Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

‘Gaat het wel goed met u?’ (15 reacties)

Geplaatst op vrijdag 19 mei 2017, 11:58 door Dirk A A

Vaak wordt er gevraagd hoe het met je gaat. Soms uit oprechte belangstelling, maar vaak uit gewoonte. Naar het antwoord wordt nauwelijks geluisterd. En als je dan zegt dat het niet zo goed met je gaat, weet de ander vaak niet hoe hij of zij daarop moet reageren.

In veel kerken en gemeenten wordt verwacht dat je vrolijk, opgewekt en blij bent. Dat je enthousiast de liederen meezingt. En als je een keer niet meezingt en je kijkt niet blij, dan word je misschien wel meewarig aangekeken.
Overdrijf ik? Ik denk het niet. Hoeveel ruimte is er om te laten zien dat het niet zo goed met je gaat. Dat kun je maar beter voor jezelf houden.

Stel dat je geestelijk in het donker zit – dat kan – durf je daar dan mee naar buiten te treden?
Stel dat je verslaafd bent aan seks, porno, geld of aan iets anders – dat kan – durf je je nood dan te tonen?
Stel dat je wanhopig bent en de zin van het leven niet meer ziet – dat kan – worstel je daar dan in je eentje mee?

Stel dat je huwelijk, als je getrouwd bent, dreigt te stranden – dat kan – voel je je dan veilig om broeders en zusters te vragen om hulp, om gebed?
Stel dat je heel erg eenzaam bent – dat kan – voel je je dan veilig om dat met anderen te delen?
Stel dat je financieel aan de grond zit – dat kan – voel je je dan veilig om een noodkreet te laten horen?

Moeiteloos kan deze lijst verder worden aangevuld. U kunt uw eigen situatie invullen. Het gaat helemaal niet goed met u. Maar niemand weet dat. Het is uw grote geheim. Van buiten ziet het er mooi uit. Mensen kijken misschien wel tegen u op. U bent altijd vrolijk en opgewekt. U bent de sterke christen. U bent een voorbeeld voor de gemeente en vele anderen.

Terwijl u denkt: je moest eens weten. ’s Nachts lig ik te huilen in bed. Ik voel me wanhopig. Ik schaam me voor mensen en ook voor God. Is er voor mij nog een oplossing? Kan ik ooit nog vrij komen van mijn verslaving? Is mijn huwelijk nog te redden? Blijf ik heel mijn leven nog kampen met mijn psychische problemen?

Ik hoop en bid dat er mensen in uw omgeving zijn, gelovigen, met een luisterend oor, open ogen en helpende handen. Mensen bij wie je je veilig voelt. Bij wie je je niet groot hoeft te houden. Mensen die je vertrouwt, bij wie je mag huilen en lachen, met wie je kunt bidden en praten. Mensen ook, die de Heere Jezus kennen, die je bij de hand willen nemen en je bij Hem kunnen brengen.
En: zulke mensen zijn er! Ik ken prachtige voorbeelden van mensen die zich inzetten van mensen in nood.

Maar pas wel op. Er liggen hier gevaren op de loer, waar te weinig over gesproken wordt. Het is al te vaak gebeurd dat er gevoelens van intimiteit ontstonden tussen iemand in nood en die ander, die zo begripvol was, zo behulpzaam, zo liefdevol, met als gevolg overspel en echtscheiding. Wees hiervoor zeer op uw hoede. Ga als vrouw liever het gesprek aan met een andere vrouw, of als man met een andere man. Of ga samen met je vrouw of met je man, als je die hebt.
U vindt het misschien overdreven dat ik dit schrijf, maar liever een keer te vaak gewaarschuwd dan dat er weer een huwelijk door op de klippen loopt.

Durf het eens aan om te zeggen dat het niet goed met je gaat, als het echt niet goed gaat. Je hoeft je voor niemand te schamen. Ik hoop en bid dat er in elke kerk en gemeente mensen zijn die hiervoor een door God gegeven ‘antenne’ hebben. Die het aandurven om te vragen: ‘Is er misschien iets?’ of ‘Gaat het wel goed met je?’
Tegen voorgangers en predikanten zou ik willen zeggen: ‘Stel dit eens aan de orde in de prediking’. Er is zoveel verborgen nood in de gemeente.

Ter bemoediging: de Heere kent u. Hij weet af van uw lijden, uw pijn, uw verdriet. En Hij kent het lijden uit de jaren dat Hij hier een aarde was. Ik bid dat Hij u genade geeft al uw pijn en verdriet aan Hem te geven. Psalm 10:14 zegt: ‘U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.’
In Jesaja 59:1 lezen we: ‘Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen.’

Ik sluit af met bemoedigende woorden uit Jesaja 43:1 en 2:
‘Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij.
Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn,
Door rivieren, zij zullen u niet overspoelen.
Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden,
Geen vlam zal u aansteken.’

Dirk van Genderen

15 Reacties

 1. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 19 mei 2017 om 13:18

  Lieve Dirk en broer in Jeshua onze Messias, ik ben geraakt door jouw woorden, wát een onderwerp en wat een signaal ook voor de gemeenten…
  Voor de noodlijdenden onder ons: lees de Psalmen, vraag hulp in jouw/uw nood en wees een helper, en barmhartige Samaritaan.

  Waarom de Psalmen? Omdat daar alle denkbare emoties aan bod komen: wanhoop, pijn,verdriet, machteloosheid,moedeloosheid, uitputting, schaamte, veroordeeld worden, vreugde, blijdschap, troost en getroost worden, geluk enz.
  Bid zonder ophouden, blijf volharden in geloof en in gebed!
  Aan allen: shalom

 2. Dinette zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 13:13

  Alles goed? Dat wordt heel vaak gezegd als een soort begroeting. Het antwoord wat daar op volgt doet eigenlijk niet ter zake. Vaak weten mensen ook niet hoe ze moeten reageren als je zegt dat het niet goed met je gaat, ook omdat bijna niemand zegt hoe het echt met hem/haar gaat. Als we daar al eens mee beginnen: allemaal eerlijk zeggen hoe het echt met ons gaat. Bedankt Dirk om dit thema aan te kaarten.

 3. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 17:25

  Beste Dirk,

  Ik kom in een gemeente waar wij bijna dagelijks contact met elkaar houden. We weten dan ook van elkaar wat er aan de hand is. En wij proberen naar echtheid te streven. Daardoor kan de Geest van God werken. Er vindt herstel en genezing plaats. Niet op de goedkope manier van handoplegging en in Jezus’ Naam iets op te eisen, maar door gesprekken en samen dingen doen en ook doordeweeks elkaar aan te lopen als er problemen zijn. Met kennis van Gods Woord kom je heel ver als je mensen wil helpen en wat dan nog nodig is, is een stukje levenservaring. Een helper word je als God je door diepe dalen heeft laten gaan, zodat je de lijdende mens begrijpt. Als je daar zelf doorheen bent gegaan, weet je het beter dan iemand die het uit de boeken heeft gehaald. Een van de waardevolle kwaliteiten die je leert, is om geduld te hebben en te begrijpen dat de ander met een probleem worstelt die aan de buitenkant altijd verkeerd beoordeeld wordt. In dat opzicht gebruikt God vaak ervaringsdeskundigen die weten wat het is om met een dergelijk probleem te zitten. Waar wij in de gemeente veel mee te maken hebben, zijn mensen met veelal psychische problemen die in de gewone gemeentes vaak niet begrepen en geweerd worden zelfs. Helaas dat moet ik ook constateren, dat als je niet de flitsende en vlotte persoon bent, je eerder een blok aan het been bent in veel gemeentes. En helemaal erg wordt het, als ze leren dat je niet ziek hoeft te zijn. Maar sinds de zondeval is de regel eerder dat je met ziekte en dood te maken hebt, dan met succesvol en gezond te zijn. Wij kijken dan anders teveel in onze eigen kringetje i.p.v. wat er in de wereld aan de hand is. Dat is wel iets wat in veel gemeentes gecorrigeerd moet worden.

  San

 4. Blaas de sjofar zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 19:04

  Shalom

  Hele wijze woorden, ook goed neer geschreven. De teksten uit Jesaja 43 zijn erg mooi maar lees dit eens in de context, dus lees het hele hoofdstuk. Tegen wie zegt God dit en kun je dat op elke individuele gelovige toepassen? Het woord uit zijn context/verband trekken heeft de afgelopen 2000 jaar al voor veel ellende gezorgd, laten wij de generatie zijn die hier een om keer in brengt. (Ik schrijf dit in de vragende stijl zodat u zelf op zoek gaat.)

 5. J.W. van Es. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 20:04

  Stel dit of stel dat. Kan allemaal voorkomen. Ik zou er liever over praten met iemand buiten de gemeente/kerk dan met iemand binnen de gemeente/kerk. Je beste vriend(in) in de gemeente heeft ook weer een beste vriend(in), welke hij/zij volkomen vertrouwt. Daarmee ontstaat soms (vaak) geroddel in de gemeente, met alle gevolgen van dien.

 6. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 20:20

  In onze (r-k) parochie heb ik ook wel eens aangekaart dat er weer opnieuw een bezoekersgroep zou moeten zijn, omdat er mijn inziens veel eenzaamheid is, en wellicht mensen met geloofsvragen. Maar dan zegt men dat mensen er niet echt op zitten wachten. Dat is vaak ook wel zo. Maar ik zou het fijn vinden als er wel af en toe iemand langs zou komen om te praten of zelfs dat je om hulp kan vragen, meer Pro Deo, in plaats van dat alles om geld moet gaan. Het lijkt wel of we er in onze parochie, behoudens de al bestaande werkgroepen, niemand is voor deze groep. De betrokkenheid op elkaar lijkt daardoor ook stukken minder in vergelijking met de jaren zeventig, toen was er nog een Naastenliefdegroep die de mensen naar het ziekenhuis bracht en weer terug, zodat familie en/of kennissen bij een zieke op bezoek kon gaan. Het ligt soms ook aan kleine dingen. Die ondersteuning en daardoor ook bemoediging van geloofsgenoten is hier eigenlijk niet echt, in ieder geval niet genoeg. Mensen kunnen daardoor wegkwijnen. En deze tijd is al verre van gemakkelijk. Maar God laat nu wel, na drie onweren vandaag, toch weer de zon schijnen. Het zonnetje pikt nu lekker. Kijk, die heeft God toch maar mooi voor mens en dier gemaakt en een bedankje waard aan God.

 7. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 21:29

  Een Bijbel vol bemoedigingen hebben wij! Ook Numeri 11: 23 zegt: “Zou de hand des Heren te kort zijn?” Wat ik las over het vervuld zijn van de profetieën in het jaar 70, wordt in de Rooms Katholieke kerk geleerd. Ik heb veel contact met een ex-priester en hij was stomverbaasd, dat ik daar heel anders over dacht. Nu is er wel één tekst in Lucas 21, waarvan de eerste helft in het jaar 70 werd vervuld, maar de tweede helft duidelijke niet! Het gaat om Lucas 21: 24 (NBG51):
  “en zij zullen vallen door de scherpte des zwaards en als gevangenen weggevoerd worden onder alle heidenen, en Jeruzalem zal door heidenen vertrapt worden, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” Ik denk dat deze tekst geen nadere toelichting nodig heeft. Dat satan vandaag ALLES in het werk stelt, dat de tempelberg niet in Joodse handen komt, zal duidelijk zijn. Bij mijn laatste bezoek aan de tempelberg gaf God mij een knipoogje! Omdat alle christelijke symbolen op de tempelberg verboden zijn (ik mocht zelfs mijn Bijbel niet meenemen). Wat de mens niet mag deed God voor mij die dag!! Op de puinhopen van de verwoeste tempel groeien klaprozen elk met prachtig kruis er in!! Ik heb er foto’s van op mijn fb-site! Ik zal ze vanavond downloaden op mijn fb-tijdlijn.
  Die klaprozen waren voor mij een geweldige bemoediging en bevestiging.

 8. Derk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 20 mei 2017 om 23:05

  Ernst van Olfen, heeft satan in 1967 gezegevierd over Mosje Dayan? Nadat de tempelberg was terug veroverd op het Jordaanse leger werd de Tempelberg teruggegeven onder beheer van de Waqf.

 9. Avda zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 8:01

  Mag ik de vraag van ” Blaas de sjofar” beantwoorden met wat ik ooit vond: de Heer zegt dit (Jesaja 43: 1,2) tegen Jakob en wie dat is, vond ik in Psalm 24:6 “dat is het geslacht van wie naar Hem vragen; die zijn aanschijn zoeken; dat is Jakob.” En bij diegenen die de Heer bij alles zoeken, daar reken ik mezelf bij… dus Jesaja 43:1,2 gaat ook over mij!

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 11:25

  Beste Dirk,
  Dit commentaar is mij uit het hart gegrepen. Waarom?
  Jij weet nog wel, dat ik lang niet mocht en heb kunnen praten over de zelfdoding van mijn vader in 1959. In 2001 kwam ik op een “toevallige” manier in contact met jou. Sindsdien kan ik geestelijk en openhartig mijn mening over de bijbel vertellen en communiceren met mede christenen, van welke christelijke kerk dan ook. Wij zijn geestverwante broeders van dezelfde Heere en proberen de Oecumenische Gedachte, in éénheid te laten zien, horen en in praktijk te brengen.
  Aan alle mensen nogmaals: Verkondig de bijbel niet alleen naar de letter, maar vooral naar de Geest van de bijbel en leef deze voor. Hub

 11. Jesaja 56: 6-8 zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 12:05

  De vraag “Gaat het wel goed met je? ” wordt meestal met echte belangstelling gesteld, de vraag: “Alles goed?” is een algemene. Je kunt beter je verwachtingen bijstellen van je broeders en zusters, want niemand zit tegelijkertijd in dezelfde levensfase als jij. Prijst de Heer dat Hij er áltijd is, om je te horen en Hij weet wat je doormaakt. Er komt vaak niet direkt een oplossing, maar Hij zal echt meelevende mensen op je pad brengen, is mijn ervaring.
  Toen ik in psychische nood zat, werd ik heel fijn begeleid door mensen in mijn gemeente, maar het was ook héél goed dat ik terecht kon bij GGZ “de Hoop”, om alle dingen in vertrouwelijke sfeer door te nemen met een therapeut die christen is. Vanwege mijn evangelische achtergrond had ik daar eerst een weerstand tegen, want: “Is je leven vol van moeite en zorgen, zeg het aan Jezus alleen”… Toch was de stap naar een therapeut een hele goede, je leert je problemen in het juiste perspectief te zien.

 12. Dirk zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 17:12

  Dag Dirk.
  Goed dat je hierover schrijft.
  Wat mij helpt in zo’n situatie is jezelf aan de Heer opdragen en Hem je nood vertellen.
  Groter dan de Helper is de nood toch niet.Is dat niet een bemoediging voor hem of haar?

 13. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 21 mei 2017 om 19:23

  Derk (nr. 8) Het is mij nog altijd onduidelijk gebleven waarom Mosje Dayan de tempelberg teruggaf aan Jordanië. Jordanië gaf vervolgens de berg weer aan de Waqf. Op de een of andere manier, was het blijkbaar nog niet de tijd, dat de tempelberg weer onder Israëlisch beheer kwam.

 14. lois zegt:
  Geplaatst op maandag 22 mei 2017 om 13:49

  Wat mij opvalt is dat er wel naar ziekte wordt gevraagd en speciaal gebed is, maar als het psychisch is wordt het al minder, je vraagt aandacht hoor ik hierover. Ik heb 27 jaar een ernstige angststoornis, een fobie dus, door opname wist iedereen daarvan, toch vraagt niemand hoe is het met je fobie.
  Toen ik kanker had was het al moeilijk om dit te delen omdat ik de ervaring had van m’n angst daar wordt niet naar gevraagd. Dat maakte dat ik de laatste jaren in een spagaat kwam om gebed hiervoor te vragen, voelde me schuldig dat ik m’n bolwerk niet wegschopte zoals dat wordt genoemd, terwijl als ik erover kan praten en er dan letterlijk de grootste kracht vanaf gaat.
  Ik heb het eindelijk een maand geleden durven delen, maar de angst van onzin en vreemd gevonden te worden hield me zo tegen.

 15. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 24 mei 2017 om 14:28

  Bedankt Dirk. Het is waar wat je schrijft. Wij willen het niet horen of vinden het moeilijk met andermans moeilijkheden om te gaan. Of helpen op een foute manier. Terwijl iederéén met moeilijkheden te kampen heeft. Vragen heeft. enz. Tijdens mijn periode van chemokuren (trouwens angst voor de dood had ik niet, omdat ik met God overlegd had voor een derde kind als ze wel een moeder mocht hebben en niet vroeg zou sterven). Bij het bericht van kanker, ben ik naar God gegaan, dit is te vroeg. Maar ja het was een grote tumor, dus zware chemokuren. Vreselijk misselijk, je voelt je vergiftigd. Je lichaam is wrakkig. De medicijnen maken je depressief. Hoe kan een ander het aanvoelen, alleen als je er zelf doorheen gegaan bent. Trouwens lieve mensen genoeg en kaarten daar ben je heel dankbaar voor. Al wel een jaar voor de kanker had ik een boek gekocht van David Wilkerson – Geliefden Wees bemoedigd in tijden van crisis. Maar gelezen tijdens de chemokuren. Bemoedigingen, met de Heilige Geest samen geschreven. Met heel veel bijbelteksten. God was erbij.
  God zorgde al een jaar ervoor voor het boek, dat mij in de boekwinkel werd afgeraden. Bidt God of je iemand mag ontmoeten die je problemen kan begrijpen en goede raad geeft. Ik geloof dat satan het liefst wil dat je niets vertelt over je problemen, maar ze worden vaak pas opgelost als je ze in het licht brengt (dus aan de juiste persoon vertelt.) Schaam je niet, want dat komt ook van satan. Na het in het licht brengen, kan het ook helen. Wij zijn allen zondaars. God heeft zondaars lief, maar haat de zonde. Liefs.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden