Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn’ (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 november 2016, 15:05 door Dirk A A

De afgelopen week ontmoette ik iemand met wie ik in gesprek raakte. Ze had mij de mooie tekst Exodus 14:14 horen citeren: ‘De HEERE zal voor u strijden en u moet stil zijn.’ Ik vertelde iets over mijn eigen situatie, over hoe belangrijk deze tekst voor mijzelf is. U mag namelijk wel weten dat tien jaar na de aanrijding die ik heb gehad, waardoor ik mijn werk bij de EO kwijtraakte, er nog steeds een schadezaak speelt. Juist met het oog hierop, blijft deze tekst voor mij heel belangrijk, om niet in opstand te komen, niet zelf te vechten en strijden, maar de HEERE de strijd te laten voeren.

Degene die mij aansprak, vertelde over een hele moeilijke situatie in haar familie. Zij had alle reden om zeer boos en verontwaardigd te zijn. Om alle contacten te verbreken.
‘Maar de Heere heeft me daarvoor bewaard,’ vertelde ze. ‘Het was alsof Hij door de Heilige Geest ook juist deze woorden uit Exodus 14:14 mij in gedachten gaf. Het ging echt niet vanzelf, Hij heeft mij geholpen om deze weg te gaan. De weg van de minste te willen zijn, de weg van het niet verbreken van de contacten, de weg van de situatie los te laten en in de handen van de Heere te geven. Om niet zelf te gaan strijden, maar de strijd te laten voeren door de Heere.’

Inmiddels is het al een aantal jaren geleden dat dit speelde. Ze vertelde mij dat ze de Heere zo dankbaar is voor Zijn leiding in dit gebeuren. Ik merk dat het haar diep raakt. ‘Nu heb ik weer een heel goed contact, ook geestelijk, met degene met wie dit speelde,’ vertelt ze. Dat is zo heerlijk. Als ik ooit, toen die kwestie speelde, zelf was gaan vechten en strijden, dan was onze relatie totaal kapot gegaan. Maar de Heere heeft met daarvoor bewaard.’

Het zit ons zo in het bloed om te gaan vechten en strijden. En zeker, wij hebben ook onze verantwoordelijkheid. Wat mijn schadezaak betreft: is er ook een letselschadeadvocaat die mij bijstaat, die zich voor mij inzet. Maar tegelijk is er ook rust en vrede in mijn hart, omdat ik weet: deze zaak is in Gods handen. Ik kan het aan Vader in de hemel overlaten.

En ik bid voor mijn advocaat, dat de Heere hem leidt en wijsheid schenkt. Ik bid voor de tegenpartij, ik bid voor de rechters die bij deze zaak betrokken zijn. Ik bid dat deze zaak binnen afzienbare tijd kan worden afgehandeld. In het diepe besef dat ik het met een gerust hart in de handen van de Heere kan geven. Wanneer ik me er zelf druk om maak, word ik onrustig en gespannen, maar als ik het in Zijn handen geef, schenkt Hij rust en vrede, Zijn rust en Zijn vrede.

Graag geef ik de boodschap uit deze woorden uit Exodus 14:14 ook aan u door. Ter bemoediging, ter vertroosting. Ik weet niet in welke situatie zich u bevindt. U kampt mogelijk ook wel met moeilijkheden. Misschien is u onrecht aangedaan, voelt u zich verlaten, bent u verraden, wordt u onterecht beschuldigd, wordt er over u geroddeld, of wat er ook is gebeurd.
Ik bid u Gods genade toe, genade om het los te kunnen laten, het in Zijn handen te geven. De Heere is precies op de hoogte van uw situatie. Laat Hem voor u strijden.

Wij mogen verder trekken, verder op onze levensweg. In vers 15 van Exodus 14 volgt dan: ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken.’ Terwijl de Heere strijdt tegen de Egyptenaren en vóór Israel, trekt het volk verder, de Schelfzee door. En ze komen allen veilig door de zee heen, bewaard door de Heere Zelf.
Bij Hem, bij de Heere Jezus, zijn we veilig en geborgen. De eerste twee verzen van Psalm 91zeggen het zo treffend: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.’

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 november 2016 om 15:47

  In vele levens wordt de mens stilgezet. Het uit zich vaak in een beproeving van dit aardse leven. De onrust in onze ziel kenmerkt zich door onmacht. Door de onmacht geraken wij in angst, daardoor beseffen wijzelf… dit aardse leven niet meer in de hand te hebben.
  Hierdoor kun je verbitterd raken of boos. Of je zoekt de stilte van onze Vader op. Onze Vader draagt je door alle verdriet en pijn heen. Wetende dat Hij van ons houdt, en dat het goed komt. Geloof, Hoop en Liefde.

  Vr gr rene postma

 2. San zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 november 2016 om 18:32

  Beste Dirk,

  De tekst uit Exodus 14:14 heb ik ook heel vaak gebruikt als de problemen mij teveel waren. Dan ging ik dieper tot de rust in, opdat God dan des temeer Zijn kracht zou betonen aan mij. En ik ben er altijd uit gekomen. De angsten moesten mij zwak houden, zodat Hij mij kon voorbereiden voor een toekomstige taak. Ik moest leren alleen van de Here afhankelijk te zijn en niet op mijn eigen kracht te vertrouwen. Juist omdat ik besefte dat ik machteloos was tegen de vijand. Nu heb ik geleerd de vreze des Heren in acht te nemen. Wetende als ik dergelijke situaties wil vermijden, alleen de Here het antwoord is op al mijn vragen welke wegen ik moet inslaan in het leven. Daardoor heb ik mijn situatie kunnen accepteren zoals het is. Wetende dat wij ver in de eindtijd leven.Het past ons om bescheiden en nederig te zijn want alles wat wij hebben en kunnen is genade van God. En als je dat beseft, dan word je klein en dankbaar dat God ook mij uitverkoren heeft Zijn kind te zijn. En in Psalm 138:8 NBG staat: “De Here zal het voor mij voleindigen. O Here, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.”

  San

 3. Ard Visser zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 november 2016 om 22:46

  Deze tekst en dit verhaal is al jaren ook mijn situatie en ik heb geleerd in al die jaren dat het goed is om naar onze lieve Papa te luisteren. Eerst probeerde ik nog heel veel zelf te doen maar dat ging niet goed. Nu heb ik geleerd om in Zijn rust en in Zijn vrede te stappen en het verandert mij van binnen uit zodat het ook naar buiten toe zichtbaar wordt. Het heeft mijn situatie niet verbeterd en het is alleen maar slechter geworden maar God spreekt door Zijn woord en door de Heilige Geest heen dat het allemaal goed komt. ,,Focus je op Jezus en laat los”. Gods zegen toegewenst voor iedereen, Halleluja!!! Jezus Leeft en ik in Hem:)

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 11:48

  RUST… mijn ziel uw God is Koning
  Heel de wereld Zijn gebied.
  Alles wisselt op Zijn wenken.
  Maar…Hij Zelf verandert niet.

  Ieder woelt hier om verandering
  En betreurt ze dag aan dag
  Hunkert naar hetgeen hij zien zal.
  Wenst terug ‘t geen hij eens zag.

  RUST…mijn ziel! uw God is Koning
  Wees tevreden met uw lot
  Zie..hoe alles hier verandert.
  En! verlang alleen naar God.
  J D H. 847

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 19:28

  Dit schrijven heeft betrekking op het bericht in de Nieuwsbrief dat de Evangelische Kirche Deutschland stopt met zending onder het Joodse volk.

  Gehoorzaamheid is beter dan offerande. De Heer heeft de kerk bevolen heel de wereld bekend te maken met Zijn verzoeningswerk. Als het getal der gelovigen vol is, sluit deze genadetijd en gaat Christus zelf zijn eigen volk tonen – met nadruk op tonen – wat Hij voor hen gedaan heeft en doet en nog zal doen. Lees toch eens rustig Genesis 45 ook veel psalmen vertellen hetzelfde, met name Psalm 85.
  De hoogmoed van de kerken kent geen grenzen; waar Paulus zo voor waarschuwde.

 6. jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 19:35

  Shalom allen,

  Meestal lees ik alleen de reacties, maar nu reageer ik ook eens.
  Ben erg bemoedigd door dit commentaar, Dirk. Sinds kort heb ik me aangesloten bij een messiaanse gemeente. Ben helemaal gelukkig met deze keuze, gedaan op grond van die tekst uit Jesaja.
  Nu wel geestelijke strijd thuis, ik ben te ‘fanatiek’, moet zwijgen over Israël, niet zo lang bidden aan tafel enz enz.
  Dat is moeilijk! Graag gebed voor huwelijk. Daarom anoniem.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 19:55

  Als je door iemand, die je alleen dwars wil zitten met onredelijke eisen voor de rechter wordt gedaagd, een dagvaarding krijgt voor een “kort geding”, dan kan je niet anders dan een advocaat in de arm nemen. De president van de Rechtbank oordeelde echter, dat de zaak niet “spoedeisend” was en we maar om de tafel moesten gaan zitten en als het niet zou lukken een bodemprocedure te beginnen. Medechristenen vonden mij “onchristelijk” omdat ik niet bereid was toe te geven. Je kent het wel: “andere wang toekeren”. Omdat ik het principieel vertikte om voor de man te buigen, volgde dus een bodemprocedure, die 6 jaar duurde.
  Eind van het liedje was, na die 6 jaar, dat ik werd veroordeeld. Mijn advocaat wilde daarop in hoger beroep gaan, maar had geen nieuwe argumenten en bovendien was ik na 6 jaar procederen murw. Een mede christin echter haalde mij (moest binnen de twee maanden) over om toch maar naar een andere (dure) advocaat te gaan. Ik had bij de procedure geleerd, dat niet degene die gelijk heeft wint, maar degene die de beste advocaat heeft. De “andere” (een christelijke) advocaat gaf ons heel weinig kans en vroeg toen alle stukken bij hem achter te laten. Mijn vrouw en ik stapten in de auto en toen gebeurde er iets. Allebei werden we overweldigd door een geweldige “vrede” en blijdschap. Het was alsof een engel in de auto op ons had zitten wachten. We hadden alle stukken achter gelaten en losgelaten! Mijn vrouw is wat pessimistischer, maar ik wist zeker, dat de Heer het nu had overgenomen. Vaak herinner ik mij aan Petrus, die (als enige van de discipelen in het bootje!) zijn laatste “zekerheid” (het bootje) losliet om zijn ogen op Jezus gericht te houden. Binnen een jaar, werden alle vonnissen (was een lange rij) van de Rechtbank vernietigd!! Bovendien kregen we nog veel meer rechten dan waarvan we ooit hadden kunnen dromen! ZO werkt de Heer!!

 8. Johanna zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 19:59

  Wat een geweldige rust als we deze lessen geleerd hebben en voortdurend beoefenen om niet (meer) achterop te raken. Voor mij was Daniel 9-10 een geweldige steun, omdat hierin een zeer ongewone situatie beschreven wordt, n.l. dat de Heere via engelen, met andere woorden: via delegatie, en engelen kunnen zelfs nog OPGEHOUDEN worden door belangrijker zaken, die eerst in orde gemaakt (moeten) worden, voordat onze situatie aan de beurt is. De dingen moeten eerst op hun plaats komen, voordat sommige gebeden in onze beleving “verhoord” kunnen worden. Het geweldige inzicht dat gebeden direct “GEhoord” worden, maar pas in de tijd kunnen worden uitgewerkt, heeft mij toen de rust en het vertrouwen gegeven om rustig af te wachten, hoe lang dan ook. De Heere zegt niet voor niets in zijn Woord steeds en steeds weer: WACHT OP DE HEERE! Voor Saul liep het heel slecht af toen hij niet wachten kon op Samuel en zelf (illegaal) ging offeren. Hierin ligt een waarschuwing, dat we de Heere niet zomaar in onze zaken kunnen betrekken en dan van gedachten veranderen, dan kan alles teniet gedaan worden. Dit is de tegenpool, als we worden soms heel erg “uitgerekt” worden in ons wachten! Let op: de Heere is altijd op tijd! In een situatie in mijn leven werd een belofte die ik jaren eerder had ontvangen, nl. dat ik eigen kind, specifiek een dochter zou krijgen, pas op het allerlaatste moment bewaarheid. Ik had op dat moment alles opgegeven (na 9 jaar wachten), omdat er letterlijk geen hoop meer was. Dat is 30 jaar geleden. Ik wacht momenteel ook de vervulling van een belofte, sinds september 2015, via de post. Elke dag weer zeg ik tegen mezelf, vandaag nog niet, maar misschien morgen dan. Ik bid dat ik op dit punt mijn optimisme en zekerheid niet zal verliezen, maar geduldig mag blijven wachten op mijn Heere en mijn God. Ik hoop vandaag iemand bemoedigd te hebben. De Heere is een waarmaker van Zijn woord en hij spreek tot de mensenkinderen in hun “hart” en Zijn geest verbindt zich met de Geest die in ons leeft. Halleluja!

 9. Harry van der Velde zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 21:20

  Dirk, jouw mening over evangeliseren onder de Joden daar kan ik niet in mee gaan. Nergens staat in de Bijbel dat wij (heidenen) moeten evangeliseren in Israël, wel dat wij moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem en het Joodse volk tot jaloersheid moeten brengen. Dat is onze Bijbelse opdracht, en daar zijn we als kerk schromelijk in te kort geschoten, en dat doen we nog steeds.
  De EKD is gestopt met het evangeliseren in Israël. Dat is een wijs besluit, ook gezien hun houding in de jaren dertig. Ze komen zo alleen maar ongeloofwaardig over. Ook het dragen van T-shirts met opschrift ‘Jews for Jesus’ is afkeurenswaardig en provocerend. Pinchas Lapide (1922-1997) de Israëlische diplomaat en theoloog, die bekend stond om zijn kennis van het Nieuwe Testament heeft eens gezegd: CHRISTENEN HEBBEN JODEN EEUWENLANG PROBEREN TE BEKEREN DOOR EVANGELISATIE, MARTELING, VERGUIZING EN DWANG, MAAR ZE HEBBEN NAGELATEN WAT DE BIJBEL ZELF LEERT DOOR DE MOND VAN PAULUS; ISRAËL TOT JALOERSHEID OPWEKKEN (DOOR HANDEL EN WANDEL). De christelijke Jezus die wordt gebracht in Israël, zullen de Joden nooit herkennen als hun Joodse Messias. Wel moeten we de Messiaanse Joden steunen in HUN evangelisatiewerk in Israël, maar dat is wat anders!

 10. Els zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 21:57

  Wat een bijzondere tekst, ik ben er stil van, zie nu mijn eigen situatie veel beter. Ik ben gewoon zelf de weg gaan lopen van de minste te zíjn, ik ben er echt ontroerd van, want als ik achterom kijk, is de Here al die tijd bij mij geweest, met recht voor mij strijd. Wat bijzonder, ik heb geen woorden, ik kan alleen maar zeggen: deze tekst is Ja en Amen

 11. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 22:06

  Beste Dirk, ook ik kan niet meegaan met de gedachte dat wij joden het evangelie moeten brengen. Welk evangelie? Hier heeft iedere kerk zijn eigen evangelie. Laten we het boek van Lance lambert, een messiasbelijdende jood, inmiddels overleden, eens lezen. In Israel is uniek beschrijft hij zijn mening: Zijn mening was: Zoals Jozef zich bekend maakte aan zijn broers, zonder al zijn bedienden, dus heidenen in de buurt, zo zal Jezus zich bekend maken aan zijn broers, zonder de Christenen = goltm erbij. Hij zal zeggen: Ik ben jullie broer die jullie verworpen hebben. En de joden zullen hem en bloc aan nemen. Wij kunnen nooit een hoge borst opzetten naar de joden toe, zo’n goede mening hebben de joden niet over ons, wat is hen allemaal aangedaan door de christenen? Een beschaamd gelaat, dat past ons.

 12. ellie den Hartog zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 november 2016 om 22:18

  De tekst Exodus 14:14 was voor mij ook een belangrijke tekst in een zeer moeilijke periode van mijn leven. Ik putte er moed uit en het gaf mij rust. Totdat de predikant die mij begeleidde in die tijd zei dat ik een dergelijke tekst niet zo maar tot me toe kon trekken…. Ik ben toen wel aan het twijfelen gebracht. Toch denk ik dat het me wel geholpen heeft daaraan vast te houden. Toch vraag ik me soms af… wanneer mag je zo’n losse tekst op je eigen persoonlijke situatie van toepassing doen zijn en wanneer beslist niet?

 13. Johanna zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 6:44

  Voor Ellie den Hartog:
  Ik vind dat die predikant hier geen gelijk in had. We mogen altijd onze hulp en verwachting bij Hem zoeken in alle levens omstandigheden. De Heere raadt het ons zelf ook aan in Psalm 105 (VERS 3: vraagt naar de Heer en Zijne sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte… enz). Ook hoofdstuk 10 van Romeinen uit de Herziene Statenvertaling. vers 11: Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

 14. jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 11:39

  Eens met Harry vd Velde en Lenie Sneek.
  Liefde geven, daarmee win je meer dan met woorden.

 15. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 13:40

  De opdracht was en is: Ga en verkondig het Evangelie. Begin bij ….Jeruzalem… tot aan het eind der aarde.
  Is deze opdracht veranderd?
  Als ik lees dat de apostelen voldeden aan deze opdracht, is het dan niet meer voor nu bestemd?
  Ongeacht of het christenDOM nu fout is geweest.
  De opdracht van Christus Jezus is en blijft toch hetzelfde? Hij is toch in het verleden, heden en in de toekomst Dezelfde.
  Zijn Woorden mogen toch zo maar niet door ons mensen worden te niet gedaan. Ongeacht wat mensen hebben uitgespookt.
  Wat ik vreemd vind:
  Toen er nog geen Christenen waren, en geen christendom dus, en Christus Jezus levend rond wandelde onder de mensen, namen zij Hem niet aan. Men moest NIETS van Hem hebben.
  Nu wil men Hem niet onder het mom van dat het christendom zo fout is geweest.
  Ik rijm dat niet. Stel dat het Christendom niet fout was geweest. Was men dan WEL tot het geloof gekomen in Christus Jezus?
  De vraag van mij is: waarom nemen de Joden/Israelieten Jezus niet aan? Toen niet en nu niet?
  In de tijd van Jezus Zelf was het omdat Hij hen niet bevrijdde van de Romeinse macht. Volgens mij is dat nog steeds dezelfde motief. Alleen komt erbij dat het christenDOM hen niet tot jaloersheid heeft gewekt. En daar zal het christenDOM verantwoording voor af moeten leggen.

  Maar er zijn in alle eeuwen WEL Christenen geweest die navolgers waren van Christus Jezus. Iedereen had en kan daar nu nog een voorbeeld aan nemen. Zij wek(t)ken WEL op tot jaloersheid.
  En dan is er geen verontschuldiging meer voor wie dan ook!

 16. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 13:48

  Broeder Dirk! Wat een uitstekende column!! De laatste alinea is prachtig….. en precies de spijker op z’n kop! Gods zegen toegewenst!

 17. San zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 14:40

  Beste Ellie den Hartog,

  Ik denk dat je een Bijbeltekst je persoonlijk eigen mag maken, als het verband waarin het staat het mogelijk maakt. Als de situatie een soortgelijke is als waarin ons leven zich nu bevindt. Ik vind het een vloek wanneer een mens zich ermee gaat bemoeien en de wet gaat voorschrijven wat je wel en wat je niet mag geloven, zelfs al is het een predikant of dominee.
  Het gaat erom dat je ook de Heilige Geest hebt, die jou leidt in alle dingen. En Hij kan een Bijbeltekst bevestigen met een diepe vrede en blijdschap in je hart. Als je daarin eerlijk bent en recht tegenover God kan staan, mag je een Bijbeltekst op je leven persoonlijk toepassen. Hij ziet het hart aan. En als het niet kan, zal Hij je dat dan ook duidelijk maken.

  San

 18. rob zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 15:14

  Beste Dirk

  Zeer wijze woorden. We moeten inderdaad de HEERE laten strijden maar onze menselijke (oude) natuur gaat daar dikwijls tegenin.

 19. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 15:35

  Sjalom Dirk en anderen,

  Er worden opmerkingen gemaakt over de evangelieverkondiging in Israël. Als Messiasbelijdende Jood krijg ik daar een raar onderbuik gevoel over. Wat Luther niet voor elkaar kreeg draaide hij 180 graden om en spuwde hij niet dan haat. En nu vele eeuwen later probeert de kerk het weer opnieuw, want ja, het past zo goed bij hun doelstelling. Wat brengen ze dan voor boodschap? Is die niet hetzelfde dan wat Luther bedoelde: beste Joden jullie moeten kerkelijk worden en het christelijke geloof aanhangen. O ja? Welk christelijk geloof dan, want er zijn al zoveel smaken.

  Op deze dingen zit mijn volk echt niet te wachten. Waar wij wel op zitten te wachten is de spoedige terugkeer van onze Messias. Die roep was er al toen Yeshua naar de hemel keerde nadat Hij zij taak had vervuld. En wij Messiasbelijdende Joden gingen er op uit. Binnen nog geen eeuw werden we monddood gemaakt door “verheven” heidenen die een eigen koers uit gingen zetten. Die wildgroei stagneerde even tijdens de reformatie en ging gestadig door. Is de kerk wel capabel genoeg en heeft zij die kennis in huis om ons Joden het evangelie uit te leggen? In onze visie zijn er veel onheilige huisjes die in stand worden gehouden door kerkelijke dogma’s.

  Deze opmerking is zeer belerend. Aan de andere kant komt de kerk ook heel belerend over naar het Joodse volk. Zijn wij dan twee werelden? Nee, gelukkig niet! Echter de kerk moet zijn plaats weer innemen zoals die er was in de 1e eeuw. Gevoed en geleerd vanuit de Joodse cultuur en context. Ik lees dat sommigen onder u moeite hebben om zich een tekst toe te eigenen. In de Bijbel komt het reddingsplan van G’d tot stand. De gehele mensheid mag daarin delen. Het is niet exclusief voor het Joodse volk.

  Voor Ellie als Messiasbelijdende Jood geef ik u de volle ruimte om een tekst die u aanspreekt eigen te maken. Dat is de kracht van het Woord, dat is de parel die onze G’d ook voor u er in heeft gelegd.

 20. Lida zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 20:01

  Beste Dirk, wat kunnen we veel leren van dit commentaar om het de Here te laten doen in moeilijke situaties in het leven. Hoe vaak strijden we zelf en worden er gespannen en soms boos en teleurgesteld van. En wat een bemoediging dat je de tekst aanhaalt van Psalm 91: 1 en 2. Het is al heel lang de tekst die mij zo aanspreekt, dit is begonnen in een heel moeilijke periode in ons gezin. En altijd nog is dit mijn tekst bij moeite en bij vreugde. Ook heb ik hem uit gekozen voor mijn eventuele rouwdienst, met de liederen die mij aanspreken in dit leven. Ik wens jou ook Gods nabijheid toe met de lange weg naar gerechtigheid Dirk en dat je iemand ook in dit leven hebt die jou steunt.
  Van de reactie van het vorige commentaar krijg ikzelf ook een raar onderbuik gevoel. Er spreekt een vijandschap uit naar de gelovigen uit de heidenen die zich Christen mogen noemen en het Evangelie nog steeds verkondigen aan de Jood en De Griek, dus aan iedereen!Jezus zegt door heel zijn woord heen: hebt elkaar lief!

 21. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 27 november 2016 om 22:57

  God zelf heeft dit volk Israel uitverkoren. Een volk dat weer bijeenvergaderd wordt. Hij zal z’n volk als eigen oogappel beschermen. Dit zien we nu met eigen oog gebeuren. Hij plantte hen weer op eigen bodem, liet veel verscheiden soorten bomen opschieten. En wat doet de tegenstander van God? Die zet de boel (schepping Gods) in brand. Jes. 42:8, daar spreekt de HEERE: ,,Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijne eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijnen lof den gesneden beelden”. God verlost Zijn volk, zoals Hij beloofd heeft.

  Jes. 43:8: ,,Breng voort het blinde volk, hetwelk oogen heeft, en dooven, die ooren hebben.” Het volk als knecht des Heren, zal gaan zien en verstaan, dwars door hun moeilijkheden heen.
  Laten wij, heidenen, gaan zien hoeveel ze te LIJDEN hebben, hen gaan vertroosten en nooit loslaten.

 22. Cor Barten zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2016 om 9:40

  Dirk, dank voor de uiteenzetting van je heldere, naar mijn mening ook Bijbelse, standpunt over het evangelie brengen aan het Joodse volk. Vele gelovigen, ook in ons land, delen dit standpunt helaas niet en geven daardoor het Joodse volk de door God hun toevertrouwde woorden, niet terug. Organisaties in ons land, die het evangelie brengen naar het Joodse volk, krijgen weinig steun en zijn helaas klein. Toch heb ik diep respect voor het werk van b.v. Stichting Israël en de Bijbel te Harmelen. Zij brengen al jaren in getrouwheid het evangelie naar de Joden in Israël en andere landen, waar Joden wonen. Zij hebben ons gebed en steun hard nodig. Naar mijn inzicht moeten wij ons als gelovigen in de Heere Jezus ook niet laten onderwijzen door Joden (rabbijnen), die zelf de Heere Jezus niet kennen. Maar eerder door Joodse leraars (ex-rabbijnen), die persoonlijk de Heere Jezus hebben aanvaard. Zij kunnen en zullen ons in het licht van de Heere Jezus door Zijn Geest de geweldige rijkdommen vanuit Gods Woord doorgeven.

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2016 om 13:20

  Sjalom Dirk en anderen,

  Wij, het Joodse volk kennen onze Bijbel beter als de christenen, het gaat namelijk over ons. Alle fouten en misstanden die wij als volk hebben begaan tegenover onze G’d worden daar haarfijn in beschreven. Het is beslist niet verheffend als je als volk zo te kijk wordt gesteld. Eerder beschamend te noemen. En met dat alles mogen wij dankbaar zijn dat G’d nog steeds naar ons omziet en ons heil op het oog heeft.

  Rabbijnen zijn gewoon leraren die de Thora en de Bijbel bestuderen op een niveau wat boven een hoogleraar in de theologie uitstijgt. Sorry heren professoren, we hebben in alle bescheidenheid een voorsprong op u. We raken nooit uitgestudeerd en blijven dagelijks bezig met onderzoek.

  Ik begrijp heel goed dat er zeer goede instellingen zijn die niet vanuit een betweterige houding ons het goede nieuws komen brengen. Voor mij als Messiasbelijdende Jood: van harte welkom. Wij, het Joodse volk, hebben ten dele een deksel op ons gelegd gekregen. Hierdoor is de poort naar de heidenen wijd open gaan staan. De eerste herauten waren de Messiasbelijdende Joden, die met heel veel energie én zegen te werk gingen.

  En nu, vele eeuwen later, staan er opnieuw Messiasbelijdende Joden klaar om het evangelie door te geven. Sporadisch krijgen zij de gelegenheid om als een gastspreker op te treden in de kerken. De warmte én de klankkleur die zij daar aan geven is gunnend en royaal. Bij de kerken is dat verbleekt en karig geworden.

  Wat dacht u dat dit geen pijn doet onder de Messiasbelijdende Joden? Dacht u werkelijk dat wij denken: laten die arme christenen het zelf maar oplossen? Dan hebben wij niets van het Evangelie begrepen. Wij lijden daaronder en mogen slechts heel sporadisch ons geluid, vanuit de diepte, laten stralen. Voor velen is dat verrassend en nieuw, maar in niet onbekend.

  Ons klankbord zijn onze eigen volksgenoten, die met volle teugen genieten van wat er is. Natuurlijk is daar ook angst, want 2000 jaar christendom heeft heel veel vernietigd en blijvend beschadigd. Ook dat moet gerestaureerd worden: werk aan de winkel!

 24. Lies zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2016 om 15:20

  Waterlelie: Ik ben het met je eens om het evangelie te verkondigen aan alle creaturen, niemand uitgezonderd! God overziet de eeuwen en heeft weet van alle dingen die gebeurd zijn en nog zullen gebeuren. Ook de vreselijkste dingen die in de afgelopen eeuwen hebben plaatsgevonden. De mens heeft zich hiertoe laten verleiden door satan, maar is hier ook verantwoordelijk voor door hier op in te gaan. Maar het is geen excuus om niet het Evangelie te verkondigen eerst aan de Jood en ook aan de Griek, die opdracht staat ook voor vandaag. Niemand komt tot de Vader dan door Jezus Christus, niemand kan behouden worden dan alleen door Hem, Handelingen 4:11, 12.

 25. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2016 om 17:21

  Hallo Dirk, fijn om zulke bemoedigende woorden te lezen. Ook in mijn leven, heb ik dat mogen ervaren. Daar ging best wel een strijd aan vooraf, want het gaat om volledig vertrouwen. Pas dan kon ik alles uit handen geven… en kwam er rust.
  We willen het zo graag zelf doen…
  Onze God de Vader en Jezus onze Heer zijn zoveel machtiger als wij zelf. Wat voor ons soms zo onmogelijk lijkt, welke situatie dat ook mag zijn… is voor de Heer niet onmogelijk.

  Ik begrijp één ding niet helemaal… als ik lees over evangelisatie naar het Joodse/Israëlisch volk toe… daar ging het hele artikel niet over.
  Ieder mens heeft de Heere Jezus nodig, zowel Jood als niet Jood.
  Ik begrijp al die drukte daarom heen niet helemaal.

  Romeinen 9 : 24… rijke woorden… voor ieder mens.

  Vaders zegen om jullie allemaal heen, en vriendelijke groeten, Esther.

 26. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2016 om 22:52

  Beste Dirk,
  Ik weet nog goed, toen jij mij dit auto ongeluk, telefonisch mededeelde had ik even geen woorden. Op de eerste plaats was ik natuurlijk blij jouw stem te horen. Maar daarna dacht ik: Nu kan hij geen commentaren meer schrijven in Visie, want door deze commentaren, was mijn bijbelkennis gegroeid.
  Maar uit eigen ervaring, en wat voor onoplosbare problemen zich ook voordoen, kan ik nu zeggen:
  Als de nood het hoogst is, is de HEERE en Zijn redding nabij. Hub.

 27. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 28 november 2016 om 23:32

  Ik sluit me helemaal bij San aan in haar antwoord aan Ellie den Hartog.

 28. ellie den Hartog zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 november 2016 om 1:20

  Dank voor de positieve reacties over de tekst uit Exodus 14:14. Uiteindelijk mag ik ervan getuigen, na 15 jaar dat de Heere inderdaad voor mij heeft gestreden. Vasthouden aan die tekst die destijds ‘zomaar’ bij mij bleef, heeft mij ervoor behoed in eigen kracht de strijd aan te binden en wellicht foute beslissingen te nemen…. dan spreek ik wel over een periode van 15 jaar! De Heere heeft het wel door een diep dal geleid, maar altijd was Hij erbij. En heeft het wonderlijk goed gemaakt! Loof Hem!

 29. baruch zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 november 2016 om 11:51

  2Corinthiërs 12:9
  ‭En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.‭

 30. xandra zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 november 2016 om 10:25

  Het is een hele mooie tekst van Exodus 14:14. Helaas heb ik hem nog steeds niet helemaal door. Je weet het, je leest het, je probeert het. Maar het moet dieper indalen. Het is namelijk wel lastig. Soms krijg je er wel hulp bij van de Heilige Geest, dan denk je, wow dat ik nu dat vertrouwen heb en loslaat, dat is niet van mij. Maar dan komt het volgende weer, zelfde liedje. Weer diezelfde gedachten, diezelfde gevoelens. Het blijft lastig. Als we dat toch eens goed onder de knie zouden hebben! Gisteren las ik in een boek van Andrew Murray, dat wanneer het punt is bereikt van volledige overgave, dingen kunnen uitwerken. Als dat nog niet gebeurd is, dan is die volledige overgave er nog niet. Ja, dat zou kunnen. Soms weet ik gewoon even niet meer wat ik er van moet denken. Zo breng ik het ook aan God: ik zit hier nu, maar ik heb er gewoon even geen zin in. Het nodigt niet uit. Ik voel me niet bemoedigd. Dan helpt Hij je toch op weg. Dat is dan wel weer mooi.

 31. Christi zegt:
  Geplaatst op woensdag 30 november 2016 om 19:40

  Even Jeremia 15:16 voor Ellie en ons allemaal:

  “Zovaak Uw Woorden gevonden werden, at ik ze op, Uw Woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want Uw Naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen.”

  De Heilige Geest brengt ons Zijn Woorden te binnen, Die je reuze blij kunnen maken, toch!?

  In je brief, Dirk, schrijf je dat de meest geschikte personen, die het Evangelie in Israel kunnen doorgeven, de Israeli’s zelf zijn.
  Helemaal waar!
  Jews for Jesus zijn ook Joods, dus kunnen zij dit ook beter doen dan Duitsers.
  Zelf enkele jaren in Israel doorgebracht…..nou dan hebben we geen recht om hen te be-evangeliseren, als je beseft wat wij in naam als christenen (in Europa) hen hebben aangedaan.
  Ze kijken er alleen van op en vragen zich af wat het is, als je hen liefhebt….. dat is het grootste getuigenis van Yeshua in je…. zonder woorden.

 32. janny zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 december 2016 om 12:43

  Ik las de woorden die Harry schreef over Israel, dat men de joden mag zegenen, maar niet evangeliseren… wij moeten naast hen staan, hen troosten vooral.
  Ik kom christenen tegen die helaas het niet begrepen hebben, want het bestrijden van jodenhaat vinden ze niet nodig… dus men staat er met de rug naar de joden toe die deze tijd weer getreiterd worden… ze denken dat ze genoeg doen, maar helaas men doet nooit genoeg… want het gaat maar door ….
  Ik moet in deze situatie me soms stil houden, want kritiek hebben vanuit boosheid werkt niet… en ik bemerk dat ik na het bidden rust krijg in mijn hart ook voor deze christenen die het niet begrepen hebben. Maar het komt goed…

 33. Peter Kits zegt:
  Geplaatst op donderdag 1 december 2016 om 13:46

  Een soort gelijke situatie maakte ik ook mee. Strijden, zelf doen etc. Maar het brak me op en kwam bij de Heere Jezus terecht. Aan Zijn voeten knielen is de ENIGE optie.
  Sterkte voor allen die het strijden aan Hem overlaten. Richt uw oog nu op Jezus en zie toch Zijn vriend’lijk gelaat. (lied bundel Johannes de Heer)

 34. Lies zegt:
  Geplaatst op vrijdag 2 december 2016 om 13:28

  Christi:
  Ik weet wat de Christenen in Europa de Joodse mensen veel hebben aangedaan en dat ze hierdoor erg geleden hebben. Maar er zijn ook anderen die Joodse mensen hebben geholpen in tijden van nood in Jezus naam. Ik heb daarover gelezen in een boek: ‘een Groninger pastorie in de storm’ wat waar gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog over een dominee B.J. Ader die honderden Joodse landgenoten een schuilplaats bezorgde en tenslotte zelf gefusilleerd werd.
  Volgens mij is het goed als mensen (Joden en niet Joden) zich afvragen wat het is, als je hen liefhebt je getuigenis te geven van Jezus, Joh. 3 vers 16.

  Vriendelijke groet,

  Lies

 35. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 3 december 2016 om 12:27

  Ter kennisgeving….(als het mag Dirk?)

  A.s. zondagavond 4 december 19.15uur op NPO 2

  https:\/\/www.eo.nl/home/over-de-eo/pers/item/artikel/hanneke-groenteman-peilt-antisemitisme-in-europa/?clicked_searchresult=true

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden