Dirk van Genderen.NL

Columnist, publicist, spreker

Intimiteit met de Heere Jezus (25 reacties)

Geplaatst op vrijdag 1 december 2017, 11:35 door Dirk A A

Wat we nodig hebben in deze tijd van crisis en onzekerheid, is intimiteit met God, onze hemelse Vader en met onze dierbare Heere Jezus Christus. Het gaat er niet in de eerste plaats om dat we Hem kennen met ons hoofd, hoe belangrijk dat ook is, maar dat we een intieme hartsrelatie met Hem hebben. We hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.

Het is in deze verwarrende tijd onmogelijk geestelijk stand te houden als we geen intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader hebben en vervuld zijn met de Heilige Geest. Een relatie, die niet van ons uitgaat, maar een geschenk van God is, als we door geloof Hem hebben leren kennen.
Deze intieme relatie ontstaat niet vanzelf en houdt niet vanzelf stand. Aan Gods kant is alles gereed, het komt op onze bereidheid aan om met de Heere te leven en met Hem te wandelen. In vertrouwen op Hem.

Zojuist hoorde ik nog een mooi beeld. Een kennis vertelde mij over zijn oom, die werkelijk met de Heere leefde en wandelde, die een intieme hartsrelatie met Hem had.
‘Wanneer ik een levensvraag aan mijn oom stelde, zei hij: Kom over een uur maar terug. Hij wilde dat eerst met de Heere bespreken, voordat hij met een antwoord kwam.’
Deze man kende het geheim. Hij leefde met de Heere, wandelde met Hem, sprak met Hem en had Hem lief. Eerst wilde hij een antwoord van de Heere horen, voordat hij zelf sprak.

Ook Corrie ten Boom was zo iemand. Ooit hoorde ik iemand vertellen: ‘Als je een probleem met tante Corrie (zoals hij haar noemde) besprak, begon ze daarover soms hardop met de Heere te spreken, in het verlangen Zijn leiding en antwoord te zoeken.
Dit zijn velen van ons verleerd, terwijl het zo heilzaam, zo vreugdevol is om zo’n intieme relatie met de Heere Jezus en met de Vader te hebben. Veel medechristenen zullen dit niet begrijpen, maar dat geeft niet. Leef met de Heere, wandel met Hem, laat het uw verlangen zijn tot eer van Hem te leven en tot zegen van anderen.

Juist nu, in de eindtijd, komt er zoveel op ons af dat het ons in verwarring kan brengen. Dwaalleraren verkondigen boodschappen die ons geestelijk op een dwaalspoor kunnen leiden. De crisis in de wereld en niet zelden ook in de kerk kan ons onzeker maken, onrustig.
Alles kunnen ze ons afnemen, kijk maar naar onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in de Heere Jezus, maar onze intieme hartsrelatie met Hem kan niemand ons ontnemen, ook de satan niet.

Elke dag mogen we groeien in onze relatie met de Heere. Door toegewijd te leven aan Hem. In het verlangen Hem te behagen. Laat de Heere Jezus de vreugde zijn van je leven.
Bij Hem ben je veilig en geborgen, in alle situaties van het leven. Hij is je Schuilplaats, je sterke Rots, de Bron van je leven, je Toevlucht.

Richt je op Hem, de hele dag en de hele nacht. Dank Hem voor wie Hij is. Dank Hem voor je redding en verlossing. Leer Hem beter te kennen door Zijn Woord te lezen, de Bijbel.
Een prachtig ‘beeld’ van de Heere Jezus ontvang je bijvoorbeeld in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring. Laat de levende woorden – Gods Woord is immers levend – diep doordringen in je hart.
Dan raakt het je toch, als je leest: ‘Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed…’ (Openbaring 1:5). ‘Dank u wel Heere, dat U dat voor mij hebt willen doen.’

In de stilte, in de nabijheid van de Heere, mogen we luisteren naar wat Hij tot ons zegt, in Zijn Woord en door de Heilige Geest.
Misschien zijn er zaken in je leven waar Hij je in wil corrigeren. Mogelijk laat Hij je wel zien dat je je vrouw lief moet hebben, je man, je kinderen. Of laat Hij je wel zien dat je die ander, die in nood is, moet helpen. Het kan ook dat Hij een gebed in je hart legt voor iemand die de Heere Jezus nog niet kent.

Naarmate we groeien in de intimiteit met God, zullen onze gedachten, gebeden, woorden en daden steeds meer overeenstemmen met Hem, of het nu onszelf betreft, anderen, ons land, Israel, het Joodse volk of de wereld.

Als we door genade de Heere Jezus mogen kennen en liefhebben, zijn we van Hem, Zijn eigendom. Voor ons betaalde Hij de losprijs, het meest kostbare ooit, Zijn lichaam en Zijn bloed.

‘Heere, hier is Mijn leven, mijn alles, het is voor U, voor U alleen. Ik heb U lief, omdat U mij eerst hebt liefgehad.
Dank U, Vader, dat ik Uw kind, Uw zoon mag zijn. Wat een wonder van genade. Voor U wil ik leven, U bent mijn Schuilplaats. Geprezen bent U, tot in eeuwigheid.’

Dirk van Genderen

25 Reacties

 1. Harry van Bemmel zegt:
  Geplaatst op vrijdag 1 december 2017 om 21:47

  Intimiteit als wij Het Brood breken tot Zijn gedachtenis. Hierbij raken we als het ware onze Heiland Jezus van Nazareth aan!

 2. Ardy Derlegen-van Lochem zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 15:23

  Wat je schreef over Corrie ten Boom kan ik me ook nog goed herinneren. Ik was met Herman ter Welle (van In de Ruimte) voor het eerst op bezoek bij tante Corrie. Ze woonde toen nog in Baarn. Herman had iets gezegd en zonder inleiding met open ogen begon ze: ‘Vader, U hebt gehoord wat het probleem is…’ Het was zo gewoon voor haar om direct met Vader God over alles te spreken. Wat mooi om o.a. dat van haar te leren.

 3. Frea Timmerman zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 15:52

  Beste Dirk,

  Het is al jarenlang mijn diepste verlangen om zoveel mogelijk intiem te zijn met God. Ik bemerk daardoor dat deze intimiteit van grote waarde is. Het stelt me in staat om steeds meer te groeien naar de mannelijke rijpheid, waarvan de Bijbel spreekt. En zoveel te meer ik in gebed en door de Bijbel de Here zoek, zoveel te meer komt Hij naar mij toe. Daarom kan ik ontspannen leven, terwijl mijn omstandigheden af en toe erg miserabel zijn. Ik laat mijn onwankelbaar geloof zeker niet (meer) bepalen door mijn omstandigheden, maar door Hem die mijn daarin kracht geeft. De hele dag met God in contact staan geeft vrede, vreugde en rust. Van daaruit mag ik door Zijn Geest, dienstbaar en bruikbaar zijn in Gods Koninkrijk. En het is écht waar: AF EN TOE KOMEN ER DAARDOOR BAKKEN VAN ZEGENINGEN TEGELIJK UIT DE HEMEL VALLEN! Dan kan ik alleen maar uit diepe dankbaarheid voor Hem buigen, en zeggen: “Mijn dierbare Jezus, ik hou van U, met heel mijn hart!

 4. martha zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 16:35

  Het is mooi buiten op het landgoed. Een bladerdek van geel, oranje, bruine bladeren. Rijp op de takken en blad wat nog op de hulst en andere planten zit. Het is nu de tijd om stil te zijn, stil in verwondering voor wat ons is gegeven, voor wie en hoe we zijn, dankbaar voor de mensen om ons heen. Dankbaar voor wat God ons geeft.

 5. Robbert zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 16:49

  Beste Dirk

  Mijn moeder (die helaas nog niet de keuze voor de Heere heeft gemaakt) vertelde me dat Corrie altijd tussen de middag bij haar vriendinnetje kwam. Ze woonde in Haarlem, net als m’n moeder, maar dan een straat verder. Corrie ten Boom was de tante van dat vriendinnetje Els genaamd. Dan even op die intimiteit met God te komen. Ik verlang er ook naar. Ik denk dat je als mens geneigd bent het helemaal niet bij de Heere te zoeken, laat staan om zaken te overleggen met Hem. Alleen door heel dicht bij Hem te blijven kan dit werkelijkheid zijn/worden.

 6. mieneke zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 17:14

  Ik las net Kolossenzen 3:1-4 ‘Bedenk de dingen die Boven zijn en niet die van de aarde zijn.
  Want: We zijn met Christus verborgen in God/JHWH. En als Hij verschijnt zullen wij met Hem verschijnen in Heerlijkheid.’
  Intiemer kan het niet. En vanuit die gedachte leef ik elke dag.

 7. Simon zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 18:37

  Intiem met de Heer, dus ook met Zijn Woord. Zo lees ik Lucas 21 en zeker vers 28 als in zijn geheel gericht aan Zijn eigen volk. De kerk mag en moet hiervan leren maar het zich niet toeëigenen,dit is grote misvatting. De kerk heeft heel andere waarschuwingen en beloften, e.e.a leidt ertoe dat de kerk nauwelijks nog zicht heeft op haar toekomst.
  Tegen Israel word gezegd: Richt Uw hoofden omhoog want Uw verlossing genaakt.
  Tegen de kerk: een plotseling verderf zal u overvallen. En waarom? Om alles wat u Mijn volk hebt aangedaan, en Mijn land hebt verdeeld.

 8. Ernst van Olffen zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 18:48

  Heel leuk en geweldig hier zoveel ervaringen met Corrie ten Boom te lezen, want eenzelfde ervaring hadden mijn vrouw en ik in 1968. Ik focus me vaak op Psalm 1 met: “alles wat hij onderneemt gelukt!! Dat gebeurde namelijk ook bij Jozef, toen hij als slaaf voor Potifar werkte. Mijn vrouw en ik zaten in een periode dat alles wat wij ondernamen bij wijze van spreken bij onze vingers afknapte. We hadden ook net een kind verloren. Toen noemde ik die tekst uit Psalm 1. Corries antwoord was: “Er staat OOK geschreven: wie zijn kruis niet opneemt kan mijn discipel niet zijn.” Het was pas in 1993, dat ik me in een hele andere nare situatie herinnerde wat Corrie toen gezegd had!! In plaats van jaren lang bidden, begreep ik te moeten danken! Door te danken bevestigde ik voor God ik de situatie zoals die was had aanvaard! (zie ook het boek Job) Binnen een jaar veranderde ons leed in een geweldige overwinning!! We kregen meer terug, dan we ooit hadden gehoopt.

 9. johan schep zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 19:47

  Tijdens één van de opnames van de karakterstudies met broeder Dolf van de Vegte vroeg hij mij opeens: Hebben wij die Autoriteit van de Hemel waar de Heere Jezus over sprak in Matteus 28:18.
  Ik zei “JA” en verder niets! De volgende nacht vond ik het jammer dat ik niet meer had gezegd.
  Nu is het de tijd om te schrijven wat door mijn hoofd ging. Van Intimiteit komt Autoriteit omdat je leeft met je nieuwe identiteit. Onze identiteit is dat de opgestane Heere Jezus in ons woont. Kolossenzen 1:27. Het staat er echt: Zoals Hij was zijn wij in deze wereld, 1Joh. 4:17b. Johan

 10. Andre Roosma zegt:
  Geplaatst op zaterdag 2 december 2017 om 22:57

  Mooie bemoediging, Dirk!
  Wat een voorrecht, dat JHWH, de God van de Bijbel, naar ons toe is gekomen en graag bij ons wil zijn / wil dat we intensief samen met Hem wandelen: Immanu-El!

 11. Roelof Weima zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2017 om 11:06

  Shalom Dirk zoals je aangeeft: “Juist nu, in de eindtijd, komt er zoveel op ons af dat het ons in verwarring kan brengen. Dwaalleraren verkondigen boodschappen die ons geestelijk op een dwaalspoor kunnen leiden. De crisis in de wereld en niet zelden ook in de kerk kan ons onzeker maken, onrustig.” Inderdaad moeten we terug in relatie met de Eeuwige, door het offer van Yeshua is de weg weer vrij om in relatie met de Eeuwige te komen. Dan zullen we ook waarlijk erkennen en herkennen waar het op aankomt. Zijn wil te doen en de geboden te houden en die zijn niet zwaar zoals in Zijn Woord staat, 1 Joh 5:1-5 en verder.

 12. Elizabeth Bussing zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2017 om 14:06

  Een intieme relatie met de Here Jezus geeft liefde en geneest je van binnen. We hebben allen liefde en genezing nodig. Daarnaast is het ook nodig om te bidden voor het lichaam van Christus dat verspreid is over de gehele wereld, te bidden voor allen voor genezing en eenwording. Dan kan Zijn kracht en liefde zich ten volle openbaren. Wat een glorie zal dat zijn.

 13. henk zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2017 om 14:19

  Mooi – intimiteit met God! Mooie voorbeelden uit het leven van Corrie ten Boom en doet mij denken aan de drie kleine boekjes van oud voorganger Jan Pool uit Haarlem: intimiteit – identiteit – autoriteit. Sluit mooi aan op de reactie van Johan en ik geloof voor ons allemaal zo de sleutel in alles: intimiteit met God, ervaren van identiteit in God en daardoor autoriteit door God, Zegen!

 14. Marian zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2017 om 17:35

  Wie kent Corrie ten Boom niet? Ik heb destijds de film “De Schuilplaats” van haar gezien uitgezonden door de Evangelische Omroep. Later had ik ook een boek over haar en haar zus Betsie. Een ander boek heb ik nog: “Gevangene en toch… van Corrie ten Boom.

  Er moet iets in mijn leven niet goed gegaan zijn. Die intimiteit met God waar eenieder het hier over heeft heb ik niet of veel minder. In de R.K. Kerk waar ik vandaan kom, sprak men niet zo in die termen van intimiteit of van een persoonlijke relatie met God, nu wel meer, maar vroeger zeker niet. In het begin kwam dat bij mij dan ook vreemd over. God is toch ook die grote Almachtige God, maar toch ook die Vader.

  Wat betreft intimiteit – identiteit – autoriteit: Is het niet zo, dat velen in Nederland hier moeite mee hebben? Er is zoveel loos in onze samenleving. Men wordt van God afgehouden, men komt dan steeds minder tot die intimiteit, er is geen tijd voor, daardoor vind je je identiteit niet als gelovige, protestant of katholiek gelovige en het ontbreekt al vanaf de jaren zestig steeds meer aan autoriteit, omdat juist zowel vele geestelijke- als wereldleiders het zo vaak lieten en laten afweten of zelf corrupt waren en zijn. Het ondermijnde en ondermijnt nog steeds het vertrouwen van zowel gelovigen als burgers.

  Wanneer zal het tij gaan keren? Naar mijn mening dringt de tijd.

  De oproep tot inkeer, gebed en je te verzoenen tot God mag klinken, want het is Advent. Jes. 52:7:
  “How Lovely on the Mountains are the Feet of Him Bringing Good News.” Op You Tube is het prachtige Hebreeuws-Engelse lied “Ma Navu” te horen met mooie natuurfoto’s erbij, als je de juiste versie te pakken hebt. Mooi in deze Adventstijd om zo nu en dan naar te luisteren. Ik wens @Dirk en eenieder die dit leest een hele Goede Adventstijd!

 15. Piet zegt:
  Geplaatst op zondag 3 december 2017 om 19:52

  Dank Dirk. Ik geloof dat God vurig naar een intieme relatie met ons verlangt. Hij wil zo graag met ons wandelen ieder moment van ons leven. ‘Ken Hem in al je wegen en Hij zal je paden recht maken,’ zegt de Spreuken dichter. Altijd gemakkelijk? Nee! Maar met Hem kun je dan met David zeggen: “Zelfs al ga ik door een donker dal, ik vrees geen kwaad want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf die vertroosten mij….”
  God verlangt er ook naar dat wij bereid zijn om biddend in de bres te staan voor mensen om ons heen, voor Israël, voor een wereld in grote nood. Gods zegen.

 16. Nienke de Boer zegt:
  Geplaatst op maandag 4 december 2017 om 8:30

  Zeer bijbelgetrouwe en bemoedigende brief, de relatie met de vader is het belangrijkste.

 17. Lenie Sneek zegt:
  Geplaatst op maandag 4 december 2017 om 18:52

  Ook ik wil reageren op het commentaar van deze week. Ook ik ken de intimiteit met onze Vader, bij Hem huilen, hem smeken en danken. Toch moeten we heel voorzichtig zijn met hoe en wat we zeggen. Ik hoor zo vaak zeggen: God….. maar realiseren we wel dat Allah en Boeddha ook god zijn en zo genoemd worden? We moeten altijd duidelijk zijn: Bijv. God, de God van Abraham, Izaäk en Jacob, of Heere God, of Vader van onze Heere Jezus Christus. Er zijn veel namen voor onze Heere God, maar gebruik niet het kale woordje “God”, ook niet in eerbied. Mensen kunnen ook te amicaal zijn met onze God en Vader. Zo zag ik laatst iemand bidden met zijn hand in zijn broekzak of hoorde ik iemand zeggen: Ik zit bij pappie op schoot net als op een hobbelpaard. We moeten ook in onze intieme momenten beseffen dat we komen bij een Heilige God. We hebben niet met Hem geknikkerd. (met alle eerbied gesproken).

 18. Moi (CDA-lid) zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 9:16

  Zelf ben ik lid van een baptistengemeente die nogal vrijzinnig en lauw is. Daar wordt het Evangelie niet meer duidelijk verkondigd en helaas ook geen oproep tot bekering. Zo vierden we afgelopen zondag het Heilig Avondmaal en de gastvoorganger die preekte, gaf aan het verbroken lichaam van de Heere Jezus aan het Kruis van Golgotha een rare, vrijzinnige draai. Zo van dat het de gebrokenheid van deze wereld voor moest stellen. Ik was daar niet gelukkig mee, want Zijn lichaam werd juist verbroken tot vergeving van mijn eigen zonden!

  Het zou best goed zijn voor de kerk hier in ons land dat er enige vervolging komt, dan zal alle lauwheid en vrijzinnigheid verdwijnen.

 19. Thea zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 16:26

  Tekst vandaag op de your version bibleapp: 1 Samuël 2:2 Niemand is zo heilig als de Heer. Geen enkele god is als U. U bent de rots op wie we altijd kunnen vertrouwen. Niemand is als U.

 20. Berend zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 17:11

  Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Laatst zei ik tegen een jongedame: je kunt alles tegen Hem zeggen
  wat je op je hart hebt, je hoeft niet moeilijk te doen. Ergens las ik: Hou eens op met dat ge-Gij.
  In het verleden heb ik moeite gehad met het eeuwige oordeel en dat Jezus zegt: Niemand komt tot de Vader dan door Mij. Daarom heb ik mij in andere geloven verdiept: Boeddhisme, Yoga Soefies.
  Nu ik uiteindelijk na gesprekken met mensen toch Jezus in mijn leven heb gevraagd weet ik het verschil. Nog steeds last van demonen uit mijn verleden.

 21. Corry Heesen zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 20:06

  Wat een zegen en genade te weten dat je een diepe relatie met je Hemelse Vader mag hebben door Zijn zoon Jezus Christus. Je mag zo maar iedere moment het heiligdom binnen gaan… het voorhangsel voorbij… Opwekking 192. Uedere dag ervaar ik Zijn aanwezigheid en ben dankbaar voor het leven waarin we in vrede wachten op de komst van de Messias. Shalom

 22. J.J. zegt:
  Geplaatst op dinsdag 5 december 2017 om 22:43

  Dag Dirk, wat wij nodig hebben, zéker in deze tijd van toenemende crisis en verwarring, verwarring die bewust gezaaid wordt, is het onversneden en onfeilbaar woord van JHWH en het vleesgeworden woord, Jeshua de Messias en zijn weg volgen. Er is slechts één Herder, de Zoon van Jahweh, de levende God=Jahweh, de Ik Ben, zoals Hij zich bekend gemaakt heeft aan Mozes en zijn eniggeboren Zoon, Jeshua de Imanuel= JHWH met ons. Dichterbij kunnen we niet zijn, dan toegang krijgen tot onze Vader in de hemel door Jeshua’s volbrachte werk aan het kruis van Golgotha en als Hogepriester voortdurend voor de Zijnen bidt en pleit. Méér hebben wij niét nodig dan de weg van Jeshua Jezus te gaan, die de Weg, de Waarheid en het Leven is.

  De verborgen omgang met onze Schepper!

  Shalom⚘

 23. Dineke de Vlieg zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 december 2017 om 14:19

  Bedankt Dirk. God’s rijke zegen toegewenst.

 24. Hub.Eussen. zegt:
  Geplaatst op woensdag 6 december 2017 om 20:11

  Een persoonlijk verhaal over de intimiteit met de Heere Jezus.
  In het begin van deze eeuw (rond 2000) zat ik in een diepe geestelijke depressie. De psychiator adviseerde mij om veel alleen te gaan wandelen, in de natuur. Ongeveer op de helft van de wandeling maakte ik een pauze op een bank onder een doornboom van +/- 150 jaar oud. Hier heb ik de intimiteit met de Heere ervaren.
  Al eerder in een commentaar heb ik dan ook al eens een oproep en advies gedaan:
  Ga veel wandelen in Moeder-Natuur want:
  In de natuur vind je de weldadige en ultieme rust;
  In de natuur kun je de mooiste kunst zien en bewonderen;
  In de natuur kun je naar de mooiste muziek luisteren;
  In de natuur kun je, je zo vrij voelen als een vogeltje in de lucht.
  In de natuur ervaar je de SCHEPPER en hierdoor loopt er altijd “IEMAND” met je mee, waardoor je geestelijk leven “Verrijkt” wordt.
  Dit is voor mij de intimiteit die ik heb met de Heere. Hub.

 25. Esther de Vries zegt:
  Geplaatst op donderdag 7 december 2017 om 10:22

  Hallo Dirk, dank voor deze kostbare waarheid.
  Zo intiem, zo dankbaar… en zo machtig groot. Kunnen wij dichter bij onze Vader komen als alleen door onze Heere Jezus.
  Zo bemoedigend… maar ook zo wonderlijk dat de Heere Jezus ons/mij zo door en door kent.

  Er is niets en niemand die zo dicht bij ons wil zijn… in ons, door de Heilige Geest.
  Maar ook om ons/mij alles te geven wat nodig is om staande te blijven in deze boze wereld. Ons precies geeft naar Zijn Genade, wat we per dag nodig hebben.
  Elke dag heeft zijn eigen zorgen… maar ook zijn vreugde.
  Prachtig verwoord, intimiteit…

  Vaders kracht, liefde en zegen om je heen broeder Dirk. En voor alle broeders en zusters. Laten we ook voor Berend bidden… dat de duisternis wijkt, en dat het Licht en de overwinning van de Heere Jezus, over hem zal komen.

  Liefdevolle groeten, Esther

Laat een reactie achter

0 / 350 woorden