Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Bijbel zegt: ‘U zult niet doden!’ Dit kabinet zegt: ‘U mag uzelf wel doden!’ (50 reacties)

Geplaatst op donderdag 13 oktober 2016, 19:42 door Dirk A A

Schokkend. Huiveringwekkend. Verbijsterend. Bizar. Levensbedreigend. Allemaal woorden die van toepassing zijn op het nieuwe voorstel van het kabinet om hulp bij zelfdoding te gaan bieden aan mensen die niet ziek zijn en hun leven voltooid achten.
Ik was woensdagavond in de auto onderweg naar huis toen ik dit schokkende nieuws hoorde. Had ik het goed gehoord? Is het kabinet dit echt van plan? We nemen onze levenstijden in onze eigen handen.
Hoe anders spreekt David in Psalm 31, terwijl hij wordt bedreigd: ‘Maar ik vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand’ (vers 15 en 16a).

euthanasie
Euthanasie, en dan…

Iedereen – vooralsnog alleen ouderen – die niet ziek is en vindt dat het leven voltooid is, krijgt in dit kabinetsvoorstel hulp bij het beëindigen van zijn leven, onder begeleiding van een speciale ‘stervenshulpverlener’.

Minister Schippers van Volksgezondheid (!) verdedigt vol vuur dit wetsvoorstel, dat ze samen met minister Van der Steur (twee VVD’ers!) in wil dienen. Ze wijst op al die mensen die niet ziek zijn, maar er toch van overtuigd zijn dat hun leven voltooid is, waarbij eerst wel moet worden nagegaan of deze mensen niet depressief zijn of niet gedwongen worden hun leven te willen beëindigen.

Waarom komt het kabinet juist nu met dit voorstel naar buiten? Volgend voorjaar zijn er immers al verkiezingen en het is vrijwel uitgesloten dat zo’n voorstel nog voor de verkiezingen wet wordt. Is het soms het paradepaardje van minister Schippers? Daar lijkt het wel op. Zij wil haar naam verbinden aan deze wet.

Eerder adviseerde de commissie Schnabel het kabinet om de huidige euthanasiewetgeving niet aan te passen. De groep gezonde mensen met een doodswens zou te klein zijn voor ingrijpende nieuwe wetgeving. Verder stelde de commissie dat de meeste mensen die hun leven voltooid achten ook medische klachten hebben, waardoor ze al onder de huidige euthanasiewetgeving vallen.

Toch zet het kabinet door. De beschermwaardigheid van het leven komt er verder door onder druk te staan. Het ongeboren kind in de moederschoot is al vogelvrij en is overgeleverd aan de ‘goedheid’ van zijn/haar ouders of hij/zij het levenslicht mag zien.

Dit is een buitengewoon slecht voorstel van de beide ministers. Ik hoop en bid dat dit nooit wet zal worden.
De minister vindt het zeer barmhartig om mensen met een doodswens te helpen bij hun dood. Ik vind het zeer onbarmhartig. Zeker als we daarbij bedenken dat het leven niet afgelopen is met de dood.

De minister gaat ervan uit dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken. Maar ouderen die eenzaam zijn, die weinig aandacht van anderen krijgen, weinig zorg en soms ook nauwelijks meer contact hebben met hun kinderen of andere familie – als ze die hebben – kunnen ertoe komen om te zeggen: ‘Voor mij hoeft het niet meer.’

Juist de overheid zou zich in moeten zetten voor kwetsbare medemensen, in een uiterste poging hun leven te beschermen. Een samenleving die ruimte geeft om te kiezen voor de dood, zal ten onder gaan. Eerst zijn het de ouderen, later mogelijk ook mensen van middelbare leeftijd en jongeren. En misschien ook wel mensen die ons teveel geld kosten…

Voor degenen die de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, is er na dit leven de hemel en daarna de nieuwe hemel, de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem.
Maar voor hen die Hem niet kennen, is het kiezen voor de dood de slechtste keuze die gemaakt kan worden. Zij verwachten dat alles dan voorbij is, maar het eeuwige oordeel zal over hen komen. Dit is de waarheid die de Bijbel ons leert.

Hebben wij mensen die zich overbodig en tot last van anderen voelen, mensen die niet ziek zijn, niet iets beters te bieden dan de dood? Ze zouden in veel gevallen geholpen zijn met meer aandacht en liefde. En een goed woord over de Heere Jezus.

Dirk van Genderen

50 Reacties

 1. Marian zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2016 om 22:58

  Beste Dirk, Helemaal mee eens. Men kan zich, als men zich er voor openstelt, optrekken aan de Bijbel, het Woord van God en, in dit verband zeker, met de door u genoemde psalmverzen van Psalm 31.
  Ik vind dit een draconisch Wetsvoorstel van Minister Schippers en minister Van der Scheur. Wat mij opvalt dat ze steeds verder gaan met het verleggen van bepaalde grenzen en dat die in feite al lang overschreden worden. Ik hoorde voor Groot Nieuws Radio vandaag iemand zeggen dat er zoveel problemen zijn, dat je eigenlijk niet weet waar te beginnen. En dat werkt best heel verlammend op mensen. Dus wordt er weinig geprotesteerd, dus doet men vaak zijn/haar mond niet open. Ik maak me hier al veel langer zorgen om. Temeer daar ik merk dat het vaak onbespreekbaar is of wordt, als ik mijn mening daarover zeg. Ik heb het steeds over negatieve onderwerpen, zoals dit onderwerp. Maar dit hele gebeuren vind ik zelf al negatief. Als dit Wetsvoorstel van beide ministers zal worden aangenomen, dan zal dat een zeer nadelig effect hebben op onze Nederlandse Samenleving. Het aantal zelfdodingen en dan nog met zogenaamde ‘hulp’ zal alleen maar toenemen. Hoe kunnen toch de ministers hiervoor zijn? Ik begrijp het niet. Wat bezielen deze ministers?

 2. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 13 oktober 2016 om 23:18

  De barmhartigheid van de goddelozen is wreed…. Spreuken 12:10b.

  Het gaat van kwaad tot erger.
  De gevallen mens leeft zijn zondeval ten diepste uit.
  Opstand tegen zijn Schepper tot aan het levenseinde toe.

  En nog is het einde niet.
  Zal nog erger worden.

  Geen God en geen meester…. het eigen ik op de troon.
  We laden zeer grote bloedschuld op ons.

  Hoelang zal de HEERE nog lankmoedig zijn voor Nederland en de westerse samenleving?

 3. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2016 om 12:01

  Vanmorgen, tijdens het koffie drinken met mijn gelovige overbuurvrouw hebben wij het hierover gehad. En we spraken hetzelfde uit als wat jij, Dirk, hier hebt geschreven.
  En we kwamen tot de volgende conclusie: de wereld en Nederland voorop is bezig om hun eigen graf te delven.
  Wat bedoelden wij met: eigen graf delven/graven?
  Antwoord: de tweede dood ook wel de hel genaamd wordt door de ongelovigen onder aanvoering van satan zelf gegraven. De plaats waar ze uiteindelijk voor altijd zullen verblijven hebben ze zelf in hun aardse leven gecreeerd.

  Het vierde zegel uit Openbaring 6:7 geeft weer dat er een vaal paard opkomt met daarop de …dood.
  De dood is een persoon. Zijn (doden) rijk volgt hem. Dat het een rijk is betekent dat het onderdanen heeft van…doden = ongelovige mensen die in dienst staan van de dood=satan en hem volgen.

  Openbaring 20: 14 zegt dat de dood en het dodenrijk zal geworpen worden in de poel van vuur en zwavel waar ook het beest is en de valse profeet. Dit duistere oord (hel) waar God/JHWH niet is, is door de dood en zijn dodenrijk zelf gegraven…
  Deze wetsvoorstel betekent voor mij: Openbaring is (zichtbaar en hoorbaar) in volle gang…

 4. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2016 om 12:28

  Romeinen 6:23a Het loon dat de zonde geeft, is de dood …

  “Dutch government plans to legalise assisted suicide”
  Ook in Amerika wordt er over geschreven, met verwijzingen naar Hitler en “eugenics” (eugenetica, het ideaal om de wereldbevolking te reduceren tot onder de 500 miljoen). Dit soort wetgeving zou toch ondenkbaar moeten zijn?
  In de wielersport zegt men: de dood of de gladiolen. Dat verwijst naar het juiste vechtersinstinct, iets wat ontbreekt in onze christelijke gemeenten. ‘De dood’ heerst ook in onze gelederen als een gelatenheid waarmee men “alles van Christus verwacht”.
  Alsof de Heer nog niet genoeg heeft gedaan. Jezus wil aanwijzingen geven en strijders opleiden in Zijn dienst.
  Maar wàt als men tevreden is met de dood? Dan komt de overwinning van anderen over u in de vorm van vuur en zal alsnog de wil des Heeren geschieden. Zoals onze overwinning zich ongetwijfeld ook gaat bezighouden met deze politici, is het niet vanuit ons land, dan wel vanuit de USA.

 5. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2016 om 12:54

  Dit kan de weg vrijmaken om nog meer op de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen te bezuinigen, waardoor zij zich ellendig en uitzichtloos zullen voelen en zelfdoding wel erg gemakkelijk wordt gemaakt.

  Zo’n hulp bij vrijwillige levenseinde kan door zorgverzekeraars, artsen, het UWV en de sociale dienst erg gemakkelijk aan chronisch zieken, gehandicapten, zorgbehoevende ouderen, arbeidsongeschikten en langdurig werklozen (fase 4) worden opgedrongen wanneer er weer op de zorg en de sociale zekerheid bezuinigd moet worden, mocht het begrotingstekort weer oplopen. Dat krijg je er van wanneer wij als samenleving zorgbehoevenden verwaarlozen en alleen maar aan onszelf denken en de zorg maar aan de marktwerking wordt overgelaten!

  Hierbij krijg ik het gevoel dat de VVD, D66 en de PvdA het liefst af zouden willen van chronisch zieken, gehandicapten en zorgbehoevende ouderen! Zodat de premies en belastingen voor Hardwerkend Nederland omlaag kunnen over de letterlijke lijken van de zwakkeren in onze samenleving! Wat is ons land toch op dit gebied enorm afgegleden sinds Paars in 1994 aan de macht kwam en de euthanasiewet invoerde in 2002. Ook niet vergeten destijds met de Pil van Drion.

  De SP ziet ook dat er een verband is tussen dit wetsvoorstel en de bezuinigingen in de zorg, de VVD vindt dat maar onsmakelijk om die suggestie te wekken. Blijkbaar voelt de VVD op haar teentjes getrapt wanneer haar verborgen agenda ontmaskerd wordt!

 6. Ellie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2016 om 15:22

  Men kan Nederland totaal niet vergelijken met de USA! In America is “The Second Amendment” of the US Constitution een zeer heet hangijzer… ironisch, nietwaar? 😀 Het is een wet uit 1791 en zou tweehonderd jaar later niet meer moeten gelden, maar de Amerikaanse samenleving is zeer paranoïde en zeer angstig! Het motto van de GOProud ‘Redcoats’ is : “In Guns We Trust” in plaats van “In God We Trust”. De Burgeroorlog van 1860 is nog steeds niet beëindigd, net zoals “apartheid” nog steeds zeer levend is in de Divided States of America. United We Fall, Divided We Stand is de trieste werkelijkheid in de “USA”. Er zijn mééér Amerikanen gedood door wapens sinds 1968! dan in ALLE US oorlogen tezamen!!! In totaal 1,396,733 Amerikaanse doden in oorlogen tegenover 1,516,863 slachtoffers in de “USA” door wapen geweld ! NB : So the statistic still holds up: There have been 1,516,863 gun-related deaths since 1968, compared to 1,396,733 cumulative war deaths since the American Revolution. That’s 120,130 more gun deaths than war deaths — about 9 percent more, or nearly four typical years worth of gun deaths. And that’s using the most generous scholarly estimate of Civil War deaths (750,000!), the biggest component of American war deaths. Punt is, dat de ‘Verenigde Staten’ schijnheilig zijn, wanneer zij altijd zeggen en schrijven : “In God We Trust” ! Amerikanen geven het slechte voorbeeld aan de hele wereld en bemoeien zich ook nog met alle landen! En dan hebben we het nog niet eens over de zelfmoord statistieken in NL, waar gemiddeld VIJF mensen per DAG zichzelf van het leven beroven (1871 in het jaar 2015)! Bij jongeren tussen de 20 en 30 jaar is de grootste toename samen met ouderen boven de zestig. Door dit nieuwe wetsvoorstel (welke hoogstwaarschijnlijk NIET door de Eerste Kamer zal komen) zou het weleens kunnen verdubbelen? naar tien per dag?!? Ik zie de Randstad als het “Wilde Westen” van Nederland. Daar is de meeste stress in het meest overbevolkte landje ter wereld, na Bangladesh en Zuid Korea !!

 7. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 14 oktober 2016 om 21:35

  Ik denk bij uw artikel nu aan Hosea 4:6 ” Mijn volk gaat te gronde bij gebrek aan kennis”. Mensen
  gaan verloren (hier en na dit leven) als ze Jezus niet leren kennen en zijn volbrachte werk niet begrijpen. Wat is dan onze enige opdracht? OVER HEM VERTELLEN… zoveel mogelijk! Ik heb al gemerkt dat velen nog nooit
  over het leven hierna hebben nagedacht én dat ze interesse tonen en vragen stellen als we over ons
  vertrouwen in onze hemelse Vader spreken. Dus: DOEN! Deze week hoorde ik in het nieuws vermelden dat in België (of Vlaanderen, dit ontsnapte me) één op 20 mensen depressief is! Hoe zou dit komen? Velen denken dat ze het wel alleen kunnen.

 8. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 0:08

  “Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen”

  Die leuze klonk in vrij recent verleden, in WOII en hoor je ook nu weer…
  Geschiedenis leert ons, dat geschiedenis zich steeds opnieuw herhaalt.

 9. Avda zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 15:01

  …( vervolg van 7 ) Velen denken dat ze het alleen kunnen… tot er iets moeilijks komt! Vannacht bedacht ik dat ik hier moest aanvullen met Efeziërs 2:10 “Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus (zonder Mij kunt gij niets doen Joh. 15:5) geschapen om goede werken te doen die God TEVOREN bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen”. Mijn gebed is (zoals Jezus bad in Johannes 17:4) dat ik Vader hier verheerlijk door het werk te doen dat Hij mij geeft. Ik wens allen hier veel zegen bij alles wat u deze week in Jezus’ naam zult doen…’t is Zijn Werk… wat een geruststelling!

 10. S zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 16:19

  Helaas is dit al jaren zo, met de abortuswet.

 11. Karel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 16:42

  Ach, laten we bidden voor minister Schippers en de hele clan die probeert te regeren maar daartoe niet in staat zijn. Wie God verlaat heeft smart op smart te verwachten. Dat ze God verlaten hebben, of nooit erkend, is in heel Europa (Brussel) te zien. In het verleden zijn politici die een wet die tegen Gods geboden ingaat aankondigden, op een onnatuurlijke wijze om het leven gekomen. Bijvoorbeeld Koos Rietkerk, Els Borst, Pim Fortuyn, en wie weet wie nog meer. Jammer voor minister Schippers maar misschien is er voor haar nog hoop? Overigens ben ik het gedeeltelijk met Avda eens, alleen spreekt Hosea over het volk Israel maar nu gaat het over alle volken die op aarde ronddolen!

 12. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 18:41

  In de nieuwsbrief wordt gemeld dat de evangelist Donald Kuyokwa in Malawi als gepensioneerde leraar een maandelijkse uitkering heeft van €200,-. Dat is alleen weinig als je dat vergelijkt met de inkomens hier. In Malawi echter is het een vorstelijk inkomen. Malawi is maar gedeeltelijk een geldeconomie. Het meeste gaat zonder geld, zoals ook hier in de Middeleeuwen alleen de hogere kringen over geld beschikten. De meeste mensen hadden geen geld en konden toch goed rondkomen. Zelfs de lagere Adel had nauwelijks geld. De mensen die het echt arm hebben zijn de ongeveer 50 miljoen Amerikanen die van voedselbonnen moeten leven. Die voedselbonnen hebben een waarde van ongeveer $220,- per maand, dus ongeveer het inkomen van Donald Kuyokwa in Malawi. Maar de VS is wel een geldeconomie met prijzen die ongeveer even hoog zijn als hier. Die mensen lijden dus wel armoede, zeker als ze er niets bij hebben. Dus Dirk, even doordenken voordat je weer moord en brand gaat roepen.

 13. Joke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 19:33

  Ik sluit me van harte aan bij de vorige schrijvers maar zie daarin veel meningen en oproepen tot gebed en voorbede. Helaas weinig aanbevelingen tot handelen/werken. Bidden en werken hoort bij elkaar: DABAR “WERK ZOLANG HET DAG IS WANT DE NACHT KOMT WAARIN NIEMAND WERKEN KAN”. Jezus riep zijn dicipelen op om een lichtend Licht en een zoutend Zout te zijn op de plaats waar zij gesteld waren. Als elke gelovige eens de gelegenheid zou zoeken om, daarin geleid door de Heilige Geest, een medemens aan te spreken met een vraag over diens toekomstverwachting en waarop die persoon zijn hoop gesteld heeft voor vandaag en voor de toekomst…dan zou dat er weleens toe kunnen leiden dat we een woord van bemoediging en vertroosting mogen spreken.

  Jezus sprak voor Zijn hemelvaart: “Maak alle volken tot Mijn discipelen… verkondig dit evangelie… en zie, Ik ben met U tot aan het einde van de wereld”. Een mooi lied zegt: “Rust mijn ziel, Uw God is Koning, heel de wereld Zijn gebied, alles wisselt op Zijn wenken maar Hijzelf verandert niet”. Wanneer het wereldgebeuren en al die leidslieden die zelf de weg kwijt zijn en daarbij zo leugenachtig zijn dat ze zelfs nog vrome woorden in hun mond durven te nemen en ons onrustig maken, dan past het ons dichtbij de Bijbel te blijven en elkaar te vertroosten met al die heerlijke beloften die Hij in vervulling doet gaan voor allen die Hem verwachten. Als we zelf daaruit leven mogen we anderen bemoedigen dichtbij de Koning van alle koningen te blijven die ons verzekert dat HIJ GETROUW EN WAARACHTIG IS en dat Hem niets uit de Hand loopt. HIJ IS ER BIJ.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 19:55

  Ik citeer hier slechts een stukje uit Mattheus 24.
  Matth. 24: 4 – 14
  “En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. (kijk naar het gehele midden oosten)
  Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk,(kijk naar de snel spanningen tussen de VS en Rusland)
  en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. (we hebben inmiddels een groot aantal gehad en niemand heeft aandacht voor de vele hongersnoden in bijv. Aleppo) Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. 10 En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. 11 En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt (let op het gemak waarmee wetten “even” worden veranderd), zal de liefde van de meesten verkillen (abortus en euthanasie is er een uiting van). 13 Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”
  Aan het volgende ontbreekt het helaas in de hele wereld:
  Jeremia 2:13
  “……Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houwen, gebroken bakken, die geen water houden.”
  WAAR blijven toch de voorgangers en de predikanten die van het levende water gedronken hebben?
  Johannes 4:14
  “maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven.”

 15. Els zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 19:59

  Helaas word ik er in mijn werk vaak mee geconfronteerd, ik werk in de zorg, kom mensen tegen die ziek zijn het niet meer zien zitten, vervolgens hun eigen einde organiseren, want dit kan per spuit. Ik vind het ronduit verschrikkelijk, die mensen denken eindelijk rust te hebben. Mijn vraag is dan: als je nergens in gelooft hoe kun je dan weten of je eindelijk rust krijgt. Wat je ook zegt of aanhaalt, mensen die beslist niet in God willen geloven maken echt die stap, ik word er beroerd van, heb dit al vele malen mee gemaakt, wat je ook zegt het haalt niks uit.

 16. Een zuster zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 20:23

  Hoorde net Psalm 42 vers 5: Maar de Heer zal uitkomst geven! voor de radio tijdens het
  lezen van deze brief.
  Zou de Heere de vele gebeden om een christelijke regering! gaan verhoren?
  Mijn hoop vlamt weer op!
  Laten wij vurig blijven bidden hiervoor!

  Toen ik mijn ogen even dicht had, en riep: o Heere God, wat is die wet verschrikkelijk!,
  zag ik een beeld van minister Schippers met grote ogen vol angst voor haar Rechter staan…

 17. marjan visser zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 21:10

  Moeten wij als christenen niet iets gaan doen om dit voorstel tegen te houden?
  Mogen wij ons langer stilhouden?
  Ik zal voor de regering bidden.
  Groeten, marjan visser

 18. Jannie Bakker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 15 oktober 2016 om 22:02

  “Ik kan alles wat hier boven door broeders en zusters gezegd wordt volledig mee eens zijn . Het is vreselijk wat er gebeurt, triest verdrietig. Ik vraag mij af hoe zal de Heer hier op handelen?
  Dit is nog erger dan Sodom. Ik hoop en bid dat de Heer gauw heel gauw komt.

 19. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 0:46

  Beste Dirk,

  De wereld is in handen van de boze. Het wordt alleen maar erger op deze wereld. Misschien is dit een uitvloeisel van dat het geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is. Zie 2 Thessalonicenzen 2:7. Steeds meer neemt de wetteloosheid toe op alle gebieden en op alle fronten. Totdat het uitmondt in de openbaring van de wetteloze (2 Thes 2:8). En het gaat de mensenmoorder van den beginne alleen maar om God te dwarsbomen en dit is een onzalige gedachte die hij geplant heeft bij de regeringsleiders. Aangezien deze wereld naar het einde toe loopt, zal dit niet het laatste zijn wat wij kunnen verwachten.
  Bidden voor de regering dat de wetteloosheid enigszins wordt ingeperkt, is hard nodig. Liefde voor de waarheid, voor de Bijbel is tanende. Relatief weinigen kennen de Bijbel, willen ernaar leven en toepassen op alle gebieden in hun leven en het wemelt van de valse leringen. Hoe kunnen wij dan verwachten dat een ongeestelijke en grotendeels onchristelijke regering dit zal begrijpen dat het leven kostbaar is en door God gegeven? Wat kunnen wij in hemelsnaam doen dan bidden en bidden en nogmaals bidden voor deze regering? Wij kunnen handtekeningen verzamelen en allerlei petities tekenen maar dat raakt alleen de periferie. Wij zijn al te ver heen. Volgens mij is dit een aflopende zaak. We moeten ons concentreren op het redden van levens. Dat ze behouden worden voor de eeuwigheid. Dat is een betere methode om een naar het lijkt een op drift geraakte samenleving te bereiken. Getuigen van ons geloof en mensen vertellen dat er een oplossing is te vinden in Jezus Christus. Door in Hem je levenszin en doel te vinden is een betere oplossing dan de dood tegemoet te gaan. Dat laatste bevrijdt je misschien wel van dit leven maar niet van jezelf. En je weet ook niet waar je terecht komt. Wie wil die gok wagen?

 20. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 8:08

  Beste mensen,
  Dit commentaar is voor mij een zeer moeilijk thema. Waarom: Omdat mijn vader op 57 jarige leeftijd zelfdoding pleegde. Moeder bleef met 7 kinderen, allen nog thuis wonenden, alleen over. Wij mochten er met niemand over praten en zeker niet met de 3 minderjarige kinderen, want die wisten niet de doodsoorzaak van vader. Ik heb een heel moeilijke tijd gehad toen, om dit te verwerken zonder geestelijke hulp.
  Jaren geleden heb ik op T.V. een documentaire gezien over een onbekende volksstam in het amazonewoud. Hier werden de oude mensen die aan het einde van hun leven waren en niet meer verder wilden leven, naar een bepaalde plek in het oerwoud gebracht en stierven de hongerdood.
  Het is misschien een luguber verhaal. Toch heeft het mij geholpen om de angst kwijt te raken, dat mij hetzelfde zou overkomen als mijn vader. Het is dus naar mijn mening geen actieve maar passieve euthanasie. Hub.

 21. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 8:54

  Dank u, Dirk, voor uw brief. Ik las met dankbaarheid het verhaal van Donald Kuyokwa en dacht aan wat ik gisteren vond in Psalm 79:11: “Het zuchten van de gevangenen kome voor Uw Aangezicht, doe de ten dode gedoemden overblijven naar de grootheid van Uw Arm”. Mag dit ons aller gebed zijn voor degenen die Jezus nog niet kennen… en om die te vinden hoeven we echt niet op reis te gaan!

 22. baruch zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 13:45

  Als een ongelovige sterft is die voor eeuwig verloren: Johannes 3:18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
  Als een wedergeborene sterft is die voor eeuwig behouden: Rom.8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen,39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.
  Zelfdoding heeft hier geen invloed op.

 23. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 14:50

  Beste br. Dirk en al de mede schrijvers, hartelijk dank hiervoor. Jaren geleden was er via de E.O. een programma over de tijd waarin we nu leven. De ouderen zouden beoordeeld worden op een punten systeem, wie onvoldoende punten had kreeg een spuitje! Nog even en dan is het zover. Br. Dirk je schreef terecht dat de “samenleving”(mensheid) ten onder zal gaan door deze wet. We konden het aan zien komen, sinds de abortus wet, die er mede het C.D.A. is gekomen, heeft God zijn zegen over ons volk weggenomen. Dit waren de wijze (profetisch woorden) van mede E.O. oprichter Ds. Glashouwer. Na de abortus wet kwam het homo huwelijk, legalisatie van de prostitutie en de euthanasie wet. Geen God, geen Meester, hoogmoed en trots is voor velen de basis van hun keuze, niemand zal mijn aftakeling mee maken! Dit alles zegt veel van de “geest” welke ons land bestuurt. Nu de ouderen, daarna komen allen aan de beurt die geen economische waarde meer hebben. Ik moest denken aan de woorden van Jezus in Joh.17:9: Ik bid voor hen; niet voor de wereld bid ik U, maar voor hen die Gij mij gegeven hebt, want zij zijn van U, al het mijne is het Uwe en het Uwe is het mijne, en Ik ben in hen verheerlijkt. Broeders en zusters, ik ben er van overtuigd dat het zeer dringend nodig is dat de kinderen van Jezus zich meer gaan richten op de Kerk en Gemeente, dat men zich geestelijk gaat wapenen met die van God. Bijbel kennis is in deze Godloze tijd het belangrijkste wapen. Hosea waarschuwde ons; zijn volk ging ten gronde door gebrek aan kennis van Godswoord. Er zal veel meer profetisch onderricht moeten komen, een oproep om deel te nemen aan de bidstonden. Want we leven in de eindtijd en hebben Gods leiding en bescherming hard nodig om weerstand te bieden tegen de Tijd geest! Helaas mogen we het van de “hooggeplaatsten” in ons land niet meer verwachten want christenen zijn een kleine minderheid geworden. Uw en mijn getuigenis blijft over!

 24. Nico zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 15:22

  Vanuit Gods Woord weten wij dat het veel erger gaat worden, al is het moeilijk voor te stellen. Met het voort schrijden van de tijd zullen wij steeds meer met verbijstering zien wat er uit de koker van satan komt en die zich bedient van mensen uit de wetenschap en hen die de wereld moeten leiden. Wij, als gelovigen in “Jezus Christus”, zullen ons geestelijk sterk op moeten stellen in komende tijden.

 25. Gilly Veltman-Miedema zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 20:16

  Beste Dirk, bedankt voor dit schrijven. Laten we bidden voor Gods wijze leiding bij dit wetsvoorstel.
  Verder bid ik mee voor het grote wonder van herstel voor de vrouw van Rene Postma. Misschien hebben jullie iets aan het boek: “genezen van kanker” van Hugo Leemputten.
  Gods zegen toegewenst.

 26. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 22:04

  Wat bedoelt Baruch (no.23) met “zelfdoding heeft hier geen invloed op?”

 27. Derk zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 22:26

  Kunnen we hier een “parallel” zien hoe het het volk Israël verging als men hun God uit het oog verloor en eigen wegen ging. Kunnen we dit naar nu doortrekken? Dan is het helaas te laat. De christenheid is sinds Scofield en anderen hun eindtijdverhaal er hebben ingeramd kennelijk niet meer vatbaar voor profetisch onderricht. Men kijkt daardoor nog maar naar 1 kant en ziet daardoor niet dat er ergens anders zware ontwikkelingen gaande zijn. Wie hoort voorgangers nog spreken over de vele, vele slachtoffers (schattingen zijn vele miljoenen) van het Romeinse rijk en in aansluiting daarop van de inquisitie? Het lijkt een vergeten boek. En in de Tweede Kamer zijn de christelijke partijen geworden tot “gedogers en constructief meedenkers”. Bereidt u voor op verdrukking nu het nog kan om u te wapenen. En voor er iemand een domme opmerking maakt, ik bedoel geestelijke wapenen.

 28. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 23:00

  Hallo Dirk,

  Gaarne wil ik nog een keer op je artikel reageren.
  Afgelopen week kreeg ik een e-mail dat een familielid van mij vanwege hartklachten in een ziekenhuis is opgenomen. Daar heeft de persoon een hartstilstand gehad, wat in feite een natuurlijke dood is. Daar de persoon in het ziekenhuis was, kon men onmiddellijk reanimatie toepassen en de persoon weer tot leven terugbrengen wat normaal gesproken niet mogelijk was.
  Nu weet ik dat sommige mensen met hartproblemen een wilsbeschikking bij zich hebben dat ze geen reanimatie meer willen.
  De vraag is dan, is hierbij sprake van zelfdoding?

  Enrique

 29. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 16 oktober 2016 om 23:37

  Nee. Er wordt immers NIETS ingeslikt of ingespoten, om het leven te beëindigen. Als er geen reanimatie plaats vindt dan gaat de mens op natuurlijke wijze sterven. Een wils beschikking heeft daar niets mee te maken.
  De andere kant van de medaille:
  Het kan ook gebeuren dat iemand een hartstilstand krijgt ergens en wil wel gereanimeerd worden maar dat gebeurt niet. Omdat er net niemand is. Dan is het toch ook niet de schuld van de anderen dat hij is overleden…

  In Openbaring 13 vers 15 wordt vermeld dat allen die het beeld van het beest (uit de zee) niet aanbaden..gedood…werden.

  Er komt een tijd dat men moet kiezen.
  1e Kiezen om het beeld van het beest te aanbidden en dan kies je voor het (aardse) leven
  2e kiezen om het beeld van het beest niet te aanbidden en dan kies je voor de dood.

  Vraag: is dat zelfdoding of vraag je dan om gedood te worden omdat je niet langer wilt leven en is dat dan zonde?
  Nee en nee.
  Je kiest voor de dood om een HOGER doel te bereiken. Namelijk: Je stelt Christus Jezus centraal en Hem wil je alleen aanbidden. Ook al weet je dat je daardoor gedood wordt.

  De drie vrienden van Daniel wisten dat ze in de vurige oven geworpen zouden worden als ze niet gingen buigen voor het beeld van Nebukadnezar. Ze zouden dan normaal gesproken verbranden (gedood worden).
  Ze kozen er voor om staande te blijven en zo kozen ze voor de verbrandingsdood.
  Was dat zonde?
  Nee.
  Ze dienden een Hoger doel. Ze vertrouwden op hun God/JHWH. Zij stelden Hem centraal in hun keuze!!

  Saul vroeg zijn wapendrager om hem te door spietsen met de speer. Dat deed de wapendrager niet en Saul door spietste zichzelf en zijn wapendrager deed alzo.
  Dat was …zonde.
  Waarom is dat zonde?
  Saul wilde niet door een heiden gedood worden en stelde zichzelf centraal.

  Onze minister is …zondig…bezig. Zij dient geen Hoger doel. Maar zij stelt de mens centraal en dat is ….zonde. Het dient het slechtste en laagste doel. Het mist het…. juiste en beste Doel.

 30. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 17 oktober 2016 om 2:01

  We kunnen wel degelijk wat doen:
  1. Bidden tot God, de Almachtige Vader.
  2. Protesteren tegen dit Wetsvoorstel in Den Haag bij de Levenseindekliniek met gebed, net als bij abortusklinieken.
  3. Maar niet alleen in Den Haag. Maar in elk dorp en in elke stad Gebedsbijeenkomsten houden in de kerken. De klokken moeten worden geluid in elke Kerk. We moeten ons luid laten horen om dit wetsvoorstel niet door te laten gaan.
  4. Last but not least: Contactformulier invullen bij de Rijksoverheid via Internet. Hoe meer formulieren de Regering krijgt hoe beter. Zet ze maar aan het denken. Laten we ons hart laten spreken. Ieder heeft zijn/haar eigen invalshoek en des te meer argumenten tegen ‘hulp bij zelfdoding voltooid leven’ ze krijgen.

  Dat Gods Geest ons moge inspireren hoe we dit het beste kunnen doen.

  Zomaar wat ideeën. Ik heb verder zelf niet zo’n organisatietalent.

  Moge God onze Regering en ons allen wijsheid schenken in deze moeilijke tijden.

 31. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 17 oktober 2016 om 10:14

  Antwoord voor no. 26: Ik bedoel dat zelfdoding niet van invloed is op de gemaakte keuze tijdens het leven.

 32. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 17 oktober 2016 om 11:40

  Marian,
  Ik ben het helemaal met je eens. Wij christenen moeten meer in actie komen buiten de kerkmuren in de maatschappij en zeker in de politiek, want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald.
  Steeds meer krijg ik het gevoel, dat vele christenen zich schamen om hun christen-zijn te laten zien en horen in de maatschappij en dus ook in de politiek. Al 16 jaar ben ik bestuurslid van het plaatselijk CDA. Maar ik word de laatste tijd meer uitgelachen dan bemoedigd met mijn christelijke voorstellen, vooral door de jeugdige leden.
  Toch blijf ik een oproep doen aan U allen: Blijf bidden tot de Heere en werk voor de Heere, door uw christen-zijn daadwerkelijk in praktijk te brengen in de maatschappij en zeker in de politiek. Hub

 33. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 17 oktober 2016 om 14:29

  Beste Dirk.
  Bedankt voor je schrijven. Ja dit maakt je heel verdrietig. Dan verlang je naar éénheid van christenen. Al deed David het alleen tegen Goliath. Laten wij vragen wat wij persoonlijk kunnen doen.
  Er is nood. Een half jaar geleden ging ik boodschappen doen. In mijn hoofd naar God wat doe ik hier.
  In de supermarkt tikte een man mij op de schouder. Hij vroeg iets vaags. Wij kwamen aan de praat.
  Hij had het over zelfmoorden in zijn buurt en weet je wel in wat voor buurt hij woonde. Ja, dat zag
  je aan hem. Bijna geen tanden enz. Ik vertelde van God en een hele mooie toekomst. Hoe weet je dat er een God is. Ja dat kun je weten ga naar huis en roep in huis naar God, want God heeft belooft , wie klopt wordt open gedaan. Laten we geloof tonen en op pad gaan. Met God is er altijd overwinning.
  Laten we Satan’s werk ontmaskeren met God en nooit zonder Hem. Laten we voor elkaar bidden.

 34. Berend zegt:
  Geplaatst op maandag 17 oktober 2016 om 18:26

  Over zelfdoding: het kan zijn dat de Heer er niet blij zal zijn als een gelovige dit doet.
  Je vertrouwt er dan niet op dat Hij je leven onder alle omstandigheden blijft leiden.

 35. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op dinsdag 18 oktober 2016 om 18:23

  Baruch, bedoel je dat als een gelovige euthanasie pleegt diegene behouden zal zijn?
  Als je dat doet ben je GEEN kind van God. Als je jezelf doodt, dood je je lichaam maar ook je ziel. En iedereen die dat doet is voor eeuwig verloren. Ik ben het eens met Berend dat je dan niet op God vertrouwt en dus geen ware gelovige bent. God ALLEEN geeft en neemt het leven.
  Verder ben ik het van harte eens met jouw schrijven Dirk en met alle andere schrijvers. Het is verschrikkelijk wat er allemaal in ons land gebeurt en het zal inderdaad steeds erger worden. God is nog steeds geduldig met ons land, maar er zal een tijd komen dat Gods geduld op is en wij verschrikkelijke dingen kunnen verwachten.

 36. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 om 0:05

  Wij mogen en kunnen ons lot niet zelf in eigen hand gaan nemen. Maar het leven van onze medemens wel leefbaarder maken waar, en zo God ons daarin leidt. In Jezus zijn we rijk gezegend. Wat de toekomst dan ook brengen mag? Onze hoop en verwachting is op Hem, de Levensvorst die de sleutels van leven en dood vast in handen heeft. En niemand kan ons uit Zijn Hand rukken.

 37. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 om 11:05

  Beste Dirk,

  @Florianne, je bent enorm stellig in je uitspraak. Wees daar voorzichtig mee. Je oordeel is snoeihard. Jij kunt je dat misschien niet voorstellen dat je je zelf van het leven beroofd (dan heb ik het niet over euthanasie) maar voor elke zonde van Gods kinderen is betaald. Gods kinderen doen tot hun laatste snik zonden, maar hun schuld is betaald door Christus.

  Groetjes van Elisabeth

 38. Sjaak zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 om 11:59

  Helemaal mee eens Elisabeth. Groetjes, Sjaak

 39. Ivon zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 om 13:46

  Eens met Baruch 31 en Elisabeth 37.

  Eens kind van God, altijd kind van God, ongeacht welke ziekte, want depressie is een ernstige ziekte van deze tijd.
  Trouwens, wat meer begrip en liefde naar deze mensen toe, kan de zelfmoordcijfers alleen maar doen dalen.

 40. Willy zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 om 14:33

  Als je zo ver bent, ik spreek uit ervaring, dan lijkt het of niets je meer rest dan er een einde aan te maken. Denkt u werkelijk dat een (geestelijk) gezond mens de behoefte heeft om zelfmoord te plegen? Nee, God ziet het lijden van deze persoon aan en lijdt met hem mee. Indien het de persoon toch lukt om zich zelf van het leven te beroven, zal God hem dit niet aan rekenen, immers God Zelve weet hoe zwaar het deze persoon te moede was: een vermoeide, geen uitzicht meer ziende, geestelijk ongezond persoon.

 41. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op woensdag 19 oktober 2016 om 20:54

  Beste Dirk,

  De visie op zelfdoding geeft weer welke gedachten er zo leven bij mensen die de Here willen volgen. In de Bijbel weet ik alleen van Saul en Judas van Iskariot die zelfdoding pleegden. Dat waren geen goede voorbeelden. Die zijn niet behouden.
  Maar pastoraal gezien ligt de zaak veel gecompliceerder. Ik denk dat het motief van mensen ook heel belangrijk is. Niemand stapt zomaar lichtvaardig uit dit leven. Daaraan ligt vaak een diep lijdensweg ten grondslag of uitzichtloosheid (geen hoop hebbende). En ik heb het nu over wedergeboren gelovigen die een poging wagen. Die zijn er ook. In het licht van de Schrift denk ik dat zij behouden zijn, maar loon in de vorm van hemelse heerlijkheid zullen derven. Iemand die wedergeboren is, is verzegeld met de Geest. Efeze 1:13,14, HSV. Hij kan niet meer verloren gaan. Maar het kan wel zo zijn, dat zijn werken verbranden. Zie 1 Korinthe 3:12-15. Hij zal geen loon ontvangen. Hij zal de zegeningen van het Koninkrijk Gods missen. Zie Galaten 5:19-21. Want de kroon is er alleen voor de getrouwen. Jacobus 1:12, Openbaring 2:10. 2 Timotheüs 2:12,13.

  San

 42. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 oktober 2016 om 12:23

  Nog een derde……Achitofel……de raadsman van David en later Absalom.

  Mijne tijden zijn in Uw Hand
  en het zesde gebod, gij zult niet doden.

  Dan is Gods Woord duidelijk genoeg

 43. Christi zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 oktober 2016 om 13:09

  Een vraag: waarom is het voor ons belangrijk om te weten wie er behouden zijn of worden!?

  Daar gaan wij toch niet over!
  De Here God heeft het laatste Woord!
  Hij heeft het oordeel aan de Here Jezus gegeven, die alle harten kent.
  David wilde ook liever vallen in de Handen van God dan in mensenhanden en dat is te begrijpen!
  Zelf moest ik denken bij de reacties aan Jesaja 42:3+4

 44. Willy zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 oktober 2016 om 20:02

  ‘Christi’ helemaal met je eens! Wij gaan daar inderdaad niet over. In verschillende reacties gaat het over het feit
  of iemand wel behouden zal worden. Het komt dan op mij over van: WIJ wel, ZIJ niet……Echter God ziet het hart van de mens aan, wij mensen zien alleen de buitenkant. U zult verbaasd zijn over degenen die u later nog in het hiernamaals tegen zult komen…….

 45. Avda zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 oktober 2016 om 15:05

  Zeer bemoedigend vind ik Psalm 33:13-15: “De Here schouwt uit de hemel,
  Hij slaat ALLE mensenkinderen gade….
  ..Hij, Die hun ALLER harten vormt ….”
  en daar neemt Hij geduldig de tijd voor! Dank u Heer voor uw barmhartigheid!

  Deze hele week bleef ik denken aan één zin uit de preek van onze voorganger. Het ging over Job die aan God vraagt waarom hem dit was overkomen en God liet verstaan: het gaat hier niet om jou, Job, het gaat hier om Mij! Als we het zo bekijken: AL wat in ons leven gebeurt, dan ”is mijn hart gerust”, Psalm 57:8 en 112:7!

 46. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 oktober 2016 om 15:48

  Mooi gezegd, Willy!

  En Avda inderdaad….ik kreeg ook eens te binnen: ‘het gaat niet om jou, het gaat om Mij’.
  En ik wist niet dat dit in het Boek Job staat.
  Dank daarvoor!
  En ja, dat Woord geeft rust aan je hart….

 47. xandra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 oktober 2016 om 19:10

  Christi, 43, mooie tekst, zo is het.

 48. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 oktober 2016 om 17:48

  Horror clowns en horror politici!! Maar JEZUS zegt: IK BEN DE WEG, DE WAARHEID en het LEVEN! JEZUS zou nooit mensen adviseren in wat voor omstandigheden ook om het leven te beëindigen! Veel politici zijn woordenkramers (horror clowns) zonder eeuwigheidsdoel! De mens is de maat van alle dingen aan het worden, straks gaan ze nog proberen de zon in het westen te laten opkomen! Ondanks dat Nederland door een soort doodscultuur geregeerd wordt, mogen wij ons verheugen in Gods eeuwigheidsplan met een ieder die van harte voor Zijn Zoon gekozen heeft!
  Shalom van Léon van Duren

 49. wim J zegt:
  Geplaatst op zondag 23 oktober 2016 om 8:38

  Welke overheden bouwden via concilies een eigen fundament sinds de 4de eeuw, om de 10 woorden van God een eigen betekenis te kunnen geven? Vanwege deze aanpassing tot op deze dag, werd de oorspronkelijke betekenis* van Gods verbond en Zijn vloek ook met hen die daar toen niet bij waren in een eigen kerkelijk-romeins kader geactualiseerd, alsof daarmee een nieuwe tijd zou zijn aangebroken wat hun boeken voorspelden. Immers verbond het 4de gebod, de liefde van en voor God, dat met tot de naaste? * Zie Deut29:14-15; Matt5:17-22.

  Mede daarom is het toch niet bevreemdend, dat DE ‘wetgever’ op het pluche van de tegenwoordige politieke wereld, er iets in ziet om de mogelijkheden tot zelfdoding te kunnen verruimen, zodat hiermee een traject gelegaliseerd wordt, waardoor de omstandigheden gemaakt zijn, om zo’n keuze ‘zonder gewetensbezwaar’ te kunnen maken?

  In Spreuken28:17-18 lezen we ook iets, dat aan de inzichten van de mens-van-goede-wil niet zal voldoen.
  In dit verband lees de Statenvertaling, die dichter bij de brontekst staat en daarom bij wat bedoeld wordt: “Een mens, gedrukt* om het bloed ener ziel, zal naar den kuil toevlieden; men ondersteune hem niet!
  Die oprecht wandelt, zal behouden worden; maar die zich verkeerdelijk gedraagt in twee wegen, zal in de ene vallen.” * D.w.z. bezwaard

  Lukas16:13 Geen huisknecht kan twee heren dienen; want of hij zal de ene haten, en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen, en de andere verachten; gij kunt God niet dienen en de Mammon.
  lees wat onze verdeelde wereld te wachten staat: Openb7 t/m 10

  Ook de humanistische versie kan rust noch vrede brengen, immers staat zij voor de mens welke diens god gelijk-zijn in zichzelf moet zoeken en verwachten.

  2000 jaar kerkgeschiedenis brachten aan het licht dat de God van Israël Zijn Woorden niet zal laten aanpassen, door wie dan ook.

  Merkwaardig: in Gen28:19 lezen wij: “Gods engelen gingen omhoog en daalden daarlangs af en de HERE stond daarop en maakte Zich kenbaar als DE ….”

  Zie ook Openb8:3 (5:8)

 50. octavianus zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 november 2016 om 20:26

  Heel veel mensen sterven door de medicijnen.
  Mijn eigen moeder had kanker en kreeg zoveel morfine dat ze daar aan is gestorven (meeste kanker patiënten sterven uiteindelijk aan de medicatie).
  Waarom is er zoveel weerstand tegen een waardige dood, maar heeft niemand een probleem met extreme pijnbestrijding.
  EN als jullie (god verhoedde het) een ernstige ziekte krijgen en vergaan van de pijn zijn al deze woorden op deze website vergeten, en smeken jullie de dokter om de medicijnen die uiteindelijk jullie dood wordt.
  Als jullie zo overtuigd zijn, dan ook later sterven zonder ingrijpen van doktoren, de pijn zolang ondergaan totdat de pijn jullie dood wordt.
  De ziekte is onderdeel van het leven, door God gegeven, onderga dan ook die wil van God.
  Maar iets in mij zegt dat jullie allemaal grote woorden spreken, maar als de tijd er is jullie dat allemaal naast jullie neer leggen.
  Of andersom, als iemand een hartaanval krijgt, gewoon laten sterven.
  Als waardig beëindigen door God verboden is, dan is ook onnodig verlengen verboden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden