Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Geestelijke strijd om Noord-Korea (29 reacties)

Geplaatst op donderdag 20 april 2017, 14:35 door Dirk A A

De spanningen om Noord-Korea zijn de afgelopen dagen verder opgelopen. Amerikaanse oorlogsschepen zijn onderweg naar het zeegebied rondom het schiereiland. De strijdkrachten van Zuid-Korea, China, Rusland en Japan zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid van een kernoorlog. Noord-Korea dreigt zelfs met het gebruik van kernwapens. Op de achtergrond van de strijd om Noord-Korea meen ik een geestelijke strijd te zien.

Ik ben ervan overtuigd dat er een strijd om Korea woedt tussen de wereld van het Licht en de wereld van de duisternis. De satan wil de grote werken van God in heel Korea kapot maken.
Het is nu ruim een eeuw geleden dat er een grote opwekking begon in het huidige Noord-Korea. Om de actuele situatie beter te kunnen begrijpen, zal ik u een verslag geven van deze opwekking, die nog altijd doorgaat. Volgens informatie die ik kortgeleden ontving van iemand die recent in Noord-Korea is geweest, komen er momenteel heel veel Noord-Koreanen tot geloof in de Heere Jezus.

In 1905 was er de Russisch-Japanse oorlog. Na deze strijd kregen de Japanners de overhand in Korea. In 1910 volgde de officiële annexatie van Korea.
De heerschappij van de Japanners duurde tot na de Tweede Wereldoorlog. Korea werd toen door de geallieerden gedeeld in twee zones.
De Russen trokken het Noorden binnen, de Geallieerden het Zuiden.

De eerste die het Evangelie in Korea bracht, was zendingsarts dr. C. Allen, in 1845. Rond 1900 waren er in alle grote Koreaanse steden al zendingsposten.
Voor de christenen werd de situatie ingewikkeld vanaf het moment dat de Japanners het voor het zeggen hadden in Korea.

De spanning in het land was groot, hoe moesten de christenen zich opstellen? Ze zagen geen andere uitweg dan het gebed. Ze begonnen in 1906 te bidden om de leiding van de Heilige Geest.
Er werden ook Bijbellezingen georganiseerd in de Presbyteriaanse Kerk in Pyongyang. Uit de wijde omtrek kwamen de mensen, 1000, 1200 mensen.

In de gebedsbijeenkomsten ontstond een golf van geestelijke zuivering, met belijdenis van zonden en de erkenning van Gods heiligheid.
In de reeks van gebedsuren, brak er een zekere maandag aan, waarop de zendelingen merkbaar Gods nabijheid ervaarden. Er werd in Pyongyang ‘s avonds een godsdienstoefening gehouden. De vergaderde gemeente werd in de tegenwoordigheid van de Heere gebracht.
Na de preek nodigde dr. Lee uit tot gebed. Velen begonnen tegelijkertijd te bidden. Tot nu toe hadden de zendelingen dit nooit toegestaan, maar nu voelden ze een bijna ondraaglijke spanning.

Dr. Lee zei: ‘Wanneer het jullie helpt dat allen gelijktijdig bidden, bid dan op deze wijze.’ Er begon deining te komen in de kerk. Geen verwarring, maar een ongeëvenaarde harmonie van gebed. Het was alsof de stemmen van alle bidders samensmolten tot één enkele kreet tot God. De Heilige Geest smeedde allen samen, zoals op de dag van het eerste Pinksterfeest.

De één na de ander stond op, beleed zijn zonden, viel op de knieën, begon te huilen en smeekte de Heere Jezus om ontferming. Werknemers beleden hun meerderen hun misstappen en omgekeerd. Ouderlingen vroegen predikanten om vergeving. Dominees verzoenden zich met elkaar en betuigden spijt over jaloezie.

De golf van boete en schuldbelijdenis nam de mensen zo gevangen, dat ieder zichzelf vergat en alleen nog voor God stond. Ook de oude zendelingen konden zich aan deze beweging van boete en reiniging niet onttrekken.
Menselijke autoriteit en leiderschap smolt weg voor het aangezicht van God.
Velen lagen languit op de grond, omdat ze door de macht van hun eigen zonden verpletterd en terneergeslagen waren.

De zendelingen in die samenkomst in Korea wisten niet meer wat ze moesten doen. Wekenlang hadden ze gebeden om een uitstorting van de Heilige Geest. Nu had God dat geschonken.
Ze gingen de rijen door, om mensen te troosten met Bijbelwoorden van vergeving. Dr. Lee zette een lied in, maar daarna ging het gewoon door.
De Koreanen wilden maar één ding: hun verhouding met God moest in orde komen.

De boetebijeenkomsten in die opwekkingsdagen gingen hele nachten door.
Over deze dagen vertelde later de toen 92-jarige dr. Blair: ‘Iedere zonde, die een mens bedrijven kan, werd in die eerste nacht beleden. Bleek en sidderend, bijna in een doodsstrijd van ziel en lichaam, stonden zij in het verblindende licht van het gericht van God.

Zij zagen zichzelf zoals God hen zag. Hun zonde stond voor hun ogen in alle vuilheid en schande. Niemand verontschuldigde zich meer. Zij zeiden alleen nog ja en namen alles gewillig op zich. Elke trots werd gebroken. Zij zagen op naar Jezus in de hemel. Zij erkenden zichzelf als Zijn verraders. Op hun borst slaande, riepen zij bitter wenend uit: Heere, verwerp ons niet voor altijd.
Als de Heilige Geest de mens treft in zijn schuld, dan wordt er gebiecht en geen macht ter wereld kan dat verhinderen.’

De opwekking begon in Pyongyang, het tegenwoordige centrum van het communisme, de hoofdstad van Noord-Korea. Daarvanuit spreidde de opwekking zich uit over heel Korea.
Ook de leerlingen van de predikantenopleiding waren bij de genoemde bijeenkomsten. Zij droegen het opwekkingsvuur uit over het hele land, mede ook door de toenemende vervolgingen in het Noorden.

Vanaf 1950 kwam de opwekking ook in Zuid-Korea. In dat jaar trokken de communisten vanuit het noorden naar het zuiden. De paniek sloeg toe. Overal kwamen christenen in bidstonden bijeen. Ze wisten: alleen God kan ons nog redden.
De christenen werden door een nieuwe werking van de Heilige Geest bezocht. Ook hier brak de opwekking uit, op dezelfde wijze als eerder in het noorden.

De impact was enorm. De leraren op school konden soms hun lessen niet meer geven omdat de leerlingen hun zonden biechtten en om vergeving vroegen. Hele streken en dorpen, waar nooit een zendeling had gewerkt, werden aangegrepen, toen zij de verslagen hoorden.
Doodsvijanden verzoenden zich met elkaar. Gestolen geld en goed werd terug gegeven. Niet alleen tegenover christenen werd oud onrecht hersteld, maar ook tegenover de heidenen.
Een oude Chinese zakenman was zeer verrast toen een christen hem een grote som geld terugbracht, die hij eens bij vergissing van de koopman had gekregen. Vele heidenen werden door deze eerlijkheid van de christenen tot Christus gebracht.

De Koreanen die door de opwekking waren aangegrepen, stelden zich tot taak heel Korea met het Evangelie te bereiken. En nog altijd zendt Korea (nu Zuid-Korea) duizenden zendelingen de wereld in.

De Koreaanse opwekking is altijd ook een gebedsopwekking geweest. Al vanaf het begin van de opwekking stond de vrijheid van de christenen onder druk.
Maar het lijden, de vervolging van de christenen, werd door God veranderd in een zegen. De communisten in Noord-Korea sloten de ene naar de andere kerk, maar de gebedsstroom konden ze niet stoppen.

In 1906/1907 begonnen de christenen al om 4 uur ’s morgens samen te komen om te bidden. Hoe het weer ook was, ze kwamen, bij duizenden.
Soms waren tienduizend of nog meer bidders bijeen.
Maar de geestelijke strijd was enorm. De communisten pakten de leiders eruit, doodden hen, kruisigden hen soms. Langzaamaan veranderde de Noord-Koreaanse kerk in een ondergrondse kerk. Vele tienduizenden christenen werden in de loop van de jaren gearresteerd en in strafkampen gestopt. Zeer velen zijn in de kampen op gruwelijke wijze gemarteld en om het leven gekomen. En nog steeds gaan deze gruwelen door.

Bid om wijsheid voor alle leiders die bij dit conflict zijn betrokken. Dat ze geen ondoordachte beslissingen zullen nemen. Laten we bidden dat God de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tot inkeer brengt. Ook hij heeft een ziel voor de eeuwigheid en ook hij kan alleen maar gered worden door geloof in de Heere Jezus.
Onze gebeden zijn met onze vervolgde broeders en zusters in Noord-Korea. We bidden hun Gods zegen en genade toe en vragen Hem hen zeer nabij te zijn, ook al degenen die veel moeten lijden vanwege hun geloof in de Heere Jezus.

Tienduizenden, honderdduizenden christenen in Noord- en Zuid-Korea liggen op hun knieën en smeken of God in wil grijpen in Noord-Korea en – indien mogelijk zonder bloedvergieten – een einde wil maken van de verschrikkelijke dictatuur. Ook wereldwijd wordt er veel voor beide broedervolken gebeden, om bevrijding van de Noord-Koreaanse christenen.

Ik ben er vast van overtuigd dat de strijd om Noord-Korea ten diepste een geestelijke strijd is. De bolwerken van satan in het land worden aangevallen en hij slaat krachtig terug.
Laten we meedoen in deze strijd, met onze geestelijke wapens. 2 Korinthe 10:4 en 5 zeggen: ‘De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus…’

Dirk van Genderen

29 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 april 2017 om 14:54

  Beste Dirk,

  Wat fijn dat je oproept voor N-Korea te bidden! Het is heel belangrijk dat wij bidden voor dit land waar de demonen hevig actief zijn. Het heeft ook mijn hart. We weten niet hoe de situatie zich gaat ontvouwen wat de dreiging van een nucleaire oorlog betreft, maar de satan is een mensenmoorder van den beginne en probeert tot een oorlog aan te zetten. Daarom moeten wij bidden. Wat ik ergens gelezen heb, is dat wat op aarde plaatsvindt, een afspiegeling is van de activiteiten in de hemelse gewesten. Wij zien hier waar de satan op uit is: Leugens te verspreiden en mensen uit te moorden. Hij wil in zijn val nog velen meetrekken. Echter dat zal alleen toevoegen aan zijn straf. Maar hij gedraagt zich naar zijn aard.

  San

 2. J.J. zegt:
  Geplaatst op donderdag 20 april 2017 om 18:07

  De geestelijke strijd vindt plaats op elk gebied en op elk niveau, zichtbaar en onzichtbaar. Deze strijd gaat om de totale ondergang van de schepping, de vernietiging van alles wat onze Schepper gemaakt heeft en wij mogen uitzien naar Jeshua/Jezus, de Zoon van Jahweh, de Heere God, die terugkomt naar deze aarde om recht te doen. Dan is het gedaan met alle onrecht…

  Gelukkig hebben we Jahweh’s Woord, als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad (zie Psalm 119) Shabbat Shalom!

 3. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 21 april 2017 om 16:47

  Mocht de V.S. daadwerkelijk Noord-Korea gaan aanvallen, wat voor gevolgen zal dat wel hebben voor de zeer gespannen situatie in het Midden-Oosten en de gespannen situatie tussen Rusland en het Westen? Het lijkt mij dat de Derde Wereldoorlog, met daarbij o.a. de Psalm 83 en de Gog-Magog oorlog, op punt staat van uitbreken! Wanneer de Derde Wereldoorlog uitbreekt, zullen de financiële markten instorten, schiet de olieprijs de lucht in en ziet IS haar kans schoon om veel meer en veel grotere aanslagen in Europa te plegen. Zie hier dan de chaos waarin de antichrist zich vanuit de E.U. zal openbaren. Temeer omdat op 23 september as. de constellatie van Openbaringen 12 aan de hemel zal verschijnen, dit jaar het Joodse jubeljaar is en Israël volgend jaar 70 jaar bestaat. 70 is het getal van de volheid.

  Hoe dan ook, heb ik echt het gevoel dat de Opname van de Gemeente en daarmee ook onze verlossing echt heel nabij is, Maranatha!

 4. Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 9:43

  1 Thess 5; 1-11
  Laten we nu eens een keer stoppen met speculeren.

 5. Waterlelie zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 10:46

  Even een opmerking over openbaring 12 wat in deze tijd steeds weer voorbij komt dat er gezegd en geschreven wordt over de teken/constellatie AAN de hemel op 23 september.
  Mijn opmerking voor Moi (3) is dit: in Openbaring 12 wordt niet geschreven over een teken AAN de hemel maar Johannes is IN de hemel en ziet het teken dus duidelijk IN de hemel.
  Verder kan ik het met Moi eens zijn.
  Met Jan (3) ben ik het eens. Stoppen met speculeren. Klaar staan en je heiligen en reinigen om Christus Jezus de Gekruisigde en wat veel is de Opgestane Heer te kunnen ontmoeten.
  Ik zeg ook: Maranatha.

 6. jelle bottema zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 11:47

  Aan alle lezers
  Laten wij allen ook bidden voor diegenen die het voor het zeggen hebben. De Heilige Geest is krachtiger en sterker dan wie ook, dus ook de Koreaanse leiders kunnen daar niet tegenop.
  jelle

 7. Neeltje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 11:56

  Onze verlossing is niet nabij, het is al gekomen in Jezus en het is in ons!
  Waar het ook naartoe gaat: oorlog of niet: Gods licht schijnt en zal helderder gaan schijnen, omdat Hij overwinnaar is! Dictators zullen vallen en Gods koninkrijk zal uitbreiden als nooit tevoren! Ik ben het met Dirk eens dat er een geestelijke strijd achter zit en Zijn koninkrijk nog zichtbaarder gaat worden over de hele wereld. Geen antichrist verwachting….maar openbaring van Jezus Christus, steeds meer en meer! Dat geeft hoop en toekomst…..nu al leven als zonen en dochters van God….dat maakt het leven vredig en hoopvol!

 8. Dick zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 12:50

  Heel goed Jan (4)

 9. Rinske zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 12:58

  Bedankt Dirk voor dit indrukwekkende verslag van de strijd in Noord-Korea. Ook ik kijk met spanning naar het vervolg hiervan. De christenen, maar ook de gehele wereld hebben ons gebed hard nodig. Toch wil ik voorzichtig zijn met dit te zien als teken van de voleinding van de eeuw. In Mattheüs 24: 6 lees ik dat er oorlogen zullen zijn, maar dat dit nog niet het einde is. Natuurlijk komt het allemaal wel dichterbij maar we weten het niet.

 10. nico zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 13:48

  Beste Dirk, wat is er toch veel wat wij niet weten over opwekkingen vanuit het verleden. Misschien zijn er heel wat geschriften die achter worden gehouden,en de wereld nooit bereiken. Gevestigde kranten berichten niet hier over. En over dit gebeds-fenomeen, daar heb ik nooit over gehoord, wel over de vervolging van de Christenen daar. Zijn er soms ook in Nederland opwekkingen geweest in de vroegere eeuwen? Wij, in ons Nederland moeten in de komende jaren ook een vervolging verwachten, dan moeten de Christenen uitermate alert zijn om de “Here” nu al te gaan zoeken met hart en ziel. Maar bedankt voor deze EYE OPENER die jij hier gaf, en graag meer over deze gebeurtenissen. Want er ligt nog een bange tijd te wachten. Nico.

 11. Gerrit zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 14:54

  Laten we dan maar op de knieën gaan…

 12. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 15:13

  Jaren geleden las ik het boek: Zij die de hemel niet mogen zien. Een zeer aangrijpend boek. Wat daar voor gruwelijkheden gebeurt, gaat al het menselijk verstand te boven.
  Ik bid met regelmaat voor de christenen in Noord-Korea, in de hoop dat de gruwelijkheden daar stoppen. Wij als gelovigen mogen hier niet zomaar onze verantwoordelijkheid in ontlopen. Door Open Doors te steunen en te bidden, nemen wij onze verantwoordelijkheid.

  Even over het SGP initiatief, over de euthanasie. Ik sprak laatst een klant, haar man is inmiddels overleden aan keelkanker. Er werd hem verteld, een half jaar voor zijn overlijden, of hij al euthanasie wou hebben. Hij kon zelf bepalen wanneer. Als u wilt kan het deze week nog. Hij schrok daar zo van… hij was er nog niet aan toe.
  Zo is het tegenwoordig geregeld in Nederland.

  Laat u horen, laat u Christelijke stem horen.

  Vr gr Rene Postma.

 13. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 15:27

  Ja voor de ongelovige wereld ligt er een bange tijd te verwachten, ook wel de Grote Verdrukking. Maar wij mogen toch weten dat wij die nare tijd niet mee hoeven te maken, omdat de Heere Jezus ons zal bewaren voor die ure der verzoeking?

  Christenvervolging in ons Nederland kan van twee fronten komen: Ten eerste vanuit de radicale Islam waarbij IS aanslagen pleegt op kerken en individuele christenen. Ten tweede vanuit een seculiere overheid die de godsdienstvrijheid en de vrijheid van christenen inperkt.

 14. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 17:37

  +Rene Postma: Over euthanasie gesproken. Fractievoorzitter Van der Staaij (SGP) gaat het buitenland benaderen om meer druk uit te oefenen op Nederland i.v.m. de huidige en eventuele toekomstige euthanasiewetgeving.
  Wat Noord-Korea betreft, het is zeker zeer beangstigend. De hele wereld lijkt wel in brand te staan en het gaat maar verder. Laten we ook kijken naar Afghanistan en bidden voor het arme volk daar. De haat groeit daar door de Amerikaanse (en ook voornamelijk West-Europese) manier van doen en ik vind dat wel te begrijpen ook nog. Wanneer hebben moslimlanden onze landen aangevallen?? De Kruistochten van toen tellen niet meer mee, dat is geweest! De Taliban slaat nu hard terug. Het is hun land, die zij verdedigen. Rusland heeft Amerika ooit gewaarschuwd Afghanistan niet binnen te vallen. Resultaat, nu 14 jaar oorlog ruim. Rusland heeft zijn troepen teruggetrokken en Amerika inmiddels deels. Amerika en Europa moeten leren andere landen met rust te laten. We krijgen alleen maar ellende op ellende op deze manier. Ik heb mijn geloof in Amerika al lang verloren. Ze mogen ons dan bevrijd hebben, maar ik vind zelf al heel lang dat zij zelf verkeerd bezig zijn en ons steeds doen laten geloven dat alle geweld alleen van de IS en Taliban komt. Zij hebben zich al zo vaak bemoeid met andere landen en naast de slachtoffers in die landen die zij zelf hebben gemaakt en met veel eigen slachtoffers ook die getraumatiseerd zijn. Vietnam, Syrië, Afghanistan, Libië etc. etc. Waarom?? Zijn moslims geen mensen? De westerse wereld met de vele vrijheden die God een gruwel (zeker 3 stuks) zijn, roepen Gods Wrake zelf over zich af. Wij moeten protesteren tegen Amerika! Amerika doet wat het wil en Nederland en andere Europese landen volgen slaafs. En waar zijn wij straks als wij ons eigen land moeten verdedigen voor aanvallen van buitenaf? Waar is nog onze Nederlandse Identiteit waar we trots op konden zijn?

 15. Jos zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 18:14

  De SGP heeft in het verleden veel te veel gedoogd om maar in het pluche te blijven zitten. Als zij echt
  het evangelie waren blijven volgen had terug draaien niet gehoeven want terug draaien gaat niet meer.
  Zo is het ook gegaan met de CU. Die verklaren doodleuk dat de islam een gelijkwaardige religie is aan het Woord van God.
  Vertrouw niet op christelijke mensen in de politiek, de enige die men kan vertrouwen is de Here God en zijn Eniggeboren Zoon Die voor onze zonden gestorven en opgestaan is.

 16. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 19:00

  Heel indrukwekkend Dirk wat je hebt geschreven over de opwekkingen in Noord-Korea. Ik ben altijd erg sceptisch tegenover zulke dingen, maar dit is echt en het raakt me. Ja, laten wij maar veel blijven bidden voor alle vervolgde broeders en zusters en inderdaad ook voor diegenen die al dat leed veroorzaken. Zij hebben ook een ziel voor de eeuwigheid. God is machtig en kan de grootste zondaar in het hart treffen en tot stilstand brengen.
  Ook ik ben het met Jan (4) eens.
  Dirk een gezegende zondag met je gezin en ook voor alle lezers van deze Nieuwsbrieven.

 17. Henk de Roo zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 20:11

  Ja, opwekking is belangrijk. We hebben deze week in Roemenië weer 2 nieuwe kerken geopend voor de zigeuners. Pilu en Draut. Totaal nu 8 kerken met ongeveer 500 leden.

 18. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 22 april 2017 om 22:39

  Satan is nog altijd de heerser (overste) van deze wereld!! Waar eens Gods woonplaats was, staat nu “de gruwel der verwoesting” (Gouden Koepel) Islam staat nu eenmaal voor de verwoesting van alles wat God en christenen geschapen hebben!! (zie de foto van die verwoeste kerk!) Christenen zijn nog slechts lichtpuntjes in deze duistere wereld! Op de plaats van de kerk waar ik getrouwd ben staat nu een hotel!! De hotels in Pakistan waar Anne van der Bijl geslapen heeft zijn alle opgeblazen. De zeven gemeenten uit het boek Openbaring zijn nu alle islamistisch! Noord Korea, waar eens een opwekking was is in de kiem door een zekere “Kim” gesmoord. Eigenlijk kan ik nog uren doorgaan met dergelijke verhalen. Ik denk dan ook aan euthanasie en abortus. We hebben de maken met de weg van God en Gods tegenstander, die alles van God verhindert of verwoest! Nu, met de “bevrijdingsdag” voor ogen sta ik weer oog in oog met het werk van Gods tegenstander, die ook mij probeerde te verwoesten. Soms denk ik wel eens, dat mijn “beschermengel” het druk met mij gehad moet hebben en waarschijnlijk nog! Bij elke bedreiging van mijn leven kwam ook de redding! Ik kan alleen maar dankbaar zijn, dat ik nu nog door kan geven wat in de hongerwinter in Amsterdam gebeurde en hoe ik daar doorheen gekomen ben. Ik leerde in de oorlogsjaren ooit zwemmen in de Amsterdamse grachten!

 19. Korrie Regelink-vOort zegt:
  Geplaatst op zondag 23 april 2017 om 0:15

  De satan heeft weinig tijd, want onze Heer en Heiland “DE OVERWINNAAR” komt spoedig. Laten we doen wat de Heer ons opdraagt te doen en om Hem te verwachten, ja uitzien naar onze Heer Jezus Christus onze REDDER!!! Amen? Amen! Wat een dag zal dat wezen Hem te mogen ontmoeten, welk een vreugde voor een ieder die Hem mag kennen. Dat er nog vele mogen komen, dwars door al het lijden heen.
  Gods rijke zegen U allen toegebeden. Zie niet angstig rond, staat er in zijn WOORD, wánt we zijn nooit alleen. HIJ is onze GROTE HELPER.

 20. ad zegt:
  Geplaatst op zondag 23 april 2017 om 8:45

  Broeder Dirk! “Laren we meedoen met onze geestelijke wapens…..” Ja, dat wil ik doen en naar ik hoop velen met mij!! Overigens… wat een geweldig en bemoedigend verhaal van die opwekking! Duidelijk is hier ook weer in wat er met mensen gebeurt als Gods Geest aan het werk gaat! Heel bijzonder!!!

 21. Shalom zegt:
  Geplaatst op zondag 23 april 2017 om 14:29

  God zij dank en geprezen voor zijn Woord. We weten dat er een geestelijke strijd gaande is vanaf het moment dat satan de engelen wist te misleiden. Zijn project zette hij hier op aarde voort en wist ook de mens te misleiden, waarmee de dood haar intrede deed. 2000 jaar na Noach kwam Christus vrijwillig naar de aarde om met Satan af te rekenen en ons met God te verzoenen. Prijs Hem! Hij sloot een nieuw verbond met ons en Gods liefde zegevierde! Ondanks alle tegenstand van Satan kwam de Bijbel tot stand en moest er in die 2000 jaar nog heel wat gebeuren. Gods heilsplan met de wereld werd onze hoop voor de toekomst. De Bijbel was echter lange tijd ontoegankelijk voor de gewone mens, pas 500 jaar geleden kwam de doorbraak met de reformatie. Sinds de boekdrukkunst is de Bijbel er voor de gewone man maar door analfabetisme en onderdrukking ging het langzaam. Door technische ontwikkelingen zijn we in deze eeuw ver gekomen, maar we zijn er nog lang niet. B.v. het boek Openbaring is voor velen nog een mysterie, het boek Daniel idem dito, opname?? wat is dat? Kortom intussen zijn we twee wereldoorlogen verder en staan aan de vooravond van een derde. 60 miljoen mensen zijn op de vlucht anno 2017 zonder enig vooruitzicht. Er is geen wereldse leider die een oplossing kan bieden. Mede door Gods Woord weten we dat we in de eindtijd leven en waar we ongeveer staan ook aan de hand van de profetieën. Speculeren is een mens eigen van ons wordt verwacht te volharden in het geloof, wachters op de muren te zijn en gelegen of ongelegen het evangelie te delen. We mogen ons richten op de hoop en beloftes die God ons nu al gegeven heeft. Wat een zegen om dit te mogen weten!

 22. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 23 april 2017 om 21:31

  De oorlog WO-II heb ik niet meegemaakt. Ik weet alleen van mijn moeder dat het een angstige tijd was. Je kwam weinig aan de weet van mensen die hier in het verzet hadden gezeten. In een oorlog is alles anders. Ik kan er alleen maar bang voor zijn, omdat ik (vooralsnog) niet weet wat het is om het echt mee te maken. Maar ik heb wel een paar boeken erover gelezen van Corrie ten Boom (De Schuilplaats) en met haar vader en zus Betsie. En de EO-film gezien. De moed die zij had een Bijbel mee te smokkelen en anderen wist te bemoedigen. En dat het ging om het gehoorzamen van God, dat is mij altijd bijgebleven. En toch is ons land zo ontkerstend geraakt, dat raakte mij als katholiek gelovige ook diep. We raken zo gemakkelijk geïnfecteerd met het kwade. Het lijkt wel overal om ons heen. Posters van discofeesten, grote feesten soms. Die grote feesten buiten, kilometers ver te horen. ‘s-Avonds onverwachts vuurwerk in een verdere dorp die je dan hier kan horen. Dat is niet normaal, vind ik. Er wat van zeggen kan niet, want dat vindt men dan echt belachelijk. Met kermissen idem dito. Vroeger werd het op een meer aanvaardbare wijze gevierd. Er waren meer grenzen. “Het blijft geen kermis!” was een uitspraak van een nuchtere tante. Grenzen die nu niet of nauwelijks meer gesteld worden. Zelfs de politie kan soms weinig aanrichten als er een dreiging is vanuit een hele groep jongeren, want te weinig mankracht. Maar zo’n overmacht van Noord-Korea, moge God elke poging om een oorlog te beginnen daar, maar doen mislukken en God de mensen, in welk land dan ook, beschermen.

 23. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 24 april 2017 om 9:51

  Beste Dirk,
  Wat een uitgebreid verslag over de opwekkingen in Noord Korea, met vele bronvermeldingen.
  Mijn eerste vraag is dan altijd: Wat kan ik hier aan bijdragen?
  Op de 1-ste plaats natuurlijk: Bidden tot de Heere.
  En op de 2-de plaats: “Werken” voor de Heere en zijn vrederijk op aarde dat komende is. Door ons Christen-zijn, in éénheid met alle verschillende Christelijke kerkgemeenschappen, te laten zien, horen en in praktijk te brengen buiten de kerkmuren, in het Open-Veld.
  En laten wij voor de wereldwijde missionaire organisaties (o.a Open-Doors) bidden, maar ook naar gegeven mogelijkheden en gaven Gods, financieel steunen. De oecumenische gedachte. Hub.

 24. Joop zegt:
  Geplaatst op maandag 24 april 2017 om 11:14

  Joh 16:33 SV: In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
  Dit ondervinden de Christenen in Noord-Korea. Een indrukwekkend verslag. Waarom hebben wij hier geen verdrukking? Lijkt mij een goede vraag, maar ik denk toch, eerlijk gezegd, omdat wij veel te lauw zijn. Niet interessant genoeg voor satan, die liever zijn legermachten inzet tegen hen, die wel een echte bedreiging voor hem vormen. De duivel gelooft ook, en hij siddert. Liever kijken we uit naar de zgn. opname voordat ook hier de hel losbarst. Geen goede instelling. Trouwens, weet wel dat er voorlopig een opnamestop(!) is. We moeten niet uitkijken naar onze opname, maar voorbereid zijn op verdrukking. Lees het Woord voor jezelf, en geloof niet in al die speculaties, zoals hier al terecht is opgemerkt.
  De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen. (Op 22:21)

 25. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 april 2017 om 7:22

  Geestelijke strijd is er om kostbare en kwetsbare ZIELEN van MENSEN Dirk, wereldwijd.
  Ook om ons hier geestelijk te gaan bewapenen, is een must. Want op koningen en prinsen kunnen we ons vertrouwen stellen. Ook niet in/op defensie strijdkrachten bouwen of vertrouwen. Ieder en alles kan en zal eenmaal geschud en aangevallen worden. De sterren zullen van de hemel vallen, eilanden van hun plaats gerukt worden.
  Maar dat betekent dan nog niet het einde van deze wereld. Voor kinderen Gods betekent het dus ook dat we nergens veilig kunnen zijn dan alleen in de Schuilplaats des Allerhoogste.
  Dus met hart en ziel (die in het omhulsel zitten) heel dicht aan Zijn Vaderhart blijven.
  Van onszelf kunnen we geen haar wit of zwart maken, wat het allergeringste en/of onbelangrijkste is, in ons eigen oog; kan in Gods oog wel eens het belangrijkste zijn of worden.
  Wat ik ook ontdekken mocht is, dat wat voor ons onmogelijk is, mogelijk is bij God. Zijn plannen falen niet, en Hij blijft altijd Dezelfde. Heel het wereldgebeuren ligt onder Zijn Goddelijk bestuur. Bij Hem wordt niets te groot of te klein geacht, als we om iets bidden weet Hij wel of het goed voor ons is of niet. Hij zal een ieder, van ons, leiden en besturen, die zich volkomen in Zijn hand overgeven.

 26. cees verharen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 april 2017 om 12:09

  Ik was getroffen door het verslag over Korea dat ik las op CIP-nieuws. Daarom ben ik naar deze site gegaan, in de hoop bronvermeldingen, boeken, artikelen, websites te vinden. Nu heb ik geen enkele reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van dit verhaal over Korea, toch vind ik het fijn om ondersteunend materiaal te hebben. Ik overweeg om dit verhaal elders te gebruiken (Duitsland). Is dat toegestaan?

 27. Gabriele zegt:
  Geplaatst op dinsdag 25 april 2017 om 21:16

  Wat jammer dat het katholicisme niet vermeld staat in het overzicht, dit is begin 17e eeuw.

 28. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op donderdag 27 april 2017 om 18:18

  Bedankt Dirk. Ja opwekking hebben wij in heel Europa nodig en zeker in Nederland. Hoe men hier omgaat met leven en dood is om te huilen. Wat erover is van christelijk Europa is een religie geworden en ook de politiek wil dat. Religie is ongevaarlijk, maar geloof: een relatie met God, een Verlosser de Here Jezus, de Heilige Geest die je aanspreekt op zonde en je laat opkijken naar de Here Jezus, dat moet en zal kapot gemaakt moeten worden en dat zie je op allerlei gebieden. Dus wees waakzaam. Gebed, heel veel gebed is er nodig en het liefst allemaal gezamenlijk. Dat de Heilige Geest laat zien wat hier in Nederland zich afspeelt aan beslissingen die niets te maken heeft met Christelijk Europa, maar alles met de antichrist. Gebed en nog eens gebed is er nodig op deze wereld en dat er opwekking mag komen.

 29. Jannie B zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 mei 2017 om 11:27

  Dag Dirk en alle lezers.

  Ik maak me ook ernstig zorgen om de arme Koreanen vooral de inwoners van Noord-Korea.
  Wat hebben ze al geleden en het gaat maar door. Er is veel gebed nodig of de Here God hEn allen nabij wil zijn onder zeer moeilijke omstandigheden.
  Bedankt voor deze informatie Dirk.
  Ook word ik altijd heel blij van de berichtjes van Henk de Roo uit Roemenië.
  Geweldig meneer de Roo, wat een Zegen rust er op u en anderen die het evangelie brengen en dat zovelen tot geloof komen. In mijn omgeving gaan steeds minder mensen naar de kerk. Familieleden die er niets meer van willen weten. Mensen die op zondag hun eigen gang gaan. Boodschappen doen op zondag en verhuizen is al gewoon etc. Of een dominee die op z’n vrije zondag in z’n spijkerbroek naar de kerk gaat en kerkenraadsleden in spijkerbroek. Alles moet maar kunnen als ik dat maar prettig vind. Ikke, ikke, respect en eerbied voor God in Zijn huis wordt steeds minder. Daar word ik depressief van en soms wat moedeloos. Of ben ik te somber en moet ik meer aan de dingen die in de hemel zijn denken en niet die op de aarde zijn? Ik denk het wel, mijn eigen denken veranderen.

  Henk de Roo, blijf ons op de hoogte houden van uw werk in Roemenië en blijf deze site lezen. Dirk hartelijk dank voor deze site, God’s onmisbare Zegen toegewenst!
  Shalom,
  Jannie B.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden