De Evangelienetten zullen vol worden…

We leven in verbazingwekkende tijden. Gods Geest is uitgestort. En werkt. Misschien wel krachtiger dan ooit eerder. In Nederland is daar minder van te zien dan we graag zouden willen, hoewel de kerstlampjes volop branden. Maar wereldwijd wel. En zeker in het Midden-Oosten.

De oogst van nieuwe gelovigen ‘stroomt binnen’ bij God. De Evangelievissers halen volle netten binnen. Zijn Rijk moet vol worden. ‘De Heere wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen’ (2 Petrus 3:9).

Deze week las ik over opmerkelijke ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Er komen zoveel moslims tot geloof, dat je beslist kunt spreken van een oogsttijd. Niet hier en daar één, maar velen. En ook Joodse mensen komen tot geloof. Niet bij honderden of duizenden, maar hier en daar. En: het lijkt alsof Gods Geest ook de harten van de Joden ergens op voorbereidt…

Een bijzondere ontwikkeling is ook dat Joodse en Arabische voorgangers elkaar ontmoeten en dat er onderlinge verzoeningen plaatsvinden. Gelovigen uit deze broedervolken, waar helaas zoveel onderlinge haat is, zijn elkaar tot zegen.
Ik ben ervan overtuigd dat de Heere hier Zijn zegen over zal geven. Ook voor de Arabische volken staan er rijke beloften in de Schrift. Voor Egypte, voor Assyrië, voor Iran… De Heere zal Zich aan hen openbaren en onder hen wonen.
Er zijn in het Midden-Oosten zoveel verzoeken om Bijbels, om Nieuwe Testamenten. Ook in Israel.

Helaas worden er momenteel ook veel moderne Bijbels verspreid, die minder precies de originele Bijbeltekst bevat. En zeker, God kan ook die gebruiken om mensen tot geloof te laten komen, maar ik geloof dat het onze roeping is om Gods Woord zuiver te houden. In zulke moderne Bijbels zijn teksten als Mattheus 18:11 en Handelingen 8:37 zijn weggelaten.

We kunnen het ons in Nederland niet goed voorstellen, maar in het Midden-Oosten, in Azië, Afrika en Zuid-Amerika willen veel mensen meer weten over het christelijk geloof. En als ze de Heere Jezus, de Messias hebben leren kennen, willen ze Hem beter leren kennen.
Een woordvoerder van ‘One for Israel’, die zich in Israel inzet om volks-/landgenoten met het Evangelie te bereiken, zegt: ‘Elke dag krijgen we verzoeken om informatie binnen, we hebben zoiets niet eerder gezien in het moderne Israel.’

Hij vertelt over een vriend die naar de Klaagmuur, de Kotel, ging, om er te evangeliseren. Daar raakte hij in gesprek met een Joodse man, met David. Ze spraken samen over Messiaanse profetieën, zoals Jesaja 53. Toen vroeg hij aan David: ‘Is er iemand in de geschiedenis, die deze Messiaanse profetieën heeft vervuld?’
David dacht een moment na en zei toen, enigszins verbaasd over zijn eigen antwoord: ‘Jeshu’. Jeshu is de vervorming van Jesjoea, Jezus in het Hebreeuws.
Later zei hij: ‘Wanneer je spreekt over Jesjoea tot ons volk, is het alsof wij ons gezicht wegdraaien, en niet naar Hem willen luisteren, zoals Jesaja 53 het zegt.’ Maar David was wel geïnteresseerd en wilde meer over Hem weten. Gods Geest is aan het werk in hem.

Dit hoor ik de laatste tijd vaker. Een Duitse toeriste was onlangs in Jeruzalem. Een orthodoxe Jood vroeg haar of ze even met hem mee wilde gaan naar een rustig plekje op straat, wat overigens heel ongebruikelijk is. Toen vroeg hij haar van alles over Jesjoea, Jezus. Heel opmerkelijk!

God is duidelijk aan het werk onder het Joodse volk. Er is nog niet veel van zichtbaar, maar wat wel opvalt, is dat de afkeer van Jezus minder wordt. Het lijkt erop dat Gods voorbereidingen in volle gang zijn om tal van profetieën te vervullen, die duidelijk aangeven dat heel Israel zalig zal worden, zoals ook Romeinen 11:26 zegt.

Wanneer dat gebeurt, zal dat een zegen voor de wereld zijn. Romeinen 11 spreekt daar heel helder over.
12. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen, rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.
15. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden.

Een groot deel van alle profetieën in de Bijbel over Israel is al vervuld, misschien al wel 80 procent. En alle profetieën over de eerste komst van de Heere Jezus, die we herdenken op het kerstfeest, zijn voor 100 procent vervuld.
Ook alle profetieën over Zijn wederkomst zullen worden vervuld, evenals de nog onvervulde profetieën over Israel. We mogen de Heere eraan herinneren, erop wijzen. Hij zegt het Zelf, in Jeremia 1:12: ‘Ik waak over Mijn Woord om dat te doen.’

Opwekkingen in het verleden gingen altijd gepaard met aanhoudend gebed, verootmoediging en eenheid onder gelovigen. Dat is ook de weg die sommige Joodse en Arabische voorgangers gaan.
Het is de enige oplossing voor de conflicten in het Midden-Oosten. Verzoening aan de voet van het kruis van de Heere Jezus. Dat moment gaat zeker komen. Een tijd van vrede. Maar het is nog niet zover. Op de korte termijn houd ik eerder rekening met strijd.

En ondertussen gaan de ‘vissers van mensen’ door met het uitwerpen van de Evangelienetten, wereldwijd, ook in het Midden-Oosten. ‘Werp het net aan de andere kant van het schip,’ spreekt de Heere Jezus. Ga uit op Zijn Woord, vol verwachting op een grote oogst. Laten we biddend voorbereiden op volle netten.

De oogst is groot… Maar er zijn weinig arbeiders… ‘Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt’ (Mattheus 9:38).
‘Wie zal Ik zenden,’ vraagt de Heere aan Jesaja, in Jesaja 6:8. ‘Wie zal er voor Ons gaan?’
‘Zie, hier ben ik, zend mij.’

Dirk van Genderen