Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zing nog wat harder… (31 reacties)

Geplaatst op donderdag 3 november 2016, 11:43 door Dirk A A

Tijdens de kerkdienst komt de trein knarsend tot stilstand op het spoor vlakbij de kerk. De kerkgangers en de dominee op de kansel zijn even van slag. Wat gebeurt er? Ze horen mensen gillen, in de trein. De dominee aarzelt even, maar gaat toch maar verder met zijn preek. Mooie woorden, maar buiten zijn mensen in nood. En niemand gaat hen helpen.
Na de preek wordt een lied gezongen. Harder en nog harder, zodat de kreten om hulp vanuit de trein niet meer te horen zijn. Een jongen glipt de kerk uit, naar buiten, gevolgd door zijn zus. Maar als ze naar de trein staan te kijken, sturen gewapende Duitse soldaten hen terug, de kerk weer in.

oudemankerk
De oude man op het spoor bij de kerk, waar hij als jongen zag dat de Joodse mensen in de trein wanhopig probeerden uit de wagons te komen.

De jongen van toen is nu een oude man, van ruim 80 jaar. Hij zucht diep als hij weer bij datzelfde kerkje op het spoor loopt. ‘Heere, vergeef ons, vergeef mij. Waarom was er niemand die ingreep, die een poging deed die Joodse mensen uit de trein te bevrijden?’

Ook anno 2016 vindt er een massamoord plaats op zeer grote schaal. En wij preken door en wij zingen door. Nog harder, om de zwakke stemmetjes die roepen om hulp maar niet te horen. We doen het niet eens bewust, maar het gebeurt wel. En bijna niemand is er die hen helpt. Applaus voor degenen die bij de abortusklinieken staan, om er te bidden en mensen aan te spreken.
Het is wettelijk toegestaan deze massamoord te plegen. Je wordt er niet voor bestraft. Het kost je niets als je een zorgverzekering hebt. En de klinieken verdienen grof geld aan deze industrie van de dood.

We zijn eraan gewend geraakt. De 30.000 slachtoffers – jaarlijks, alleen al in Nederland, wereldwijd 50 miljoen per jaar – raken ons nauwelijks meer. We zeggen wel dat we het erg vinden, maar het is niet aan ons te merken.
De ongeboren kinderen zijn totaal machteloos. Wat de veiligste plaats op aarde zou moeten zijn, de baarmoeder van de moeder, is verworden tot de gevaarlijkste plaats. Het is een wonder als je de eerste maanden van je leven overleeft.

Onschuldig bloed stroomt in de abortusklinieken. Het roept tot God in de hemel. Genesis 4:10 zegt immers: ‘Er is een stem van het bloed van uw broer, dat vanuit de aardbodem tot mij roept.’
De stemmen van de gedode ongeboren kinderen roepen tot God in de hemel, vanuit de aardbodem. En God hoort ze. Er ontgaat Hem geen enkele stem. En Hij zegt het: ‘Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulken is het Koninkrijk van God’ (Lucas 10:14).

Het liefst zou ik in één klap de hele abortusindustrie stoppen. De stekker eruit. Wereldwijd. Daar zou de VN naar moeten streven. Om alle ongeboren kinderen te beschermen. Maar daar hoor je de Verenigde Naties niet over. Integendeel. Ze willen abortus in alle landen beschikbaar stellen. En als een land weigert, wordt gedreigd met het inhouden van financiën. Zo werkt het tegenwoordig.

Voorstanders van abortus zien een ongeboren kind niet als mens, maar als een hoopje slijm, of als een foetus. Dat is verhullend taalgebruik, om de massa te beïnvloeden. Waar maak je je druk over… Maar in het Latijn betekent fetus gewoon ‘ongeboren kind’.
Nieuwe zwangerschapstesten, zoals de NIP-test, om te onderzoeken of een baby het Downsyndroom heeft, kunnen gemakkelijk gaan leiden tot meer abortussen.

De dood heerst in de abortusklinieken. Ik bid dat God Zichzelf zal openbaren aan de aborteurs in de klinieken. Dat ze als in een flits gaan zien waar ze mee bezig zijn. Dat God hen stil zet en bekeert.
Het leven is een wonder van God. Hij weeft het in de schoot van de moeder (Psalm 139:13). Als een kunstwerk. Maar Gods kunstwerk wordt in stukken gescheurd. Letterlijk.

Aanstaande week is het de ‘Week van het Leven’. Ik bid dat de Heere ons de moed en de kracht geeft, om op te komen vóór het leven, ook voor het ongeboren leven, vanaf het allerprilste begin. Dan zal de één naar een abortuskliniek gaan om er te bidden en mensen aan te spreken. Een ander loopt mee in de Mars vóór het Leven, als een getuigenis.
Iemand anders zet zich in voor meisjes en vrouwen, die niet zwanger hadden willen worden maar het toch zijn.

Laten we kiezen vóór het leven. Altijd. En ons daarover uitspreken met duidelijke woorden. De kansen grijpen die we hebben. Predikanten en voorgangers op de kansel. Journalisten in de media. Politici in de politiek. Leerkrachten in het onderwijs. Wij allen, in onze contacten met buren, collega’s, vrienden, familie…

Mozes riep het volk Israel op te kiezen vóór het leven. Wel of geen abortus is een keus tussen leven en dood. ‘Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden’ (Deuteronomium 30:19 en 20).

Dirk van Genderen

31 Reacties

 1. Anna2 zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 november 2016 om 14:17

  Abortus is een Nederlands exportproduct: de abortusboot die vaart naar landen waar kindermoord verboden is om de vrouwen aldaar op internationale wateren waar dan de Nederlandse wet op het drijvende Nederlandse doodsschip geldt zodat onder het mom van “hulp” en “goede wil” vrouwen te verlossen van hun ongewenste baby’s.

  Er is al een link aangetoond tussen abortusklinieken en orgaanhandel: de geaborteerde mensen worden voor grof geld aangeboden aan laboratoria et cetera. De abortusgod aan wie satanisten alle ongeboren kinderen opdragen en “door het vuur laten gaan”: kinderoffers aan Moloch (satan).

  We weten van verschillende gearresteerde vrouwen die kinderlijkjes in hun huis hadden verborgen. Blijkbaar geldt wel: baas in eigen buik (het recht in je baarmoeder een moord te plegen) maar niet: baas in eigen huis. Het mag alleen in een officiële moordkliniek door opgeleide moordenaars en het tweede criterium is: het kind zit nog in de buik.

  Satan is dol op mooie verhullende dure woorden: abortus, foetus, euthanasie, hulp bij voltooid leven, stervensbegeleiding..
  Jammer dat zoveel mensen seks zo vreselijk lekker vinden en zo gemakkelijk. Liefde bedrijven is eigenlijk lust bedrijven, waarbij vrouwen en kinderen verworden tot genotsmiddelen en baby’s het afvalproduct.

  Ja ik ben scherp en hard, sorry maar ik ben zo kwaad! Ik denk wel dat we niet alle vrouwen die abortus plegen moeten veroordelen; het is vaak wanhoop, angst, gedwongen, opgedrongen, dat snap ik wel. Ze beseffen pas ook achteraf hoe vreselijk hun daad was en hebben grote wroeging. Ook voor hen moeten we maar bidden. Ik denk dat al die lieve kleintjes een nieuw lichaam hebben en bij de Heere Jezus in Zijn Vaderhuis leven. Ook de miskraambaby’s zijn kinderen in de hemel, want God laat niet varen het werk dat Zijn hand begon!

 2. San Tjoa zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 november 2016 om 14:21

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je indringende schrijven! Het is waar dat het bloed van de ongeboren kinderen schreeuwt tot God van de aardbodem. Er is zoveel nood in deze tijd. De straf op het ondergaan van een abortus is psychisch heel ingrijpend. Het is kiezen voor moord in mijn ogen. En degene die toestemt is medeplichtig. Dat staat in de wet van Mozes. En God is niet veranderd. Het evangelie verandert daar niets aan. Wel dat Jezus ook voor die zonde is gestorven voor degene die daar berouw van heeft en zich bekeert en om vergeving schreeuwt. Want hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt, Jezus heeft voor deze zonde ook de straf daarvan op zich genomen als wij berouw hebben en ons bekeren. Aan de ene kant de gruwelijkheden van de zonde en aan de andere kant de enorme liefdesaanbod van de Heiland. Wie dit laat gaan, zal een toornige God aantreffen. In dat opzicht is het beter te wensen dat je nooit geboren was.

  San Tjoa

 3. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 november 2016 om 16:38

  Genesis 9:6 Wie des mensen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mens vergoten worden; want God heeft den mens naar Zijn beeld gemaakt.

  Een grimmige tekst. Gisteren in het veld ontstond gedurende zonsondergang een zeer felle regenboog. Als neonlicht zo helder. Het deed denken aan het verbond dat God met Noach sloot na de zondvloed. De wonderen in de natuur verwijzen soms naar Gods grootheid, soms is ook de natuur aangetast, zie Fukushima, waardoor stralingsziekten gaan ontstaan, massale vissterfte, de dood over ons bestaan.
  In het boek Openbaring worden al deze lijnen doorgetrokken naar de uiteindelijke afrekening. Dit gebeurt via een oordeel waarin Jezus optreedt als Rechter, Dezelfde die als een Lam zich liet slachten in een gruwelijke kruisdood. Hij, Jezus, begrijpt de wet, omdat Hij deze heeft vervuld tot in de opstanding en nieuw leven aan toe. Hij kan ook met ons meevoelen, omdat Hij een mens is, meer… een levende ziel die als een Priester ons bijstaat in de moeilijkste ontwrichtingen. Wat mòet je, zwanger? Als de vader het laat afweten, of blijkt te zijn een nietsnut? In gebed is er inzake deze vraagstukken op leven en dood veel mogelijk. Het is heerlijk om hierin advies te krijgen van de heilige Geest zodat alles toch weer goed komt.
  Maar zonden kunnen niet door de beugel. Onvermijdelijk gaat het kwaad worden uitgedelgd. Langs lijnen van Woord en Geest. In gerechtigheid, de Bijbel waarschuwt luid en duidelijk. Openbaring 22:18b Als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de rampen laten overkomen, die in dit boek staan.
  19 Als iemand iets van de profetische woorden van dit boek afneemt, zal God hem het recht afnemen om van de levensboom te eten en in de stad van God te komen, waarover in dit boek gesproken wordt.
  20 Hij, Die dit alles bekend heeft gemaakt, zegt: “Ja, Ik kom al spoedig.” Amen. Ja, Here Jezus, kom!

 4. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 november 2016 om 19:04

  Sjalom Dirk,

  Ik heb eerst de film bekeken, die voor mij als Jood zeer ingrijpend binnenkomt. Ik zie daarin het collectief wegkijken van de mens in die dagen. Men kon niet anders, want het web van leugen en bedrog lag over de bevolking. Het langzame proces van mensverheerlijking van “wij kunnen dat en doen dat” bracht vele mensen tot de gedachte dat de wettige overheid het beste voor zijn onderdanen zorgde. En die enkele dissident die zijn mond durfde open te doen was allang getransporteerd naar een strafkamp.

  Toch was er een categorie aanwezig die van zich af keek. Het zijn geen mensen die daar worden afgevoerd. Ze horen niet bij de toenmalige maatschappij. Ongewenst waren de Joden en met hen zigeuners. Ongewenst waren de dissidenten. Zij staan de vooruitstrevende samenleving in de weg.

  Sommige dingen blijven je hele leven lang bij. En deze jongeman zal de beelden én de stemmen die hij hoorde meedragen tot in zijn graf.

  Eenzelfde lot treft het ongeboren kind. Ook een kind kan schreeuwen en angst hebben. Geen veilige moederschoot. Geen liefdevolle verzorging maar uiteengerukt wordt zijn tere lichaam. Dat wat wonderlijk door G’d geweven wordt in de moederschoot mag er niet zijn. De mens wil graag autonoom zijn en dat wordt gestimuleerd door overheden door het legaliseren van abortus.

  Diepe wonden worden geslagen en als het te laat is krijgt de moeder vaak spijt van haar daad. Haar omgeving praat het goed. Ook hier zie je het afkijken: geen helpende hand naar de moeder in nood. Ieder voor zich, want zorgen kunnen we niet hebben. Dat is het waar de mens zich zorg om moet gaan maken. G’d in de hemel ziet dit grote onrecht en zal zeker rekenschap eisen van iedereen die dit systeem in stand houdt.

  Het wordt dus de hoogste tijd dat de Messias weer terugkeert naar deze aarde. Laat dat ook onze roep tot G’d gaan worden.

 5. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 november 2016 om 19:41

  Men zegt wel eens dat er geen kleine en grote zonden zijn. Zonde is zonde. dat is ook waar.
  Maar..
  Ik zeg toch dat bewuste abortus/moord de grootste zonde is die er bestaat. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ieder mens, als het voor Gods Troon komt te staan, geconfronteerd zal worden met een grote groep hemelingen, die vroegtijdig in de Hemel zijn opgenomen doordat ze vermoord zijn in de moederschoot.
  Wat een schok zal dat zijn voor hen die niet geloven in de Schepper. Ze zien al degenen staan, die ze in het aardse leven van het leven hebben beroofd, teneinde hun eigen gebied ( op aarde) te vergroten.
  Ze zullen ze zien als volmaakte en prachtige hemelingen die de Here loven en aanbidden.
  Vreselijk is het te vallen in de handen van de Levende God.
  Ik denk dan ook dat het voor Sodom en Gomorra dragelijker zal zijn in de dag des oordeels als voor hen die pro abortus zijn.

  Ja laten we kiezen voor het leven.
  En bidden dat de Here ogen opent voor deze vreselike moorden en dat het stopt!!

 6. Agnes zegt:
  Geplaatst op donderdag 3 november 2016 om 23:07

  Beste Dirk, ik lees al heel lang mee op je website. Je hebt dit onderwerp, terecht, al meerdere keren besproken. En ik kan niet anders dan met je eens zijn!
  Dit keer reageer ik vanwege deze zin: “Iemand anders zet zich in voor meisjes en vrouwen, die niet zwanger hadden willen worden maar het toch zijn.” Dit is wat wij zo’n drie jaar geleden als gezin concreet hebben opgepakt. Inmiddels hebben we 5 jonge moeders in ons leef-leerhuis voor jonge (tiener)moeders in Groningen. Maar we hadden er al wel 10 kunnen vullen, zo groot is de vraag naar een veilige en warme plek waar jonge meiden met een onbedoelde zwangerschap en na de bevalling met hun kindje kunnen wonen, op weg naar zelfstandigheid. Door het hele land worden we benaderd door mensen die ook iets dergelijks willen starten. Waar we kunnen, delen we onze ervaringen en mogen we bemoedigen om door te gaan. Ik schrijf dit niet om onszelf op de borst te slaan, we worden door God op deze plek geplaatst en kunnen niet anders. Maar we zouden graag nog veel meer willen betekenen voor de jonge moeders die we geen plek kunnen bieden. Ik weet niet hoe en wat, maar ik heb sterk het idee dat ik deze reactie hier nu moet plaatsen. Dank voor je blog, Gods Zegen!

 7. Elisabeth zegt:
  Geplaatst op vrijdag 4 november 2016 om 9:20

  Beste Dirk,

  Dank voor dit schrijven. Het is waar wat je hier schrijft. Ik herken de houding van veel kerkmensen in dit verhaal. De houding zonder liefde en barmhartigheid. Maar die houding gaat verder dan de joden in de oorlog en de kindjes die geaborteerd worden. Veel kerkmensen zijn zoals de leviet en de priester in de gelijkenis van de barmhartige samaritaan. Als ze op hun pad iets tegenkomen waar ze geen weg mee weten dan veroordelen ze het en gaan er met een grote boog om heen. Wel zullen ze nog wat geld doneren, want dan hebben ze toch nog wat gedaan en zo hebben ze een goed gevoel voor het eigen geweten. Maar het warm kloppende hart, vol barmhartigheid en liefde, zoals bij de barmhartige samaritaan, dat kennen ze niet. Ze zijn ijskoud van binnen en vervuld met liefde voor zichzelf en de wet. Daarom gaat het zingen en preken door. En hoe meer moeite, zorgen en verdriet ze bij anderen in hun omgeving zien en ervaren, hoe harder ze gaan zingen en preken.
  Gelukkig is God een Ontfermer en een genadige, rechtvaardige God (Psalm 116:5). Daarom heeft Hij de barmhartige samaritaan naar de aarde gestuurd. En Die is gekomen voor iedereen die niet meer in staat is zijn of haar hoop op eigen succes, gezondheid, aanzien, bezit of prestaties te stellen.

  Elisabeth

 8. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 14:13

  De wortel van het kwaad zit natuurlijk in de mens zelf, en alleen door wedergeboorte wordt men een kind van God en een ander mens, hoewel ook dan geldt, wie meent te staan zie toe dat hij niet valt, de kracht van de Heilige Geest is onontbeerlijk.
  Maar de trein van de goddeloosheid dendert door, dat is in de hele geschiedenis van de mensheid, ook onder Gods volk in het Oude Testament een triest gegeven. En dan zeggen velen met Asaf, het gaat de goddelozen goed blijkbaar. Ondanks de waarschuwingen die er toch genoeg geweest zijn worden de kinderen toen en nu aan de Moloch geofferd. Hoelang nog? Als we Gods Woord serieus nemen is het duidelijk dat het spoedig nog erger wordt dan in de hele voorgaande geschiedenis. De antichrist zal komen en voert het meest verschrikkelijke terreurbewind ooit, de IS is daar een voorbode van. En dan mag je je afvragen waarom dat toch zo moet? God weet het antwoord, de dood heeft niet het laatste woord gelukkig. Hij die zelfs Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard zal de gelovigen met Christus uiteindelijk alle zegen schenken tot in eeuwigheid. Amen

 9. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 14:19

  Hallo Dirk,

  Zover ik het kan bekijken staat op de foto de kerk van Heveskes, iets ten zuiden van Delfzijl. (Zie Wikipedia). Ben vaak over dat spoor gelopen. Het gehele gebied moest ¨geaborteerd¨ worden voor industrie terreinen. Met zéér veel moeite is dit kerkje gespaard gebleven. Hier werd tijdens werkzaamheden een hunebed gevonden, het meest noordelijke van Nederland. Zo rond het jaar 800 tot 900 stond de zeespiegel 4 meter hoger en kon het gebied niet meer bewoond worden.

  Dank dat je in je artikel schrijft dat de stemmen van de geaborteerde kinderen uit de aarde klinken en niet vanuit de hemel, er is namelijk maar één weg tot behoud en dat is door Jezus Christus. Abortus is géén weg van behoud voor het kindje. Dat ze allemaal in de hemel zijn, is een zéér gevaarlijke leer. Het zet abortus in een geheel ander daglicht en het verlaagt de drempel om abortus te plegen.

  Enrique

 10. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 19:07

  Uitspraak van Christus Jezus Zelf:
  “Laat de kinderen tot Mij komen en verhinderd ze niet
  WANT…
  Hunner (zijn al de kinderen) ….IS…het Koninkrijk der hemelen” Het Koninkrijk der Hemelen Is voor de kinderen.
  Daar behoren de geaborteerde kinderen ook bij.

  Als Nineve gespaard wordt omdat daar 120 000 mensen waren, die het onderscheid niet kennen tussen hun rechterhand en hun linkerhand, (jonge kinderen dus) hoe kan men dan zeggen dat geaborteerde kinderen, die ook geen onderscheid kennen tussen hun linker- en rechterhand, niet in de hemel zijn?

  De Here God is nog steeds Dezelfde. Ieder geaborteerd kind is bij zijn/haar Schepper teruggekeerd.
  De Here God was immers nog aan het Scheppen/Weven toen de mens Zijn Schepping bewust vermoordde.
  Direct is ieder geaborteerd kindje liefdevol weer door Hem terug genomen.

  Het Bloed schreeuwt van ieder kindje vanuit aardbodem. Zoals Abels bloed ook schreeuwde vanuit de aardbodem tot God. Ja…
  Maar Abel en al de kindjes zelf zijn op een veilig plekje ergens bij de Here God in de hemel.
  Gelukkig maar.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 19:10

  Hier past alleen een stukje uit Psalm 139. Iedereen vindt de Psalm prachtig, wordt graag en dikwijls “gebruikt” bij huwelijken of begrafenissen,maar de “diepte” er van dringt vaak nauwelijks door. Ik ben geen fan van de “Nieuwe Bijbelvertaling”(NBV), maar deze Psalm hebben zij prachtig verwoord:

  13 U was het die mijn nieren vormde,
  die mij weefde in de buik van mijn moeder.
  14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
  wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
  Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

  15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
  kunstig geweven in de schoot van de aarde,
  was mijn wezen voor u geen geheim.
  16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
  alles werd in uw boekrol opgetekend,
  aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.”

  Met elke abortus wordt dit alles in één klap vernietigd. “WIE vernietig jij?” En dan denk ik: aan wie behoren wij toe, aan de Schepper of aan zijn tegenstander, de vernietiger? Ik kan mij heel moeilijk voorstellen, dat, wie deze Psalm kent, ooit aan een abortus zal denken of ooit aan meewerken.

 12. korrie regelink-.Oort zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 19:49

  Dankjewel Dirk voor altijd weer je trouw om mede te delen wat voor ons belangrijk is te weten wat
  er allemaal gebeurt, steeds weer opnieuw. Het maakt me verdrietig en ook zo bijzonder dankbaar dat ik Zijn
  kind mocht worden, wetende dat de Here Jezus de Weg, de Waarheid en Het Leven is!!!!!! Verder heb ik er geen woorden voor, wat er allemaal gebeurt. Komt U maar spoedig Heer Jezus en dat er toch nog velen U mogen
  leren kennen. Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht. Dat wij onze opdracht mogen verstaan om het evangelie door te geven. Alleen in Hem en door Hem.

 13. FranklinLeonard zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 20:58

  Ook ik ben tegen het onschuldig bloedvergieten dat abortus heet…. maar ik waag me niet aan een oordeel hierover….dat laat ik aan de Schepper….. bovendien vind ik het nogal wat geachte Enrique, om te veronderstellen dat abortus geen weg van behoud is voor het ongeboren kindje….zoals u het zegt is het nog eens een trap na…….van…..wie…??… vult u zelf maar in beste Enrique…..en denk goed na

 14. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 23:01

  De VN zou hier wat aan moeten doen?
  Zie en hoor op advent media: De VN en haar occulte agenda door Walther Veith. U heeft geen verontschuldiging meer.

 15. jwilleboordse jenny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 5 november 2016 om 23:02

  Ik heb zelf 3 adoptiekinderen en toen mijn oudste zoon die film over abortus van de EO had gezien, was hij zo onder de indruk dat hij gelijk zei: “Wat ben ik blij dat ik niet geaborteerd ben maar geadopteerd en dat ik leef”. Waarom kunnen die wanhopige vrouwen/meisjes hun kindje niet laten adopteren in plaats van aborteren hier in Nederland, zodat adoptie-ouders niet altijd perse vanuit het buitenland een kindje gaan halen.

 16. Willy zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 11:11

  FranklinLeonard, ik ben het volledig met u eens. De geaborteerde kinderen zijn onschuldig.
  Jezus Zelf zegt immers: Laat de kinderen tot mij komen……..

 17. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 12:22

  Stel je voor dat mijn moeder had laten ingrijpen toen ik in haar zieke baarmoeder werd geweven. Dan had ik vandaag niet kunnen zeggen dat abortus moord is met voorbedachte rade.
  Ik had niet mijn Heer en Heiland leren kennen en niet van Zijn Goedheid kunnen spreken.

 18. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 17:18

  Wanneer zal de maat der ongerechtigheid eens vol zijn bij God ?

  Ik vind dat Hij wel heel veel geduld heeft met de mensheid

 19. Willie zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 20:44

  Onze dochter heeft eind maart een abortus laten plegen, en mijn man en ik kregen dit 3 weken geleden pas te horen.
  Wij zijn er kapot van!!! En waarom? Ze heeft een ongelovige vriend, ze woont samen. En ze dachten dat ze het nu nog niet aan konden. Ze heeft altijd gezegd: ik zou nooit een abortus laten doen. Maar zeg nooit nooit. Ze heeft het uit liefde gedaan voor haar vriend. Hoe het nu verder moet?? Zouden jullie a.u.b. voor onze dochter willen bidden, want dat heeft ze heel erg hard nodig.

 20. sjaloom zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 21:38

  Wat erg om te zeggen dat geaborteerde kinderen niet in de hemel zouden zijn! Arme mensen die jou ontmoeten Enrique. Er zijn genoeg vrouwen die spijt hebben gekregen en daarom lijden en stel dat ze jou dan zouden ontmoeten en dan zou jij hen dit vertellen?

  Jezus zou die vrouw met liefde aankijken en vergeven en tegen jou zeggen, wie zonder zonde is werpe de eerste steen….. Wat weten velen van jullie het allemaal goed! Oordeel, elke week weer. Abortus is vreselijk. Liefdeloosheid is ook vreselijk.En wat weten wij het allemaal goed als christenen. Bewogenheid, liefde, laten wij dit zien? Deze kindjes zijn bij Jezus.

 21. Wiepke zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 22:31

  Beste Dirk
  Wij hadden op onze cel groep van de kerk een gesprek over het thema: je bent waardevol. Iemand vertelde dat ze een miskraam had gehad van 12 weken. En men zegt in de abortus kliniek dat het maar een klompje weefsel is, maar deze mevrouw vertelde: ik heb het gezien, je kon de Vingers en teentjes zien en tellen.
  We hebben het een waardig afscheid gegeven. En we zullen haar later weer zien. Er wordt te gemakkelijk over gesproken als of het toch niks voorstelt. Wat weefsel, klompje vlees. Wat weggegooid wordt in een bak en opgeruimd weg. Het idee alleen al. Zo missen velen kinderen het doel. Wat dat betreft is er een collectieve schuld die op ons rust, we kunnen niet blijven weg kijken zoals in je introductie.

 22. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 6 november 2016 om 23:00

  Aan Willie,
  Ja, het is soms moeilijk Willie om jong te zijn, zoals je dochter met al de verleidingen en redeneringen in deze tijd! We kunnen alleen maar bidden voor onze kinderen en vertrouwen op Hem, Die van alles weet heeft en een Barmhartige Vader is, als mensen nog ‘onderweg’ zijn.
  Zal voor je dochter en jullie bidden!

 23. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2016 om 9:10

  Enrique, zeg zoiets maar niet weer.

 24. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2016 om 12:56

  Het is uiteindelijk precies hetzelfde als wat Hitler deed in en voor de oorlog met Joodse mensen en ook andere groepen. En de mens gaat gewetenloos door. Wat is het dan bijzonder als een aborteur ineens niet meer verder kan met zijn moordpraktijk en tot bezinning en geloof komt.

 25. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 7 november 2016 om 15:27

  Paulus heeft de kerk nog zo gewaarschuwd; denk niet dat je in de plaats van Israel gekomen bent.
  Daardoor zijn er ook vele groepen in de hemel t.w. geroepenen, uitverkorenen, gelovigen [dat bent u en ik] en zeker niet te vergeten de schare die niemand tellen kan, komende uit de duivelse tiranie van deze schepping, en de kerk maar leren dat zij alle groepen vertegenwoordigen. God heeft meerdere genade.
  Zo zal er van de geroepenen niemand ontbreken. Zo ook niet van Gods uitverkorenen [Israel] maar van de gelovigen mogelijk heel wat, en waarom; omdat ze aan de hemelpoort blijven staan om te kijken of De Poortwachter mogelijk toch niemand binnen laat die niet tot hun kerk behoort.

 26. Bas Mijnster zegt:
  Geplaatst op dinsdag 8 november 2016 om 14:26

  Dirk, helemaal mee eens. Als politieman had ik mijn motto: Vecht voor recht. Dat heb ik ook gedaan. Ook lesgegeven in Strafrecht en Strafvordering. Art. 289 Wetboek van Strafrecht: Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie. Moord wordt het zwaarst gestraft, de hoogste straf die je kunt krijgen. Maar art 47 WvSR zegt ook nog: zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; zij die door giften, beloften, misbruik van gezag, geweld, bedreiging, of misleiding of door het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken. Er is via het WvSR nog veel meer te vinden over moord. Als een overheid deze moord praktijken oogluikend toe laat zullen ze hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor elke moord waarin de dader NIET gestraft werd. God is hierin ontzettend rechtvaardig. Hij zal opzettelijk en met voorbedachte rade de moordenaars, medeplegers, medeplichtigen, de gelegenheid gevers, misbruikers van gezag enz. de straf opleggen die ze toekomt. Uitspraak: over enkele weken, maanden, jaren. Kort na je overlijden. Er is geen advocaat bij. Je staat alleen. Als je dit wilt?

 27. Gert zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 november 2016 om 5:54

  Je kunt dit artikel ook doortrekken naar de blindheid voor de toestand in de wereld….

 28. Gert zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 november 2016 om 5:55

  En volledig eens met Bas

 29. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op donderdag 10 november 2016 om 17:51

  Jammer dat zoveel mensen seks zo vreselijk lekker vinden (reactie no 1. Anna2)

  Het probleem hier is zo oud als de wereld. Er zijn echter maar weinig mensen die begrijpen dat seks deel uitmaakt van de zondeval en door God is opgesloten in de dood. Voor wie wil studeren, er is in Genesis 3 en de Romeinenbrief veel informatie beschikbaar.
  Onder de doodstraf werden opgesloten Gods Zegen, de intieme omgang die Hij koesterde met de eerste mensen en – heel belangrijk – het functioneren van de eerste mens in Gods macht. Spelenderwijs leerde Adam regeren, beleid uitvoeren en wandelen met God, in de vloeiende werking van het woord.
  Na de zondeval was dit voorbij. Het “instrument” werd een schuttingwoord waarmee hij “klaarkwam” (…) in de dood.

  Heel weinig mensen hebben de schat in de akker teruggevonden. Iedereen verkwanselt zijn eerste liefde voor een bord soep.
  Dit resulteerde in een machteloze gemeente.
  Jezus’ kruisdood, waarmee Hij de doodstraf overwon, daar kunnen wij niets mee.
  Central Intelligence is in handen van seculiere machten. Aan opsporing komt de gemeente niet toe. Wij staan toe dat exotische systemen in ons land ons voorbij streven en de dienst gaan uitmaken.
  Politiek stemmen wij braaf in met de meerderheid.

  Waar geloof en gehoorzaamheid te kort schieten, echter, komt vuur. Zodat toch Gods wil blijft geschieden. Dit vuur is geen zegen. Wee uw gebeente als deze vloek u treft.

 30. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 17:48

  Beste Dirk,

  Wat de vleselijke gemeenschap betreft, het is door de satan geïsoleerd, uitvergroot en tot het summum van geluk verheven omdat het mensen bindt en veel geld oplevert. Dat zijn de gedachten van de duivel. We leven in een boze wereld. (1 Joh 5:19)
  Wat alleen in een huwelijk thuishoort, wordt gewoon banaal en platvloers gemaakt. De geheimen van het huwelijk worden op TV getoond alsof het een vermaak is om ernaar te kijken. De gedachten van mensen worden daardoor bezoedeld en gefocust op maar één ding. En dat hoor je ook overal op straat. Zo ziek is de wereld geworden. Het is koopwaar geworden. Je kan er geld aan verdienen. Men heeft niet meer in gedachten dat een huwelijk een veilige plek hoort te zijn waar kinderen verwekt worden en veilig mogen groeien in de baarmoeder. Omdat alles zo krom en verdraaid is, is de vleselijke gemeenschap tussen man en vrouw, een lustbeleving en object geworden, zonder het doel kinderen te krijgen. Alles wordt afgesplitst van het natuurlijke en ongerepte. Daarom dat mensen ziek worden in zulk een samenleving. “Out of focus” om het maar zo te zeggen. De normen en waarden van het huwelijk zoals het in de Bijbel bedoeld is, zijn geperverteerd en ontheiligd. En daarom is er abortus. Het levert geld op en het past in het denken van de satan met het moorden van mensen. Want hoe klein ook, kinderen zijn ook mensen. Omdat dit thema door mijn hoofd speelde afgelopen tijd, heb ik de vrijmoedigheid genomen mijn gedachten erover op te schrijven.

  San

 31. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 11 november 2016 om 19:03

  Sjalom Dirk,

  Het is wel eens moeilijk om op een ander te reageren. Wanneer G’d onze opa Adam op de 6e scheppingsdag formeert uit het stof van de aarde dan heeft Hij dat volgens Zijn beeld gemaakt. Zonder zonde maar wel met een begin. Alle menselijke genen, ook die van de voortplanting zitten in Adam opgesloten. En Adam geniet als G’d hem helpt bij zijn dagtaak: alle dieren, vele honderdduizenden soorten worden bij Adam gebracht. Hij ziet ze allen en benoemd hen en geeft ze een naam. Dag leeuw, dag schaap, dag geit, dag koe. Intuïtief voelt hij aan dat de paartjes bij elkaar horen. En zeker in de vogelwereld is het onderscheid tussen m/v wat moeilijker vast te stellen. Hij ziet hun gedrag en weet dat G’d heeft gezegd: vermenigvuldig u dieren! Hij ziet het baltsgedrag van de dieren en geniet ervan. Allemaal scheppingsorde die G’d geeft. Geen rode oortjes, maar een eerlijk voorbeeld krijgt Adam te zien.

  Als zijn taak er op zit, waarvan ik denk dat door de veelheid van dieren die een lange periode heeft geduurd, Adam kijkt of er ook iemand is die op hem lijkt. Iemand met wie hij kan praten, net zoals hij dat met G’d doet. Een verlangen naar iemand die bij hem past is heel legitiem en begrijpelijk. Adam mist dus iets: een zijns gelijke. En G’d brengt Adam in een diepe slaap neemt een deel uit hem en bouwt daar een vrouw uit. De genen van Adam worden uiteen gesplitst, mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Had Adam zich niet eenzaam gevoeld, dan waren wij er niet!

  En wat doet G’d? Hij restaureert Adam tot 2 personen een mannelijk en een vrouwelijk. De seksualiteit hoort daar ook bij. Adam werd op de 6e dag geschapen, Eva vele dagen later. Adam zag hoe vermakelijk het was dat de dieren (naar hun aard) gemeenschap met elkaar kregen. Genegenheid zat daarin. Bij de mens is er ook genegenheid en vreugde te beleven. Niet publiekelijk maar man en vrouw mogen volop genieten van deze scheppingsorde.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden