Schatrijke christenen

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijk. Rijk in Hem. Wanneer we dat meer zouden beseffen, zal dat een hemelse glans over ons leven geven. Een stukje hemel op aarde. Lees maar wat Efeze 1:3 en 4 zegt: ‘Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.’

Ik kan wel blijven citeren uit het prachtige en rijke Efeze 1: ‘In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft…’ (vers 7 en 8).

Als we de Heere Jezus mogen kennen, zijn we schatrijke mensen, in wat voor omstandigheden we ook verkeren. Ook al zijn we, naar wereldse maatstaven gerekend, straatarm. Wanneer we tot geloof komen, krijgen we immers deel aan alle hemelse schatten, zoals vergeving van zonden, rechtvaardiging, heiliging en eeuwig leven, verworven door de Heere Jezus, door Hem, Die we zo liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Ik las in het boek ‘Echt christendom’ van Bob George (een uitgave van Herstel) over het waargebeurde verhaal van de heer Yates. Bijna honderd jaar geleden, tijdens de grote economische recessie, bezat hij een groot stuk land in het westen van Texas. Hij fokte er schapen en leefde met zijn gezin in extreme armoede. Op het moment dat hij geen uitweg meer zag, vroeg een oliemaatschappij toestemming om op zijn land olieboringen te verrichten. Ze ontdekten er een gigantische hoeveelheid olie. Zonder dat hij het wist, was hij al schatrijk toen hij nog in grote armoede leefde.

Dit beeld verduidelijkt de situatie waarin veel christenen zich geestelijk bevinden. Velen hebben er geen besef van hoe rijk ze al zijn in Christus, terwijl ze nog in grote geestelijke armoede leven. Niet zelden lijkt er in het leven van iemand nauwelijks iets te veranderen wanneer hij of zij tot geloof komt, terwijl de Bijbel toch zegt dat je vanaf dat moment een nieuwe schepping in Christus bent.

Het lijkt erop dat velen de consequenties hiervan nauwelijks begrijpen. Te gemakkelijk en te snel verplaatsen wij die veranderingen en zegeningen naar later, naar het leven na dit leven. Het al genoemde Efeze 1 zegt echter met nadruk dat God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft, in Christus. Die zegen is nu al ons deel en als we dat beseffen, zal dat ons leven enorm verrijken.

Deze boodschap hebben we zeer nodig in onze kerken en gemeenten. In deze tijd, waarin de algemene klacht is dat er zoveel lauwheid is onder de christenen, wordt het hoog tijd dat we opnieuw gaan ontdekken wat het inhoudt om het eigendom te zijn van de Heere Jezus Christus. Maar dat zal alleen gebeuren wanneer we de Bijbel weer gaan lezen. Want daarin openbaart God ons die rijkdommen. Niet het zilver en goud van deze wereld, maar de hemelse schatten. Ga zo eens in de Bijbel op zoek en dan zou ik adviseren in het Nieuwe Testament eerst de Bijbelboeken Romeinen tot en met Judas te gaan lezen.

Ik citeer hier alvast een paar verzen uit 1 Korinthe 1, die mij onlangs aanspraken en bemoedigden, de verzen 4 tot 6: ‘Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent namelijk in alles rijk geworden in Hem, in alle spreken en alle kennis (…) zodat het u aan geen genadegave ontbreekt…’ We mogen ons verheugen in deze rijkdom! Al zijn beloften wil Christus in ons leven werkelijkheid laten worden. Wat een rijkdom!

Ik probeer opnieuw tot me door te laten dringen wat het betekent om de Heere Jezus te mogen kennen. En wanneer je daarnaar op zoek gaat in het Woord van God, val je van de ene verbazing in de andere. Teksten die je al vaak gelezen hebt, worden opeens weer nieuw, wat alleen maar onderstreept dat Gods Woord levend en krachtig is, een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft.
We mogen dankbaar zijn dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, Die onze ogen meer en meer voor deze rijkdommen wil openen. Zoals 2 Korinthe 1:12 het zegt: ‘Wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.’

Dirk van Genderen

REAGEREN OP DIT COMMENTAAR?
Uw reacties zijn welkom, maar de regels om te reageren, zijn aangepast. Het werd voor mij te ingewikkeld om te beoordelen welke reacties wel en welke niet kunnen worden geplaatst.
Daarom kunt u voortaan één keer per commentaar reageren. U kunt alleen nog op het commentaar reageren en niet meer op elkaar. Als u op een ander reageert, zal uw reactie niet worden geplaatst. Ik hoop dat u hier begrip voor hebt en dat u zich aan deze nieuwe regels houdt. Dan blijft het voor mij ook werkbaar.

Alvast bedankt voor de medewerking!