Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Bidden voor Jeroen Pauw (28 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 december 2016, 10:13 door Dirk A A

Afgelopen woensdagavond waren dominee Paul Visser van de Noorderkerk in Amsterdam en EO-presentator Tijs van den Brink als gasten aanwezig in het gespreksprogramma ‘Pauw’. Ze hadden allebei een brief geschreven aan Jeroen Pauw, met als inhoud richting de presentator: ‘Je spreekt veel te ongenuanceerd en ondeskundig over de Bijbel en over het christelijk geloof.’

Recent zei Pauw in zijn programma: ‘We weten allemaal wel, als je je een beetje verdiept, dat die boeken verschrikkelijk zijn en die roepen altijd op tot geweld,’ waarbij hij doelde op de Bijbel en de Koran. Hulde voor Pauw dat hij Visser en Van den Brink uitnodigde in zijn programma.

Dominee Visser legde uit dat de stelling van Pauw, dat de Bijbel oproept tot geweld, onjuist is. Hij erkende dat de Bijbel niet zwijgt over geweld, maar benadrukte dat de Bijbel ons nergens oproept tot geweld, maar juist tot liefde, tot genade, tot vergeving.
En Tijs van den Brink merkte op: ‘Ik ga al 40 jaar naar de kerk en nog nooit heb ik een oproep tot geweld gehoord…’

Ondertussen bleef Jeroen Pauw proberen zijn eigen gelijk aan te tonen, door diverse Bijbelteksten voor te lezen. Hij bood ook min of meer excuses aan voor zijn opmerkingen, maar met zijn slotopmerking over de plaats van de vrouw in de Bijbel veegde hij zijn zogenaamde excuus met één zin weer van tafel. Letterlijk zei hij: ‘Dit zal wel weer gelovigen kwetsen, maar religie is een patriarchaal verzinsel om de samenleving in het gareel te houden, waarbij meestal de vrouw het onderspit delft.’

Wat is er toch aan de hand met Jeroen Pauw als het gaat over het christelijk geloof? Het is beslist niet zo dat hij niet weet wat het christelijk geloof inhoudt. Hij kent het van heel nabij. Het lijkt erop dat hij zich er heel bewust tegen afzet.
Ooit heeft hij nog enige tijd bij de EO gewerkt, voornamelijk uit praktische overwegingen, omdat hij in hetzelfde gebouw op school zit als waar de EO gehuisvest is.

Wat het geweld in de Bijbel betreft: Er stonden voor het volk Israel zware straffen op het overtreden van Gods wetten. Daar las Pauw uit voor. Maar dat zijn geen oproepen tot geweld!
Ook de verovering van het land Kanaän kwam ter sprake in de uitzending. Dat was een eenmalig gebeuren, de zonden van de volken die er woonden, hadden Gods grenzen overschreden. De maat van hun zonde was vol. En God gebruikte Israel ervoor die volken te straffen voor hun zonden en het land gaf Hij aan Zijn volk.

Vervolgens werd in het gesprek gewezen op Gods liefde en op Zijn genade. Terecht. Kijk eens naar de Heere Jezus. Zonder zonde was Hij, totaal onschuldig, en om ons te redden, te verlossen, nam Hij de straf, de vloek op Zich die wij hadden verdiend vanwege onze zonden. Als dat geen liefde is…
Hij roept nooit op tot geweld. Zijn volgelingen worden opgeroepen elkaar lief te hebben, ja, zelfs hun vijanden lief te hebben.
Eén citaat uit de Bergrede, woorden van de Heere Jezus: ‘Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader Die in de hemelen is…’ (Mattheus 5:44 en 45a).

Ik weet zeker dat er mensen zijn die voor Jeroen Pauw bidden. En ik bid met ze mee, dat de Heere Jezus Zich aan hem zal openbaren en dat de Heilige Geest tot Hem zal spreken door Gods Woord.
Zo’n gebed is een gebed naar Gods wil, omdat Hij niet wil dat er ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering zullen komen. God is machtig om zijn afkeer van het christelijk geloof weg te nemen.

Laten we een voorbeeld nemen aan dominee Visser en Tijs van den Brink, om het gesprek aan te gaan met mensen in onze eigen omgeving die de Heere Jezus nog niet kennen en voor hen te bidden.

Stel dat Jeroen Pauw dit zou lezen, dan denkt hij misschien: ‘Nooit, maar dan ook nooit zal dat gebeuren…’Er zijn er meer geweest die dat gedacht hebben, maar bij wie het wel gebeurd is. God is machtig om je leven totaal te veranderen. Dat is mijn verlangen, mijn gebed…

Dirk van Genderen

28 Reacties

 1. Elena zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2016 om 12:38

  Trots als een Pauw ! Trots is het tegenovergestelde van Dankbaarheid !!

 2. Klaas zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2016 om 15:50

  EINDELIJK; eindelijk een hoogstaand, fatsoenlijke verdediging van het christelijk geloof door twee mensen. De heren Visser en van den Brink die elkaar goed aanvulden (de dominee iets uitweidend zoals dat bij dominees gaat en de media-man puntig zoals dat bij de media gebruikelijk is). Ik wil mijn complimenten uitspreken voor deze beide heren, zoals zij dit hebben verwoord.
  Hier kunnen wij (dus ook ik) een voorbeeld aan nemen omdat ik heel veel reacties van mensen lees waar men elkaar heel graag de maat neemt en graag het eigen gelijk laat prevaleren.
  Maar zoals in de aanhef van het stuk staat: een moslima. Zij heeft een naam en heet Anne Dijk en verwoorde haar kijk (wat niet mijn kijk is) op de zaken vanuit haar perspectief op een zeer nette wijze.
  En de vraag om voor dhr. Pauw te bidden; waarom specifiek hij. Ieder heeft in zijn eigen kring voldoende om te bidden. Maar ga er maar van uit dat de Heer hier aan het werk is.

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2016 om 17:11

  Sjalom Dirk,

  De Bijbel is een Joods boek, waarin gelukkig ook universele zaken aan de orde komen. Sommige ongelovigen denken gewoon dat de Bijbel een handboek is die je letterlijk moet nemen. Zij weten niet beter. Wat is dan de getuigenis van de mondige gelovige? Schud die zijn hoofd over die onkunde van de ongelovige of tegenover de ontkenner van G’d? Hier, bij Jeroen Pauw, waren twee mannen die bevraagd werden en een duidelijk weerwoord hadden. Het lijkt wel of de ongelovige steeds meer een platvorm krijgt in de media. Blijkbaar is geloven ergens toch een hot item. De seculiere overheid doet daar vrolijk aan mee. Alles in een hokje plaatsen want ook de ongelovige snapt het niet dat er in de religie zoveel verschillen zijn.

  Hoe is dat met kerkelijk Nederland? Tjonge, wat een grote hoeveelheid smaken en richtingen zegt de ongelovige. Volkomen terecht, zij hebben gewoon een punt, want er is gewoon geen eenheid te bespeuren. Om religie te bespreken in openbare debatten komt er als vanzelf reuring naar boven. Zie je wel zeggen de programmamakers: nieuws. En al snel wordt er gekeken welk gezamenlijk boek zij hanteren. Dat is de Bijbel, die eveneens in veel smaken en vormen verkrijgbaar is. De historische teksten lees je in het begin en al snel dank je als leek daarbij: wat is dit? Moord, doodslag, o, wat erg roept men dan meteen. Het is wel dezelfde club die bijvoorbeeld abortus normaal vindt omdat het toegestaan is door de wetgever.

  En de mondige gelovige, die nagenoeg iedere zondag naar de kerk gaat, heeft die dan geen weerwoord naar de ongelovige buurman? Draaien zij er ook niet met een grote boog omheen? O ja, die man/vrouw bidt voor het eten in de kantine. Het welbekende hokje waarin deze wordt geduwd. Een getuigenis afgeven? Een huivering, nee dat kan ik niet, dat is iets voor een geestelijke. Is dat zo? Wordt men dan zo opgevoed in de kerkelijke leer? Zomaar wat vragen waar iedereen over na moet denken. Pauw pakt het openbaar aan, maar wat moet/hoort iedere gelovige dan te doen?

 4. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2016 om 19:46

  Er worden wat vragen gesteld door Troost mijn volk (3)
  Ik kan enig antwoord geven op die vragen.
  Ja, er wordt wel degelijk een weerwoord gegeven aan de ongelovige buurman. En echt, velen lopen er niet met een grote boog om heen.
  Zelf ben ik opgevoed in een gezin waar de vader op de bressen stond (straten en op vergaderingen van plaatselijke gemeente raden en politieke bijeenkomsten en kerkelijke vergaderingen) om de normen en waarden van het Christen geloof te verdedigen.
  En jawel, ook nu nog ontmoet ik gelukkig gelovigen die zich het evangelie niet schamen.
  Zelf getuig ik en anderen openlijk van mijn/ons geloof in Christus Jezus de gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer.
  Het wordt mij/ons niet altijd in dank afgenomen. Maar dat deert niet.
  Daarom wil ik toch zeggen, dat het niet zo negatief is met de CHristen in onzer tijd, als Troost mijn volk hier neer zet.
  Alom hebben Christenen de moed om openlijk te getuigen van Christus Jezus en om de normen en waarden toch hoog te houden.
  Bidden voor de ongelovigen is een bijbels gegeven. De Here God is blij met de gebeden. En Hij verhoort naar Zijn eigen Wil. En dat is ook het beste.
  De bidders behoeven niet onrustig af te wachten of degenen waarvoor ze bidden nu ook tot het geloof komt.
  De Here God houdt alles in Zijn Hand en laat geen bidden staan. Nu of later in de tijd zullen we het zien….

 5. Simon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 december 2016 om 20:38

  O wat is de mens slim om God de schuld te geven.
  Zo zei Adam: die vrouw die gij mij gaf; Eva zei: die slang die Gij geschapen hebt.
  Zo was er bij Noach plaats genoeg in de ark, maar velen verkozen de dood voor het leven.
  Toen Israel Kanaan in bezit nam, had ook niemand om hoeven komen, er was in het huis van Rahab plaats genoeg alwaar hun leven gegarandeerd werd.

 6. rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 15:53

  Beste Dirk

  Ik heb de uitzending niet kunnen zien omdat ik toen in Evere zat. Ben erg blij met het feit dat je in het kort weergeeft wat ds Visser en Thijs zeiden, en wat Jeroen Pauw daarop antwoordde. Wat je laatste zin betreft heb je helemaal gelijk. Wat zou het een groot wonder zijn als Jeroen Pauw z’n hart zal openen.

 7. Jaap zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 16:51

  Beste Dirk,
  Ik ben al wat ouder en heb dus best wel ervaring met mensen die de Here Jezus afwijzen, zelfs op een zeer vijandige manier. Dat doet Pauw evenwel niet, ik heb het gevoel dat hij echt naar de waarheid zoekt. Wij als christenen kunnen hem niet overtuigen en dat is Gods bedoeling ook niet. Onze roeping is om in onze levenswandel te laten zien wie we toe behoren. In Gods woord staat: “Wie zoekt zal vinden” en dit is best wel op Pauw van toepassing denk ik. Beste lezers bid voor hem, dat zijn ogen voor de Waarheid geopend mogen worden, want echt wonderen gebeuren nog steeds!

 8. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 17:03

  Zelfs in de laatste jaarweek zullen heel veel mensen, ondanks de oordelen die dan over de aarde komen, niet gelovig worden.

 9. Broeder San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 17:21

  Beste Dirk,

  Als ik mag reageren op dat wonder aan de Syrisch-Israëlische grens, waar je over schreef in de Nieuwsbrief, met die wolkkolom, toen ik het voor het eerst zag op Facebook, was ik er meteen van overtuigd dat God daar aan het werk was. Ook is het een bevestiging van mijn geloof in de Here Jezus. Ik leer de laatste tijd ook om God op een steeds diepere manier te vrezen. Wij weten niet hoe Zijn wegen zijn, maar net als Hij heel zorgzaam is voor Zijn kinderen, kunnen wij geenszins met Hem spotten. Het is een teken van bemoediging dat God in deze tijd zich nog zo wil manifesteren. Als wij God kennen, dan weten wij dat Hij alles kan. Geen ding is te klein voor Hem. Maar Hij wil dat wij Hem gaan zoeken en niet verloren gaan.

  Broeder San

 10. W.Brink zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 18:11

  Dag Dirk,
  Ik heb de uitzending van Pauw bekeken. Ik denk dat veel Christenen, zoals Paul Visser en Tijs van den Brink, de Bijbel te veel willen aanpassen aan deze tijd. Je kunt wel zeggen dat de Bijbel meer gaat over genade en vrede dan over geweld. Dat neemt niet weg dat er gerechtvaardigde oorlogen kunnen zijn. Het volk Israël moest het land Kanaän veroveren en daarbij goddeloze volkeren uitroeien. Dat kun je niet wegpoetsen met andere Bijbelteksten. Er was (en is) blijkbaar een groot verschil tussen een godvrezende en een goddeloze in de ogen van God. Het kan zijn dat wij geweld niet prettig vinden in deze tijd. Soms is het echter hard nodig. In de Tweede wereldoorlog streden veel verzetslieden in naam van God voor de goede zaak. Daarbij vielen ook doden. We moeten uitkijken dat we de boodschap van de Bijbel politiek-correct maken, omdat we voor ons gevoel niet met de Bijbel uit de voeten kunnen.

 11. Marja zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 18:16

  Rob, je kunt de uitzending terug kijken hoor!
  Hieronder de link:
  https://www.youtube.com/watch?v=XUdfsOk5j8I&feature=youtu.be

  Groet,
  Marja

 12. rob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 18:57

  Marja dank je 🙂

 13. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 19:01

  Heb de uitzending niet gezien, want heb bewust geen tv. Dan maak ik al die onzin ook niet mee. Volg wel het nieuws en vertel soms aan collega’s (die wel tv hebben) meer nieuwsberichten dan ze zelf zien. Snappen ze dan niet… maar op tv is vaak nonsens te zien, en maar gapen en blijven kijken. Er zijn er zovelen die zich afzetten tegen Het Woord ..waarom .. omdat het een truc is van de boze. Zelfs velen die naar studies gaan en ‘s zondags in de kerk zitten, nemen het vaak met een korreltje zout. Want waarom hebben wij nu het juiste geloof ..zeggen ze dan.. De Bijbel lezen en dan ook alles lezen is al even vreemd als dat je het Woord meerdere malen helemaal gelezen hebt… Soms weten ze een beetje maar zit er niks in hun hart. Zorg voor je eigen relatie met de Heer, Hij vertelt je wel hoe met dit alles om te gaan. Kom spoedig Heer.

 14. Karla zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 19:41

  Misschien is de de reactie van Pauw ook verklaarbaar vanwege het feit dat hij al 7 jaar een Turkse (moslim)vriendin en schoonfamilie heeft. Gebed is zeker nodig voor hem.

 15. Herman Degenhart zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 19:53

  Zoals ook ons Wetboek van Strafrecht niet oproept tot geweld, zo roept ook de Thora niet op tot geweld. De meeste mensen denken te kunnen lezen, maar in de praktijk blijkt dat toch moeilijker dan gedacht. Het gaat er steeds om wat er staat, niet wat je graag zou willen dat er staat. Overigens leven christenen onder het Nieuwe Verbond, namelijk dat van de Genade van Christus.

  Het bidden voor mensen die veel op de televisie verschijnen lijkt mij vrij zinloos. Want we doen dat eigenlijk alleen omdat we ze vaak zien. Dat lijkt me geen goede reden. Daarnaast is het nog maar de vraag of het effect heeft. De bioloog Midas Dekkers heeft ooit toegegeven dat ook volgens hem de evolutietheorie van Darwin de grootst mogelijke onzin is. Dat was in een gesprek onder vier ogen met enkele christenen. Maar hij zei er meteen bij dat als hij dat in zijn programma’s zou verkondigen, hij de volgende dag al zijn baantje bij de omroep kwijt zou zijn. Zie als voorbeeld wat er met Jack Spijkerman is gebeurd toen hij dacht de VARA tegen de haren in te kunnen strijken. Dus zegt hij op de TV dat Darwin van de biologie een wetenschap heeft gemaakt. Want als alles door een goddelijke schepper geschapen zou zijn, dan zou dat van de biologie een bezigheid maken zonder wetenschappelijke basis. Dat geeft meteen aan dat Dekkers kennelijk niet weet wat wetenschap is, want wetenschap baseert zich juist op feiten en waarnemingen. Om die reden is Darwins theorie dan ook onwetenschappelijk, want baseert zich uitsluitend op aannames en speculaties. Er zijn namelijk geen feiten bekend die de evolutietheorie bevestigen. Ook niet in de vorm van fossielen. Die fossielen spreken Darwins theorie eerder tegen. Dus als Pauw morgen op de buis zou komen met de verklaring dat hij zich had bekeerd en christen was geworden, dan zou dat meteen zijn laatste uitzending zijn. De omroep wordt namelijk niet voor niets de Linkse Kerk genoemd. U dacht dat de verzuiling achter ons lag? Dacht het niet. De verzuiling in omroepland is eerder versterkt. U kunt dus beter voor andere mensen bidden dan voor de mensen die u nagenoeg iedere dag op de treurbuis ziet.

 16. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 21:06

  De Bijbel volkomen serieus nemen is voor velen een groot probleem. De Bijbel is en blijft Gods Woord en is volledig geïnspireerd door de Heilige Geest. Wij moeten elke dag vragen om reiniging van onze ziel en bescherming door de Heilige Geest. Dan gaan onze harten en ogen echt open.

 17. Irene de Looff zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 december 2016 om 21:27

  Leuk die eerste reactie! De eerste zonde: Als God willen zijn, hoogmoed, trots, het zit in ons allen!
  Maar wat zal het geweldig zijn als zo iemand tot bekering komt, zo ook Witteman, vrijdagavond, die ‘op zoek is naar geluk’ in een evangelische gemeente was en iets van jalouzie ervaarde, maar mijns inziens te weinig uitleg kreeg, misschien nog na de uitzending, hoop ik.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2016 om 1:20

  Het enige wat ik kan toevoegen is, dat ik op facebook steeds meer agressiviteit ontmoet. Een jaar geleden gebeurde het één keer per jaar, dat ik werd vervloekt en tegenwoordig is op facebook bijna dagelijks raak! Er waait overal een agressieve geest rond en ik zie de liefste christenen veranderen onder invloed van mensen die valse leringen verkondigen…… Het lijkt of satan de laatste tijd al zijn dienaars met kracht inzet om christenen van hun geloof af te brengen of het verkeerde te geloven!…. Het is vooral het wetticisme, dat ontkent, dat het offer van Jezus volmaakt was en Jezus+wet wil invoeren!!Ik ben dankbaar dat mijn geloof gebouwd is op de ROTS, die de zwaarste stormen doorstaat. Ik merk dat juist dit laatste grote agressie bij andersdenkenden opwekt. Verder kan ik niet anders dan getuigen van wat ik geloof en voor hen te bidden.
  Het is die agressiviteit, dat mij grote zorgen baart.

 19. janny zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2016 om 9:23

  Bij dit lezen over de twee mannen bij het programma Pauw, krijg ik een ongelooflijk blij gevoel dat deze twee mannen opkomen voor G-d’s woord.
  Ze kunnen dat niet accepteren dat er zo ontkennend over de liefde van God gesproken wordt.
  Bij het lezen van het boek Handelingen waar de discipelen aangeraakt werden door de liefde van God, en vanaf dat moment heel veel mensen tot geloof kwamen, want men werd aangestoken door dit wonder van G-d. En de discipel Petrus, vervuld van de Heilige Geest, sprak tot het volk en ze geloofden dit Woord. Laten wij ook weer een discipel zijn, die vervuld is van de Heilige Geest en zal spreken over Zijn liefde, en die om ons bekommert, het is nu advent de tijd van verwachting…

 20. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2016 om 13:25

  Waarom bidden voor Jeroen Pauw ??

  Er zijn zoveel mensen die niet willen geloven, dat is toch hun eigen keuze en verantwoordelijkheid

 21. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2016 om 15:47

  Heel begrijpelijk van Jeroen Pauw in deze tijd. Er zijn nog weinig waarden en normen over in deze tijd van verwarring. Jeroen Pauw weet ook niet beter, is niet wedergeboren en bezit niet de Heilige geest. Hij bezit niet de wijsheid en de inzicht van de heilige Schrift. In de Bijbel wordt dat als een beetje dom omschreven. Ik weet nog toen ik ongelovig was, en in de oude testament las, dezelfde reactie gaf als Jeroen Pauw. Moedig van de christelijke gasten die een brief schreven. Voor Tijs van de Brink heb ik sowieso al veel respect. Vaak krijgt Jeroen Pauw gasten, burgers die geen media trainingen hebben gehad. Laat ze niet uit praten, drukt zijn eigen ideologie van denken door, en heeft geen inlevingsvermogen. Bidden voor een Jeroen Pauw moeten wij zeker doen. Met zijn allen kunnen wij bergen verzetten. Respect voor degene die durft te strijden, in naam van de Here Jezus.

  Vr gr rene postma

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2016 om 17:23

  Sjalom Dirk en anderen,

  Natuurlijk weet ik heel goed dat er getuigende christenen zijn in Nederland. Als ik dat vergelijk vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw dan heeft er een verschuiving plaats gevonden. Uit goed fatsoen bezocht men in de jaren 50 trouw de tweede kerkdienst. In de jaren 60 verzuimde men wat gemakkelijker een tweede dienst. Vanaf de jaren 70 ging het wel heel erg snel bergafwaarts in de kerken. Daar staat tegenover dat sommige evangelische gemeenten groeiden en ook nu zien we die heel langzaam afkalven. Het zijn gewoon constateringen die vragen bij mij oproepen. Vroeger hield iedere niet gelovige rekening met de ander en vaak vroegen zij om stilte voor de maaltijd in de kantine. Gewone fatsoensnormen, want je spotte gewoonlijk niet met het geloof.

  De ommekeer daarin is gekomen door de heren hoogleraren die een vrijzinnig geluid lieten horen. Politiek getinte preken van vrijheid en gerechtigheid was maar zeer kort actueel en werd zeer eentonig. Het bespreken van het Wereldnieuws is geen kerkelijke activiteit. Menigeen heeft de kerk daarop verlaten en is gaan zoeken naar iets anders. Van de regen in de drup zijn er zeer velen los geraakt van de kerk.

  Heeft de kerk dan geen boodschap meer? Ja zeker, maar dan: wát in de Bijbel staat. In dat nieuws zitten genoeg lessen die heilzaam zijn voor de mensheid.
  Als gastspreker besef ik maar al tegoed dat zeer vele collega predikanten graag de diepte in zouden willen in hun prediking. Als het te hoog gegrepen is haakt de eenvoudige kerkganger al snel af. Het aanschouwelijk onderwijs in iedere preek is een gave van G’d. Voor iedere predikant is het een opgave om in de cultuur én de context een pakkende preek te maken.

  Met het grootste respect wil ik aangeven dat de kerkganger consumeert wat de predikant brengt. Er rust dus een grote verantwoordelijkheid op de predikant. En op zijn/haar beurt dient die boodschap een leidraad te worden voor de omgang met G’d en de naaste. Vanuit deze verantwoordelijkheid heb ik mijn vraagtekens geplaatst.

  Studie -> huiswerk -> getrouwe getuigen zijn!

 23. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 11 december 2016 om 21:44

  Hallo Dirk… het programma zelf kijk ik haast niet naar. Een flits soms.
  Maar vind het wel bijzonder… dat je zo vraagt om voor deze persoon te bidden. En het is waar… het is héél Bijbels. 1 Timotheüs 2:1-3.
  En het is toch Gods Geest die het hart kan aanraken. Prachtige vergelijking van Jezus over de zaaier. Niet alle zaad komt op, of het wordt opgegeten, en het is juist het onzichtbare wat wij niet zien… dat is voor God en Christus, het groeien. Wij mogen zaaien en bidden, en de oogst samen met de Heer binnenhalen. Maar het groeien is voor God, Christus en Zijn Geest.
  En misschien hoort Jeroen Pauw ooit nog eens tot de oogst.

  Ernst van Olffen (18), hele ware woorden wat u schrijft. Laten wij maar volledig behoren aan de ROTS Jezus Christus. En het is ook waar over het wettische… ik maak dat ook mee. Het geloof in de Heer is niet genoeg… er moet een heel scala van regels bij toegevoegd worden… want het offer schijnt niet genoeg te zijn. Héél verdrietig… maar ook griezelig, het verbetene van die leer.
  Maar… we worden er ook voor gewaarschuwd… het begint in de Gemeente Gods… dan bedoel ik ook wereldwijd.
  We kunnen er voor in gebed… voor hen, maar ook voor onszelf, een stuk bescherming van de Heere Jezus. En soms moeten we zwijgen. Sterkte broeder Ernst.

  Voor allen, Vaders sterkte om jullie heen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 24. Comsol zegt:
  Geplaatst op maandag 12 december 2016 om 22:46

  Ik heb de uitzending niet gezien, maar heeft Pauw het aangedurfd om de moslima te vragen naar de indrukwekkende hoeveelheid oproepen tot geweld die dus wel in de Koran staan?

 25. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2016 om 14:05

  Bedankt Dirk.
  Iemand afschrijven is gelukkig niet onze taak. Ieder kind is door God geweven in de moederschoot.
  Als je God, Here Jezus leert kennen, zie je dat alles is ontstaan door Liefde. Ook door het Woord. Door het Woord is de aarde ontstaan met alles wat er op leeft. Het Woord is levend geworden en heeft onder ons gewoond. Here Jezus is synoniem aan de Oude Testament. In de Oude Testament is alle liefde te vinden.
  Die Liefde, die de gevallen mens van nature niet heeft en hoogstwaarschijnlijk niet wil zien. Als je gelooft, gelooft je in God, die 100 procent Liefde is, 100 procent betrouwbaar is en 100 rechtvaardig is
  en 100 procent genadig is over ons. Dus waar je met alles dan ook alles bij Hem terecht kunt. Hij schendt geen enkele belofte. Als je met Hem wandelt zie je dat God 100 procent betrouwbaar is. Dat ziet je naaste ook en zal jaloers worden ten goede of ten kwade, maar afschrijven mag nooit. God s wegen zijn wonderbaar. Bidt voor deze wereld en Jeroen Pauw.

 26. Enrique zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 december 2016 om 23:38

  Hallo Dirk,

  Het programma waarover je schrijft heb ik niet gezien, toch een paar algemene opmerkingen na aanleiding van je artikel.

  De basis van het verschil tussen het christelijk geloof en het moslim geloof is dit:
  Het christelijk geloof weet en leert dat God een Zoon heeft en dat is Jezus Christus, vandaar het gebed, ¨Onze Vader¨. Het moslim geloof leert dat Allah geen zoon heeft. Het is het verschil tussen leven en dood. Ik ga nooit in discussie met een moslim, wel wijs ik hun hierop en zeg dat zij zelf allemaal een aardse vader hebben en dat dit een afspiegeling is van het geestelijk leven met een hemelse Vader. De koran bevat het gebed ¨Onze Vader¨ niet. Het moslim geloof zonder een hemelse Vader is een dood geloof.

  Voor het eerst gehoord, de wereldkerk waar internationaal zo hard aan gewerkt wordt. De naam, de chrislamkerk. Naar het schijnt probeert men dit internationaal in te voeren. Hoever kan men als christen zakken? Mensen, let op uw saeck!!!

  Enrique

 27. Xandra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 december 2016 om 17:21

  Deze houding van Pauw valt al langer op. Maar dan een houding onder ‘intellectuelen’. Het is niet intellectueel om in God te geloven. Ik stoor me al een poosje aan zijn gebrek aan neutraliteit, ook in andere zaken. Subtiel doet hij aan beïnvloeding. Hij staat duidelijk aan een kant en dat is niet de kant van tolerantie en een brede(re) visie. En dat valt weer op, onder mensen die zgn. vinden dat er tolerantie en dergelijke moet zijn. Ja, tolerantie, alleen als het in hun straatje past. Zwaar gelimiteerd dus. Er was eens een mevrouw aan de tafel van Pauw, die ervaringdeskundige was wat betreft de oorlog in Syrië. (ze had er zelf in gezeten, met alle ellende van dien). Ze probeerde duidelijk te maken waar de islam voor staat. De ‘intellectuelen’ aan tafel veegden de vloer (op een beschaafde manier) met haar aan, en deden haar af als dom. Gestuurd door Pauw. Zij konden beter vertellen hoe het in elkaar stak dan deze mevrouw, hoewel zij de oorlog met een kop koffie achter de tablet volgen, en de mevrouw kon vertellen vanuit eigen ervaringen, en die van familie, buren en vrienden. Dat was mijn eerste afknapper omtrent Pauw. En ik vond het echt erg voor die vrouw. Een onrecht. Sindsdien word ik een beetje misselijk van die man, en zijn me meer dingen opgevallen, die me eerst niet opvielen. En heb ik het met het programma echt gehad. Wel hou ik van de vara en de rest van die club, dat wel.

 28. Bird zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2016 om 14:28

  Ja ook Jeroen Pauw komt voor de Grote Witte Troon van God of hij wil of niet en zou ook moeten buigen en op de knieën.
  Hij heeft dan net als wij allemaal wat uit te leggen aan onze Grote Wijze God.
  Dat is het mooie van onze God dat je allemaal de kans krijgt hoe je het leven ervaren heeft en wat je gedaan hebt.
  Het enige wat we kunnen doen is voor hem Bidden, dat hij inzicht en genade krijgt van zijn Schepper.
  Ik heb het hem ook horen zeggen en ik had het idee dat het meer arrogantie was, grootspraak.
  Ik hoop dat onze Heer Jezus hem aanraakt, en dat hij tot inzicht komt.
  Bird.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden