensen die iets zien gebeuren waar ze het niet mee eens zijn. Moet terugdenken aan de periode van de Gereformeerde Gemeente in de jaren “50. Wát een haat, wát een onverdraagzaamheid tussen mensen…!!! Niet te geloven. En dat om EIGEN standpunten te rechtvaardigen. Was toen nog een jong meisje, maar bij het zien van alle verwoesting tussen gezinnen, families enz. enz. was ik verbijsterd. Zo zijn er al veel kerkscheuringen geweest en beste mensen, probeer om elkaar te verdragen en eerlijk, liefdevol over de verschillen te praten. IN LIEFDE, zoals Jezus ons voorhoudt.

 40. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 19:54

  Bete mensen,
  Ik ben van de R.K.Kerk afkomstig en opgegroeid in de 1950-er rijke roomse jaren. Al 32 jaren ben ik lid van de E.O, dank zij mijn beste vriend, die van de gereformeerde kerk was en nog is. In al die jaren heb ik vele vragen en mijn mening gegeven aan artikelen in Visie o.a. Beste E.O; Visie-magazine (Dirk van Genderen) etc.
  Door dit weekblad Visie van de E.O ben ik een oecumenisch denkend en handelend christen geworden.
  Op 18 januari jl. heb ik Arjan Lock een brief geschreven, met de vraag of mijn “Ingegeven boodschap” een bijbelvaste boodschap is? Drie keer heb ik Arjan Lock een e-mail gestuurd, of ik nog een antwoord mag verwachten. Op 4 augustus jl., na meer dan een half jaar, ontving ik een e-mail van Jaap Kooij van de Raad van Bestuur met de mededeling: Arjan Lock heeft vakantie en verder:
  U vraagt of uw boodschap een bijbelvaste is. Deze vraag legt u naar mijn mening bij het verkeerde adres neer! Het is een bijbels theologische vraag die bij de kerken (uw kerk) neergelegd moet worden en niet bij een MEDIA-organisatie als de E.O.
  Maar, ik zeg mijn E.O. lidmaatschap niet op en sluit mij aan bij Robbert reactie No.32:
  Het lidmaatschap opzeggen, lijkt mij niet de juiste weg, om de E.O. weer op het rechte spoor te krijgen. Wij moeten in dialoog blijven en zeker om mijn ingegeven boodschap, de oecumenische gedachte in éénheid, in praktijk proberen te brengen. Hub.

 41. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 21:42

  Lijkt mij een goed idee om de T.V. het huis uit te kieperen.
  We kunnen het wel hebben over de foute koers van de E.O. maar hoeveel rotzooi zien wij niet voorbij komen die ons denken en doen ook fout beinvloedt?

  Heb ‘m ook nog, maar als je ‘s avonds even wat zenders langs loopt word je erg droevig van de goddeloze rotzooi die dit volk (en ik) te zien krijgen en ongemerkt krijg je er teveel van mee.
  De mens leeft zijn zondeval ten diepste uit en de val wordt alleen maar dieper en dieper, verder en verder van de wet en de getuigenis af.

 42. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 21:45

  Lieve Broeders en Zusters in de Heere,

  Ik heb jaren geleden het lidmaatschap opgezegd van de Evangelische Omroep. De druppel die de emmer toen liet overlopen, was de gedachte (en geloof!!) van Andries Knevel dat we meer konden geloven dan alleen in God als Schepper van hemel en aarde. Als een ‘KITS’ zijnde, een achternaam die onlosmakelijk verbonden was met de EO, had ik er slapeloze nachten van. Ik ben dankbaar dat ik aan Gods stem gehoor heb gegeven door mijn lidmaatschap op te zeggen. Ik heb dat toen gedaan met een uitgebreide brief, waar ik overigens NOOIT meer iets over gehoord heb. Graag wens ik u allen Gods rijke zegen toe. Blijf maar dicht bij Jezus leven, want bij Jezus is het goed!! En broeder Dirk, bedankt voor het LEF dat je dit aan de kaak durfde te stellen op jouw website.

 43. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 25 september 2016 om 21:54

  Als je uit een club stapt waar je het niet mee eens bent dan kun je geen invloed meer uit oefenen. Je ziet dat heel duidelijk bij Greta Duisenberg die uit de partij stapte en geen invloed meer had. Daarentegen Dries van Agt bleef in de partij en hij wordt nog steeds aan gehoord! Maar de meeste invloed is GEBED.

 44. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 3:45

  We kunnen totaal geen macht uitoefenen op wie of wat dan ook. Dat zou dan een ander de wil OPLEGGEN zijn. Onze levende God legt ook niemand de wetten op. Hij zegt wel hoor (kind van Mij, Israel). Aan het gebed van de rechtvaardige wordt, bijbels GESPROKEN, kracht verleend.

  Elkaar op Bijbelse gronden waarschuwen is noodzakelijk en een goede zaak, Dirk van Genderen en alle meelezers. Want dat houdt ons scherp, en bij de Waarheid (de les).

 45. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 10:44

  ‘Invloed uitoefenen’ is hetzelfde als macht uitoefenen.
  Soms gaat dat niet. Jammer. Zo’n strijd kun je dan niet winnen. Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden.

  Pas jaren later zie je dan dat God de zaak heeft gewogen en in overeenstemming brengt met Zijn inzichten.

 46. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 14:20

  Dit doet pijn. Ik heb E.O. opgebeld om te vragen of er iemand van het bestuur terug belt. Ik hoop dat iemand het doet. Ik heb trouwens vaker gebeld om te vragen waar hun beslissingen vandaan komen.
  Wordt er gebeden voor men iets beslist. Antwoord was geruststellen. Probleem geen andere christelijke omroep en je blijft lid. Maar Evangelische Omroep zonder het Evangelie van Christus onze God is geen
  Evangelische Omroep. Zullen er mensen opstaan voor onze verlosser en zaligmaker en een nieuwe omroep
  opzetten ik help mee.

 47. Harm Zijlstra zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 19:56

  Hallo Dirk,
  Om met de deur in huis te vallen, ik bid niet voor de EO, Ik bid wel dat er in de kerken, gemeenten en vrije groepen een opwekking mag komen en bovenal dat we nog gelegenheid krijgen om te spreken over Hem, te getuigen en dat vereist heiligheid van ons en kennis van Zijn Woord. Ik lees dat er bij de EO mensen zijn met andere levensstijlen en/of samenwonen met partners van het zelfde geslacht, dat geeft aan wat de EO is geworden. Ik kan niet bidden dat een stier een koe gaat worden. Deze ontwikkeling is al zover, en je moet je afvragen welke doelen de EO nastreeft. Maar dit is niet het Woord van God recht te snijden en getuigen zijn voor allen die Zijn redding nodig hebben. Een nieuwe omroep opzetten? Steun liever die die wel een positief geluid laten horen.

 48. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 26 september 2016 om 23:06

  In het OT moest het volk Israél al de volkeren uitroeien die de afgoden dienden. Bijvoorbeeld de Kanaanieten en de Amelekieten. De Here God/JHWH gaf aan Zijn volk niet de opdracht om voor deze volkeren te gaan bidden.
  Al denkende hierover kan ik ook niet in het NT vinden dat er opdracht wordt gegeven dat we moeten bidden voor degenen die..afwijkende..evangelie prediken.
  Integendeel. Ik lees in Romeinen 16:17-27 dat men juist deze mensen moet..mijden.
  Want ze dienen niet onze Here Jezus Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen.
  Ook Paulus geeft geen opdracht aan de Galaten om voor hen die een andere evangelie prediken, te gaan bidden.
  Hij zegt: al zou een engel uit de hemel een ..afwijkende..evangelie brengen van hetgeen wij u hebben verkondigd, die zij vervloekt.. En dat bevestigt hij nogmaals door het voor de tweede keer nadrukkelijk te herhalen.
  Galaten 1:6-10.

 49. n.breedveld zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 9:48

  Beste Dirk.
  Nog immer klinkt het Woord (minder dan in de jaren hier voor) dat wel, door in vele programma`s
  van de E.O. Maar waar kan je DAN het Woord van God nog vinden als je een andere omroepgids wil?
  Want er zijn er nog velen die Familie 7 niet kunnen ontvangen, en als oudere ook geen internet
  hebben. Ik kan mij goed vinden bij al die mensen die zich biddend aan de E.O. blijven verbinden.
  Een andere optie is m.i. niet mogelijk. Ook een andere omroep vereniging niet.

 50. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 12:45

  Hallo Dirk, en meelezers…
  Ook ik merkte dag het evangelie steeds meer op de achtergrond kwam te staan bij de E.O.

  Ik denk dat ieder voor zich zelf moet kijken en vooral bidden, of je nog bij zo’n omroep wilt blijven of niet.
  Het valt mij op dat het niet alleen de E.O is, maar alles wat met het geloof in God de Vader en de Heere Jezus te maken heeft, verdwijnt in de samenleving.
  De Bijbel is ook al verbannen uit de Tweede Kamer. Ook op scholen is haast geen gezonde Godsdienst meer. Zelfs in bepaalde “christelijke scholen”, halen ze het occulte van oosterse religies in binnen. En ga zo maar door… Gelukkig nog niet overal.

  Ik krijg ook steeds meer het gevoel dat alleen de ware gelovigen in de Heer, nog iets zouden kunnen betekenen in de samenleving, om zo God en de Heere Jezus groot te maken, en zo het evangelie te brengen.

  En dat kan alles zijn… neem je eigen Nieuwsbrief Dirk, hoe bemoedigend mensen het vinden om wekelijks een stukje geestelijke voeding te krijgen.

  Ik heb wel eens kleine boekjes gemaakt, heel eenvoudig, waar de Heere Jezus centraal in staat, en in de brievenbussen gedaan van een bejaardentehuis.
  Sommige deden het met een gewoon A4 papier, een bemoedigend stukje over de Heere Jezus, kopieën maken en rondbrengen.
  Sommigen deelden iets uit, waar mooie gesprekken uit los kwamen.

  Daar mogen we denk ik voor bidden… vragen of de Heer mensen op ons pad mag brengen, zodat wij de mogelijkheid hebben om te evangeliseren.
  Er zijn zoveel wegen, en de Heere Jezus gaat met ons mee.

  De E.O. moet weer naar de basis van Christus. Gebeurt dat niet… dan moeten wij werkelijk het licht en het zout van de aarde zijn. Niet alleen in woorden, maar in daden.
  Wij moeten omzien naar hen die eenzaam zijn, en daar kunnen we voor bidden. Misschien moeten we uit onze luie stoel, en aan het werk gaan.
  Als steeds meer alles aan banden gelegd wordt, wat het geloof in Christus betreft… hebben wij een taak.

  Gods Zegen en hartelijke groeten, Esther.

 51. Ivon zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 12:50

  Eens met Harm 47 en Waterlelie 48.

  De gedreven stichters van de EO lieten zich destijds duidelijk in gebed leiden door Gods Heilige Geest.
  Daarentegen, laten de huidige leiders zich door een andere (wereldse) geest leiden.

  Mensen, laat u niet misleiden: Licht en duisternis hebben niets gemeen,
  en een slaaf kan geen 2 meesters dienen!
  Ieder draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en een functie is minder belangrijk,
  alleen draagt men in bepaalde functies een grotere, of zoals in dit geval, een heel grote verantwoordelijkheid.

 52. Rineke zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 13:50

  Lieve Dirk,

  Mijn hart breekt. Maar eens staan we allemaal voor de troon van God. Wat zal Arjan Lock dan schrikken. Wat zal de rest dan schrikken!
  Hoge bomen vangen veel wind. Zochten ze de luwte maar weer op, werden ze maar weer bekeerd.
  Laten we jouw vraag maar snel opvolgen en bidden. Op de knieën allemaal, dames en heren.
  God is een genadig God!
  Al heb ik grote moeite te geloven, dat dit nog goed komt. Echter het persoonlijke zieleheil van de leiding is nu mijn zorg. Dan komt het misschien goed.
  De Heer is mijn Herder, ‘k heb al wat mij lust. Hij zal mij geleiden langs grazige weiden,
  Hij voert mij al zachtkens aan waat’ren der rust.

 53. xandra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 17:13

  Waterlelie, 48, treffend en scherp. Ik denk dat je het goed ziet.

 54. Kees Versluis zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 17:59

  Beste Dirk

  Al een aantal jaren zijn we (vanaf de oprichting) geen lid meer van de EO. Ik moet terug denken aan de oude dominee Glashouwer die ik heel wat keren naar het preekgestoelte mocht brengen. Met zijn hand op m’n schouder omdat hij zo slecht kon zien bracht ik hem daar. Op dit preekgestoelte verkondigde hij de Here Jezus, waarbij hij het zondebesef niet schuwde. Maar wie had ooit kunnen indenken wat er van zijn EO is geworden. Er wordt naar mijn mening te veel vergaderd, waarbij het water niet meer is aan te dragen en de kostbare wijn troebel en onsmakelijk is geworden. Uiteraard mogen we voor deze mensen in gebed gaan en hopen dat God onze gebeden mag horen.

 55. rene postma zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 september 2016 om 18:04

  Er is altijd redding mogelijk, en er is altijd hoop.
  Laten wij niet te hard oordelen over de leiding bij de EO.
  Ik geloof wel degelijk in gebed. En ik geloof ook niet, dat een ieder bij de EO afvallig is geworden.
  Sommige programma’s kunnen mij wel bekoren. Vergeet niet dat wij leven in een tijd van verwarring. Juist dan hebben zij ons nodig. Zoals de Here Jezus zegt, dat Hij wil dat niemand verloren gaat.
  Laten wij blijven bidden voor organisaties, kerken en gemeenten.
  Het valt tegenwoordig ook niet mee om in deze maatschappij, duidelijk het christen-zijn en het evagelie te verkondigen.
  Door duistere machten, zoals de politiek en andere factoren wordt ons christen-zijn ingebonden.
  Bidden en duidelijk maken waar wij voor staan. In eendracht onze stem laten horen.
  Als wij overal onze handen van aftrekken, en geen tegen geluid laten horen… zijn wij verloren.

  Vr gr rene postma

 56. Geppie zegt:
  Geplaatst op woensdag 28 september 2016 om 13:44

  Hallo Dirk,

  Ik denk dat de EO met Arjan Lock aan het roer te lang onder verkeerde leiding staat. Ik heb de EO de laatste jaren stukje bij beetje zien opschuiven richting een seculiere omroepzender. Enkele voorbeelden: exorbitante salarissen welke binnen de EO gehanteerd worden, terwijl er aan alle kanten giften opgehaald moeten worden om christelijke programma’s te kunnen produceren? Ook werden (worden?) er programma’s onttrokken van een mediaproductiebedrijf (Bert van Leeuwen) die via een overgenomen zusterbedrijf, programma’s als “porno in de polder” produceerden.

  En nu blijkt de EO directeur momenteel ook in scheiding te liggen. Het fijne weet ik er niet van (en doet er eigenlijk ook niet toe) maar het schijnt dat er sprake is van overspel. Los van dat dit allemaal heel triest is voor de partner van Arjan Lock en vooral ook voor zijn kinderen, bevreemd het mij zeer dat dit nieuws aan alle kanten door de EO getracht wordt onder de pet te houden. Als je als leider van een Evangelische Omroep niet de discretie en zelfreinigend vermogen hebt om je voor je gedrag te verantwoorden richting de achterban van de organisatie waaraan je leiding geeft, omdat je bijvoorbeeld vindt dat dat een privé aangelegenheid is, wat is dan je christelijke moraal in je leidinggeven aan een christelijke omroepvereniging? Probeer dan je rug als leidinggevende maar eens recht te houden als er niet christelijke ideeën voor programma’s zoals transgender worden geopperd om uit te zenden. Je wordt chantabel en opportunistisch.

  Het verval van de christelijke moraal is helaas volop aan de gang. Ik hoop dat er van binnenuit de EO een verandering in gang gezet kan worden. Ik vrees echter het ergste. Met het samengaan van de IKON zullen er zeker statutaire aanpassingen gedaan zijn in de grondbeginselen van de Vereniging.

  De grondleggers van de EO zoals Kits en Van Oostveen draaien zich om in hun graf.

  Gebed om Gods hulp is denk ik het enige dat ons hierin kan redden.

  Laten we bidden,

  Geppie

 57. Teus zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2016 om 13:40

  Hopelijk lezen alle betrokkenen bij de E.O ook al deze reacties.
  Destijds zagen we uit naar de E.O.-radioprogramma’s van bijv. zaterdagmorgen/avond en zondagavond, maar ach, het trekt niet meer.

  Teus

 58. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 september 2016 om 14:36

  Geppie, Reactie No 56
  Ik mag hopen dat uw informatie over het overspel en in scheiding liggen van Arjan Lock uit betrouwbare bron komt. Als dit zo is dan begrijp ik waarom ik 6 maanden heb moeten wachten (na 3 e-mails verstuurd te hebben aan Arjan Lock), op een antwoord op mijn vraag: Is mijn ingegeven boodschap bijbelvast? In de laatste e-mail van de E.O. aan mij, schreef Jaap Kooy van de Raad van Bestuur van de E.O.: Arjan Lock heeft vakantie! Zie mijn reactie No 40.
  Geppie, als dit waar is, dan heeft de E.O. mij wat uit te leggen, temeer omdat ik vrij recent nog een donatie aan de E.O. heb overgemaakt. Hub.

 59. Stadina zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2016 om 14:17

  Jammer om dit te moeten lezen over Arjan Lock, ik vind dat deze privé-zaken niet thuis horen in deze commentaren.
  Wie weet, hoe moeilijk hij het heeft? Hij heeft ons gebed nodig.

 60. Geppie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 september 2016 om 16:05

  Beste Hub,

  Alles is te verifiëren op internet:

  Ad 1: salarissen: laatste jaarverslag eo 2014, pgn 50.
  Ad 2: Productiemaatschappij “P(orno)assie in de Polder” : https:\/\/www.habakuk.nu/opinies/item/3607-eo-met-pornoproducent-in-zee EN https:\/\/www.beeldengeluidwiki.nl/index.php/Bert_van_Leeuwen
  Ad 3: https:\/\/www.mediacourant.nl/2016/06/eo-directeur-ging-vreemd-met-directrice-basisschool/ en https:\/\/www.mediacourant.nl/2016/06/eo-laat-directeur-arjan-lock-niet-vallen-na-scheiding/

  Wat Ad 3 betreft kan ik de bron niet 100% garanderen maar een betrouwbare bron heeft e.e.a. mondeling aan mij bevestigd.

  (Let op ik ben zelf niet vrij van zonden en het is makkelijker de splinter in het oog van een ander te zien dan de balk in je eigen ogen, Zo ben ik ook (helaas) gescheiden en heb nadien uit verdriet verderfelijke zaken gepraktiseerd. Ik ben dan ook geen haar beter dan anderen maar enkel dankzij mijn schuld belijdenis en vergiffenis door Jezus behouden. Wat ik geleerd heb is dat je je handel en wandel continu open en bloot moet blijven beschouwen en toetsen aan wat God van mij vraagt)

 61. Joke zegt:
  Geplaatst op maandag 3 oktober 2016 om 17:02

  Welke vergelijking zal ik nog kunnen maken om aan te tonen hoe erg het is om te zien dat de EO zich in de toekomst niet meer voluit OMROEPER VAN HET EVANGELIE KAN NOEMEN. U moet zich eens voorstellen wat er gebeurt wanneer U een gezond mens dagelijks een glas vruchtensap van uitstekende kwaliteit met daarin 1 druppel gif laat leegdrinken. Een langzame maar zekere dood is het gevolg. Nog een voorbeeld: Als in een gezond gezin ruimte is voor een pleegkind, is dat bedoeld om dat kind in aanraking te brengen met de goede opvoeding die daar gegeven wordt, het kind structuur te geven en het aan de hand van Christelijke leefregels (o.a. de 10 Geboden)mee te laden delen in de liefde en de toewijding van de gezinsouders. Stelt U zich eens voor dat dit kind zó nadrukkelijk aanwezig is dat het daar niet mee eens kan zijn en overal tegenin gaat wat de ouders voor zijn bestwil aan regels stellen. Daarin mee gaan als ouders zou betekenen dat het vertrouwen in de goede leiding van de ouders stelselmatig wordt ondermijnd en hierdoor alle andere gezinsleden diep ongelukkig worden en elkaar niet meer kunnen vertrouwen omdat de één partij trekt voor het pleegkind en de ander, die ziet hoe de verdeeldheid toeslaat, probeert zo gehoorzaam mogelijk te zijn aan de ouders.
  Altijd werd gesproken over De EO Familie. Het doet pijn te zien dat de gezonde en betrouwbare basis, en dat is Gods Woord van kaft tot kaft, wordt ondermijnd door, en daar wordt voor gewaarschuwd “Wolven in schaapskleren die het op de kudde gemunt hebben.” EO LET OP UW SAECK

 62. jedeha zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016 om 12:19

  Lang geaarzeld of ik wel zou reageren. Misschien is alle diepe ellende samen te vatten onder de valse leer van de A l v e r z o e n i n g
  Dat impliceert een grove lastering.
  De Godslasteringen zo-ongeveer-al-eerder-dan 1998 [(in dat jaar ’98 mijn lidmaatschap opgezegd)] op brutale, provocerende wijze de ether ingegooid, waren voor mij toen al voldoende om niets meer met die omroep te maken te willen hebben.

  Ik vergeet nooit meer de reactie van mijn dierbare moeder nadat ze Okke Jager op een N.C.R.V. middagdienst hoorde – dinsdags geloof ik -, waar eerder prachtig Bijbels onderricht gegeven werd door verschillende gelovige, wedergeboren(?) predikanten. Ze had de boodschap begrepen en zei toen vol verdriet, verbazing en ontzetting: hij leert de Àlverzoening….. als ik me goed herinner huilde ze echt.

 63. Cor zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2016 om 15:09

  Dirk wat je schrijft over de E.O. wordt door velen zo ervaren. Enkele voorbeelden van uitzendingen die tegen Gods Woord en de statuten van de E.O. ingaan:
  Op 1e Paasdag kreeg ds. Nico ter Linden in een TV-uitzending van de E.O. volop de gelegenheid zijn ongeloof over de opstanding te verkondigen. Hij zei letterlijk “Jezus is niet uit de dood opgestaan. Dit wordt alleen nog door enkele fundamentalisten in de Biblebelt geloofd.”
  In een nachtuitzending (radio) van de E.O. werd gezegd: “verzoening door het bloed van Jezus is niet iets waarin we tegenwoordig nog geloven.”
  In een uitzending op zondagavond (radio, 10 april jl.) ging in ‘vermoede viering’ een islamitische voorganger voor.
  Op deze en meerdere uitzendingen heb ik gereageerd richting E.O. De reactie is een nietszeggend standaard antwoord zonder dat op de kwestie zelf wordt ingegaan. Tenslotte heb ik me in mei jl. rechtstreeks tot het Bestuur en de Ledenraad gericht. Deze hebben niet het fatsoen om hierop een reactie te geven.
  Tenslotte heb ik onze lidmaatschappen na 45 jaar opgezegd.

 64. Roland zegt:
  Geplaatst op maandag 10 oktober 2016 om 18:53

  Goed artikel
  Ik heb vandaag na 30 jaar, met veel verontwaardiging ons lidmaatschap opgezegd.
  Waar is de EO in GODs naam mee bezig !!!

 65. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2016 om 22:39

  Mattheüs 7:14 Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden.

  Nu iedereen het lidmaatschap van de EO opzegt, wordt het eens tijd voor een Analyse. Of moeten wij nu wachten op ‘de prominente christenen die hun verontrusting hebben uitgesproken’, om te vernemen wat er fout ging? Dat is niet logisch. Zij zijn verontrust en hebben een signaal afgegeven, maar hebben nooit ingegrepen of bijgestuurd en begrijpen het misschien niet.
  Dus, wat is de les? Kun je het Evangelie prediken en toch verloren gaan?
  Als God niet zegent, kun je dan ook gewoon doen alsof dat wèl het geval is?
  Hoef je je niet te bekeren om het Woord te verkondigen?
  Kun je met een kromme stok een rechte klap geven?
  Massa’s blijven gewoon lid.
  Er is dus eigenlijk niets aan de hand. (?)

  Kortom, wij mogen van nu af aan met de vinger wijzen, bedrog wordt doorzien, demonische macht doet het goed op televisiebeeldschermen. Maar, de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die de afstandsbediening kunnen vinden.

 66. Ameide zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2016 om 2:16

  Gelukkig hebben we nog Family7, een fijne christelijke tv-zender, waar het evangelie voluit gebracht wordt . Laten we die kleine en vrij onbekende omroep van harte steunen (€3 per maand).

 67. Nikki zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 13:53

  Als Andries Knevel al niet gelooft in de eerste bladzijde van de Bijbel in Genesis 1, waaronder de Schepping beschreven staat, wie is er dan nog wel een christen bij de EO?
  En Manuel die werelds is tot en met, en tot voor kort nog bij de EO werkte, ook een christen zeker?
  Voor mij stond al jaren vast dat de EO geen omroep (meer) is van wedergeboren christenen, want wedergeboren christenen bewandelen geen valse paden, gaan geen samenwerking aan met afvalligen, maar blijven op de Ene Weg, geen oecumene voor mij, die brede weg leidt naar Rome!

 68. kIKA zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 8:09

  “EO, schaam je nooit voor het Evangelie! Breng de boodschap in alle duidelijkheid. Dat kan krachtiger, dat moet krachtiger, veel krachtiger.”

  Deze uitspraak wil ik met kracht beamen, want wat doet het me verdriet, maar meer nog, wat maakt het me boos als ik naar het EO programma Adieu God (21-05-2017) kijk, en daar alweer dezelfde interviewer zie stamelen en stotteren zodra hij gevraagd wordt wat hij nu eigenlijk gelooft. Er worden alleen maar mensen uitgenodigd die niet geloven of een slechte ervaring hebben gehad met mensen die geloven, maar wat een kansen laat hij liggen om over onze Here God te vertellen!
  Als mensen al vragen aan hem stellen, krijgen ze daar een halfwassen wereld-strelend antwoord op terug.
  Jammer!!
  Henk Binnendijk zou een perfecte kandidaat zijn voor dit programma; hij neemt geen blad voor de mond en in alles wat hij zegt klinkt zijn liefde voor de Here Jezus door!
  Dan bereik je harten, omdat hij zich laat leiden door Gods Geest…

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden