Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Verlangen naar een nieuwe reformatie (53 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016, 10:58 door Dirk A A

Aanstaande week herdenken we de Reformatie, de Hervorming. Op 31 oktober 1517 kwam Maarten Luther met zijn 95 stellingen tegen de aflaathandel in de Rooms-Katholieke Kerk: op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Hoe staat het er bijna 500 jaar later voor in de christelijke wereld? Is het wellicht hoog tijd voor een nieuwe reformatie? Jazeker!

Hierbij heb ik alle kerken en gemeenten, christelijke organisaties, christelijke politieke partijen, kortom alle christenen op het oog. Er is zoveel matheid, lauwheid, vaagheid in onze boodschap en in ons leven.
Diep in mij brandt het verlangen naar een nieuwe reformatie, een herleving, een opwekking. Een reformatie die we niet zelf tot stand kunnen brengen. Daar ben ik ook vast van overtuigd.

Er is geen andere weg dan op de knieën te gaan. ‘Heere God, Vader in de hemel, we aanbidden U, we heiligen Uw grote Naam.
We roepen het uit: Heere, ontfermt U Zich over ons. Open onze ogen, open ons hart opnieuw voor U en voor Uw Woord. Schenk een nieuwe reformatie.

O Heere Jezus, we belijden onze schuld en onze zonden. We noemen ons christen of christelijk, maar er is vaak zo weinig van zichtbaar in de praktijk. We verkwanselen Uw boodschap. We verkwanselen de kansen die we krijgen. We schamen ons zo vaak voor U en voor Uw boodschap. We zwijgen waar we zouden kunnen, moeten spreken. We kijken de andere kant op wanneer er mensen in nood zijn.

Geef genade Heere Jezus, om te breken met onze afgoden, waarop we ons vertrouwen stellen: onze bankrekening, ons huis, onze baan, onze status, ons mobieltje, internet, de televisie… Geef genade om ons vertrouwen alleen op U te stellen.
Heere, we zijn Israel, Uw volk, vergeten. We zijn het zicht op het Joodse volk kwijtgeraakt. We zijn vergeten Israel te zegenen en te bidden om de vrede van Jeruzalem. Te vaak wijzen we met de beschuldigende vinger naar Uw volk. Zelfs denken wij, gelovigen uit de heidenen, de plaats van Uw volk te hebben ingenomen. O Heere, vergeef, ontfermt U Zich over ons. Heere, spaar Uw volk!

Bij ons is er schaamte op ons gezicht. We buigen ons neer voor U. We verootmoedigen ons, belijden onze schuld en onze zonden. Was ons schoon, reinig ons, door Uw bloed, o Heere Jezus, dat reinigt van alle zonden. U gaf Uw leven om ons te redden. U onderging het oordeel dat wij hadden verdiend. Het heeft U alles gekost. Duurbetaalde genade. Dank U wel, voor die wonderbare genade.

Vervul ons opnieuw met Uw Heilige Geest. Zet ons in vuur en vlam voor U. Geeft U ons kracht en moed om ons christen-zijn zichtbaar te laten worden in onze kerken en gemeenten en ook buiten de muren van onze kerkgebouwen, in de politiek, in de samenleving, in het onderwijs, op straat.

Verlos ons van vrees voor mensen. Maak ons sterk en moedig, in Uw kracht. Geef ons vrijmoedigheid om Uw Naam te belijden.
Heere, hier is ons leven, het is voor U, de rest van ons leven. Op de plaats waar U ons hebt gesteld of nog zult stellen.
Vader in de hemel, we prijzen Uw grote Naam. U komt toe alle lof, eer en aanbidding, tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen.’

Dirk van Genderen

53 Reacties

 1. sandra van Unen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016 om 16:21

  Ik ga mee op m’n knieën’. Alle eer aan Koning Jezus. Dat Israël gezegend zal blijven. Amen.

 2. Marian zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016 om 17:20

  Ja, we zullen opnieuw op de knieën moeten gaan. Zal er ooit een Nieuw Pinksteren komen? Of zien we (nog) niet dat God alles al aan het nieuw maken is? “Zie, Ik maak alles nieuw!” (Openbaring van Johannes 21:5. Christus:”Zie, Ik kom spoedig. Zalig hij die de profetische woorden van dit boek bewaart.” Openbaring 22:7. (Willibrordvertaling 1978).

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 oktober 2016 om 18:12

  Met Israël ook geestelijk in ontwikkeling, de dreiging van een oorlog tussen NATO en Rusland achter de horizon, een huiveringwekkende economische situatie, in Amerika een strijd tussen de globalisten en nationalisten (Make America Great Again!!), de islamisering van Europa aan de gang,
  is Reformatie niet erg waarschijnlijk.
  In de Middeleeuwen waren kerken onderdeel van de staat. Er waren christelijke landen. En islamitische landen (en dat laatste is nog altijd zo).
  De binding tussen kerk en staat vinden velen nu ongewenst, maar… in de toekomst gaat de kerk weer deel uitmaken van de staat die naar verwachting een seculiere, globalistische wereldorde zal zijn, waarin met ijzeren vuist en veel high tech wordt geregeerd door een geestelijk beest, de antichrist, over slaven. Dat zal dan een tijd zijn van grote benauwdheid waarin een keus voor Jezus Christus zal worden bestraft met de dood. Openbaring 13:17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
  Openbaring 22:11a Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde;
  Je zou kunnen zeggen: en wie schijnheilig is, dat hij nog schijnheiliger worde, tot in een verwrongen occulte denkwereld waarin weliswaar de Bijbel wordt geciteerd (oh, gruwel) maar… waarin de eer en de aanbidding gaat naar de grote afgod, de heer van deze wereld, satan.
  Johannes 12:31 Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden.
  32 En Ik [Jezus], zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen [Zijn geliefden] allen tot Mij trekken.

 4. Baruch zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 13:07

  Gods plan is totaal anders.

 5. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 16:19

  Wij gedenken 500 jaar reformatie en zijn dankbaar voor wat God toen gedaan heeft. Als we toentertijd geleefd hadden, waren we er waarschijnlijk tegen aan gelopen dat dit onder gelovigen veel strijd gebracht heeft.
  Onder je rijtje van zonden staat niet onze christelijkheid, waar we ook echt weleens naar mogen kijken.
  Wat Dirk als God al tijden bezig is met een nieuwe reformatie? We zien dat Joden die Jezus als Messias aangenomen hebben de wereld over gaan om onderwijs te geven. We zien christenen teruggaan naar bijbels onderwijs. (dit is niet christelijk onderwijs) En we zien dat mensen hierin uit de bocht schieten en anderen zich hieraan ergeren.
  Ds. Glashouwer zei onlangs: Kennelijk wil God dat zijn boodschap over Israel over de hele wereld gaat. De boeken van hem, Waarom Israel en Waarom Jeruzalem zijn in ontzettend veel talen vertaald.
  De bijbel leert: Ik zal zegenen die u zegent en Ik zal vervloeken die u vervloekt. Alleen door naar dit woord te handelen zal God Zijn woord toepassen!
  Natuurlijk moet er gebeden worden. Maar we moeten ook opletten wat God doet.

 6. Gert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 16:44

  Amen !

 7. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 16:58

  Marian

  Hoe kun jij zien dat God alles al het nieuw maken is? Het wordt steeds donkerder in deze wereld.
  Ik geloof zeker dat alles goed gaat komen, maar nu nog niet, eerst komt de laatste jaarweek er nog aan.

 8. Ali Asreco zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 18:04

  Amen…amen…? Maar wie durft de nieuwe Luther te zijn? Niet bang voor intolerantie en zijn eigen leven in de waagschaal te zetten? Ahh….Dirk van Genderen durft! Goed zo, dank je wel Dirk. Maar er mogen wel meer durfals komen die zonde nog zonde durven noemen! Ik wil me niet verschuilen achter: God gaat opwekking geven als ik bid…. Ik moet misschien nog meer stellingen openbaar maken aan de deur van de kerk. Heere geef mij moed!

 9. diana halder zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 18:58

  Geliefde broer in de Heer, jij verwoordt exact wat er ook enorm in mijn hart is, en inderdaad we kunnen en moeten ons gaan verootmoedigen, zovelen die nog meer verwond in de kerk zijn geraakt dan erbuiten, dat terwijl de kerk juist een plaats van herstel zou horen te zijn, het zout dat alles wat krachteloos is weer zout maakt en het Licht, Mijn hart huilt, als Jezus Zijn kerk niet bouwt is het tevergeefs en dat is wat we zien ,mensenwerk. Waar er eenparig iets begeerd wordt, het zal hen ten deel vallen, is een bijbelse belofte. Laten we alsjeblieft samen als een eenheid op onze knieën gaan en bidden, dat is de enige weg.
  Ben het helemaal met je eens wat je bovenstaand schrijft en heel herkenbaar, de wereldse mensen weten vaak beter wat liefde is dan wij. Have mercy Heer. Gods zegen voor jou en je geliefden.

 10. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 19:05

  Laten we God danken voor Zijn trouw aan Zijn volk en Zijn land. Zo zien we een gestadige vervulling van Zijn beloften hen terug te brengen naar Zijn land, door jagers en vissers. Ook wordt het land rijkelijk gezegend. Zo is Israel in weinige jaren veranderd van een dor en droog land naar een land met export van olie-gas-water en ongekende hoeveelheden land- en tuinbouwproducten.
  Wat wel leidt tot een duivelse afgunst met name van onze kerken maar ook dat is reeds jaren voorzegd ten einde hen te doen optrekken alwaar reeds een plaats voor hen, joden rein is gereserveerd, althans zo lees ik in mijn bijbel.
  Simon eenvoudig kerkganger uit Zmsl

 11. henk liebeek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 19:10

  Even zo een opmerking, natuurlijk verlangen wij naar een herstel, een opwekking en uiteraard naar de komst van de Messias, en dat betekent bidden en eenheid onder de navolgers van Christus Messias. Wat is het mooi dat de apostelen dat genotuleerd hebben uit de mond van de onze HEER en Heiland de Messias Jezus de Christus. Maar dat vinden wij niet in een reformatie met de handhaving van onze huidige Bijbelse uitleggingen, dan zijn we nog steeds gebonden aan een Rooms Katholieke Bijbel, waar de reformatie geen afstand van heeft genomen en waardoor veel kromme uitleggingen zijn ontstaan. Omdat we daarmee ons verheffen boven G’Ds OOGAPPEL, Israël. Het lijkt beter om bij Joodse Schriftgeleerden om uitleg te rade te gaan en afstand te nemen van Concilie verslagen die daarmee uit de pas zijn geraakt en verwrongen leringen hebben verkondigd. Want daar zijn vele splijtzwammen en scheuringen ontstaan. Hoe zal een zoekende weten waar de waarheid te vinden in de veelheid van leringen die wij sinds de reformatie het wereldruim hebben ingeslingerd. Handelingen geeft weer hoe wij getuigen kunnen en daar kunnen wij het mee doen. Looft de HERE want ZIJN HEILIGE GEEST zal ons daarin bijstaan.

 12. Merie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 20:06

  Amen ja amen

 13. Ivon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 21:11

  Helemaal eens met Baruch 4 en Maria 7.
  Voorlopig neem ik alleen maar meer verval/afval en dwaalleer waar.

  Er valt nog héél wat te gebeuren voor “alles nieuw” kan worden gemaakt,
  wat dachten jullie van Opname, GV en het Duizendjarige Koninkrijk?

 14. Jan Stoffers Sr. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 21:30

  Geliefde broeder.

  U hebt weer tot mijn hart gesproken.

  J.St.Sr.

 15. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 22:03

  Dirk, ik zeg: Amen op jouw woorden. Ook ik ben schuldig en bid van harte mee wat in de laatste alinea van je brief geschreven is.

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 22:25

  Het wordt inderdaad de HOOGSTE TIJD Dirk van Genderen en alle andere -, mede-gelovigen in Christus Jezus onze Heer. Voor een nieuwe reformatie. Laten we de woorden: ,,a En die op de troon zat, zeide: ziet, b Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden c zijn waarachtig en getrouw.

  a Openb.4:2. 20:11.

  b Jes.43:19. 2Kor.5:17.

  c Openb.19:9.

  Uit Openbaring 21:5.

  vers 6 vermeld ons met eigen woorden weergegeven; Ik ben het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven voor niet.
  vers 7 Die overwint, zal alles beerven; en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn.
  vers 8 Maar de…. een groepering van mensen, die een ander deel uitmaakt, van het gehele mensdom. Laat Hij ons werkende vinden bij Zijn komst. Een ieder op zijn/haar plaats in de wijngaard.

 17. Maria George-den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 22:38

  Geen commentaar, maar een ootmoedig gebed. Bedankt, broeder!

 18. Ton zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 oktober 2016 om 22:41

  Beste broeder in de Heer. Je schrijft over de Reformatie en de schreeuw om een vernieuwde Refo.
  De oorzaak van dit alles is dat diegene die vroeger de Reformatie hebben teweeggebracht vergeten zijn 2 Kr. 3 te lezen en aan te nemen. Goede werken erg vroom leven enz. Dit is wet en genade i.p.v genade alleen. Als je Jezus aanneemt als jouw Verlosser dan schenkt Jezus jouw vergeving. Dan komt Jezus vanzelf in je hart en hoef je ook niet meer om vergeving te vragen anders ga je compleet voorbij aan het Offer. Hierin heeft de vroegere Reformatie ernstig in gedwaald. Ook Calvijn had zijn driepunts dwalingen. Kijk naar de predestinatie een zeer ernstige dwaling. Daarom een schreeuw naar een vernieuwde Reformatie!

 19. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 0:54

  Hallo Dirk,

  Vanavond heb ik dmv.van satalliettelevisie, waarvan ik afhankelijk ben, een zwart-wit film over Maarten Luther gezien. Zéér, zéér indrukwekkend!!! Ik kan iedereen aanbevelen om deze film eens te gaan zien.

  Over een nieuwe Reformatie, gewoon geloven en leren wat in de bijbel staat. Maarten Luther deed dit, laten wij het ook doen.

  Enrique

 20. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 2:18

  Aan Maria, (re.nr.7), Eigenlijk zie ik het ook nog niet echt, maar het staat toch al zo’n 2000 jaar in de Bijbel. Het komt, maar wanneer? De tekenen van de tijd wijzen er wel op dat we in de Eindtijd leven. Maar zoals ik iemand heb horen vertellen op Groot Nieuws Radio is het misschien toch beter om bij onze eigen dood stil te gaan staan en steeds opnieuw (berouwvol) terug te keren naar God, als we zijn afgedwaald, want je weet nooit wanneer de dood komt. Aan de andere kant hoop ik toch wel dat Christus gauw terugkomt. Het wordt ook steeds moeilijker, vind ik. Ik had niet gedacht dat dit zó erg kon worden. Deze wereld is zo ziek geworden door al het kwaad dat toegelaten wordt en soms bij de wet ook nog. Ik hoef de issues niet meer te noemen, waar ik het dan over heb. Het zijn allemaal zaken die God raken. Maar God zal Jezus niet laten terugkomen op ons commando, Hij weet het juiste tijdstip. De mens wikt, God beschikt.

 21. San zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 6:55

  Beste Dirk,

  Ik denk dat de reformatie, opleving of opwekking waarnaar wij allen verlangen tijdens de grote verdrukking zal plaatsvinden. Zie Openbaring 7:9,14. Maar het zou best mogelijk zijn dat elders in de wereld een opwekking bezig is.
  Maar de grootste opwekking aller tijden zal tijdens de grote Verdrukking zijn. Ik zie dat nu (nog) niet gebeuren. Het lijkt net of de helse krachten en machten zich op de mensen storten. West-Europa heeft te maken met een ongebreidelde komst van moslims en vluchtelingen en die drukken een stempel op het geestelijke klimaat dat wij nu ervaren. Als God een opwekking wil geven, dan zou dat moeten gebeuren in een periode dat velen in West-Europa het Bijbels geloof in de Here Jezus de rug toekeren. Ik denk zelf dat wij nu temidden van een grote afval leven. Maar wat onmogelijk is bij mensen, is voor God mogelijk.
  Dus wij kunnen en mogen niet uitsluiten, dat God een reformatie of opwekking kan geven, als het woord van God daar ook van spreekt en het open laat dat het kan plaatsvinden. Maar de feiten spreken nu het tegendeel. Bovendien moeten wij uitkijken voor een nep-opwekking zoals met de Toronto-blessing in Amerika. Dan wordt er een demonenplaag op de mensen losgelaten die de schijn van een opwekking heeft maar in feite een valse geest is, dat ook wel de kundalini-geest genoemd wordt. We moeten in deze tijd letten op de vrucht bij Christenen.Dan weten wij of iemand echt is of een nep-Christen.Jezus zegt in Openbaring dat Hij de nep-Christenen zal uitspuwen.Nep-Christenen zijn de niet-wedergeboren Christenen. Velen geloven in een verkeerde leer, waarbij alles bij de Christenen voor de wind zal gaan. Die vloek van de prosperity-teaching grijpt om zich heen. Ik krijg de indruk dat veel gemeentes zo denken. Ik heb geen harde cijfers maar wat via de media tot ons komt,
  geeft bepaald niet een reden tot hoop. Het lijden van een Christen wordt vaak niet serieus genomen maar als ongeloof beschouwd terwijl dat de Bijbelse weg is.

 22. Egbert zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 15:21

  Gelukkig is die nieuwe reformatie begonnen, halleluja. Steeds meer gelovigen gaan wandelen in de kracht van de heilige Geest, de werken doende die Jezus deed. Kijk maar naar bijvoorbeeld de last reformation, en zo zijn er meer bewegingen. Wij geven ze allemaal een naam, dit en dat mission, zus en zo ministries, maar God is wereldwijd bezig om zijn mensen wakker te schudden om zijn opdracht uit te voeren. Wij leven in een bijzondere tijd dat we dit mogen meemaken en er aan kunnen meewerken. Bless you all.

 23. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 15:55

  Persoonlijk bid ik met Dirk mee, dat ieder gelovige “zonden en schuld” gaat belijden. De “zonden” die zijn voortgekomen uit de reformatie.
  Want ook Luther is blijven hangen in zijn “teleurstelling” dat Israél/de joden zich niet bekeerden op zijn preken en uitleggingen van Gods Woord.
  Maar ik geloof niet in een nieuwe reformatie die bewerkt wordt door één prediker zoals een Luther.
  Alom is al bekend en wordt er verkondigd, en volop geschreven dat God Israël nog in het oog heeft.
  Het Plan van God met de wereld en met Zijn Gemeente/Lichaam en met Zijn volk Israël is alom bekend en openbaar te horen en te lezen. Dus ik geloof in een “voortgaande” reformatie.
  Luther is de aanzetter maar heeft niet alles voltooid, en na Luther zijn er mannen/vrouwen Gods die het Woord verder hebben onderzocht en de reformatie voortgang hebben gegeven.
  IK noem het altijd: de Voortschrijdende Gods geschiedenis (Voortschrijdende reformatie).

  En hetgeen fout en zonde is, door mensen bedreven, moet altijd opnieuw beleden worden in elke fase van de voortschrijdende Gods geschiedenis (reformatie).
  Totdat Hij komt.

 24. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 15:56

  Een nieuwe reformatie begint bij het terugkeren naar de geboden van de Heer. Hij komt spoedig maar eerst voor Zijn Huis. Hem als de gastheer respecteren is wel zo verstandig, De Vader neemt met minder geen genoegen. Voor wie belangstelling heeft, leze “De Maranatha Code”, het ware verhaal. Gratis beschikbaar.

 25. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 18:56

  Shalom, de christenen in de niet-Westerse wereld, zouden ons jaloers moeten maken op hun geweldige zelfopofferende volgen van onze HEER! Zelfs in Islam landen getuigen ze spontaan van Jezus ondanks dreiging en geweld! Ik kijk vaak op YouTube naar “christian praise en worship in bv. Egypte of Pakistan, complete sporthallen vol praise en aanbidding. Wij moeten verder kijken dan onze westerse neus lang is, en Stoppen met Dode Werken, onze talenten gaan gebruiken en DOELGERICHT AAN DE SLAG GAAN !

 26. Henk zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 20:40

  Wanneer we blijven navelstaren en ons blijven bezig houden met onze bekering, terwijl dit nooit af is, en daardoor vergeten aan de slag te gaan met onze opdracht “bid en werk” hoef je niet te rekenen op een reformatie. Maar ja het is maar wat gemakkelijk ons daarin vast te bijten, en zie hier het resultaat, steeds maar blijven zoeken naar een interpretatie van Gods woord die ons past, echter Christus navolgen in Zijn Bediening, daar komt men niet aan toe, althans een groot deel van hen die er bij groot zijn gebracht haken af vanwege de kilheid die deze houding teweeg brengt. Ik sluit mij dan ook van harte aan bij wat Hans zegt; DOELGERICHT AAN DE SLAG TE GAAN!

 27. C.Oussoren zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 21:36

  Egbert, The last reformation is niet zuiver op de graad.

 28. Ros zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 22:14

  Mee eens dat werken ook nodig is. Wat Dirk zegt is daar echter niet mee in tegenstelling. Volgens mij wijst hij op het feit dat de tijd rijp is dat Jezus terugkomt om zijn Bruid te halen en dat er voor zo’n grote, aangekondigde stap in Gods plannen, onze betrokkenheid gevraagd wordt.
  Dirks verhaal is een Daniël-verhaal. Daniël leefde en werkte zo gewoon mogelijk verder, ondanks de ballingschap. Toch veranderde er ineens iets op het moment dat hij in ‘de boeken’ las dat na 70 jaar de tijd gekomen was dat God zijn volk zou verlossen. Blijkbaar was dit niet algemene kennis, want nadat hij dit gelezen had, was hij erg onder de indruk, ging meteen op de knieën en bleef wekenlang bidden. Hij bad om vergeving, om vervulling van Gods beloften, niet omdat Gods volk daar recht op had, maar omdat Gods eer in het geding was. Hij wist: wat God belooft, staat vast. Het moet nu gebeuren. Als Jeruzalem zijn naam draagt, raakt Jeruzalems verbroken toestand ook God Zelf. Dus daar pleitte Daniël op en hij raakte Gods hart. Hij deed voorbede omdat Hij Gods eer belangrijk vond en omdat hij zo graag zijn volk verlost wilde zien. God stuurde onmiddelijk zijn engel die – weliswaar weken verlaat door een ontmoeting met een vijand – hem vertelde dat hij ‘een bemind man’ was. Bemind om zijn hart voor zijn volk en zijn God.
  Wij leven in de tijd waarvan we weten dat we onze hoofden mogen opheffen omdat onze verlossing nabij is. Als we dat doen en tegelijkertijd bij God pleiten om zijn werk Zelf af te maken, om de eer van zijn naam en om zijn kinderen te redden, zal God luisteren en Hem sturen naar Wie we verlangen. De laatste ‘reformatie’, de Geest Die God zal uitstorten, is in voorbereiding. Er zal een zo grote groep geredde mensen uit voort komen, dat niemand ze tellen kan. God Zelf zal de oogst binnen halen, maar wij moeten ernaar verlangen en erom bidden, want God wil dat wij met Hem meewerken, nu en straks.

 29. Willem zegt:
  Geplaatst op zondag 30 oktober 2016 om 22:57

  Openbaring 7:9-17 spreekt
  over ‘een schare die niemand tellen kan’, die staat voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in de handen. Van deze schare staat uitdrukkelijk geschreven dat zij uit de grote verdrukking komt (vs.14). Wanneer het nu voor ons vaststaat dat het de Heilige Geest is die redding en vernieuwing in mensenlevens brengt, spreekt het vanzelf, dat we ook geloven dat die grote schare op dezelfde wijze tot bekering komt. Hoe kan dit echter gebeuren als de Gemeente van Jezus Christus niet meer aanwezig is op de aarde? Hoe kunnen duizenden mensen verlost worden als er geen sterke en aktieve kerk aanwezig is die bekleed is met de kracht van de Heilige Geest.
  In de moderne eindtijdleer stellen velen de opname van de Gemeente vóór de grote verdrukking. Hiermee worden wij echter geconfronteerd met een contradictie. Wanneer de kerk uit deze wereld wordt weggenomen, zal de Heilige Geest immers mee verdwijnen. Wanneer er nu sprake is van een grote schare die uit de grote verdrukking komt, hoe zal deze dan gered worden? Het antwoord is duidelijk: dit is onmogelijk! Daarom klopt of deze eindtijdleer die de opname vóór de grote verdrukking situeert niet, of de visie die wij hebben op het werk van de Heilige Geest zou foutief zijn.
  Gesteld dat de gemeente opgenomen zou worden vóór de grote verdrukking, hoe zal dan een grote schare die niemand tellen kan, uit alle volk en stammen en natiën en talen gered kunnen worden in een relatief kort tijdsbestek van drie en een half jaar (of zeven, zoals anderen stellen), zonder de prediking van het evangelie en zonder de Heilige Geest? Waarom bekeerde die mensenmassa zich niet terwijl de Heilige Geest nog wèl op aarde woonde in de harten van de waarachtige gelovigen? Hoe kunnen miljoenen verlost worden en hun kleren wassen in het bloed van het Lam als er geen levende Christenen, vol van de Heilige Geest, meer aanwezig zijn op een aarde die meer dan ooit in verdorvenheid en duisternis gedompeld is?

 30. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 9:47

  Kan Duinship mij zeggen hoe of waar dat ware verhaal te bekomen is? Veel gedachten gelezen in de commentaren, de ene gedachtengang wat meer aanneemlijker als de andere. Eén ding staat vast, God gaat deze aarde wel vernieuwen, maar dat doet Hij niet zachtjesaan, nu, maar straks in één ogenblik. Alles wat Hij nu zou vernieuwen wordt toch weer aangetast door de zonde en de verderfelijkheid. Willem, no. 28, ja dat klopt, in de grote verdrukking is de Heilige Geest (de weerhouder) weg van de aarde, omdat de gemeente is opgenomen; anders zou de anti-christ zich ook niet kunnen openbaren. Daarom zal het zó verschrikkelijk zwaar zijn om dan nog tot bekering te komen, want het kost je direct je leven. Wat een wonderlijke barmhartige God hebben we toch, Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, op het laatste ogenblik kunnen ze de verlossing nog aangrijpen, als ze zien dat het waarheid is wat geliefden ze steeds hebben voorgehouden. Maar doe het toch zolang er nog broeders en zusters om je heen zijn die je willen steunen en leiden en met je willen bidden. Al zou je voorhoofd al gemerkt zijn door het teken van de satan, het zal in één ogenblik verwisseld zijn door het teken van het kruis als je belijdt “Jezus is Heer”. PRIJS HEM VOOR ZOVEEL GENADE!

 31. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 10:11

  De prediking van de 144000.
  Direct na de aardbeving in Jeruzalem (het zesde zegel.Opb.6:12)wordt er melding gemaakt dat de grote dag Zijns toorns is gekomen. Vier engelen aan de vier hoeken der aarde krijgen macht om de aarde en de zee te beschadigen. Zij worden tijdelijk tegen gehouden door een andere engel met het “zegel des levenden Gods”. Deze engel riep met grote stem “zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend”…Opb. 7:1-8. Uit de 12 stammen van Israel worden er 144.000 verzegeld (12.000 van elke stam). Dezen zullen het evangelie van het Koninkrijk verkondigen in de dan komende verdrukking. “En dit evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken; en dan zal het einde komen.” Mat. 24:14 Over het resultaat van hun prediking wordt gezegd: “Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor de troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen”…Opb.7:9-10. De Gemeente is daarvoor reeds toevergaderd tot Hem 2 Tehs 2:1. 1 Thessalonicen 5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus, Als Hij verschijnt, verschijnt ook de Gemeente met Hem.Col.3:4 Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Geen Reformatie maar vervulling van profetie van Gods plan met deze wereld.

 32. Ivon zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 12:04

  Korte reactie op Willem 28

  Voor de tijd van de Gemeente wist God mensen te bereiken, denk maar aan Noach, Abraham, Isaak, Jacob,
  David, de profeten, enz. We hebben geen enkele reden om te denken dat God na de Opname, niet weer op dezelfde manier mensen tot Zich zal roepen als voor de Genadetijd. Bovendien zal er uit het volk Israël een Gezalfd Overblijfsel van 144.000, het Evangelie verkondigen over héél de wereld, wij hebben geen enkele reden tot ongerustheid.

  “En dit Evangelie des Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.” – *Mat 24:14*

 33. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 12:15

  (28)
  Als de gemeente weg is dan is de Heilige Geest ook niet meer op aarde.
  Maar…in het O T was de Heilige Geest ook niet alom op aarde en in de harte van de mensen. Hij kwam OP de mensen. En… degenen die de geboden Gods naleefden werden behouden.
  Zo ook in de tijd straks onder de het bewind van de antichrist. Lees Openb. 14:12:
  “HIER! (in die tijd en op dat moment) blijkt de volharding der heiligen,…DIE… de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.”
  Dat kan alleen doordat ze dan de Heilige Geest Op zich ontvangen en zo kunnen zij het geloof en de geboden Gods bewaren.
  Men MOET dan geloven in Jezus en de geboden Gods bewaren = onderhouden.
  Zal heel moeilijk zijn in die tijd, en ze zullen het met de dood moeten bekopen.
  Maar… ze sterven … IN … De Here. (:13)
  Het zal zeker een grote schare zijn die dan tot inkeer/inzicht komen. Vergeet ook niet dat te Jeruzalem 2 getuigen zullen evangeliseren. En dan de 144000 verzegelden die het Lam volgen waar Hij gaat. Die zullen ook niet stil zitten.
  In 7 jaar en ja zelfs in drie en een half jaar kunnen velen tot het geloof komen. Op de pinksterdag kwamen ook duizenden in één keer tot het geloof.
  Ik denk dan ook dat die tijd inderdaad genoemd kan worden: volledige /totale Reformatie.

 34. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 12:54

  Een vriend SMSte vandaag 31 oktober Hervormingsdag:
  ‘Een vaste Burcht is onze God’.
  Dit is aardig in harmonie met mijn eigen tekst voor deze dag, Efeziërs 6:10.
  Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.
  11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

 35. Egbert zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 13:10

  C. Oussoren, de meeste eerste gemeenten ook niet, want Paulus schreef allerlei brieven om ze te corrigeren. Wie of wat is wel 100% zuiver? Kijk naar de vrucht. Velen worden genezen, bevrijd en komen tot geloof. Opwekking, reformatie en uitstorting van de heilige Geest komen heel vaak op manieren die je niet verwacht of zelfs niet wil. Dus pas alsjeblieft op met oordelen, want voordat je het weet keer je je tegen het werk van de Heer, zoals de Joodse leiders in de tijd van de eerste gemeente.

 36. Derk zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 14:05

  Beste mensen, God is trouw aan Zijn woord. Houdt dit in dat God alleen trouw is om te zegenen? Of is God trouw aan Zijn woord: “De zegen en de vloek stel ik u voor, kies dan”. En als de mens dan kiest voor de vloek zou God dan niet trouw zijn aan Zijn woord? “Broeder” Scofield en anderen zijn nog steeds aan zet. Zelfs “broeder” Larkin zegt in zijn boek Gods plan met de wereld in het voorwoord dat de uitlegging van hem verderop in het boek een Jezuietenleer is!!! Het boek is verkrijgbaar bij Het Zoeklicht. De reformatie heeft de navelstreng met Rome niet doorgeknipt en ook nu wenst men dat niet te doen.

 37. San zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 14:24

  Beste Willem,

  Die ontelbare schare kan ontstaan op verschillende wijzen: door de engel met de eeuwige boodschap, door de twee getuigen, door de 144.000 uit Israël (die uitgaan naar alle uithoeken van de aarde), door de informatie die de mensen hebben van het evangelie (er zullen maar weinigen behouden zijn, dus het merendeel blijft achter), door de Geest Die wordt uitgestort in Israël omdat er staat geschreven dat gans Israël behóuden zal worden (na de Opname van de Gemeente), door de Schrift die de mensen dan wel kunnen lezen (vgl. Amos 8:11), en verder de valse belijders of naam-christenen die achtergebleven zijn met een valse evangelie/jezus/geest (bv. prosperity -aanhangers).

  San

 38. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 16:46

  Wie er een nieuwe Luther durft te zijn? Ik ben de nieuwe ‘ik’. Een nieuwe ‘ik’ zijn, dat is al voor durf-als op zich. Geschapen om een nieuwe ‘ik’ te zijn. Daar is Jezus voor gestorven. Wij allen zo, het vlees gekruisigd, dan zou de rest ook wel goed komen.

 39. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 21:42

  Sjalom Dirk,

  Ik zie dat het artikel de nieuwe reformatie zeer uiteenlopende meningen heeft. Hoe zou dat toch komen vraag ik mij af. Blijkbaar heeft de reformatie onvoldoende kracht in zich gehad, want het blijkt dat juist uit de reformatie zeer vele kerken en groepen zijn voortgekomen die allemaal luidkeels roepen dat zij “gelijk” hebben. Is dat dan wel reformatie te noemen. Natuurlijk is het een zegen geweest voor de mensheid dat de Bijbel weer ter beschikking kwam en het gewone volk deze kom lezen. Echter de uitleg en interpretatie van de Bijbel vliegt echt alle kanten op. De Bijbel is een Joods boek en wil je die begrijpen dan zal je toch bij de Joodse bron uit moeten komen. Ik mis dat bij velen die met alle goede bedoelingen hun leermeesters volgen. Al tijdens de reformatie waren er al stromingen die een andere kijk op de Bijbel hadden. Dit is zo gebleven tot op de dag van vandaag.

  We zien nu een massa Bijbelvertalingen op ons afkomen die gericht is op de smaak van de doelgroep. Wel een beetje raar, want daarmee haal je heel veel uit zijn verband. De verwarring is alleen maar groter geworden. Het commentaar wat velen gelukkig geven laat ook zien dat zij een belangstelling hebben voor een bepaald onderwerp. Slechts een enkeling laat zijn/haar worsteling zien met G’d in zijn/haar leven. Ik weet dat dit een gevoelig punt is en toch komt het daar op uit. Heb ik/jij mijn naaste dichter bij G’d gebracht? Door de verkondiging van het woord en door het laten zien van de daden waaraan je kan aflezen hoe jou band met G’d is.

  Ik heb het al eens eerder opgemerkt dat de Bijbel geen spoorboekje is waarin de vertrek- en aankomsttijden staan. Onze Daniël moest wat hij zag verzegelen opdat het verborgen zou blijven tot op het moment dat G’d zegt: het is nu genoeg. Dan vallen alle onbekende puzzelstukjes op zijn plaats. Dan pas kunnen we het uitgewerkte plan van G’d zien. Nu is er huiswerk: heel zorgvuldig lezen.

 40. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 21:43

  Dirk ik ben het met je eens. Het Onze Vader is een heel mooi gebed. God’s wil gebeurd. Wij moeten elke dag onze zonden belijden. En om vergeving vragen en ook onze schuldenaren vergeven. En de Heilige Geest
  in onze harten vragen, want het olie kan opraken, zoals bij de 5 dwaze meisjes. En lees je Bijbel en bid elke dag. Als je de bijbel leest en eerst vraagt om de heilige geest, begrijp je de bijbel veel beter.
  Ook God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, daar heb je God met handen en voeten voor nodig.
  Samen bidden, zo ben je gemeente. God lief hebben en de Here Jezus als verlosser hebben kun je samen bidden om bekering van je naasten, als je van God’s liefde vertelt. En moeten wij niet zeggen: een pil geven aan bejaarden is geen liefde maar zonde die dood. Bekeer u.

 41. duinsnip zegt:
  Geplaatst op maandag 31 oktober 2016 om 22:59

  Reactie op 30 Gretha
  Gezien de reacties is niemand meer geïnteresseerd in wat de Schrift zegt, en dat komt overeen met wat de apostel Paulus aankondigt, n.l. dat men de gezonde leer niet meer kan verdragen. Dat komt ook overeen met de laatste brief van de Heer aan de gemeente in de eindtijd, waarin Hij Zichzelf als buitenstaander beschrijft. Men wil de Heiland nog wel eren maar verder maken we zelf wel de dienst uit, een Heer is niet meer van deze tijd. Maar wat zullen die vijf “dwaze maagden” toch opkijken te horen, Ik ken u niet!

 42. Gieni zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 november 2016 om 0:29

  Dag Dirk,

  Bedankt voor je opwekking aan ons allemaal. Je hebt echt liefde van onze Hemelse Vader voor ons allemaal ontvangen. Dat is punt 1.
  Punt 2 is dat ik wel pijn moest verwerken omdat jij Maarten Luther als invalshoek gebruikt. En alle commentaren gelezend hebbende ik tot mijn verdriet moet constateren dat blijkbaar niemand weet dat Maarten Luther erg anti Gods geliefde volk was genaamd de Joden.

  Shalom, Gieni

 43. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 november 2016 om 16:35

  Mooi verwoord ‘Troost Mijn volk’…..zo zie ik het ook!

  Zomaar even een vraag….hoeft niet beantwoord te worden, alleen ter overdenking:
  ‘Waarom moet de Gemeente voor ‘de grote verdrukking’ opgenomen worden?’

  Er vindt nu al zo’n verdrukking plaats, dat er velen gedood worden en lijden om Christus wil….dat is toch al ‘grote verdrukking’!
  De dood en gevangenschap zijn toch de grootste vijanden hier op aarde?
  Misschien wordt er wel mee bedoeld dat die verdrukking wereldwijd zal zijn bv. ook in het welvarende Europa.
  Hoewel, wij lijden ook al door de welvaart…….de kerken lopen leeg en velen zijn gaan twijfelen en gaan soms andere goden achterna lopen.
  En er is heel veel afleiding, waardoor de mensen de Here soms niet gaan zoeken!

 44. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op dinsdag 1 november 2016 om 17:27

  No.38 Troost Mijn Volk. Je hebt zo wat vragen bij het resultaat van de reformatie. Wat ik nu ga zeggen doe ik met veel dank naar onze God en Vader, die heeft gezorgd dat het gewone volk de Bijbel terug heeft gekregen om zelf te lezen. Maar na de beeldenstorm hebben we onszelf weer beelden opgericht; in plaats van God de eer te geven die Hem toekomt, zijn we de reformatoren gaan vereren, vooral Luther. Verder is niet alle Roomse zuurdesem weg gedaan, helaas, waarvan o.a. de kinderdoop nog van getuigt. Verder zijn we mee gaan doen met datgene waar keizer Constantijn mee is begonnen: het heidendom verenigen met het Christendom. Noem maar het heidense gebruik om (en hoe) het Kerstfeest te vieren, ter ere van de Zonnegod, die de gever van het licht zou zijn. Zo ook de heidense namen van de dagen van de week. Wat wij in het paradijs hebben gedaan, God van Zijn glorie beroofd is hierin weer herhaald. Laten we ons neerbuigen voor die hoge God en smeken om genade en vergeving en om een nieuwe opwekking (reformatie) zodat nog veel zielen gered zullen worden.

 45. wim J zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 november 2016 om 7:54

  ‘Troost mijn volk’ geeft een heldere richting aan.

  Studeren bij wat aan het huis van Jakob is toevertrouwd, huiswerk!

  Het volgende moeten wij ook vaststellen, omdat ook de Apostel voor de anderen de lat van Gods Woord hóóg legde, zoals bedoeld, lees 2Cor4:1-3 en zijn leerling duidelijk instrueerde: 2Tim2:1-7, let op Petrus in 1Petr4:11-18. Of anders 1Joh3:9 “Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad [het Woord] blijft in hem; en kan niet [blijven] zondigen*), omdat hij uit God geboren is.” *) Het Woord, Gods onderwijzing, overtuigt de mens wat doelmissen is. Zelfs Paulus stelde zich zelf niet boven die Wet [Gods onderwijzing]; Rom7.

  Zie ook 1Cor4:6 als vertalers/verklaarders zich hieraan zouden houden, dan zouden wij ontdekken, dat het nieuwe testament, nooit iets aan de Wet [de Thorah] heeft aangepast, of veranderd, waarvoor Paulus waarschuwde in 2Thess2, wat een directe verwijzing is naar wat in Dan7:25 aan de orde komt.

  Het beter weten, dan wat Gods Woord ons zoekt te onderwijzen, is de dood in de pot voor iedere reformatie, omdat de smaak hiervan door niemand anders dan de HERE Zelf geproefd [getoetst] zal worden, wanneer Hij komt; Openb2-3.

  1Cor4:5 Oordeel daarom niets vóór de tijd, totdat de HERE komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen, en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen.
  6 Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast, met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft.
  Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had?
  U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren!

 46. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 november 2016 om 11:29

  Sjalom Dirk,

  Ter verduidelijking van mijn vragen bij de reformatie. In eerste plaats zie ik die in de context van die tijd. De boekdrukkunst was nog jong en de mogelijkheid om een Bijbel te kopen was in die dagen een kostbaar bezit. De heren reformatoren kwamen allen uit de RK kerk en namen daar een stukje geestelijke bagage van mee. Zij protesteerden tegen de misstanden en de dwalingen die zij daarin zagen. De 95 stellingen van Luther logen er niet om. Dit waren protesten van de leerstellingen in de RK kerk in die dagen. Het Bijbelse inzicht werd ontdaan van vele eeuwen onder het stof te hebben gelegen. Dat is de context van die tijd, waarin we de reformatie moeten bezien. En met het ontdoen van het stof van al die eeuwen begon de Bijbel weer gezag te krijgen. Echter de generatie reformatorische leiders moesten ook de grondbeginselen leren. Het was dan wel toegankelijk in de gewone taal. De vertaalslag vanuit het Hebreeuws moest nog helemaal van de grond komen.

  Vele RK pastoors zijn collectief overgegaan met de reformatie. Zij moesten veel leren, en nog moeilijker is het om iets af te leren. En ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe predikanten hun uiterste best hebben gedaan. De communicatie was zeer summier in die dagen, waardoor er haast geen correctie plaats vond. Langzamerhand kwam er door iets migratie en predikanten die van plaats verwisselden een wat grote gemene deler naar voren in de leer. En ook dat moet geplaatst worden in die tijd. Nu bezitten we de luxe om zelfs binnen het uur op elkaar te reageren.

  Nogmaals plaats de reformatie in die tijd, waarin de gemiddelde bevolking nauwelijks onderwijs kreeg. Slechts een enkeling had hoger onderwijs ontvangen. De burgerlijke elite zorgde er voor dat de onderkant dienstbaar bleef. Ja baas, nee baas was een adagium.

  Maar wat doet de moderne mens? Gaat die op onderzoek uit van wat het echt moet zijn? Onder het Joodse volk is het gebruikelijk om vragen te stellen. Ook over je vraag moet je nadenken! Waarom? Om een beter gefundeerd antwoord te krijgen

 47. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 november 2016 om 19:11

  Wat een prachtig gebed Dirk. Dank je daarvoor.
  Ik heb een opmerking over de reactie van Ton (18) als het mag. Hij schrijf dat als we de Heere Jezus in ons hart hebben ontvangen we vergeving van onze zonden hebben verkregen en we dan niet meer om vergeving behoeven te vragen, maar je moet toch elke dag om vergeving vragen over de zonden die je die dag begaan hebt?
  En Gienie (42) Ik wist wel dat Maarten Luther anti Joods was. In het 4 maandelijkse magazine Israël en de Kerk stond een hele beschrijving in van het leven van Maarten Luther. Verdient idd geen schoonheidsprijs t.o.v. Gods oogappel.
  Ik heb ook al vaker geschreven dat ik niet in een opname geloof. Gods gemeente, die dan nog op aarde leeft, zal de grote verdrukking moeten ondergaan. Degenen die de wereld liefhebben zullen niet verdrukt worden. Zij zullen Gods kinderen verdrukken. Als de Heere Jezus op aarde wederkomt is de genadetijd voorbij. We zullen wel de Heere Jezus tegemoet gaan in de lucht, maar komen met hem terug op de aarde, de doden zullen opstaan en dan zal iedereen geoordeeld worden. Diegene die Hem op aarde liefgehad hebben zullen voor eeuwig met Hem mogen leven op de nieuwe aarde, maar die de wereld hebben liefgehad zullen voor eeuwig in de eeuwige duisternis worden geworpen.

 48. Saskia Land zegt:
  Geplaatst op woensdag 2 november 2016 om 22:15

  Amen, Dirk, laten we ons verootmoedigen voor onze grote,genadige Heer en Heiland.

 49. wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 november 2016 om 8:03

  Van de Messias Jeshua en Zijn Apostelen kunnen wij niet zeggen, dat zij kinderen van hun tijd waren. Hiervan zijn talloze voorbeelden uit de Bijbel bekend.

  Bij nauwkeurig onderzoek moeten wij ons persoonlijk afvragen – [dit geldt ook onszelf!!] – hoe de gesignaleerde trend van reformatoren, ook voortgezet lijkt te zijn door de vele theologische scholingen, beginnend bij de vertalingen [die helaas niet steeds getoetst blijken aan de context].

  De menselijke natuur, in de loop van de eeuwen, bleek dermate afkerig van Gods stem, geen mens uitgezonderd, alléén al vanwege Gods rechtvaardigheid, liefde, trouw maar ook gestrengheid in Zijn eniggeboren Zoon, dat deze de hand op de mond moet leggen; Rom1t/m3; zie anders Jer17:9-10

  Gods loon en Zijn vergelding komen van Hem en van niemand anders: Jes40:10; 62:11; Luk6:35
  De natuurlijke mens blijft daarom zoeken in de verklaringen ‘der dingen’, die vanwege de tijdgeest verwacht worden, zoals van kerk’vaders’ opgemerkt werd, dat zij meer met de goden van de grieks/romeinse filosofie hadden, dan met de Geest der profetie. En zo herkennen wij dat ook weer terug in de wijze van vertalen.

  Na Rom11 verzen 1 en 2 Schreef Paulus: Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.
  En word niet aan deze eeuw [wereldperiode*)] gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. *) αἰῶνι τούτω [aiōni toutōi]lett. aan deze eeuw [G165]

  Een zekere Hymeneüs – die Paulus rekende tot hen die ten aanzien van het geloof schipbreuk geleden hadden – liet het geloof en een goed geweten los en was tot lasteren vervallen en leerde ook samen met Filetus, dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, m.a.w. zij trachten zich een eigen godheid te creëren. Paulus vergeleek dit met een woekering, waartegen in die dagen geen ander geneesmiddel bestond, dan gehoorzamen aan wat Gods Woord daarover onderwees. 1Tim1t/m2

 50. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 11:28

  Voor diegenen die geloven dat wij christenen wel door de Grote Verdrukking moeten, voordat het oordeel over deze wereld komt, zullen wij christenen worden opgenomen en van deze planeet geëvacueerd worden. Net als Lot en zijn familie uit Sodom en Gomorra geëvacueerd werden voordat deze steden werden geoordeeld. En wat Lukas 21:36 zegt over het ontkomen aan hetgeen staat te geschieden, wijst ook op de Opname voor het oordeel. Want wij zijn niet gesteld tot toorn, 1 Thes. 5:9.

 51. Berend zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 20:19

  Vandaag naar de Open Doors dag geweest. Er wordt getuigd (nu al) van vreselijke vervolging dus ben ik het niet eens met reactie 50 (Moi). Wel kunnen moeilijke omstandigheden helpen ons dichter bij de Heer te brengen.

 52. Ivon zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 14:07

  Berend 51,

  “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!” – *Hebreeen 13:8*

  Wat God voor Noach en Lot heeft gedaan, kan Hij ook vandaag en in de toekomst nog waarmaken,
  temeer daar het zijn Belofte is!

 53. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 12 november 2016 om 20:26

  Toorn en verdrukking zijn twee verschillende dingen. Onderzoek het Woord van God, en lees alles over o.a. toorn, verdrukking, beloftes etc. Ook Luther deed dit, en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de reformatie. Een reformatie die, helaas, wel is blijven steken. Laten we niet Luther en Calvijn etc. volgen, maar Jezus Christus, door Zijn Woord.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden