Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Zvi Kalisher: Holocaust overlevende, discipel van de Heere Jezus (13 reacties)

Geplaatst op vrijdag 28 april 2017, 9:56 door Dirk A A

Zvi Kalisher vond de Heere Jezus nadat hij zijn hele familie was kwijtgeraakt door de Holocaust. Zijn leven was een getuigenis van Gods genade. Het was zijn diepste verlangen het Goede Nieuws over de Heere Jezus bekend te maken aan Joden en heidenen, aan iedereen die naar hem wilde luisteren.
In deze bijzondere week van 4 en 5 mei, van herdenken en vieren, leest u hier het verhaal van Zvi Kalisher. Als een getuigenis, als een herinnering aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, van de Holocaust. Dat nooit meer!


In dit boek vertelt Zvi zijn levensverhaal. Je ziet hem in gesprek op straat in Jeruzalem, waar hij aan orthodoxe Joden over de Heere Jezus vertelt.

Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Zvi 18 jaar. Niemand van zijn Joodse familie had de oorlog overleefd. Allemaal waren ze gedood, vergast. Zvi vocht mee in de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog, die volgde direct na het uitroepen van de staat Israel in mei 1948.
Samen met z’n vrouw Naomi kregen ze drie zoons en een dochter. In november 2014 overleed hij.

Kort na de Onafhankelijkheidsoorlog kwam Zvi tot geloof in de Heere Jezus. Vol passie verkondigde hij jarenlang het Evangelie op de straten van Jeruzalem. Zo sterk was zijn verlangen dat ook zijn volksgenoten de Messias, Jesjoea, zouden leren kennen. En hij was ervan overtuigd dat het Joodse volk het Evangelie moest horen.

Getto van Warschau
In 1939, toen de Duitsers Polen binnenvielen, bracht zijn moeder hem naar een weeshuis, in de hoop dat hij daar zou overleven. ‘In het begin was het erg moeilijk, om gescheiden te zijn van mijn ouders,’ vertelde hij in ‘Friends of Israel’, een aangrijpende documentaire met als titel ‘Zvi, De Terugkeer’.
‘Mijn moeder zei dat ik sterk moest zijn en dat ik aan niemand mocht vertellen dat ik Joods was.’

In het weeshuis leerde Zvi de Duitse taal. Hij werd meegenomen naar Duitsland, om verplicht lid te worden van de Hitler Jugend. Vanwege zijn tengere lichaamsbouw werd hij geweigerd en weer teruggestuurd naar Polen.
Daar begon voor hem een wanhopige zoektocht naar zijn familie.
In die tijd werden de Poolse Joden bijeen gedreven in het Getto van Warschau. Daar begon Zvi zijn zoektocht. Via een riool lukte het hem om binnen te komen.

‘Het was er vreselijk,’ vertelde hij in die documentaire. ‘Het stonk er verschrikkelijk en overal liepen ratten, maar ik dacht alleen maar aan mijn familie. En hoe ik ook zocht, ik vond niemand.
Op de straten lagen duizenden lichamen. Velen waren stervende. Mensen waren zo mager dat ze wel wandelende skeletten leken. Velen riepen om hulp, maar niemand kon hen helpen. Ik besloot met aantal andere jongens voedsel voor hen te gaan halen. Via het riool gingen we weer naar buiten het getto en haalden voedsel voor die uitgehongerde mensen.’

Degenen die niet stierven, werden in de treinen gestopt en naar het concentratiekamp Treblinka gebracht. ‘Direct uit de treinen werden ze de gaskamers ingedreven.’

Ontsnapt uit het getto
Toen Zvi op een dag weer door het riool naar buiten het getto wilde gaan, ontdekte hij dat het riool dichtgemaakt was. Hij besloot de muur rond het getto te beklimmen en sprong aan de andere kant naar beneden, waarbij hij precies tussen twee Duitse soldaten terechtkwam. Die waren te verbaasd om hem direct op te pakken. Hij rende weg en hoewel hij nog werd beschoten, ontkwam hij.

Vele nachten bracht hij vervolgens door in de Poolse bossen. Uiteindelijk kwam hij bij een Duitse boer terecht bij wie hij op de boerderij mocht werken. Hij deed natuurlijk alsof hij alleen maar Pools sprak, maar op een dag hoorde hij de boer in het Duits tegen zijn vrouw zeggen dat hij hem zou doden als vergelding voor de dood van twee van zijn zoons aan het oostfront. Zvi wist niet hoe snel hij weer moest vluchten.
Uiteindelijk wist hij de oorlog te overleven. Constant bleef hij op zoek naar zijn familie, maar niemand heeft hij ooit nog terug gezien.

Naar het Joodse thuisland
Zvi besloot dat het tijd was om naar de toekomst te kijken en naar het oude thuisland te trekken. ‘En hoewel de Britten Joodse immigranten tegenhielden, wisten velen dat ze niets te verliezen hadden en wilden ze de blokkade breken.’

Op het kleine schip waarop hij meevoer, waren 500 tot 600 mensen gepropt. Vanuit Frankrijk gingen ze op weg naar het Joodse thuisland. De tocht duurde 14 dagen. Het schip was zo overladen, dat het bijna zonk.
Over de aankomst bij het Beloofde Land, vertelde Zvi in de documentaire: ‘Hoe dichterbij we kwamen, hoe beter we de berg Karmel konden zien. Iedereen vergat de honger, vergat de pijn van zes jaar Holocaust, we vergaten alles, alleen de toekomst lag voor ons.’

Toen volgde een nieuwe dreun voor alle Joodse mensen op het schip. De Britten hielden het schip tegen en brachten de opvarenden naar een interneringskamp op Cyprus. ‘Het was al verschrikkelijk voor ons jongeren, maar het was nog erger voor de ouderen, omdat hun families, hun kinderen dood waren. Uit het ene kamp kwamen ze nu in het andere kamp terecht.’
Tijdens de zeven maanden in dat kamp op Cyprus trainden Zvi en anderen om straks te kunnen strijden voor de onafhankelijkheid van Israel. ‘Toen Israel weer een zelfstandige staat werd, was er grote vreugde, maar we betaalden die vrijheid, die zelfstandigheid met ons eigen bloed.’

Landmijnen verwijderen
Zvi vocht mee in de Onafhankelijkheidsoorlog tegen de Arabieren. Eén van zijn taken was het verwijderen van landmijnen. Het was een wonder dat hij nooit gewond raakte.
Nadat Israel de oorlog had gewonnen, gingen de meeste soldaten naar hun families, maar Zvi was de enige van zijn familie die de Holocaust had overleefd.

Hij had veel tijd om na te denken. ‘Veel van onze soldaten waren gedood en ik was er ook bijna niet meer. Ik vroeg me af wie me had beschermd. Eerst dacht ik nog niet aan God, maar geleidelijk aan kwam ik tot de conclusie dat er iemand moest zijn die Zijn had op mij hield.’

Psalm 27
In Haifa kocht Zvi een Tenach, het Oude Testament. Hij begon er direct in te lezen. Hij was hongerig om God te leren kennen. In Psalm 27 sprak vers 10 hem bijzonder aan: ‘Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.’
Toen hij op een dag op een bankje in Jeruzalem zat, kwam er een Zwitserse vrouw naar hem toe. Ze begon een praatje met hem en gaf hem een Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament. Geïnteresseerd, maar met enige reserve, begon hij dat te lezen.

In diezelfde tijd ontmoette Zvi in Jeruzalem een voorganger, die hem uitnodigde voor de samenkomsten in een Messiasbelijdende gemeente, waar gelovigen bidden in de naam van de Heere Jezus. Hij vroeg zich af waarom een Jood, die de verschrikkingen van de Holocaust heeft meegemaakt, in Jezus zou kunnen geloven, maar hij ging toch, omdat ‘ik werd erheen werd getrokken als door een magneet.’

Toen hij aan de voorganger van die gemeente vertelde dat hij op zoek was naar de vrede met God door de Messias, Jezus, waarschuwde de voorganger hem om geen overhaaste beslissing te nemen. Hij wees hem op het lijden dat hem te wachten zou staan. Maar Zvi antwoordde: ‘Hij heeft zoveel voor mij geleden, het zou een voorrecht zijn om voor Hem te mogen lijden.’

‘Ik werd een complete Jood’
Vanaf het moment dat Zvi het Nieuwe Testament had ontvangen, duurde het in totaal een dergelijk drie jaar voordat hij mocht geloven dat de Heere Jezus Christus ook zijn Redder, zijn Zaligmaker is. ‘Jezus veranderde mijn leven totaal en heeft grote vreugde in mijn leven gebracht. Ik werd toen een complete Jood,’ getuigde hij.

Zvi werd in zijn verdere leven een krachtige getuige van de Heere Jezus. Eind jaren vijftig sloot hij zich aan bij de Evangeliebediening ‘The Friends of Israel’. Hij was een echte pionier in het brengen van het Evangelie aan Joodse mensen in Israel.

Hij wist dat God hem een verhaal had gegeven om te vertellen over het lijden in Holocaust en over de strijd die hij leverde in verschillende oorlogen in Israel. Dit getuigenis werd zijn platform om de liefde van Messias Jezus te delen met zijn volksgenoten.

In 1959 begon hij met het vastleggen van zijn gesprekken met Joodse mensen op de straten van Jeruzalem. Ze werden gepubliceerd in het magazine van ‘The Friends of Israel’.

Twee van Zvi’s zonen dienen de Heere fulltime. Meno Kalisher is voorganger van de Messiasbelijdende gemeente ‘House of Redemption’ in Jeruzalem en Victor Kalisher is directeur van het Israëlische Bijbelgenootschap.

Zijn levensverhaal is opgeschreven in het boek: ‘The Best of Zvi: 50 Years of Telling the Story on de Highways & Byways of Israel’. Tegen alle gelovigen zegt hij: ‘We mogen het geloof niet voor onszelf houden.’
Hij werd gedreven door de woorden van de Heere Jezus in Markus 16:15: ‘Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen.’

(Bronnen: Friends of Israel en Kehila News; informatie over Friends of Israel vindt u op: www.foi.org)

Dirk van Genderen

13 Reacties

 1. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 28 april 2017 om 19:52

  Sjalom Dirk en anderen,

  Hier word ik blij van. Een overlevende van de sjoa heeft heel veel respect onder mijn volksgenoten, zeker in de gesprekken die hij voert. Een Jood die Yeshua als Messias aanneemt is en blijft volledig Joods. Net zo als de eerste volgelingen van Yeshua. De Eeuwige heeft Zvi gespaard en hem een bijzondere taak gegeven het interne getuigenis onder mijn volksgenoten. Nu is hij niet meer onder ons, maar zijn uitspraken en getuigenissen hebben velen mogen bereiken. Zijn werk wordt in geschrift bekend gemaakt aan de huidige generatie. Ook dat is een onverwachte zegen. Afgelopen maandag is ook Zvi herdacht. Het waren zeer rake woorden: nu is het de tijd om de overlevenden van de sjoa hun verhaal te laten vertellen. Nu kan het nog klonk het in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam. Voor velen zal het een troost zijn nu zijn levenswerk is vastgelegd voor het nageslacht.

  Zvi was een een pionier voor vele Messias belijdende Joodse kehila’s. Zijn inspanning doet het Messias belijdende Jodendom groeien. Het getuigenis komt van binnenuit. Voor een ieder geldt: wie aangeraakt wordt door de Eeuwige zal dan ook een goede getuige zijn van het goede nieuws. Het is postuum, maar toch: dank je wel Zvi voor je inspirerende voorbeeld! Het getuigenis van Zvi heeft de Messiasbelijdende Joodse doen groeien. Indirect is het ook bij mij terecht gekomen. Marcus 16:15 was de instructie aan mijn volksgenoten. Ook ik geniet er telkens weer van als ik voor mag gaan in een kerkdienst of een spreekbeurt mag geven.

 2. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 april 2017 om 17:08

  Met vreugde kan ik zeggen dat ik broeder Zvi persoonlijk ken en ook over hem geschreven heb in mijn levens verhaal. Als u dat boekje van ons wilt ontvangen moet u mij even uw adres toesturen. Zijn leven en nu ook het leven van zijn kinderen geeft ons veel vreugde en dankbaarheid voor Gods Genade. Shalom van Johan en Linda Schep.

 3. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 29 april 2017 om 21:35

  Heel indrukwekkend, omdat ik de oorlog in Amsterdam meemaakte. Aan het einde van de oorlog was ik 9 jaar. Doordat ik na een oproep “de Telegraaf” een stukje stuurde over een gebeurtenis in 1945, kreeg ik een uitnodiging om op 5 mei op het Museumplein te zijn, waar het “bevrijdingsvliegtuigje”, waar mijn verhaal over ging, tentoongesteld wordt!
  Ook wil ik memoreren, dat ik tijdens een crisis in mijn leven in 1968 een persoonlijke ontmoeting had met Corrie ten Boom op haar flat in Soestdijk. Ik vertelde haar over Psalm 1, waar staat: “alles wat hij onderneemt gelukt”….. Ik schaam me nog steeds over wat Corrie toen zei: “Er staat ook geschreven: wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig.” Als er iemand is, die het volste recht heeft mij dit onder mijn neus te wrijven, dan was Corrie het wel! Ik heb daarna nog diverse malen moeten leren, hoe belangrijk deze tekst, die Corrie noemde, is!! Ik ervoer elke keer weer, dat “je kruis opnemen” en je situatie aanvaarden de sleutel is, waardoor ik God niet langer in de weg loop, zodat Hij voor mij aan het werk kan gaan!! Aanvaarden en God danken in ALLES en voor ALLES! Deed Job dat eigenlijk ook niet?
  Efeziërs 5:20
  “dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.”

 4. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 30 april 2017 om 15:20

  Vóórdat je Jeshua leert kennen, denk je dat je leven ‘vol’ is, totdat je ontdekt dat je leven alleen maar leegte was, toen je Hem nog niet kende.. .en Hem nu wel kent! Volg Hem net zoals de eerste volgelingen uit Handelingen 2, de allereerste Joden die Jeshua de Messias aannamen, de Heer van de Shabbat. Wij mogen ons aansluiten bij deze volgelingen, onze broers en zussen in Jeshua.
  Geweldig en hartverwarmend Dirk, dat je dit getuigenis van Zvi Kalisher met ons wil delen.

  Shalom!

 5. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op zondag 30 april 2017 om 19:24

  Hier word je stil van. Zeker in deze tijd van gedenken, zowel in Israël als in Europa.
  Her is goed om deze getuigenissen bekend te maken, daar zullen hoop ik, veel mensen door geraakt worden.

 6. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op maandag 1 mei 2017 om 14:38

  Beste Dirk,
  Wat een hartverwarmend verhaal over deze Zvi Kalisher. In mijn visie, HET Voorbeeld van:
  De Praktijk-Christenen, die oecumenisch denken en handelend in het open veld, met als belangrijkste les uit de Bijbel: De Bergrede van Jezus, missionairend in praktijk brengen. Laten wij voor deze missionerende praktijk-Christenen bidden en naar gegeven mogelijkheden sponseren. Hub.

 7. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 mei 2017 om 13:31

  Aanvulling reactie No.6
  In het E.O.Magazine: Abraham; EO 50 jaar. Las ik een interview van Tijs van den Brink met Mediapriester Roderick Vonhögen. Hier kwam vaak de oecumenische gedachte ter sprake.
  Roderick begint met de uitspraak: God vraagt mij niet mensen te overtuigen, maar te GETUIGEN van wat in mij leeft. Ik heb het evangelie ervaren als een geschenk. Dat is ook de enige manier waarop ik het kan doorgeven.
  Een heel interessant gesprek tussen een protestant en een katholiek, met de oecumenisch gedachte op de voorgrond. Het lezen waard. Hub

 8. Roelie zegt:
  Geplaatst op dinsdag 2 mei 2017 om 20:00

  Een mooi getuigenis! N.a.v. deze column heb ik de documentaire bekeken op http://www.foi.org Wel jammmer dat die niet Ned. ondertiteld is, maar toch goed te begrijpen, mede omdat ik ook het boek met het levensverhaal van Zvi heb. Ik heb het weer opgezocht en ga het zeker binnenkort opnieuw lezen. Fijn om zo bemoedigd te worden door levens van andere christenen die door zeer moeilijke omstandigheden gegaan zijn.

 9. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 mei 2017 om 14:09

  Bedankt Dirk. Het mooie van dit waargebeurde verhaal is, dat Zvi dwars door alle ellende heen de Here Jezus vond of andersom. Gelukkig is de ellende van deze wereld niet zonder God. God werkt er dwars doorheen. In de hele Bijbel zie je dat. Gods volk één en al ellende. Oorlogen, afgoden, ballingschap. Gezinnen, die elkaar uitmoorden, kinderoffers enz.,maar de Bijbel is God’s woord met een weg met Abraham Isaak, Jacob, Mozes enz,enz. gaat. Zo wil Hij met ieder persoonlijk een weg gaan dwars door alle ellende heen. God ziet ieder mens en wil er een weg meegaan. Kijk niet naar de omstandigheden maar kijk op naar Jezus. Wat is er mooier dan dat God je persoonlijk ziet en lief heeft, zonder iets van je vragen. Zoals de Bijbel je lief is, is God’s werk in deze wereld je nu lief. Hij zal spoedig terug komen in Jeruzalem waar wij het bruiloftsfeest mogen vieren met ontelbaar hoeveelheid mensen. Vertel Zijn Liefde door.

 10. Rinske zegt:
  Geplaatst op woensdag 3 mei 2017 om 21:46

  Beste Dirk, bedankt voor het delen van dit indrukwekkende bemoedigende levens verhaal.

 11. Hans Breeman zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 mei 2017 om 14:43

  Hartelijk dank broeder Dirk voor dit buiten gewone indrukwekkende levensverhaal van ook mijn broeder Zvi Kalisher.

 12. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op donderdag 4 mei 2017 om 20:45

  Hallo broeder Dirk en lezers… erg mooi en héél bemoedigend. Getuigenissen vind ik altijd al mooi om te lezen…
  Maar ook van onze broeder Zvi, indrukwekkend. En wat een liefde voor Zijn Heere Jezus… daar kan ik nog veel van leren.
  Dank je wel Dirk dat je zoiets kostbaars wil delen met ons.

  Vaders zegen om jullie heen, en vriendelijke groeten, Esther.

 13. Dirk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 9 mei 2017 om 10:30

  Els stuurde mij de volgende link om te plaatsen bij dit artikel.

  Groet en zegen,
  Dirk van Genderen

  Het betreft een interview met Meno en Victor Kalisher, de beide zonen van Zvi Kalisher.

  De link is: https://www.youtube.com/watch?v=kJALJHaCKqE

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden