Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Israel verraden door de wereld (60 reacties)

Geplaatst op donderdag 29 december 2016, 14:38 door Dirk A A

Vrijdag 23 december, vlak voor het begin van het Joodse Chanoekafeest, werd Israel verraden door de wereld en in het bijzonder door de Amerikaanse president Obama. De Veiligheidsraad van de VN nam resolutie 2334 aan, met 14 stemmen voor en één onthouding, van Amerika. Amerika weigerde het vetorecht in te zetten om de resolutie te blokkeren. In zo’n situatie is een onthouding niet anders dan een vóór-stem. De resolutie verbiedt Israel nog langer te bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem en noemt de nederzettingen daar illegaal. Deze resolutie ontneemt Israel zelfs Oost-Jeruzalem. De Tempelberg, de Klaagmuur, het hoort niet langer bij Israel, volgens deze resolutie. Zacharia 12 wordt werkelijkheid. De volken vertillen zich aan Jeruzalem. Daardoor zullen ze zichzelf diepe sneden toebrengen, zegt vers 3. Maar God, Die in de hemel woont, lacht (Psalm 2).

De Veiligheidsraad uit vijf permanente leden en tien tijdelijke leden. De permanente leden zijn China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben vetorecht. De tijdelijke leden zijn momenteel: Angola, Maleisië, Nieuw Zeeland, Spanje, Venezuela (allen tot 31 december 2016) en Egypte, Japan, Oekraïne, Senegal en Uruguay (allen tot 31 december 2017). Een tijdelijk lid heeft twee jaar zitting in de Veiligheidsraad.
Australië heeft inmiddels aangegeven dat het land tegen zou hebben gestemd wanneer het deel had uitgemaakt van de Veiligheidsraad. Van Nederland, dat vanaf 2018 een jaar lid wordt van de Veiligheidsraad, samen met Italië – ieder één jaar – heb ik een soortgelijk bericht helaas nog niet gehoord.

Vier tijdelijke leden van de Veiligheidsraad – Maleisië, Senegal, Nieuw-Zeeland en Venezuela – brachten de resolutie in stemming. Alles wijst erop dat vertrekkend Amerikaans president Obama zich zeer heeft ingezet om deze resolutie aangenomen te krijgen. Egyptische media melden dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, enkele weken geleden overleg had met Saeb Erekat, hoofdonderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit en Ryad Mansour, de Palestijnse vertegenwoordiger bij de VN. Hij zou hun hebben toegezegd om in het kader van deze resolutie samen te werken met de Palestijnen.

Enkele maanden geleden was John Kerry in Nieuw-Zeeland, dat nog maar tot 31 december 2016 lid van de Veiligheidsraad is. Israel zegt bewijs te hebben dat Amerika belangrijke inbreng heeft gehad bij het opstellen op de ontwerptekst. Juist Nieuw-Zeeland had aangegeven zich tot het uiterste in te zullen zetten voor de vorming van een Palestijnse staat. Enkele dagen na de fatale stemming ging Kerry in een lange toespraak hevig tekeer tegen Israel, kennelijk om al zijn frustraties over Israel van de afgelopen jaren af te reageren.

Enkele dagen voordat de fatale stemming plaatsvond, deed Egypte nog een uiterste poging de stemming voor onbepaalde tijd uit te stellen. Mede onder druk van aankomend Amerikaans president Donald Trump. De dankbaarheid hierover in Israel was slechts van korte duur, omdat de resolutie enkele dagen later toch nog in stemming werd gebracht en werd aangenomen. Het gerucht gaat dat Obama toen nog grote druk op Oekraïne heeft uitgeoefend, op de Joodse premier Volodymyr Groysman van het land, om ook in te stemmen met de resolutie.

Trump: ‘Na 20 januari wordt alles anders’
De verslagenheid in Israel is groot na het aannemen van de resolutie. Ook Donald Trump is verontwaardigd en zelfs de democratische partij van Obama. ‘Houd vol Israel. Na 20 januari (de dag dat hij president zal worden, dvg) zal alles anders worden,’ reageerde hij op Twitter.
Ron Dermer, de Israëlische ambassadeur in Amerika, reageerde: ‘Obama geeft precies aan de Palestijnen wat ze willen. Hij geeft hun, door deze resolutie niet te vetoën, munitie in handen voor een politieke, diplomatieke en legale oorlog tegen Israel. Sinds de tijd van Jimmy Carter, 36 jaar geleden, heeft Amerika zich niet meer zo tegen Israel opgesteld.’

Deze resolutie is strijdig met de belangrijkste VN-resolutie die de Veiligheidsraad eerder aannam, resolutie 242 uit 1967. Die zegt namelijk dat in ruil voor gedeeltelijke terugtrekking Israel recht heeft op erkenning, vrede en veilige grenzen, dus grenscorrecties.
Israel heeft de zogenaamde Westbank niet bezet, Israel verkreeg het gebied in een verdedigingsoorlog, na de aanval in 1967 van Jordanië, dat het gebied eerder had geannexeerd.

De resolutie is eveneens strijdig met de Oslo-akkoorden, die zeggen dat Israel legitiem gebied C van de Westbank bestuurt.
Ook heeft deze resolutie geen enkel oog voor de weigering van de Palestijnen om rechtstreeks met Israel te onderhandelen, de weigering om Israel te erkennen en de verheerlijking van het geweld tegen Israel door de Palestijnen en hun leiders.
Met deze resolutie neemt president Obama wraak op Israel, op Benjamin Netanyahu, op Donald Trump, die als opvolger van Obama een totaal ander Israelbeleid zal voeren.

Ik blijf me afvragen: Waarom, waarom Obama? Hoe komt hij ertoe dit te doen? En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat deze beslissing past in zijn beleid. Nooit sprak hij zich uit tegen de extremistische islam, nooit was hij echt pro-Israel.

VN heeft geen bestaansrecht meer
De Veiligheidsraad vertegenwoordigt, als het goed is, de totale wereldgemeenschap. De uitslag van deze stemming bevestigt de koers die de VN al een tijd gaat, een fanatieke anti-Israel koers.
Voor mij heeft de VN in deze vorm geen enkel bestaansrecht meer. Tegelijk past deze koers in het profetische Woord, wat we in de Bijbel lezen. De wereld zal zich tegen Israel keren. Via de VN gebeurt dit voor onze ogen. Maar de zegen van de Heere kan hier niet op rusten. Laat de wereld, laat Amerika dit beseffen.

De boodschap van de resolutie is dat Israel een internationale misdaad begaat door nederzettingen te bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Dit geeft iedereen het recht zich tegen Israel te keren en Israel te boycotten, waardoor Israel steeds meer alleen komt te staan.
Beseffen we dat de moslimterreur die zich tegen Israel keert, zich ook al steeds meer tegen Europa keert? Laten we Israel zien als een bondgenoot in de strijd tegen de moslimterreur.

En waarom komt de Veiligheidsraad niet op voor de christenen die zo gruwelijk worden vervolgd in tal van moslimlanden? Dat is toch een veel dringender probleem. En waarom strekt het Westen zich nauwelijks uit om hulp te bieden aan de slachtoffers van de moslimterreur?

De werkelijke illegale nederzettingen in de betwiste gebieden, zijn de Palestijnse nederzettingen, maar daar hoor je niemand over. Om Jeruzalem heen, bouwen de Palestijnen alles vol, ten noorden, oosten en zuiden van de stad. Dat is totaal illegaal. Weet u wie hierachter zit? De Palestijnse Autoriteit, diverse Arabische landen en de Europese Unie.
De wereldgemeenschap is zo hypocriet! Altijd wordt met de beschuldigende vinger naar Israel gewezen.

Inmiddels gaan er geruchten dat het duo Obama/Kerry werkt aan een nieuwe VN-resolutie, om alsnog, voordat Obama vertrekt als president, een zelfstandige Palestijnse staat te erkennen, waarbij zo’n 80 procent van de Israëlische nederzettingen bij Israel zal blijven behoren.
Netanyahu heeft inmiddels zijn hoop gesteld op aankomend Amerikaans president Trump en op het Amerikaanse congres, om Obama tegen te houden.

Geestelijke strijd
En wij? Wat kunnen wij doen? Blijf voor Israel, voor het Joodse volk bidden. Bid om wijsheid voor de Joodse leiders. Dat ze in deze situatie hun vertrouwen zullen stellen op de God van Israel en op de Messias, Jesjoea, de Heere Jezus.

Ten diepste gaat het om een geestelijke strijd tegen de God van Israel en tegen Zijn stad Jeruzalem, Zijn land Israel en Zijn volk, het Joodse volk.
Laten wij Israel blijven steunen, dwars tegen de wereldopinie in. Als een getuigenis, als een bemoediging, als een troost voor het volk. En stem bij de komende verkiezingen op partijen die Israel steunen!

Dirk van Genderen

Ik wens u allen van harte Gods rijke zegen toe in het nieuwe jaar.

60 Reacties

 1. Awi Cohen zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 december 2016 om 15:47

  Het is het sluitstuk van een rampzalig Midden-Oosten beleid.

  https://likud.nl/2016/12/de-valse-wraak-van-barack-obama/

 2. Jan zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 december 2016 om 18:16

  Obama…..een wolf in schaapskleren.
  Hij noemt zichzelf een christen maar aan zijn daden was allang te zien dat hij een moslim is.
  Waar heeft hij ook alweer belangrijke speeches gehouden?……In Turkije en Cairo……dan weet je genoeg.

 3. coby wijnsma zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 december 2016 om 22:05

  Joël 3 Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, 2 zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. 3 Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken.

 4. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 12:41

  Heeft dit verraad aan Israël door Obama iets in gang gezet welke op korte termijn zal leiden tot (de Gog-Magog) oorlog in het Midden-Oosten, herbouw tempel, begin Grote Verdrukking en 7 jaar daarna de Wederkomst van de Heere Jezus?

  Zelf was ik bij een kerstnachtdienst van een PKN-gemeente bij mij in de regio. Op zich was het een mooie dienst, alleen vond ik het erg jammer dat daar het evangelie niet werd verkondigd tijdens nota bene een kerstnachtdienst waarin veel randkerkelijken en ongelovigen aanwezig waren. Juist zulke gelegenheden bieden grote kansen om het Evangelie der Genade te verkondigen, opdat velen gered mogen worden door het Verlossingswerk van de Heere Jezus aan het Kruis van Golgotha. Geen kribbe zonder kruis. Erg verdrietig dat zulke vrijzinnigheid in kerken wordt toegelaten. Helaas zijn ook veel vlootpredikanten van onze Koninklijke Marine behept met vrijzinnigheid. Hoe moeten zij dan onze marinemensen de weg tot vergeving en redding wijzen?

 5. F van Hijum zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 14:02

  Zeer goed stuk, geeft precies aan waar Obama staat. Hij is een tegenstander van de God van Israel en zal zeker de gevolgen van zijn daden onder ogen moeten zien, een wolf in schaapskleren.

 6. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 15:52

  Hallo Dirk… het is maar een rare toestand in de wereld. Ook het bovenstaand artikel.
  We merken aan alles dat alles zich toespitst.
  Al jaren wordt er door duizenden en duizenden mensen gebeden voor Israël… het zijn ook niet zozeer de bevolkingsgroepen… maar vooral de regeringsleiders. Men zou ook voor hen in gebed kunnen gaan.
  Maar… juist voor ieder die gelooft dat de vleselijke natie Israël nog steeds Gods volk is… dan hoeft men toch niet bang te zijn.
  God is toch zoveel groter… daar stelt Obama toch ook niets bij voor.
  God geeft en God neemt…
  Op sommige punten zie ik het misschien iets anders… dat geeft ook niet, maar ik geloof ook dat God de Vader precies weet wat Hij doet, en ook laat gebeuren of… juist niet laten gebeuren. Zowel met het aardse Israël als ook alles wat er in de wereld gebeurt.

  We mogen volledig vertrouwen in Hem, die het hele wereldgebeuren in Zijn hand heeft.
  Gezegend 2017, wens ik ieder toe, en ook onze Heere gaat mee het nieuwe jaar in.
  Hartelijke groeten, Esther.

 7. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 20:44

  Hoe dankbaar mogen we zijn dat God ons heeft willen zegenen via het nageslacht
  van Zijn dienstknecht Abraham: m.n. onze Heer Jezus Christus. (Genesis 12:1-3).
  Er zijn vele profetieën die nog in vervulling moeten gaan, niet alleen t.a.v. v/d Gemeente,
  maar toch vooral ook voor Zijn volk Israël, waar het in het eerste instantie begon.
  Voor sommigen mag het ‘een doorn in het oog’ zijn, maar wat een geruststelling is het,
  te mogen weten dat wij een God hebben Die getrouw is,
  en het Werk wat Hij eenmaal is begonnen, ook voleindigt, naar Zijn Belofte.

 8. waterlelie zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 december 2016 om 20:50

  Ik moet steeds denken aan de tekst in Galaten 4:21-31 waar staat:
  Het tegenwoordige Jeruzalem is met haar kinderen in slavernij. Maar het “hemelse” Jeruzalem is vrij: en dat is ..ONZE ..moeder.
  Wij zijn kinderen van de vrije moeder. Kinderen der belofte. Net als Isaak.
  Daarom is het zo belangrijk dat zowel jood als griek/heiden in de genadetijd Christus Jezus leert kennen als de Messias en Verlosser.
  Dan heb je niets te vrezen want we zijn kinderen van het Hemels Jeruzalem.
  Daarom is het zo nodig dat er gebeden wordt voor de Vrede van en voor Jeruzalem. En dan gaat het niet om of over de aardse vrede, maar de Hemelse Vrede.
  Ik wens ieder een gezegend en gezond 2017 na Christus toe.

 9. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 12:10

  Beste Dirk,

  Eerlijk gezegd vind ik het jammer dat je hat jaar zo afsluit. Moeten wij kinderen van de Vader in Christus, hier naar gaan kijken. Is het nu echt onze opdracht om tegen de wereld te zeggen; maar God die in de hemel zit lacht. Het klinkt zo negatief. Psalm 2 waar dit staat verwijst naar Psalm 1 waar gelovig en ongelovig worden benoemd. Natuurlijk staat Israël onder druk en moeten we God danken dat Hij zorgt voor Zijn volk, maar onze uitstraling naar de wereld moet volgens mij anders zijn. Wij moeten het licht uitstralen van Christus en we hoeven daar niet eens wat voor de doen want wij zijn kinderen van het Licht. De bijbel zegt dit; kom allen tot mij en Ik zal u rust geven. Dat is de boodschap. We hebben een gevende God.
  Aan ons de keuze; komen we vol met problemen van de wereld tot Hem zodat Hij niet kan geven, of komen we leeg tot Hem zodat Hij ons kan vullen. Laten we kiezen voor het tweede dan zal 2017 schitterend worden.

 10. Arida zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 12:31

  Onrechtvaardig werd de Knecht des Heeren tijdens Zijn leven op aarde behandeld. Evenzo gaat het met de knecht des Heeren, Israël. Inderdaad Dirk, ik moest ook denken aan “de lastige steen” uit Zacharia. Het Koninkrijk van onze Heere Jezus komt eraan!! Laten we bidden: Uw Koninkrijk kome!! Vrede voor Israël in hun (en onze) Messias, zij zijn de evangelisten voor de volken, stromen van de Geest, de satan gebonden.
  Las vanmorgen de verklaring van Brakel bij Openb. 20, het maakte me zo blij, (wijkt wel af van de gangbare verklaringen in onze tijd). Waar we nog doorheen moeten zal wellicht zwaar zijn, maar in het water en in het vuur zal de Heere bij ons zijn. Ooit sprak een Schotse Covenanter: alleen een biddend volk zal door deze storm komen. HOUD MOED !!

 11. Jan Hartman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 12:53

  Helder commentaar broeder Dirk. We leven in bijzondere tijden! Blijven bidden voor de vrede van Jeruzalem.

  Broeder Moi,
  Helaas herkenbaar, mijn vrouw en ik zijn verleden jaar kerstnachtdienst naar de plaatselijk pkn geweest. Geen Evangelie gehoord. Voor 8 jan. staat daar een top 2000 dienst gepland. Liedjes worden gespeeld door wereldse muzikanten/zangers. Ik ben voornemens om daar heen te gaan en na afloop eens met de predikant in gesprek te gaan. Het is triest dat de Here Jezus niet of nauwelijks meer wordt gepredikt.
  Laten we bidden voor Israel, maar ook voor alle kerken in Nederland, zo lang het dag is!

 12. L.P. Dorenbos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 12:55

  Dirk,

  Je wordt door de HEERE gebruikt.
  We leven in profetische tijden.
  Het is steeds belangrijker om de profeten te lezen.
  De leugen vervangingstheologie moet ontmaskerd worden.
  15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Uitermate belangrijk
  Kies dan voor leven en Israël.
  Zie http://www.woonbijbel.nl en http://www.knierevolutie.nl
  Zie uit naar je volgende profetische nieuwsbrieven

  Bert en Willy Dorenbos dorenbos@kiesdanhetleven.nl

 13. Pierre zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 13:11

  God lacht om daden van mensen, ook deze daad. Alles wat Israel overkomt, overkomt ook de rest van de wereld, hetzij goed hetzij kwaad; het is eerst de Jood en dan de Griek, moge God ons genadig zijn.

 14. jedeha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 13:26

  Zomaar enkele teksten die verwoorden dat de volkeren zullen geoordeeld worden naar wat zij het volk Israel hebben aangedaan.

  Joel 3 2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, e n M i j n l a n d gedeeld; ……….

  En Ezechiel 25 https:\/\/bijbel.opurk.nl/LeesVergelijk.php?Vertaling%5B%5D=Staten+vertaling+&BijbelBoek=Ezechiel&Hoofdstuk=25

  Mattheus 25 : 41 e.v.

  40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij [dit] een van deze Mijn minste broeders [Het Joods Volk]gedaan hebt, zo hebt gij [dat] Mij gedaan.
  41 Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker [hand zijn]: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.
  42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij niet ……..

 15. Antoon Koornstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 14:08

  Beste br. Dirk en mede lezers, Dirk je stelt terecht zeer vele vragen: Waarom, er is maar een antwoord mogelijk! We leven in profetische Tijden. Je noemde zelf al Zacharia 12, we zijn op weg naar het rechtsgeding over de volkeren ter oorzaak van Mijn Volk Israël. (Jesaja. 3:3-13. De groten der aarde zijn vergeten dat ze bij de Gratie van God regeren. Donald Trump schrijft terecht: Na 20 januari wordt alles anders! Zowel Obama als Trump en de Paus, (de Paus om dat het een Geestelijke strijd) is. Zij allen worden gebruikt om Gods profetisch woord tot stand te brengen. De zeer snelle politieke veranderingen in de E.U. en het wespennest het Midden-Oosten zijn politiek niet meer te stoppen. Wanneer we Trump moeten geloven en waarom zouden we dit “ongeleide projectiel” niet geloven? Dan brengt hij het onder schulden bedolven Amerika met zijn plannen in snel tempo economisch naar de afgrond. Zowel Obama, Trump als de Paus, zij allen hebben net als Wilders een dubbele agenda, dat is, eigenbelang en eigen volk eerst!

 16. Klaas Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 14:54

  We leven in turbulente, veranderende, spannende en gevaarlijke tijden. Economisch, ecologisch, politiek gezien in het grote wereldgebeuren waarin, in een korte tijd grote, grote verschuivingen zullen plaatsvinden. Een ‘tijd’….. waarin ook het Joodse volk thuiskomt. De wereld verstaat dat beter dan menigeen uit onze kerken waarin het helaas vaak stil blijft. Israël is de klok van de wereld! Kijk ernaar en u zult ziet hoe laat het is: “Zo zegt de HEERE: IK BEN naar Sion teruggekeerd en IK ZAL midden in Jeruzalem wonen. Jeruzalem zal de stad van de waarheid genoemd worden, de Berg van de HEERE van de legermachten ‘de heilige berg”. Zacharia 8 De Tempelberg. Het Woord keert na 2000 jaar terug naar zijn oorsprong, het hartland van Israël. Judea, Samaria, Jeruzalem de Tempelberg. God is trouw en Israël zal groeien en bloeien. Voor 2017: ‘Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land…!! Shalom, een vreugdevol, zoet, gezond maar bovenal een gezegend nieuw jaar 2017 toegewenst. Dirk hartelijk dank voor jouw nieuwsbrieven. Met grote instemming lees ik ze en je bent een gezegend mens.

 17. Aad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 14:58

  Beste Dirk,

  Het is natuurlijk in en in triest dat de VS zich van veto heeft onthouden. Jammer dat je vergeet dat de VS onder Obama, Israel enorm militair heeft ondersteund. Wat dat betreft vertoont Obama twee gezichten. En vraag me toch ook af of Israel niet al te gemakkelijk land in bezit neemt, wat van van Arabische/Palestijnse boeren is. Zonder dat die op wat van manier dan ook gecompenseerd worden. Dat is bepaald geen stimulans voor een vreedzame samenleving. Zoals zo vaak heeft ook deze zaak twee kanten. Israel moeten we blijven steunen. Maar dat hoeft niet kritiekloos en onvoorwaardelijk. Niet alles wat Israel doet verdient helaas de schoonheidsprijs.

 18. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 15:01

  Prima om voor Israël te bidden, maar hoe bidden we dan? Dat de Joden in vrede in Israël mogen blijven wonen? Of dat er zoveel mogelijk Joden hun Messias mogen aanvaarden en aldus gered worden?
  En de Palestijnen dan? Wordt daar ook voor gebeden? Ook zij hebben immers een Redder nodig.
  Prima en nuchtere reacties van o.a. Waterlelie (#8) en Dick (#9)

  Een ieder een gezegend nieuwjaar gewenst!

 19. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 15:11

  Dick, hoe kunt u denken dat 2017 schitterend wordt, lees het boek Openbaring eens goed, en de toestand in deze wereld, dan kunt u zien wat er helaas staat te gebeuren binnen enkele jaren.
  De beker der ongerechtigheid is bijna vol.

 20. janwillem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 15:24

  Beste lieve broeder Dirk

  We zijn dankbaar voor uw woorden (Moge de woorden van onze mond en overleggingen van ons hart U welgevallig zijn O Here). Want zegt de Here, dit alles moet geschieden voor dat Ik kom. Daarom, laten we
  voortdurend bidden en zegenen. Vooral voor onze vijanden. En dat we geestelijk mogen zien en horen wat de geest tot ons zegt en laat zien, zodat we niet geestelijk blind en doof zijn. Bid voor Israel en onze vijanden. Heb ze lief, niet om hun daden. Want God zegt dat we de zonden moeten haten. Wees er voor elkaar. God kent de harten van een mens, en weet wat er in hen omgaat. Lijden hoort bij deze wereld, want Gods Zoon heeft voor ons geleden, en zo mogen we voor Hem lijden. Dat is de smalle weg gaan. Wij zijn het klei en Hij de pottenbakker. Of stenen voor Zijn tempel die gehakt en gepolijst worden. Door al dat leed mogen we heen gaan. Daar vormt Hij ons naar Zijn beeld. Dank U wel Vader, dank U wel dat U het beste met ons voor hebt (en zeker voor Uw oogappel, onze broeder Israel).
  Laten we er daarom voor Israel en onze naaste zijn. Liefde overwint, niet alleen in woorden maar in daden. Hem komt de Lof de eer en Dank toe. Hij zij geprezen, de Heilige en Almachtige alomtegenwoordige God, Die alles in handen heeft. We prijzen ons gelukkig, omdat we weten dat ons lijden in deze wereld niet tevergeefs is. Dank U wel o Vader voor Uw genade voor Uw liefde. Voor uw Zoon Jezus, voor wat Hij voor deze wereld heeft gedaan. Dank U voor uw komst. En dank U dat U van ons houdt.
  Lieve broeder Dirk en allen die deze brief lezen, we wensen jullie Gods liefde en Zijn genade en vrede toe. Houd moed, Ik ben met jullie tot in de voleiding van deze wereld.
  Liefs Janwillem

 21. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 17:14

  Heeft Israël na de oorlog van 1967 niet zelf het land verdeelt? Verwacht Israël de Here Jezus als Messias? Of verwachten zij een mens als messias? Luister eens wat rabbijnen daarover hebben geschreven en gezegd.

 22. janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 17:54

  Dag Dirk sjaloom
  Het is inderdaad een ”verrassing” hoe Obama nu werkt, welke keuzes hij maakt. Ik was nogal verdrietig, want ik had zo graag anders gezien.
  Bidden voor de joden is nodig, voor de Knesset, voor de christenen daar in het Midden-Oosten die in de verdrukking zitten.
  Er zijn zoveel vragen nu, antwoorden komen later, we moeten vertrouwen dat God dit in handen heeft, en we mogen Hem vertrouwen.
  Laat ook de kerken een besef krijgen dat dit de verkeerde kant opgaat. En het besef krijgen dat er voor Israel gebeden moet worden.
  janny

 23. wil den oudste zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 18:07

  Hartelijk dank voor de nieuwsbrieven die u elke week weer verstuurt.
  Ik kijk er verlangend naar uit en ik word goed op de hoogte gehouden van het christelijk nieuws, de toestand in
  de wereld en over Israël.
  Ik wens u en uw gezin een gezegend nieuwjaar toe, en ik hoop dar er nog veel nieuwsbrieven volgen.
  H.gr. Wil den O.

 24. ad zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 18:11

  Broeder Dirk! We staan voor 100% achter je column!! Hartverwarmend hoe je het altijd voor Gods volk opneemt!!!! Bedankt!!! Fijn dat je in 2017 gewoon met de wekelijkse brief doorgaat! In alle opzichten veel zegen toegewenst voor jou en je gezin in 2017

 25. L. v. rijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 18:59

  Beste Dirk, voor de 8ste keer zijn wij nu in Israël en wat opvalt is, dat er inderdaad ontzettend veel woningen gebouwd worden rondom Jeruzalem. Hele appartementsgebouwen die met subsidie van ….ja ja Europa gebouwd worden, maar deze woningen staan allemaal leeg. Het zijn en blijven Bedoeïenen die het liefste in een tent wonen. Terwijl de wereld ach en wee gilt.
  De grond waarop de nederzettingen worden gebouwd is grond die gekocht wordt van Arabische Israëlisch of op land dat 7 jaar niet gebruikt is, dus braak ligt. Dat is dan automatisch weer eigendom van de staat. Maar wat ik zelf nog belangrijker vind, is de belofte aan Abraham, Izak en Jacob. God zal nooit toestaan dat zijn land verdeeld wordt. Amen
  Sjalom vanuit het BELOOFDE land.

 26. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 19:51

  Wij leven in een wereld die onze God niet meer wil horen, die denkt het zelf allemaal wel te kunnen. Maar dan heeft men het volkomen mis, wij hebben maar 1 Heer, Die voor ons gestorven en begraven is, wat meer is, Die voor ons allemaal is opgestaan van de doden, om ons het eeuwig leven te schenken. En die ook met ons mee wil gaan het nieuwe jaar in, op weg naar zijn toekomst. Laat ons bidden om de spoedige wederkomst van onze Heiland en Heer, sjalom. Een gezegend 2017 voor allen.

 27. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 20:16

  Hoi Maria,

  Ik heb het woord schitterend gebruikt omdat ik geloof dat wij als gelovigen die naar Jezus kijken vanuit ons hart weten dat het ondanks alles schitterend zal zijn. Hij heeft nl. de wereld overwonnen. Verder ben ik voorzichtig met jaren en tijden. Ook weet ik al helemaal niks over bekers die vol zijn. Wat ik wel geloof is dat Hij vol Liefde is en voor ons een plaats heeft gemaakt in de hemel.
  Als we dat geloven is het toch ondanks alles Schitterend, door Hem. Ook in 2017.

 28. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 21:27

  In Zacharia 12 zie ik bovenal de geweldige genade, wanneer Jezus Zich aan zijn broeders bekend zal maken, net zo verrassend en ontroerend als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. God zal de geest van zijn genade over Israël UITSTORTEN!!
  Zacharia 12
  10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo; 12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk; 14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.”
  Geen enkele VN-resolutie of wat voor beleid in heden en toekomst dan ook, zal het kunnen verhinderen. Als God gaat werken (weet ik uit persoonlijke ervaring) neemt de tegenstand met extra grote kracht toe!! Het is geen “toeval” dat dergelijke resoluties alleen Israël treffen. Want is het niet merkwaardig dat Turkije rustig kan bouwen op Cyprus, dat Poetin ongehinderd kan bouwen op de Krim? Er zijn ik weet niet hoeveel “echte bezette gebieden in de wereld. Dat God honend lacht om onze ongerechtigheid, zal niemand verbazen.
  Job 38:2
  “Wie is het toch, die het raadsbesluit verduistert
  met woorden zonder verstand?”

 29. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 21:59

  Wat zullen de kerken raar op hun neus kijken wanneer de Heer een punt zet achter de genadetijd voor deze heidenwereld en zichzelf aan Zijn eigen volk bekend maakt; ja zijn Geest uitstort op elke Israeliet. Maar ook heel de wereld en alle kerken, niet alleen R.K of PKN maar ook onze zwaardere broeders uitnodigt voor zijn gericht en hen gaat vragen: Wat hebben jullie met Mijn broeders gedaan? Toch lezen we dat er overblijven in dit gericht, maar van hen die Zijn land verdelen blijft niemand over. Dat is volgens Joel en Ezechiel de druppel van Gods geduld die de emmer doet overlopen, Ja net als Adam de doodstraf kreeg voor die appel, zo krijgt de kerk de doodstraf voor het willen verdelen van Gods land.

 30. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 31 december 2016 om 22:13

  Helemaal met je eens Dirk en Gods Zegen in 2017 toegewenst .

 31. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 2:17

  De tijd komt dat Jezus Zijn heerschappij op zich gaat nemen, en als Koning zal gaan heersen. Het geheim in de tijd van Daniel mogen wij nu ontdekken. Laten we acht slaan op de tijd zoals Daniel dat ook deed, in zijn ballingschap periode. Hij heeft, als ‘jongeling’ daar in een vreemd land vastgehouden aan de woorden en de BELOFTE van God over een terugkeer die zou komen.
  Wij als vromen worden ‘straks’ weggerukt uit dit Laodicea-tijdperk. Wij die Jezus blijvend-verwachten, konden wel eens de weerhouder kunnen zijn van de Antichrist welke geopenbaard zal worden op zijn tijd. Het is de gruwel der VERWOESTING, die zich in de tempel laat uitroepen als een God.
  Het (oude) opnieuw opgerichte Babylon (Romeinse rijk), heeft een sterke leider nodig. Om zijn valse vrederijk te kunnen manifesteren. Maar brengt onheil over Israel en de gehele wereld door een vals verbond af te sluiten. Even vrede op aarde om dan, na 3,5 jaar een ongekende chaos en VERDERF te stichten. Onze en Israel’s God, zal dan de 2-getuigen zenden, om te profeteren.

  We zullen zien dat er al meer macht, bij minder mensen komt te liggen. En er een donkere tijd zal aanbreken. Laten we dus op onze hoede zijn!

 32. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 9:36

  Sjalom Dirk en andere lezers,

  De hemelse prijsuitreiking komt steeds dichterbij. Wij, kinderen van Israël moeten leren beseffen dat onze steun niet komt van aardse machten. Wat nu in gang is gezet is een geestelijke strijd. Dit heeft echt niets te maken met land of zo, want al jaren lang leeft mijn volk in vrijheid met alle godsdiensten van deze wereld samen. Dit gedrag is ernstiger en het lijkt wel of de geest van Amalek springlevend is geworden. En onze rabbijnen blijven maar studeren en de Tenach onderzoeken. Ook zij komen tot de conclusie dat het vertrouwen op prinsen en anderen je niet gelukkig maakt. Zij schudden net als ik het hoofd: waarom woeden de heidenen tegen ons en willen ons vernietigen? Hebben zij dan toch in de gaten dat Israël een cruciale rol speelt in de op zijn eind aanvliegende wereld.

  Ach die arme palestijn, of beter gezegd: de gelukzoekers uit het gehele middellandse zeegebied die zich op de westbank en de Gazastrook vestigden naar het grote voorbeeld van hun Egyptische leider Arafat zich palestijn lieten noemen. Zij hebben geprofiteerd in de welvaart van Israël en waren niet slecht af ten opzichte van de omringende dictatoriale landen. Hun dank was groot door het afvuren van meer dan honderdduizend vernietigingsraketten op Joodse medeburgers, gevolg: een hek en een muur om het geweld te keren.

  Dan de superbezorgde christen, die vanuit hun vervangings-theologie ons veroordeelt. Het aardse Jeruzalem deert hun niet, zij zijn verblind op het hemelse Jeruzalem, ver weg van deze verdorven aarde. Voor hen is het een kronkel om te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Zij staan als een rechter op om met de volkeren van deze wereld ons te veroordelen. En met dit oordeel, wat alleen aan de Eeuwige is voorbehouden, tekenen zij hun eigen doodvonnis.

  Daarom mijn waarschuwing, keer terug van het veroordelen nu het nog kan. Ook Israël verwacht de Messias en wij weten heel goed hoe dat zal zijn. De woorden daarover geprofeteerd in de Tenach zijn ondubbelzinnig. De superbezorgde christen moet zich zorg maken over zijn/haar zielenheil.

 33. Martha zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 10:33

  Het deed mij zo goed de bovenstaande commentaren te lezen! Heerlijk dat er toch veel mensen zijn die het Woord van God serieus nemen en ook nog bijbehorende teksten aandragen. Gelukkig dat er in Nederland nog zoveel studie wordt gedaan IN dit Woord!
  We zien alles wat God ons heeft laten opschrijven in de Bijbel zich voor onze ogen ontrollen. Veel mensen spotten ermee. Maar het zal gaan zoals God dat wil. Wij begrijpen veel dingen niet maar God gaat ons verstand zo ver te boven.
  Maar wij mogen ons hoofd opheffen en een prachtige toekomst tegemoet zien. En wat er allemaal nog over ons heen zal komen ….De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets!, ik kijk met groot verlangen naar uit naar onze Bruidegom!!
  En naar de ontmoeting met allen die ook met die Bruidegom meegaan!!
  Ik wens u allen toe dat u met vrede in uw hart en vol vertrouwen 2017 zult beleven!

 34. David de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 10:37

  Beste lezers, door opkomende zichtbare verdrukking in Europa wat openlijk wordt toegelaten en na het lezen van Dirk zijn nieuwsbrief heb ik aan allen van u een vraag. Ik heb geen vrees als Obama en de rest zich voorstander stelt voor een Palestijnse staat. Ik ben Dirk dankbaar dat hij ons op de hoogte houdt van het gebeuren en tevens brengt dit als Messiaanse Jood vragen op. Waar wil God mij hebben? Ik heb steeds het gevoel dat ik moet afreizen naar Israël en mij daar moet vestigingen. Mijn gevoel? Waarom zou ik daar heen moeten? maakt toch niet uit waar je bent als kind van Yeshua. Bidden kan ik overal. Het lijkt wel of ik hoor dat ik beter van binnenuit kan strijden dan van veraf in gebed. Ik vraag u om voor mij te willen bidden zodat ik zuivere opbenbarineg(en) krijg. Ik dank u wel. daviddevries@gmail.com

 35. David de Vries zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 10:53

  Beste lezers, ik heb u via deze weg nog geen kwartier geleden gevraagd om te willen bidden voor mij, krijg ik dit woord binnen via “het woord van de dag”. Jesaja 43:19. “Want Ik ben iets heel nieuws van plan. Kijk, Ik ben er al mee begonnen. Ziet u het niet? Ik zal een weg maken door de wildernis van de wereld waarover mijn volk naar huis kan terugkeren. Ik zal rivieren voor mijn volk laten ontspringen in de woestijn!”. Help mij, broeders en zusters aub met gebed. Moet ik in Israël zijn om te bidden tegen de (opkomende) verdrukking waar in de bijbel over wordt gesproken? Shalom! en Shana Tova

 36. Robbert zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 11:38

  Beste Dirk

  Je merkt duidelijk dat de kwade krachten en machten (die in Obama, de VN enzovoorts huizen) zich willen laten gelden. Normaliter doen ze dat ook al , maar nu komt het mij voor dat ze nog doller en driester te werk willen gaan. Het lijkt of ze aan de winnende hand zijn maar niets is minder waar. We mogen weten dat God alles in de hand heeft en dat alles volgens Zijn plan zal verlopen. We hebben immers een machtig en groot Heere.

 37. rene postma zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 15:47

  Beste Dirk. Beste David de Vries, u hoeft zich geen zorgen te maken. Als messiaanse Jood bent u het licht in de wereld. U bent het uitverkoren volk, en wij christenen staan in dienst tot u, en uw volk. U gaat ons leiden, u bent de zegen tot alle heidenvolken. De Here zal uw volk beschermen, of u nu hier bent of in Israël.
  Uw volk zal hersteld worden en Israel zal tot zegen zijn van de hele wereld. U bent uitverkoren om ons te leiden. Wij zijn in dienst van u, en wij tonen volledige dienstbaarheid tot het joodse volk en Israel.
  Het is de wil van onze Vader. Zo staat het geschreven.

  Ik wens u allen een gezegend en gezond nieuwjaar toe.

  Vr gr rene postma.

 38. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 16:23

  Dick, misschien moet je toch wat meer bijbelstudie gaan doen, en dan vooral de profeten bestuderen.
  Ook al wil je het niet zien, God is niet alleen een God van Liefde maar ook van gerechtigheid!

 39. Dick zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 17:42

  Hoi Maria,

  Zacharia 9: 16-17

  16 De Heer, hun God zal Zijn volk zalig maken op die dag
  zoals een herder redt zijn kudde.
  Zij zullen schitteren in zijn land
  als juwelen in een kroon.
  17 Hoe aantrekkelijk en mooi ze zijn!
  Graan zal de jonge mannen gedijen,
  en most de jonge vrouwen.

  Als je dit leest moeten wij toch gaan schitteren ook in deze tijd.
  Ter ere van HEM

 40. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 19:32

  @Moi (CDA)lid, reactie nr. 4 en overige lezers/essen.

  “Heeft dit verraad aan Israël door Obama iets in gang gezet welke op korte termijn zal leiden tot (de Gog-Magog) oorlog in het Midden-Oosten, herbouw tempel, begin Grote Verdrukking en 7 jaar daarna de Wederkomst van de Heere Jezus?”

  Is het dan nog niet bij iedereen bekend, dat er in Amerika al een levensgroot afgodsbeeld bestaat van de afgod ‘Bahpomet’, waar je een lijn om kunt trekken dat dan de vorm heeft van een vijfpuntige ster, die ik tegenwoordig overal zie opduiken, op T-shirts, in winkels tot op kerstservetten aan toe en al jaren in vele vlaggen van diverse landen te zien is? Let er maar eens op. Ik krijg er tegenwoordig een naar gevoel bij. Alsof het met opzet gebeurt. Zelfs kerststerren zijn nu vaak vijfpuntig in plaats van zespuntig (joodse ster). Of was dat altijd al zo? Of zie ik alleen maar spoken en ben ik te achterdochtig?

  Wat het afgodsbeeld betreft, dat zal waarschijnlijk t.z.t. aan de wereld worden vertoond, met de bedoeling dat mensen gedwongen worden het te aanbidden (is dit dan wellicht de ‘gruwel’ (boek Daniël 12:12) die opgericht zou worden?). Dit afgodsbeeld heeft al als artikel met foto en al een of twee jaar geleden op de website van Dagblad Trouw gestaan. Zou aanbidding van zo’n dergelijk afgodsbeeld in de toekomst straks niet hand in hand gaan met Gog en Magog en het teken van het Beest? Baphomet is een beeld van een mens met een geitenkop.

  Er is heel veel aan de hand in de wereld, dat is wel duidelijk.

 41. Joop zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 21:03

  Rene postma, ga je blind elke messiaanse Jood volgen?
  Maria, als we het goede kiezen, zullen we gezegend worden, schitterend, toch? Maar zo niet, dan zal er oordeel komen. Volgens mij ziet Dick dat heel goed.

 42. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 1 januari 2017 om 23:40

  Sjalom Dirk en mede lezers,

  Dank je wel Dirk dat jij hier het hebt over mijn volk die geraakt wordt door een niet uitgesproken veto. Jouw bezorgdheid raakt mij en treft ook mijn volksgenoten. Ik begrijp heel goed dat je refereert aan Psalm 2, waarvan de auteur een rasechte Israëli is. Hij klaagt zijn nood bij de Eeuwige, de G’d van onze vaderen. Het waarom heeft alle eeuwen geklonken en klopt ook aan bij de deur van de kerken. Het Joodse volk, waar zij zich ook bevinden zijn een mikpunt geworden. Deze spot komt (helaas, was het maar niet zo) via menig kerkdeur naar ons toe. Die betweterige Joden, die niet willen luisteren naar wat de meerderheid wenst en wil opleggen.

  Het is de meerderheid die een vonnis over zichzelf uitspreekt door het door de Eeuwige uitverkoren volk te veroordelen. Hiermee bevestigd en draagt de meerderheid de profetie die in ons Joodse boek staat. Ik hoop dat wij als Joods volk standvastig zullen blijven, waarbij het niet uitmaakt of we wel of niet religieus zijn. De Eeuwige zelf zal Zijn oordeel daarover uitspreken, dat hoeft de vrome kerkmens niet te doen met hun bekeringsijver die helaas niet is volgens de door G’d gegeven Thora. Sorry dames en heren theologen, het is niet anders. De uitgesproken profetie in Joel 3:9-12 moet nog in vervulling gaan.

  Over de gelovige in de kerken die bidden én zoeken naar het heil van mijn volk maak ik mij druk over. Dat zij, net als wij Israëli, standvastig zullen blijven. Wat zal de hemelse Rechter zeggen als wij niet in de bres gingen staan om Israël zoals in Psalm 2. Van een heiden kan ik dat verwachten, want daar klaagt de dichter ook over. Maar van gelovigen uit de kerken, die tegen Israël kiezen, wat zou G’d daarvan zeggen: “foutje is menselijk”? Het wereldse gedachtegoed gaat de kerkdeuren niet voorbij.

  De eerste volgelingen van Yeshua waren Messiasbelijdende Joden. Door alle eeuwen heen hebben wij de weg gewezen.

  ——-

  Welkom in het jaar 2017 waarin veel gaat veranderen.

 43. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2017 om 11:59

  Mee eens als gelovige uit de volkeren met reactie 42!

  Allemaal een Gezegend 2017 toegewenst in voor- en tegenspoed!
  Dank Dirk voor je columns en Nieuwsbrieven.

 44. waterlelie zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2017 om 12:11

  Inderdaad waren de eerste gelovigen joden die Christus Jezus de Opgestane Heer gingen belijden als hun Verlosser en Heiland. En dat is ook Bijbels logisch want de opdracht van Christus Jezus aan Zijn discipelen/apostelen was dat ze beginnen moesten te Jeruzalem en Judea en Samaria en de gehele wereld. Dus ook waren er heidenen die de eerste Messias/Christus gelovigen waren. Denk aan Lydia de purperverkoopster. En vele grieken kwamen tot het geloof waarvan ook voorname vrouwen. Ze werden “Christenen” genoemd. Dat staat er niet voor niets!
  Maar ik denk ook aan de Romeinse hoofdman die reeds in Christus Jezus geloofde vóór Zijn lijden en sterven en opstanding. En dan de Kanaänitische vrouw. Christus Jezus de Here sprak zelfs daarvan dat Hij niet zo’n groot geloof had gevonden in geheel Israël.
  We moeten er om denken dat er geen scheiding gemaakt wordt tussen joden die tot het geloof komen en heidenen die tot het geloof komen. Want samen zijn al de oprecht gelovigen het Lichaam van Christus.
  Terzijde wil ik opmerken dat de eerste vervolgers van de Christenen ook joden waren die samen werkten met de romeinen. Ik denk aan Stefanus en aan de onthoofding van Jacobus.(Handelingen 12:1-3)
  Er is dus niet één die goed doet/deed (Romeinen 3:9-20).
  Allen zijn zondaars en er is “niemand” die goed doet, zelfs niet één!
  Roemen is dus uitgesloten. Voor wie dan ook. (Romeinen 3:27).
  Want:
  De Here God/JHWH is de God der Joden maar ook der heidenen. Zeker ook der heidenen. Want er is ËËN God/JHWH! (Rom. 3:30)

 45. marianne stel zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2017 om 12:13

  Beste Dirk,
  Wat Derk zegt is zeker ook aan de orde, want ook het Joodse volk kan alleen gered worden in het aannemen van hun Messias Jeshua. Niet een wereldse messias zoals in de Talmoed (niet de Tenach) beweerd wordt maar God Zelf zal de rest van Zijn volk redden, als zij in Christus als DE Messias geloven.
  De andere kant is dat wat nu gebeurt te lezen is in het profetisch Woord, zoals in Zacharia b.v. en in Jesaja, Jeremia, Ezechiël en nog meer profeten. De volken zullen hen verdrukken maar de Here zal het overblijfsel van Zijn volk weer brengen op de bergen van Israël. Er staat ook in één van de profeten geschreven als ze hun Messias erkennen zij door de Here teruggebracht zullen worden. Maar lees Jesaja 60 o.a. en ook Rom. 11:5 en vervolg. En de volken die tegen Israël zich keren zoals nu het geval is op onterechte wijze zullen hun straf niet kunnen ontlopen. Zij zullen daarop geoordeeld worden.

 46. Simon zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2017 om 14:53

  Ieder beleefd het op eigen wijze; Reeds in Genesis staat van een boom midden in Gods tuin, en ten dage dat de mensheid daarvan eet volgt de doodstraf het z.g.n proefgebod. maar ook de kerk, of de gemeente van onze Heer Jezus Christus heeft een proefgebod t.w. Raakt mijn gezalfden niet aan. En deze gezalfden zijn heel Gods plantinge daar op de navel der aarde. Het uitverkoren volk van God, Zijn eigendom. En wat hebben de kerken gedaan? Ze zijn op de stoel van Israel gaan zitten. Zo ligt er op vrijwel elke preekstoel Gods eigen woord maar men is er trots op dat de satan zelf aan de kantlijn zijn visie heeft neergeschreven en deze visie wordt onze voorgangers in hun studie ingestampt en daar moeten we iedere rustdag naar horen.
  Maar deze genadetijd neemt een einde en het schip van Paulus slaat te pletter en Israel wordt geplaatst tot hoofd der volken.
  Of zo u wilt De Bakker en de Schenker; de een wordt op de derde dag opgehangen en de ander wordt ook op de derde dag in ere hersteld, zo zie je dat alles reeds in Genesis verborgen zit.

 47. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2017 om 14:58

  Hallo Dirk en meelezers… jammer dat er op één of andere manier onderhuidse irritatie is naar elkaar. En helemaal als het over dit soort onderwerpen gaat.
  Het er toch niet om gelijk te hebben… al onze reacties bevatten een kern van waarheid… maar ook lees je veel zelf toegevoegde gedachten.
  De Bijbel is géén Joods boek… het is GODS boek, Gods heilige geschriften. Niet omdat ik dat zo vind… maar het staat zelf in de Bijbel opgeschreven.
  God is er voor iedereen, Christus is er voor iedereen.
  Er staat te veel in de Bijbel wat we geestelijk moeten zien.
  In Galaten legt Paulus ook uit dat het Zaad van Abraham Christus Jezus is. Geen zaden of het meervoud is… maar één en dat is Christus. Efeze, daar lezen we dat Christus die twee ( Jood en heiden) één hebben gemaakt. Door geloof in Hem… die scheidsmuur is weg, dat heeft Jezus gedaan aan het kruis.
  Ieder die in Jezus gelooft… behoort tot het nageslacht van Abraham en ben je medeerfgenaam… niet vleselijk, maar geestelijk. God heeft dat zelf bepaald… niet wij mensen.

  Er zit te veel in de Bijbel… wat wij eigenlijk met ogen door Gods Geest moeten zien.
  En ja… het volk Israël speelde een grote rol in alles… waar wij veel van kunnen leren.
  We vergeten nog wel eens dat het Gods regels, en Zijn beloften zijn… waar het om draait.

  Er is maar één Herder, Jezus… voor Jood en niet Jood. Er is maar één bruid, bestaande uit Jood en heiden door geloof in Christus. Er is maar één Verlosser voor Jood en niet Jood.
  Er is maar één Weg tot God, Jezus Christus. Voor ieder mens… géén onderscheid.

  2 Korinthiërs 1 : 20, “Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem, Amen, Gode tot heerlijkheid door ons”.
  Alle kostbare beloften uit het oude verbond, vinden hun vervulling in Christus Jezus alleen… zowel voor de Jood en voor de niet Jood.

  Gods zegen om jullie allemaal heen… en hartelijke groet, Esther.

 48. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 2 januari 2017 om 22:55

  We bidden voor jou, David, dat de Heer Jezus zelf jou de dingen duidelijk zal maken.
  Het kan toch niet anders dan dat Hij ook jou wil leiden waar je Zijn wil zoekt? Ik wens je dan ook heel veel rust, liefde en wijsheid toe daarin, zoals alleen Hij die kan geven.

  Hierboven lees ik mooie dingen, waarin ik herkenning vind en ook uitspraken die ik met verbazing lees, die mij pijn doen. Ook voor mij zijn alle wedergeboren gelovigen, wereldwijd, met elkaar verbonden in het Lichaam van Christus en is daarin geen onderscheid tussen Jood en Griek in deze genadetijd. Dat God zeker ook Zijn plan heeft met Israël zie ik niet als in tegenspraak daarmee, maar heel eenvoudig gezegd als een ander hoofdstuk in Zijn plan.

 49. Francoise zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 januari 2017 om 11:33

  Voor mij betekent het verraad aan Israel door de wereld, iets wat altijd bestaan heeft. Ik bedoel niet zozeer het land op zich, maar Gods Woord. Waar barmhartigheid en liefde voor een ander zouden moeten primeren.
  Hoeveel kwaad is er niet geschied omdat Jahweh woord verdraaid en gemanipuleerd is.
  Jezus-Christus gaf het voorbeeld in het nieuwe verbond van wat onze Goede God wil.
  Bijvoorbeeld: niet meer stenigen, vergeven, niet meer oordelen en veroordelen enz ….
  Maar ook de wereld achter u laten.
  De wereld geleid door mensen loopt op niets uit, als men geen rekening houd met Gods Woord. Ons heil komt voort uit de Thora EN Jezus-Christus heeft de gelovige duidelijk gemaakt wat er toe doet, zoals op Sabbat: wel je eigen matje verplaatsen , vrouwen niet stenigen, handen wassen en kopjes omdraaien voor het eten,wel iedereen helpen in nood (barmhartige Samaritaan )… enz .
  De wereld word geleid door onzichtbare machten en krachten, daar waar de liefde geen deel aan heeft.
  Instituten, religieuze misleiding, militaire handelingen hebben zoveel kwaad berokkend. Als ik denk aan weeshuizen, thee boys in Afghanistan, pedofilie, vrouwenhaat ………….
  Nergens heeft Jahweh ons opgedragen om klein kinderen in een internaat te zetten, maar toch is het
  gebeurd in 1950. Ouders dachten dat het goed was voor hun kinderen, vanwege de religieuze naam die het instituut had.
  De wereld zit vol met leugens, leugens waardoor de liefde te niet gaat en instanties, overheid
  bepalen hoe je moet zijn.
  Ik hou van Vaders Woord en de vervulling van Vaders Woord in Jezus-Christus Zijn Zoon!
  Ik geloof in de profetie wat betreft Israel. Gods uitverkoren volk!
  Zij zullen langs vele kanten kwaadwillig omsingeld worden …. enz….

  Ik geloof dat ieder mens gered kan worden.
  Ook diegene die onwetend in de val gelokt zijn door de heerser van de wereld.
  Ogen gaan open en zeker deze tijd waar alle kwaad aan het licht komt.
  ————————————————–
  Geloof, hoop en liefde!!!
  Liefde: op 1
  Het is daarom van belang om de weg te gaan die Jezus-Christus ons zegt.
  Jezus-Christus is de Weg, de Waarheid, het Leven!
  Koning van Gods Heilige stad: Jeruzalem!

 50. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 januari 2017 om 18:14

  Beste Dirk,
  Heel veel dank voor de leerzame (+/-52) commentaren van het afgelopen jaar. Ook de vele persoonlijke reacties waren vaak geloofs-verdiepend.
  Voor u allen een bezinnigsvol 2017 en laten wij in éénheid van alle christelijke kerken, de essentieële lessen en geboden van Jezus uit de bijbel in Praktijk brengen. De oecumenische gedachte.
  Hub.

 51. Christi zegt:
  Geplaatst op dinsdag 3 januari 2017 om 22:09

  Goed interview in Jerusalem met Canon Andrew White, een christelijk leider uit Irak!

  https:\/\/www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/30879/language/nl-NL/Default.aspx?utm_source=news&utm_medium=email&utm_campaign=Israel%20Today%20-%20Nieuwsbrief&utm_content=3160

 52. Avda zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 januari 2017 om 13:13

  Ik wil ook graag iedereen die hier leest en schrijft een blij en rustig 2017 toewensen ( 2 geschenken van onze Hemelse Vader) en in het bijzonder wil ik Dirk danken voor zijn werk en zijn toewijding aan Gods Woord: een voorbeeld om na te volgen. Dicht bij Hem blijven is onze opdracht, heb ik ervaren, alles in Zijn Hand leggen en vertrouwen op Hem is het enige wat we kunnen doen.
  Jeremia 33:3 is één van zijn mooie beloften… vasthouden, dus.
  Annemie

 53. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 januari 2017 om 17:33

  Bedankt Dirk. Ja er zal in de eindtijd een scheiding van geesten heel duidelijk zichtbaar worden. En zonder Gods Woord en gebed en de Heilige Geest, ga je van alles voor waarheid zien, dat een leugen is.
  Je ziet nu al alleen in Nederland zoveel beslissingen, die lijnrecht tegenover God’s Woord staan. Daar kun je heel verdrietig van worden. Gelukkig heeft God deze tijd voorzegd en weet je dat het barensweeën zijn. En dat de Here Jezus spoedig terug komt en dat we daar naar mogen verlangen, maar we hebben nog tijd om over de Here Jezus te vertellen, dat zal God zeker zegenen. Over Israël dat is en blijft God’s oogappel. En als we over zonden praten, het christelijke Europa heeft bijna God’s volk uitgeroeid. Niet de moslims, niet de heidenvolken maar nota bene het christelijke Europa, dat nu probeert uit te bannen wat christelijk is. Niemand kan ongestraft tegen God’s Woord ingaan, ook de V.N. niet. Wij zullen op één of andere manier het Licht moeten laten zien waarin geen duisternis is. Die vrijheid geeft en geen angst, die blijdschap, vreugde liefde genade enz. geeft. Laten wij elkaar lief hebben al denken we een beetje anders en dat we elkaar opbouwen. Wij hebben allemaal God’s genade nodig in Jezus Christus onze Heer en Heiland.

 54. Derk zegt:
  Geplaatst op woensdag 4 januari 2017 om 22:47

  Marianne Stel, valt het niet op dat God al die tijd na Stefanus dood tot nu toe het overblijfsel uit het joodse volk aan het uitroepen is? Hoevelen zijn wel tot geloof in de Here Jezus gekomen. Zij waren dus niet “verblind”.

 55. Wil Sik-de Jonge zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 januari 2017 om 8:57

  Ja, het gaat zoals de bijbel het voorspelde. God geeft Satan een poos om zijn gang te gaan. De satan heeft belangrijke mensen onder zijn hoede, zoals Obama. Om van verschillende leiders uit de islamitische wereld maar niet te spreken. Er wordt nog veel meer kapot gemaakt, totdat HIJ terugkomt. We moeten blijven bidden voor Israël, voor de wereld. Gebed is een machtig wapen, een gesprek met God, daar kan Satan niet tegen op. Ik bid dat we allemaal waakzaam blijven.

 56. dre de zeeuw zegt:
  Geplaatst op donderdag 5 januari 2017 om 10:58

  Shalom,
  Laten we niet vergeten dat Israël de Here Jezus nodig heeft, en niet Amerika.

  Dre

 57. David de Vries zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2017 om 9:44

  Ik dank jullie voor de gebeden inzake wel of niet naar Israël. Ik merk dat God tot mij spreekt door diverse kanalen. In de nieuwe nieuwsbrief van Dirk staat een stuk over twee Braziliaanse gezinnen die vertrokken naar Israël. Één zin pakte mij volledig, wat niet betekent hier meteen actie op te ondernemen, maar weer een woord van Hem. Dank U Yeshua. “Elke Messiaanse Jood hoort in Israël te zijn.” Zo denk ik er ook over en we zijn weer een stapje dichterbij denk ik. Ik zal mijn weg vinden samen met Hem. In Zijn wil en Zijn tijd!

 58. Karel zegt:
  Geplaatst op maandag 9 januari 2017 om 17:38

  Dre, op plaats nummer 56 en anderen die dit lezen SHALOM.
  Ik weet dat we bewogen zijn met Israel maar vergeet niet dat zij de Here Jezus hebben al doen ze er tot nu toe veel te weinig mee. (het wordt meer) Juist Amerika en nog 69 landen hebben dringend gebed nodig. De Nederlandse regering is min of meer, meest meer, op de verkeerde weg. Laten we vurig voor de 70 verenigde naties bidden. Die landen, waaronder Amerika en ons Nederlandje, hebben gebed harder nodig dan Israel!

 59. Willemijn zegt:
  Geplaatst op dinsdag 10 januari 2017 om 7:36

  Laten we bidden voor Israël en zorgen dat we gereed zijn.
  Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen. Lukas 23:15.

 60. Betty Flier zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 om 12:25

  Als reactie op: “Ik blijf me afvragen: Waarom, waarom Obama? Hoe komt hij ertoe dit te doen? En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat deze beslissing past in zijn beleid. Nooit sprak hij zich uit tegen de extremistische islam, nooit was hij echt pro-Israel.”

  Omdat Obama moslim is.. hij is opgegroeid in een moslim gezin. Make sense?

  Gods rijke zegen toegebeden!

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden