Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

De stelling ‘God bestaat niet’ is nepnieuws (27 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017, 8:46 door Dirk A A

Er is veel nepnieuws, vaak aangeduid met de Engelse term ‘fake news’. Nieuws dat echt lijkt, maar nep is. Ook in de Bijbel komen we nepnieuws tegen. In Genesis 3 is het de satan die als eerste via de slang nepnieuws de wereld inslingert. Eva en Adam geloven hem, de gevolgen zijn verschrikkelijk.
Het is het begin van een eeuwenlange strijd tussen waarheid en leugen. In het hele Oude Testament lezen we over valse profeten, die Israel telkens weer op een dwaalweg leiden, bij God vandaan. Tot op vandaag wordt de gemeente van de Heere Jezus bedreigd door dwaalleraars met hun fake news. Je kunt zelfs zeggen dat iedereen die beweert dat God niet bestaat, nepnieuws brengt.

Nepnieuws is vaak moeilijk van echt nieuws te onderscheiden. Soms is het half waar, soms helemaal niet. De nieuwe Amerikaanse president Trump beschuldigt veel vooraanstaande media in Amerika ervan dat ze fake news brengen. Als nieuws hem niet welgevallig is, noemt hij het al snel fake news.
Zaken die eerst met grote stelligheid worden ontkend, blijken later soms toch waar te zijn, zoals het feit dat er onder de vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten ook moslimterroristen Europa binnenkomen.
Een deel van het nieuws uit het Midden-Oosten dat via de officiële media tot ons komt, valt ook onder de noemer fake news. Stelselmatig wordt de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) bezet gebied genoemd. Dat is een leugen.
Veel journalisten zijn bevooroordeeld. Ze zijn kritisch richting Israel en veel minder kritisch naar de Palestijnen toe. Dat is zichtbaar in hun verslaggeving, met veel nepnieuws.

Ook politici hebben er een handje van om nepnieuws te produceren. Feiten die ze met grote stelligheid poneren tijdens (verkiezings)debatten, blijken later nogal eens niet te kloppen of maar gedeeltelijk. Het is voor de ‘gewone burger’ vaak lastig om te weten of iets waar is of niet waar.
Maar ook de media worstelen hiermee. Het blijft zeer noodzakelijk om de bronnen te checken. Afgelopen week liet het tv-programma ‘Zembla’ zien dat er in Rusland zelfs een bedrijf is dat bewust nepnieuws produceert en verspreidt via de officiële kanalen. Nederlandse kwaliteitsmedia namen al zulke berichten op.

Er zijn op internet tal van websites die nepnieuws produceren, vaak in het circuit van de alternatieve media. Ook zogenaamde christelijke sites. Sites die overal samenzweringen zien, die zich baseren op informanten of andere sites die niet te checken zijn.
Soms kijk ik wel eens op zulke websites, maar daar word je meestal niet vrolijk van. Het ene na het andere drama staat ons, staat Israel, staat de wereld te wachten, wordt gesteld. De opname van de gemeente had al diverse keren plaats moeten vinden. Maar vijf jaar verder is er nog niets gebeurd.

En absoluut waar, we moeten alert zijn, zeker als christenen. Wees niet te goedgelovig. Niet elk bericht dat u hoort op de radio, ziet op de televisie of leest in de krant hoeft waar te zijn. De media zijn in staat berichten, foto’s en beelden te manipuleren of eenzijdig te brengen.

Ook in christelijk Nederland produceren we nogal wat fake news, bijvoorbeeld in de karikaturen die we als kerkgenootschappen aan de ene kant en de ‘evangelische beweging’ aan de andere kant van elkaar maken. Er wordt soms veel te negatief over elkaar gesproken, er wordt fake news over elkaar verteld, soms om tegen de ander te waarschuwen. Dat mag niet, mensen! Wie een niet-juist beeld van de ander schetst, liegt en spreekt niet te waarheid. Laten we voorzichtig zijn.

De Bijbel waarschuwt ons tegen verleidende geesten die ons in verwarring willen brengen. ‘Geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan (1 Johannes 1:4).
Valse profeten brengen een eigen bedachte boodschap of – dat kan ook – een occulte, satanische boodschap.

‘Ik ben de waarheid,’ zegt de Heere Jezus in Johannes 14:6. Als Hij de Waarheid is, en dat is Hij, dan behoren allen die in Hem geloven, toch ook de waarheid te spreken.
‘Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar’ (Efeze 4:25).

Dirk van Genderen

27 Reacties

 1. Heleen zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017 om 15:50

  Dirk,
  dank je wel voor het echte nieuws dat je elke week weer brengt!

  Groeten van Heleen

 2. Ivon zegt:
  Geplaatst op vrijdag 10 februari 2017 om 16:00

  Een leerrijke en onbevooroordeelde documentaire over de betrouwbaarheid van Gods Woord:
  (netflix of youtube) en een aanrader voor ieder:

  “Patterns of Evidence Exodus” – door Timothy Mahoney –

 3. A. Klein zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 18:23

  Beste Dirk,
  Hopelijk vind je het niet erg, maar ik heb je mooie foto van de specht ‘geleend’ voor op mijn Twitteraccount. Wij hadden er jaren geleden ook één in de tuin, net zo, maar dan op een berk.

 4. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 18:46

  We moeten iedere dag, ja, dagelijks, bidden om de gave van onderscheiding der geesten, of ze van God zijn. Bid en lees Efeziërs 6 : 10 t/m 20 uit. Dat hebben we hard nodig, juist in deze tijd waar valse leringen hardnekkig opkomen.

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 18:46

  Hallo Dirk, bedankt voor je waarschuwing! Dus als christenen is het goed om de Heer om meer onderscheidingsvermogen te vragen tot eer en glorie van Zijn naam!

  groet, Jan

 6. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 19:27

  Constant raak ik op facebook in conflict met “andersdenkenden”. Aangezien ik al lange tijd geleden had besloten om nergens meer “tegen” te zijn en mij te beperken tot mijn persoonlijk getuigenis van “wat ik geloof”…… heb ik al verbazend veel veroordelingen en scheldpartijen over mij heen gekregen. Door mij geciteerde Bijbelteksten, worden afgedaan met “mijn mening”…… De agressiviteit van de “andersdenkenden” neemt de laatste jaren met een verbazingwekkende snelheid toe. Ik reageer er meestal mee, dat het mij “een eer”is, wanneer ze zo reageren. Had ik het eerst voornamelijk met “wettischen” te doen, nu worden Jezus en de Heilige Geest bij herhaling ter discussie gesteld. Door veel onbekendheid van Gods Woord door christenen krijgen de valse leraren heel veel volgers. Ik moet me regelmatig inhouden om mij over zulke lieden niet verschrikkelijk kwaad te maken! Ik vermijd zoveel mogelijk om mij boos te maken, omdat boosheid niets oplevert. Weinigen toetsen de beweringen aan Gods woord. Hoe belangrijk dat “toetsen” is, staat in het exacte midden van mijn Bijbel, te weten Psalm 118! Deze Psalm staat tussen de langste en de kortste Psalm in. De boodschap is duidelijk en kan ons bewaren voor elke dwaalleer die op ons af komt: vers 8: “Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen, dan op mensen te vertrouwen.” Met je geloof blijven “volharden tot het einde” zal steeds moeilijker worden! De geestelijke wapenrusting uit Efeziërs 6 zal in onze wereld steeds belangrijker worden! Omgord u met de waarheid, bekleed u met het harnas van de gerechtigheid (zowel bescherming van buiten naar binnen alsook bescherming van binnen naar buiten), voeten geschoeid met de bereidheid het evangelie te brengen, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid, het zwaard van de Geest, dat is het woord van God!

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 19:37

  U eindigt zo mooi: Ik Ben de Waarheid, zei onze Heer. Wat een troost, en Hij is ook De Weg en het leven, Hij is ook: Het Woord. Wat is het mooi om deze Heer te ontdekken in heel de bijbelse geschiedenis. Zomaar enige plaatsen: wie zei tegen Abraham: ga uit uw maagschap, wie ontmoete Hem, toen hij terug kwam van zijn vijanden te verslaan, wie vertelde hem dat Hij Sodom ging verwoesten, wie verscheen aan Mozes in de braambos, wie beval Mozes wat hij farao moest zeggen, wie stelde zich tussen Israel en het leger van Farao. Wie was Hij die Jozef de weg wees naar Dotan, Wie was die Man daar bij Jozua -Jericho. Ja zo is op bijna elke bladzijde onze Heiland te ontdekken, niet alleen voor zijn volk, maar o wat een gena, ook voor zijn kerk. Paulus heeft Hem meerdere keren mogen ontmoeten. Daarom dicht bij Hem blijven, en de vader van de leugen zal van u vlieden.

 8. Joke vander Kruk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 19:47

  Dank je wel Dirk, voor je bemoedigende woorden iedere week. Ik lees je nieuwsbrief heel graag. Alle goeds voor jou en je gezin en Gods zegen gewenst over dit belangrijke werk. Gelukkig geen fake News!!

 9. Margreet. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 22:57

  Beste Dirk.

  Vanavond las ik een mooi stukje van U uit de Visie van het jaar ????? over “Biometrie brengt de vervulling van Openbaring 13 dichterbij”.

  En in die zelfde “Visie” ook een artikel over “De Laatste Bazuin” van Tim La-Haye en Jerry Jenkins.

  Boeiend om te lezen.

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 februari 2017 om 23:44

  We mogen voor de waarheid gaan. En mogen toezien op dat wat we hebben, zodat niets ons zal ontgaan. De ‘genadewerken’ Gods in en door ons heen uitgewerkt worden, eerst al door Hem bewerkt, en gelouterd.
  Later krijgen we loon naar werken. Maar ook voor ‘die werken’ die we door Zijn genade mochten verrichten, zullen we loon ontvangen. (Efeze 2:4-10).
  Al wat wij doen, uit liefde voor Jezus doen, behoudt zijn waarde en zal blijven bestaan.

  Fake nieuws wordt later verbrand, als hooi, stro en stoppels. Goud, zilver en kostbaar edelgesteente zullen het vuur glansrijk doorstaan. (Bron: ds. W. Glashouwer).

 11. San zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 3:58

  2 Petrus 2:3 NBG51
  ………en zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezien hun verderf sluimert niet……

  Beste Dirk,

  Fakenieuws wordt de wereld in gebracht om een bepaalde reden. Volgens 2 Petrus 2:3 zou het kunnen zijn om de Mammon, de god van het geld. Het draait in deze wereld naarmate de eindtijd de ontknoping nadert, steeds meer om geld. Ik geloof dat de boze geld als middel gebrúikt om bij mensen de duimschroeven aan te draaien, zodat zij steeds meer in het nauw komen en daardoor zich genoodzaakt zien onwettige middelen te gebruiken. Maar ook omdat mensen het geloof steeds meer zullen verachten, zullen zij het geloof als een produkt zien, dat ze kunnen verkopen. En omdat de mensen de Bijbel niet lezen en kennen, zijn zij een makkelijk om de tuin te leiden. Ik moet hier denken aan de voorspoedsevangelie. Omdat de leugen zo subtiel erin verweven is in schoonklinkende klanken van de voorspoedprediking, hebben velen dat niet door en klinkt het aannemelijk als je zo’n voorspoedsprediker hoort preken. Maar zonder dat de mensen het weten, wordt door deze predikers de weg geplaveid naar de poel des vuurs, omdat een andere Jezus, een andere geest, een ander evangelie worden geschetst. Zie 2 Korinthe 11:4. Door gebrek aan kennis worden deze dingen voor zoete koek aangenomen. Het echte onderscheid je van het fake als je het toetsingsmiddel, de Bijbel, kent. En anders wordt het hoog tijd dat de mensen de Bijbel eens gaan lezen. Dat is de belangrijkste kennis die je in deze tijd moet hebben. Onderschat het gevaar niet, want de boze komt met meer pijlen op zijn boog aanzetten. En als de ene misleiding niet werkt, komt de boze met een andere misleiding. Hij is ervaren in het bedriegen van mensen. De enige waar hij niet tegenop kan en voor Wie hij moet wijken is de Naam van Jezus en de waarheid van het woord van God, Het levende Woord en het geschreven Woord.

  San

 12. Ed. zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 8:25

  Beste Dirk,

  Het allerbeste is: “FAKE berichten” niet meer te lezen, maar je door HET Woord Gods “de Bijbel” te laten inspireren, toch!!
  Last ze maar kletsen het raakt kant nog wal!

  Fijn je brieven te mogen lezen.
  Gods zegen en Zijn liefdevolle nabijheid!

  Ed.

 13. Evert zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 12:23

  Hoe moeilijk ook voor christenen te onderscheiden wat van God komt en wat niet. Hoe bijzonder dat juist dit weekend jij dit onderwerp ter sprake brengt. Gisteravond mochten wij “toevallig” een jonge vrouw ontmoeten met een oprecht dankbaar hart voor wat God de laatste maanden voor haar heeft gedaan. Tegelijkertijd werd duidelijk dat deze jonge vrouw worstelde met een minderwaardigheidsgevoel met als gevolg anorexia, eenzaamheid, laag zelfbeeld en andere psychische klachten. In haar verhaal kwam naar voren dat door een “christen” profetieën aan haar door waren gegeven. Helaas bleken deze niet uitgekomen te zijn. De twijfel die dat bij haar teweegbrengt, de vraag hoe het kan waarom God dit toelaat, de vraag waarom ze nog aandacht (waar ze zo’n behoefte aan heeft) krijgt van deze “profeet” maar verstandelijk weet dat het niet klopt. Hartverscheurend te zien hoe de satan alles uit de kast trekt om een kind van God te breken. Ja, ook onder ogenschijnlijk “echte” christenen is er veel Fake, zijn er valse profeten. Wij mochten met haar bidden, haar zegenen, maar er is voor haar nog een moeilijke weg te gaan. Wij vragen u; bid voor deze jonge vrouw, voor de mensen om haar heen, voor de “profeet” en voor alle anderen die worden misleid. Dirk, Gods rijke zegen gewenst voor jou, je gezin en in je bediening! Het is elke week weer verrijkend om jouw nieuwsbrieven te lezen.
  Bedankt!

 14. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 13:38

  Zitten organisaties als de Vrijmetselarij soms achter nepnieuwsberichten, stemwijzers, politieke peilingen en verkiezingsdebatten? Met als doel om de kiezer op bepaalde kandidaten te doen stemmen om die d.m.v. manipulatie en bedrog aan de macht te helpen? Laten wij daarom ook bidden voor de verkiezingen op 15 maart as., want er staat veel op het spel voor ons land en volk. Niet alleen op sociaaleconomisch gebied, maar ook op sociaal-cultureel gebied en op het gebied van de E.U.!

 15. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 14:47

  Wat heerlijk dan dat Gods Woord het ECHTE Woord is, zonder omwegen of valsheid, maar uit oprechte liefde aan ons geschreven waarin Hij ons als de Echte, Ware God Zich aan ons openbaart, juist ook in Zijn waarschuwingen aan alle mensen dat Hij de Liefdevolle God is en in de Here Jezus de wereld ook rechtvaardig zal oordelen.

 16. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 16:07

  Het is inderdaad moeilijk te onderscheiden wat goed en niet goed is. Neem nu Xander Nieuws en de artikelen van Franklin ter Horst. De haren rijzen je ter bergen als je leest wat er allemaal op de wereld af dreigt te komen. Het had al lang oorlog moeten zijn als alles uit had moeten komen zo als die mensen het steeds weer beschrijven. Maar toch is het spannend leesvoer, en toch niet alles komt uit die grote duim van die heren?? Zij zullen toch ook wel hun best doen om UP TO DATE te blijven? Alert blijven is wel de boodschap.

 17. kwebbeltje zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 18:55

  Zoals je schreef: ‘De opname van de gemeente had al diverse keren plaats moeten vinden. Maar vijf jaar verder is er nog niets gebeurd’ gaat er nu ook weer een bericht de ether in dat zegt dat komende september een bijzonder teken aan de hemel in september 2017 verschijnt en dat dat de opname van de gemeente is. Opmerkelijk is het wel omdat er in de bijbel staat dat er tekenen aan de hemel zullen komen in de eindtijd.

 18. waterlelie zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 20:41

  In de Bijbel komt “nep” nieuws voor. Het is “dollik”= nep koren/zaad/onkruid.
  En het zal niet uitgeroeid kunnen worden. Want zou men dat doen is er grote kans dat het goede zaad/nieuws er ook mee uitgaat.
  Dollik=nep nieuws/zaad groeit boven het goede zaad/nieuws uit en is in de nacht door de vijand over het goede zaad heen gezaaid.
  Door Gods Engelen zal het op het eind uit Gods Koninkrijk getrokken worden en het wordt bijeengebracht en verbrand.
  Het Goede Zaad/Nieuws zal blijven staan en schijnen in Heerlijkheid.
  Ik geloof daarom dat nep nieuws voorlopig zal blijven (be) staan. Als gelovigen zullen we ons zelf als goede zaad/nieuws moeten laten voeden door Gods Geest zodat we straks zullen stralen als de Zon.

 19. Francoise zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 20:54

  Om antwoorden te krijgen of iets profetisch is of niet, dwaalleer is of niet, moet men geluk hebben als men het met medegelovigen wil delen. Ik bedoel vooral op christelijke forums of zo. Want vaak als iemand een profetisch woord van Jezus-Christus vernomen heeft, krijg men al snel de stempel van dwaalleraar te zijn en zeggen ze op een forum dat Jezus-Christus dat niet meer doet en dat men het kwade volgt. Als men dat met een blij kind van God doet, verwarring stichten in een hart, haat en minachting verspreiden, een tegen meer enz…: ja wie volgt hier dan het kwade? Gelukkig ondanks al de verwarring, nepnieuws en dwaalleraren kan men alles toetsen aan Gods liefdevolle woord! Het kan wel even duren voordat men een ander gelovige weer vertrouwt want de verwarring die gesticht is moet helen. Ook de haat van sommige zogenoemde meer geleerde gelovige theologische christenen moet men aanvaarden dat zoiets kan zijn. En vooral leren met een nederig hart er niet meer op in te gaan. Het doet alleen zeer als het van mensen komt waarvan je het niet verwacht, en voordat men het weet is men in een hopeloze discussie van op en neer gehuil om het eigen gelijk. En dat is iets wat men zeker niet moet doen om een blij kind van God te blijven ondanks de beproevingen die op levenswegen kunnen komen.
  Doem-profetie, wolven in schaapskleren, valse eindtijdprofetie, afgoderij, waarzeggerij, tovenarij, valse profeten handelend om eigen geldgewin enz… is bijna zo oud als de straat.
  Maar als men dicht bij de Heer blijft en Zijn woord gelooft, komt er genezing van je hart en ziel.
  xxx Jezus-Christus is de Herder, de Hogepriester xxx
  Het begin en het einde: in het verleden, heden: voor altijd !!!

 20. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 21:20

  Er zijn heel websites en You Tubes films met veel speculaties over de eindtijd en wie de Antichrist en de Valse Profeet zou zijn. Zelf geloof ik nu, dat wat dat betreft de Bijbel de meest betrouwbare bron is waar we uit kunnen putten. Dat helpt meteen om nuchterder te blijven, want er staat duidelijk in waar we voor moeten oppassen en op de tekenen van de tijd blijven letten.
  Zelf heb ik vanuit een meer katholieke website een video gezien waarin echt te zien is dat er al werkelijk valse Jezussen bestaan, die echt denken dat zij Jezus zijn. Zij lieten drie keer een zgn. Jezus zien.
  Van meerdere kanten uit heb je dus speculaties, zowel van protestantse en katholieke zijden en zelfs vanuit een algemene niet persé christelijk of een gelovige kant.
  Als boze machten en krachten zich verenigen, des te meer moeten de goede krachten, van welke komaf ook, dat nu ook doen.

 21. Korrie Regelink-vOort zegt:
  Geplaatst op zondag 12 februari 2017 om 21:51

  Vandaag zondag de 12e weer zo bemoedigd door deze woorden “Hij zal er in voorzien”. WAT EEN LIEFDE, dat mooie liedje van: Je hoeft niet bang te zijn al gaat de storm te keer leg maar gewoon je hand in die van ONZE HEER! Amen? Amen!!!!!! Dank voor wie je bent Dirk en wat geweldig dat wij die brieven telkens mogen lezen.

 22. Elizabeth B. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 februari 2017 om 11:02

  Dicht bij de Here Jezus blijven en het Woord van God. Dicht bij jezelf blijven. De Geest der waarheid zal u leiden tot de volle waarheid en die maakt vrij.
  De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en gedachten bewaken in Christus Jezus.
  Filippenzen 4: 7

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 februari 2017 om 11:02

  Bedankt Dirk. Er is er maar één betrouwbaar, onze Here Jezus en de Heilige Geest en het Woord.
  De Heilige Geest die in je woont, waarschuwt altijd, maar soms achteraf weet je: ik was gewaarschuwd.
  Gelukkig is God 100 procent betrouwbaar, maar soms moeilijk om niet zelf iets te doen. God heeft niet beloofd dat wij de gemakkelijke weg krijgen, maar wel dat God met ons meegaat tot de voleinding der wereld. We zullen in deze wereld de werken van de duisternis zien op allerlei gebieden. Als God’s kinderen dag in dag uit God’s hand vasthouden en zijn weg gaan door dalen en bergen, Hij is overal bij je, dan zul je zien hoe betrouwbaar God is, hoe liefdevol, maar een gemakkelijk leven, nee!
  Dirk, ik wens jou en je familie God’s rijke zegen toe en ook alle lezers van de nieuwsbrief.

 24. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 februari 2017 om 20:30

  Beste Dirk, gisteren kreeg ik onder ogen een verhaal van jou over een joodsjongetje die een droom gehad had. Je waarschuwde toen al voor de waarheid van deze droom. En zo gaat het maar door, er is geen nieuws onder de zon.

 25. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 februari 2017 om 14:42

  Beste Dirk,
  Jij weet dat ik al vele malen (en al lang) mijn ingegeven boodschap over de eindtijd heb gestuurd aan div Christelijke kerken, oecumenisch denkende organisaties etc. en altijd met de vraag:
  Is deze ingegeven boodschap bijbelvast of ben ik een valse profeet?
  Van de rk. kerken krijg ik geen antwoorden, van de oecumenische denkende organisaties wel.
  Francoice Rec. No19. Net als jou Krijg ik ook geen duidelijk antwoord op mijn vraag:
  Is deze ingegeven boodschap bijbelvast?
  In valse Jezussen, daar geloven wij christenen toch niet in.
  Misschien ben ik een beetje de boodschapper: Johannes de Dooper 2. Hub.

 26. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 februari 2017 om 22:23

  Aan de vele tekenen, zien we een herhaling en snellere opeenvolging van hongersnoden, besmettelijke ziekten, valse leringen, en dat ook de harten van mensen steeds meer zich verharden, kil en afstandelijker worden. En afwijken gaan van de Waarheid = Jezus. Wanneer het tot een einde zal zijn gekomen en de volheid der heidenen (niet Joden) is ingegaan, komt Jezus terug en Hij Zijn Vrederijk gaan oprichten.
  Waar we het allemaal over eens zijn is dat de berg Moria te Jeruzalem als berg kan worden aangewezen. Ook spreekt God op veel terug te vinden plaatsen in de Bijbel, dat er ‘een totdat’ is. Wanneer Jezus echter terugkeert weet niemand.
  Wel mogen we verlangend naar die dag blijven uitzien. En ons niet op het verkeerde been laten zetten, door vele valse profeten en andere nep-verhalen, zodat we maar zullen gaan verflauwen of gaan verachteren in de liefde. Zijn offerdood is een vaststaand feit, Hij stierf buiten de legerplaats, mijn en uw zonden op Zichzelf nemend. Laten we dit vasthouden.

 27. wim J zegt:
  Geplaatst op vrijdag 17 februari 2017 om 8:02

  Ontkenning van Gods scheppingsorde en godsdienstige gewoonten om Zijn levende woorden aan te passen naar eigen smaak, waarnaar Stefanus verwees in Hand7:38-40, uitten zich niet alléén in het maken van afgodsbeelden, maar wordt letterlijk beschreven in vers 39, dat het volk, [gemeente], in hun hart terugkeerde naar daar waar het uitgeleid was.

  Ieder kind van God tot berouw en inkeer komend, kent de neiging om al te snel te vervallen in eigenliefde, i.p.v. Liefde voor God en gehoorzaamheid aan zoals Hij sprak, om uit deze nieuwe relatie KRACHT te mogen putten.

  Voor nepnieuws behoeven wij niet te wijzen naar die athëist, die andere, die niets heeft met de ‘christelijke’ oecumene of haar politieke ‘kleur’, zoals zij in de 1ste eeuwen van haar misgeboorte een eigen plan getrokken heeft met ANDERE woorden, vervangingsleringen, tegengesteld aan, wat Jeshua eens bedoelde met Zijn waarschuwing:
  “Het komt u niet toe de tijden[G5550] of gelegenheden[G2540] te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, ..”
  De apostelen troffen geen blaam [1Thess5:1], dat zij medeontwerpers zouden zijn, hoe zij zouden kunnen bedenken om de tijden en Gods Wet te veranderen[Hand6:13-14], zoals voorzegd is m.b.t. de kleine hoorn uit Dan7:23-25

  Gelovigen zullen dat beschuldigende of verwijzende vingertje allereerst naar zich zelf moeten richten, om hun eigen wijsgerige of het op het nieuws beluste eigen hart te onderzoeken, hoe verslaafdheid aan de vervangingsleer en haar leermeesters, geleid heeft tot een grenzeloze God-onterende gedeeldheid, gebaseerd OF ONTWIKKELD op eigenkracht, alsof Gods levende Woorden manipuleerbaar zouden zijn; Hebr4:11-16. https:\/\/bit.ly/2jJQT4p

  Zonder eigen hart te toetsen aan Gods Woord-en persoonlijk tot de mens gericht-zijn, wordt die Onderwijzing, steeds meer gerelativeerd, gepopulariseerd, of afgedaan als nutteloos…!

  Onszelf onderzoeken op deze wijze is ongemakkelijk en pijnlijk.

  De vruchten hiervan zijn in deze tijden van internet, techniek, oecumene en verlangen naar nieuws niet [meer] populair, tenzij kinderen van God inzien, dat de autoriteit die Jeshua vertegenwoordigde, hoe en namens Wie Hij handelde en sprak, niet vervangbaar kan zijn.

  2Pet3:..15..

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden