Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De Evangelienetten zullen vol worden… (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 16 december 2016, 13:58 door Dirk A A

We leven in verbazingwekkende tijden. Gods Geest is uitgestort. En werkt. Misschien wel krachtiger dan ooit eerder. In Nederland is daar minder van te zien dan we graag zouden willen, hoewel de kerstlampjes volop branden. Maar wereldwijd wel. En zeker in het Midden-Oosten.

De oogst van nieuwe gelovigen ‘stroomt binnen’ bij God. De Evangelievissers halen volle netten binnen. Zijn Rijk moet vol worden. ‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).

Deze week las ik over opmerkelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Er komen zoveel moslims tot geloof, dat je beslist kunt spreken van een oogsttijd. Niet hier en daar één, maar velen. En ook Joodse mensen komen tot geloof. Niet bij honderden of duizenden, maar hier en daar. En: het lijkt alsof Gods Geest ook de harten van de Joden ergens op voorbereidt…

Een bijzondere ontwikkeling is ook dat Joodse en Arabische voorgangers elkaar ontmoeten en dat er onderlinge verzoeningen plaatsvinden. Gelovigen uit deze broedervolken, waar helaas zoveel onderlinge haat is, zijn elkaar tot zegen.
Ik ben ervan overtuigd dat de Heere hier Zijn zegen over zal geven. Ook voor de Arabische volken staan er rijke beloften in de Schrift. Voor Egypte, voor Assyrië, voor Iran… De Heere zal Zich aan hen openbaren en onder hen wonen.
Er zijn in het Midden-Oosten zoveel verzoeken om Bijbels, om Nieuwe Testamenten. Ook in Israel.

Helaas worden er momenteel ook veel moderne Bijbels verspreid, die minder precies de originele Bijbeltekst bevat. En zeker, God kan ook die gebruiken om mensen tot geloof te laten komen, maar ik geloof dat het onze roeping is om Gods Woord zuiver te houden. In zulke moderne Bijbels zijn teksten als Mattheus 18:11 en Handelingen 8:37 zijn weggelaten.

We kunnen het ons in Nederland niet goed voorstellen, maar in het Midden-Oosten, in Azië, Afrika en Zuid-Amerika willen veel mensen meer weten over het christelijk geloof. En als ze de Heere Jezus, de Messias hebben leren kennen, willen ze Hem beter leren kennen.
Een woordvoerder van ‘One for Israel’, die zich in Israel inzet om volks-/landgenoten met het Evangelie te bereiken, zegt: ‘Elke dag krijgen we verzoeken om informatie binnen, we hebben zoiets niet eerder gezien in het moderne Israel.’

Hij vertelt over een vriend die naar de Klaagmuur, de Kotel, ging, om er te evangeliseren. Daar raakte hij in gesprek met een Joodse man, met David. Ze spraken samen over Messiaanse profetieën, zoals Jesaja 53. Toen vroeg hij aan David: ‘Is er iemand in de geschiedenis, die deze Messiaanse profetieën heeft vervuld?’
David dacht een moment na en zei toen, enigszins verbaasd over zijn eigen antwoord: ‘Jeshu’. Jeshu is de vervorming van Jesjoea, Jezus in het Hebreeuws.
Later zei hij: ‘Wanneer je spreekt over Jesjoea tot ons volk, is het alsof wij ons gezicht wegdraaien, en niet naar Hem willen luisteren, zoals Jesaja 53 het zegt.’ Maar David was wel geïnteresseerd en wilde meer over Hem weten. Gods Geest is aan het werk in hem.

Dit hoor ik de laatste tijd vaker. Een Duitse toeriste was onlangs in Jeruzalem. Een orthodoxe Jood vroeg haar of ze even met hem mee wilde gaan naar een rustig plekje op straat, wat overigens heel ongebruikelijk is. Toen vroeg hij haar van alles over Jesjoea, Jezus. Heel opmerkelijk!

God is duidelijk aan het werk onder het Joodse volk. Er is nog niet veel van zichtbaar, maar wat wel opvalt, is dat de afkeer van Jezus minder wordt. Het lijkt erop dat Gods voorbereidingen in volle gang zijn om tal van profetieën te vervullen, die duidelijk aangeven dat heel Israel zalig zal worden, zoals ook Romeinen 11:26 zegt.

Wanneer dat gebeurt, zal dat een zegen voor de wereld zijn. Romeinen 11 spreekt daar heel helder over.
12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.
15. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden.

Een groot deel van alle profetieën in de Bijbel over Israel is al vervuld, misschien al wel 80 procent. En alle profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus, die we herdenken op het kerstfeest, zijn voor 100 procent vervuld.
Ook alle profetieën over Zijn wederkomst zullen worden vervuld, evenals de nog onvervulde profetieën over Israel. We mogen de Heere eraan herinneren, erop wijzen. Hij zegt het Zelf, in Jeremia 1:12: ‘Ik waak over Mijn Woord om dat te doen.’

Opwekkingen in het verleden gingen altijd gepaard met aanhoudend gebed, verootmoediging en eenheid onder gelovigen. Dat is ook de weg die sommige Joodse en Arabische voorgangers gaan.
Het is de enige oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. Verzoening aan de voet van het kruis van de Heere Jezus. Dat moment gaat zeker komen. Een tijd van vrede. Maar het is nog niet zover. Op de korte termijn houd ik eerder rekening met strijd.

En ondertussen gaan de ‘vissers van mensen’ door met het uitwerpen van de Evangelienetten, wereldwijd, ook in het Midden-Oosten. ‘Werp het net aan de andere kant van het schip,’ spreekt de Heere Jezus. Ga uit op Zijn Woord, vol verwachting op een grote oogst. Laten we biddend voorbereiden op volle netten.

De oogst is groot… Maar er zijn weinig arbeiders… ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’ (Mattheus 9:38).
‘Wie zal Ik zenden,’ vraagt de Heere aan Jesaja, in Jesaja 6:8. ‘Wie zal er voor Ons gaan?’
‘Zie, hier ben ik, zend mij.’

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Tjitze zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 december 2016 om 16:29

  Bijzonder dat er velen (joden en moslims) tot geloof komen.
  Ook bid ik voor ons eigen land dat er een opwekking mag plaats vinden.
  Verder bid ik dat er in Nederland een regering mag komen die achter Israel staat. En dat de EU ook dit gaat doen. Dat er in onze kerken ook meer aandacht voor Israel mag komen.
  Wij mogen dankbaar zijn dat het Evangelie ook voor de heidenen is zodat ook wij als we oprecht geloven, een relatie met Jezus hebben behouden zijn. Lieve mensen in Nederland (en daarbuiten) bekeer je, we leven nog steeds in genadetijd. Nog steeds geeft God de mogelijkheid om ons te bekeren.
  Dirk bedankt voor je informatie en dat bemoedigt mij. En als christenen kunnen we over vele dingen verschillend denken (laten we daar aub respect voor hebben), maar we moeten èèn zijn in het feit dat Jezus geboren is, gekruisigd is, en opgestaan uit de dood. Anders is er geen vergeving mogelijk. Wat een genade. Wat een evangelie. Geprezen zij onze Heer.

 2. Xandra zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 december 2016 om 17:23

  Wat een geweldig goed artikel!

 3. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 december 2016 om 19:33

  Sjalom Dirk,

  Als onze Messias na Zijn opstanding instructies geeft is dat in een beeldende vorm in de 40 dagen na Pesach. Een deel van de discipelen neemt hun oude beroep weer op. Er moet weer brood op de plank komen en dat is een hele normale situatie. Echter Yeshua geeft nogmaals aanschouwend onderwijs. Hij staat aan de kant en vraagt aan de mannen in het vissersbootje om een visje bij de ochtendmaaltijd. Een heel bescheiden vraag, die je wel vaker kon horen. Het vuurtje brand al en de vis ontbreekt er nog aan.

  We hebben niets gevangen is het antwoord en je hoort de teleurstelling daarin. Een nacht werken en helemaal niets. Dan zegt Yeshua: gooi het net aan stuurboord uit. Dat is de meest ongemakkelijke kant en zeer onpraktisch. En toch: zij doen het en verwachten helemaal geen school vissen zo dicht aan de kustlijn. Het net raakt zeer snel vol en het trekt behoorlijk aan het vaartuig. Aan bakboord zou het net gemakkelijk binnengehaald kunnen worden. Aan stuurboord is het behelpen.

  Dat is het eerste deel van de les, het tweede deel is het aantal vissen, die symbool staan voor al de toenmalige volkeren op deze aarde in die dagen. 153 welgeteld en van zeer groot formaat. Dat was heel hard werken om die binnen te halen. Niet op de gebruikelijke wijze maar met heel veel moeite. Die 153 grote vissen representeren de volkeren, die gevangen moesten worden voor het evangelie. De discipelen waren niet allen vissers. Zij begrepen na dit voorval dat zij vissers van mensen zouden worden. Binnenkort zou het sein worden gegeven: ga de wereld door, onder alle volkeren.

  Vooraf wordt al het garantiebewijs door Yeshua gegeven: alle volken op de aarde zouden het Evangelie horen. Dat zit in de volheid van het aantal vissen. Het meer was niet leeggevist, er bleven vissen komen, die te zijner tijd gevangen werden om daarmee het dagelijkse brood te verdienen. Waar het om gaat is dat Yeshua hun een volheid toont en dat Hij alleen die bijeen kan roepen. De discipelen moeten het werk uitvoeren.

 4. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 16:09

  Helemaal met je eens, Dirk.

 5. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 16:52

  Een mooi en hoopvol artikel.

 6. Neeltje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 17:22

  Er al wel eens over nagedacht dat Jezus zegt: Matth. 23:36: Voorwaar, Ik zeg u: Al deze dingen zullen komen over dit geslacht? (in de grondtekst staat: over deze generatie) Of in Matth. 24:34: Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht (generatie 40 jaar) zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn. En wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israel zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt. Zou dit 2000 jaar later plaatsvinden? De meeste steden zijn in 70 na Christus verwoest inclusief de tempel, dit is het komen in oordeel voor het Joodse volk, want hun (heilige) tempel is verwoest en Jeruzalem. Dit was voor hen het einde van hun wereld. Lees ook Matth. 24 :3. Wij kunnen niet vluchten naar de bergen, wel het Joodse volk in 70 na Christus. Het ‘Ik kom spoedig’ en Johannes mocht het boek niet verzegelen want het zou snel en spoedig gebeuren. De christenen in die tijd keken verwachtingsvol uit naar de vervulling van Zijn woorden en het is gebeurd in 70 na Christus, lees de geschiedschrijvers erop na, van bv Flavius Josephus, de joodse oorlog. De meeste joden hebben zijn 1e komst gemist en christenen zijn 2e komst. Lees de bijbel niet met de ogen uit onze cultuur, maar bestudeer de apocalyptische taal in de bijbel en je zal verbaast staan wat de betekenis ervan is. Ik heb mijn “bril” af moeten zetten en dat is heel lastig met al die eindtijd theorieën. Maar wat ik heb ervaren is dat we mogen uitgaan om de wereld een boodschap te brengen van hoop! De oogst is groot! Willen wij de oogst gaan oogsten? Zijn koninkrijk is binnen in u, Lucas 17:21. In die tijd verwachten zij al een koninkrijk op aarde en deze geluiden worden nog steeds gehoord, terwijl Jezus hier zelf voor waarschuwde dat het in ons zal zijn. Nou dan mogen we als christenen in alle vrijmoedigheid de oogst gaan binnenhalen. Heel veel zegen hierin toegewenst.

 7. hendrik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 17:43

  Bedankt voor dit commentaar.
  Heel bemoedigend om te zien dat er zulke hoopvolle ontwikkelingen zijn in het Midden-Oosten.
  In dit artikel noem je dat uit de moderne bijbel teksten zijn weggelaten. Ik heb de Statenvertaling erbij gepakt en zag dat dit ook daadwerkelijk het geval was. Ook nog heel belangrijke teksten. Kun je uitleggen waarom die teksten er uit zijn gelaten en welke teksten nog meer ontbreken in de nieuwe vertalingen?

 8. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 18:14

  Broeder Dirk! Fijne column!! Dank! Morgen gezegende zondag!

 9. Enrique zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 20:22

  Hallo Dirk,

  Een heel goed geschreven artikel!

  Enrique

 10. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 21:12

  Beste broeder Dirk.
  Altijd weer ben ik blij om jouw ontvouwing te vernemen.
  Soms zit je zelf in de knoop met de dagelijkse gebeurtenissen
  maar dan heb jij weer een heldere blik op het gebeuren en ben ik
  er weer uit. Dank je.

 11. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 21:51

  Over het weglaten/veranderen van teksten staat veel in de site “Wat is waarheid” onder het kopje: “De Nederlandse Bijbelvervalsing.” Niet schrikken hoor, het gaat echt niet over een paar teksten.
  Verder scrollen naar beneden geeft de lezing “Vreemd vuur” van prof. Walter Veith weer. Niet schrikken hoor, we zijn al verder doorzuurd dan menigeen denkt.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 december 2016 om 21:55

  Zoals Jozef zich niet kon inhouden (heel ontroerend!!) om zich aan zijn broeders bekend te maken, kan ook Jezus zich NU niet inhouden om Zich aan zijn broeders bekend te maken! Zulke verhalen over Jozef staan er niet voor niets!! En Jezus ZAL zich bekend maken:
  Zacharia 12
  “Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.”

 13. Simon zegt:
  Geplaatst op zondag 18 december 2016 om 15:07

  Amen-Amen voor nr11-Ernst en er aan toevoegen: Het volk dat in duisternis wandelt zal een Groot licht zien en de heidenwereld-kerk die 2000 jaar het volle licht van Gods genade heeft kunnen ervaren zal in een diepe duisternis vervallen—Ook vermeldt het Woord waarom.
  Om alles wat ze Gods Volk en Gods land hebben aangedaan.

 14. Riky zegt:
  Geplaatst op zondag 18 december 2016 om 18:27

  Weer geweldig bedankt voor dit prachtig artikel. Wat een wonder hoe onze God werkt.

 15. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 18 december 2016 om 19:10

  Simon: Waar staat dat precies in de Bijbel wat in de laatste zin van je reactie staat?

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 18 december 2016 om 21:21

  Het is waarlijk wondervol wat de Heer Jezus de Christus doet en wij daarvan getuigen mogen zijn Dirk.
  Zonde maakt mensen naakt en blind. Ook onze eigen ongerechtigheden, die vastgehouden worden gehouden krijgen sluipenderwijs hetzelfde effect.
  Standvastige zin bewaart Hij in volkomen vrede. En de Heer des oogstes zorgt dat de oogst van zielen binnengehaald wordt.

 17. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 18 december 2016 om 21:34

  @ Lies, inmiddels heb ik er ook naarstig naar gezocht en heb niets in die richting gevonden. Het kan ook niet kloppen, want God genade duurt tot in eeuwigheid en daar is 2000 jaar niets bij! Simon roept volgens mij maar wat, en klinkt niet bepaald opbouwend, want Paulus schrijft: 2 Timoteüs 1:9
  “……die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade, die ons in Christus Jezus gegeven is vóór eeuwige tijden …..”

 18. nel zegt:
  Geplaatst op maandag 19 december 2016 om 12:15

  Laten we niet vergeten dat 24 december het Chanoeka feest begint, om 16.15 uur, 8 dagen lang, iedere dag 1 kaarsje erbij aansteken, wat een licht geeft dat !!!!

 19. baruch zegt:
  Geplaatst op maandag 19 december 2016 om 14:09

  We zijn waarschijnlijk niet allemaal in de gelegenheid een Jood te vertellen dat het behoud alleen mogelijk is door de Heere Jezus Christus, de Messias van Israel. Wel kunnen we hen het Woord van God in hun eigen taal schenken via Israel en de Bijbel. Die Stichting rijkt al 60 jaren gratis Bijbels uit in Hebreeuwse en verschillende talen. Maak eens een gift over voor dit zeer zegenrijk werk.
  http://www.israelendebijbel.nl

 20. martin zegt:
  Geplaatst op maandag 19 december 2016 om 17:07

  @nel: bemoedigend dat er ook christenen zijn die dit feest meevieren met het Joodse volk. Dat zouden we allemaal moeten doen i.p.v. het heidense kerst te vieren. Het verbaast mij nog steeds dat zo weinig mensen daar weet van hebben. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de zondag, dat maar niet weg te denken is. Ik hoop maar dat velen de Bijbel eens echt goed gaan lezen en niet blijven hangen in valse leer en verkeerde tradities. Nieuw bekeerden zouden dan wel het juiste onderwijs moeten krijgen.

 21. waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 19 december 2016 om 19:46

  Nou nee, ik ga niet meedoen om het Chanoeka feest te vieren. Dat behoef ik niet. We kunnen in de Bijbel lezen hoe de Here God/JHWH het volk der joden heeft gered van de ondergang, en daar mogen we dankbaar voor zijn. Maar nergens is er een opdracht gegeven om daar een feest voor te gaan vieren alsof dat het een feest van God is. Dat de joden dat gedenken is niet erg.
  Wat betreft de geboorte van Christus Jezus. Ook daar is geen opdracht voor gegeven om een feest voor te vieren alsof het een feest van God/JHWH is. Maar dat Christenen (jood en griek en slaaf en vrije en man en vrouw en jong en oud) het “gedenken” is niet erg.

  De Here God/JHWH is gekomen als mens in Zijn Eigen schepping. Mens en dier en boom en struik en plant hebben het gemerkt dat hun Schepper naar deze aarde= Zijn eigen schepping is gekomen. Ja zelfs de muggen en vliegjes zijn vast aanwezig geweest toen Christus Jezus geboren werd in Bethlehem. In een huis of in een andere slaapplaats. Heel De Schepping heeft er weet van.

  En dat deze Wonderbare geboorte elk jaar op een bepaalde datum in herinnering wordt gebracht is niet erg. De evangeliën vertellen uitgebreid deze Gods geschiedenis en elke dag zouden we dat in herinnering moeten hebben.
  IN de Volheid des tijds is het begin van de redding begonnen voor en van ALLE mensen. Niet alleen voor een bepaalde volk maar voor de hele mensheid.
  Dus Chanoeka voor de joden of de geboorte van Christus, gekomen voor mens en dier en boom en plant en al wat leeft,gedenken mag gewoon wel.

  Laten we elkaars herdenking gedachten niet afkraken. Want dat wil de boze wel. Maar laten we er van getuigen. Elke dag en op speciale momenten. Maakt niet uit wie er ooit eens een datum voor vastgelegd heeft. Christus is gekomen in de VOLHEID des tijds. En dat is Godstijd.
  En Gods tijd is ….ALTIJD en eeuwig.

 22. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 19 december 2016 om 21:00

  Gods uitverkiezing van Abrahams nageslacht is onvoorwaardelijk en voor eeuwig.
  En Gods genade voor deze heidenwereld duurt van de Joodse pinksterdag tot de wederkomst van onze Heer Jezus op de olijfberg en beiden zijn gegrond op Het kostbaar bloed van de Here Jezus. Er is slechts een verschil dat Gods genade voor deze heidenwereld alleen wordt toegekend op grond van geloof in dit zoenoffer gedurende deze genadetijd. En daarna, lees hiertoe bevoorbeeld Genesis 45, maar ook bijvoorbeeld Joël Ezechiël 34 en alle profetieen. Let op dat de herders uit Ezechiel 34, schrik niet; dat zijn onze kerken en onze landen gedurende onze genadetijd en daarna vergaat het hun als het schip van Paulus, maar ook als het grote babylon uit Openbaring.

 23. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 december 2016 om 0:07

  Sjalom Dirk,

  Ik lees in de commentaren bijzondere dingen zeggen over mijn volksgenoten. Wat mij daarin aanspreekt zijn de woorden uit onze profeten, waarin gesproken wordt een volk dat in het duister liep zal een groot licht zien. En al vier ik als Jood geen kerstfeest, de gebeurtenissen zijn voor mij heilsfeiten waar ik niet om heen kan. En aangezien het tijdstip van de geboorte van onze Messias niet bekend is, past het gewoon niet om dat zomaar vast te gaan stellen. Overigens alle kerstrommel die er om heen wordt geweven is heidens.

  Waar werd dat vervuld het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien? In Lucas 2 krijgen we een uitvoerig verslag van feiten. Wat is de context en waar liggen die kleine parels in verborgen? Spreekt de profeet Jesaja niet over het hart van Jeruzalem, de plaats waar de tempel staat en de schriftkennis wordt bestudeerd én uitgelegd aan mijn volksgenoten. Dat waren de geestelijke leidslieden, die als een herder moesten zorgen voor de kudde. Hoe hebben die herders en leraren hun taak verzaakt, de Bijbel is daar heel eerlijk in. En in de nacht dat de Messias geboren werd kwamen er engelen. Een groot licht terwijl de schriftgeleerden sliepen. De eenvoudige herders mochten wel dat licht zien en de boodschap horen. De schriftgeleerden kenden alle teksten over de Messias, het was hun theorie, ziende niet ziende, horende niet horende.

  Dat heeft ertoe geleid dat de Griekse overheersers ons land plunderden en alles vernietigden. Chanoekafeest op 25 Kislev herinnert daaraan. Die acht dagen die het Joodse volk die vieren is geen folklore. Het is een getuigenis van binnenuit naar buiten toe. Acht dagen staan voor de ramen van ieder Joods huis een chanoekia. Op de eerste dag een lichtje, de daaropvolgende dagen nog een lichtje. Het licht is naar buiten gericht, wij Joden mogen er zelfs geen profijt van hebben om erbij te lezen, dit licht wordt uitsluitend ontstoken voor de heidenvolkeren.

  Het is een feest dat de tempeldienst hersteld werd, hierdoor kon de Messias de tempel betreden en ook daar vanuit Zijn boodschap doorgeven.

 24. baruch zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 december 2016 om 11:41

  Ook dit jaar mogen wij weer vieren: Luk. 2: 10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 11 Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. Dat is geen heidens herdenken maar herdenken als wedergeborenen. Evenzo: goede vrijdag; Pasen; Pinksteren en Hemelvaartsdag. Op de eerste dag der week als Gemeente samenkomen om deze grote gebeurtenissen centraal te stellen in de verkondiging van Gods Woord. Ons is immers de zaligheid gezonden: Handelingen 28:28 Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods den heidenen gezonden is, en dezelve zullen horen. Hebreeën 2:3 Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht nemen? dewelke, begonnen zijnde verkondigd te worden door den Heere, aan ons bevestigd is geworden van degenen, die Hem gehoord hebben; De Joden hebben geen reden tot feesten: Hosea 3:4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Laten wij door onze vieringen hen tot jaloersheid verwekken om enigen uit hen te behouden. En hen toeroepen uit Gods Woord: Jes.9:6 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst; 7 Der grootheid dezer heerschappij en des vredes zal geen einde zijn op den troon van David en in zijn koninkrijk, om dat te bevestigen, en dat te sterken met gericht en met gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid toe. De ijver des HEEREN der heirscharen zal zulks doen.
  Ik wens u allen gezegende kerstdagen en Nieuwjaar.

 25. Saskia zegt:
  Geplaatst op woensdag 21 december 2016 om 14:11

  En, reagerend op “troost mijn volk”, wat is het bijzonder, dat ook Jezus/Jesjoea het Chanoekafeest (chanoeka = Hebreeuws voor toewijding) viert. In Johannes 10 wordt dit het vernieuwingsfeest genoemd. De Menorah staat voor Gods Licht. Als in 135 voor Chr. de Griekse vorst Antiochus niet was verslagen, de Tempel niet was gereinigd en de Joodse (lees:Bijbelse) godsdienst niet was hersteld, hoe had dan ooit, in harmonie met de profetieën, de Messias geboren kunnen worden??

 26. Florianne Vogels zegt:
  Geplaatst op vrijdag 23 december 2016 om 18:46

  Dirk, ik wens jou met jouw gezin en alle lezers van je Nieuwsbrief Gezegende Kerstdagen en 2017 toe.
  Ik hoop dat je nog heel lang je Nieuwsbrief zal mogen blijven schrijven. Ik kijk er elke week weer naar uit.

 27. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 13:20

  Zomaar enkele teksten die verwoorden dat de volkeren zullen geoordeeld worden naar wat zij het volk Israel hebben aangedaan.

  Joel 3 2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; ……….

  En Ezechiel 25 https:\/\/bijbel.opurk.nl/LeesVergelijk.php?Vertaling%5B%5D=Staten+vertaling+&BijbelBoek=Ezechiel&Hoofdstuk=25

  Mattheus 25 : 41 e.v.

  40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze Mijn minste broeders [Het Joods Volk]gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.
  41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker [hand zijn]: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
  42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet ……..

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden