Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Laatste halve uur (35 reacties)

Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017, 10:43 door Dirk A A

‘Het moeilijkste gedeelte van het geloof is het laatste halve uur, voordat Gods antwoord komt,’ schreef iemand mij. Wellicht kennen we dit wel uit ons eigen leven, en ook de Bijbel laat zien dat niet iedereen het volhoudt om dit laatste halve uur te blijven geloven.

Eerst een paar voorbeelden uit de Bijbel. Om te beginnen Sara. Zij kon niet wachten op de vervulling van Gods belofte aan Abram, dat Hij hem een ontelbaar groot nageslacht zou geven (Genesis 16). Zij kwam daarom met het alternatief Hagar op de proppen.
Een ander voorbeeld vinden we in Exodus 32. Toen het volk Israël vond dat Mozes te lang bij God op de berg bleef, eisten ze van Aäron dat hij goden zou maken die ze konden aanbidden, wat uitmondde in het gouden kalf.

Denk ook eens aan de geschiedenis van Saul in 1 Samuël 13. Voordat hij de strijd aan mocht gaan met de Filistijnen, moest hij wachten op Samuël, die eerst offers zou brengen. Nadat ze al zeven dagen hadden gewacht en het leger angstig werd en weg begon te lopen, bracht Saul zelf die offers. Nauwelijks was hij daarmee klaar, of Samuël kwam alsnog. In sterke bewoordingen keurt Samuël Sauls handelen af en kondigt aan dat zijn koningschap geen stand zal houden.

We leven in een tijd waarin geloven vooral prettig en aangenaam moet zijn. Wij willen geloven en direct zien. Net zoals Sara, het volk Israël en Saul. Wanneer we ziek zijn, willen we nu genezing ontvangen. Wanneer we een probleem hebben, moet God liefst vandaag nog antwoorden. En wanneer dit niet gebeurt, gaan we onze toevlucht zoeken bij eigen wijsheden en eigen oplossingen.

Ook in het Nieuwe Testament vinden we de gedachte terug dat het aankomt op het laatste moment, op het volharden in het geloof. Het geloof in en vertrouwen op God tot het einde vasthouden (Hebreeën 3). Niet zien en toch geloven (Hebreeën 11). De beproefdheid van uw geloof werkt volharding uit (Jakobus 1). Het is genade van God als we het volhouden, in Zijn kracht.

U wacht misschien al zo lang op de bekering van uw man, uw vrouw, uw kind, uw kleinkind. Blijf voor hem, voor haar bidden, in vertrouwen, in geloof, met verwachting. U mag daarbij pleiten op Gods Woord. 2 Petrus 3:9 zegt immers dat de Heere niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

Soms zit er een lange tijd tussen de belofte van God en de vervulling van die belofte. Dan komt het aan op het wachten op God, op het vertrouwen in Hem, omdat Hij de absoluut Betrouwbare is. En dat wachten kan lang duren. Dat laatste halve uur duurt in uw situatie misschien al jaren. Laat het los, geef het in Zijn hand. Zijn weg is de beste.

Laten we ons ook maar niet verheffen boven mensen die dit wachten niet vol (hebben) kunnen houden, omdat ze niets van God zagen of ervaarden. Door ons ongeloof kan Hij vaak weinig krachten doen. We hebben heel veel genade van de Heere nodig om wel op Hem te blijven vertrouwen.

U zegt misschien: ‘Je zou mijn situatie eens moeten kennen… Ik zie geen uitkomst meer’. God kent onze strijd en onze pijn. Hij kent elk detail van ons leven. Hij hoort de niet uitgesproken schreeuw uit een gebroken hart. Ons probleem is dat wij meestal niet zien wat God achter de schermen al aan het doen is, maar misschien wel anders dan wij voor ogen hebben.

Denk aan de drie vrienden van Daniël. Zij weigerden te knielen voor het beeld van Nebukadnezar. Hun laatste uur leek geslagen tot de koning hen in de vurige oven liet gooien. Juist op dat moment stuurde de Heere Zijn engel om hen te sparen en te redden (Daniël 3)
Denk aan Elia, die moest vluchten voor koning Achab en zich lange tijd moest verborgen bij de rivier Krith. Hij had nog wel water, maar geen voedsel meer. De Heere stuurde toen raven naar hem toe, zoals Hij had toegezegd, om Elia brood te brengen en hem in leven te behouden.

Lees Psalm 56 eens. De dichter, David, die bang is, spreekt zichzelf aan om op God te vertrouwen. ‘Op de dag dat ik vrees, vertrouw ik op God’ (vers 4). En in vers 12 klinkt het: ‘Ik vertrouw op God, ik vrees niet; wat zou een mens mij kunnen doen?’Die weg mogen ook wij gaan.
Dan kan het gebeuren dat de Heere ons wijsheid en kracht geeft om noodzakelijke stappen te zetten in bepaalde situaties. Hij is bij machte om op wonderlijke wijze te voorzien.

Komt er dan altijd een oplossing in de aardse leven? Nee. Het kan ook Zijn weg zijn om ons op te nemen in Zijn heerlijkheid. Ook dan mogen we, dat laatste uur van ons leven hier op aarde, ons vertrouwen op Hem blijven stellen.
Nooit kan het geloof teveel verwachten. ‘Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen’ (Efeze 3:20).

Nog een laatste gedachte: Je kunt ook de eindtijd het laatste halve uur voor de komst van de Heere Jezus noemen. Zijn komst is aanstaande, onze verlossing is nabij. Waak dan, val niet in slaap, ‘want de zaligheid is nu dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen’ (Romeinen 13:11b).

Dirk van Genderen

35 Reacties

 1. sjaak zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017 om 11:13

  Machtig Dirk. Dit heb ik van de week beleefd!! Wat je schrijft exact overdacht en beleefd. Maar ik weet ook: Maar de Heer ZAL uitkomst geven. Dat weet ik 100 procent zeker!! Wat een God hebben we toch he! Wat een God! ‘K zal zijn lof zelfs in de NACHT, zingen daar ik Hem Verwacht! 100 procent. Het ZAL gebeuren. Ik zeg: Zie op Hem!! Alleen maar zien!! Dat is genoeg!! Amen!!
  Sjaak

 2. angela zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017 om 13:20

  Ik vind het altijd een beetje oneerlijk om naar Sara te verwijzen dat ze niet wachten kon. In hun tijd en hun situatie hadden zij geen boek waar al Gods grote daden in staan. Wij hebben dat wel. Wij kunnen weten van Gods trouw in het verleden, we zien Zijn trouw in het heden aan Zijn volk, we mogen vertrouwen op Hem in de toekomst!

 3. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017 om 14:50

  Hallo Dirk, ja dit is een enorme bemoediging. Ik geloof ook zeker dat velen, misschien wel wij allemaal, ikzelf natuurlijk ook, dat we momenten hebben van het niet meer zien zitten. Juist ook wat ons geloof betreft.
  Altijd weer zo mooi om al die voorbeelden te lezen, van al die mensen waar we van lezen in de Bijbel. Zij waren net als ons, gewone mensen, met hun angsten, strijd, ongeduld en soms ongeloof… Hoe vaak zei de Heere wel niet tegen Zijn discipelen… klein gelovigen. Of wat Hij zei tegen Petrus, die de Heere Jezus over het water tegemoet kwam. Op het moment dat Petrus om zich heen keek, werd Hij bang en begon te zinken… “Waarom heb je getwijfeld…”, was het eerste wat Jezus zei….

  En zo ook voor ons… het is fijn dat wij elkaar daar in kunnen bemoedigen en aansporen, voor elkaar bidden. En als grootste, onze hemelse Vader en Jezus onze Heere en Verlosser, Zij weten en zien, van onze strijd.
  Misschien moeten we leren om Hem voorwaardelijk te vertrouwen… en daar kunnen we zelfs voor in gebed… om het vol te houden.

  Dank je wel Dirk… heel aanmoedigend artikel.

  Angela, wij hebben de Bijbel, dat is waar hoor… maar Sara sprak rechtstreeks met God. Net zo als Abraham… de Heere zocht hen Persoonlijk op. En praatte ook persoonlijk met hen.
  Ik denk dat het juist een mooi voorbeeld is voor ons… om te laten zien, dat wij mensen niet altijd kunnen wachten… maar hoe trouw God de Heere Zelf is.

  Dirk, Vaders zegen om je heen… en voor allen, en lieve groet van mij, Esther.

 4. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017 om 17:51

  Voorbeelden te over om tot het laatste uur vol te houden. Maar als wij goed de bijbel lezen, berust alles op genade.
  Veel verhalen die gebeurd zijn in de bijbel, is om inzicht te geven. Richtlijnen aan te geven. Ons behoud hangt af van daden, een levenswijze die wij als mens in de ogen van onze Vader, zijn goedkeuring kunnen doorstaan.
  Het is niet mogelijk om zonder zonde te leven. Maar je zonden belijden, en terug te keren naar je Vader is altijd mogelijk. Maar ons behoud hangt altijd af van onze levenswijze. Denk aan Mozes die kwaad was, en op de rots sloeg. Koning David die zijn beste vriend vermoordde, en met een vrouw vreemdging.
  Mozes sprak later nog samen met de profeet Elia, met de Here Jezus. En toch zijn het mensen naar Gods hart. Niet een ieder van ons wordt behouden. Wij kunnen de Here Jezus volgen, en toch niet behouden worden. Onze Vader ziet alles en doorgrondt alles. Onze Vader maakt de afweging. Een ieder van ons, moet zich verantwoorden voor zijn behoud.
  Je eigen gedachten overdenken, is zijn genade genoeg.

  Vr gr René Postma.

 5. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 25 augustus 2017 om 19:17

  Angela (2)
  Wat je zegt klopt natuurlijk wel. Maar…. de Here Zelf (fysiek) heeft het haar/hun wel persoonlijk aangezegd. Ze heeft zelfs voor hem eten bereid.!
  Ik denk dat Sara het makkelijker gemaakt is dan wij. Wij hebben weliswaar de Bijbel= Het Woord Gods, maar ons is gezegd dat we niet de dag of het uur weten.
  Sara kreeg een exacte tijd aangegeven van een jaar.

 6. Musje zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 17:22

  Lukas 18 vers 1 en 7 heeft de Heere al vaak tot bemoediging gegeven om vol te houden.
  1 En Hij sprak ook een gelijkenis tot hen met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. (wat een heerlijk woord als je bijna de moed wilt opgeven!)
  7 Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen?
  Het kan zo zwaar zijn om te wachten, vooral als het lijkt alsof alles hetzelfde blijft.
  Maar Hij werkt en Hij hoort.

  Houd moed, psalm 27.

 7. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 18:20

  Bedankt Dirk voor al je schrijven. Ja wij (ik) zijn zo kleingelovig. Jaren geleden vroeg ik wat mijn beslissing moest zijn aan God. God was heel duidelijk. Dus je neemt die stap, maar dan komt satan om het ongedaan te maken op alle manieren en met heel veel gezichten. Daarom ging ik God een handje helpen en zo werkt het niet. God wachtte rustig af tot ik alles los liet. Toen kon God zijn werk doen. Al met al kwam de zegen dubbel en dwars minstens 15 jaar later. Nu ren ik naar God als Satan op allerlei manieren langs komt. God is betrouwbaar, maar satan is listig en heeft miljoen en meer gezichten ,daarom heb je de Heilige Geest nodig om satan te herkennen. De kruik blijft vol als je opkijkt naar de Here Jezus, jouw verlosser, die je helpt met iedere keer weer opstaan. God’s Liefde brengt ons bij Hem. Hij laat nooit!!!!! varen de werken van zijn handen, NOOIT. Ook van je kinderen niet. Vertrouw Hem, want Hij is GOED. GOEDE MEESTER, wie is goed dan God alleen. Liefs God zegt Ik ben met je.

 8. Maria George den Houdyker zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 19:06

  Bedankt, Dirk, voor je bemoedigende woorden! We zijn vaak zo ongeduldig; niemand niet will graag wachten. En als we moeten wachten, b.v. In de wachtkamer van de dokter, dan schijnt dat laatste half uur het langste. We moeten maar druk bezig blijven met de Heer te dienen, dan zal het zijn alsof het wachten niet zo lang duurt.

 9. Jacob zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 20:36

  Soms is het moeilijk te weten wanneer je zelf een verantwoordelijk hebt, en wanneer je gelovig moet wachten. Als je teenager een weg gaat die niet goed voor hem/haar is, dan doe je toch alles om dat te voorkomen? Als hij/zij dan toch zijn eigen weg gaat, dan duurt het wel lang voordat je kunt zeggen: ‘Here God, U moet het maar uitzoeken met hem’, en dan ook nog geloven dat God dat gaat doen. Lange jaren bidden en wachten zonder ‘resultaat’ ……: Here, help me in mijn ongeloof. 2 Petrus 3:9 zegt immers dat de Heere niet wil dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.

 10. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 21:29

  In maart j.l. werd ik 81. Net op mijn verjaardag kwam de diagnose, dat mijn zoon, 51 en predikant, chronische leukemie heeft. Gelukkig slaan de medicijnen goed aan. Eerverleden week kwam de tweede Jobstijding van dit jaar, dat mijn kleindochter (23) en moeder van mijn achter-kleinkind een hersenbloeding heeft gekregen. Ze is gelijk geopereerd in Groningen en het gaat naar omstandigheden redelijk goed met haar en is men nu al aan de revalidatie begonnen. En nu Gods antwoord, want ik werd de afgelopen week tot drie maal toe geconfronteerd met een Bijbeltekst uit de Psalmen 34: 20 “Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Heere” (NBG51). Nu heb ik gelukkig dit soort situaties in mijn leven vrij vaak meegemaakt en weet dat deze Psalm tot in vele details klopt!! Maar om elke keer opnieuw op Gods uitspraak over mijn leven te blijven vertrouwen, kost me soms echt wel moeite!! Ik ben er bovendien zeker van dat “rampen” nooit van God komen. Zo waren er ook vrij veel “bijna rampen” met “narrow escapes”. Mijn gebeden zijn gelukkig nog steeds voor 90% dankgebeden, waarbij ik heel vaak vraag, waaraan ik al mijn zegeningen te danken heb.

 11. Erik zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 22:53

  “Wij kunnen de Here Jezus volgen, en toch niet behouden worden. Onze Vader ziet alles en doorgrondt alles. Onze Vader maakt de afweging. Een ieder van ons, moet zich verantwoorden voor zijn behoud.”
  (Rene Postma)
  Dit snap ik niet, zou je dat eens kunnen uitleggen?

 12. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 23:50

  Wanneer we werkende Zijn in de wijngaard behoeven we ons nooit te vervelen. Hijzelf heeft ‘onze route in het persoonlijk leven’ van te voren uitgedacht. Laat soms dingen toe in ons leven, waar we niet omheen kunnen. Een troost is dat we er met Hem altijd doorheen komen.
  Wat voor mij een langgerekte tijd is, zodat bv een kwartier wel een uur lijkt, is het uitzien naar iets moois, iets prettigs. Wanneer je in dat moment zit/aangekomen bent waarop je je verheugde, heeft de tijd vleugels gekregen.

 13. Stadina zegt:
  Geplaatst op zaterdag 26 augustus 2017 om 23:56

  Met Erik begrijp ik de uitspraak van Rene Postma ook niet en benieuwd naar zijn uitleg.

  Verder ben ik heel blij met de nieuwsbrief, hartelijk dank Dirk!

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 0:13

  Ik denk niet, Erik, dat het uit te leggen is, omdat wat jij blijkbaar vreest niet waar is!
  Handelingen 2:21
  “En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden.”
  Romeinen 10:13
  “want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.”
  Laat anderen kletsen. Gods Woord is WAAR!!

 15. Roos zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 6:26

  Rene Postma. Ik heb dezelfde vraag, wil je uitleggen wat je bedoelt, en hoe je aan deze wetenschap komt.
  Jezus sprak immers, niemand komt tot de vader dan door Mij.
  Dus als we Hem volgen/ toebehoren. Zijn we behouden, door het offer, Hij gaf zichzelf!!
  Wat een liefde,

 16. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 7:59

  Gods antwoord om vol te houden tot het einde toe; en niet uitgeworpen te worden is: Wanneer we NU AL door de enge poort gaan en op de smalle weg wandelen, komen we veilig aan. Krijgen we iedere DAG volhardingsgenade.
  Nu dus al een wandel ‘in de hemel’ met de Heere hebben. Zodat we later niet buiten uitgeworpen worden (Luk.13:28).

 17. kees Post zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 9:39

  Ja ik heb ook een vraag aan Rene Postma als hij zegt dat als je Jeshua volgt, (en dan neem ik aan oprecht volgen) toch niet behouden kan worden?
  Hoe ziet hij dit?

 18. sjaak zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 10:07

  Nee, Rene Postma, Dat staat in ieder geval niet in mijn Bijbel. Misschien in de jouwe wel, maar dan heb je een verkeerde Bijbel voor je. Ik neem je niets kwalijk hoor. want ik zou ook zomaar kunnen gaan dwalen als ik mijn echte Bijbel niet had. Jezus zei volgens mijn Bijbel. Wie tot Mij komt ZAL ik GEENSZINS uitwerpen. Laat niemand zich hierdoor op het verkeerde been laten zetten. Het zij je van harte vergeven Rene. Zie op HEM!! Zie op de koperen slang!! IEDEREEN mag komen. Kom!!
  Sjaak

 19. Gretha Stolker-van Waveren zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 10:33

  Ook ik heb dezelfde vraag aan René Postma. Als dit “waarheid” is staat het hele heerlijke evangelie op losse schroeven. Gretha

 20. J.J. zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 12:42

  Dag Dirk, het moeilijkste deel van het geloof zou het laatste half uur zijn, schreef iemand jou… Ik blij dat Jeshua de Messias de overste Leidsman en Voleinder van mijn geloof is, Hij is mijn voorbeeld en is mij in alles voorgegaan, doch zonder zonde als vlekkeloos Lam. Zijn lessen leren mij om staande te blijven in deze wereld, en te blijven volharden in geloof en in gebed. Jeshua – is JHWH met ons – heeft niet anders dan geleden op deze aarde, hoe was Zijn laatste half uur? Hij werd zelfs door zijn Vader verlaten, erger kán toch niet?!…..lees de bergrede, Jeshua’s lessen. Gelukkig zij die vervolgd worden, gelukkig die treuren lees, de gelijkenissen van Jeshua onze Joodse Messias, Redder en Verlosser. Wat Hij ons leert is het tegenovergestelde van wat de wereld ons te bieden heeft.

  Over lijden gesproken… en het Joodse volk dan? Israël en de stad Jeruzalem, alle volkeren zullen tegen dit land en deze stad opstaan, ons heil komt uit de Joden, uit Sion!
  En al het lijden van de mensen hier op deze aarde, door het lijden door onrecht, ongerechtigheid wat hen aangedaan wordt? Ik kan niet wachten tot het laatste half uur… en vele rechtvaardige broers en zussen in Jeshua de Messias met mij.
  De apostel Sha’ul/Paulus zei: het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, die ons te wachten staat en het is nog waar ook!

  Ps Shalom op deze zonovergoten dag, deze dag doet zijn naam eer aan…velen aanbidden de zon…
  Troost troost mijn volk, shalom

 21. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 12:50

  Dirks schrijven ging over het laatste half uur. Mijn verontschuldigingen hiervoor, als mijn uitspraak er toe leidt dat sommigen denken dat wij niet behouden zijn.
  Wellicht wordt deze uitspraak uit zijn context gehaald.
  Neem als voorbeeld Judas. hij was een volgeling van de de Here Jezus, en verraadde hem. In de laatste uren. Maar de moordenaar die naast de Here Jezus aan het kruis hing, vroeg aan Jezus: denk aan mij. Kreeg te horen: heden zal u bij mij in paradijs zijn.
  Hoe vaak was de apostel Paulus niet bedroefd over zijn broeders en zusters, die de Heere Jezus volgden en afvallig waren geworden.
  Als wij de Here Jezus zeggen te volgen, en niet bewust of bewust zijn van onze zonden, en ze niet belijden, is de vraag: zijn wij dan behouden?
  Als wij vroom over proberen te komen, en in ons hart niet vroom zijn, zijn wij dan behouden?
  Als een broeder zegt: laat maar kletsen over mij, een ieder is behouden, die de Here Jezus aanroept, zijn wij dan eerlijk?
  Wij zijn behouden door de genade, van Onze Vader.
  Een ieder van ons die de Here Jezus volgt, wordt mijn inziens beoordeeld op zijn aardse levenswijze.
  Mijn hoop is dat een ieder behouden wordt en blijft.
  Nogmaals mijn verontschuldigingen broeders en zusters. U zult zeker behouden worden, als u de Here Jezus volgt, in woord en daad tot de laatste uur.

  Vr gr René Postma

 22. maria zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 12:50

  Renee Postma op 17.51

  Hoe komt u hierbij, dat als je de Here Jezus volgt toch soms toch niet behouden bent ??

  Dit vind ik een on bijbelse uitspraak

 23. Marja zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 13:42

  Sara’s besluit om via Hagar voor nageslacht te zorgen geschiedde ruime tijd voor het bezoek der engelen, dus inderdaad had zij in die tijd geen zicht op vervulling van de belofte en maakte haar eigen plan.
  Verder begrijp ik misschien wat Rene Postma bedoelt; het kan zijn dat we denken de Heere Jezus te volgen, maar dit kan een valse messias zijn, een zeker in onze tijd met vele geestelijke stromingen en sekten niet denkbeeldig gevaar. Denk hierbij aan Mattheüs 7 : 21 e.v. “Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan… Laten we daarom steeds bidden of Hij ons voor misleiding wil bewaren.

 24. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 14:56

  Beste Dirk, laat ik nu net de dagteksts 1 Johannes 3 lezen.
  Sluit aan bij mijn bovenstaande schrijven.

 25. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 16:05

  Beste Ernst (Nr. 10) Jij achrijft: “Ik ben er bovendien zeker van dat “rampen” nooit van God komen.” Lees het juiste antwoord in Job 2 vers 10b.
  Groet,
  Martine

 26. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 20:25

  Ik reageer, Martine uitsluitend met 1 Thess. 1: 9 -10, want daarop vertrouw ik:
  “Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de ​afgoden​ tot God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, ​Jezus, die ons verlost van de komende toorn.”

 27. duinsnip zegt:
  Geplaatst op zondag 27 augustus 2017 om 20:34

  Abraham heeft rondgezworven in het land dat hem en zijn nageslacht beloofd was door God, maar heeft er tijdens zijn leven geen duimbreed van in bezit gehad en werd ook nog aangekondigd dat ook zijn nageslacht er vierhonderd jaar op moest wachten. Dus richtte God zijn oog wat hem persoonlijk betreft op de stad die fundamenten heeft, en verzekerde hem dat Zijn beloften zeker zouden uitkomen. Misschien dat ook er voor Noord Korea niets meer veranderd tot aan de komst van de Leeuw van Juda, die dan de Satan onder onze voeten zal verpletteren. Tot dan richtte de Heer de ogen van de gelovigen in Noord Korea en die van ons in Sodom en Gomorra ook maar op de stad die fundamenten heeft. Wellicht zal God nog in de tijd die we te gaan hebben onze gebeden verhoren en we mogen er zeker van zijn dat God altijd alles hoort. Maranatha.

 28. Shalom zegt:
  Geplaatst op maandag 28 augustus 2017 om 10:17

  Even een vraag in aansluiting op de reacties op de post van Rene Postma. Tegen wie zegt de Heer: “Ga heen, ik heb u niet gekend”. Tegen mensen die dachten dat ze alles Hem welgevallig deden…..toch?
  Wij weten niet wat ons laatste half uur zal zijn. Het zou kunnen zijn “geloof, of sterf”, andere gruwelijke scenario’s zijn te bedenken. Zie naar wat gebeurt in de landen van hen die vervolgd worden. Paulus spreekt over “de wedloop die we voor ons hebben”, Paulus spreekt ook over serieuze volgelingen die hem in de steek lieten. Hoe kunnen wij weten wat onze beproevingen zullen zijn? Pas in dat laatste half uur zouden we ons kunnen afvragen hoe sterk ons geloof is.
  Shalom

 29. Elizabeth B. zegt:
  Geplaatst op maandag 28 augustus 2017 om 11:26

  Dank aan Gods woord, voor de prachtige getuigenissen. Dank voor de Here Jezus, het kruis van Golgotha en zijn kostbaar dierbaar bloed voor ons vergoten, waardoor wij behouden kunnen worden.
  Zo lief had Hij de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf. Het is alles genade. Breng dank aan de eeuwige. Hij is het begin en het einde en Zijn eeuwige liefdevolle armen zijn om ons heen en dragen ons door alles heen. Wanneer het volmaakte komt, zal al het onvolmaakte hebben afgedaan. Amen.

 30. sjaak zegt:
  Geplaatst op maandag 28 augustus 2017 om 12:57

  Nou, nou die woorden van Rene Postma brengen heel wat teweeg. In ieder geval: Het houdt ons scherp. Laten we elkaar in ieder geval niet verketteren. Ook niet mensen die de Heere Jezus nog niet kennen. Moeilijke les voor ons. Jezus zei overigens niet voor niets: Strijdt gij om in te gaan, dus niet elkaar de maat nemen. Laten we elkaar niet veroordelen. De Heere Zelf regelt wie binnen komt in de Hemel. In ieder geval die in Zijn Naam geloven. Die komen er zeker! En degenen die “buiten” zijn, die oordeelt God. Dat komt ons niet toe! Groet, Sjaak

 31. TVB zegt:
  Geplaatst op maandag 28 augustus 2017 om 12:58

  Als het afhangt van de werken van de mens is het geen genade meer.
  Ik weet dat ik gered ben en Hij het ook wat betreft mijn laatste halve uur in orde zal maken.
  Want dat heeft Hij beloofd!
  Johannes 10:28
  Filippenzen 1:6
  Ik ben blij dat het verder niet van mij afhangt, maar dat ik op Hem mag vertrouwen.
  Wat zou ik anders bang zijn!

 32. otto zegt:
  Geplaatst op maandag 28 augustus 2017 om 17:46

  Ik ben het vooral met Marja eens, met de opmerking dat er in onze tijd veel geestelijke stromingen zijn, je moet uitkijken dat je niet laat meeslepen met alle vormen van leer. Het beste verweer hier tegen is: lees je bijbel, steeds weer, en weer, en dat zal je een stuk standvastiger maken. Ik heb wel meegemaakt hoe dichter je bij God wil komen hoe zwaarder de strijd, en die is soms echt zwaar, maar ik vertrouw hoe moeilijk ook, door al mijn aangevochten gedachten/gevoelens hoe vreselijk ook, dat God eindelijk de overwinnaar is, en dat ik door het bloed van Jezus behouden ben. Want uiteindelijk zal de duistere sluier afgenomen worden, al is het niet hier, dan is het wel hierboven, want uiteindelijk gaat God zijn weg met een ieder van ons, en hoe verschillend ook, de uitkomst zal goed wezen, daar mogen wij op vertrouwen.

 33. xandra zegt:
  Geplaatst op maandag 28 augustus 2017 om 21:39

  Mooi bemoedigend stukje Dirk! Met een aantal zeer goede adviezen!

 34. Arida zegt:
  Geplaatst op dinsdag 29 augustus 2017 om 8:47

  Het geheim van volharden: IK heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. Lukas 22 :32a

 35. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 september 2017 om 10:41

  Beste mensen,

  DELEN; GEVEN en VERGEVEN zijn de belangrijkste liefdes WERKWOORDEN van het christendom.
  Symbolisch wordt dit weergegeven in het laatste avondmaal: Jezus brak (DELEN) het brood en gaf (GEVEN) het aan zijn leerlingen enz….. tot slot nam Hij de beker met wijn en zei:
  Dit is Mijn bloed ter VERGEVING van uw zonden.
  Laten wij deze liefdes-werkwoorden, iedere dag proberen in praktijk brengen, tot het laatste half uur aan toe! Hub.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden