Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

God zoekt naar mensen die in de bres staan (27 reacties)

Geplaatst op donderdag 19 januari 2017, 20:36 door Dirk A A

Deze week werd ik geraakt door de woorden uit Ezechiël 22:30: ‘Ik zocht naar iemand onder hen die een muur kon optrekken en voor Mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, zodat Ik het niet te gronde hoefde te richten, maar Ik vond niemand.’
Ongeveer dezelfde woorden lezen we in Ezechiël 13:5: ‘U bent niet in de bressen geklommen, en voor het huis van Israel wierp u geen muur op om op de dag van de HEERE staande te blijven in de strijd.’
Ik vroeg mij af: hoeveel van zulke voorbidders zullen er in ons land zijn? Bidders, strijders, die een muur kunnen optrekken voor Gods aangezicht, die in de bres staan voor ons land…

De profeet Ezechiël moest Gods oordelen aankondigen over de zonden van het volk Israel. Hij zocht naar een voorbidder, iemand die een muur kon optrekken, iemand die voor Zijn aangezicht in de bres kon staan voor het land, om Gods oordelen af te wenden. God zocht, maar vond niemand, waarna de oordelen in alle hevigheid over het volk kwamen.

En zeker, Ezechiël spreekt hier tegen het volk Israel, dat God de rug heeft toegekeerd. Maar deze woorden raken ook ons. Ik ben er diep van overtuigd dat God, net als toen, ook nu zoekt naar voorbidders. Voorbidders voor Israel, voorbidders voor Amerika, voor de nieuwe president en zijn nieuwe regering, en ook voorbidders voor Nederland of in welk land u ook woont. Evenals naar voorbidders voor uw woonplaats, uw gemeente, uw familie, uw gezin.

Ook Mozes was een voorbidder voor zijn volk. In Psalm 106:23 lezen we over hem en over het volk Israel: ‘Als Mozes, Zijn uitverkorene, niet voor Zijn aangezicht in de bres had gestaan om Zijn grimmigheid af te wenden, dan zou Hij hen te gronde gericht hebben.’

Als we ook maar en flauw besef zouden hebben van het belang van voorbede, zouden we daar meer tijd in investeren. Voorbede is, zoals Ezechiël 22:30 zegt, het optrekken van een muur, een bescherming, een geestelijke bescherming. Het is in de bres staan voor Gods aangezicht. ‘Heere, wees ons genadig, ontfermt U Zich over ons, zie in gunst op ons neer, bescherm ons, spaar ons, vergeef ons onze zonden.’

Kent u dit? Wie bereid is deze weg met de Heere te gaan, kan soms ervaren dat er gebeden moet worden, intens gebeden, zonder dat je precies weet waarom, voor een persoon, voor een groep mensen, voor een gemeente, een regering, een land, een volk. Als voorbidder voor Gods aangezicht. Terwijl je staat in de bressen die al geslagen zijn, om de oordelen, de dreigingen af te wenden, in Gods kracht, en in het besef dat alleen Hij dat kan en dat ook doet.

Over minder dan twee maanden worden in Nederland verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. God zoekt voorbidders die voor ons land een muur willen optrekken en voor Gods aangezicht in de bres willen gaan staan voor ons land en voor ons volk.
Wie van u kan en mag de Heere aansporen tot en inschakelen als voorbidder? We geloven toch nog wel dat Hij gebeden hoort en verhoort? Hij is naar u op zoek. Dat zal tot zegen zijn van ons land en van ons volk.

Ook in het Nieuwe Testament lezen we over voorbidders. Over Epafras zegt Kolossenzen 4:12 dat hij altijd in de gebeden strijdt voor de gemeente in Kolosse, ‘opdat u, volmaakt en volkomen, vaststaat in heel de wil van God.’
Laten we bidden alsof het van ons afhangt, in het besef dat dit niet zo is, omdat ook de Heere Jezus voor ons bidt, eveneens de Heilige Geest, Die met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons bidt en pleit.

De Heere zoekt naar voorbidders. Dat zegt Gods Woord. Dat gold toen en ik ben ervan overtuigd dat Hij ook vandaag zoekt naar mensen, die met hun gebeden de loop van de geschiedenis kunnen beïnvloeden. ‘Heere, genees ons land.’

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 januari 2017 om 22:45

  Bidden is ons hoogste goed. Maar wij hebben ook werkers nodig, Godsmannen zoals Mozes en apostel Paulus. Zoals velen wellicht verwachten, leven wij in een tijd van verwarring. De tijdgeest geeft het aan. Het zal wellicht niet zolang meer duren, dat de Here Jezus terugkomt. De verdeeldheid onder Christenen baart mij zorgen. Juist nu zouden wij een eenheid moeten zijn. Wellicht wacht men eerst af, totdat wij onder verdrukking gaan leven. Wij kunnen ook onze verschillen van opvattingen, vooral over de leer…. Vaak zijn het minimale verschillen, die ons scheiden van elkaar. Ik bemerk vaak, dat wij ons ego, onze eigen wil en gelijk, aan een ander willen opleggen. Als wij de heilige Schrift, de bijbel als waarheid aanvaarden, mogen wij best verschillen in interpretatie. Beste Dirk, alleen al op uw site, zie je over diverse onderwerpen uiteenlopende reacties. Wij mogen best verschillend denken, maar het belemmert het evangelie, om de waarheid te verkondigen. Velen zijn verheugd en dankbaar met uw wekelijks schrijven, en wij mogen best verschillend denken en reageren. Wij moeten oppassen om niet overal een slakje zout op te leggen, als een ander verschilt van interpretatie over de leer. Leg niet uw wil op aan een ander. Behandel elkaar met liefde en respect. Geloof, hoop en liefde.
  De muur waar Dirk overschrijft, ontstaat dan vanzelf, ..wij zijn dan met ons allen in eenheid.

  Vr gr rene postma.

 2. Christi zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 januari 2017 om 18:55

  Shalom Dirk,
  Dank voor deze column als opnieuw een aansporing!

  En ook dank aan Rene Postma voor zijn reactie!

 3. Dick en Adrie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 12:46

  Ook wij zijn voorbidders!
  We hopen en bidden dat er nog meer dan 7000 zullen zijn.
  Moge de Heere God zich over ons, ons volk en Israël ontfermen.

  met hartelijke groet,
  Dick en Adrie

 4. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 14:26

  Beste Dirk,
  Een zeer belangrijk en actueel thema, temeer omdat wij pas: De bidweek voor de éénheid onder de Christenen hebben afgerond.
  Rene Postma zijn reactie is mij uit het hart gegrepen en de verdeeldheid onder de christelijke kerken baart mij al 16 jaar lang zorgen. Deze verdeeldheid gaat inderdaad meestal over minimale verschillen en interpretaties over de leer (Theorie) of over oude gebruiken, tradities, rituelen, enz.
  Al vaker heb ik over dit thema gezegd: Verdeeldheid over de leer, maar éénheid in de belangrijkste bijbel lessen, in de Praktijk-uitvoering van ons Christen-zijn.

  Dirk, oproep is: Bidden voor meer VOORBIDDERS.
  Rene, oproep is: Bidden en WERKEN voor meer WERKERS.
  Hub, oproep is: Bidden en WERKEN in ÉÉNHEID in het Open Veld.

  Mijn oecumenische gedachte. Hub.

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 19:24

  Beste Dirk, op deze 2 teksten is het landelijke gebedswerk “Op de Bres voor Nederland” gebaseerd. deze gebedsorganisatie bestaat al 35 jaar.
  Er wordt elke dag van de maand, 24 uur per dag, gebeden voor Nederland, de gemeente en Israel. Iedere regio heeft zijn eigen “gebedsdag” en eigen bidders. De bidders bidden thuis op hun vastgestelde tijd. Zij bidden aan de hand van een gebedsbrief die gemaakt wordt door Cees Vork.
  Het is dus een continu gebed waaraan iedereen goed kan meedoen omdat je thuis kunt bidden.
  Meer weten? http://www.opdebres.org of opdebres@solcon.nl. Lenie, contactpersoon voor een deel van Friesland.

 6. janny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 20:11

  Shaloom Dirk, op de bres voor het joodse volk waar ook ter wereld, dus voor eretz Israel is inderdaad nodig. Op de bres voor de joden die angstig zijn, omdat er zoveel haat heerst.
  Antisimitisme dat vergezeld gaat met leugens, brengt voor het joodse volk een totaal onveilig gevoel met zich mee. en wij dienen hiervoor te bidden, bressen te slaan…

  Ik ben het met deze oproep eens in deze nieuwsbrief…
  janny

 7. Geert Dijkstra zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 20:56

  Beste Dirk, er zijn meer voorbidders dan je vermoedt. Op 15 januari is door een oproep van Pillar of Fire, een groep van 100 personen afgereisd naar Parijs. Er waren bij de Israëlische ambassade te Parijs vele honderden Israël fans en de leden van Joodse gemeenschap aldaar. Ik was èèn van hen. Elia dacht dat hij er ook alleen voor stond. Maar de God van Abraham, Izaak en Jakob laat altijd een heilige rest bestaan. Maar in hoeverre is het antisemitisme al in de kerk werkzaam? Nu Israël er steeds meer alleen voor staat, moeten we opstaan en ons voegen als levende stenen. We worden ook afgerekend als we geen muur optrekken om Israël onze oudste broer te ondersteunen. Schouder aan schouder want het gaat ons als gelovigen uit de volken ook aan als Israël hun erfdeel wordt ontzegd. En weet u, zonder Gods eerste Zoon Israël is er voor ons ook geen plek om Gods heerlijkheid te aanschouwen, want de HEER komt in eerste instantie voor Zijn volk, en door Zijn volk heen roept Hij u en jou om ook de HEERE te dienen en Zijn dienstknechten te zijn. Dus kom uit onze luie comfortabele woning en doe onze Geestelijke wapenrusting aan, en strijd de goede strijd.

 8. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 21:33

  Uw vraagt in uw Nieuwsbrief waarom sommige niet bij een kerk zijn aangesloten. Zelf blijf ik aangesloten om twee redenen. 1 Paulus zegt: we moeten aan boord blijven en allen zullen behouden aankomen. 2 Wie er uitstapt, heeft geen enkel recht meer van spreken. Wel ben ik zeer kritisch t.o.v. de geldelijke bijdragen. Daar worden op slinkse wijze gelden overgemaakt aan Wereldraad, icco, werelddiaconaat en andere Israel-vijandige zaken.

 9. L.P. Dorenbos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 21:41

  Dirk

  Dank voor je overdenking over Ezechiël 22:30.
  Roep mee op voor gebed voor de Tweede Kamer verkiezingen 15 maart.
  Zie onze website http://www.knierevolutie.nl
  God kan ook wonderen doen in Nederland.
  Mogen we het stuk op onze site zetten?
  Bert Dorenbos

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 22:05

  De vorige week oproep ‘ALARM voor Israel!’ van jou werd door de Allerhoogste God verhoord.
  Terwijl 70 landen hebben geprobeerd de druk op Israel nog verder op te voeren, kwam ook Het Hof van Beroep in Versailles bijeen. Via Google en E.J Bron kwam de juridische uitspraak over het recht hebben op… de media vergat dit nieuws, wat ten goede kwam voor Zijn volk Israel.

  In een historisch proces, heeft de 3de Kamer van het Hof van Beroep van Versailles verklaard dat Israel de wettige bewoner (aka ‘bezetter’) is van de Westelijke Jordaanoever. Goed en hartverwarmend nieuws.
  Zo mogen we ook net als Abraham voor Sodom en Gomorra op de bres stond, pleiten voor een goede regering in ons Nederland, nog is ‘het land van ons’, de uitslag zal de Heere HEERE weten.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 22:17

  Welk een geweldige advocaat was Mozes voor zijn volk. God wilde het volk vernietigen nadat ze de 8 van de tien verspieders geloofden. En mooier pleidooi kan geen wereldse advocaat evenaren!!
  Numeri 14
  “…. zult Gij nu dit volk tot op de laatste man doden, dan zullen de volken die van U bij geruchte hoorden, zeggen: 16 Omdat de Here dit volk niet kon brengen naar het land dat Hij hun onder ede beloofd had, daarom heeft Hij hen in de woestijn omgebracht. 17 Nu dan, laat toch de kracht des Heren zich groot betonen, zoals Gij gesproken hebt: 18 De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht. 19 Vergeef toch de ongerechtigheid van dit volk naar de grootheid uwer goedertierenheid, gelijk Gij dit volk vergiffenis geschonken hebt van Egypte af tot hier toe.”
  Mozes voorkwam daarmee de vernietiging van de Israëlieten! De ontrouw en het ongeloof van de Israëlieten bleef niet ongestraft, maar in een mildere vorm, waaronder nog eens 20 jaar in de woestijn te moeten verblijven!
  God laat zich verbidden!! Velen zijn zich daarvan niet bewust, dat onheil niet onafwendbaar is.

 12. nel matze zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 22:25

  Shalom Dirk.
  Ik wil u, jullie attenderen op de site Wachters.nu en de side Neverbesilend. Een Gideonsbende van wachters, op de muren van Israel, en in Nederland en ver daarbuiten, ja ze zijn er, en ze proclameren de woorden van God zelf, als Hij zegt: “IK ZAL” ze terugbrengen, tot me fluiten, het stenen hart verwijderen enz. Er zijn er zo veel.
  Vriendelijke groeten van mij, Nel.

 13. wiepke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 22:27

  Op de Bres voor Nederland is al jaren actief op de website http://www.opdebres.org/ Al vanaf 1982 is deze stichting actief om te bidden voor Nederland, Israël en de volkeren. Voor hen die daartoe zich geroepen voelen een prachtige stichting met duidelijke gebedsonderwerpen.
  Shalom
  Wiepke

 14. W. Bais zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 22:31

  In 2011 heb ik naar aanleiding van een bericht op deze site de voorzeggingen gedownload van Lance Lambert. Een echte eye-opener. Sindsdien mag ik vrijwel dagelijks voor Gods land en volk bidden en volg wat er allemaal met en rondom Israël gebeurt. Het is fijn om te doen en een echte verrijking.
  Dank voor alle mooie dingen die je ons laat weten. Gods rijke zegen gewenst in dit nieuwe jaar en vriendelijke groet, Will

 15. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 januari 2017 om 23:01

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Bert,
  Dank voor je reactie. Zet de tekst gerust op jullie site.

  Groet en zegen,
  Dirk

 16. Elizabeth B. zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 0:15

  Heel goed Dirk dat je dit onderwerp ter sprake brengt te bidden voor eigen land. Ik vroeg me af wanneer gaan meer christenen beseffen dat dit hard nodig is.
  Het was de Heilige Geest zelf in mij tot tranen toe een diepe bewogenheid gaf om voor Nederland te bidden, voor het koningshuis, de regering enz. 1 Thimoteus 2 : 1

  Sjalom.

 17. Marcel Dam zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 3:38

  Behalve bidden en Evangeliseren is ook belangrijk dat Christenen weten wat er gaande is in Europa, weten waardoor en door wie de problemen ontstaan zijn (de EU), wie tegen GOD werken (de EU) en wie voor, en dus weten voor wie en voor wat we zouden kunnen (moeten) bidden…en op wie te stemmen straks. Bijvoorbeeld elkaar informeren op sociaal media (met name facebook) mis ik bij m’n Christenen broeders en zusters die zich zelfs vaak schamen om voor Jezus uit te komen en ook niet veel verder komen dan nietszeggende berichten als “het eten was weer lekker, de hond is ziek, het was een fijn weekendje weg, etc, etc. Amerikaanse Christenen zijn veel beter en gebruiken facebook voor bidoproepen, verspreiden petities om verdrukte Christenen vrij te krijgen, melden ECHT nieuws, misstanden, etc. Shalom !

 18. Thea zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 11:27

  Gebed voor de kerken is hard nodig! Want klinkt het Evangelie nog wel! Ik kwam zelf uit een bijbelgetrouwe PKN gemeente. 17 jaar geleden zijn we verhuisd en ben toen lid geworden van de gemeente ter plaatse. Hier was/is een strijd gaande tussen mensen die geloven dat Christus voor hun zonden is gekruisigd en zij die geloven dat Jezus alleen een goed mens was (een voorbeeld). Enige tijd geleden heb ik de kerk verlaten omdat het inzegenen van ‘homohuwelijk’ werd toegestaan, er een koranvers in het kerkblad had gestaan en de kerkenraad plannen had een moskee te bezoeken (niet om te evangeliseren). Heb een gesprek gehad met een ouderling waarin hij zei: U bent wel erg gelovig. Deze beslissing deed veel pijn. Maar dit ging niet meer om minimale verschillen. En de meerderheid maakt uiteindelijk de dienst uit. Een vriendin uit een andere PKN kerk kreeg van haar voorganger te horen dat je
  de bijbel niet letterlijk moest nemen, ook onder andere de opstanding van Christus niet. De toestand is ernstig, het oordeel begint bij het huis van God.

 19. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 12:03

  Ja, bidden is zeer belangrijk. We hadden vrijdag een evangelisatieavond van 19.30 t/m 24.00 uur met 70 zigeuners in Roemenië in Soimos. De meesten kunnen lezen noch schrijven, maar bidden en de Heer loven, dat kunnen ze wel. Wat een voorrecht, dat ik dat mag begeleiden. Bedankt Dirk.

  Ter info: op dit moment zijn er 35 Orthodoxe pastors in Roemenë, die Christen zijn geworden de laatste 20 jaar. Ze zijn nu pastor in de Baptisten en Evangelische kerken. Ook dat is een grote doorbraak voor de Heer.

 20. Jeanne Hollestein zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 14:55

  Bedankt Dirk, dat je altijd voor ons de misstanden aankaart, maar ook de bemoedigingen doorgeeft!
  Bijzonder dank aan onze God en Vader, die mensen wil gebruiken en ook gebruikt, ook zelfs zonder dat wij het weten. Maar laten we inderdaad ons bewust zijn dat dit niet de énige site is die oproept tot gebed. God zij gedankt dat er veel meer voorbidders zijn dan wij ooit weten zullen!

 21. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 15:54

  Wat geweldig dat Het Hof van Beroep in Versailles er was en deze uitspraak deed. Ik wist niet eens dat dit Hof bestond. Maar geweldig want wat men ook denkt over Israël, wat veelal onwaar is, zeker is dat nu ronduit gezegd is dat Israël ook recht heeft op de Westbank en Oost-Jeruzalem die hen in 1948 werd afgenomen. De Here is machtig, dat mogen we weten. Er is nog uistel om velen in Israël de ogen te openen voor hun en onze Messias Jezus Christus.
  Ook is het heel belangrijk dat de ogen van christenen in Nederland weer geopend worden om de werkelijkheid te zien en zich niet te laten misleiden door z.g. christenen die de waarheid ten onder houden, weten dat het anders is dan zij propageren op tv e.d. en pro-palestijns zijn terwijl deze zg. palestijen het zijn die de bezetters en aanstichters zijn van geweld en onvrede. Ook hun ogen moeten worden geopend. Laten we ook dat niet vergeten in gebed te brengen. Want ook onder hun gezag wordt aan hen veel ellende gebracht.

  Gods zegen voor allen,
  Marianne

 22. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op zondag 22 januari 2017 om 18:27

  Bedankt Dirk. Er is geen toeval voor mij Gods vraag aan ons. Ik bad voor iets specifieks en kon niet meer ophouden er kwamen al meer onderwerpen voorbij door de Heilige Geest ingegeven en zo ontdekte ik een enorme nood op deze wereld en schaamde mij voor de kleine wereld waar we in leven. Laat je door de Heilige Geest inspireren, er is verschrikkelijk veel nood en gebed helpt Gods beloften en God is betrouwbaar. Ook geeft gebed je zelf kracht om te doen wat je moet doen. Je wereld wordt een stuk ruimer en je durft veel gemakkelijker over de Here Jezus te vertellen. Ja we hebben elkaar nodig.
  Trouwens een vaste kerk heb ik ook niet en ben er niet trots op.

 23. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 23 januari 2017 om 2:10

  @Thea (re.nr.18) Dezelfde problemen die in reactie 18 (Thea) genoemd worden in protestantse kerken kom ik tegen binnen de R.K. Kerk. Katholieken weten gemiddeld zeer weinig van de Bijbel. Samen bidden is er, behalve in kerken, nauwelijks meer bij. Dat was vroeger toch wel anders.

  In de Bijbel staat: “Bidt om arbeiders voor de oogst, want arbeiders zijn er weinig.” Dat klopt, zeker in deze tijd.

 24. B. van Rijssel zegt:
  Geplaatst op maandag 23 januari 2017 om 23:03

  Bidt en u zal gegeven worden. (zie de uitspraak van het hof van Versailles) Dank God!
  Al jaren bid ik voor Israël en God hoort de gebeden en neemt ze op in Zijn besluiten.

 25. wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 januari 2017 om 10:32

  Voorbede dient geworteld te zijn in Gods Woord; Joh17:19-26.

  Dat wij in dagen leven, die steeds donkerder lijken te worden is niet nieuw volgens: 2Cor4:4; 2Tim3*)

  De schrijver hiervan, toen, geloofde noch ‘media’, noch verwachtte populair te worden vanwege Zijn geloof, om aan te sluiten bij het denken van de mens, waar wij soms bijna niet meer buiten kunnen….

  Dat wat blijft tegenover de zichtbare wereld, werd door Paulus op krachtige wijze helder verwoord:
  *) https:\/\/bit.ly/2iZZhwj [HSV Door een versnummer of een gekleurde stip aan te klikken, verschijnt de Hebr. of Gr. Grondtekst of verwijzingen of aanvullingen, daaronder.]

  Ooit probeerde iemand**) mij te overtuigen, anders, dan dat Gods Woord, de Bijbel, Zijn Getuigenis één is, als één geheel, waarin niets tegenstrijdigs te vinden is, Gods spreken door Zijn Zoon bevestigt Zijn eerdere spreken door Zijn knechten; Hebr1.

  Ik verwonderde mij daarbij over Gods wijsheid, grootheid, dat Zijn rechtvaardigheid in Messias Jeshua veel verder gaat dan wij stervelingen zouden kunnen bedenken, verder reikt dan onze horizonten; Matt5:20, 17-19; 1Petr1:10-12; 2Petr1:19-21.

  Toen ik dat ging verstaan, verwonderde ik mij niet meer over uitleg, hoe ‘s mensen eigengerechtigheid godsdienstigheid, juist het gevolg is, gewoonte van diens eigen verdeelde hart, waardoor deze verloren is, maar dat de waarheid, Gods trouw, blijkt uit het getuigenis en de werken die Jeshua heeft verkondigd, wat Hij volbracht heeft, dat Hij de Levende is, Die Gods kinderen mogen verwachten; Efez2:..8-10..

  **)De menselijke uitleg die mij zou moeten overtuigen, vertegenwoordigde zowel iets anders wat [in de grondtekst] beschreven werd, alswel wat daar bedoeld wordt; Hebr4:..9-11!!..; Jes17:..7..; 29:13.

  **)Figuurlijk ging toen bij mij even het licht uit, daarna ontdekkend, dat traditionele vertalingen en uitleg[tegenstrijdig], slechts ten dele ‘juist zijn’ – d.w.z. niet van God – en hij**) anders vertaalde tekst gebruikte, die iets beschreef, verdoezelde, wat toen in die dagen nauwgezet werd weergegeven.

  Daardoor werd mijn verwondering over wat ik en velen mogen verstaan uit Gods Woord, alleen maar diepgaander en verder reikend***), dan de tijdgeest zoekt ons op te dringen.
  ***)Rom1.

 26. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 januari 2017 om 21:40

  Weer een indringend stukje en worden we opgeroepen om voorbede te doen, zeer nodig in deze tijd en ben ik dankbaar dat we in een vrij land wonen waar we elkaar mogen bemoedigen, we leven in spannende tijden en gelukkig heeft God alles onder controle. Jeremia 29:11 is een bemoedigend tekst voor Israel maar ook voor de wereld. shalom !

 27. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 26 januari 2017 om 23:17

  Marian, Re.No.23
  Jouw bijbelse slotzin : Bidt om arbeiders voor de oogst, want arbeiders zijn er weinig.
  Dit is de belangrijkste bijbelvaste oproep, die iedere christen zal begrijpen en ter harte moet nemen.
  Als oecumenisch denkende Christen zou ik het zo willen verwoorden, met dezelfde oproep:
  Laten wij christenen, van welke christelijke kerken dan ook, bidden voor meer Praktijk christenen, voor hun missionairende oogst, buiten de kerkmuren in het “open-veld”. Vooral omdat wij nu in de Grote verdrukking leven.
  Samenwerking in de essentiële geboden, lessen en Jezus leer in de bijbel, buiten de kerkmuren, is nu van groot belang.. De oecumenische gedachte. Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden