Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Het is bijna 23 september 2017 en dan… (86 reacties)

Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017, 8:12 door Dirk A A

Een deel van de christelijke wereld is in rep en roer. Het is namelijk bijna 23 september: de datum waarop het beeld waarover Openbaring 12:1 spreekt, zichtbaar zal worden aan de hemel. Althans, dat geloven velen. Ze verwachten iets bijzonders op die datum: de wederkomst van de Heere Jezus, de opname van de gemeente of iets opzienbarends voor Israel.


In de talloze YouTube-filmpjes op internet zie je veel van dit soort plaatjes. Het sterrenbeeld Maagd (Virgo),
met daarboven het sterrenbeeld Leeuw (Leo).

In Openbaring 12:1 lezen we: ‘Er verscheen in de hemel een indrukwekkend teken: een vrouw, bekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd.’
De vrouw die in de hemel zal worden gezien, staat voor het sterrenbeeld Maagd, stellen degenen die iets bijzonders verwachten op 23 september. Juist op die datum is volgens hen de maan zichtbaar onder haar voeten en bevinden zich de zon en Jupiter in het sterrenbeeld Maagd.

Voor de krans van twaalf sterren op het hoofd van de vrouw wordt verwezen naar het sterrenbeeld Leeuw, dat juist boven het sterrenbeeld Maagd staat. Omdat dat sterrenbeeld volgens hen maar negen sterren telt, worden Mercurius, Venus en Mars er ook nog bijgeteld, die dan in de buurt van het sterrenbeeld Leeuw staan, om in totaal op 12 sterren uit te komen.
Daar komt nog bij dat van 20 tot 22 september het ‘Feest van de bazuinen’ wordt gevierd. De bazuin zal immers klinken… Mooier kan toch niet… Ongeveer op dezelfde dag…

In Openbaring 12 wordt ook nog gesproken over een ander teken dat aan de hemel zal verschijnen, zegt vers 3: een grote vuurrode draak. In sommige van de genoemde filmpjes over 23 september 2017 wordt hierbij verwezen naar het sterrenbeeld Draak, maar verder wordt er niet uitgebreid op ingegaan.

Hoe serieus moeten we dit alles nemen? Staat er echt iets te gebeuren? Soortgelijke vragen stromen bij mij binnen. Dat is de reden dat ik er nu dieper op inga. Omdat ik zie dat mensen in verwarring raken en meer gericht zijn op berekeningen en op data dan op de Heere Jezus.

Op YouTube zijn tal van filmpjes te vinden die ingaan op 23 september 2017, compleet met computersimulaties om hun gelijk aan te tonen.
Volgens sommigen is dit een zeer zeldzaam evenement, dat slechts één keer in de zevenduizend jaar voorkomt. Anderen beweren dat deze constellatie nooit eerder heeft plaatsgevonden. Het moet daarom wel de vervulling van Openbaring 12 zijn. Hierbij is echter wel een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Het is namelijk helemaal niet bijzonder dat de zon in het sterrenbeeld Maagd verschijnt. Elk jaar verblijft de zon een maand in elk van de twaalf sterrenbeelden. Maar het klopt niet dat de zon al op 23 september in het sterrenbeeld Maagd staat. Dat gebeurt pas halverwege oktober.
Ook is het niet ongewoon om de maan beneden het sterrenbeeld Maagd te vinden. In ruim 27 dagen draait de maan om de aarde en bevindt zich elke maand dus een dag of twee in de nabijheid van elk sterrenbeeld; nu op de 23 september vlak eronder.
Je moet trouwens behoorlijk wat moeite doen om in het sterrenbeeld Maagd een vrouw te zien met twee voeten. Duidelijk is dat in ieder geval niet, maar sommigen zeggen dat erin te zien of plaatsen de lijnen zo dat je er een vrouw in ziet.

Jupiter heeft twaalf jaar nodig om een baan om de zon te maken en staat telkens dus ongeveer één jaar in elk sterrenbeeld, en nu dus in Maagd. Elke twaalf jaar vindt ongeveer eenzelfde stand van de sterren en planeten plaats zoals nu op 23 september. De vorige keer was in 2005. Dus zo bijzonder is de huidige stand niet, hoewel wel wordt gedaan alsof, met behulp van – in veel filmpjes – het computerprogramma Stellarium.

Verder is het onjuist dat wordt gesteld dat het sterrenbeeld Leeuw maar negen sterren heeft, het zijn er meer. Dat zie je ook in de filmpjes die gebruik maken van ‘Stellarium’, maar de lijntjes die worden getrokken, gebruiken maar negen sterren van Leeuw en maken daarmee een soort leeuwfiguur. Maar het is niet fraai dat ze daarbij sterren overslaan en ook niet eerlijk.

En je moet goed je best doen om de negen genoemde sterren, aangevuld met de drie genoemde planeten, vanwege de grote afstand tot het sterrenbeeld Maagd als kroon daarvan te zien.
Er is een veel meer voor de hand liggende oplossing voor de kroon van twaalf sterren op het hoofd van de vrouw. In het sterrenbeeld Maagd bevindt zich de kleine constellatie Coma Berenices (Haar van Berenice), die duidelijk de vorm van een kroon heeft.

De planeet Jupiter in het sterrenbeeld Maagd zou voor het Kind staan, waarvan de maagd zwanger is, zeggen degenen die ‘in 23 september 2017’ geloven. Dan ben je direct bij de vraag wat dit beeld uit Openbaring 12 betekent. Moeten we dit letterlijk nemen? Dat is niet aannemelijk, omdat vaker beelden in Openbaring in symbolische zin worden gebruikt.

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de vrouw in Openbaring 12 Israel is en het Kind dat de vrouw baart, de Heere Jezus. Dat betekent dat het eerste deel van Openbaring 12 al is vervuld in de eerste eeuw. Het vervolg van Openbaring 12 gaat over de vervolging van de gelovigen uit Joden en heidenen. De draak voert oorlog tegen hen. Deze profetie is nog niet volledig vervuld.

Degenen die geloven in de 23 september-vervulling van Openbaring 12, wijzen er ook nog op de planeet Jupiter zich negen maanden in het sterrenbeeld Maagd bevindt. Omdat dat precies de periode van een zwangerschap is, trekken ze de conclusie dat het hier over de gemeente gaat.
En omdat Openbaring 12:5 zegt dat het Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon, weten ze precies waar dit op wijst: De opname van de gemeente, op 23 september 2017.
Echter: het klopt niet dat de planeet Jupiter zich negen maanden lang in het sterrenbeeld Maagd bevindt. Van mei 2017 tot half juli 2017 was dat niet het geval.

U ziet het: tal van beweringen kloppen niet. Laat uw hoofd en uw geest niet op hol brengen door allerlei beweringen, die ook nog eens aantoonbaar onjuist zijn. Niemand weet wanneer deze dingen gebeuren. ‘Die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader,’ zegt de Heere Jezus in Mattheus 24:36.
‘De dag van de Heere komt als een dief in de nacht’ (1 Thessalonicenzen 5:2). Gelovigen mogen zich echter door die dag niet laten overvallen (vers 4 en 5), omdat zij kinderen van het licht zijn.

De ontwikkelingen in deze wereld laten zien dat de dag van de Heere nabij is. Zijn we bereid om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt om ons tot Zich te nemen, misschien nog wel vóór 23 september? Wees niet gericht op datums, wees gericht op de Heere Jezus. En als het langer duurt, laten we elkaar blijven toeroepen, in blijde verwachting: ‘Maranatha, de Heere komt eraan…’

Dirk van Genderen
(Bronnen o.a. Answering in Genesis)

86 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 om 10:18

  En aan bovenstaande toegevoegd het volgende: Johannes ziet een teken ..IN.. de hemel.
  En niet ..aan.. de hemel. (Openbaring 12:1)
  Met andere woorden: het is na-aperij (=duivels) en dus …NEP!

 2. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 om 10:51

  Het zou best allemaal wel zo kunnen zijn, maar aan de andere kant hebben profetische eindtijdgebeurtenissen het karakter van dat ze vaak onverwachts zijn. En zons- en maansverduisteringen kun je uitrekenen, terwijl wij de Wederkomst niet eens kunnen uitrekenen. Als de Heere Jezus dat zelf niet eens weet, waarom wij dan wel via allerlei berekeningen? Dat soort berekeningen en eindtijdgebeurtenissen aan zons- en maansverduisteringen koppelen, komt sektarisch over. Bovendien kom je in de verleiding om de occulte demonenwereld te raadplegen om eindtijdgebeurtenissen te ‘voorspellen’.

 3. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 om 11:10

  Beste Dirk,
  Wat een kennis heb jij over astronomie en meteorologie en daardoor over dit thema, ons kunt inlichten over de valse profeten over dit thema.
  Ik weet wel dat jij een goede leermeester hebt over dit thema namelijk:
  Je neef en weerman op T.V.: Reinier Van den Berg.
  Over dit thema wil ik ook weer dezelfde boodschap zeggen:
  Leer van het VERLEDEN;
  Leef en laat je christen-zijn, zien en horen in het HEDEN.
  En laat de TOEKOMST over aan de HEERE! Hub.

 4. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 om 16:21

  Hallo Dirk… fijn om zoiets te lezen. Ik geloof zelf ook niet in allerlei datums… maar vind het altijd weer zo triest voor velen die daar zo aan vast houden… en er altijd weer bedrogen worden.

  Laten we bouwen op de Rots, Christus Jezus onze Heere… en niet op zand.

  Mooie reacties, van de anderen. Ik heb dat vervelende gevoel ook vaak… met al die datums. Iets duisters… en daardoor worden velen van Christus afgetrokken.

  Mooi, Hub. 3… Leer van het VERLEDEN;
  Leef en laat je christen-zijn, zien en horen in het HEDEN.
  En laat de TOEKOMST over aan de HEERE! Hub.

  Heb het even gekopieerd…

  Daar mogen we aan vasthouden. Vaders zegen van harte gewenst, en liefs, Esther.

 5. John zegt:
  Geplaatst op vrijdag 18 augustus 2017 om 16:42

  Geweldig, als we nog voor 23 september zouden worden opgenomen.

 6. Marian zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 1:18

  De R.K. Kerk gelooft dat De vrouw waar in Openbaring over gesproken wordt, de Maagd Maria zelf is. De katholieken geloven, als het goed is, dat de R.K. Kerk de Waarheid spreekt. Dus ook hier zijn er verschillende visies over tussen de voorspellingen van Protestantse zijde en van Katholieke zijden. Andere dingen komen soms weer samen.

  Wel is het zo dat met dergelijke bijzondere fenomenen / bepaalde gebeurtenissen vaak veel rampen voorkomen in de wereld. en dat zien we wel degelijk gebeuren.

  Al met al is het flink verwarrend met al die verschillende visies over de Eindtijd. Ieder trekt er wellicht zijn eigen voordeel er mee uit. De Joden, de Christenen; katholieke- en protestantse denominaties, de Islam heeft ieder zijn eigen visie erop en ook in andere Wereldgodsdiensten heb je bepaalde theorieën erover. Ieder heeft er een verwachting over. Ieder kijkt er naar uit: Een wereld waarin er voorgoed Vrede zal komen.

  Uiteindelijk komen we uit bij één God YHWH door zijn Zoon Jezus Christus, mits we geloven in Hem, Zijn Kruisdood en in Zijn Opstanding. Joh.3:16.

 7. Jopie Nieman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 15:11

  Hallo Dirk. Het zijn inderdaad datums. Zeggen mij niets. Er staat in GODS woord dat we de dag nog het uur zullen weten. Let op de tekenen des tijds staat er ook. Duidelijker kan het toch niet. Ik denk dat we ieder moment klaar moeten zijn om onze HEER te ontmoeten. Op welke manier dat dan zal zijn. Misschien door overlijden of om opgenomen te worden door ZIJN wederkomst. Wat ons nog te wachten staat weet ik niet, maar ik weet me geborgen in ZIJN grote LIEFDE en GENADE.

 8. Jochanan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 15:24

  Beste Dirk, fijn dat je nuchterheid betracht tegen deze hype van 23 september, die idd veel onzin bevat. Maar, in je laatste alinea schrijf je: “om de Heere Jezus te ontmoeten als Hij komt om ons tot Zich te nemen, misschien nog wel vóór 23 september?”, wordt het niet eens tijd om m.b.t. de zogenaamde opname ook eens nuchterheid te gaan betrachten? De plaatsing van deze opname voor de grote verdrukking (= Jakobs benauwdheid, wat verwijst naar het volk Israël, maar dat terzijde) is onbijbels, en daardoor een valse leer. Daarbij is het geen ‘opname’ maar een tegemoet gaan. En dit tegemoet gaan is bij dé enige wederkomst van de Heere en dat is aan het eind van Jakobs benauwdheid, aan het einde van de verdrukking dus. Laten we elkaar niet gek maken, niet met gebeurtenissen en datums zoals 23 september, maar ook niet met de valse leer dat de opname vóór de grote verdrukking zou plaatsvinden en dat we dan in de hemel opgenomen zouden worden, dat is niet zo, het is enkel een tegemoet gaan. Vergelijk 1 Thes. 4:17 eens met Hand. 28:15, in de grondtekst staat hetzelfde woord!

 9. Lida van Rijn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 15:53

  Aangezien ik al jaren (vanaf 1974) boeken over de eindtijd lees en de bijbel er op na sla, wil ik jullie toch aanraden het artikel van Jaap Dieleman te lezen. Leg je bijbel ernaast en vraag God om wijsheid. Er is meer in Gods woord te vinden, dan we in onze kerken te horen krijgen. Daniel kreeg te horend dat hij zich niet druk moest maken, toen hij aangaf dat hij (zijn laatste droom) niet begreep. Gods zei:…… In de eindtijd zullen deze dingen openbaar worden. Maar lees en ken dan wel je bijbel!!

 10. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 16:08

  Mensen laten we het met elkaar van de daken afroepen dat Zijn komst vandaag nog kan zijn en daarom klaar moeten zijn als het moment daar is. Moeten wij nu we een overvloed van bovenmenselijke tekens krijgen elkaar nog aan het twijfelen brengen? Zijn we nog van die twijfelaars die steeds maar weer elkaar vast proberen zetten op datums, terwijl dit van geen van de uitleggers ook maar de bedoeling is. De datum 23 september hoeft geen datum te zijn van de opname van de gemeente maar het is een constatering dat op die datum er ook werkelijk iets groots in Gods schepping te zien zal zijn dat zijn weerga niet kent en dat staat vast, ook in de bijbel vroegen ze om nog meer tekens en ze kregen ze niet. De wereld staat op alle fronten in brand, er zijn tekenen niet alleen in het heelal maar ook op aarde en nog proberen wij elkaar aan het twijfelen te brengen; hiermee echter dienen we ongewild Satan, hij wil deze discussie wel, hij wil verdeeldheid en schaterlacht van zijn succes.
  Ik geloof met hart en ziel dat Zijn wederkomst zeer spoedig zal zijn en daar twijfel ik geen seconde aan, of willen we nog meer bewijzen van onze Liefhebbende God???? mogelijk dat we ze niet meer krijgen!!!!!

 11. Willem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 16:17

  Anderen leggen de tekst zo uit. De vrouw is Israël, de maan is de Islam. Kortom Israël heeft de Islam onder de voeten (onder controle).

 12. maarten zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 16:29

  Israel is een groot teken, in lijn met de hele Bijbel.
  Evangelie verkondiging over de hele wereld!
  Verleiders, in Mat. 24, Mark. 13, Lukas 21….en de meeste briefen voorspeld.
  Het is het uur om u met God te laten verzoenen door Christus Jezus, en uit te zien naar Zijn komst.

 13. Joop zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 16:50

  Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Here Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.
  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren (2 Tess 2:1-3 NBG)

  Voorlopig is er een opname-stop!

 14. engel landman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 17:08

  Niets is ons gegeven om te voor spellen, alleen de Vader weet uur en tijd, zelfs onze lieve Heer Jezus niet. Het zal ons alles geopenbaard worden bij de wederkomst van onze Heer Jezus, en zo zullen wij altoos bij de Heer wezen, dat die tijd spoedig aanbreekt.

 15. H Bolt zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 17:12

  Waakt en bidt, want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komt… Marcus 13:35.
  Natuurlijk zijn er signalen en tekenen die ons bekend zijn gemaakt in de bijbel.

  Maar loop er niet op vooruit en wees nuchter!

 16. Simone Hopman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 17:15

  Alles wat wij mogen doen is dagelijks Hem te verwachten Die ons heeft beloofd dat Hij ons Thuis zal halen. Hem zij de glorie. Jezus onze Verlosser en Messias.

 17. Ellen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 18:06

  Beste Dirk, jammer dat je zo negatief bent over dit teken. Er staat geschreven dat niemand de dag en het uur weet, maar dat we wel het seizoen kunnen weten. Ik volg de info al ruim anderhalf jaar en er is zo veel informatie over bekend, die jij nu zo van tafel schuift. Probeert God, die zo veel mogelijk mensen wil redden, geen teken geven?

 18. Florianne Vogels-Voskamp zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 18:13

  Dirk.
  Ben het van harte met Jochanan (8) eens. Heb het al vaker geschreven dat er geen opname is, maar een tegemoet gaan bij de ENIGE wederkomst van de Heer Jezus. Gods kinderen zullen ook leven temidden van de grote verdrukking. En dan is het zaak staande te blijven in het geloof in de Heere Jezus Christus. Want wat zullen ze aangevallen worden door de duivel die proberen zal ook hen van de HEERE af te trekken.
  Maar misschien bedoel jij met de “opname” voor 23 september, dat er wedergeboren mensen zijn die voor 23 september overlijden zullen? Dat is dan toch een soort opname bij Christus in de Hemel.

 19. Wim Verwoerd zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 18:23

  Bedankt Dirk dat je deze misleidende theorie ontmaskert. Ik wil je er wel graag op wijzen dat er helemaal geen opname komt in de “olam haze” (dit tijdperk) maar opstanding en opname horen thuis in de “olam haba” (komende tijdperk) Het woord “paroesia” is in 1 Thes. 4 foutief vertaald. Het betekent niet “komst” maar “aanwezigheid”. De opstanding vindt alleen plaats tijdens Jezus Christus aanwezigheid hier op aarde tijdens het 1000 jarig rijk.
  We worden ook nergens in onze tijd gewaarschuwd met het voorbeeld van Henoch (die werd opgenomen voor de zondvloed) maar met de voorbeelden van Noach en Lot. We zullen actief een gebied moeten ontvluchten voordat het oordeel van vuur over Babylon gaat losbarsten. Nu is het de tijd dat we ons geestelijk al los moeten maken van Babylon, dan hoeven we ook niet om te komen ín de plagen die over haar komen (zie Openbaring 18:4).
  Maar inderdaad we kunnen en moeten niet berekenen maar WAKEN.

 20. Victorien zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 18:29

  Wat ze wel of niet zeggen, moeten ze zelf weten. De eindtijd is kortbij (dacht ik zo). Misschien is het wel 23 september dat de Heer ons komt halen. Fijn als dat zo is. Vele tekenen zijn al duidelijk genoeg. Let daar maar op en zorg dat je kruik gevuld blijft anders zegt De Heer: Ik ken je niet!

 21. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 19:01

  Wat kunnen fantasieën op de loop gaan. En wat maken we met deze onzin en aan elkaar gemaakte fantasieën het evangelie in de wereld belachelijk. Dank je wel Dirk voor je goede uiteenzetting en te hopen dat dit ook door velen die in 23 sept. geloven het zullen lezen.

 22. J.J. zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 19:19

  Wie dan leeft wie dan zorgt, toch?! Wees nuchter en waakzaam.

  Shalom

 23. noor zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 19:21

  Bedankt voor de mooie uitleg van de sterrenhemel, maar laten we blijven oppassen voor de dief in de nacht!

 24. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 20:21

  De sterrenbeelden, zoals wij ze noemen, zijn die door God een naam gegeven of zijn ze bedacht door mensen? Als ze door God gegeven zouden zijn, dan zou het “iets” te betekenen kunnen hebben. Aangezien de sterrenbeelden door mensen zijn bedacht, is het de allergrootste onzin om er überhaupt bij stil te staan of aandacht aan te geven!! Veel van dit bijgeloof wordt gevoed door de “ster van Bethlehem en de magiërs”. Wat ik nooit gelezen heb is, in welk “sterrenbeeld” de ster van Bethlehem stond. God gaf wel de sterren hun plaats maar de rest is puur menselijke fantasie. Ik kijk meer naar gebeurtenissen, zoals het bezoek van de koning van Jordanië aan Gaza en de metaaldetector-poortjes bij de tempelberg en de claims van de Arabieren over Jeruzalem en de tempelberg, want DAAR wordt onze TOEKOMST bepaald!! DAAR beeft satan, die de profetieën kent. Lucas 21: 24 “…..Jeruzalem zal door de heidenen vertapt worden TOTDAT de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.” De huidige angst onder de volken is in hetzelfde hoofdstuk voorspeld! Helaas letten allen op de verkeerde, de “onzin tekenen”, in plaats van wat het Woord er over zegt. Zonsverduisteringen hebben mij meer te zeggen, omdat op de dag van de kruisiging de zon ook verduisterd werd. En dan heb ik het over “tekenen” die in het Woord met name worden genoemd.

 25. LENIE, sneek zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 20:22

  Bedankt, Dirk, en sterkte voor allen die 23 september teleurgesteld naar bed gaan. Jij bent duidelijk doordat Gods Woord duidelijk is en daar gaat het om.

 26. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 20:57

  Tegen Israel is gezegd: Wanneer gij dit alles ziet gebeuren, heft dan uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Jeruzalem zal dan niet langer door heidenen vertreden worden. Ja, de genadetijd voor deze heidenwereld is dan voorgoed voorbij; geen genade meer; heel deze wereld zal het uitroepen: bergen valt op ons en heuvelen bedek ons voor de toorn van Het Lam, maar heel Israel zal huppelen van zielevreugd daar zij hun wens verkrijgen.
  Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van Zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Ja, de Heer is dan in hun midden en zal tot in eeuwigheid bij hen zijn.

 27. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 22:33

  Over de Opname die wel of niet voor de Grote Verdrukking zal plaatsvinden. Dit zal ook een tijd zijn van oordeel die over deze wereld zal gaan, namelijk de Zegel-, Bazuin-, en Schalenoordelen uit Openbaringen. Er staat in de Bijbel toch geschreven dat de Heere Jezus ons zal redden van de komende Toorn welke niets anders is dan de oordelen van de Grote Verdrukking? 1 Thessalonicenzen 1: 9 – 10: “Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de ​afgoden​ tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, ​Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

  Neem bijv. Lot, die werd ook gered voordat Sodom en Gomorra getroffen werden door een alles vernietigend oordeel. Voordat de Heere God Zijn rechtvaardige oordelen over deze wereld uitstort, zullen de rechtvaardigen, wij allen die de Heere Jezus als Redder, Verlosser en Heer hebben aangenomen, van deze planeet verwijderd worden. Wij gelovigen zullen helemaal niets met deze oordelen te maken krijgen en wij zullen daar voor bewaard worden. Ook in Openbaringen 3:10 staat dat wij voor de ure der verzoeking bewaard zullen worden.

  Dus een Opname voordat het oordeel begint, maar ik sluit zeker niet uit dat wij gelovigen de opkomst van de antichrist en het sluiten van dat valse verbond met Israël nog wel zullen meemaken.
  Laten we alstublieft toch voorzichtig zijn met het noemen van data en het maken van allerlei ingewikkelde berekeningen, bovendien denk ik niet dat de Wederkomst per se gehouden is aan Joodse feestdagen.

 28. Joanna AndJohn zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 22:35

  Er staat inderdaad in Gods Woord dat we die dag en dat uur niet weten (Mattheus (24:36), maar gaan we ook lezen waar die dag en dat uur naar verwijzen. In vers 35 staat namelijk dat de hemel en aarde zullen vergaan, maar dat die dag en dat uur alleen de Vader weet. In deze tekst staat niets over de opname. We mogen met elkaar de tekenen die God geeft onderzoeken. Hoe meer wij de tekenen onderzoeken, hoe meer wij onder de indruk van God raken. En dat is ook de bedoeling! Als je ontdekt dat de feesten genoemd in Leviticus 23 al deels zijn vervuld door Jezus en nog deels op hun vervulling door Jezus wachten, is dat zeer bijzonder! Als je ontdekt dat de zonsverduistering in Amerika van 21 augustus a.s. 33 dagen voor 23 september is, dat de staat waarin de zonsverduistering begint, Orgeon, de 33ste staat is en de zonsverduistering op de 33ste breedtegraad het land weer verlaat, is dat zeer bijzonder. Daarnaast gaat deze zonsverduistering door zeven dorpen/steden die allen Salem (Jeruzalem) heten en als laatste begint de zonsverduistering op het tijdstip dat in Jeruzalem de zon ondergaat en de maand Elul (oogst) begint. God heeft tekenen gemaakt (Genesis 1:14) om er acht op te slaan. Niet om de tekenen zelf, maar om te ontdekken hoe groot de Schepper is! God heeft zoveel genade dat Hij tekenen geeft om te waarschuwen. Dus niet: maar weer gauw door, want wat is dit voor hype, maar: wat wil God hiermee zeggen? Hij heeft de sterren en planeten gemaakt en in hun baan gebracht, dan is het niet mogelijk om dit een hype te noemen; dit is al 6000 jaar bedacht. Dat het nu een hype genoemd wordt, is omdat we helaas teveel met het aardse bezig zijn en te weinig met God. Onze oproep is: vraag aan God wat u met dit september teken moet en welke betekenis het heeft. Als Hij de Maker hiervan is, weet Hij ongetwijfeld ook het antwoord.

 29. Willem Ridderhof zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 23:22

  Mooie uitleg, Dirk.
  Ik zeg altijd, als er een datum genoemd kun je eigenlijk direct zeggen dat het valse profeten zijn!
  Niemand weet een datum of tijd.

 30. Ries zegt:
  Geplaatst op zaterdag 19 augustus 2017 om 23:42

  Wat ik zo mooi vind is; dat God zich nog steeds bezighoudt met het door hem geschapen firmament.
  Ook dat is in zijn hand…. en hij zorgt ervoor dat “het schroot” wat wij mensen in het heelal hebben geschoten nog steeds niet op ons neerkomt…… Hij laat de zon en de maan en het uitspansel in hun baan en hij zorgt voor ons …….de hele wereld ….. ondanks alle oorlogsdreiging. Hij zorgt voor de mensen, de kroon op zijn schepping….. Dat er tekenen zowel op de aarde als aan de hemel zijn van Zijn almacht, van Zijn regering over hemel en aarde….. Maar als zelfs (zoals zijn eigen woorden zijn) Jezus de tijd en de ure van zijn wederkomst niet weet, zo moeten wij God “niet voor de voeten lopen…” wat een mens eigen is… De mens wil immers al vanaf het begin als God zijn…… Stop daarmee….. ! Wees bereid…. van die ure weet niemand…. Hoe kunnen wij nu weten wanneer de “volheid der heidenen daar is”. Weest bereid ….. en stel uw vertrouwen op Jezus als de middelaar tussen de mens en zijn Vader … het Graf is leeg! Het is volbracht voor U/ons… indien we in hem geloven… Shalom Ries

 31. Hubée zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 2:58

  Gods zegen Dirk en bedankt voor je uitleg. We moeten geen waarde hechten aan datums, maar elke dag biddend de komst van onze Heer Jezus verwachten en elke dag meer omdat we steeds meer tekenen zien van de boze en van afval van de Waarheid, Gods Woord.

 32. Aloudepaden zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 4:16

  Beste Dirk, je schrijft: “Daar komt nog bij dat op 23 september het “Feest van de bazuinen” wordt gevierd… Mooier kan toch niet… Juist op deze dag….”.
  Het Feest van de Bazuinen begint echter ‘s avonds 20 september.
  Met hartelijke groet en Zijn Shalom!

 33. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 5:45

  Weest waakzaam.
  Lukas 12:35-40.

  36. ‘En zijt gij den menschen gelijk, die op hunnen heer wachten, wanneer hij wederkomen zal van de bruiloft, opdat, als hij komt en klopt, zij hem terstond mogen opendoen. 37. Zalig zijn die dienstknechten, welke de heer, als hij komt, zal wakende vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden, en zal hen doen aanzitten, en bijkomende, zal hij hen dienen. 38. ‘En zoo hij komt in de tweede (nacht-)wake, en komt in de derde wake, en vindt hen alzoo, zalig zijn dezelve dienstknechten.’ Matt. 24:42.
  ‘Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal’.
  Matt. 25:13, Mark. 13:33. Luk. 12:40, 21:36.

  Opmerking v/d overschrijver: van de voor ons nu levenden, moeilijk leesbare, begrijpbare vertaling.
  O. Nauta.

 34. Kirkby zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 9:45

  Joanna, ben het volledig met je eens, Gods rijke zegen toegewenst.

 35. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 11:24

  Efeziërs 6:24 De genade zij met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen.
  ‘Onverderfelijkheid’ = echt. Sincere, incorruptible. De echtheid van onze liefde wordt beoordeeld door God en in Zijn Woord staat dat wij Jezus’ geboden moeten gehoorzamen. Johannes 14:15 Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En in vers 21 Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

  Die openbaring is uiterst persoonlijk. En kostbaar. Het logische gevolg is dat men deze band der liefde zal willen beschermen. Paulus schrijft daarom aan de Efeziërs 6:10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
  Dit aantrekken van de wapenrusting begint met het brengen van lofoffers. Kinderen doen dat in hun bijzondere genade “als vanzelf” en de Heer honoreert het door hen tot Zich te trekken – of door het verlenen van een zwaardmacht! – in hun eerste liefde.
  Helaas zijn er dan nog altijd wel ‘de listige omleidingen des duivels’. Volwassen christenen weten dit maar al te goed.

  De geboden die de Heer Jezus ons geeft, zijn daarom noodzakelijk.
  Waarom trekt men er zich massaal niets van aan? Het is een zonde om deze geboden te veronachtzamen.
  Het idee dat het straks met zijn allen, allemaal tegelijk met de Opname dan wel weer goed komt, is een gruwel.

 36. Sietske zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 11:45

  Zelfs Jezus weet niet wanneer Hij door zijn Vader naar de aarde wordt gestuurd.
  Want de Bruidegom komt als een dief in de nacht, houd daarom je lamp brandende.
  Als de Bruidegom komt kunnen we niet meer olie in de lamp doen, dan is het te laat.
  De Bruidegom kan ieder moment komen, houd daarom je lamp brandende.

 37. Lies zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 12:10

  Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.
  Mattheus 24:44.

 38. Paula Hoekstra zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 12:31

  2 Tessalonicenzen 2 geeft voorafgaand aan de wederkomst van de Heer een duidelijk beeld wat ons mensen nog te wachten staat als we ons laten misleiden, op welke wijze dan ook!! Vers 7: Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking……

 39. mieneke zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 12:34

  Het Lichaam van Christus Jezus/Gemeente zal niet de grote verdrukking/verzoeking= oordeel mee maken.
  Kan ook niet, want het allergrootste deel van Zijn Lichaam is reeds in veiligheid, wachtende op de opstanding.
  Het kleinste en laatste gedeelte zal ook op de dag der opstanding, samen met de dan opgestane gelovigen in Haar totaliteit de Here tegemoet gaan in de lucht. (ook wel opmname/wegrukking genoemd)
  Het kan niet dat een grote gedeelte van Zijn Lichaam niet in de verdukking/oordeel komt en een klein gedeelte van Zijn Lichaam het wel moet ondergaan.
  Het is dus heel Bijbels om te geloven dat Zijn Lichaam Hem (Haar Hoofd) tegemoet gaat in de Lucht. Hoofd zal Zijn Lichaam ( Bruid ) brengen in de tent van Sara= Het Nieuw Jeruzalem daarboven!!

 40. Enrique zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 13:36

  Hallo Dirk,

  Na aanleiding van je artikel en commentaren daarop, het volgende:

  In Job 38:31-32 spreekt God over sterrenbeelden. Citaat: Kunt gij de liefelijkheden van het Zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken? Kunt gij de Mazzarôth voortbrengen op haar tijd, en de Wagen met zijn kinderen leiden? Mazzarôth = Dierenriem; de Wagen en zijn kinderen = de Grote Beer en de Kleine Beer. In de Oudheid was er dus al sprake van sterrenbeelden en God maakte daar gebruik van.

  Wat Joanna And John opmerken, is correct. De SV. heeft een erg misleidende scheiding gemaakt tussen Matheus 24:35 en 36 wat tot vele misvattingen en conclusies heeft geleid. De NBV. doet dit terecht niet.

  Ook een verzoek. Volgende week op 29 en 30 augustus wordt herdacht dat Jeruzalem in het jaar 70 vernietigd is. De tempel werd verwoest en opgebrand zoals Jezus voorspeld had. Hij gebood de christenen naar de bergen te vluchten. Door een Godswonder trok het Romeinse leger zich onverwachts twee dagen terug en kreeg men gelegenheid om te vluchten. Zij werden niet ¨weggenomen¨ maar beschermd. Hier had Jezus voor gebeden in het Hogepriesterlijk gebed zoals in Johannes 17 vermeld wordt. Vs.15, Ik bid NIET, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze.
  Jezus geeft hiermede aan dat Hij TEGEN een wegname uit de wereld is. Laten we dus voor bescherming bidden.

  Enige jaren geleden was ik in de gelegenheid het Colosseum in Rome te bezoeken. Een erg indrukwekkend bezoek. Daar waar zoveel christenen de dood hebben gevonden. Er is dus niet altijd bescherming. Zij gingen de weg die ze moesten gaan zoals in Hebreeën 11 vermeld wordt. Deze ¨Tempel¨ staat er nog altijd. Het werd gebouwd met het geld dat de Menora, de zevenarmige kandelaar, opbracht; die bij de verwoesting van Jeruzalem werd buit gemaakt. Hier heb ik mijn hoofd gebogen en gebeden voor de christenen die hier hun leven voor Jezus Christus hebben gegeven.

  Meerdere keren wordt genoemd: van die dag en ure weet niemand dan de Vader. Welk woord wordt nergens door Jezus genoemd, het woord: JAAR!!!
  Zoals de christenen door Jezus gewaarschuwd werden voor de vernietiging van Jeruzalem, zullen wij wel het jaar van Zijn Komst weten om ons hierop voor te bereiden.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 41. nico zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 15:19

  Onnodig te zeggen dat het allemaal koffiedik kijken is. Leef gewoon in de verwachting dat alles gewoon zijn bestemming krijgt ter zijner tijd. Op God Zijn tijd. Laten wij a.u.b. afblijven van het bepalen van voorspellen van deze dingen die z.g. komende zijn en doe gewoon. Nico.

 42. Dirkje Zijlstra zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 16:43

  Beste Dirk,

  en alle anderen met hun reacties….
  Misschien een idee om het geschreven stuk van Jaap Dieleman hierover in “De Heilbode” te lezen?!
  Het is daar prachtig en betrouwbaar uitgelegd, met veel onderzoek en kennis.
  Al snap ik, dat er al zo veel over gespeculeerd is.

  Dank je wel Dirk voor jouw visie op dit onderwerp.
  Shalom.

 43. Hendrik zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 17:26

  Beste Dirk,

  Wat mij een andere kijk heeft gegeven op de sterrenbeelden, is toen ik 1 jaar geleden de doc. Bethlehem star gezien had https://youtu.be/u7YTE7WFB6Y, Daardoor kijk ik zelf anders naar dit teken wat op 23/24 september in de hemel verschijnt.
  Of het allemaal waar is zal de tijd uitwijzen, maar laten we op zijn minst wakker zijn. Wat opvalt in
  Openbaring 12 is dat het mannelijke kind met de ijzeren staf (het Lichaam van Christus) weggenomen zal worden naar de troon van God, zoals Hij de ijzeren staf, aan de gemeente Thyatira beloofde in Openbaring 2:26 en 27. Welke dag of uur dit zal zijn, wordt niets over gezegd. Zijn wij niet in de periode van de eindtijd waar de Vader de zegels uit het boek Daniel 12:4 aan het openen is?
  De draak (De Duivel) staat voor de vrouw en wil het kind verslinden en kan dat pas als het lichaam van Christus in een oogwenk verandert, daarom dat Michael en zijn engelen ingrijpen in een oorlog en hij op de aarde geworpen wordt. Hij devalueert en het lichaam evalueert! De entiteiten zijn denk ik: de vrouw (Israël); Het mannelijke kind (Zijn Lichaam); De draak (Satan).
  Onze verlosser Jezus zegt dat het in die dagen zal zijn als in de dagen van Noach.
  Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
  Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
  Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
  Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
  Alles gaat gewoon zijn gangetje en de ongelovige wereld weet dus niets. Er is dan geen verdrukking bezig op aarde.
  Gods zegen allemaal!

 44. angela zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 19:14

  In Zijn rede over de laatste dingen zegt de Heer: Let op de vijgenboom (dit is Israel). Even een zeer kleine opsomming: in Venezuela vluchten de Joden, 1 op de 3 Joden uit Engeland overweegt om te vertrekken vanwege het hoge antisemitisme, uit Frankrijk vertrekken al velen vanwege de aanslagen, in Spanje heeft een rabbijn opgeroepen om te vertrekken ivm aanslagen, Joden in Amerika zijn vaker toegesproken om op tijd te vertrekken voordat ze als ratten in de val zitten.
  Het is goed op de tekenen te letten maar het is zeker de taak van de gemeente om Gods volk te helpen thuis te komen.

 45. Karel zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 23:02

  Beste Dirk,
  Een ding is zeker dat als we Israel zegenen en vurig bidden voor de vrede van Jeruzalem dan zullen we zelf ook gezegend worden. De rest is verzinsel. Er zijn in het nabije verleden ook mensen op de Mont Blanc gaan wachten omdat de grote eindtijd zou komen behalve daar. Hoe kunnen ze het verzinnen. Blijf bij het Woord!

 46. Peter zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 23:04

  Opvallend dat velen 23 september als DE datum zien dat de opname van gelovigen is…. Het is een feit dat er iets bijzonders gaat gebeuren! Net als morgen het eerste teken in Amerika te zien is.. ( 2e in 2024, over 7 jaar, de 2e zonsverduistering dwars door de eerste… dan krijg je dus een kruis…). Pin u niet vast op een datum maar zie in welk seizoen we nu leven!!! Het einde nadert voor hen die Hem aangenomen hebben… misschien kunt u zich beter om uw behoudenis of die van mensen uit uw omgeving druk maken in plaats van zinloze discussie voeren of het nu 21 of 25 of 30 september wordt! Wees waakzaam en gereed voor de komst van uw Heer!!!!!!!

 47. Anna2 zegt:
  Geplaatst op zondag 20 augustus 2017 om 23:29

  Morgen de eclips in USA die een X vormt met de eclips die 7 jaar later volgt, het kruispunt is op een plek die “klein Egypte” wordt genoemd. Voor de kust van Brazilië en Chili is onlangs iets vreemds gebeurd; tonnen oceaanwater ‘verdwenen’. Kan zijn dat de tektonische oceaanplaat onder de aardlaag is geschoven. Dit kan mogelijk straks een giga tsunami veroorzaken, met aardbeving(en) en vulkaanuitbarstingen. De eclips gaat over drie gevaarlijke gebieden: Cascadia, Yellowstone en New Madrid fault. Geen idee wat morgen gebeurt, misschien dat de Wederhouder nog weerhoudt of toch iets spectaculairs?
  Zoveel ketels op het wereldfornuis staan te pruttelen, ketels vol met voorafschaduwing van de grote verdrukking. Oo wonderbaarlijke wijze nog niet overgekookt maar de spanningen zijn voelbaar, haast tastbaar. Damascus val is aanstaande, Gog Magog oorlog staat al in de steigers, de wereld wordt alsmaar rebelser tegen God in alle opzichten. Steeds meer Joden komen tot geloof in Jezus Gods Zoon. De vijgeboom bloeit en draagt al vrucht. Er is een wonder geweest bij de Israëlische grens met Syrië. God Zelf zal de wereld tonen dat Hij het is die Israels vijanden verslaat. De wereld zal het weten. Weten. Niet geloven maar weten. Wie Hem dan nog afwijst doet dit niet uit ongeloof maar onwil, tegen beter weten in.

  Op 21 september is het Rosh Hashanah, bazuinenfeest ook wel genoemd feest waarvan men dag noch ure weet, ook is het door VN tot dag van vrede en veiligheid uitgeroepen (roepen vrede maar is geen vrede en dan plotseling verderf…)? Er is zoveel aan de hand in 2017 (rivieren die rood kleuren, massale sterfte vogels, vissen etc) Jublieumjaar voor Jeruzalem, er is verband gevonden tussen tetrads, de eclips onderling. Wim Jongman heeft veel info. Onderzoek eerst, is geen astrologie of koffiedik. Nee ik hoop vurig dat dit alles erop wijst dat onze pelgrimsreis bijna ten einde is! Ik zie reikhalzend uit, Johannes kreeg op Patmos een openbaring van Jezus Zelf. Daarvoor wist niemand dit. Paulus deelde een geheimenis mee. Daarvoor wist niemand dit. God openbaart zaken op Zijn tijd. Weest waakzaam Maranatha!

 48. Aloudepaden zegt:
  Geplaatst op maandag 21 augustus 2017 om 3:47

  Beste Dirk, veel mensen in de reacties geven aan, dat zij niet zoveel met datums hebben. YHWH denkt hier anders over volgens mij. Genesis 1 vers 14b : “…en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!” Als we dan Leviticus 23 lezen, dan blijkt de eerste komst van Yeshua precies overeen te stemmen met de drie feesten in het voorjaar. Zou de tweede komst van Yeshua dan niet precies overeenkomen met de drie najaarsfeesten? Helaas heeft de kerk de feesten van YHWH veranderd, waardoor het onderwijs (door de feesten) verloren is gegaan.
  Dat Yeshua spreekt over het uur noch de dag komt door Rosh Chodesh (nieuwe maan). Nu is alles door computermodellen van tevoren vastgelegd, maar in feite gaat het er om, dat je naar de maan kijkt. En bij de eerste kleine sikkel is het nieuwe maan. Dat is echter niet precies te voorspellen. Maar over de maand of het jaar sprak Yeshua in die tekst niet.
  Met hartelijke groet en Zijn Shalom!

 49. Peter zegt:
  Geplaatst op maandag 21 augustus 2017 om 8:51

  Wat mij opvalt is dat veel mensen roepen: Hij komt als een dief in de nacht…. er staat nog iets voor deze tekst als je het wilt lezen natuurlijk….‘ Als jullie niet wakker worden, zal Ik net zo onverwachts komen als een dief. Jullie zullen geen idee hebben wanneer Ik terugkom.’
  ‭‭OPENBARING‬ ‭3:3‬ ‭BB‬‬
  https:\/\/bible.com/1276/rev.3.3.bb

 50. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op maandag 21 augustus 2017 om 9:35

  In de tijd dat de Opname van de Gemeente zal plaatsvinden en de Grote Verdrukking (Dag des Heeren) begint, zal het zijn als in de Dagen van Noach en de Dagen van Lot. Business as usual waarbij mensen eten, drinken, werken, enz. Ook tijdens de afgelopen zware economische crisis die begon met de val van de zakenbank Lehman Brothers ging het dagelijkse leven gewoon door, ondanks de dreiging van de totale crash van het financiële systeem. In de Grote Verdukking zullen de oordeelsrampen zodanig zijn dat het infrastructuur het begeeft, het financiële systeem wegvalt, er een enorme voedselschaarste zal zijn, enz. Dan is het geen business as usual meer, maar moet je het maar zien te overleven te midden van de chaos.

 51. Eddy zegt:
  Geplaatst op maandag 21 augustus 2017 om 13:52

  De sterren die Johannes zag (rond het hoofd van de vrouw) en de zon en de maan, waren symbolen. En symbolen verwijzen altijd naar iets dat van wezenlijk andere aard is dan het symbool zelf, anders is het geen symbool. Dat betekent dat als Johannes een ster ziet als symbool, dat dus nooit naar een letterlijke ster verwijst.

  Een symbool is (1) een zichtbaar object (2) dat is ontworpen om iets uit te beelden dat van een geheel andere aard is dan het symbool zelf. Het moet een zichtbaar object (voorwerp) of beeld zijn. De sterren die Johannes in het visioen van Jezus zag, waren bijvoorbeeld symbolen van de voorgangers van de gemeenten. En de vrouw in hst. 17 was het symbool van een stad.

  Een symbool moet zoals gezegd ook iets uitbeelden dat van geheel andere aard is dan het symbool zelf. Als een zichtbaar object iets vertegenwoordigt dat in zijn aard gelijk is aan het object, is het geen symbool. De vier levende wezens bijvoorbeeld zijn representatieve dieren, toonbeelden en oermodellen, geen symbolen. De zee van glas is een representatieve zee, geen symbolische zee. De woorden die Johannes in zijn beschrijving gebruikt, zijn niet symbolisch. Een symbool is een ding, een metafoor is beeldspraak – een woord dat in overdrachtelijke zin wordt gebruikt. Wanneer de Heiland de engel adviseert om ‘goud’, ‘klederen’ en ‘ogenzalf’ te kopen, zijn dat illustraties, geen symbolen. Johannes zag ze niet in een visioen; het waren gewoon woorden die naar geestelijke zegeningen verwijzen.

  Het is moeilijk om aan te zien hoeveel christenen de kunst van het logisch nadenken niet meester zijn, met schrikbarende oppervlakkige uitlegkundige verzinsels als gevolg. Meer over symbologie op dit punt valt te lezen in ‘The Apocalypse Expounded by Scripture’, door theoloog en predikant Robert Govett.

 52. nico zegt:
  Geplaatst op maandag 21 augustus 2017 om 16:20

  Beste Dirk. Ik weet nog goed dat mijn moeder het verhaal van mijn opa vertelde over de 1e wereldoorlog. Mijn Grootvader (geboren in 1885) was panisch van angst en verwachte de ondergang van de wereld. Mijn moeder was toen 4 jaar werd toen al geconfronteerd met grote onrust in huis vanwege haar vader die het hele huis op stelten zette, en mijn oma totaal in verwarring bracht met zijn zienswijze over wat volgens hem ging gebeuren. Dit herhaalde zich in 1940 met de opkomst van Hitler Duitsland, maanden lang was hij al bezig om alles en iedereen in paniek te brengen, en toen de werkelijke inval kwam op 10 Mei, stierf hij van angst op 11 Mei 1940. Ik was toen 6 jaar oud. Dan denk ik wel eens: Moeten misschien zo velen nu ook zo een angst ondergaan om de dingen die misschien komende zijn? Hier is echt op zijn plaats het gedichtje:
  De mens lijdt dikwijls het meest– om het lijden dat hij vreest–en dat niet op komt dagen…
  Onze God wil dat wij niet in vrees leven, en volgens mij gebeurt dit maar al te vaak onder ons Christenen. Nico.

 53. Peter Schilperoord zegt:
  Geplaatst op maandag 21 augustus 2017 om 18:02

  Ik erger mij aan al deze sterren en tekenen in de lucht. Waarom zo’n hysterische aandacht voor natuurverschijnselen? Je moet wel erg jong zijn – en misschien een beetje achterlijk om in die fenomenen het spreken te zien van de heilige God.
  Alhoewel, overigens staat de Bijbel wel vol met voorbeelden van wonderen en tekenen. Het ezeltje van Bileam werd gebruikt, de regenboog is zo’n teken. Dus wonderen en tekenen en gezichten zien, dat is zeker Bijbels gezien niet verkeerd.
  Dus, wat is de boodschap van die zonsverduistering?
  Waar gaat het over? Wie legt dat uit?
  Is de jeugd tot wedergeboorte gekomen? Met Gods Zegen nu verenigd in een weerbaar onderdeel van het lichaam van Christus? Zodat kinderen gemakkelijker hun weg kunnen vervolgen? Ziende op hun iets oudere voorbeelden?
  Nee. Daar is geen sprake van, in tegendeel, de verwarring is niet van de lucht.

  Daarom, bekeer u, iedere zondag ligt als dood aan onze voeten, kinderen kijken op naar bejaarden, niet naar hysterische schreeuwers wier werken niet vol worden bevonden.

 54. Theo Hubeek zegt:
  Geplaatst op dinsdag 22 augustus 2017 om 21:07

  Beste Dirk,

  Heel goed en leerzaam artikel. Ik denk dat de enige opname die op 23 september zal plaatsvinden de opname van het geld is dat de makers van deze youtube videos verdiend hebben met hun advertentie-inkomsten…
  Je ziet dat terug in veel sekten die van de bijbel een handeltje maken zoals de sekte van Jehovah’s getuigen die een gigantische drukkerij hebben en een groep schrijvers die d.m.v. een nep zalving allerlei valse woorden verzinnen om hun tijdschriften vol te krijgen en d.m.v. multi-level marketing onder het mom van het evangelie hun lectuur verspreiden en zo bezig zijn met kopen en verkopen (Grieks: emporeuoma) 2 Petrus 2:3.

  De dwaalleraars. 2 Petrus 2:1-3
  En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;
  En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.
  En zij zullen door gierigheid, met gemaakte woorden,(Grieks: plastois logois= fictieve,valse woorden) van u een koopmanschap maken (Grieks: emporeuomai); over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet

  https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G1710&t=KJV

  https://w.w.blueletterbible.org/kjv/2pe/2/1/t_conc_1158003

 55. Enrique zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 augustus 2017 om 0:51

  Hallo Dirk,

  Nogmaals: Johannes 17:15, Ik bid NIET, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor de boze. Jezus bidt dus tot de Vader of dat Hij de gemeente niet wil wegnemen.

  Nu is er echter wel een andere wegname van de aarde die door Jezus Christus met Zijn engelen wordt uitgevoerd en dat is de wegname van satan en zijn engelen/demonen.

  Dit wordt volgens mij zwaar onderbelicht, het zal een geweldige impact op de aarde hebben. Misschien verdwijnen er wel veel mensen die in werkelijkheid engelen van satan waren. Mensen die in één klap van onreine geesten worden bevrijd en daardoor soms ook fysiek worden genezen. En wie weet wat er allemaal niet meer met deze wereld gebeurt.

  Zullen wij hier ooggetuige van zijn? Zijn we hier op voorbereid? Voor mij iets om over na te denken!

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 56. Inge zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 augustus 2017 om 9:44

  Als de wijzen uit het Oosten niet op de tekenen aan de hemel hadden gelet en de ster van Bethlehem niet hadden gevolgd, hadden ze nooit het kindje Jezus gevonden.
  Zij waren wijzer dan wij moderne mensen, zij letten wel op de tekenen aan de hemel.
  En frappant, van de 23ste op de 24ste september gaat het sterrenbeeld Maagd over in het sterrenbeeld Weegschaal (weegschaal = oordeel).

 57. Betty Flier zegt:
  Geplaatst op woensdag 23 augustus 2017 om 11:58

  In Genesis 1:14 staat erg duidelijk dat God de lichten heeft gemaakt om scheiding te maken tussen dag en nacht én voor tekenen..
  Toen de Heere Jezus werd geboren was er ook een speciale ster in de hemel die de wijzen uit het oosten zagen. Een teken in de sterren dus.
  De Heere Jezus heeft het ook over het teken van Jona (zonsverduistering). Het is in onze tijd zo ‘normaal’ zonsverduisteringen e.d. wij kunnen alles verklaren (denken we), we zijn ingesteld op bewijzen.

  Ik geloof niet dat de wederkomst dit jaar al is, want de antichrist moet nog geopenbaard worden, dat kan dus niet. Maar ik geloof wel dat het het begin van een 7jarig jubileum is.
  2017 is het 120e jubileum vanaf Adam (Gen. 6:3), het 70e jubileumjaar na de intocht in Kanaaan en het 40e jubileumjaar na Jezus’ kruisiging (40 is het getal van oordeel in de bijbel).
  We hoeven ons niet zo druk om getallen te maken alsof dat het is, maar wat je nu merkt bij veel mensen dat het er helemaal niet toe doet is ook niet goed.
  Het kwade gebruik heft het goede gebruik ervan nooit op.

  Vriendelijke groeten allemaal,
  Betty

 58. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 augustus 2017 om 13:13

  Wat vele verschillende en soms stellige theoretische uitleg over de eindtijd profetieën, terwijl niemand weet wanneer de wederkomst van Jezus is.
  Wij moeten iedere dag Zijn wederkomst verwachten en ons christen-zijn laten zien, horen en in praktijk brengen, buiten de kerkmuren. De kerk is er om de bijbel aan ons uit te leggen. De Theorie dus. En wij christen-volgelingen moeten de christelijke leer in praktijk brengen en missionairen buiten de kerkmuren, in de maatschappij en ook in de politiek.
  Beste mensen, laat de toekomst toch over aan de Heere en wees iedere dag voorbereid op de wederkomst van Jezus.
  Hub.

 59. duinsnip zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 augustus 2017 om 20:26

  In Jozefs droom is de zon Jacob, de maan is Rebecca en de sterren zijn z’n broers. Het symboliseert de staat Israel waarvan God de vader is, Jeruzalem de moeder en de elf sterren de elf stammen. Juda is de verwekker van het Kind, Jezus Christus wat het vlees betreft maar in Jozef die verworpen wordt door zijn broers gesymboliseerd. Dus het teken in Openb.12 moet je hiermee verklaren. Het kind, de Messias, is tevens het Hoofd van Zijn Lichaam, de gemeente, weggerukt tot Gods troon. De vrouw, degenen die in die tijd het gelovig overblijfsel vormen moeten het land ontvluchten voor drie en een half jaar. We zijn op dit moment halverwege de zeventigste week in Daniel. Hieruit blijkt dat duidelijk dat dit profetische teken niks met een astronomische gebeurtenis te maken heeft. Het profetisch teken van de eindtijd is de heroprichting van de staat Israel, de heropstanding van Rome, de haak in de kaak van Rusland en de grote stad Babylon, geen dorpje in Irak maar wat in deze tijd dat systeem belichaamd, n.l. de USA. Je kan dus weten dat de tekenen der tijden onomstotelijk aangeven dat het einde nu spoedig komt, nochtans blijven dag en uur verborgen.

 60. Rinske zegt:
  Geplaatst op donderdag 24 augustus 2017 om 21:26

  Beste Dirk, ik sluit me helemaal aan bij het commentaar van Jochanan (nummer 8).

 61. Joop zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017 om 16:57

  Reactie op Inge (#56) Je kunt het ook zo zien: Als de wijzen uit het Oosten niet op de sterren hadden gelet, dan had de kindermoord in Bethlehem nooit plaatsgevonden. Waren ze echt wel zo wijs?

 62. Rosa zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 augustus 2017 om 10:39

  Ik wilde net zo’n soort reactie plaatsen als Inge (56) Tekenen lezen uit de sterren is van alle tijden……

 63. Benny zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 augustus 2017 om 13:02

  Geachte Dirk

  Een prachtig artikel.
  Ik las zonet op de site van de zonen van God [om kwart voor 1 [13.45]op 31 -8-2017, dat de countdown voor de opname staat op 6 maanden, 30 dagen 12 uren 15 minuten en ca 30 seconden. Ja nu is er weer wat vanaf, de teller tikt door. Wat een Godslasterlijke profetie. Ja ik heb de reacties hier gelezen. Mooie en goede reacties. Ja.
  Op 21-11-2001 zei de Rotterdamse ‘profeet’ Elya dat op die datum de opname zou komen. Maar 300 mensen kwamen daarvoor in aanmerking, maar wel diegenen die lid waren van het Efraim-genootschap, de rest naar de hel. Maar mensen met een prothese of gebrek zijn verloren. Want Jezus[volgens hem dan] neemt alleen puntgave mensen ten Hemel. In 1980 schreef Johan Maasbach in zijn blad ‘Nieuw leven’ dat in 1988 de opname zou zijn. Ja het is nu 13 uur weer nu ca 15 minuten van de countdown, de teller tikt maar door. Maar Gods waarschuwing is: Wacht u voor de valse profeten. Gods zegen, Dirk. Maar ook alle lezers hier.

 64. Alie zegt:
  Geplaatst op donderdag 31 augustus 2017 om 14:00

  Rosh Hashanah luidt het nieuwe jaar in en het is dit jaar op 23 september 2017. En toevallig (?) is dat precies de datum waarop het Openbaring 12 teken aan de hemel zal staan.
  De aanvang van Rosh Hashannah is wanneer de nieuwe maan wordt gezien in Jeruzalem door twee getuigen. Als de nieuwe maan niet wordt gezien, wordt de volgende dag opnieuw gekeken. Daarom wordt dit feest ook ‘de verborgen dag’ genoemd. En daarom ook dat de Heer Jezus zei: “van die dag en van dat uur weet niemand, alleen de Vader”. (Mattheus 24:36).

 65. Benny zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 september 2017 om 17:57

  Beste Dirk

  64 Alie; Dus dan zou de opname op 23 september zijn. Ik ben nogal bang, dat ik niet erbij ben. Ja ik vrees met grote vreze. Verschijnt dan direct de antichrist? Ik had juist zoveel houvast aan wat Dirk erover zei in zijn artikel. Ik word zo onderhand gestressed door die datum. Op zowat elke site, inclusief Facebook ook op youtube, gaat het weer over die 23e september 2017.

 66. Le Nantais zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 september 2017 om 22:42

  Over 23 dagen is het 24 september en dan blijkt dat er niets gebeurd is… zoals verwacht overigens!

 67. Dirk zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 11:33

  Reactie Dirk van Genderen:

  Beste Benny, laat je niet verontrusten door die datum. Stel je vertrouwen op de Heere Jezus. Het allerbelangrijkste is om te weten dat Hij Zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha om ons te redden. Als je dat mag weten, hoef je geen angst te hebben, maar mag je in vertrouwen op Hem verder gaan, wellicht ook na 23 september, om te leven tot eer van Hem en tot zegen van anderen. En als Hij wel komt, misschien wel voor 23 september, dan mogen we toch weten voor altijd bij Hem zullen. Als Hij onze Verlosser en Heere is, is er geen enkele reden tot angst. Maar als het nog niet in orde is tussen Hem en jou, stel dat dan niet uit, ga naar Hem toe, belijd je zonden en ontvang Zijn vergeving.

 68. Benny zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 september 2017 om 12:39

  Beste Dirk

  Bedankt voor je uitleg. Ik ben al tig jaren bang gemaakt door diverse Christelijke nominaties, ja ik heb vroeger veel lelijks gezegd, soms ook gedaan onder invloed van alcohol [eind jaren 70 – soms tot in de jaren 90]. Ik heb er vergeving voor gevraagd, maar ik hoor van binnen, dat is niet genoeg. Je bent niet goed voor de opname. Jaren lang schoof ik het vooruit, maar de laatste 2 jaren lees ik steeds over de opname en vele youtube filmpjes erover bekeken en diverse sites. Ik heb in het verleden regelmatig [soms ongevraagd] in pinksterbewegingen handopleggingen gehad, zonder succes. Ook beheers ik niet de tongentaal. Ik ben de laatste jaren overgegaan naar de Gereformeerde, nu naar de NH-kerk. Maar mijn hart gaat steeds meer en meer uit naar mijn geliefd Eretz-Israel. Ik word volgende maand 67, maar ik ben al sinds begin jaren 70 met angsten opgezadeld door diverse pinkstergroepen, heb me zelfs laten dopen onder dwang [1972]. Ik ben wel als kind gedoopt. Ik had gelukkig wel diep-gelovige ouders, die ook zo van Israel hielden. Maar zij leven niet meer, anders zouden ze 106 en 107 oud zijn, Gods zegen.

 69. Troost Mijn Volk zegt:
  Geplaatst op maandag 4 september 2017 om 0:37

  Sjalom Dirk,

  Ik zie diverse reacties. Op 23 september is het gewoon rosh hashana en de week daarna is het grote verzoendag. Bijbelse feesten die door G’d zijn ingesteld. En de hemellichamen dan? Die zijn ook door G’d ingesteld. Echter de mens heeft mythologische beelden daarbij gevormd. Zij waren in de oudheid een atlas om de weg te kunnen vinden. Meer waarde moeten we daar niet aan hechten.

  Waar we wel mee bezig moeten zijn is de ernst dat iedere dag die voorbij gaat ons dichter brengt naar het onbekende tijdstip van de komst van de Messias. Wij weten dat Hij komt en dat Zijn woord waarheid is.

  Er is nog een onbekend tijdstip in ons leven: dat is ons stervensuur. Van het tijdelijke gaan we over naar het moment dat de tijd ophoudt voor de mens. En al duurt die situatie van het uiteenvallen van het lichaam jaren en zijn we geheel tot stof teruggekeerd. In een fractie van een seconde zal ons lichaam opnieuw gevormd worden. Dan zal openbaar worden wat onze staat in de eeuwigheid zal zijn.

  Hier op dit aardse maakt men zich zo druk over wat komen gaat en wanneer het zal zijn. Onze primaire zorg moet zijn: hoe zullen wij Hem ontmoeten? Zijn wij bereid om Hem te ontmoeten en verlangen we naar dat moment.

  Dan vervagen dit soort discussies, want na 23 september zal er weer een golf van spot over de christenheid heen komen. Zie je wel, wordt er dan gezegd, jullie geloven maar wat.

  Daar staat tegenover dat velen onder ons met verlangen uitkijken naar de komst van de Messias. Laten we dat in stilte doen, in onze binnenkamer smeken om redding en verlossing.

  En als het, waar ik ook naar verlang, werkelijkheid mag worden, dan hebben we nog heel kort dag om met de andere nog in het reine te komen.

 70. Benny zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 september 2017 om 13:34

  Vrede zij U, Dirk

  Ja 69 Wat Troost mijn volk zegt is heel duidelijk.
  Ja straks na 23-9-2017, als het leven weer gewoon verder gaat, zullen er veel spotters komen: Ja waar blijft-Ie-dan? Ja in Gods Woord staat ook, dat in de laatste der dagen spotters zullen zeggen: ,,Waar blijft Zijn komst?” Jezus komt op het tijdstip, als de Vader zegt: Het is nu het moment! Ja er zijn in het verleden al zoveel voorspellingen geweest. Ook in 2015 zou het op de 23e ook gebeuren. Laat men NIET op Gods Stoel gaan zitten. Hij is de Almachtige. Hem komt alle eer toe.

 71. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 10 september 2017 om 13:57

  Jeremia 10:2

  Zo zegt de HEERE: Leert de weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.

  Zouden we eens kunnen stoppen met speculeren over de eindtijd data?
  Niets dan Jezus Christus en dien gekruisigd.

  Een rijke Christus voor een arme doemwaardige zondaar.

  En wat wordt er van Gods Woord gemaakt?
  Eindtijd berekeningen aan de hand van zon, maan en sterren.
  Compleet heidens.

 72. Martin zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 september 2017 om 0:18

  Sorry Jan, reactie 71, maar ik zie dat toch echt anders

  Genesis 1:14 – En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot TEKENEN en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!

  1 Thessalonicenzen 5
  4 Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
  5 U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
  6 Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.

 73. Jan zegt:
  Geplaatst op woensdag 13 september 2017 om 21:11

  De hemelse tekenen zijn voor de aftekening,verlenging/verkorting van dag en nacht. Van de seizoenen.
  Niet om er mee te gaan rekenen en speculeren.

  De tekenen der tijden Luc 16:13
  Het zijn de naderende voetstappen van Jezus

  Algemene tekenen
  1 Oorlogen en geruchten van oorlogen.
  2 Hongersnoden, pestilentien en aardbevingen.
  3 Valse profeten met hun verderfelijke leer.
  4 De ongerchtigheid zal vermenigvuldigd worden
  5 De liefde van velen zal verkillen.

  Bijzondere tekenen
  1 Prediking van het evangelie aan alle volken.
  2 Bekering van vele Joden.
  3 De grote verdrukking i.c.m de antichrist.

  De wederkomst kan vandaag, maar het kan nog net zo goed 100 jaar duren.
  Math 24:36
  Doch van die dag en ure weet niemand, ook niet de engelen, dan Mijn Vader alleen.

  Maar een ieder is vrij om zon, maan, sterren en kometen te bestuderen en een datum te prikken.
  Besef goed dat dit lijnrecht tegen Gods Woord ingaat……Math 24:36

 74. Heidi zegt:
  Geplaatst op donderdag 14 september 2017 om 22:19

  @ Benny op nummer 65: Benny, mag ik je zeggen hoe ik erover denk? Het feit alleen al dat je je druk maakt over het feit of je “er wel bij hoort” zegt mij genoeg. Natuurlijk hoor je er bij; want, omdat je je daar nl zo ongerust over maakt, zegt mij genoeg. Een ongelovige interesseert de Opname en Jezus’ wederkomst namelijk helemaal niets. De ongelovigen liggen er echt niet wakker van of zij erbij horen. “Die hele Opname flauwekul”, zoals zij dat namelijk in mijn omgeving noemen, dat zien zij als een complete onzin … Vraag Hem om meer rust, Benny, en ik weet zeker dat Hij je die rust ook al geven. Toe, doe dat maar …

  Veel zegen toegewenst van een zusje uit Soest.

 75. Martin zegt:
  Geplaatst op zondag 17 september 2017 om 19:12

  Plaatsen jullie geen kritische tegengeluiden?

 76. Michiel zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 11:39

  Beste Dirk,

  Hartelijk dank voor je onderbouwing en onderzoek naar het teken van Openbaring 12.

  Ik merk dat je op bepaalde vlakken snel een conclusie trekt, terwijl de échte betekenis mijn inziens te niet wordt gedaan.

  Juist omdat dit teken in NL nagenoeg onbesproken is, heb ik speciaal hiervoor een website opgezet.
  Dit onderwerp is ZEER actueel, en de ‘verborgen dag’ waarvan de dag noch het uur onbekend is, verwijst direct naar EEN komend Bazuinenfeest – het Joods nieuw jaar! Deze is dit jaar op 21/22 september, de exacte dag noch het uur is onbekend….

  Hartelijke groet
  Michiel

 77. Dirk zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 11:48

  Reactie van Dirk van Genderen:

  Beste Martin,
  Tegengeluiden worden wel geplaatst, zij het wel binnen de grenzen van fatsoen voor elkaar en eerbied voor de boodschap van de Bijbel. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan.

 78. Martin zegt:
  Geplaatst op maandag 18 september 2017 om 12:24

  prima dirk, slapen jullie maar lekker verder

 79. meindert zegt:
  Geplaatst op dinsdag 19 september 2017 om 17:19

  Dank je Dirk voor je heldere uitleg. Ik vrees dat er onder veel christenen geen echt verlangen naar de wederkomst leeft. Hoeveel preken gaan over dat belangrijke gebeuren?

 80. gert-jan wassink zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 september 2017 om 0:23

  Artikel gelezen en inderdaad om de 12 jaar staat de zon in Maagd en de maan aan har voeten, echter 23 december jl nam de VN een resolutie aan dat er een eind moet komen aan de bouw van nederzettingen op de West bank, let wel dit is gerekend van 23 december naar 23 september een periode van een voldragen zwangerschap; mijn vraag aan Dirk is: als je dit gegeven meeneemt?

 81. Meint zegt:
  Geplaatst op woensdag 20 september 2017 om 23:58

  Beste Dirk,

  In aansluiting met wat jij ook al schrijft: natuurlijk rammelt deze zogenaamde profetie aan alle kanten. Alle verschijnselen aan het firmament die natuurkundig, wetenschappelijk of astronomisch voorspelbaar en verklaarbaar zijn, zijn namelijk geen tekenen!
  De tekenen waar de Bijbel over spreekt, zijn juist natuurkundig, wetenschappelijk of astronomisch NIET VOORSPELBAAR EN VERKLAARBAAR. Denk aan de wijzen uit het oosten, die een onverklaarbare ster ontdekten. Ook in in Openb. 12:1 gaat het over een INDRUKWEKKEND teken!
  Trouwen, welke sterren beelden het vervolg van Openb. 12:1 uit? Het “zwanger zijn”, de weeën, het baren, enz. enz.

 82. David zegt:
  Geplaatst op maandag 9 oktober 2017 om 10:22

  (Deze reactie is om inhoudelijke redenen geweigerd.)

 83. Chas Pieters zegt:
  Geplaatst op dinsdag 17 oktober 2017 om 14:34

  @@ Martin : Plaatsen jullie geen kritische tegengeluiden ?

  Antw: Tegengeluiden worden wel geplaatst, zij het wel binnen de grenzen van fatsoen voor elkaar en eerbied voor de boodschap van de Bijbel. Verwijzingen naar andere websites zijn niet toegestaan.

  De boodschap van de Bijbel kan volgens mij alleen de waarheid zijn, maar, waar begint dan de waarheid ?
  Is er iemand die mij dit kan vertellen ? Graag met bewijs uit de Bijbel en niet met sterrenbeelden.

 84. Chas Pieters zegt:
  Geplaatst op woensdag 18 oktober 2017 om 8:02

  Of is iedereen al “opgenomen”? ik zie nog geen antwoord op mijn vraag, ná meer dan 10 uren. Ik ben heel kritisch omdat niemand een “tweede” kans krijgt nadat de deur gesloten is. Een citaat : Stel je vertrouwen op de Heere Jezus. Het allerbelangrijkste is om te weten dat Hij Zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha om ons te redden. Als je dat mag weten, hoef je geen angst te hebben, maar mag je in vertrouwen op Hem verder gaan, wellicht ook na 23 september, om te leven tot eer van Hem en tot zegen van anderen. En als Hij wel komt, misschien wel voor 23 september, dan mogen we toch weten voor altijd bij Hem zullen. Als Hij onze Verlosser en Heere is, is er geen enkele reden tot angst. //

  Sorry hoor, dat noem ik hete lucht. Er is geen één bewijs dat 23/9/2017 iets met de Schrift te maken heeft. Waarom wordt er dan gezegd : “En als Hij wel komt, misschien wel voor 23 september.”?
  Waar dan zit jouw geloof (?) in sterrenkunde of in het Woord van God ? Ik zie alleen “twijfel”.
  [Mocht je eens op Tube/Facebook deze naam tegenkomen Chas Ptrs., dan weet je dat ik de poster ben] maar mijn posten werden verwijderd, omdat de waarheid verborgen moet blijven.

  Dat ik in de regel hard uithaal, is om het feit dat er “charlatans” rondlopen die de waarheid verbasteren, daarom moeten we met “teksten” komen om het tegendeel te bewijzen en God te “eren” met de waarheid.

  Goed : De Here Jezus kan “niet” op elk moment komen, want dan zou Hij “tegen” Zijn eigen woord handelen. Te weten dat jij op elk moment kan “sterven” en daarvoor gereed moet zijn, is meer logisch, dan te beweren dat Hij eerder zal komen dan Opb.16:21. Een teken uit de hemel.
  Daarom is een “geheime opname” een keiharde leugen om “boeken” enz te verkopen, zodat de “gelovige” doof en blind blijft. Opb.12 is “niet” correct uitgelegd; het ligt ver in het verleden.

 85. Chas Pieters zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 oktober 2017 om 4:43

  Deze reactie is niet geplaatst, omdat er maximaal twee reacties van dezelfde persoon zijn toegestaan.

 86. Chas Pieters zegt:
  Geplaatst op donderdag 19 oktober 2017 om 5:49

  Deze reactie is niet geplaatst, omdat er maximaal twee reacties van dezelfde persoon zijn toegestaan.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden