Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een droom over Nederland en Israel (36 reacties)

Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016, 13:24 door Dirk A A

Ik heb een droom, een droom voor ons land. Een droom over Nederland en Israel. In mijn droom staat Nederland voor 100 procent achter Israel. Er is een wonder gebeurd, een ruime meerderheid in de Tweede Kamer kiest partij voor Israel. Onze ambassade is verplaatst naar Jeruzalem, naar een prominente plaats, vlakbij de Knesset. Onze premier spreekt lovende woorden over de unieke positie van Israel in het Midden-Oosten. De wereld kijkt met verbazing naar Nederland. De wereldwijde media vinden het maar vreemd.

In mijn droom gaat het ook beter met ons land. Economische groei, minder criminaliteit, een aantrekkende werkgelegenheid en onverwacht gaat ook de natuur vooruit. Het lijkt wel of het land vruchtbaarder is geworden. Sommigen vragen zich verbaasd af wat er toch gebeurt. Gelovigen weten dat het de zegen van de Heere is. Wie Zijn volk zegent, wordt immers gezegend, zei Hij al tegen Abraham.

Het toerisme vanuit Nederland naar Israel zit flink in de lift. Veel mensen zijn nieuwsgierig naar het ‘wonder’ van Israel. Melkveehouders willen weten waarom de Israëlische koeien het beter doen dan de Nederlandse.
Tuinders zijn benieuwd naar het geheim van de enorme opbrengsten in de Israëlische tuinbouw. En ict’ers willen wel eens weten waarom bijna alle nieuwe technologische uitvindingen in Israel plaatsvinden.
Nederlandse studenten schrijven zich in bij Israëlische universiteiten, Joodse jongeren komen in Nederland studeren, zie ik in mijn droom.

Het Nederlandse leger is een samenwerkingsverband aangegaan met het Israëlische leger, de IDF, en de Nederlandse geheime diensten werken nauw samen met de Mossad, de Israëlische geheime dienst, nog steeds in mijn droom. Israëlische deskundigen helpen Nederland om terreuraanslagen te voorkomen.

Als Nederland hebben we, buiten de Europese Unie om, een uniek handelsverdrag gesloten met Israel, zodat Israel nu onze meest begunstigde handelspartner is. In de supermarkten liggen volop Israëlische producten. Op internationaal politiek terrein werken we nauw samen en in de VN staat Nederland pal voor Israel.

De Europese Unie is zeer kritisch. Nederland wordt voor de keuze gesteld: Kies voor Europa of voor Israel. Tot mijn grote blijdschap kiest Nederland eensgezind voor Israel, wat betekent dat niet alleen Engeland al uit de Europese Unie is gestapt, maar nu ook Nederland. Ook Engeland kiest voor nauwere banden met Israel.

Mijn droom gaat verder. Steeds meer kerken en gemeenten in ons land gaan een samenwerkingsband aan met Joodse Messiasbelijdende gemeenten, wat veel geestelijke zegen brengt, zowel in Israel als in Nederland. In veel gemeenten zijn speciale Israel-gebedsgroepen ontstaan. Israel wordt gezegend, bemoedigd, getroost.

Dan opeens is mijn droom voorbij. Helaas. Ik realiseer me dat de actuele situatie totaal anders is. Wie nu een Israelvlag ophangt, kan een steen door zijn ruit krijgen.
Toch blijft deze droom in mijn gedachten. Als een diep verlangen. Ooit, ja ooit, zullen de volken optrekken naar Jeruzalem om er het Loofhuttenfeest te vieren en de Koning, de Heere Jezus, te eren. Ga maar lezen, Zacharia 14. Duurt dat nog lang? Ik denk het niet. Israel zal dan tot een zegen zijn voor de hele wereld. Dat is nu al zo, maar dan veel intenser.

Dirk van Genderen

36 Reacties

 1. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016 om 13:46

  Ja Dirk. Wacht rustig af..TOTDAT..het Gods tijd is. De tijd van de “VOLHEID”.
  God/JHWH kwam circa 2000 jaar geleden in het vlees in de Zoon, precies op de tijd die daarvoor was bestemd. Nee, er worden geen datums genoemd in de bijbel. Maar er staat wel: Maar toen de Volheid des tijds gekomen was, heeft God Zijn Zoon Uitgezonden. (Galaten 4:4)
  Velen zullen jouw droom ook dromen.
  Maar… we weten dat het niet zo zal gaan. Jezus zegt zelf: Ziet toe, en weest NIET verontrust;
  Want: dat…moet…geschieden.

  Dan zullen zij u/ons overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door de volken gehaat worden om…. MIJN NAAMS WIL! (Matt 24:1-51)

  En dat is het Dirk. Men is tegen Israél als Gods uitverkoren volk en tegen de Christenen die Zijn Lichaam vertegenwoordigen hier op aarde. En wat er gedaan is met Christus Jezus wordt er ook gedaan met Zijn Lichaam/volk. Onder aanvoering van de vijand van God=satan/duivel en zijn trawanten.
  Hij krijgt immers zijn rechtmatige tijd….

  Het gaat om de NAAM van Christus Jezus de Gekruisigde en wat meer is de Opgestane Heer. Het Ware offer Lam.

  De opdracht blijft dan ook “bidden voor de vrede van Jeruzalem’. Niet de vrede van mensen/wereldleiders die voor het oog van de hele wereld met een keppeltje op, op een begrafenis aanwezig waren. En daarna weer hun eigen weg gaan!!
  Maar bidden voor de Hemelse Vrede. De Vrede die van Boven komt.

 2. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 oktober 2016 om 14:17

  Shalom Dirk……ik droom met je mee!

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2016 om 1:21

  Er zijn veel mysteries. In een goed huwelijk en ook in onze relatie tot Israël. Jesaja 62:4 Tot u zal niet meer gezegd worden: De verlatene, en tot uw land zal niet meer gezegd worden: Het verwoeste; maar gij zult genoemd worden: Mijn lust is aan haar! en uw land: Het getrouwde; want de HEERE heeft een lust aan u, en uw land zal getrouwd worden. 5 Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn.

  In de echt verbonden. Het doet denken aan de bruiloft van het Lam. Openbaring 19:6b Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst.
  7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.

  Een feestelijke toekomst
  Openbaring 22:15 Maar buiten zullen zijn de honden, en de tovenaars, en de hoereerders, en de doodslagers, en de afgodendienaars, en een iegelijk, die de leugen liefheeft, en doet.
  Openbaring 17:16b (de wereld voorgesteld als een hoer) … en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.

  De holocaust zal zeker alsnog aan de orde komen. Ook de gruwelijke misdaden die aan ons werden voltrokken.
  Waarom heeft dat allemaal moeten gebeuren? Ook dat gaat de Heer in Zijn komst ons haarfijn uitleggen.

 4. Tjitze zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2016 om 16:37

  We mogen bidden om een regering die achter Israel staat. In ieder geval dat wij persoonlijk voor Israel bidden. Dirk ik hoop dat je droom mag uitkomen. Het lijkt onmogelijk maar bij God is alles mogelijk.

 5. Ellie zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2016 om 20:12

  Wij hebben een glazen voordeur en binnen deze deur hangt de vlag van Israel. Ook hebben we een Chanoekia in onze vensterbank staan. Nederland is een heel erg klein land, maar heel groot in het voorbeeld voor de wereld. Nederland was al een land met godsdienst vrijheid en een meltingpot in de 17e eeuw en America heeft ons land in het groot “gekopieerd”. De Acte van Verlatinghe, ondertekend te Den Haag op 26 juli 1581 heeft duidelijke overeenkomsten met de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten van Amerika in 1776. Veel Pelgrim Fathers hebben geruime tijd in de Randstad gewoond en gewerkt voordat zij ook naar America gingen. Sommigen bleven in Nederland, waaronder mijn voorvader Thomas Woddington. In “MIJN DROOM”, zie ik ISRAEL lid worden van de EU en zééér zeker nooit en te nimmer Turkije. Vele Joden in Israel hebben voorouders, die eeuwenlang in Nederland en/of andere Europese landen hebben gewoond en gewerkt, dus dan is het toch hééél erg logisch dat Israel, als laatste land, zou moeten kunnen toetreden tot de Europese Unie. Cyprus is bijna een “hop, skip and a jump” vanuit Israel. Israel is een democratie en haar buren zijn dat absoluut niet! Israel hoort bij Europa, maar lijkt meer en meer in de buurt van een wespennest te zitten. Die arabieren zullen wel tien keer na denken, voordat zij de EU willen gaan aanvallen… dat is mijn droom…

 6. Ivon zegt:
  Geplaatst op donderdag 6 oktober 2016 om 21:41

  Prachtige Beloften in Openbaring t.a.v. Gods Verbondsvolk Israël!
  Een Heilig, Machtig en Trouwe God Die de Eeuwige Beloften,
  aan Abraham’s nakomelingen hoe/wat dan ook, waarmaakt.
  Niets verandert immers aan Zijn Voornemen, want Hij is Getrouw tot in eeuwigheid!

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2016 om 11:55

  Beste Dirk,
  In de bijbel zijn diverse verhalen te vinden, waar God door dromen heen spreekt tot mensen. Soms met speciale openbaringen, boodschappen, waarschuwingen en opdrachten.
  Ook nu nog ervaren veel mensen, dat God hen iets wil zeggen door hun dromen.
  Hierbij gebruikt de kerkleiding een aantal richtlijnen, om te bepalen of het werkelijk een droom van God. De meest belangrijke hiervan is : Dat de droom in overeen moet komen met wat in de bijbel hierover staat. Hij moet dus bijbelvast zijn.
  Een boodschap over de eindtijd vinden wij in : Handelingen 2.17 HTB :
  Het zal geschieden in de laatste dagen zegt God,
  dat IK mijn Geest zal uitstorten over alle mensen.
  Uw zonen en dochters zullen profeteren,
  uw jonge mannen visioenen zien,
  de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen.
  Dirk, je weet dat ik al 16 jaar bezig ben om mijn ingegeven boodschap: De oecumenische gedachte:
  Opdat zij allen een zijn, in de praktijkuitvoering van ons Christen-zijn, te verkondigen. Ik heb in de loop der jaren al vele Kerkleidingen geraadpleegd met de vraag: Is deze ingegeven boodschap Bijbelvast? Alleen De Raad van Kerken heeft positief gereageerd.
  Wel lees ik nu in diverse christelijke bladen dat de oecumenische gedachte steeds meer op de agenda komt.
  Dirk, bijbelvaste dromen zullen uiteindelijk allemaal waarheid worden Hub.

 8. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2016 om 13:04

  Israël lid worden van de EU?
  Ik denk dat dit een profetisch gegeven is, maar dan niet ten voordele van Israël.
  Israël behoorde ten tijde van Christus Jezus onder het bewind van het Romeinse rijk.
  Het Romeinse rijk is in circa 400/500 na Chr. van binnenuit ten val gekomen. (dodelijke wond) Maar is nooit geheel weggeweest. (het beest wat was en niet is en toch zijn zal Openb 17:8b)
  Het Romeinse rijk is weer bijna hersteld en wordt nu de EU genoemd. Maar het is nog niet compleet want inderdaad moet Israél er nog bij. Zoals 2000 jaar gelden onder het Romeinse rijk.
  Als dat gebeurt dan zijn de profetische dagen over Israël heel dicht nabij gekomen. Want dan is onze tijd rijp voor de antichrist/wetteloze.
  We kunnen en mogen dromen, maar soms kan een droom ook een beangstigende droom zijn.
  Bid Jeruzalem de “Hemelse” Vrede toe!
  Dat is mijn droom en die zal ingelost worden . Maar…not yet!

 9. Thea zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2016 om 16:15

  Was het maar zo…. Ben vorige week erg geschrokken toen ik op het nieuws hoorde dat de advocaten Pestman en Zegveld minister Asscher hebben aangeklaagd vanwege het toekennen van AOW aan joodse Nederlanders, die in de zg ‘Bezette gebieden’ wonen. Wat een treurigheid, soms gaat het ook nog om holocaust overlevenden.

 10. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 7 oktober 2016 om 20:44

  Eens met Waterlelie 8,
  de vervulling van de Beloften aan Israël zullen niet doorgaan voor de komst v/d AC,
  en na de GV.

 11. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 2:33

  Dromen kunnen angstig echt lijken. Zo droomde ik heel vroeger al over een aardbeving hier in Nederland en in ons eigen dorp. En wel ook op de plaats waar ik nu woon. Alles lag in puin, maar ik overleefde het wel en met mij o.a. een broer en nog een zus. Verdere personages weet ik niet meer. Maar we waren toch blij dat we elkaar weer zagen. Hoewel dromen bedrog zijn (wordt ook gezegd!), is deze mij wel bijgebleven omdat Bijbelse voorspellingen mij niet vreemd zijn. De oproep tot bekering in ons land is veel minder vind ik, dan toen ik jong was, terwijl de urgentie mijn inziens nu nog veel groter is dan toen. Ik hoorde het ook meer bij de Evangelische Omroep dan bij onze eigen Katholieke Radio Omroep, waar ik zelf ook jaren de TV- en Radiogids van had. Hoe het ook zij, ik begin soms wel te denken, dat juist ook in Nederland blijkbaar eerst wat ‘ergs’ moet gebeuren, voordat men in Nederland gaat beseffen dat we ons tot God zelf zouden moeten wenden met al onze noden en problemen. En wat Israël betreft, jammer dat er nog altijd zo’n haat bestaat, zelfs bij christenen tegenover Joden. De haat tegenover Joden zit helaas ook erg diep bij moslims. Hoe kunnen we deze harten zachter krijgen? Misschien zouden we niet allen voor Israël en de Joden moeten bidden, maar juist ook voor de moslims zelf, waar er inmiddels ook velen van zijn in Europa, al dan niet gevlucht hier naar toe.

 12. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 10:47

  Lieve Dirk, droomde je dat echt, of was je onderwerp van deze week een uitgeschreven wens… een dagdroom, dus?

 13. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 11:31

  Beste Dirk,
  Jouw droom is mijn dagelijkse gebed. Daarom wil ik iedereen oproepen om, voor zover u dit al niet doet, dit ook in uw gebeden mee te nemen maar ook door te geven aan gelovigen die de columns van Dirk niet lezen. Laten we de Hemel met onze gebeden bestormen en zien wat God gaat doen.
  Het gebed van een rechtvaardige vermag veel.

 14. Joke van de Voort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 19:20

  Beste Dirk

  Jouw droom is ook mijn droom. Wekelijks hebben wij al in Rotterdam-Zuid een gebedsgroep voor Israël. Terwijl we bidden voor Israël bidden we ook voor ons land, onze politiek en gelovig Nederland. Dat iedereen achter Israël gaat staan en dit ook hardop durft te zeggen.

 15. Gerry van Berkum zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 19:57

  Gisteravond bij het begin van de shabbat gebeden aan de muur op het tempelplein, tussen de Joden en wij als christenen. Gebeden tot dezelfde God. Wat een eenheid. Shalom Gerry V.B.

 16. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 20:14

  Beste Dirk,

  Misschien lijkt het op reclame, maar dat is beslist niet de bedoeling.In 2015 schreef ik het boekje: “Gods droom kom uit”, en heeft veel overeenkomsten met jouw droom voor het Nederlandse en het Joodse volk.
  De opbrengst gaat naar Christenen voor Israël.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 21:23

  Zou dat “wonder” hiermee samen kunnen hangen?
  Zacharia 8:23
  23 “Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is.”
  Het zou kunnen, dat de Nederlandse bevolking “iets” heeft gezien.
  Dan heb ik ook nog wat bijzonders gelezen, namelijk het volgende:
  De Nederlanders zouden een “verloren stam” kunnen zijn, namelijk Zebulon. Dat zou gebaseerd kunnen zijn op de zegen van Jacob aan al zijn zonen:
  Genesis 49:13
  13 Zebulon zal wonen aan het strand der wijde zee, ja, hij zal wonen aan het strand bij de schepen, en zijn zijde zal naar Sidon gekeerd zijn.”
  Zelfs Tsaar Peter kwam naar Nederland om “scheepsbouw” van Nederlanders te leren.
  Uiteraard blijft het gissen. Het valt echter op, dat deze droom alleen Nederland betreft. Want wie en vanwaar waren de Batavieren, die via de Rijn naar Nederland kwamen ten tijde van de volksverhuizingen? Het wereldwijd verspreiden van nieuwe technologieën (goochem zijn) doet mij uiteindelijk steeds weer aan Israël denken.

 18. Corry heesen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 22:02

  Shalom Dirk, jouw droom is ook mijn verlangen. Maar eens zal het geschieden op Gods tijd, daar zien we naar uit!!!!

 19. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 22:37

  Beste Ernst,

  Pak de Staten Vertaling met de kant-tekenaren er eens bij.
  En lees dan de genoemde teksten en kanttekeningen nog eens, dan wordt het duidelijker en het gissen een stuk minder.

  Groet, Jan.

 20. K. de Bruijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 22:58

  Shalom, Dirk. Laten wij bidden, dat deze droom werkelijkheid wordt. Bij God is niets onmogelijk.
  Bovendien zal deze droom eens verwezenlijkt worden, als de Messias Jeshua zijn koninkrijk opricht.
  Dit vooruitzicht hebben wij, shalom alechem.

 21. Roelof Kingma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 8 oktober 2016 om 23:52

  Dag Dirk,

  Met groot genoegen heb ik je pennenvruchten gelezen en ik kan me wel vinden in je droom. Sterker nog, ik geloof zelfs dat je droom werkelijkheid kan worden. Belangrijkste voorwaarde om die droom te kunnen realiseren, is dat ieder die zich christen noemt, ook daadwerkelijk christelijk gaat stemmen! SGP en Christen Unie staan al vierkant achter Israël.

  Overdenking: Als je op andere partijen stemt dan christelijke, dan stem je ook vóór abortus en homohuwelijk en euthanasie. Hoe ga je dat verantwoorden voor de Rechterstoel van de Eeuwige?

  Shalom en wijsheid, lieve broeders en zusters,

  Roelof

 22. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2016 om 13:37

  broeder Dirk
  Bij het overlezen van uw droom, moest ik denken aan de rol van Nederland in het verleden en het verlangen naar vrijheid, waarover de Bijbel spreekt.
  En dan lijkt het er soms op ‘…’. Maar er waren perioden waarover wij en onze overheden ons diep moeten schamen, mensen kunnen die niet meer rechtbreien.

  Ieder menselijk geknutsel* aan het verklaren van de profetische Bijbelse boodschap werpt ons terug op de vraag die de mens te horen krijgt van Godswege: ‘Adam, Mens waar ben je?’ * ‘ook binnen christendommelijk bestaan’
  In Jer31:26 lezen wij over Gods profeet, die wakker wordt, kennelijk na een droom, die hij over een bepaalde tijd, die beschreven werd vanwege beloften en omstandigheden, die volgens de HSV vertaald wordt met: “In later tijd, zult u dat begrijpen.” Lett.: in de laatste dagen, zie ook Hebr1:1.
  God heeft Zijn volk heeft d.m.v. de Thorah al het nodige toevertrouwd[Rom3] daarin als appèlmaker, Zijn vaste tijden[Hand17:26], als ook de steeds terugkerende shabbat, waarin zij mogen herkennen, Wie heiligde[Exod31:13; Hebr4:11-16], dat is een geheel andere ‘zienswijze’, dan waarover wij vele christenen horen zeggen, dat de Romeinse beleving [van feestdagen], gefundeerd lijkt op het Evangelie.

  Wij kunnen uit geschiedenisboeken van de eerste concilies opmaken, dat toen richtlijnen zijn samengesteld, hoe geloofsbeleving incl. details over UITLEG betreffende nieuwe godsdienstige feestdagen moeten gaan functioneren, inclusief genade middelen, die door dat instituut bindend werden voorgeschreven.

  Over die dagen vermeldde Jeremia in de laatste verzen van hoofdstuk 30 het volgende: 22-24a En u zult Mij tot een volk zijn en Ík zal u tot een God zijn.
  Zie, een storm van de HERE, grimmigheid is uitgegaan, een aanhoudende storm, op het hoofd van de goddelozen zal hij blijven.
  De brandende toorn van de HERE zal zich niet afwenden, tot Hij gedaan en tot Hij tot stand gebracht heeft de gedachten van Zijn hart.

  Uit Jer31:26 kunnen we opmaken, dat hij het voorgaande als een bemoedigende droom ervoer.
  En uit het daaropvolgende kunnen we opmaken, hoe die droom vervuld zal worden.

  Lezen: 2Petr3:..14-18

 23. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2016 om 15:06

  Ik denk maar zo: laten wij blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem en dat het Joodse volk ook tot inkeer mag komen en hun Tenach lezen waarin zij op heel veel plekken gewezen worden dat Jezus Christus i.d.e.p. hùn Messias is èn voor de hele wereld; een ieder die gelooft. Dus blijven bidden dat zij de Messias Jezus Christus gaan zien als de beloofde Die weerkomen zal.En doordat velen de Tenach gekregen hebben, wereldwijd, gaan ook steeds meer ogen daarvoor open. Want het is juist ook voor het Joodse volk dat zij tot geloof in Christus moeten komen om behouden te worden en het land van Gods belofte mogen bezitten. En met dit alles denk ik ook dat niet het Messiasgelovige deel lid zal kunnen worden van de EU want de EU is alleen maar politiek bezig zonder God.
  Dus als Israël lid zou worden dan denk ik dat dat nog in hun ongelovige staat zal zijn. Trouwens Israël is een puur seculier land. En bekering is alleen individueel.
  Maar de Here God gaat verder op Zijn Wijze en voor Zijn land zijn eeuwige beloften.

 24. maranatha zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2016 om 16:25

  Sjalom Dirk, prachtige droom, wat zal dat heerlijk zijn! Gebed voor Israël is heel belangrijk, morgens bid ik op mijn Hometrainer ca. 10 a 15 minuten voor Israël. Vooral Bijbelteksten bidden is belangrijk. Geprezen zij de Naam des Heren en ook in ons dorp is er een interkerkelijke Israelgebedsgroep 1 x per maand. Vrede zij over Jeruzalem.

 25. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2016 om 20:21

  Beste Dirk, wat uw kiwi’s (uit de Nieuwsbrief) betreft: Niet plukken maar knippen, en niet voor half November; er mag best eens een nachtvorstje overheen. Zo koud mogelijk wegzetten, en die je wil nuttigen, in een plastic zak 3-4 dagen heel warm bewaren en onder dankzegging nuttigen.
  En wat Israel betreft: zelf dank ik God voor zijn trouw aan Zijn volk en land en lees dan bijvoorbeeld Genesis 45. Dit zal profetisch spoedig in vervulling gaan, ook Psalm 85:1 berijmd is heel mooi en gaat reeds duidelijk in vervulling. Om nog maar te zwijgen van een bijbelgedeelte: Ik zal al jullie vijanden verslagen aan jullie overleveren.

 26. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op zondag 9 oktober 2016 om 22:19

  Dirk, ik zou willen dat deze droom uit zou komen. Persoonlijk dank ik de Here God dat ik als zoon van een Joodse vader tot geloof gekomen ben in de Here Jezus. Gelukkig zaten in de Tweede Wereldoorlog toch nog 1 procent van de Nederlanders in het verzet, waardoor alleen mijn vader als jongetje de onderduik te Elim overleefd heeft. Zijn vader en moeder zijn 19 november 1943 vermoord te Auschwitz! Ik hoop dat als het nu weer fout gaat, dat misschien een kwart procentje van de Nederlandse bevolking daadwerkelijk in het verzet komt, hoewel ik het ergste vrees! Wij zijn als christenen in dit land ook maar met plus-minus 0 tot 2 procent vertegenwoordigd, zelfs christelijke ambtenaren die weigeren uit geloofsovertuiging homo-huwelijken te sluiten, worden zonder pardon ontslagen!! Dit is de afschuwelijke werkelijkheid in dit land! Ook zie ik nog die bittere Wim Kok samen met die nog steedse dwaze Jozias van Aartsen de massa moordenaar Jasser Arafat ‘hartelijk’ ontvangen op het Binnenhof en last but not least zie ik de schijnheilige Jan-Peter Balkenende een grafkrans leggen op het graf van de massamoordenaar en organisator van zelfmoordaanslagen (nog steeds een voorbeeld voor toekomstige zelfmoordenaars) de Egyptenaar Arafat! Zelfs Bush en Obama hebben deze ceremoniële kransleggingen geweigerd! Behalve veel krokodillentranen op 4 mei herdenkingen, heb ik nog nooit een welgemeende verontschuldiging van de totaal gecorrumpeerde overheid gehoord!! Gelukkig zijn er in ons land nog steeds christenen die het zout en licht der wereld zijn!! Shalom van Léon van Duren

 27. Iet de Droog zegt:
  Geplaatst op maandag 10 oktober 2016 om 12:49

  Lieve Dirk, die droom, om koude rillingen van te krijgen, maar helaas het is maar een “droom”. Ik geloof dan alles op Zijn tijd komt en tot die tijd moeten wij vooral blijven bidden, dat is zo nodig.
  Dank je wel voor het delen van je droom!! God zij met je. Shalom!
  Ik hoop dat het met de kiwi’s goed afloopt, maar je hebt een goed advies gekregen!

 28. nico zegt:
  Geplaatst op maandag 10 oktober 2016 om 12:58

  Zijn wij èèn van gedachte, beste Dirk? Hier lees ik eigenlijk mijn droom die ik al jaren lang
  in MIJN gedachte heb. Niets heeft mij zo aangegrepen dat 2 van mijn vriendjes, (een tweeling)
  midden in de nacht werden weggehaald uit hun huis, samen met het hele gezin, en nooit meer iets
  van hen is vernomen. Ja, het waren Joden met zo een gele ster. Mijn ouders konden alleen maar
  zeggen: Gods Woord zegt dat het eens goed komt met dit volk. Onze gezamenlijke droom is een droom van (gelukkig velen) in onze natie, ook al lopen zij er niet altijd mee te koop, maar ik weet dat
  menig Christen hun gebeden voor Israél nog brengen voor de troon der genade. Dit is mijns inziens nog de oorzaak dat God ons nog zegent als natie, ook al lijkt het soms een andere kant op te gaan.
  Wanhoop is geen optie, God is altijd nog Generaal in onze strijd met gevouwen handen.

 29. Rian de Koning zegt:
  Geplaatst op maandag 10 oktober 2016 om 16:35

  Ik droom mee hoor en hoop dat hij echt uitkomt!

 30. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2016 om 17:25

  Bedankt Dirk. Jouw droom onze droom, maar zeker Gods droom.
  Wat zal dat mooi zijn. Laten we daarvoor bidden. Voor God is niets onmogelijk.

 31. feikje de witt zegt:
  Geplaatst op dinsdag 11 oktober 2016 om 22:16

  ,,WAT ZAL DE WERELD MOOI ZIJN OP DIE DAG !

 32. Marian zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2016 om 10:26

  Mijn wiegje stond in een katholiek gezin. En hoewel ik niet een Evangelische christin ben of een protestantse christin, noch Gereformeerd, noch Nederlands Hervormd, ken ik wel sommige EO- en protestantse liederen, die ik heel mooi vind. En deze is wel van toepassing hier: “Eens zal op die Grote Morgen”.

 33. annie zegt:
  Geplaatst op woensdag 12 oktober 2016 om 16:20

  Oooh, wat een prachtige droom. Als deze droom toch eens werkelijkheid mag worden. Vanmorgen gelezen dat bij God niets onmogelijk is, dus…. blijven bidden voor vervulling van deze droom.

 34. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2016 om 13:05

  Hallo Dirk… wat kan een mens soms mooie dromen hebben… vooral als het over iets gaat waar het hart van vol is.
  Als ik al die reacties zo lees… voel ik mij net een vreemde eend in de bijt.
  Ik heb toch wel een iets andere Bijbelse visie wat Israël betreft…

  Ik zou het geweldig vinden als heel Nederland eerst achter de Heere Jezus zou staan… het besef van zonden en berouw en vergeving. Wat zal dat een onvergetelijke opwekking zijn.
  Een voorbeeld voor andere landen en regeringen. Als land laten zien dat je onder de heerschappij van de ware, levende God staat en Christus Jezus.
  Om dan vandaar uit, achter Israël staan… ook zij hebben Christus nodig. Maar alle landen, ieder mens heeft Christus nodig… HIJ alleen is onze Redding. Wat de Heere Jezus heeft volbracht aan het kruis op Golgotha is zo onvoorstelbaar, en zo groot… voor de hele mensheid…
  Het enigste wat een mens moet doen is Christus en Zijn offer aannemen in geloof… of men verwerpt het.
  En dan kan men een voorbeeld natie zijn in de wereld. Zonder Jezus Christus… gaat het niet.

  Maar… we hebben allemaal onze dromen, en de realiteit is zo anders.

  Galaten 3:27-28, “Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus”.

  Eén in Christus Jezus… dat is mijn verlangen en mijn droom.

  Dirk en lezers, Vaders rijke zegen om jullie heen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 35. baruch zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2016 om 10:12

  Broeder Dirk, u noemt uw verlangen een droom. Maar u weet toch ook wel dat dat verlangen nu in deze tijd der genade Gods niet vervuld kan worden. God vergadert Zich in deze bedeling der genade Gods een volk voor Zijn Naam: Handelingen 15:14 Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen voor Zijn Naam. Pas daarna zal Hij weder opbouwen de tabernakel van David.: 15 En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is: 16 Na dezen zal Ik wederkeren, en weder opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen, en Ik zal denzelven weder oprichten.17 Opdat de overblijvende mensen den Heere zoeken, en al de heidenen, over welken Mijn Naam aangeroepen is, spreekt de Heere, Die dit alles doet.18 Gode zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend.

 36. Peter zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 oktober 2016 om 15:39

  “Dromen zijn bedrog”, zegt een bekend nummer, maar ooit zal deze droom uitkomen! Wel vraag ik mij af of het land waar wij nu wonen dan ook nog Nederland heet.

  In het 1000-jarig Vrederijk kan het toch niet anders dan dat alle landen pal achter Israël staan? En ja, zelfs dan komt er aan het eind weer een opstand, maar gelukkig weten we nu al dat dat de laatste keer zal zijn en dat het die keer definitief klaar zal zijn.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden