Israel verraden door de wereld

Vrijdag 23 december, vlak voor het begin van het Joodse Chanoekafeest, werd Israel verraden door de wereld en in het bijzonder door de Amerikaanse president Obama. De Veiligheidsraad van de VN nam resolutie 2334 aan, met 14 stemmen voor en één onthouding, van Amerika. Amerika weigerde het vetorecht in te zetten om de resolutie te blokkeren. In zo’n situatie is een onthouding niet anders dan een vóór-stem. De resolutie verbiedt Israel nog langer te bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem en noemt de nederzettingen daar illegaal. Deze resolutie ontneemt Israel zelfs Oost-Jeruzalem. De Tempelberg, de Klaagmuur, het hoort niet langer bij Israel, volgens deze resolutie. Zacharia 12 wordt werkelijkheid. De volken vertillen zich aan Jeruzalem. Daardoor zullen ze zichzelf diepe sneden toebrengen, zegt vers 3. Maar God, Die in de hemel woont, lacht (Psalm 2).

De Veiligheidsraad uit vijf permanente leden en tien tijdelijke leden. De permanente leden zijn China, Frankrijk, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Zij hebben vetorecht. De tijdelijke leden zijn momenteel: Angola, Maleisië, Nieuw Zeeland, Spanje, Venezuela (allen tot 31 december 2016) en Egypte, Japan, Oekraïne, Senegal en Uruguay (allen tot 31 december 2017). Een tijdelijk lid heeft twee jaar zitting in de Veiligheidsraad.
Australië heeft inmiddels aangegeven dat het land tegen zou hebben gestemd wanneer het deel had uitgemaakt van de Veiligheidsraad. Van Nederland, dat vanaf 2018 een jaar lid wordt van de Veiligheidsraad, samen met Italië – ieder één jaar – heb ik een soortgelijk bericht helaas nog niet gehoord.

Vier tijdelijke leden van de Veiligheidsraad – Maleisië, Senegal, Nieuw-Zeeland en Venezuela – brachten de resolutie in stemming. Alles wijst erop dat vertrekkend Amerikaans president Obama zich zeer heeft ingezet om deze resolutie aangenomen te krijgen. Egyptische media melden dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, enkele weken geleden overleg had met Saeb Erekat, hoofdonderhandelaar van de Palestijnse Autoriteit en Ryad Mansour, de Palestijnse vertegenwoordiger bij de VN. Hij zou hun hebben toegezegd om in het kader van deze resolutie samen te werken met de Palestijnen.

Enkele maanden geleden was John Kerry in Nieuw-Zeeland, dat nog maar tot 31 december 2016 lid van de Veiligheidsraad is. Israel zegt bewijs te hebben dat Amerika belangrijke inbreng heeft gehad bij het opstellen op de ontwerptekst. Juist Nieuw-Zeeland had aangegeven zich tot het uiterste in te zullen zetten voor de vorming van een Palestijnse staat. Enkele dagen na de fatale stemming ging Kerry in een lange toespraak hevig tekeer tegen Israel, kennelijk om al zijn frustraties over Israel van de afgelopen jaren af te reageren.

Enkele dagen voordat de fatale stemming plaatsvond, deed Egypte nog een uiterste poging de stemming voor onbepaalde tijd uit te stellen. Mede onder druk van aankomend Amerikaans president Donald Trump. De dankbaarheid hierover in Israel was slechts van korte duur, omdat de resolutie enkele dagen later toch nog in stemming werd gebracht en werd aangenomen. Het gerucht gaat dat Obama toen nog grote druk op Oekraïne heeft uitgeoefend, op de Joodse premier Volodymyr Groysman van het land, om ook in te stemmen met de resolutie.

Trump: ‘Na 20 januari wordt alles anders’
De verslagenheid in Israel is groot na het aannemen van de resolutie. Ook Donald Trump is verontwaardigd en zelfs de democratische partij van Obama. ‘Houd vol Israel. Na 20 januari (de dag dat hij president zal worden, dvg) zal alles anders worden,’ reageerde hij op Twitter.
Ron Dermer, de Israëlische ambassadeur in Amerika, reageerde: ‘Obama geeft precies aan de Palestijnen wat ze willen. Hij geeft hun, door deze resolutie niet te vetoën, munitie in handen voor een politieke, diplomatieke en legale oorlog tegen Israel. Sinds de tijd van Jimmy Carter, 36 jaar geleden, heeft Amerika zich niet meer zo tegen Israel opgesteld.’

Deze resolutie is strijdig met de belangrijkste VN-resolutie die de Veiligheidsraad eerder aannam, resolutie 242 uit 1967. Die zegt namelijk dat in ruil voor gedeeltelijke terugtrekking Israel recht heeft op erkenning, vrede en veilige grenzen, dus grenscorrecties.
Israel heeft de zogenaamde Westbank niet bezet, Israel verkreeg het gebied in een verdedigingsoorlog, na de aanval in 1967 van Jordanië, dat het gebied eerder had geannexeerd.

De resolutie is eveneens strijdig met de Oslo-akkoorden, die zeggen dat Israel legitiem gebied C van de Westbank bestuurt.
Ook heeft deze resolutie geen enkel oog voor de weigering van de Palestijnen om rechtstreeks met Israel te onderhandelen, de weigering om Israel te erkennen en de verheerlijking van het geweld tegen Israel door de Palestijnen en hun leiders.
Met deze resolutie neemt president Obama wraak op Israel, op Benjamin Netanyahu, op Donald Trump, die als opvolger van Obama een totaal ander Israelbeleid zal voeren.

Ik blijf me afvragen: Waarom, waarom Obama? Hoe komt hij ertoe dit te doen? En hoe langer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de overtuiging kom dat deze beslissing past in zijn beleid. Nooit sprak hij zich uit tegen de extremistische islam, nooit was hij echt pro-Israel.

VN heeft geen bestaansrecht meer
De Veiligheidsraad vertegenwoordigt, als het goed is, de totale wereldgemeenschap. De uitslag van deze stemming bevestigt de koers die de VN al een tijd gaat, een fanatieke anti-Israel koers.
Voor mij heeft de VN in deze vorm geen enkel bestaansrecht meer. Tegelijk past deze koers in het profetische Woord, wat we in de Bijbel lezen. De wereld zal zich tegen Israel keren. Via de VN gebeurt dit voor onze ogen. Maar de zegen van de Heere kan hier niet op rusten. Laat de wereld, laat Amerika dit beseffen.

De boodschap van de resolutie is dat Israel een internationale misdaad begaat door nederzettingen te bouwen in Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem. Dit geeft iedereen het recht zich tegen Israel te keren en Israel te boycotten, waardoor Israel steeds meer alleen komt te staan.
Beseffen we dat de moslimterreur die zich tegen Israel keert, zich ook al steeds meer tegen Europa keert? Laten we Israel zien als een bondgenoot in de strijd tegen de moslimterreur.

En waarom komt de Veiligheidsraad niet op voor de christenen die zo gruwelijk worden vervolgd in tal van moslimlanden? Dat is toch een veel dringender probleem. En waarom strekt het Westen zich nauwelijks uit om hulp te bieden aan de slachtoffers van de moslimterreur?

De werkelijke illegale nederzettingen in de betwiste gebieden, zijn de Palestijnse nederzettingen, maar daar hoor je niemand over. Om Jeruzalem heen, bouwen de Palestijnen alles vol, ten noorden, oosten en zuiden van de stad. Dat is totaal illegaal. Weet u wie hierachter zit? De Palestijnse Autoriteit, diverse Arabische landen en de Europese Unie.
De wereldgemeenschap is zo hypocriet! Altijd wordt met de beschuldigende vinger naar Israel gewezen.

Inmiddels gaan er geruchten dat het duo Obama/Kerry werkt aan een nieuwe VN-resolutie, om alsnog, voordat Obama vertrekt als president, een zelfstandige Palestijnse staat te erkennen, waarbij zo’n 80 procent van de Israëlische nederzettingen bij Israel zal blijven behoren.
Netanyahu heeft inmiddels zijn hoop gesteld op aankomend Amerikaans president Trump en op het Amerikaanse congres, om Obama tegen te houden.

Geestelijke strijd
En wij? Wat kunnen wij doen? Blijf voor Israel, voor het Joodse volk bidden. Bid om wijsheid voor de Joodse leiders. Dat ze in deze situatie hun vertrouwen zullen stellen op de God van Israel en op de Messias, Jesjoea, de Heere Jezus.

Ten diepste gaat het om een geestelijke strijd tegen de God van Israel en tegen Zijn stad Jeruzalem, Zijn land Israel en Zijn volk, het Joodse volk.
Laten wij Israel blijven steunen, dwars tegen de wereldopinie in. Als een getuigenis, als een bemoediging, als een troost voor het volk. En stem bij de komende verkiezingen op partijen die Israel steunen!

Dirk van Genderen

Ik wens u allen van harte Gods rijke zegen toe in het nieuwe jaar.