Laat D66 buiten de nieuwe regering!

D66, die zo doelbewust de ChristenUnie buiten een nieuwe regering wil houden, verdient het niet om zelf in de regering te komen. D66 kiest de dood boven het leven. Een samenleving die de dood gaat omarmen, zal op den duur ten onder gaan

Met verbazing volg ik de kabinetsformatie. En in het bijzonder de opstelling van D66-leider Alexander Pechtold. Hij waant zich de alleenheerser van dit land, die weet wat het beste is voor het volk. Andere partijen spreken er schande van, maar gaan toch met hem door. Echt zwak!
In zijn eentje vernederde Pechtold CU-leider Gert-Jan Segers door vooraf het onmogelijke van hem te eisen op voor de CU cruciale punten. Pechtold wil zijn doodsplan doorzetten, maar met de CU zal hem dat niet lukken.

Christen-politici die vast willen houden aan de Bijbel, worden steeds vaker als een bijzonder soort mensen gezien, met soms onmenselijke gedachten, omdat ze de ander het recht niet zouden gunnen om waardig te mogen sterven. En wie christenen als onbarmhartig beschouwt, ziet wellicht de Bijbel en uiteindelijk God Zelf ook als onbarmhartig. Terwijl daar beslist geen sprake van is. Segers bepleit juist meer inzet en aandacht voor mensen die hun leven voltooid achten. En hij wijst erop dat de wet voltooid leven juist een sociale en morele druk uit kan gaan oefenen op ouderen, zwakken en zieken.

De giftige pijlen van Pechtold vlogen de afgelopen weken richting Segers. Maar ze zouden ook op SGP-leider Kees van der Staaij zijn afgeschoten als hij in beeld was geweest als mogelijke regeringspartner. D66 wil wel met christenen samenwerken, als ze maar meegaand en tolerant zijn en zijn gedachtegoed omarmen. Pechtold roemt tolerantie, maar is als het erop aankomt, zeer intolerant.

Hij vecht voor zijn laatste kroonjuwelen, het ongevraagd donorschap en voltooid leven, nadat eerdere D66-juwelen als de gekozen burgemeester en het bindend referendum in de prullenbak verdwenen.

De ooit zo geroemde acceptatie van de ander lijkt zich tegen de christenen te gaan keren. Moslims krijgen inmiddels meer begrip voor hun standpunten dan christenen. Christenen moeten zich aanpassen. Ze moeten niet alleen de standpunten over bijvoorbeeld het homohuwelijk accepteren, maar zelfs omarmen en promoten.
Besef dat christenen de ander niets opleggen, wél voorhouden. Segers verplicht Pechtold niet om net zo te gaan denken en geloven als hij. Maar Segers vraagt – zeer terecht – ruimte voor zijn standpunten, om zijn geloof in de praktijk te kunnen brengen.

Is er in onze samenleving nog wel gewetensvrijheid en ruimte voor vrije meningsuiting voor christenen, gebaseerd op de Bijbel? Op een aantal gebieden niet meer, vrees ik. De seculiere meerderheid bepaalt hoe christenen zich moeten opstellen en wat ze nog mogen zeggen in het openbaar. En dat kan niet.

Ik hoop en bid dat ook CDA-leider Buma een streep trekt door de D66-plannen over voltooid leven. Laat Pechtold het lekker zelf uitzoeken in de oppositie. Ga dan nog liever voor een kabinet met de VVD, CDA, CU, SGP en wellicht nog één of twee andere partijen, en eventueel een minderheidskabinet, maar zonder D66.

Laten we kiezen vóór het leven; het ongeboren leven en het naar het einde gaande leven. Met liefde, aandacht, zorg en hulp. Blijf bidden voor de formatie. Om Gods leiding. Om Zijn zegen.

Dirk van Genderen