Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Schatrijke christenen (19 reacties)

Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017, 13:57 door Dirk A A

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.’

Ik kan wel blijven citeren uit het prachtige en rijke Efeze 1: ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft…’ (vers 7 en 8).

Als we de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijke mensen, in wat voor omstandigheden we ook verkeren. Ook al zijn we, naar wereldse maatstaven gerekend, straatarm. Wanneer we tot geloof komen, krijgen we immers deel aan alle hemelse schatten, zoals vergeving van zonden, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig leven, verworven door de Heere Jezus, door Hem, Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Ik las in het boek ‘Echt christendom’ van Bob George (een uitgave van Herstel) over het waargebeurde verhaal van de heer Yates. Bijna honderd jaar geleden, tijdens de grote economische recessie, bezat hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er schapen en leefde met zijn gezin in extreme armoede. Op het moment dat hij geen uitweg meer zag, vroeg een oliemaatschappij toestemming om op zijn land olieboringen te verrichten. Ze ontdekten er een gigantische hoeveelheid olie. Zonder dat hij het wist, was hij al schatrijk toen hij nog in grote armoede leefde.

Dit beeld verduidelijkt de situatie waarin veel christenen zich geestelijk bevinden. Velen hebben er geen besef van hoe rijk ze al zijn in Christus, terwijl ze nog in grote geestelijke armoede leven. Niet zelden lijkt er in het leven van iemand nauwelijks iets te veranderen wanneer hij of zij tot geloof komt, terwijl de Bijbel toch zegt dat je vanaf dat moment een nieuwe schepping in Christus bent.

Het lijkt erop dat velen de consequenties hiervan nauwelijks begrijpen. Te gemakkelijk en te snel verplaatsen wij die veranderingen en zegeningen naar later, naar het leven na dit leven. Het al genoemde Efeze 1 zegt echter met nadruk dat God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. Die zegen is nu al ons deel en als we dat beseffen, zal dat ons leven enorm verrijken.

Deze boodschap hebben we zeer nodig in onze kerken en gemeenten. In deze tijd, waarin de algemene klacht is dat er zoveel lauwheid is onder de christenen, wordt het hoog tijd dat we opnieuw gaan ontdekken wat het inhoudt om het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer we de Bijbel weer gaan lezen. Want daarin openbaart God ons die rijkdommen. Niet het zilver en goud van deze wereld, maar de hemelse schatten. Ga zo eens in de Bijbel op zoek en dan zou ik adviseren in het Nieuwe Testament eerst de Bijbelboeken Romeinen tot en met Judas te gaan lezen.

Ik citeer hier alvast een paar verzen uit 1 Korinthe 1, die mij onlangs aanspraken en bemoedigden, de verzen 4 tot 6: ‘Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis (…) zodat het u aan geen genadegave ontbreekt…’ We mogen ons verheugen in deze rijkdom! Al zijn beloften wil Christus in ons leven werkelijkheid laten worden. Wat een rijkdom!

Ik probeer opnieuw tot me door te laten dringen wat het betekent om de Heere Jezus te mogen kennen. En wanneer je daarnaar op zoek gaat in het Woord van God, val je van de ene verbazing in de andere. Teksten die je al vaak gelezen hebt, worden opeens weer nieuw, wat alleen maar onderstreept dat Gods Woord levend en krachtig is, een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft.
We mogen dankbaar zijn dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, Die onze ogen meer en meer voor deze rijkdommen wil openen. Zoals 2 Korinthe 1:12 het zegt: ‘Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.’

Dirk van Genderen

REAGEREN OP DIT COMMENTAAR?
Uw reacties zijn welkom, maar de regels om te reageren, zijn aangepast. Het werd voor mij te ingewikkeld om te beoordelen welke reacties wel en welke niet kunnen worden geplaatst.
Daarom kunt u voortaan één keer per commentaar reageren. U kunt alleen nog op het commentaar reageren en niet meer op elkaar. Als u op een ander reageert, zal uw reactie niet worden geplaatst. Ik hoop dat u hier begrip voor hebt en dat u zich aan deze nieuwe regels houdt. Dan blijft het voor mij ook werkbaar.

Alvast bedankt voor de medewerking!

19 Reacties

 1. mieneke zegt:
  Geplaatst op vrijdag 20 oktober 2017 om 15:23

  Wat een Waarheid Dirk. In alle bescheidenheid kan ik zeggen dat ik gans mijn leven dit altijd ook zo ervaren heb. Vanaf jongs af aan heb ik geweten dat een gelovige, hoe eenvoudig in het geloof ook, inderdaad rijk is. Want er wacht hem/haar een toekomst waar we met ons menselijk verstand niet bij kunnen en geen oog ooit heeft gezien hier op aarde en geen oor ooit van heeft gehoord. Ja het kan zelfs niet in onze harten opkomen. Ik zie er naar uit. En omdat iedere gelovige /kind van God/JHWH deze toekomst tegemoet gaat, kunnen we daarvan nu reeds genieten. Zoals een zeemansvrouw weet dat haar zeeman eens weer terug zal komen bij haar thuis en verlangend daar naar uitziet. Zo zouden we als gelovigen ook verlangend naar dat moment moeten uitzien. Ik kijk er naar uit.

 2. Hans zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2017 om 17:22

  Dank je wel Dirk, te vaak lees ik erover heen. Wat een genade!

 3. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2017 om 17:32

  Helemaal met je eens Dirk. Wat bijzonder en wat een rijkdom om door genade – die we eigenlijk helemaal niet verdienen – een Kind van God genoemd mogen worden.

 4. O. Nauta zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2017 om 22:50

  We mogen steeds meer aan inzicht winnen Dirk, en God gaat naarmate de tijd ‘verstrijkt’ ons ook geheimenissen openbaar maken. De in ons hart gegeven vrede gaat alle verstand te boven. We zijn medeërfgenamen Gods geworden, door Christus Jezus onze Heer. En kunnen nu al gebruik maken van een onuitputtelijke erfenis. Ons als levende stenen laten gebruiken.

 5. Arnold zegt:
  Geplaatst op zaterdag 21 oktober 2017 om 23:01

  Dirk, weer dank voor je brief, maar wilde reageren op wat je zei, over mogen reageren.
  Naar mijn idee is iedere christen, door zijn geloof zich verplicht aan de 10 geboden te houden!
  Gelukkig voel ik dat nu niet meer als last, maar gij zult geen vals getuigenis spreken, wil niet zeggen dat het goed is je mond maar dicht te houden! Jona wilde dat ook, omdat hij God kende, en als ze zich in Nineve zouden bekeren, zouden ze genade krijgen, wist ie, en dat gunde hij hun niet!
  Ik bedoel alleen: Laad je, God geve je het, leiden doordat wat de Heilige Geest je geeft te zeggen: Leuk of niet leuk, maakt niet uit! En wat geeft het dat u of ik moet lijden als christen, Christus heeft zoveel voor ons geleden, en Hij heeft ons ook gezegd dat wij dit ook kunnen verwachten!
  Echt, ik ben het echt niet altijd helemaal met je eens, maar dat is toch geen reden te reageren!
  Dirk je hoeft dit van mij echt niet te plaatsen, je mag er gerust persoonlijk op reageren, jij hebt mijn @mail adres!
  Sterkte, en God’s genade!

 6. San zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 0:39

  Beste Dirk,

  Wij zijn inderdaad schatrijk, mits wij bij de genade blijven. De geestelijke rijkdom zit in het kennen van de Here Jezus. Niets heeft waarde buiten de Here Jezus om. “Hij is het Beeld van de onzichtbare God,de Eerstgeborene van heel de schepping.” Kolossenzen 1:15 HSV. God wil de Naam van Jezus uitermate verhogen. Zie Filippenzen 2:9 HSV. Dus alles draait niet meer om onszelf maar ons leven draait nu om Jezus en Jezus is het centrum van ons denken en handelen. Velen begrijpen dat niet en zoiets als een welvaartsevangelie is dus uitermate zondig en een grote dwaling. Omdat dat inzicht te kunnen vatten al een grote stap is naar geestelijke rijkdom, zullen wij de Here Jezus steeds beter leren kennen. Het kennen van de Here Jezus houdt in, dat wat wij doen, gehoorzaamheid is aan de Here. Dat is de stap tot het vergaren van geestelijke rijkdom, namelijk Christus en Die alleen. Een grote zegen in deze wereld en in deze tijd is een gunst van de Here die Hij verleent omdat Hij weet dat wij niet zullen bezwijken voor een voorspoedsleer. Dat is door andere ervaring mij wel duidelijk geworden. Dat ik mindér hoef te lijden en misschien helemaal “clean” word van psychofarmaca, is een wonder van God. God doet wonderen, maar wij kunnen nooit zeggen: “Oh God zal weer een wonder doen.” Want alles is genade. Elke ademtocht, elke hartslag, elke O2 – molecuul (zuurstof molecuul) die wij krijgen om van te leven is genade. Hoe kinderachtig is het omdat als je deze dingen ontkent, je nooit volwassen in Christus kan gaan worden.

  San

 7. Martine zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 12:29

  Open mijn ogen, Heere, dat ik mag zien.

 8. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 13:52

  Als je je in geestelijke armoede bevindt kun je dan nog spreken van christenzijn? Als christen lees je toch Gods Woord en geef je Hem alle dank voor alle gaven die je ontvangt? En leef je eruit met vallen en opstaan, helaas dat ook.
  Met het inkorten ben ik het helemaal met je eens hoor Dirk.

 9. Jan zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 14:12

  Hallo geliefde br. Dirk van Genderen. Bij deze gelegenheid even reageren op een tekst, 1 Korinthe 2:12: Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God geschonken zijn. En dat is puur genade maar boven alles overvloedige rijkdom van de geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. De tekst uit Efeze 1:3: Geestelijke zegen in Christus voor deze tijd gepland.

 10. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 14:54

  Beste Dirk,
  Wij kunnen ons inderdaad schatrijk voelen en de Hemel op aarde hebben, als wij Jezus in ons hart gesloten hebben en Zijn geboden en leer uit de bijbel, daadwerkelijk in praktijk brengen, in de maatschappij en de politiek (wij hebben nu al 2 christelijke partijen in de regering). Hub.

 11. Jeanne zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 17:37

  Dit zo’n overweldigende waarheid, dat je dat haast wel elke dag moet lezen om de diepte ervan te leren kennen. Gods genade, verbonden aan zijn liefde is zo veel wijder en zo veel dieper dan de oceaan. Wij zullen dat alleen maar samen met alle heiligen kunnen leren begrijpen. Zoals de schrift zegt.

 12. Rinske zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 19:00

  Mooi en bemoedigend stukje Dirk. Dank je wel.

 13. Johan zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 19:59

  Beste Dirk, Paulus spreekt over ons, daarmee bedoelt hij ons Joden. In vers 13 richt Paulus zich pas tot de gemeenteleden van Efeze. Er is maar 1 volk uitverkoren tot een taak, en dat zijn de Joden. Vers 4. Helaas wordt dit hoofdstuk t/m vers 12 vaak geïnterpreteerd dat ons, ons christenen betekent. Naar mijn bescheiden mening klopt dat niet. Mijn ervaring is door dit aspect niet te noemen in een preek, de gemeente ook niet meer het juiste zicht op Israel krijgt, en men niet meer bidt voor Israel. Vanmorgen gebeurde dit nog in onze kerkdienst over de brief van Efeze.

 14. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 22 oktober 2017 om 20:15

  Het hoofdstuk Efeziërs 1 is een van mijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel! Te weten, dat ik GEKEND ben vanaf VÓÓR de schepping!! Omdat ik gekend ben, werd voor mij de betekenis van het “uitverkoren zijn” heel duidelijk! Het hele Nieuwe Testament staat bol van de vele bemoedigende teksten. De brieven van Petrus doen niet onder voor die van de andere apostelen. Graag citeer ik af en toe uit 1 Petrus 2: 9 – 10.
  “U bent een ​uitverkoren​ geslacht, een koninklijk priesterschap, een ​heilig​ volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
  u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.”
  En dan Paulus nog eens in de Kolossenzenbrief:
  Kolossenzen 1: 24 – 26
  “Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: CHRISTUS onder u, de hoop op de heerlijkheid.”
  En dan nog een heel mooi stukje uit Hebreeën 11: 24 – 26
  “Door het geloof heeft ​Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de ​farao​ genoemd te worden.
  Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de ​zonde​ te hebben.
  Hij beschouwde de smaad van ​Christus​ als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen.”

 15. Arida zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2017 om 8:59

  Helemaal mee eens Dirk, maar dit zicht wordt verduisterd door gebrek aan onderwijs hierover, door een slordig leven en ook doordat we op onszelf blijven zien. We hebben immers ook nog ons vlees wat zich niet onderwerpt. Onlangs werd ik heel blij door een lied wat we zongen Joh. de Heer 838, ‘Wij hebben de verlossing’ en ik zei tegen mezelf: houd dat voor ogen.
  Dat is onze identiteit in Christus en Hij wordt hierin verheerlijkt als we ons dit bewust zijn.
  Gods zegen!

 16. Saskia zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2017 om 12:18

  Beste Dirk,
  Dankjewel voor je bemoedigende en wakker houdende nieuwsbrieven en inspirerende commentaren. Voorheen las ik de reacties nooit, maar sinds de recente “reactie-crisis” lees ik ze wel. Daarmee houden we elkaar scherp. Prima dat je het beperkt tot één reactie. Anders zouden we makkelijk verzanden in afleidende discussie en de kern vergeten: elkaar bemoedigen om op Hem te zien en van Hem te leren.

 17. gerard zegt:
  Geplaatst op maandag 23 oktober 2017 om 15:24

  Beste Dirk,
  Ik wilde vroeger al predikant worden. Maar ik werd een mantelzorger voor mijn gezin voor de duur van 42 jaar. Ook in die periode heb ik veel pastoraal werk mogen doen en ontzettend veel geleerd. Met vallen en opstaan ben ik die weg gegaan. O ja gevloekt heb ik ook, maar telkens werd ik erbij “gehaald”. Ik ben zeer verbaasd hoe de kerken staan t.o. God en Israël. Ook het pastorale werk is op een laag pitje gekomen. Daar ben ik zeer bedroefd over . Je kunt alleen maar bidden of God ons wil vergeven en dat Hij een opwekking doet. Ik ben geen predikant geworden, maar het doet mij zeer veel verdriet. Ik ben een aantal keren in Israël geweest, en voelde mij thuiskomen. De teksten ken ik ook, maar ik ben een ander christen geworden door de jaren heen en vertrouw mij toe aan God en Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus en hoop dat de Heilige Geest mij de dingen duidelijk maakt.

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op dinsdag 24 oktober 2017 om 15:18

  Bedankt Dirk. Ja wij zijn zo rijk in Hem. De Here Jezus zal alles gereed maken voor de nieuwe toekomst. En de satan wil alles kapot maken op deze aarde. De wetgeving gaat al meer satan’s wetgeving worden met een prachtig gekleurd sausje eroverheen dat niemand het ziet tot het te laat is. Ja er is veel gebed nodig voor de regering. En ook voor vrouwen, die abortus willen plegen, dat ze iemand tegen komen, die met diegene begaan is en een andere oplossing biedt. GELUKKIG IS GEBED ZO VRESELIJK KRACHTIG, DAT WE DAAR IN DEZE TIJD OP ALLE GEBIEDEN GEBRUIK VAN MOETEN MAKEN. Gebed voor alles om ons heen. God krijgt een al kleinere plaats in onze samenleving. Daarom volharding in gebed voor alles wat er gebeurt in de EU en onze omgeving. Joh.15:7 Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u gegeven worden. MIJN WOORDEN (God’s Woord de Bijbel). Liefs Dineke.

 19. Maria I. Koopman zegt:
  Geplaatst op woensdag 25 oktober 2017 om 1:50

  Vroeger wilde ik kloosterlinge worden om God toegewijd te zijn en Hem te dienen, maar ik werd het niet. Maar gehuwd raakte ik ook niet. Soms is het net alsof God mij is vergeten. Geluk is broos. Ik kan niet zo goed (meer) bidden.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden