Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Een biddende moeder (24 reacties)

Geplaatst op vrijdag 12 mei 2017, 19:20 door Dirk A A

Veel moeders zullen deze zondag worden verrast met cadeautjes. Moeder mag wel eens in het zonnetje worden gezet. Haar inzet voor haar kind/kinderen (en haar man) wordt vaak niet op waarde gezet.
Ik wil deze week een moeder uit de Bijbel centraal stellen, moeder Hanna, de moeder van Samuel. Ze is getrouwd met Elkana. We lezen over haar in 1 Samuel 1. Omdat zij kinderloos blijft, neemt Elkana nog een tweede vrouw, Peninna. Zo ging dat in die tijd. Peninna krijgt wel kinderen, Hanna niet.

Dat Hanna geen kinderen heeft, is een groot verdriet voor haar. ‘De HEERE had haar baarmoeder toegesloten,’ zegt vers 5. Peninna veracht haar om haar kinderloosheid.
Zeker op Moederdag kan het pijn doen als je geen kinderen hebt terwijl je die wel graag had gehad. Of omdat je kinderloos ben gebleven, omdat je nooit getrouwd bent. Of omdat je man al jong gestorven is of er me een ander vandoor is gegaan.

In de samenleving van toen in Israel was het een schande om geen kind te hebben. Dan was je een mislukking, omdat uit jouw nageslacht nooit de Messias kon voortkomen.

Hanna huilt soms van verdriet. Haar man Elkana probeert haar te troosten en zegt: ‘Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen?’ Hij had Hanna meer lief dan Peninna, zegt vers 5.
En wat doet Hanna? Ze gaat met haar verdriet naar God. Dat kun je ook maar het beste doen.

Elk jaar gaat Elkana met zijn gezin naar de tempel, om daar voor de HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen, zegt vers 3. Als ze daar weer zijn, gebeurt er iets bijzonders.
Hanna gaat daar bidden. ‘Bitter van gemoed bad ze tot de HEERE en zij huilde erg,’ lezen we in vers 10. Ze legt een gelofte af aan de Heere. ‘HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van Zijn leven aan de HEERE geven…’ vers 11.

Ze zegt eigenlijk: ‘Heere, als u me een kind geeft, een jongen, geef ik hem aan U.’ Dat is nogal wat!
Eli, de hoofdpriester van de tempel, begrijpt niet wat er met Hanna aan de hand is. Hij ziet haar huilen, haar mond beweegt, maar hij hoort haar stem niet, want ze spreekt in haar hart.
Eli denkt dat ze dronken is.

Hij spreekt haar erop aan: Gedraag je, vrouw, dit is het huis van God. Hanna zegt dan in vers 15 tegen hem: ‘…ik ben en diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE.’
Dat raakt de hoofdpriester Eli. ‘Ga in vrede, en de God van Israel zal u geven wat u van Hem gebeden hebt,’ is zijn reactie in vers 17.

Hanna heeft haar probleem, haar verdriet en haar verlangen bij de Heere gebracht. En losgelaten. Aan Hem gegeven.
De Bijbel zegt: Ze at weer en haar gezicht stond niet meer als voorheen. Er was rust, vrede in haar hart gekomen.

Wat een bemoediging ook voor ons. Als er zorgen, moeiten, problemen, tegenslagen zijn in ons leven, verdriet… Breng het bij de Heere. Laat het los, geef het aan Hem. Hij hoort en Hij wil ook verhoren. Verwacht het van Hem.

Dan gebeurt het wonder. In vers 19 lezen we heel eenvoudig: ‘Elkana kwam bij zijn vrouw Hanna en de Heere dacht aan haar.’
Hij had haar gebed gehoord. En verhoord. Wat een wonder! Ze wordt zwanger. En baart een zoon. En geeft hem de naam Samuel, ‘want ik heb hem van de HEERE gebeden’ (vers 20). Zo dankbaar is ze de Heere voor dit grote geschenk aan haar.

De eerste paar jaar na Samuels geboorte blijft Hanna met de jonge Samuel thuis als de rest van de familie naar de tempel gaat. Maar als Samuel groot genoeg is – ‘van de borst af’, zegt vers 23 – mag hij ook mee naar Silo. Hanna lost haar gelofte in en geeft Samuel terug aan de Heere.

Ze zegt tegen Eli: ‘…ik ben die vrouw die hier bij u stond om tot de HEERE te bidden. Ik bad om deze jongen, en de HEERE heeft mij gegeven wat ik van Hem gebeden heb. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij op aarde is, aan de HEERE overgegeven; hij is van de HEERE gebeden…’ (vers 26-28).

Moeder Hanna geeft haar zoon terug aan de Heere. Wellicht was hij nog maar tussen de 3 en de 5 jaar. Wat een offer van Hanna. Wanneer ze Samuel achterlaat bij de Heere, gaat ze opnieuw bidden. Enkele citaten uit dit gebed, dat u vindt in 1 Samuel 2.

1 ‘Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE,
mijn hoorn is opgeheven in de HEERE,
mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden,
want ik verheug mij in Uw heil.
2 Er is niemand zo heiig als de HEERE,
want er is niemand buiten U,
en er is geen rotssteen als onze God.

Samuel blijft bij Eli in Silo. Hij dient voor het aangezicht van de Heere (2 Samuel 2:18). Eén keer per jaar komt zijn moeder bij hem op bezoek, tijdens het jaarlijkse offer en brengt dan een nieuw bovenkleed voor hem mee.

Eli zegent dan telkens Elkana en zijn vrouw Hanna en zegt: ‘Moge de HEERE u nageslacht geven uit deze vrouw, vanwege dat wat zij de HEERE gebeden heeft’ (vers 20).
Dan zegt vers 22: ‘En inderdaad zag de HEERE naar Hanna om. Zij werd zwanger en baarde drie zonen en twee dochters.

Dwars door deze geschiedenis van moeder Hanna zien we Gods hand in haar leven. Eerst hield de Heere haar baarmoeder gesloten. Omdat Hij een plan had met haar en met haar zoon.
Ze moest haar zoon van de Heere bidden, van de Heere ontvangen en aan de Heere teruggeven. Hij moest opgroeien voor het aangezicht van de Heere en Zijn stem leren kennen.

Erg Godzalig ging het er niet aan toe in de tempel. Eli vreesde de Heere, maar was een zeer zwakke leider en vader. Hij bestrafte zijn zonen niet, die in zonden leefden. En in zo’n zondige omgeving groeide Samuel op. De Heere maakte hem juist daar klaar om Zijn profeet te zijn.

Misschien heb je wel geen contact meer met je moeder. Er kunnen dingen gebeurd zijn waardoor je niets meer met je moeder te maken wilt hebben. Dat kan aan je moeder liggen, dat kan ook aan jezelf liggen. Als het kan, maak het in orde.

En gelovige moeders: blijf bidden voor uw kinderen, voor uw nog ongeboren kindje. En misschien bidt u wel om een kindje, als je tot nog toe kinderloos bent. De Heere Jezus wil uw gebeden horen en verhoren, ook voor uw kinderen die nu nog niets van het geloof en van de Heere Jezus willen weten. Houd aan in het gebed en verwacht alles van de Heere.

Wees maar dankbaar als je een biddende moeder hebt. Zo’n moeder is goud waard. Een grote zegen. Velen zijn – menselijk gesproken – mede door biddende moeders tot geloof in de Heere Jezus gekomen.
En ik wil je vragen: Dank voor je moeder en bid voor haar. Blijf voor haar danken en bidden. Heb haar lief en wees goed voor haar, ook als dat niet altijd gemakkelijk is! Efeze 6:2 en 3 zegt: ‘Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde.’

Dirk van Genderen

24 Reacties

 1. Mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 10:20

  Ja, ik heb zo’n moeder gehad. “Aan moeders hand tot Jezus” gebracht.
  En daar zijn goede vruchten uit voortgekomen.
  Dankbaar.

 2. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 17:59

  Er zijn vrouwen die nooit een moeder zullen worden, niet getrouwd raken, desondanks heus wel van kinderen houden. Er kunnen omstandigheden zijn, waarin het in de opvoeding, overigens misschien geheel onbedoeld, zo mis kan gaan aan communicatie binnen gezin, achteraf gezien duidelijk geworden, en veranderingen in zienswijzen gekomen door de vele veranderingen in de loop der jaren vanaf zeker de jaren zestig vorige eeuw, in zowel de Nederlandse en de hele Europese samenleving als in de Kerk (in mijn geval R.K. Kerk), dat je als het ware buiten de samenleving én de Kerk komt te staan. Dat geldt misschien ook voor sommige mannen. Als ik nu zie hoeveel mensen, zowel mannen als vrouwen alleen staan, alleen wonen en soms ook eenzaam geworden zijn, letterlijk met hun ziel onder de arm lopen, dan vraag ik mij af in wat voor een samenleving we terecht zijn gekomen.

  Wat mijn eigen vader en moeder betreft, vind ik het zelf jammer dat ik hen niet langer heb mogen kennen. Nu ik zelf ouder ben, mis ik hen meer dan ooit. Gek genoeg heb ik moeite hun foto neer te zetten. Een foto is voor mij nu net als met een beeld. Het staat stil, reageert niet, het is een momentopname geweest. Meer dan ooit heb ik moeite met beelden van Jezus en Maria. Terwijl sommige protestanten het katholicisme meer te lijken omarmen, mede door paus Franciscus, heb ik als (voormalig) katholiek een aversie ervan gekregen, mede door de argumenten van protestanten en van de Bijbel zelf (Zie Psalmenboek, in 2 Psalmen en een paar verzen over beelden en hun makers).

 3. Shalom zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 18:12

  Vele christelijke ouders hebben de nodige zorgen over de afgeweken weg die hun kinderen gaan c.q. hebben gekozen. Zullen ze verloren gaan? Heeft God ze nog op het oog? Hoe zullen de kleinkinderen ooit Jezus leren kennen? Zullen wij hen ooit weer ontmoeten in de eeuwigheid? Vele vragen die we delen met verschillende ouders uit onze kring. Wij bidden en hopen dat door ons volhardend gebed de kinderen eens aangeraakt zullen worden door Gods liefde en genade. Uiteindelijk kan alleen God geloof geven.
  Ik ben mijn ouders zeer dankbaar voor hun aanhoudend gebed en we mogen nooit de moed opgeven.

 4. Koop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 19:39

  Wij hebben helaas geen kinderen. Toch hebben we altijd gezegd dat de Heer geen fouten maakt. Eens zal ons duidelijk worden waarom we geen kinderen hebben. Wij kijken altijd naar de achterkant van het borduurwerk. Eens mogen we de voorkant zien. We hebben onze Heer lief. Maar dit blijven toch moeilijke dagen.

 5. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 20:18

  De Bijbel geeft zoveel troostrijke woorden voor biddende oeders en grootmoeders. Om te beginnen staat over Noach, dat hij rechtvaardig bevonden werd door God. Over Noachs familie wordt niets verteld hoe het met hun geloof stond. Wat gebeurt? Met Noach wordt zijn hele familie, inclusief aangetrouwd GERED!! Ook in het NT staat een tekst, die eigenlijk een bevestiging is van wat met Noachs familie gebeurde. 1 Korintiërs 7:14
  “Want de ongelovige man is geheiligd in zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd in de broeder. Anders zouden immers uw kinderen onrein zijn, doch nu zijn zij heilig.”
  In het stukje over Hanna trof mij het woord “loslaten”!! Met deze laatste tekst mogen wij als ouders deze dingen loslaten! Laten onze gebeden worden tot DANKEN voor wat Hij belooft in 2 Korinthiërs 7 Als je dankt bevestig je daarmee, dat je losgelaten hebt!! Het is mijn persoonlijke ervaring, dat de Heer gaat werken als je je zorgen hebt weggebracht in je gebed! Ik zeg: WEGGEBRACHT! Weggebracht is “weggebracht”! De kunst is nu, dat niet weer mee terug te nemen, om er mogen opnieuw voor te bidden! “Morgen” ga ik danken, dat ik mijn zorgen in Zijn handen heb mogen leggen!

 6. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 21:36

  “Het leven is een kunst”, zei mijn vader+ vroeger.

  Dat stukje vertrouwen van de re. nr.5 dhr. Ernst van Olffen, mis ik. Ik kan het wel in gebed brengen, maar binnen de kortste keren is het al weer bij mij terug. Daarom vind ik bidden moeilijker dan ooit. Er gebeurt aldoor weer wat en veel eerder dan vroeger raak ik in de stress. Alle gaven de Geest lijken bij mij weggevloeid te zijn en ik blijk zelfs over een kort lontje te beschikken. En ik ben nog wel een vrouw. Maar dat zegt tegenwoordig ook niets meer.

  Verder ben ik het er roerend mee eens da er in de Bijbel zoveel troostrijke woorden instaan, maar soms ook dingen die precies contra lijken te zijn. Als je juist dat dan net leest op een beroerd moment, dan wordt het wel moeilijk te geloven in een God die jou ondanks alles toch liefheeft. Mijn moeder was altijd een tevreden en dankbaar mens, maar ik bezit niet half die tevredenheid en dankbaarheid die mijn moeder wel had.

  Het zit ‘m ook vooral in de tijdgeest. Terwijl de meesten daarin meegaan, krijg ik steeds meer een nee-gevoel met de tijdgeest van nu. Maar de meesten om mij heen, durven óf het niet te zeggen, of ze zien vooralsnog niet wat er aan de hand is en hebben er dan ook geen last van. Of het nou alleen aan mij ligt?

 7. Maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 13 mei 2017 om 22:19

  Mijn moeder is 15 jaar gelden op 59 jarige leeftijd overleden. Zij was een biddende moeder en oma, mij tot een voorbeeld. Nu mag ik inmiddels zelf al 27 jaar moeder zijn en mag ik inmiddels oma zijn van 3 prachtige kleinkinderen en zijn er weer 2 op komst. Het mooiste wat je als moeder en oma mag doen, is hen dagelijks bij de Heere brengen, al zijn ze nog niet eens geboren. Wat een prachtige taak hebben we als moeder en oma. Ik roep iedereen ertoe op om dit ook alle dagen te doen. Een biddende moeder zijn net als Hanna. Dat wil de Heere ook zegenen.
  Een fijne Moederdag gewenst.

 8. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2017 om 3:59

  Aan Marian
  Vertrouwen is soms ook moeilijk, als bv het leven bij je kinderen zo anders gaat dan je graag wilt!
  Psalm 130 berijmd blijft bemoedigend:
  Ik blijf de Here verwachten
  Mijn ziel wacht ongestoord
  Ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar Woord
  Mijn ziel vol angst en zorgen
  Wacht sterker op de Heer
  Dan wachters op de morgen
  De morgen ach wanneer?

  Verheerlijkt Hem(Hoopt op de Heer) gij vromen
  Is Israël in nood
  Er zal verlossing komen
  Zijn goedheid is zeer groot
  Hij maakt op hun gebeden
  Gans Israël eens vrij
  van ongerechtigheden
  Zo doe Hij ook aan mij!

 9. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2017 om 8:47

  Hallo Dirk,

  Zoals je aangeeft in jouw goed geschreven artikel zijn gelovige moeders erg belangrijk. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik ook zo´n moeder heb gehad.

  Wat wordt er over Maria, de moeder van Jezus gezegd in de bijbel? De lofzang van Elisabet aan Maria gericht, Lukas 1:39-45. Daarna de lofzang van Maria, vs.46-56; citaat vs.48, Omdat Hij de nederigheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.

  Lukas 11:27, En het geschiedde, als Hij deze dingen sprak, dat een zekere vrouw, de stem verheffende uit de schare, tot Hem zeide: Zalig is de buik , die U gedragen heeft, en de borsten, die Gij hebt gezogen.

  En zo wordt heden ten dage nog altijd over Maria gesproken.

  Met vriendelijke groet,

  Enrique

 10. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2017 om 14:30

  Moederdag mag nooit een vereringsdag worden of zijn. Zelfs niet van de moeder van Jezus.
  Na onze huwelijkgssluiting bleven we 7 jaar kinderloos. Op gebedsverhoring kwam onze eerste zoon en noemden hem Samuel Sijbold Jan.
  Twee jaar later kwam Jeroen erbij, en die kunnen heel goed met elkaar geworden. Het is alweer 10-tallen jaren geleden. Ze zijn geschapen tot Gods eer. En we houden veel van hen.

 11. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2017 om 18:41

  Betreffende @Marian (nr. 6) wil ik zeggen, dat ik vroeger ook vaak gebeden heb als tegen een koperen hemel, waarvan ik dacht dat mijn stem niet gehoord werd. Satan lacht, als wij zo denken. Nu weet ik, dat “danken” iets is, wat satan beslist niet wil!! In de 60er jaren had ik een Bijbelleraar die het zo zei: Dank God en prijs Hem elke keer als je wordt aangevallen. Maak daar een gewoonte van, dan is voor satan de lol er heel snel af! Gebruik satan om je dichter bij God te brengen! Je bent blijkbaar de moeite waard, als hij je aanvalt!! Op zich is dat al een reden om te danken!

 12. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2017 om 22:58

  Reactie 11 zegt: Gebruik satan om je dichter bij God te brengen. Is dit de zoveelste dwaling/valse leer?!

 13. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 14 mei 2017 om 23:26

  @Ernst van Olffen (re.11).@Christi (re.8)
  Dan begin ik meteen: Ik dank God nu voor uw reactie. Ja, leren danken. Danken geeft dan ook meer vertrouwen. Wist je dat ik een heel mooi lied weet daarover: “It is Good to Give Thanks tot the Lord” (te beluisteren via you tube. Gezongen door Micha’el Eliyahu Ben David. HIj is een Messiaanse-zionistische Christen en komt uit Amerika en woont in Israël. Hij heeft ook wel eens gezongen in Nederland (Ameland). Ik raad iedereen eigenlijk wel aan om eens naar hem te luisteren en de Bijbelstudies te volgen van 119ministries. Wat mij opvalt dat er bijna altijd aangeraden wordt juist zelf alles te toetsen vanuit de Bijbel en alles in de context te lezen en zelf dus niet alles van hen klakkeloos aan te nemen. Goed uitgangspunt vind ik zelf.

  @O.Nauta (re.10) hoe wilt u dat realiseren om Maria niet te eren (c.q. zalig prijzen), als dat er wel staat in de Bijbel dat Maria zelf al zegt dat alle geslachten haar zalig zullen prijzen (zie reactie Enrique (re.9) Maar u heeft wel gelijk dat het niet een overdreven verering van Maria moet zijn.

 14. angela zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 11:03

  Marian, Wat ik weleens deed, is Psalm 136 lezen. Als je eenmaal in het ritme van de psalm zit, komen vanzelf dingen bij jezelf boven. Bijvoorbeeld: Looft de Heer voor reacties op Dirks site, want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Je kunt het zelf zolang maken als je wilt

 15. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 11:22

  Elk kind heeft een biddende moeder (en vader) nodig! Gelovige ouders hebben in het Woord van God een krachtige pleitgrond voor hun (klein-)kinderen. God openbaart Zich als de God van het Verbond, het hele Woord door. Denk aan Abram in Genesis 17 maar ook aan de stokbewaarder in Hand. 16:30,31.
  Het Verbond met Abram en zijn nakomelingen is nog steeds van kracht en de beloften die zij gekregen hebben zullen vervuld worden, laten we daar veel om bidden. Rom. 11. Vanaf de pinksterdag is dit Verbond ook tot de heidenen gekomen en allen die door een oprecht geloof in de Heere Jezus dit Verbond inwilligen/aanvaarden krijgen daardoor (met hun nakomelingen) deel aan de beloften aan Abram gedaan. Ef.2:11-13 en 19,20; Gal.3:7,14,29. Welnu wat te denken van de beloften in bijv. Jes. 44:3; 59:21 Jer. 31:33-36, ook vers 16,17. Ook de al genoemde belofte aan de stokbewaarder: gij en uw huisgezin. Ook de tekst Cor.7:14 geeft hier blijk van. Let wel, altijd eerst voor Israel, maar dan ook voor ons, gelovigen. Ga niet redeneren, het is nooit een automatisme, maar een zaak van levend geloof, wat dagelijks aanhoudt in het gebed om de beloofde zaken. Psalm 89: wat uit Zijn lippen ging blijft vast en onverbroken. Deze Verbondsbetrekking brengt verplichtingen met zich mee, nl. om je kinderen daarin op te voeden. Helaas, wij hebben dat door onwetendheid niet gedaan, maar toen de Heere ons na veel gebed en onderzoek deze dingen steeds meer ging openbaren en we gelovig begonnen te pleiten op Zijn beloften, kwam onze oudste tot geloof en daarna nog enkele andere kinderen. Nog steeds zijn er die de Heere Jezus niet kennen, maar we laten de Heere niet gaan totdat Hij ons zegent. Wij geloven dat het zal gebeuren! Ook al maak ik het misschien niet mee. Voor de duidelijkheid: we hebben 12 kinderen en 14 kleinkinderen. Soli Deo Gloria! U geschiede naar uw geloof!

 16. Christi zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 16:54

  Prachtig Arida!
  Ja, wat is het belangrijk om Gods Woorden of Beloften op onze kinderen/kleinkinderen te leggen elke dag opnieuw in volhardend gebed!
  Zijn Beloften zijn ja en amen!
  En Hebr.4:12 zegt:
  “Levend is immers het Woord van God en werkzaam en scherper snijdend dan enig tweesnijdend, en het woelt diep tussen ziel en geest, weefsels en merg, en het oordeelt overleggingen en bedoelingen van een hart.”

 17. nina zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 17:57

  Dag Marian, jij maakt heel wat reacties los, mag ik er nog een aan toevoegen??
  Zeg alles aan de Heer, Hij zal je de weg wijzen. Hij belooft het toch??
  Hij is de Enige Die we kunnen vertrouwen.
  Psalm 32 vers 7, lees maar!!

  groet Nina.

 18. Mieneke zegt:
  Geplaatst op maandag 15 mei 2017 om 21:50

  Het is goed om moeder Maria de “eer”( zalig te prijzen) te geven. Het is immers ook een profetie in de Bijbel door Maria zelf uitgesproken die zegt: van nu aan zullen mij ( Mara) zalig prijzen ALLE geslachten…
  Vrouwen/moeders hebben in de Bijbel een geweldige boodschap door te geven. Als we denken aan: Sarah, Esther, Ruth, Deborah, Rachel, Rebekka, enz.
  Christus Jezus had speciale aandacht voor de moeders met hun kinderen. Ze mochten HEEL dicht bij Hem komen.
  Moeder Maria was na Jezus Opstanding aanwezig bij de discipelen. Zij wist: haar Zoon moest ook voor haar zonden naar het vloekhout. Hij was ook haar.. OFFER LAM!

 19. Willy zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 om 12:51

  Reactie 12 J.J., met u eens, te veel eer voor satan!

 20. Xandra zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 om 17:42

  Ik denk soms dat er met moederdag iets te weinig rekening gehouden wordt met vrouwen die ongewenst kinderloos zijn. En dat kan kwetsend zijn. Eigenlijk is zo’ n dag – en ook vaderdag- voor iedereen die graag voor iemand zorgdraagt. Zo zie ik het. Lieve schatten, mensen die betekenis hebben voor anderen, belangrijk zijn voor de medemens, die heb je in vele vormen en zijn allen een zegen. Moge daar volgende moeder- of vaderdag aandacht voor zijn! Want ongewenst kinderlozen; een vergeten groep? Nee, dat moeten we niet willen!

 21. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op dinsdag 16 mei 2017 om 20:22

  Moederdag

  Moeders, proficiat! Speciaal voor u een verhaaltje, enkele dagen te laat. Maar beter laat dan nooit.
  U kunt van onmetelijke betekenis zijn voor uw kinderen. Ik herinner mij mijn moeder nog goed, meer dan zestig jaren geleden.
  Wij waren arm – en in de jaren vijftig had dat grimmige consequenties. Haar kinderen (wij) gingen gewoon naar school, maar zij deed zwaar huishoudelijk werk bij mensen die haar daarvoor betaalden. Daar kocht zij dan brood van en melk voor de gezamenlijke maaltijd, het twaalf uurtje, tegenwoordig ‘de lunchpauze’.
  Grimmig zag zij er dan op toe dat onze eerste boterham bestond uit tevredenheid.
  Verder was er dan wel kaas en voldoende jam, maar vooral, er werd gelezen uit de kinderbijbel, Anne de Vries of W. G. van de Hulst, zodat er voor ons, haar kinderen, ook een wereld open ging die ik mij nog goed herinner. Die verhalen zijn mij mijn hele leven bij gebleven, ook toen het later wat minder goed afliep. Voor kinderen is alles vanzelfsprekend en een soort eeuwigheid. Helaas kunnen die zekerheden wegvallen en dan is het fijn als je tenminste wel eens hebt gehoord van een Goede Herder die van jou houdt. Het is fijn om in Hem verankerd te zijn. Moeder had die visie en kende “het zalige vooruitzicht dat mij streelt”.

 22. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op donderdag 18 mei 2017 om 14:36

  Sjalom Dirk,

  Waar blijft de biddende vader in het geheel? Is het wel wijs om een biddende moeder naar voren te halen. Velen onder de lezers noemen Mirjam, de moeder van Yeshua als een biddende moeder. Is dat wel juist om de weg van de dwaling open te stellen voor de kerken die ontstaan zijn uit de reformatie. Hoe duidelijk staat het in de Thora om de ouders te eren, waaraan zelfs een belofte wordt toegevoegd. We weten heel goed dat uitsluitend de Eeuwige de eer toekomt. Waar mensen vereringen propageren en navolgen gaat de Bijbel gewoon weer op slot. En als die open gaat zijn het selectieve teksten waarmee men denkt dat het wel in orde is.

  Dan de bijzondere geboorte van Yeshua, om wie gaat het eigenlijk? Is Mirjam de hoofdpersoon of is Yeshua dat. Mirjam gedroeg zich bescheiden: mij geschiede naar het woord van de engel. Als ongehuwde vrouw zwanger zijn was een grote schande in Israël en toch gebeurt het. Met uitzondering van het bezoek aan haar oudere nicht Elisheva liet Mirjam zich zien. Zij verkondigde op geen enkele wijze dat zij de moeder van de Messias was. Vele generaties voor haar hebben uitgezien naar de Messias.

  Alleen Yeshua ging terug naar de hemel, daar waren voldoende getuigen bij. Nadat de gelovigen uit de volkeren zich hadden ontdaan van de Messiasbelijdende Joden stond de weg naar dwaling open. Oeps ineens Maria hemelvaart, onbevlekt ontvangen, voorspraak. Nergens staat dat in de Bijbel en de verheerlijking komt op gang. Maar ja als je een oud kerkelijk instituut bent moet je wel eens nieuwe dingen uitspreken, die totaal niet voorkomen in de Bijbel. De Bijbel blijft dan even dicht en iedereen kan zijn/haar voordeel halen uit die uitspraak. Zo is de dwaling in de kerk terecht gekomen.

  Ook de Reformatorische kerken doen uitspraken en volgen, omdat het zo vriendelijk wordt gevraagd, wat milder te kijken naar de RK dwalingen. Respect voor iedere voorganger die zich niet op een voetstuk laat plaatsen en met beide benen op de grond staat voor zijn/haar gemeente om die te dienen!

 23. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 mei 2017 om 18:07

  Helemaal eens met reactie 22

  Shalom

 24. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 22:43

  Vandaag betreurde ik de tolerantie van velen, die buiten Gods woord om, on-Bijbelse woorden aannemen.
  Deze onschriftuurlijke (woorden) en meningen schakelen het gezag van Gods Woord (Bijbel) uit, zodat het krachteloos gemaakt wordt.
  Het evangelie is nooit naar de vleselijke mens.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden