Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Heb elkaar vurig lief, uit een rein hart (20 reacties)

Geplaatst op vrijdag 10 november 2017, 11:04 door Dirk A A

Christenen, gelovigen, worden door hun Heere en Heiland oproepen elkaar vurig lief te hebben, uit een rein hart. We hebben God lief, we houden van de Heere Jezus en we hebben ook elkaar lief. Omdat Hij, de Heere Jezus, ons eerst heeft liefgehad.

Hebt u al uw broeders en zusters lief? Als medegelovigen net zo denken en geloven als wij, dan lukt dat vaak nog wel, hoewel… Maar als de ander niet helemaal precies zo denkt en gelooft als wij, dan staan we al snel klaar met onze corrigerende opmerkingen. Ik zie het soms ook in de reacties, die u schrijft onder mijn teksten.

Laten we eerst maar eens naar een paar Bijbelteksten luisteren.

Johannes 13:34 en 35 – Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent; als u liefde onder elkaar hebt.

Romeinen 13:8 – Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.

Kolossenzen 3:14 – En doe boven dit alles de liefde aan, die de band van de volmaaktheid is.

1 Thessalonicenzen 3:9 – Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben.

1 Petrus 1:22 – Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.

1 Petrus 4:8 – Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.

1 Johannes 3:17 en 18 – Wie dan de goederen van de wereld heeft, en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?
Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.

1 Johannes 4:11 – Geliefden, als God ons zo liefheeft, moeten ook wij elkaar liefhebben.

1 Johannes 4:20 – Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft.

Deze teksten spreken voor zich. Als God ons liefheeft, behoren wij ook onze medegelovigen lief te hebben.
Het is geestelijk zo verrijkend om te ontdekken dat je één bent, met die andere gelovigen, in de Heere Jezus en in Zijn verzoenend bloed, staande op Zijn Woord, de Bijbel. Alleen dat is de basis van onze eenheid. Dan vallen kerkmuren weg.

Deze eenheid mogen we hier op aarde leren. Anders moet u het straks in de hemel nog leren, om samen voor de troon de Heere Jezus te aanbidden. Ik zie ze al staan, de ene als kind gedoopt, de ander pas op latere leeftijd. Iemand uit een Gereformeerde Gemeenten, naast iemand uit een evangelische gemeente. U zult verwonderd zijn over wie u daar aan zult treffen!

Laten we stoppen met het kille veroordelen en terechtwijzen van onze broeders en zusters, omdat hun geloofsbeleving net wat anders is dan de onze. Dat vraagt zelfverloochening, nederigheid, zachtmoedigheid. Dan acht je de ander hoger dan jezelf.

Wanneer iemand (nog) geen oog heeft voor de bijzondere plaats van Israel in Gods heilsplan, ga dan zo iemand niet veroordelen, maar ga voor hen/haar bidden, omdat je beseft dat eens ook jouw ogen voor Israel en het Joodse volk gesloten waren.
Wanneer iemand af en toe struikelt in zijn geloofsleven, reageer dan liefdevol en mild, omdat je beseft dat je zelf ook nog niet heilig bent en dat God ook oneindig veel geduld met jou heeft gehad en nog heeft.
Wanneer je soms een andere betekenis in Bijbelgedeelten leest dan een ander, ga dan die ander niet veroordelen of terechtwijzen, maar ga je in liefde naast die ander staan, in het verlangen samen Gods Woord te leren verstaan. En wellicht kun je ook nog leren van die ander.

Eenheid betekent niet dat iedereen over alles hetzelfde moet denken en geloven. Er mag verscheidenheid zijn, maar wel binnen de grens van Gods Woord. De ene gelovige voelt zich bijvoorbeeld meer thuis is een Baptistengemeente, een ander in een Christelijke Gereformeerde Kerk. Dat mag, als we elkaar maar accepteren en hoogachten.

En zeker, het kan nodig zijn de ander in liefde te corrigeren of terecht te wijzen, maar altijd wel op grond van Gods Woord. Het gaat niet om onze mening, waar om wat de Heere zegt in Zijn Woord.
Lieve mensen, in deze tijd, nu de ruimte voor het christelijk getuigenis in de samenleving minder wordt, hebben we elkaar zo nodig. De Heere heeft ons elkaar gegeven.
Samen met alle heiligen, in verbondenheid met de Heere Jezus Christus, zijn we onderweg naar Zijn grote toekomst.

Dirk van Genderen

20 Reacties

 1. San zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 7:31

  Beste Dirk,

  Wat Jezus van ons vraagt, staat in 1 Johannes 3:16, “Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten”. Ik zie dat nergens meer helaas. Niet dat ik geen vrienden zou hebben, maar toch degenen die hun huis willen open zetten voor je als je in nood bent, zijn op één hand te tellen.
  Daarom is ook de liefde aan het verkillen. We zijn allemaal misleid door een luxe-evangelie, helemaal verzorgd van de wieg tot aan het graf, en dan nog verwachtende dat wij wel binnengelaten zullen worden als wij voor Jezus staan. Zie Mat. 7:21-23. Het kenmerk van een ware Christen is liefde in woord en daad. Maar onze wéreldse wijsheden hebben ons verpest en wij filosoferen zoveel en praten veel te vaak over wat liefde is, dat wij aan de praktijk niet toekomen. Ik zou nog verder kunnen gaan op deze manier, maar dan geef ik nog meer mensen aanstoot. Dus laat ieder maar voor zichzelf onderzoeken of hij zich aangesproken voelt.

  San

 2. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 13:19

  Ik las net ergens: Er is één ding waar de duivel niet tegen kan . En dat is: Liefde!!
  En wie is de Liefde Zelve?
  Antw: Christus Jezus de Gekruisigde en wat veel meer is de Opgestane Heer.
  De vraag wordt gesteld in de Bijbel: zou ik niet haten wie U (= God/JHWH) haten?
  Zelfs de haat die een gelovige heeft aangaande hen die God/JHWH haten is …Liefde.
  Want God/JHWH haat de zonde. En wie in Christus Jezus is (De Liefde) kan niet anders dan de zonde haten.

 3. Rene Postma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 15:17

  Toen de Here Jezus hier op aarde was, had hij een ieder lief. Hij stond in de dienst van de mens. Zijn voorbeeld moeten wij ook volgen. Niet alleen naar broeders en zusters. Maar ook naar de mensen die de Here niet kennen. De liefde moet altijd boven aan staan, naar een ander toe. In deze wereld zijn wij het licht, in de duisternis. Beste Dirk, als je er goed over nadenkt zouden wij met zijn allen, in eenheid, de liefde van onze Vader moeten verkondigen. Geloof, hoop en liefde. Waar van de liefde, het belangrijkste is. Best wel een moeilijk onderwerp. Want een ieder van ons heeft wel zijn oordelen, vooroordelen, cultuur, gezindte. Wat zou de Here Jezus doen, vraag ik mij dan vaak af, als ik het ergens moeilijk mee heb, of tot een benadering naar een ander toe.

  Vr gr René Postma

 4. otto zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 17:31

  Beste Dirk,
  Broeders en Zusters liefhebben prima, maar waar is de liefde voor onze vervolgde broeders, en zusters in de landen waar deze verschrikkelijk vervolgd worden? Jaarlijks worden er 100.000 christenen vermoord (familie dus) en 200 miljoen om hun geloof in de Heer vervolgd, en meestal waar de islam aan het bewind is, en niemand van de verwende christenen in het westen hoor je hierover, ook zondags niet in de meeste evangelie/kerk bijeenkomsten, is dit vurig liefhebben, als je dit maar toelaat aan je familie. Christen kinderen in Soedan die eerst een moslimgebed op moeten zeggen, voor zij eten krijgen, nou dat moet eens in Nederland gebeuren, dat je een vluchtelingkind uit de moslimgemeenschap eerst een christelijk gebed op laat zeggen, voor zij eten krijgen, dan zou je de hele christelijke gemeenschap in Nederland over je heen krijgen, maar besef goed, dit gebeurdt wel met jouw broeders en zusters in de landen waar zij vervolg worden, laat dit maar eens goed op je inwerken. Ik heb vreselijk moeite met de titel: heb elkaar vurig lief uit een rein hart, terwijl je al jaren lang je vervolgde broeders, en zusters aan hun lot overlaat. Dit is misschien een harde reactie, maar ik kan niet anders, zolang dit onrecht nog plaatsvindt, en nu nog erger als nooit tevoren.

 5. Martine zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 20:10

  Liefde.
  Over dat woord met zijn toepassing struikelen volksstammen. Egoïsme en liefdeloosheid in deze tijd ten top. Wie herkent dat niet? De Heere God wil met ons, als liefdeloze mensen, nog omgang hebben. Binnenkort mogen wij weer Kerstfeest vieren en gedenken dat God ons Zijn grote liefde heeft getoond door Zijn Zoon naar de aarde te zenden, om ons te redden van dood en straf. Hij voor ons, daar wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Grotere liefde bestaat er niet. Ik kan het niet bevatten, het is te groot voor mij…….

 6. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 22:32

  Beste Dirk

  Uiteraard is er verscheidenheid en dat is ook goed. Als gelovigen zijn we gelukkig niet allemaal hetzelfde. Het zou trouwens maar een saaie boel worden. Wat ons verbindt, is die Ene en dat is de Heere Jezus.

 7. Ros zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 22:46

  Dirk, je roert me tot tranen toe met dit stuk!
  Het is zo waar wat je zegt, dat kerkmuren, veroordeling en liefdeloosheid wegvallen als we beseffen dat we allemaal in dezelfde situatie zijn, dat we allemaal afhankelijk zijn van Jezus’ offer. Het is ook heel goed om te bidden voor de mensen waar je moeite mee hebt. Dat verruimt je eigen hart, nog bezijden van het feit dat God ook met die ander aan de gang gaat.
  Ik heb geleerd dat als je een ander de mist in ziet gaan en je weet dat je hem/haar hoort te corrigeren, je dat moet doen omdat je die ander wilt helpen. Als dat niet je motief is, is het beter er eerst voor te bidden, op God te wachten tot Hij je ervoor klaar maakt het goed aan te pakken.
  Voorbede is een goed middel om jezelf nederig te houden en Gods zegen over anderen af te smeken, ook anderen die zo ver weg wonen dat je ze niet zelf kan helpen. Helpen waar je kan is heel belangrijk, maar we onderschatten vaak de kracht van het gebed. Wij leren daarom onze kinderen te bidden als ze een ambulance horen, te bidden als ze verdrietig worden van een stervende hommel, en als ze ouder zijn om te bidden als ze het nieuws horen of lezen… Het is belangrijk dat we ons er nooit bij neerleggen dat alles kapot is door de zonde – inclusief wijzelf! – en dat we blijven verlangen naar de waarheid, naar genezing, naar verlossing, naar gezonde relaties, naar een nieuwe hemel en aarde en bovenal naar Jezus’ aanwezigheid. Pas als Hij regeert is het gedaan met de zonde en al zijn gevolgen. Tot die tijd moeten we samen de schouders eronder zetten in de wetenschap dat we ook samen de bruiloft van het Lam zullen vieren, en niet als eenlingen.
  Dank je, Dirk!

 8. Adriaan zegt:
  Geplaatst op zaterdag 11 november 2017 om 23:01

  Wie van harte Johannes 3 : 16 aanvaardt, heeft God lief en heeft alle mensen lief. Dat loopt dwars door culturen, kerken, groepen heen.

 9. André zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2017 om 7:48

  “Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden doen. Want dit is de liefde van God, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar” (1 Johannes 5:2-3).

  “En dit is de liefde, dat wij naar Zijn geboden wandelen” (2e brief van Johannes vers 6)

 10. marianne stel zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2017 om 15:39

  Deze nieuwsbrief lezend: wat hebben wij toch een Almachtige God Die Zich zó op bijzondere wijze aan ons laat kennen!
  Er zijn geen grenzen aan Jezus’ macht!

 11. David zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2017 om 16:12

  Beste Dirk,

  Ik was vandaag in een Christelijke Gereformeerde Kerk in Drenthe, waar de voorganger ongeveer een meter boven de grond staat en in zijn gemeente zijn ongeveer 180 stoelen beschikbaar, waarvan er 28 stoelen waren bezet, waarvan de meerderheid boven de leeftijd van 65 jaar is. Het verbaasde mij zeer, dat bijna alle ‘heiligen’ zich in de twee achterste rijen van de kerk zaten! Er zaten dus zeker 140 zitplaatsen tussen de voorganger en de gemeente! De voorganger sprak over de Tien Geboden, vertrouwen, de drukke lawaaiige Randstad en Psalm 62. Waar is de eenheid en het vertrouwen in deze kerk, waar de meeste mensen achterin de kerk zitten, dichtbij de uitgang om na een uurtje weer zo snel mogelijk naar buiten te gaan. Geen wonder, dat de mensen weg gaan en weg blijven, nietwaar? De maranatha kerk in hetzelfde dorp was vorig jaar verkocht en de nieuwe eigenaar heeft er inmiddels een woonhuis van gemaakt (met een groot kruis boven zijn voordeur) 😀 Wat gebeurt er hier in de lage landen met het geloof, vertrouwen en de eenheid in de Heiland Jezus Christus.

 12. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2017 om 22:55

  Wat moet je aan, met mensen, die het veel beter weten dan wat Gods Woord zegt?? Toch echt niet liefhebben! Ik blijf liever alert! De “antichrist” blijkt volgens Johannes niet per se één persoon te zijn!! 1 Johannes 2: 18 “Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een ​antichrist​ komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.”
  Omdat ik valse leringen bestrijd met wat Gods Woord over de dingen zegt, moest ik op FB twee zogenaamde “christenen” blokkeren, toen het zo gortig werd, dat ze zelfs mijn Bijbelteksten op mijn tijdlijn begonnen aan te vallen en op mijn tijdlijn een discussie over Jezus wilden uitlokken. Vanwege dat blokkeren, van enkele medechristenen kreeg ik daar kritiek op. Nu weet ik inmiddels, dat “het beter weten dan Gods Woord” de geest van de antichrist is!!! Mensen, die Gods Woord verdraaien of anders interpreteren dan wat er staat, zijn mensen die de “geest van de antichrist” vertegenwoordigen!! “Anti” betekent namelijk niet “tegen” Christus zijn, maar “anti” is “in de plaats stellen van” (zoals ooit de “Antirevolutionaire partij” dat woord gebruikte!! De “antirevolutionairen” waren niet “tegen de revolutie”, maar ze wilden een andere revolutie, “in de plaats van.” Zulke mensen, die zich in de plaats van Christus stellen, als het om zijn Woord gaat. Hen liefhebben MAG zelfs niet! 2 Johannes 1: 9 -11
  “Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van ​Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. 10 Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. 11 Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.” Als mijn medechristen door de Heilige Geest wordt geleid merk ik dat altijd binnen enkele minuten, want dan volgt er ook zeer zeker GEEN enkele discussie!

 13. sradina zegt:
  Geplaatst op zondag 12 november 2017 om 23:14

  Wat een fijne nieuwsbrief!

  Gelukkig zijn er ook kerken in Nederland, die twee diensten moeten houden, omdat ze er in een keer niet in kunnen en overwegen om een derde dienst te organiseren! En dan heb ik het over zo’n 1500 mensen per keer! God is aan het werk en gaat door!!
  Laten we niet al te gauw de moed opgeven!

 14. Enrique zegt:
  Geplaatst op maandag 13 november 2017 om 0:59

  Hallo Dirk,

  Hartelijk dank voor dit- en het vorig artikel. Proficiat!

  Waarom ik reageer is dit: je artikel voldoet precies aan het tweede gebod zoals beschreven in Marcus 11:31 en voldoet aan de leer van de wereldkerk; het is allemaal liefde , het is allemaal genade en het maakt niet uit hoe je je geloof praktiseerd.

  Nu is het zo waar ik woon (Spanje), dat de omgeving overspoeld wordt door Chinese markten waar allerlei artikelen zéér voordelig worden verkocht, vooral ook Boeddha beelden. Nu betekent Boeddha: de verlichte, terwijl in de bijbel staat, Johannes 8:12, Jezus sprak dan wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het Licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben.
  Nu zijn boeddhisten zonder meer liefdevolle mensen, maar is Boeddha de oplossing, de verlichting?

  Wat ik mis in de wereldkerk en ook in jouw artikelen is het eerste gebod zoals beschreven in Marcus 12:29-30, citaat: En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël! de Heere, onze God is een enig Heere. Vs.30, En gij zult den Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
  Mijns inziens wordt tegenwoordig in de wereld alleen maar over het tweede gebod gesproken, de liefde en omgang met de naaste. Het eerste gebod de liefde tot God en het houden van Zijn geboden, daar wordt nogal lichtvaardig mee om gegaan.
  Ik sluit men dan ook volledig aan aan wat André onder 9 heeft geschreven.

  Met vriendelijke groet,
  Enrique

 15. wim J zegt:
  Geplaatst op dinsdag 14 november 2017 om 8:00

  Wat bedoelen mensen met, hoe liefde blind is? Bedoelen wij dan niet menselijk liefde?

  Mark12:30; 1Cor2:10; Openb3:3

  In 1Cor13:1 komt aan de orde Liefhebben, waaraan wij vanuit onze natuurlijke toestand, niet kunnen voldoen: ἀγάπην [agapēn] Gods Liefde.
  Die liefde in de les van dit hoofdstuk, betreft niet allereerst ‘HET HEBBEN’, als het hebben van…, maar openbaart een toestand van ‘t hart van de mens; Rom6&7 .

  Meldt zich iemand op deze site, die kan getuigen, te voldoen aan elk onderdeel?
  DE gewetenszaak van eeuwigheid!!! 2Tim2:15.

  Wat valt op in het laatste hoofdstuk van Johannes’ Evangelie? [v24]

  Broeder van Genderen: Dit gedeelte is de aanrader als DE inleiding op de Openbaring AAN Johannes; Joh21:22-24HSV

  Eerder laat op de dag, toen Hij opgestaan was de 17de Niesan, vertoonde Jeshoea [Jezus] Zich aan 10 van Zijn leerlingen; Joh20:19-20.
  Daarna zei Hij opnieuw “Vrede zij U! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.”
  Dit gezegd hebbend, blies Hij op hen en zei tegen hen: “Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.” Joh20:21-23 Hiermee vervulde Jeshua het gebod van de eerstelingsgarve [omer]; Lev23:15
  Tomas was daar toen niet. De volgende bijeenkomst erkende hij wat over Hem geschreven staat.

  Verder naar Joh21:15, wanneer Jona’s zoon werd geconfronteerd werd met de noodzakelijke vragen of deze Hem liefhad, [vergelijk met Zach11:11].
  2x gebruikte Jeshoea het werkwoordje: agapaō Liefhebben zoals alléén de heilige Israëls liefheeft; Joh3:16-17; Hebr4:13; Dan.7:10.
  Simon werd verdrietig, na Zijn vraag: [v17] letterlijk: houdt je wel van Mij? Hier gebruikte Jeshoea het werkwoord phileō beschouw je Mij wel als vriend, de Enige, die je vertrouwt?

  In de Bijbel valt op, waar Gods Naam voor het eerst genoemd wordt, vanwaar het gebod, om te gedenken!!

  Blijvende vrucht van dat afscheid, Zijn profetie t.b.v. hun Apostelschap werden niet vermeerderd door populaire kerkvaderlijke leringen, pauselijke dictaten, noch nicolaïetisme; Matt19:28; Luk22:15; 1Cor4:9. [SVV,HSV]

 16. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 november 2017 om 14:35

  Beste Dirk,
  Deze oproep: Heb elkaar vurig lief, vanuit een rein hart; is mij uit het hart gegrepen.
  Temeer omdat je als eerste bijbel citaat hierover begint met:
  Johannes 13 : 34+35 Een NIEUW gebod geef ik u. Namelijk, dat u elkaar liefhebt, zoals ik U lief gehad heb, moet ook u elkaar liefhebben.
  Dit nieuwe gebod van Jezus, geldt voor mij voor een heel groot gedeelte bij: De oecumenische gedachte.
  De ÉÉNHEID onder alle christenen in de PRAKTIJK-uitvoering van ons christen-zijn.
  Dit nieuwe gebod van Jezus, heb ik wel eens het 11e gebod genoemd. Voor mij is het nu wel het belangrijkste gebod om de oecumenische gedachte te doen slagen in het christendom, wereldwijd.
  En dit met Gods-zegen. Hub.

 17. Maranatha zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 november 2017 om 15:52

  BEDANKT Dirk. Wat fijn dat er in de hemel geen kerkmuren zijn, daarom is met elkaar interkerkelijk bezig zijn zo fijn. En vorm je toch een eenheid al denk je soms anders, het gaat om onze Vader en zijn Zoon Jezus die Zichzelf gaf voor ons. En de Heilige Geest leert ons de Vader en Zijn Zoon kennen.
  Allemaal Gods zegen toegebeden, want God is liefde!

 18. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 15 november 2017 om 21:39

  Bedankt Dirk. Liefhebben heeft eerst te maken met de Here Jezus, het Hoofd van het lichaam. Vervolgens de Heilige Geest. Aanvaarden van vergeving van zonden, dat de enige weg is naar God. Dit weten zonder liefhebben kan ook. Maar bij God niet. De satan weet dit ook, maar liefhebben doet hij niet. Dit moet één zijn. Als je God lief hebt, vertrouw je op Hem, bouw je op Hem en is zijn woord waarheid en God heeft je altijd eerst lief en kun je zijn liefde ontvangen en kan de Heilige Geest in je wonen en woont de Here Jezus in je en zijn de vruchten van de Heilige Geest zichtbaar en herken je andere delen van het lichaam, al is het worstelen. En hoeft het bordje van een kerk er niet bij staan. Je weet van elkaar: we hebben God lief boven alles we willen zijn weg gaan met vallen en opstaan. En God’s liefde is een Liefde die Hem Zijn leven kostte, onvoorwaardelijke liefde, die je hart vol wil gooien met zijn liefde. Die liefde is toch een andere dan de wereldse liefde.

 19. wim J zegt:
  Geplaatst op zaterdag 18 november 2017 om 9:04

  Lezen: Ps119:18-19 en 129¬130 HSV

  De Brontekst van de Bijbel gebruikt het begrip 10 geboden niet.!
  Vanwege kerkgeschiedenissen, onder diverse ’christelijke’ doctrines, elkaar aftroevende kerkleringen, functioneren verschillende indelingen.

  Matt22:37-40 vat samen, wat de natuurlijke mens ontging en blijft ontgaan, deze volgt eigen voorkeuren, koste wat kost; 1Cor2:14-15.
  Jeshua [Jezus] wist dit, Joh.2:24-25, Hij sprak in gelijkenissen en verklaarde persoonlijk aan Zijn leerlingen; Jes50:4-10; Luk8:10

  De natuurlijke mens kan zich niet verheugen in Gods BELOFTEVOLLE WOORDEN, van wege ‘het zichtbare’, eigen filosofie had prioriteit in het menselijke hart[zelfbeeld].
  Het gebod ten zegen, van de Schepper van hemelen en aarde: TE GEDENKEN werd vervangen. CoL2:8; 2Cor4:1-4; 16-18.

  Pijnlijk hoe mensen Gods bedoelingen en woorden vervingen, Liefde doet geen pijn, maar HARDHEID van het hart. Exod4:21; Openb11:10

  Zie ook wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
  Hebreeuwse indeling:
  1 Ik ben de eeuwige, uw God,
  Die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft. [is geen gebod, maar Woord dat wortelt in gedenken]

  2 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. 3 de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.

  4 Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.

  5 Eert uw vader en uw moeder.6 Gij zult niet moorden. 7 niet echtbreken. 8 niet stelen. 9 geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. 10 niets begeren dat van uw naaste is.

  In de Bijbel worden deze ook ‘De getuigenis’ genoemd, Gods Verbondswoorden. Zij werden OOK onder het verzoendeksel in het Heilige der heiligen bewaard.

  Jes.8:13-22 is duidelijk over, wie dit niet ter harte nemen
  De oproep en waarschuwing in vers 20, is duidelijk. Tot de Wet [de Onderwijzing] en tot DE GETUIGENIS! Zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. (SV)

  Slechts één gebod, getuigt van gedenken- waar machtighebbers mee sleutelden- ziet terug op Gods Liefde, het venster naar de ander.
  En hoe Gods kinderen dit bijvoorbeeld verstaan: Ps77:….12-15; Rom1:22-23, 16-25; Hebr4:..11….

 20. Roger zegt:
  Geplaatst op zondag 19 november 2017 om 0:34

  Weer een prachtig stuk dirk en weer de liefde als in het andere stuk, voor mij is dit het hele geloof, de liefde omvat alles.. dankjewel, wees een zegening.

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden