Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Pas op voor profeten met een eigen boodschap (34 reacties)

Geplaatst op donderdag 16 maart 2017, 13:10 door Dirk A A

‘God gaat Donald Trump in het Witte Huis plaatsen, als een Kores’. ‘God laat Sybrand Buma de verkiezingen winnen om ons land terug te brengen bij Hem.’ En zo kan ik nog wel even doorgaan. Sommige christenen doen alsof ze exact weten wat God gaat doen.

En dezelfde christenleider, die nog maar enkele maanden geleden aangaf dat God ‘Zijn’ man in het Witte Huis had gezet, waarschuwt nu publiekelijk voor dezelfde president Trump omdat hij de Palestijnse leider Abbas heeft uitgenodigd om bij hem op bezoek te komen. Snapt u het nog?

Dan waren er de bidders in ons land, die de overtuiging van God hadden ontvangen, zo zeiden ze, dat Sybrand Buma de verkiezingen zou winnen, om door God gebruikt te gaan worden.
De Bijbel zegt heel duidelijk: ‘Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, dan is dat een woord dat de HEERE niet gesproken heeft’ (Deuteronomium 18:22).

Voor de duidelijkheid: hiermee keer ik me niet tegen profetie. Ik weet dat de Heere spreekt, ook vandaag, door Zijn Woord, door Zijn Geest en ook door Zijn kinderen. ‘Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal…’ (Psalm 85:9.
Ik weet het uit ervaring. Een oude broeder zei enkele maanden geleden tegen mij dat de Heere mij zou gaan gebruiken om het Evangelie in Irak te gaan brengen. Een paar weken later kreeg ik het verzoek een serie Bijbelstudies te schrijven voor gebruik in Irak. Inmiddels zijn ze vertaald en worden ze al gebruikt. Wonderlijk! En ik bid om Zijn zegen over die studies!

Maar te gemakkelijk verwarren sommige zogenaamde profeten hun eigen gedachten, ideeën en verlangens met het spreken van God tot hen. Laten we daar zeer voorzichtig mee omgaan.
Ik denk dan aan de link die wordt gelegd tussen natuurrampen en de houding van een land tegenover Israel, aan het (telkens weer opnieuw) wereldkundig maken van een datum waarop de opname van de gemeente zal plaatsvinden, aan rampen (concreet: overstromingen) die Nederland zullen treffen… Met gemak zou ik deze lijst verder uit kunnen breiden.

Ik denk ook aan heel persoonlijke situaties. Laten we ook hier voorzichtig zijn om bijvoorbeeld ‘genezing en voorspoed’ aan te kondigen. Ik heb het meegemaakt. Aan mensen die lagen te sterven werd in naam van God genezing geprofeteerd, zodat de familie en de zieke zelf helemaal niet waren voorbereid om het sterven. Dat is wreed.

Geneest de Heere dan niet meer in onze tijd? Soms wel, op wonderlijke wijze, maar soms ook niet. Waarom wordt de ene wel genezen en de andere niet? Dat weten wij meestal niet. Het is in Gods hand en Hij weet het. Dat zie je toch ook in de Bijbel. De apostel Jakobus werd onthoofd, evenals Johannes de Doper, terwijl de apostel Petrus door een bovennatuurlijk wonder werd bevrijd uit de gevangenis.
Paulus moest Trofimus ziek in Milete achterlaten (2 Timotheüs 4:20), terwijl de kreupele bij de Tempelpoort werd genezen (Handelingen 3:1-11).

God roept ons in Zijn Woord op om alle profetieën te toetsen. In veel profetische bedieningen is dat de bottleneck. Komt een woord niet uit, dan is het niet van God.
Het is mogelijk dat mensen denken in de naam van God te hebben geprofeteerd, terwijl het hun eigen boodschap was. Lees Mattheus 7:22 maar: ‘Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: ‘Heere, Heere, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd en in Uw naam demonen uitgedreven en in Uw naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt’.

Dat iemand een profetie uitspreekt, garandeert nog niet dat hij of zij een echte profeet van God is. Dat iemand boze geesten uitdrijft en in de naam van Jezus veel krachten doet, hoeft nog niet te betekenen dat hij of zij dat werkelijk in Jezus’ Naam doet. Zogenaamde profeten kunnen hun eigen show opvoeren. Zij zijn uit op eigen roem, eer en gewin, in plaats van op Gods eer en het heil van anderen. Zij kunnen ook geleid worden door demonen, zoals de Heere Jezus in Mattheus 7:22 zegt.

Toch geloof ik dat God ook in deze tijd profeten geeft. Efeze 4:11 zegt: ‘En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars’. De profeten, die hier worden genoemd, brengen Gods woord voor vandaag en geven de door Hem gegeven boodschap over Zijn woord, de Bijbel, door. Maar dit zijn geen mensen die zich presenteren als: ‘Ik ben een gezalfde van God; luister naar mij’. O nee, een vrucht van de Geest is juist nederigheid, ootmoed. En altijd zal de Heere Jezus centraal moeten staan!

1 Korinthe 13:9 maakt duidelijk dat ons profeteren onvolkomen is. Dat moet ook een profeet, die wellicht niet eens beseft dat God hem als profeet gebruikt, bescheiden maken. Een paar verzen verderop, in 1 Korinthe 14:1, spoort Paulus aan ernaar te streven om te profeteren.
Laten we ons tegelijk afvragen of we wel open staan voor die profeet die een echte boodschap van God voor ons heeft.

Dirk van Genderen

34 Reacties

 1. rene postma zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 maart 2017 om 14:31

  Mij lijkt het belangrijk om dicht bij de Here te blijven. Zoals u het beschrijft Dirk…z ijn ook mijn gedachten. Er gebeurt nu zoveel in de wereld, dat het zelfs voor een gelovige moeilijk wordt om onderscheid te maken tussen het goede en het kwade.
  Ik vraag mij ook af, of wij wel alles moeten weten. Het kan ook je geest vertroebelen. De tijd is gekomen, om ons meer af te sluiten van het wereldse. Ons oog moet gericht zijn op het Goddelijke, in plaats van het aardse. Wij worden overspoeld met informatie. Het vertroebelt je geestelijk leven.
  Wellicht is het belangrijker om ons te gaan verenigen. En om ons te gaan voor te bereiden, in afwachting… op de komst van de Here Jezus.
  Het wereldse achter ons te laten. Onze christelijke stem en barmhartigheid, te laten horen.
  In uw naaste omgeving. In de straat waar u woont. En laten wij met zijn allen een gemeente zijn, ondanks onze verschillen en achtergrond. Het zijn onze werken, en ons geestelijk leven waar wij op beoordeeld worden.

  Vr gr rene postma

 2. angela zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 maart 2017 om 17:17

  Er is zo voor deze verkiezingen gebeden. Blijf nu bidden voor de formatie. En neem nu eens de tijd om af te wachten hoe God deze gebeden gaat verhoren.
  God weet hoe Hij de gemeente in Nederland op de knieen kan krijgen en Zijn weg is altijd beter dan onze gedachten. Hou voor ogen dat Hij wil dat ieder tot erkenning van de Waarheid komt en Hij weet hoe.

 3. otto zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 maart 2017 om 18:34

  Er zijn veel christenen die zware aanvechtingen te verduren hebben, en in die strijd voel je je soms helemaal alleen, want steeds meer hoor je blij zijn in God, een lach op je gezicht, en vol aanbidding te zijn (ik keur dit niet af). Maar ik verlang wel eens naar predikanten/evangelisten die meer diepgang brengen, en ook preken over die verschrikkelijke geestelijke strijd, maar ik hoor daar zo weinig over, dat ik wel eens denk: hoor ik wel erbij, want ik kan niet vrolijk zijn, onder zulke zware aanvechtingen. Ik lees elke dag (meestal ‘s nachts) stukken uit mijn bijbel, en praat ook heel veel met God. Ik bid ook heel veel voor de verdrukte christenen/Israel, en ook dat Jezus heer mag blijven in Nederland, en dat Nederland tot berouw mag komen euthanasie/abortus/echtscheidingen/overspel/drugsgebruik enz. Ik vraag ook of Nederland nooit ten onder gaat aan andere goden/godsdiensten die Jezus niet erkennen als heer, dat Jezus heer blijft in ons land, en dat er een nieuwe generatie dominees/evangelisten mogen komen, die zuivere woorden van God gaan verkondigen. Ik bedoel dan het hele menu, over zonden/berouw/verlossing, dat Jezus heer blijft, maar die ons ook laat zien onze zonden, en schuld. Ik vind het christendom steeds verwarrender worden, allemaal meningen (en dat is wel goed) maar het slaat soms teveel door. Ik blijf lezen in mijn bijbel, die ik wil ontdekken, en daar kom ik ook vaak in tegen, dat God zijn kinderen tuchtigt, om tot diepgang te komen, en dat geef mij toch weer houvast om door te gaan, en dat is echt bemoedigend, en daar mag best eens wat meer aandacht krijgen in onze diensten.

 4. waterlelie zegt:
  Geplaatst op donderdag 16 maart 2017 om 22:07

  Het wordt tijd dat de Christenen/gelovigen tot ..RUST.. komen. Er is teveel onrust in de gemeenten/kerken. Er zijn volgens mij ook te veel zowel oudere als jongere, evangelisten/pastors/genezers/leraars/profeten, ieder met steeds maar weer nieuwe pakkende en vaak schreeuwende motto’s of onderwerpen om aandacht te krijgen.
  De laatste tijd worden mijn gedachten bepaald bij de Martha’s en Maria’s en Lazarussen die “zitten” aan de voeten van Christus Jezus.
  Alleen Hij moet aan het Woord komen. En wij? Luisteren.
  Als we weer Zijn Stem horen dan komen we tot ..RUST.
  Ik ben er mee bezig. En het bevalt.

 5. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 10:58

  “Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God.” St. Augustinus

 6. A.Meijers zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 17:14

  Beste Dirk,

  Ik voel me erg ingenomen met jouw lezing. Als christenen weten wij dat wij het alleen van God te verwachten hebben, los van alle wereldse macht. God kan dingen zowel ten goede als ten kwade keren, betreffende bepaalde personen en/of organisaties, e.d.
  Dat wil zeggen, dat het niet aan ons is, om te bepalen wat wel of niet van God komt, zoals tijdens de laatste verkiezingen. Ik heb niets tegen Buma maar zie zijn succes niet als iets dat van God komt. Immers, in christelijk opzicht vind ik de “ChristenUnie” veel dichter bij God staan dan het CDA. Het CDA heeft in christelijk opzicht veel steken laten vallen en is mij te vaak uit op macht. Wetende dat alle macht bij God ligt.
  Ik ben voor één grote christelijke partij, zoals ik Gert Jan Segers persoonlijk heb laten weten.
  God houdt niet van verdeeldheid omdat Jezus ondeelbaar is. De christenen dienen zich in de naam van God samen te voegen, om samen tot christelijk gezag te komen. Het is beter met verschillende christelijke groeperingen in één christelijke partij te participeren, dan als kleine christelijke partijtjes de strijd aan te gaan met de seculiere partijen.

  Ik wens iedereen Gods zegen toe.

 7. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 17:31

  Naar ik meen was er een Noorse profetes die een woord van de Heer had uitgesproken over veel vluchtelingen die niet gedoogd werden in Ruropa. Daarna zou de Derde Wereldoorlog uitbreken. Ik had dit woord opgeslagen maar ben het kwijt geraakt. Het was in de jaren 60 uitgesproken. Indien mogelijk a.u.b. een herhaling van dit woord. Nico.

 8. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 19:55

  Beste Dirk,
  Een heel goed waarschuwend verhaal tegen valse profeten. Weer een teken dat wij in de eindtijd leven.
  Zelf ben ik al jaren bezig om mijn ingegeven boodschap : De oecumenische gedachte te verkondigen via de moderne mediamiddelen aan Christelijke kerken -forums, organisaties en vooral DirksVisie.
  Ik ben geen profeet die de toekomst kan voorspellen, maar wel een boodschapper van de Heere met als belangrijkste boodschap nu wij in de eindtijd leven: De oecumenische gedachte. De éénheid onder alle christenen in de Praktijkuitvoering van ons Christen-zijn, naar gegeven capaciteiten en gaven Gods. Vooral in de politiek want daar worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Mijn laatste regel was dan altijd de vraag: Is dit een bijbelvaste boodschap van Boven, of ben ik een valse profeet? Bijna geen antwoorden op deze vraag.
  Dirk, jij weet dat ik deze boodschap altijd in het verborgene en anonimiteit heb moeten doen, wegens privé omstandigheden. Dus niet om mijn eer, maar om eerherstel voor mijn vader die op 57 jarige leeftijd door zelfdoding overleed. Profeten voorspellen de toekomst en boodschappers zetten ons geestelijk aan het werk! Hub.

 9. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 20:19

  Nico dat is ook toevallig (or is it)? want ik dacht hier ook aan, sinds ik Dirks artikel las. Deze bedoel je vast https://www.dirkvangenderen.nl/2015/11/06/opmerkelijk-visioen-van-90-jarige-noorse-vrouw/ mag wel Dirk, een link plaatsen van jou? Ik houd een slag om de arm, maar tot dusver is dat wel uitgekomen.
  Ook heb ik een studie van Daniël Matson omtrent Openbaring 12 teken aan de hemel, de tetrads tot terug in 14e eeuw, conjunctie planeten wat ik verbazingwekkend vind. Door velen afgewezen, ook door mij, omdat in 2014/15 niks bijzonders gebeurde. Nu blijkt een gigantisch patroon/verband ontdekt te zijn tussen de hemeltekens en gebeurtenissen op aarde, maar ook onderling. Zoveel toevalligheden kan gewoon niet. Samen wijzen ze allemaal vooruit naar 2017. Ik blijf voorzichtig, zeg niet “dit is het”. Intussen is Damascus al voor 2/3e deel verlaten, Israel hoort er bijna alleen Russisch en Farsi praten. In Syrië zijn nu Rusland, Iran en Turkije actief en de wereld zegt niks. Toch gek? Rusland zit nu ook in Egypte en Lybie. Netanyahu heeft in heel Afrika vrienden gemaakt behalve.. Sudan en Lybie. Dit zijn precies de Gog/Magog allianties die straks Israel gaan binnenvallen. Ze weten zelf nog niet dat ze dat gaan doen en verslagen gaan worden door God Zelf. Wij wel. Plus spanning tussen Damascus/Moskou en Jeruzalem loopt op. Al deze dingen samen beschouwd..ik denk, ik hoop, dat we nog maar 6 maanden hebben. Anderzijds houd ik er rekening mee dat ik misschien te vroeg juich. Een ding staat vast: Hij komt!

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 20:21

  Onder de dreiging van het communisme waren er ook er ook oneindig vele profetieën!! De een nog meer “geleid door de Heilige Geest” dan de ander. In die tijd heb ik het abonnement op een christelijk tijdschrift opgezegd, omdat ze het zo precies tot in details wisten. We hadden we hier een gebedsgenezer die ook van alles voorspelde met: “God zegt mij”, waarvan ook nooit iets is uitgekomen. Hebreeën 1 zegt het heel duidelijk: God heeft “het laatst gesproken door de Zoon”. Ik vermoed, dat vele zogenaamde christenen worden geleid door andere goden. Ik hoor nooit stemmen en toch weet ik wat de Heer van mij verwacht te doen en te zeggen!! Stemmen worden alleen opgevangen door de ziel! Zo verleidde satan ook Eva!! “De vrucht zag er aantrekkelijk uit” en “je zult worden als God”. Een “zielse” verleiding en “zielse” reactie”. Satan kan nooit tot de Geest doordringen, en zeker niet wanneer daar God woont. De Geest hoeft zijn stem niet te verheffen als Hij mijn ziel bestuurt. Ik zie gezonde mensen ziek worden, die luisteren naar “stemmen”, waarvan ze denken, dat het van God komt. Elke profetie toets ik standaard aan “het Woord”. Als ik niet zeker ben van de waarheid van een profetie dan heb ik nog altijd een ezelsbruggetje achter de hand. Drie punten waaraan een goddelijke profetie moet voldoen: 1. Is de profetie toetsbaar aan het Woord? 2. Staat Jezus Christus in het middelpunt? 3. Is de profetie bemoedigend voor mij of voor de gemeente? Soms zijn er profetieën die je via allerlei omwegen en interpretaties toetsbaar moet maken aan het Woord; in dat geval weet ik al voldoende, dat die profetie komt van een god met een kleine letter. Ik doe daar nooit ingewikkeld over, omdat Gods Woord eenvoudig te volgen en duidelijk is. Miljoenen mensen geloven in profetieën, die niet toetsbaar zijn, dan via allerlei ingewikkelde constructies.

 11. Christi zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 maart 2017 om 23:33

  Goede column!
  Vroeger ook vaak profetieën gehoord, die nooit uitkwamen!
  Nu ga ik eraan voorbij, als ik op internetfora wat voorbij zie komen.
  Bovendien is Gods Woord genoeg en de tijd zal het ons laten zien.
  Gewoon dicht bij Hem blijven elke dag!

 12. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 8:25

  Ik bedank Anna voor het toe zenden van de Noorse profetie. Ben er blij mee. Overigens, verlang nooit naar het geweld dat los zal breken op de dag des Heren, dat zouden wij niet kunnen dragen.
  Maar ik neem aan dat je dat niet echt bedoelde. Dirk schreef in Visie E.O. bode Nov. 2000: ‘Waar blijft de profeet die ons land terug roept tot God? Profeet sta op!!’ Het is onze God die nog immer via de Heilige Geest door mensen heen spreekt. Laten wij God danken dat Hij bemoeienis met ons heeft. Er zal best wel eens een foutje worden gemaakt. Nou en? Nico.

 13. San zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 9:53

  Beste Dirk,

  Zelf geloof ik dat de gave van profetie nu niet meer voor komt, omdat wij nu de Schrift hebben waaraan wij alles kunnen toetsen. Door de Bijbel weten wij nu wat zal gaan gebeuren. En Jezus noemt niet voor niets in Mattheüs 7:22 allerlei charismatische gaven op zoals het profeteren. En daarom is het niet vreemd dat nu veel voorspoedpredikers hand in hand gaan met de charismatische gaven. Zelf ben ik daarom van de charismatische lijn afgeweken met alle gaven van de Geest. Als God wil genezen of spreken, doet Hij dat wel. En ik ben zelf heel huiverig voor bovennatuurlijke manifestaties die zogenaamd van de Geest zijn. Het onderwijs van de Here Jezus is duidelijk en eenvoudig. Maar willen we zelf dat ook zo zien?

  San

 14. Johanna N zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 10:22

  Zoals je schrijft: “Maar te gemakkelijk verwarren sommige zogenaamde profeten hun eigen gedachten, ideeën en verlangens met het spreken van God tot hen. Laten we daar zeer voorzichtig mee omgaan.” Dat is zó waar! In onze gemeente wordt op die manier in een bijbelstudie het boek Openbaring uitgelegd, omdat zo-en-zo (nu overleden) het van God ontvangen heeft. Deze man heeft wel meer dingen gezegd die niet zijn uitgekomen, maar men loopt toch nog weg met zijn ideeën. Zijn ideeën worden nu doorgegeven aan onnozele mensen die dat allemaal prachtig vinden. God help ons allen…

 15. jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 13:09

  Shalom beste mensen, kijk ook eens op beholdIsrael.org. Deze Messiaanse Jood geeft regelmatig het actuele nieuws in het MO én zijn Bijbelse visie daarop door. Hij heet Amir Tsarfati.

 16. Bert zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 16:39

  Al die zogenaamde profetieën blijft gevaarlijk.
  Blijf dicht bij het Woord van God.

 17. Johanna N zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 17:27

  Amir Tsarfati van Behold Israel is inderdaad een zeer goede, betrouwbare bron. Ik vermoed dat Dirk daar ook zijn recente nieuws van heeft gekregen.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 19:26

  Om misverstanden uit te sluiten, wil ik er wel op wijzen dat door velen “profeteren” verward wordt met het voorspellen van de toekomst!! De toekomst ligt vast in onze Bijbel, daarom heet het Openbaring, maar het profeteren is nu (des temeer) alleen het spreken van Woorden van God. Denk aan de gebeurtenis bij de 70 oudsten uit de Israëlieten die gingen profeteren toen zij een “stukje” van de Geest van Mozes ontvingen. Aäron vond dat helemaal niet zo leuk…….

 19. Kees D zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 20:14

  Als een profetie uitgekomen is, of niet, kunnen we weten of de profeet de waarheid gesproken heeft
  Als ik voorbeelden in de bijbel zie , was het meestal van belang om profetieën te geloven voor ze in vervulling gingen
  Dit maakt het niet makkelijker

 20. TVB zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 21:15

  Hub., je vraagt steeds zo nadrukkelijk om een reactie, daarom: omdat het plaatsen van linken niet werkt zou je misschien kunnen googelen op “Bijbelgetoetste kritiek op de oecumenische beweging”. Je komt dan op de site van Rejoicenow uit. Verder op “De christen en politiek Marc Verhoeven”.

  Voor mij is jouw boodschap niet Bijbelvast; er zit verschil tussen mensgemaakte eenheid en eenheid in Waarheid. Maar het zijn dingen die je zelf verder aan de hand van de Schrift zult moeten onderzoeken, of zij zo zijn. Misschien kunnen genoemde artikelen je daarbij helpen.

 21. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 19 maart 2017 om 21:37

  Weer bedankt voor ‘dit commentaar + Nieuwsbrief’ Dirk van Genderen. Ook vanuit de reacties mogen we leren van elkaar. Want las ik onlangs, de wereld infiltreert de kerk, daarom is er een herleving nodig. Herleving is een soeverein ingrijpen wat God door de gebeden van Zijn kinderen kan geven, en getrouwe verkondiging van Zijn Woord.

 22. rite d zegt:
  Geplaatst op maandag 20 maart 2017 om 17:51

  Laten we ons vasthouden aan het woord van God, de bijbel en kijk uit voor predikers die afdwalen en zelf de eer opstrijken. God verdient alle eer en hou je vast aan de bijbel die is BETROUWBAAR en goed. Het is de waarheid, er wordt zo veel gezegd, wees op je hoede en volg het nieuws over Israel. God zegene jullie allen.
  Jezus Christus blijf niet lang meer weg, we zitten in de eindtijd, de oorlogsweeën en amen:
  Jezus de verlosser voor ons allemaal.

 23. Marian zegt:
  Geplaatst op maandag 20 maart 2017 om 18:58

  Liever zou ik spreken van ‘Eenheid van gelovigen’ dan van ‘Eenheid van Christenen’. Want alle mensen moeten tot die éne Waarheid van God komen. En dat lukt niet als leerstellingen van verschillende kerken en genootschappen elkaar tegenspreken.
  Op de een of andere manier lijkt de Oecumene ook te stagneren. Of zie ik dat verkeerd?

 24. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 20 maart 2017 om 23:42

  Beste TVB,
  Bedankt, u komt met de eerste reactie op mijn vraag; Of mijn ingegeven boodschap bijbelvast is.
  Ik heb gegoogeld op: Bijbelgetoetste kritiek op de Oecumenische BEWEGING.
  Maar ik heb het niet over de Oecumenische BEWEGING, maar over de oecumenische GEDACHTE, zoals die geschreven staat in de bijbel; zie Johannes No.17-21; Waar Jezus alle christenen oproept:
  Opdat zij allen ÉÉN mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en IK in U; dat zij ook in ons mogen zijn opdat de wereld GELOVE, dat Gij Mij gezonden hebt.
  Wij moeten dus ons Christen-zijn, uit alle Christelijke kerken, in ÉÉNHEID, meer laten zien, horen en volgens de oecumenische GEDACHTE in praktijk brengen buiten de kerkmuren in het Open-Veld, in de politiek en missionairend in de hele wereld, want wij leven in de eindtijd.
  De mensgemaakte Oecumenische BEWEGING is in mijn visie ook niet bijbelvast, maar de ingegeven boodschap van de oecumenisch GEDACHTE moet toch duidelijk zijn voor alle Christenen in: Johannes No.17-21. Hub.

 25. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 21 maart 2017 om 11:44

  Er waren vijfduizend mannen (vrouwen en kinderen niet mee gerekend) die rondom de Here Jezus waren. De discipelen kregen de opdracht om ze in geordende groepjes neer te zetten in het gras.
  Vijfduizend mannen die ieder hun eigen gedachte hadden over de Here Jezus. Uit alle geledingen van het volk Israël waren er vertegenwoordigers (oecumene).
  En de Here Jezus wilde dat ze allen gingen zitten zodat Hij in ALLE RUST tot ze kon spreken en ze daarbij kon voorzien van brood en vis (eten).

  Er mogen dan vele kerken en gemeenten zijn, maar de Here Jezus Christus wil dat een ieder rustig gaat zitten rondom HEM (oecumene) om naar Hem te luisteren en daarbij een ieder kan voorzien van het Levende Brood.

  Ik ben ervan overtuigd dat alle vijfduizend mannen en de vrouwen en kinderen hebben geluisterd en hebben gegeten van het eten.
  Om daarna terug te keren naar hun eigen onderdak.
  Het gaat erom: willen wij rustig zitten aan Zijn voeten en willen wij luisteren naar Hem die de Weg, de Waarheid en het Leven is en willen wij eten van Zijn Levende Woord/Brood.
  Het maakt dan niet uit wat ons onderdak op aarde is. Dat is niet belangrijk.
  Het gaat om HEM. Scharen wij ons rondom HEM die ons liefheeft en alles voor ons heeft VOLBRACHT!

 26. Enrique zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 maart 2017 om 1:23

  Hallo Dirk,

  Na aanleiding van je artikel over ´profeten met een eigen boodschap`het volgende.
  Ik kijk regelmatig naar God Channel, welke vanuit Jeruzalem uitzendt. Ze hebben echt wel goede uitzendingen, ook over Israël, maar een tijdje geleden heb ik een uitzending van een vrouwelijke leidster van een kerk in Amerika in haar preek horen zeggen dat toen ze onderweg was en in een hotel moest overnachten, van God de opdracht kreeg dat ze eerst moest bidden om de derde wereldoorlog te stoppen. Dit heeft ze gedaan en ze heeft dus nu de derde wereldoorlog gestopt.Dan denk ik, hoe kan men zoiets uitzenden. Let wel, meerdere keren wereldwijd.

  Een andere en niet ongevaarlijke documentaire is die, welke via één van de officiële docuzenders wordt uitgezonden, NIET Petrus was het hoofd van de kerk maar Maria Magdalena, daar zij als eerste de opgestane Jezus ontmoette.
  Nu is het zo dat je terdege goed met de bijbel op de hoogte moet zijn, want met al de historische gegevens enz., die worden aangevoerd, zou je het ook nog geloven ook.
  Het is dus oppassen!

  Groeten,
  Enrique

 27. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 maart 2017 om 10:10

  Beste Dirk,

  Het is goed om te waarschuwen tegen profeten met een eigen boodschap. Maar of er verkeerde en goede profetie is dat betwijfel ik. Daarom sta ik helemaal achter datgene wat San schrijft. Er is in deze bedeling geen profetie meer nodig. We hebben Gods Woord en daaruit mogen we elkaar leren en onderwijzen.
  Er staat in Efeze 4: 11: “Hij heeft gegeven”. Dat kan ik ook lezen als voltooide tijd. Er zijn nu geen apostelen en profeten meer ook al geloven sommigen nog van wel.
  Want helaas onderscheiden velen niet de bedeling waarin wij leven. Wij hebben niet te maken met manifestaties van de geest. Dat was, en zal in de toekomst weer een gave zijn, voor de apostelen en voor het volk Israël. Wij hebben te maken, als Lichaam van Christus, met geestelijke zegeningen; Efeze 1: 3 – 14. Die zegeningen zijn niet aards, maar boven; Kolossenzen 3: 1, 2. Dit geeft mij veel rust en duidelijkheid. Ik word niet meer heen en weer geslingerd tussen allerlei wind van leer; Efeze 4: 14. Ik hoef zodra iemand beweert een profetie te hebben of een apostel te zijn mij niet te verontrusten. Noch mij in allerlei bochten te wringen om een wonder te zien. Het is goed zo. Gods Genade is genoeg. Wat heerlijk zou het zijn als we elkaar daarin in EENHEID zouden vinden.

 28. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 22 maart 2017 om 21:15

  Beste Dirk,
  De reactie van San No.13 spreekt mij erg aan, omdat het ook mijn mening is, vooral de laatste zinnen ben ik helemaal met hem eens. Graag wil ik de vrijheid nemen om deze zinnen nog wat aan te vullen:
  Het onderwijs, de lessen uit de bijbel van de Here Jezus, zijn duidelijk, eenvoudig en voor iedereen te begrijpen. Maar het is oh zo moeilijk om Jezus leer in ÉÉNHEID in Praktijk te brengen, terwijl alle Christenen het zelfde leerboek, de bijbel hebben en de bergrede van Jezus uit de bijbel zijn de belangrijkste lessen voor ons christenen allemaal. De oecumenische GEDACHTE . Hub

 29. TVB zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 maart 2017 om 9:56

  Hub., je zegt ook dingen als dat de oecumenische gedachte de enige manier is voor christenen om toekomst te hebben in deze wereld en ook dat wij nu in de grote verdrukking zouden leven.
  Hub., ik ben een kind van de Heer en mijn toekomst ligt niet in deze wereld. Ik weet niet hoelang ik hier nog ben en wat ik hier nog mee moet maken, wel dat ik hier slechts op doorreis ben. Doorreis naar een betere plek, naar mijn Thuis bij Hem. En dat alles, ALLES in Zijn hand is. Ondertussen hoop ik Zijn belangen hier te mogen vertegenwoordigen, van Hem te mogen getuigen in en ondanks al mijn zwakheden. Dit betekent ook dat ik afstand neem van valse leer.Ik denk ook aan 2 Timotheüs 2:22.
  Verdrukking kennen in deze wereld hoort bij het leven van een christen, maar dit is iets geheel anders dan de grote verdrukking onder het regime van de antichrist. Die vreselijke tijd is nu nog niet gekomen en ik geloof vast dat die niet zal komen voor de gemeente van de aarde zal zijn weggerukt.
  Hub., ik zou je willen vragen de eerder genoemde artikelen ernstig te overwegen, hier de rust en de tijd voor te nemen, in afhankelijkheid van de Heer Jezus, schuilend achter Zijn kostbare bloed. Het gaat om Hem, om Hem alléén!

 30. Ivon zegt:
  Geplaatst op donderdag 23 maart 2017 om 23:44

  Helemaal eens met Rinske 25

 31. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 24 maart 2017 om 13:46

  TVB. Bedankt voor uw rustgevende reactie. Wel voel ik mij verplicht om te reageren, als dat nog mag, op uw eerste zin:
  Hub, je zegt ook dingen, als dat de oecumenische gedachte de ENIGSTE manier is voor Christenen om toekomst te hebben in deze wereld, Maar dat heb ik niet gezegd. Ik heb altijd geschreven: De BELANGRIJKSTE manier, voor het Christendom in deze wereld. Hub

 32. Joke zegt:
  Geplaatst op woensdag 5 april 2017 om 11:13

  Beste Dirk,
  Wat laat maar toch nog 1 reactie en wel Openbaring 19:10 en dan vooral de laatste zin.
  ‘Want het getuigenis van Jezus is de geest der profetie.’
  Als Jezus’ wil er niet mee gedaan wordt. En de Vader er niet mee geëerd wordt is het geen profetie van God afkomstig.
  Gods zegen, ik bid met je mee.

 33. Happy zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 20:06

  Persoonlijk wist ik vanaf het ogenblik dat Trump werd gekozen dat hij geheime contacten met Putin had en dat er dingen achter de schermen plaatsvinden die uiteindelijk gaan resulteren in een optrekken tegen Israel van een aantal landen waaronder Rusland:Iran: Lybie: Turkije: Ethiopie en het geheime bevel uit Ezech 37 zou wel eens met de Verenigde Staten te maken kunnen hebben.
  Al die gedachten van christenen dat Trump een man van God zou zijn of een soort tweede Kores heb ik direct verworpen. Christenen moeten meer door een Midden-Oosten bril naar de situatie kijken en bovendien is Trump in de eerst plaats zakenman en geen politicus !!
  Verder zegt de Ambassadeur v de VS voor Israel dat Trump Netanyahu niet mee wil naar de Kotel ( Klaagmuur) om hem te vergezellen en dat dat niet onze business is ! Want zo is het antwoord van VS-officials: “De Kotel hoort bij de Westbank !!”

  Heel Israel was geschokt !!

  We kunnen nog heel wat met Donald Trump verwachten.

  Een Nederlandse zuster schreef dat hij de anti-christ is: “grootspraak”.

  Wat zeker is is dat zijn leven en zijn schunnige uitspraken ons alle reden geven om deze man volledig te wantrouwen en juist te vrezen dat hij de wereld nog heel wat onaangename verassingen gaat bezorgen, gevaarlijke impulsieve acties wat we nu al dagelijks meemaken en Israel zal hierin zeker een bittere pil gaan slikken.
  Vooralsnog veel gebed nodig voor het bezoek van Trump aan Israel ( de Paus !! wat dacht u daarvan??) en veel gebed voor de Israelische politici !!!!

 34. L zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 februari 2019 om 14:30

  Het probleem van Dirk:

  Het woord van God wat zo duidelijk is (Het is alleen verborgen voor hen die verloren gaan, 2 Thessalonicenzen 2:9-10).
  Maar het gekke is dat een mens die zegt dat hij een boodschap van God heeft, (wat overigens nog maar de vraag is omdat niemand dat kan controleren) wel gehoord wordt en voor waar aangenomen????????

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden