Goede voornemens voor 2017

Toen ik nadacht over mijn ‘goede voornemens’ voor het nieuwe jaar kwam Daniël 1 mij in gedachten. Daar lees je Daniëls goede voornemen. Vers 8 zegt: ‘Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen’. En de Heere zegende deze keuze. Daniël koos ervoor zichzelf onbesmet van de wereld te bewaren (Jakobus 1:27)

Daniël is met zijn vrienden Hananja, Misael en Azarja vanuit Jeruzalem naar Babel gebracht om dienst te gaan doen in het paleis van koning Nebukadnezar, die zichzelf beschouwt als de wereldheerser. Je zou kunnen zeggen dat ze zijn ontvoerd en nu worden gegijzeld.
Ze krijgen eerst een driejarige opleiding aan één van de tempelscholen, en daarbij de best denkbare maaltijden en verzorging. Ze mogen mee-eten van de koninklijke maaltijd en van de wijn drinken die ook de koning drinkt.

Ondertussen worden ook hun namen veranderd. Elke verwijzing naar de God van Israel moet worden verwijderd. Daniël, wat betekent: ‘Mijn God is rechter’, wordt voortaan Beltsazar genoemd, ‘Bel, bescherm het leven van de koning’.
Hananja – ‘De HERE is genadig’, wordt Sadrach – ‘Dienaar van Mardoek’ (Mardoek is een van de grote goden van Babel).
Misaël – ‘Wie en wat God is’, wordt Mesak – ‘Wie is als Agu’ (Agu is een van de goden van Babel).
Azarja – ‘De Here helpt’, wordt Abed-Nego – ‘De dienaar van Nego’.

Daniël en zijn vrienden zijn terechtgekomen bij een buitengewoon afgodisch en occult hof. Het voedsel dat ze krijgen voorgeschoteld, is voedsel dat aan de afgoden is geofferd. Als ze het eten, zou de koning het zien als een buiging voor zijn goden. En daarbij zouden ze Gods wetten overtreden.
Wanneer Daniël en zijn drie vrienden mee zouden eten aan de tafel van de koning en ook zijn wijn zouden drinken, dan zou de koning denken: ze horen bij ons. Maar Daniël weigert. Met deze daad zegt hij in feite: ‘Wij willen de Heere, de God van Israel, dienen. We willen ons niet verontreinigen, door ons in te laten met de afgoden.’

Daniël is buitengewoon helder in zijn beslissing. Hij had voor het compromis kunnen kiezen: eten en drinken aan de tafel van de koning en even stil bidden voor het eten. Hij heeft een stellig besluit genomen. Hij zal zich niet laten verontreinigen, ongeacht wat de consequenties zullen zijn. Vergeet niet dat Daniël hier nog heel jong is, wellicht nog maar een jaar of 14.

Wat zouden wij in zo’n geval doen? Kiezen wij niet vaak voor het compromis? God een beetje, de wereld een beetje veel, en vooral niet te veel laten merken dat we christen zijn. Hoevelen van ons zijn duikbootchristenen? Hoe vaak schamen we ons niet voor de Here Jezus?
Het is niet nodig! We horen immers bij de winnaars. Met Christus zijn we zelfs meer dan overwinnaars (Romeinen 8:37). En Paulus zegt het: ‘Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.’

‘Heere, geef ons genade, geef ons moed, om in Uw kracht ons niet voor U te schamen.’ Daniël brengt zijn christen-zijn in de praktijk. Het kan hem alles kosten, net zoals het ons alles kan kosten als we de weg van Daniël gaan. Maar hij wil God meer gehoorzaam zijn dan mensen, ook al is Nebukadnezar de machtigste vorst op aarde. Daniël weet dat zijn God machtiger is en Hem wil hij gehoorzamen en volgen. Wat een mooi voornemen, ook voor ons, aan het begin van een nieuw jaar.

Wat dan in Daniël 1: 9 volgt, is heel bijzonder: ‘God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen.’ Daniel vraagt aan hem, Aspenaz, of hij dat voedsel en die wijn mag laten staan. God schenkt genade aan Daniël, wat zichtbaar wordt in de goedkeuring van zijn verzoek door Aspenaz, die nog wel een poging doet om Daniël van gedachten te laten veranderen: ‘Ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jongemannen van de groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen’ (vers 10).

Bij Daniël komt het nu aan op geloofsvertrouwen. Hij zal ondertussen de Heere gebeden hebben om wijsheid. Dan doet hij aan Aspenaz het voorstel: ‘Stel uw dienaren toch tien dagen op de proef, en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat we dat drinken’ (vers 12).
En dan blijkt na tien dagen dat hun uiterlijk knapper is en dat zij er gezonder uitzien dan degenen die van de tafel van de koning hebben gegeten (vers 15). En voortaan krijgen ze altijd groenten en water.

Wat een zegen, wat een genade! De Heere zegent hun trouw aan Hem. Vers 17 zegt nog: ‘Aan deze vier jongemannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften, en wijsheid, en Daniël gaf Hij inzicht in allerlei visioenen en dromen.’
Dat wordt wel duidelijk in het vervolg van het boek Daniël, waar hij uitgebreid schrijft over de tijd waarin wij nu leven. Lees het hele boek maar eens. En laten we de Heere bidden of Hij ook ons inzicht wil geven in de tijd waarin we leven. Dat we oog gaan krijgen voor de belangrijke rol van Israel en van het Joodse volk in de eindtijd en dat we vol verwachting zullen uitzien naar de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus. Misschien dit jaar?
Als we de weg van Daniël gaan, zal de Heere ook ons Zijn zegen geven. Misschien wel op een andere manier dan wij denken of verwachten, maar als Hij met ons is, is het altijd goed.

Laten we Hem bidden of Hij angst voor mensen van ons weg wil nemen. Dat het zo zal zijn, dat Hij de Enige is, Die we vrezen. En met vrezen bedoel ik dat ons allerbelangrijkste verlangen voor het nieuwe jaar zal zijn om er voor de Heere Jezus te zijn, om Hem te volgen, te eren, te aanbidden, lief te hebben en – inderdaad – dan wil je geen wegen gaan die niet van Hem zijn. Omdat je Hem zo lief hebt, Die Zijn leven ook voor jou heeft gegeven aan het kruis van Golgotha. Dan mag je leren Hem in alles te gehoorzamen en te vertrouwen, wat het je ook zal kosten. Dan zul je ook ervaren, net als Daniël, dat Hij zorgt, met je meegaat en zal voorzien.
Iedereen Gods rijke zegen toegewenst voor het nieuwe jaar!

Dirk van Genderen