Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laat D66 buiten de nieuwe regering! (54 reacties)

Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017, 11:04 door Dirk A A

D66, die zo doelbewust de ChristenUnie buiten een nieuwe regering wil houden, verdient het niet om zelf in de regering te komen. D66 kiest de dood boven het leven. Een samenleving die de dood gaat omarmen, zal op den duur ten onder gaan

Met verbazing volg ik de kabinetsformatie. En in het bijzonder de opstelling van D66-leider Alexander Pechtold. Hij waant zich de alleenheerser van dit land, die weet wat het beste is voor het volk. Andere partijen spreken er schande van, maar gaan toch met hem door. Echt zwak!
In zijn eentje vernederde Pechtold CU-leider Gert-Jan Segers door vooraf het onmogelijke van hem te eisen op voor de CU cruciale punten. Pechtold wil zijn doodsplan doorzetten, maar met de CU zal hem dat niet lukken.

Christen-politici die vast willen houden aan de Bijbel, worden steeds vaker als een bijzonder soort mensen gezien, met soms onmenselijke gedachten, omdat ze de ander het recht niet zouden gunnen om waardig te mogen sterven. En wie christenen als onbarmhartig beschouwt, ziet wellicht de Bijbel en uiteindelijk God Zelf ook als onbarmhartig. Terwijl daar beslist geen sprake van is. Segers bepleit juist meer inzet en aandacht voor mensen die hun leven voltooid achten. En hij wijst erop dat de wet voltooid leven juist een sociale en morele druk uit kan gaan oefenen op ouderen, zwakken en zieken.

De giftige pijlen van Pechtold vlogen de afgelopen weken richting Segers. Maar ze zouden ook op SGP-leider Kees van der Staaij zijn afgeschoten als hij in beeld was geweest als mogelijke regeringspartner. D66 wil wel met christenen samenwerken, als ze maar meegaand en tolerant zijn en zijn gedachtegoed omarmen. Pechtold roemt tolerantie, maar is als het erop aankomt, zeer intolerant.

Hij vecht voor zijn laatste kroonjuwelen, het ongevraagd donorschap en voltooid leven, nadat eerdere D66-juwelen als de gekozen burgemeester en het bindend referendum in de prullenbak verdwenen.

De ooit zo geroemde acceptatie van de ander lijkt zich tegen de christenen te gaan keren. Moslims krijgen inmiddels meer begrip voor hun standpunten dan christenen. Christenen moeten zich aanpassen. Ze moeten niet alleen de standpunten over bijvoorbeeld het homohuwelijk accepteren, maar zelfs omarmen en promoten.
Besef dat christenen de ander niets opleggen, wél voorhouden. Segers verplicht Pechtold niet om net zo te gaan denken en geloven als hij. Maar Segers vraagt – zeer terecht – ruimte voor zijn standpunten, om zijn geloof in de praktijk te kunnen brengen.

Is er in onze samenleving nog wel gewetensvrijheid en ruimte voor vrije meningsuiting voor christenen, gebaseerd op de Bijbel? Op een aantal gebieden niet meer, vrees ik. De seculiere meerderheid bepaalt hoe christenen zich moeten opstellen en wat ze nog mogen zeggen in het openbaar. En dat kan niet.

Ik hoop en bid dat ook CDA-leider Buma een streep trekt door de D66-plannen over voltooid leven. Laat Pechtold het lekker zelf uitzoeken in de oppositie. Ga dan nog liever voor een kabinet met de VVD, CDA, CU, SGP en wellicht nog één of twee andere partijen, en eventueel een minderheidskabinet, maar zonder D66.

Laten we kiezen vóór het leven; het ongeboren leven en het naar het einde gaande leven. Met liefde, aandacht, zorg en hulp. Blijf bidden voor de formatie. Om Gods leiding. Om Zijn zegen.

Dirk van Genderen

54 Reacties

 1. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 11:17

  Mijn oproep aan iedereen die dit leest, is om te bidden dat er een coalitie komt die recht doet aan de zwakkeren in onze samenleving, vooral als het gaat om de kwetsbare (inkomens)positie van chronisch zieken en gehandicapten en om passende werkgelegenheid voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

  Is het niet voor niets dat D66 het getal 66 in de partijnaam heeft zitten? Namelijk het getal van de goddeloze mens. Ik noem D66 ook wel gekscherend D666. Verder sluit ik niet uit dat Alexander Pechtold een 33e graad vrijmetselaar is, vrijmetselaars hebben namelijk veel macht en invloed binnen D66 en ook binnen de VVD. VVD kan er namelijk ook wat van met zaken als voltooid leven en euthanasie.

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 12:32

  Dit behoort bij de eindtijd scenario. De wereld en daaronder ook ons land wordt naar een hoogtepunt/climax geduwd. En de hoogtepunt/climax is: het openbaar worden van de valse drie-eenheid van satan, waarvan de zoon des verderfs (antichrist) de centrale persoon zal zijn.
  Voor Christenen betekent dit om de opdracht, gegeven aan de zeven gemeenten, sterk ter harte te nemen. Namelijk: “Wie overwint zal deze (= meer dan zeven zegeningen) beërven.”
  En om te overwinnen betekent het voor ons Christenen: strijden voor de goede zaak des Heren.
  Bidden, maar ook onze stem laten horen. Te beginnen in eigen omgeving en elk moment van de dag als de kansen er zijn.

 3. Willy zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 16:18

  Echter de heer Segers stelt dat de God van de christenen, dezelfde is als Allah van de islam.
  Hier heeft hij het wel mis.
  Immers de islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon. Jezus Zelf zegt: IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door MIJ. Dit maakt de islam tot een afgodsdienst.
  U hebt gelijk in bovenstaand artikel dat aan moslims veel dingen worden toegegeven en wij het onderspit moeten delven. Moslims hebben veelal voorrang op ons en daar is een woord voor: discriminatie van de eigen inwoners van dit land. Zij krijgen meestal hun zin. Hierdoor ontstaat nu juist bij de eigen bevolking, die dit opmerkt een aversie tegen moslims.

 4. J.J. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 18:49

  Dag Dirk, ik zou me maar niet zo druk maken om dhr. Alexander Pechtold, hij is slechts één van de ‘poppetjes’ in de politiek en het volk kiest… ik heb een artikel over hem in de EO-Visie gelezen (Ik ken hem niet persoonlijk) en kan alleen maar begrip voor hem opbrengen. Ik zal geen D66 stemmen, we zien wat al onze stemmen de afgelopen verkiezingen opgeleverd hebben; niets dan gekrakeel, de één wil niet met de ander en vice versa, kortom ons land raakt op den duur onbestuurbaar en dan zal er ook wel een soort van ‘lang verwachte messias’ komen, die als premier ons land dient en bestuurt.

  Stel dat alle christelijke kerken/gemeenten in ons land functioneren zoals de eerste Christengemeente in Handelingen 2 – zij stonden in aanzien bij het volk – wellicht zouden Pechtold en anderen dan meer bewondering en ontzag hebben voor Christenen, voor de kerk. En daarmee ook bewondering en diep ontzag zullen krijgen voor de Schepper/JHWH, die ook God genoemd wordt en ook hún Schepper is!

  Shalom
  Shabbat shalom

 5. Jan zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 19:26

  Nederland ligt onder het oordeel Gods omdat we de HEERE en Zijn Gezalfde verlaten hebben.
  Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen.
  We zien het overal om ons heen.

  DE overheid geeft geld voor abortusbewegingen wereldwijd.
  De doodscultuur wordt omarmt.
  Levenseinde kliniek.
  De vreemdeling met de godsdienst van de valse profeet wordt met open armen ontvangen.
  Homohuwelijk.
  Het onderwijs dat totaal verlinkst is.
  De staatspropaganda op de NPO die bijna heel de Nederlands bevolking heeft betoverd.

  Echt, dit komt niet meer goed.
  De Bijbel staat er vol van…..als de maat van de zonde vol is, dan komt de HEERE met zijn gerichten. En we zijn in Nederland in rap tempo bezig om deze maat vol te zondigen. En dan is er geen bidden meer aan. Zie de zondvloed, Sodom en Gomorra of de roeping van Jesaja…… Jes 6:9-12.

  Het hart van dit volk is vet, de oren zwaar, en de ogen gesloten.

  Als ik het raam uitkijk naar de overkant van het watertje hier, zie ik het failliet van Nederland.
  Zes stelletjes van 28-32 jaar……samenwonen, een enkele getrouwd, één al 4 relaties gehad, roken, zuipen en barbequen….. zondag en in de week. Klussen op zondag, kerkgang ho maar. En dan hebben we het over wat nu de ruggegraad van de samenleving moet zijn. Gewone Nederlanders.

  We zijn zover van het padje dat we het zelf niet meer door hebben, want kwaad is goed en goed is kwaad in dat land…..en wie merkt het nog op?

 6. Comsol zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 21:20

  Bidden, zeker!
  Reken er maar op dat er niets buiten de wil van de vader gebeurt, en die wetenschap geeft vertrouwen,
  wij willen het een en ander misschien niet maar alles gaat zoals God het wil.
  Deze lui worden gebruikt en gewogen en, vul maar in.

 7. Janny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 9 juni 2017 om 23:10

  Indien mijn volk zich verootmoedigt….etc etc.

  Laten we ons VEROOTMOEDIGEN!!!!!

 8. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 15:58

  Beste Dirk,
  De oecumenische gedachte: Opdat zij allen ÉÉN mogen zijn, in de praktijk uitvoering van ons christen-zijn. En laat zien en horen dat wij christenen zijn, ook buiten de kerkmuren in het Open-Veld, in de maatschappij en dit geldt ook in de politiek, want hier worden de ethische en moralistische wetten bepaald. Laten wij christenen, dan ook in eenheid op christelijke partijen stemmen. Het liefste had ik ÉÉN christelijke partij, want wij aanbidden allemaal dezelfde Heere, hebben dezelfde 10-geboden en leerboek, de bijbel, Jezus lessen, vooral de Bergrede enz.
  Als alle christenen dit zouden doen, dan hadden wij de meerderheid in de politiek.
  Nu stemmen veel christenen op die lijst die voor hun het meeste financieel opbrengt. Hub.

 9. maria zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 17:40

  Helaas maakt het niet veel uit de ChristenUnie wel of niet in de regering komt, te weinig zetels om het verschil te maken
  Ik vind evangeliseren erg moeilijk, mensen willen niet meer luisteren, ook een teken van de eindtijd
  Als ik de geschiedenis van Noach lees, hij evangeliseerde 120 jaar, en niemand luisterde naar hem,
  alleen zijn vrouw, zoons en schoondochters gingen in de ark, het evangelie verkondigen had dus geen enkele zin!

 10. willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 18:35

  Ja we leven echt in de dagen van Noach. Wij behoren vreemden te zijn op deze wereld, wij zijn hemelburgers door genade en we behoren anders te zijn, zoals Christus dat zegt: gij geheel anders gij hebt Christus leren kennen. Politiek en geloof gaan niet samen. Even wat anders: zelfs op publieke zender bij NPO 1 hoorde ik vloeken in de nieuwsrubriek, dat is toch niet normaal. Nee lieve mensen, laten we dicht bij Hem leven want de wereld moet Hem niet, maar wij, kinderen van de Allerhoogste, hebben een geweldige toekomst, amen.

 11. angela zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 18:44

  Het is jaren geleden. Ik werd aangehouden op het schoolplein: weet je het nu? werd mij gevraagd. Het bleek dat er een groep kinderen was die in de pauze bij de supermarkt pikte. Ze waren acht jaar. Ik was de laatste moeder die hoorde dat mijn kind ook meedeed. Geen van de moeders had wat gedaan. Ik was de enige christen en ging dus nu maar met mijn kind naar de supermarkt om het recht te zetten en vroeg een gesprek aan op school, zodat zij er ook wat mee zouden doen.
  Dirk, ik neem je niets kwalijk. Hoge bomen vangen veel wind dat is nu eenmaal zo. Maar het trof me dat je in je gebeden alleen de slachtoffers noemde. Natuurlijk vind ik ook dat het recht zijn beloop moet hebben. Maar je zal de moeder of vader maar zijn of de mentor van de klas. Zouden hun buren nog bij hen langs gaan? Hebben zij geen gebed nodig?
  Je schrijft weleens over mensen die veel op hun kerfstok hebben en die Jezus leren kennen, zouden wij dat ook voor deze mensen willen?
  Toen God het volk wilde vernietigen bad Mozes tot de Here en de Here hoorde.
  Wat zou er gebeuren als wij al onze meningen en visies eens aan de kant zetten en tot de Here naderen en vergeving vragen voor onze nalatigheid en roepen tot Hem om een hongersnood in ons land naar de woorden van God, om een geest van genade barmhartigheid en gebed?

 12. Maria George den Houdijker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 19:17

  Het is niet A in Nederland en Europa zo, maar ook in de Verenigde Staten en zelfs Canada! In Toronto, Canada hebben ze nu een wet aangenomen dat kinderen zelf kunnen kiezen of ze een jongen of een meisje willen zijn. Als de ouder of zorggever daar bezwaar tegen maakt, kan het kind aan de ouderlijke macht worden onttrokken.

  De Bijbel zegt dat er een nacht komt waarin niemand werken kan, en, als de grondslagen (het fundament van de samenleving) zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige nog doen? Bidden en Standhouden!

 13. Frea en Jan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 20:12

  Dirk, wij zijn zeer verdrietig, wij hebben van onze kleinkinderen van 16 en 14 jaar al 13 jaar niets meer gehoord of gezien, onze zoon ook niet. De kinderen zijn wel gelukkig gedoopt en onze zoon had ook gezag, maar als de moeder niet wil dat de kinderen mogen komen gaat het niet door. Nu kreeg onze zoon bericht van de oudste dat hij een vreselijke jeugd heeft gehad en wou nog iets vertellen maar heeft het niet verteld dat hij met justitie in aanraking is geweest, dat hoorde onze zoon door een brief die hij kreeg. Dat dit in Nederland kan en mag. God zal alle tranen van onze ogen wissen staat in de bijbel toch? Volgende week is de oudste jarig, geen kaartje sturen wij. We weten niet waar ze zijn. Geen liefde geven, geen arm om ze heen, wat komt ervan terecht. Willen jullie voor deze jongens bidden?

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 20:22

  Uit de kabinetsformatie wordt het steeds duidelijker, dat regeren al lang geen “roeping” meer is! Ieder zit er voor zijn eigen belang en eigen portemonnee. Over het “landsbelang” wordt zelfs niet gesproken. Niemand die het merkt. Dat gaat al heel veel jaren zo. Dat Nederland bovendien antisemitisch is, leerde ik al als kind tijdens de razzia’s tijdens de laatste wereldoorlog in Amsterdam. Kijk ik naar de toestanden van vandaag in Nederland en in de hele wereld, dan zie ik, dat er een “sluier” ligt over de hele mensheid. De mensen zijn ziende blind voor wat er om hen heen gebeurt. Behalve bidden, kunnen we als eenling weinig uitrichten tegen een wereld, die zo nodig “tolerant” moet zijn. Men is overigens plotseling niet meer tolerant als het over Israël gaat. Dat er een sluier over de mensheid ligt, die moet worden weggenomen, daarover profeteert Jesaja:
  “En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.” (Jesaja 25:7 – 8).

 15. tvdhave zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 20:57

  Helemaal met Janny eens, als we ons mogen verootmoedigen, de enige weg.

 16. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 22:56

  Beste Dirk,

  Ik ben het met Ernst eens! Nederland is anti-semitisch!
  Ook nu steeds meer anti-christelijk! Want de weg voor de Anti-Christ
  wordt zo geplaveid door de geest van de anti-christ binnen de landelijke
  politiek en in het bijzonder van D66(6).

  San

 17. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 22:59

  Volgens mij is Pechtold in 2012 mee geweest naar de bilderberg vergadering, zou dat ook wat met zijn huidige bemoeienis met de kabinet-samenstelling te maken hebben? Men wordt niet voor niks uitgenodigd bij een bilderberg vergadering!

 18. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zaterdag 10 juni 2017 om 23:43

  De strijd om Jeruzalem heeft een aanvang genomen
  Allereerst Dirk bedankt voor de gelegenheid om het woord te mogen voeren zo nu en dan, het gaat om zeer diepe gronden, bravo Dirk.
  Het lijkt dat Nederland failliet is, zo werd er gesteld, met aangetaste fundamenten en te kort schietende verantwoordelijke personen.
  Ongetwijfeld is dat maar al te waar – het zou een aansporing moeten zijn voor ons om het WEL goed te doen.
  Dit is lastig vaarwater, want ik heb de indruk dat kerkmensen niets HOEVEN te doen (?).
  Zij houden zich in elk geval niet bezig met priesterwerk. Het huwelijk heiligen hoeft ook niet (?). Kortom, men is niet bruikbaar in het koninkrijk van God, waar alleen maar wordt gevraagd of men een kanaal kan zijn van Gods Geest, een instrument in de hand des Heeren, zodat HIJ regeert.

  Lukt het ons nu, in 2017, om de dienst tot een goed einde te brengen, dan… voltrekt God door ons heen een strafgericht en komt er de nodige speelruimte voor onze kinderen en gelovigen.
  De zondaars ontvangen dan een dwaling, zodat zij de leugen geloven, omdat zij de waarheid niet hebben liefgehad. Er volgt dan een beoordeling door Jezus, de Rechter.

  Maar dan ontstaat er ook een belangrijke vraag: waarom lukt het ons nu in 2017 wel en lukte er rond 1940 niets?

 19. Stadina. zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 0:02

  Dirk, is dat echt waar, wat Willy (3) schrijft: “Dhr .Segers stelt, dat de God van de christenen dezelfde is als Allah van de Islam”.
  Daar ben ik erg van geschrokken en kan bijna niet geloven, dat dat waar is!!
  Zegen toegewenst.

 20. Daniel zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 9:27

  Beste Dirk,

  Naast de partijleiders in deze informatie ronde zouden wij ook moeten letten op de nieuwe informateur, minister van Staat, Tjeek Willink. Een componente man die homo blijkt te zijn.

  Laten we bidden dat de informatie ronde naar Gods wil mag verlopen!

  Zegen groet,

  Daniël

 21. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 12:04

  Is dat inderdaad echt zo? waar kunnen we deze bron vinden? Het verbaast me echter niet hoor.

  Sommigen zeggen dat moslims hun broers zijn… terwijl Jeshua, Jahweh’s enig geboren Zoon zegt: een ieder die Mij volgt is mijn broer, mijn moeder en mijn zus.

 22. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 12:15

  De christelijke politiek las ik eerder al, biedt ons als enkele lichtpuntje’s nog iets. Maar de nacht is reeds ver gevorderd, de Dag komt! Dat wordt de wandel in het volle licht voor mij. Nu is en blijft de schepping nog aan de vruchteloosheid onderworpen.
  In het Vrederijk zal niet iedereen (zondaren niet) zich vrijwillig onderwerpen. Onwilligen verkochten hun ziel en lichaam reeds aan Gods tegenstander. Ze stemden en kozen voor het hier en nu. Ze volgen de valse profeet hebben het merkteken van het vreselijke beest genomen, dat aan de macht komt. Ze hebben geen Elia-houding maar nemen een Elia-houding aan. Lucifer heeft hen kunnen misleiden.
  Wanneer alles neerwaarts gaat en zij(de wereldse mens) hun eigengemaakte godsdienst oprichten, politieke systeem in een Babylonisch rijk gaan gieten dan…. Gelovigen gaan dan hun ogen opwaarts heffen, want hun verlossing genaakt.

  Hopend blijft/wordt D66 nog even ingeblikt.

 23. Berend zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 13:10

  Dat hoor ik ook vaak op deze site dat de Christenunie dat zou zeggen. (reactie 3 en 18) Ik weet daar niets van, alleen dat de CDA dat zegt.

 24. Hans zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 14:07

  Shalom geliefden, wij zijn kinderen van de laatste generatie, de HEER heeft mij dat een ruim een halve eeuw geleden al duidelijk gemaakt! Nu zie ik de laatste puzzelstukjes van Gods openbaring op zijn plaats vallen. De sluier wordt geleidelijk opgeheven bij Gods volk Israël, velen erkennen de Messias, de stammen keren terug volgens de beloften en de profetieën! En de volken (VN) gaan samenspannen tegen Gods oogappel Israel! De antichrist wordt opgericht tijdens geheime sessies op “Bilderberg conferenties” door de kliek van vrijmetselaars en illuminatie en meer dat soort satanisten!!!
  Maar alles verloopt volgens Gods plan, aan ons de keus: gaan wij voor Jezus onze held, redder, verlosser en koning. Of kiezen we voor aardse schijnzekerheden ons voorgespiegeld door de tegenpartij: de vorst der leugen! EEN TUSSENWEG IS ER NIET! 100% voor Jezus of 100% voor satan!?
  Kiest dan heden wie gij dienen/volgen zult!

 25. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 14:20

  Dankbaar mogen wij zijn met de christelijke partijen, zoals Christenunie en de SGP.
  Dat dit in Nederland nog kan. Gods woord en Geest is nog steeds aanwezig, in onze politiek.
  Mooi om te horen en te zien, dat er daar gebeden wordt, en lofliederen worden gezongen.
  Dankbaar mogen wij zijn, wetende dat wij het licht mogen laten schijnen in deze maatschappij.
  Een voorrecht hebben wij, wij als wedergeboren christenen.
  Wetende dat het met ons goedkomt, zolang wij in de Here Jezus blijven geloven.
  Laten wij ons negatief uit over de goddelozen. Of zetten wij de Here Jezus op de eerste plaats, en bekommeren wij ons om de mens. Net zoals Here Jezus deed hierop aarde. In dienst staan van de mens, die onze lieve Vader niet kent.
  Of denken wij aan onze verworvenheden, die wij als christelijke maatschappij eens hadden.
  Of schept het nieuwe mogelijkheden?

  Vr gr rene postma

 26. Jos zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 14:38

  Er is niets nieuws onder de zon, maar we mogen op Hem vertrouwen.
  Exodus 14:14 De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
  Een geweldige belofte voor hen die geloven in Christus Jezus onze
  Heer en Heiland.

 27. Elena zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 19:28

  Heer van Genderen, je mag niet zomaar de PVV uitsluiten en vergeten !!!

  De christen-fundamentalistische SGP wil een Nederland ZONDER islam. In een manifest (31 Jan 2017 – De Tafel van Tijs!) presenteerde de partij haar anti-islamstandpunten. Zoals wel vaker het geval is bij overtuigd religieuzen, meent de SGP dat er geen beter geloof is dan het christendom en stelt de partij haar religie dan ook boven de islam. Ook al zijn alle mensen volgens het christendom gelijk geschapen. De SGP maakt dan ook handig gebruik van de door Geert Wilders verzonnen truc: door het over de islam te hebben in plaats van moslims, al zijn zij uiteindelijk degenen waar het om gaat, omzeilt de partij handig dat probleem.

  In het SGP manifest staat dan ook:
  ” Alle mensen zijn gelijk geschapen. Dat is een fundamenteel uitgangspunt in de Westerse traditie. Alle mensen hebben dus gelijke rechten. Ook voor moslims moet Nederland een veilige plek zijn. Sterker nog, we hebben iedere naaste zo lief als onszelf. Die waarde mogen we nooit loslaten. Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten. Het is hoogst onverstandig om alle godsdiensten over één kam te scheren. ”

  De SGP schuwt er ook niet voor Wilderesque metaforen te gebruiken, zoals “gevoelens van onbehagen en vervreemding dringen zich temeer op naarmate de buurt gehuld wordt in een islamitisch gewaad”. Ook pleit de partij voor een soort moslimban: islamitische asielzoekers die op de vlucht zijn voor terreur/ geweld of oorlog zouden in mindere mate opgevangen moeten worden.

  Is de islam een godsdienst ? Is Satan een “God” ? Tegenstellingen in ALLE dingen zijn noodzakelijk, nietwaar… Heer van Genderen ? om de eeuwige doeleinden van God teweeg te kunnen brengen. Indien die er niet was, kon er géén rechtvaardigheid worden teweeggebracht, noch goddeloosheid, heiligheid noch ellende, goed noch kwaad !?! Zoals Willy # 3 terecht schrijft : “Immers de islam ontkent het bestaan van Jezus als Gods Zoon”. OPENBARING 17:5 moeder van de hoeren – rk kerk en islam !! The Islamic-Vatican Connection by Walter Veith !!! https://www.youtube.com/watch?v=CSHenSfLh2s

 28. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 21:47

  Ik kan niet anders dan je volkomen gelijk geven, Dirk. Absurd zoals Pechtold handelt.
  Deze man moet (ondanks dat hij niet gelooft) toch rekening houden met een teneergang
  in zijn regeerperiode. In het verleden zijn meerdere politici afgezet door Goddelijk
  ingrijpen. Ik hoop van harte dat deze man ter elfder ure nog op zijn zienswijze terugkomt.
  Hij vecht niet tegen Christenen, maar tegen een Almachtig God.

 29. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op zondag 11 juni 2017 om 22:23

  Sjalom Dirk en anderen,

  Wat kunnen mensen zich toch druk maken over een standpunt. Ook de heer Pechtold die meent dat de mens autonoom is zal door de Eeuwige zomaar terzijde worden geschoven. Velen zien dit als een politiek spel en een krachtmeting. Ik zie het als een geestelijke strijd die gaande is. Daarbij denk ik aan het voorbeeld van Achitofel, de vriend van David die zich aansluit bij Absalom die de macht wil grijpen. Zodra David dat hoort bidt hij tot de Eeuwige, dat de raad die Achitofel uitspreekt verijdeld mag worden.

  En juist waar een geestelijke strijd gaande is hebben wij slechts een machtig wapen in handen die alle plannen van de tegenstander teniet zal doen. Het gebed: verijdel de doelstelling van deze groepering die ook mijn leven, wanneer ik hulpbehoevend zou worden, mij uit humaniteit een spuitje zal geven. Hoe komt het dat we zo liberaal zijn geworden? “Baas in eigen buik” is al vele decennia achter ons. Nu klinkt de roep “baas over mijn eigen leven”.

  Waarom zijn er zoveel hobbyisten in onze regering die hun persoonlijke idool koesteren als zijnde kroonjuwelen? Het is klatergoud en ijdelheid in de ogen van de Eeuwige. Waarom overkomt ons dit alles in deze tijd van ons leven? Met het snelle internet flitsen de meningen door deze wereld. Men gaat voorbij aan de Wettige Eigenaar van deze wereld en van rentmeesterschap heeft men nooit gehoord. O ja, klimaat, leuk want dat leidt de aandacht af van achterkamertjesplannen. Zo strompelt ons land, ja de gehele wereld voort op weg naar de laatste dag waarop de Eeuwige zegt: het is nu genoeg geweest. Oeps, de christen die uit sympathie op partijen die haaks staan op de Bijbel hebben het proces daarmee versnelt. Nu komt het er nog meer op aan waar we staan als gelovigen. Bidt mee om de terugkeer van onze Messias Yeshua in onze dagen!

  En zomaar opgemerkt denken nog velen dat Allah dezelfde is als de G’d van Israël. Zij vergissen zich, Allah is een titel van god. De G’d van Israël heeft een naam יהוה.

 30. Karel zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 12:04

  Ik ben er van overtuigd dat de D66 leider onder directe invloed van Satan staat. Helaas heeft hij dat zelf niet door!! Wie o wie kan hem dat verduidelijken. Als broeder Segers van een islamitische afkomst zou zijn geweest, dan zou D66 leider door middel van een mes om het leven komen. Ik ben niet haatdragend maar eerder een bidder voor de D66 leider dat hij zich zal buigen voor JEZUS! Dan zal Satan van hem wijken. Vergeet niet dat GOD de mens bijna Goddelijk heeft geschapen.

 31. Ad zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 12:40

  Broeder Dirk!! Ik stem met je column in voor de volle 100%!! Het is opnieuw de spijker op de kop! Een rijke zegen van onze God op al je werk toegebeden!!

 32. Roos Hazelzet zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 13:46

  Mijn gebeden gaan ook uit voor de daders en de ouders van hen….bidden voor de regering hoort erbij!

 33. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 15:05

  Gert-Jan Segers, houd vol! Wij blijven bidden voor de regering.

 34. San zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 16:16

  Een voorbeeld van anti-semitisme heb ik meegemaakt toen een Messiasbelijdende broeder openlijk werd uitgescholden in een gemeente in Nederland: “Joden zijn hier niet welkom!”
  En dat is meer dan 17 jaar geleden. En daarom dat op zulke gemeentes de zegen van de Here onmogelijk kan rusten.
  En in de tussentijd is de jodenhaat met rasse schreden toegenomen. Ook behoren veel gemeentes in Nederland niet meer tot de Geest van God die ik alleen vertrouw. Maar doen zij mee met Rome, die van alles en nóg wat belooft, maar eigenlijk een heel andere agenda heeft. Ikzelf duik onder in een huisgemeente.

 35. Juan zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 19:08

  Het zijn nu de tijden waarvan Jezus zei dat we onze ogen naar boven gericht moeten houden. Gods zegen iedereen!

 36. Een zuster zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 19:35

  Na alles gelezen te hebben, wil ik toch wijzen op het vele goede dat er ook nog is in ons land! Om maar wat te noemen:
  Let op de vele! jongeren die naar de Jij daar! en Volg Mij! avonden gaan, volg het maar eens op YouTube! Zooo mooi!!
  Opwekking Biddinghuizen, Nederland zingt, GrootNieuwsRadio, er zijn nog bomvolle kerken te vinden!, waar heel veel jongeren de afgelopen tijd belijdenis van hun geloof mochten afleggen!
  We mogen Dirk van Genderen hebben, de marsen voor het leven! in december, waar honderden aan mee doen, o.a. laten we deze zegeningen tellen!

 37. Bea Woudstra - Kuipers zegt:
  Geplaatst op maandag 12 juni 2017 om 20:56

  Pechteld is net zo sluw als satan, ook hij verpakt zijn, door God, ‘verboden vruchten’ in halve waarheden. Waren het maar duidelijke halve leugens dan zouden we ze veel makkelijker herkennen, hoewel ……… ook voor onze (christelijke) ogen lijkt soms een dikke bedekking te hangen.

  Gods woord waarschuwt ons niet voor niets om op onze hoede te zijn voor de grote verleider met zijn slinkse streken.
  Laten we Jezus, Gods Zoon geen moment uit het oog verliezen en ons in álles laten leiden door zijn Woord en zijn Heilige Geest. Alleen dán zijn we veilig.

  Shalom en groet,
  Bea WK, Eastermar

 38. J.J. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 om 11:20

  Dirk, sorry, het is verschrikkelijk wat hier óver Dhr. Pechtold gezegd wordt, hij wordt vergeleken met satan en zijn sluwheid, het is om je ‘dood’ te schamen, ik lees hier dat er christenen zijn die Pechtold oordelen en veroordelen. Wat zegt Jeshua, de Heere Jezus hiervan? Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt, wie is de Rechter van hemel en aarde?!
  je kunt hooguit iemand beoordelen op zijn/haar woorden en/of daden, het oordelen en veroordelen komt ons echter niet toe! Het is schokkend om hier te lezen dat er geen innerlijke ontferming is naar de medemens, keihard en harteloos! Dit is dus de boodschap die de wereld mee krijgt van christenen! Wat zou Jeshua doen? Hij zou Pechtold met innerlijke ontferming benaderen en hem liefdevol doch haarscherp wijzen op wat er in die man leeft en hem NIET oordelen en vergelijken met satan, lees maar hoe Jeshua de Samaritaanse vrouw behandelde, de overspelige vrouw. Jeshua veroordeelde nooit iemand, Jeshua haatte en haat de mensen niet, Hij haat alleen de zonde en wat ik hier lees, die harde woorden naar dhr. Pechtold toe, ik raad de mensen aan die hier zo harteloos en veroordelend over hem schrijven, dit gewoon in een persoonlijk gesprek tegen Pechtold gaan zeggen gewoon face to face.
  Liefde voor een zondaar hebben, dát is waar het om gaat en geen liefde voor de zonde hebben en wie zonder zonde is werpe de eerste steen!!!

  Al die veroordelende woorden die ik hier lees komen rechtstreeks uit de duisternis.
  Dirk wilt u deze reactie alstublieft plaatsen, alvast dank.
  Shalom

  Veel wijsheid inzicht en geduld toegewenst in het werk wat je doet voor onze Schepper! Er staat geschreven: alles wat je doet doe dat tot eer van JHWH, de Heere God (deze woorden staan in de Bijbel, Gods Woord!)

 39. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 om 12:04

  Sjalom Dirk en anderen,

  Nu is de focus (helaas) slechts op de heer Pechtold gericht. Als vertegenwoordiger van een standpunt wil hij dat in een wetsvorm verankeren in de samenleving. Hij heeft al veel medestanders, zijn eigen partijgenoten om zich heen verzamelt. Maar laten we ook eens kijken naar de andere kant die ook de nodige spanningsvelden in zich heeft zitten. Als je een rondje maakt langs de Nederlandse kerken met de vraag geloof je in een eeuwig leven en in de opstanding van het lichaam scoor je geen 100% meer. In datzelfde rondje moet je de vraag eens stellen over het anders geaard zijn en hoe we daar mee om moeten gaan zijn is ook die uitkomst beschamend te noemen. Kortom we hebben genoeg boter op ons hoofd en dienen ons bescheidener te gedragen. Ook de tegenstander van het christelijk geloof weet dat en maakt daar heel handig gebruik van te maken.

  Gaan we echt een rondje door alle politieke programma’s dan zit daar natuurlijk veel goeds in verpakt wat de kiezer aanspreekt. Dat is de reden waardoor er semigrote machtsblokken zijn ontstaan. Het lijkt wel of een deel van hun doelstellingen rechtstreeks uit de Bijbel komen, zoals rentmeesterschap, sociale verhoudingen enzovoort. Het wordt pas interessant als we gaan vragen naar hun motivatie van hun doelstellingen. Natuurlijk is er bij alle groeperingen een grote gemene deler te ontdekken. Echter hun persoonlijke uitstraling en hun taalgebruik sluiten mensen (bij voorkeur) al uit.

  Ook in het heel hartelijk oneens zijn met elkaar bestaat er toch de mogelijkheid om een regering te vormen. Verkiezingsretoriek zijn voorstellen hoe het land gediend wil worden. Wie zich verdiept in het totaalplaatje van een partij en hun gedrag prikt daar dwars door heen. Dat leert ons dus om politici te bevragen naar hun motivatie waarom er iedere keer weer een stokpaardje van stal gehaald moet worden.

  Kijk ik naar de kerken dan zie ik: wees welkom; maar als je anders bent ga dan onze deur niet naar binnen. Waar is de ontferming? De warme deken? De ongelovige ziet heel scherp en biedt (helaas) surrogaat aan.

 40. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 juni 2017 om 13:51

  Bedankt Dirk. God is liefde bij Hem is alles wat de mens nodig heeft en gelukkig is in alle omstandigheden. Toch heeft de gelovige mens het geluk niet in zijn of haar hart altijd. Daar is belijden van zonden voor nodig soms ook van ons land. De gelovige moet weten God is Liefde. Wat is Liefde, dat is doen en niet doen als God dat vraagt. Bij verlaten van God zijn er al gauw foute beslissingen tegen Gods wil in. Beslissingen zogenaamd uit liefde. Satan is de grote leugenaar en moordenaar zonder God kan hij zijn gang gaan. Onze wapens gebed maar ook de waarheid naar boven brengen. Vrouwen die abortus plegen krijgen vaak problemen door schuldgevoelens na volgend kind die leeft en komen vervolgens in de psychiatrie terecht daar wordt vaak niet over gesproken. Levens beeindiging geeft vaak enorme problemen bij de nabestaanden of gaan hetzelfde doen. Wat is gemakkelijker pleeg maar abortus of beeindig maar je leven of probeer een liefdevolle oplossing te vinden , die met God altijd te vinden is. Leef je kinderen na God is in alle omstandigheden betrouwbaar er is geen probleem of breng hem naar God hij is liefdevol en doe dat als gelovige ook met je naaste. Een moslim heeft niet de Here Jezus moet dus met al zijn zonden rondlopen hoe kunnen ze gelukkig zijn. Een moslim vrouw zei tegen mij maar jij hebt de Here Jezus. Ja het geluk van een Christen en ook nog de Heilige Geest waar je alles aan kunt vragen ,want die kent iedere situatie zit ik goed , wat moet ik zeggen enz. Een Christen moet de gelukkigste mens op aarde zijn of niet?

 41. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 14 juni 2017 om 18:21

  Vervolg op reactie 8.
  Hierin doe ik een beroep op alle Christenen om op een christelijke partij te stemmen. Want ook in de politiek geldt de oecumenische gedachte. Gaarne uw reactie. Hub.

 42. Janita zegt:
  Geplaatst op donderdag 15 juni 2017 om 0:10

  Beste J.J.

  Ik ben het niet met u eens. Ik zal de details besparen, maar het is nog erger met dhr. Pechtold gesteld dan hier verwoord wordt. De waarheid mag gezegd worden en Gods Woord is er heel duidelijk over dat wij rechtvaardig (op basis van waarheid en Gods Woord) mogen oordelen. We worden zelfs opgeroepen om de duisternis te ontmaskeren. Sowieso zegt de Bijbel dat een ieder die ontkent dat Jezus de Zoon van God is de geest van de antichrist (satan) in zich heeft. Er is geen grijs gebied bij God. Of je dient God of je dient satan, of dit nu bewust of onbewust is. Als een regeringsleider uitgenodigd is voor een Bilderberg-conferentie, dan weet ik hoe laat het is. Men krijgt daar instructies om de satanische aganda van de satanische machthebbers in deze wereld door te voeren. Ook is het niet waar dat God alleen de zonde haat. David schrijft in de Psalmen dat God de zondaar verafschuwt. Uit ervaring weet ik dat verafschuwing dieper gaat dan haat. Als David een fout in zijn woordkeuze had gemaakt, had God wel voorkomen dat deze fout in Zijn Heilige Woord terecht was gekomen. Natuurlijk moet de liefde voorop staan en is God vol liefde en vergeving, maar christenen vergeten tegenwoordig nogal eens dat God vooral heilig is en dat Hij de zonde haat. Als God zoveel liefde voor de zondaar had, zou hij hen (als zij niet tijdig veranderen) niet voor eeuwig laten branden in de hel. Hetzelfde geldt voor Jezus. Hij was en is vol liefde en genade, maar ook Hij was tegelijkertijd bikkelhard naar en over de huichelaars en kwaaddoeners in die tijd en onze tijd. Als Johannes de Doper het woord ‘adderengebroed’ in de mond mocht nemen, mogen wij een persoon die overduidelijk en gewetenloos een satanische agenda uitvoert ook een satanist noemen. Het is wat het is.

 43. Léon van Duren zegt:
  Geplaatst op vrijdag 16 juni 2017 om 18:49

  Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen staat geloof ik in exodus 23 : 2 . Laten wij ons vast verheugen om in de misschien wel nabije toekomst met YESHUA HAMASIACH te regeren !!! Dit regeren met HEM overstijgt alles!! Nu mogen we nog een korte tijd schade lijden!!Shalom van Léon van Duren

 44. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juni 2017 om 15:04

  Wat heeft een partij die het gezag van de Heer in de gemeente opzij zet door de vrouw in het ambt toe te laten, nu te bevelen aan hen die buiten zijn. Doe de boze uit uw midden weg zegt de Heer. Of hebben we de Heer al buiten gezet? Het RK geen vervloekte afgoderij meer noemen is ook al zo’n laffe beslissing. Sinds wanneer staat er in de bijbel dat Maria onze middelares is? En de Islam is ook een vervloekte afgoderij. Lees de brief van Paulus aan de Galaten en de brief van Judas.

 45. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 17 juni 2017 om 22:18

  Hub. Eussen vraagt om een reactie. (#41)
  Ik heb op een christelijke partij gestemd, om enig tegenwicht te bieden tegen partijen als D66. Je stelt dat in de politiek de oecumenische gedachte geldt. Ik ben het voor een deel met je eens. Dit gezegd hebbende moet ik mijzelf elke keer opnieuw afvragen: zal ik nu weer op de CU stemmen? Ja, zolang bepaalde christelijke principes duidelijk naar voren komen, nee indien de christelijke principes teveel verwateren.
  Wat de oecumenische gedachte -ervan uitgaande dat je ook de R.K. Kerk een stem wilt geven- ,betreft dit is een beweging/gedachte die gebaseerd is op ‘een-iedere-mening-telt-politiek, en vermenging. De zgn. eenheid is gebaseerd op een soort grootste gemene deler, en zeker niet op de Bijbel.
  De R.K. Kerk leert dat Maria medeverlosseres is. Met een kerk die dit soort dingen leert kun je niet serieus een ‘coalitie’ smeden.

 46. Christi zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juni 2017 om 10:09

  Aan Janita,
  Is het niet zoals in 1 Cor.5:11-13 dat we alleen elkaar kunnen corrigeren in eigen kring/vergadering/gemeente en dan ook nog in Zijn Liefde!
  Al moeilijk genoeg!
  Yeshua deed dat naar de Farizeeers….Mattheus 23…..en Hij kende hun hart, dus was het altijd rechtvaardig!
  Vs 13 zegt:”Hen, die buiten zijn, zal God oordelen.”

 47. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juni 2017 om 22:06

  @Dirk: U schrijft: “Ik hoop en bid dat ook CDA-leider Buma een streep trekt door de D66-plannen over voltooid leven. Laat Pechtold het lekker zelf uitzoeken in de oppositie. Ga dan nog liever voor een kabinet met de VVD, CDA, CU, SGP en wellicht nog één of twee andere partijen, en eventueel een minderheidskabinet, maar zonder D66.”

  Met de eerste zin ben ik het wel met u eens. Maar Pas Op: Het is wel Minister Schippers (samen met nog iemand)van de VVD geweest die het wetsvoorstel over Voltooid Leven ingebracht heeft, die nog veel verder gaat dan nu toegestaan is. Dit zal heel veel consequenties hebben. In NRC van zaterdag jl. stond in dat de praktijk nu al zo is dat die dokters in de Levenseindekliniek het steeds normaler zullen gaan vinden mensen te gaan doden. De chronisch psychiatrische patiënten en dementerenden zijn feitelijk al in gevaar. Bovendien staan zelfs een aantal zorginstellingen achter de Vereniging van Vrijwillige Euthanasie.

  Ik weet niet wat het CDA gaat doen en of S. Buma in dit soort kwesties zijn rug zal rechthouden, dat is te hopen. Wat zou ik graag pleiten voor een goede en intensieve samenwerking van alle Christelijke partijen. De haat is namelijk steeds groeiende ten opzichte van alle christenen.

  Het zal erop of eronder zijn. Ik zag het ook met afschuw aan wat Alexander Pechtold (ex-katholiek) aan het doen is.

  Inmiddels schijnt de Christen Unie weer een kans te krijgen. Voor tweede keer formatie mislukt met behulp van Groen Links.

 48. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 18 juni 2017 om 22:21

  Het kwade moet genoemd mogen worden. Maria is niet zo geliefd lijkt het soms bij protestant-christenen en bij katholieken is het te overdreven en ze gaan soms wel erg ver. Maar het volgende, misschien heb ik het al eens eerder naar voren gebracht las ik al eind jaren zeventig op de Maria-Kalender: “We leven in onze samenleving in achteruitgang en verval als de zonde geen zonde meer genoemd mag worden.” Is juist niet dat wat er in onze en ook in andere samenlevingen aan de hand is, met name in West-Europa en in de U.S.A.?? Ik had dit stukje zelfs opgehangen in ons toenmalige gemeentehuis in ons dorp. En zie eens wat er gebeurd is vanaf de jaren zestig? De normen en waarden van toen zijn wel drastisch veranderd (ook in wetgeving) vergeleken met nu! En dan heeft Alexander Pechtold het over ‘GEDEELDE Normen en Waarden’. Hoezo gedeelde normen en waarden? Delen wij allen anno NU dezelfde normen en waarden? Die zijn toch inmiddels wel erg veranderd. En je wordt tegenwoordig steeds meer aangevallen als je er tegenin gaat. Althans dat is mijn ervaring, ik weet niet hoe anderen dat hebben. En hoe ga je er dan mee om. Het is soms echt één persoon tegenover één of meerdere mensen.

 49. Parels zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 16:10

  Wat is het moeilijk om in Nederland nog iets te mogen zeggen over zonde en zondige wegen. Want iedereen is vrij om te doen en laten wat ie wil. Maar wie staat voor Gods Woord zal door de wereld niet begrepen worden. Zij zullen ons uitspugen en vervolgen. En waarom mag SGP niet zeggen dat zij vinden dat niet alle godsdiensten gelijk zijn? Dat is toch ook zo? Het christendom is toch de ware godsdienst, ik heb het niet over de kerkmensen maar over gelovigen, die Hem echt kennen. Die mening mogen wij in tolerant NL toch ook hebben? De moslims zeggen dat ook van de islam. Mag dit niet meer gezegd worden? Dat betekent dus onderdrukking van de mening van de christen.
  En dan het volgende: Durft u uw medebroeder in Christus nog te wijzen op zonde? Mag zonde ook gewoon nog zonde genoemd worden? Of moet alles met de dekmantel der liefde en onder de noemer van tolerantie weggemoffeld worden. Velen zeggen: we moeten elkaar liefhebben en niet oordelen… Oordeelt niet opdat jij niet geoordeeld wordt! Maar deze tekst gaat over de ander op een zonde wijzen waar je jezelf schuldig aanmaakt… hypocriet zijn dus. In Hebreeën staat: Vermaan elkaar elke dag!! In de Galatenbrief wordt hier ook een oproep voor gedaan.
  En dan is de vraag: wat is dan zonde. Dan komen we tot de kern. Is het Woord van God onze enige toetssteen of schrappen we en veranderen we maar raak. Op welke gronden gaan we vermanen als Gods Woord maar half geloofd wordt. Wanneer we het Woord niet meer 100% als waarheid aannemen, hebben we niks meer te zeggen tegen een ander.
  Mag een ander ons op zonde wijzen? Om de vermaning te kunnen incasseren zullen we dicht bij de Heere moeten leven, zodat we de vermaning van een ander (als deze Bijbels is) kunnen accepteren als het steentje van de Goede Herder om jou weer terug te leiden naar de kudde. Wanneer we zelf nog koning zijn in ons leven, heeft de vermaning van de ander ons niks te zeggen.

 50. Parels zegt:
  Geplaatst op zondag 25 juni 2017 om 16:22

  En dit nog over het aftakelen van Nederland. Wat zien we een zonde. Het neemt hand over hand toe. verkrachtingen, moorden, abortussen en euthanasie, vrijheid blijheid… iedereen moet kunnen doen wat ie wil. En dat is voor God een vreselijk aanzien.. hoeveel geduld heeft Hij met Nederland? Hoelang zal Hij dit dulden? En hoe hoog is onze nood voor degenen die buiten Christus leven? Hoeveel heeft u voor de verkiezingen gebeden? Hoeveel bidt u voor Pechtold, dat de Heere hem krachtig wil omzetten, of de Heere hem persoonlijk wil ontmoeten? Hoeveel christenen praten wel over de slechtheid en zonde van Nederland, serveren allerlei mensen af maar bidden niet voor onze leiders.
  En laten we inderdaad de zonde blijven benoemen, maar de zondaren lief hebben. Laten we elkaar opzoeken als christenen in bidstonden en breng deze zonden in gebed net als Daniël dat deed, hij beleed de zonde van zijn volk. En bidt om Gods genade, pleit op Zijn liefde voor een verloren wereld. Bidt als een Abraham voor Sodom. Volhardend en pleitend op Gods barmhartigheid. En laten we ons als christenen bekeren van onze eigen zondige wegen, want als ons hart niet volkomen is voor God zal God ons niet verhoren. De Heere zoekt degenen wiens hart volkomen naar Hem uitgaan. Hen zal Hij horen. Maar wanneer we delen van ons leven niet willen overgeven en willen toetsen aan het Woord zal er weinig verhoring komen en zal er ook weinig volharding zijn. Dan zijn we als de rijke man… veel willen doen, maar niet alles er voor over hebben..
  Bidt om Gods Geest. Dat Hij die volkomen overgave wil werken. Merkt u dat u onwillig bent, bidt dan toch vooral door… laat de Heere uw wil breken en breek met de zonde en de wereld.. dan komen er stromen van zegen.

 51. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op dinsdag 27 juni 2017 om 23:09

  AMEN Parels

 52. Berend zegt:
  Geplaatst op donderdag 29 juni 2017 om 13:24

  Technisch probleempje: hier is maar 1 reactie zichtbaar terwijl het er 51 zouden moeten zijn.

 53. Dirk zegt:
  Geplaatst op vrijdag 30 juni 2017 om 11:27

  Reactie Dirk van Genderen:

  U hebt gelijk. Ik weet niet wat hier de oorzaak van is.

 54. J.J. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 13 februari 2018 om 19:25

  Dag Dirk het is vandaag 13 februari 2018 en; Hot News!!!
  De positie van de minister van buitenlandse zaken was onhoudbaar geworden. VVD heeft een zelfreinigend vermogen, de één na de ander vliegt eruit, nu D666 nog.

  En een paar goeie CDA-ers, Christen Unie en SGP-ers erin, ik blijf bidden voor een rechtvaardige overheid, waarin mens en dier en de ganse schepping met respect behandeld wordt.

  Groet en Shalom
  J.J.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden